[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 17 artiklit

aru+saam s <+s'aam saama s'aama s'aama, s'aama[de s'aama[sid ~ s'aam/u 22>
arusaamine, käsitus
понимание <понимания sgt с>,
понятие <понятия sgt с>,
представление <представления с>
tõekspidamine
убеждение <убеждения с>
õige arusaam [millest] правильное понимание чего
tõeliselt teaduslik arusaam ajaloosündmustest подлинно научное понимание исторических событий / подлинно научное понятие об исторических событиях
naiivne arusaam наивное понимание чего / наивное понятие о чём / наивные убеждения
rahva arusaama järgi в народном понимании
järgiti üldtuntud arusaamu придерживались общеизвестных представлений
jõuti arusaamale, et ... пришли к убеждению, что ...
tal puudub igasugune arusaam [millest] он не имеет никакого понятия ~ представления о чём

aru+saamine s <+s'aamine s'aamise s'aamis[t s'aamis[se, s'aamis[te s'aamis/i ~ s'aamise[id 12 ~ 10?>
mõistmine; käsitus
понимание <понимания с>,
понятие <понятия с>,
представление <представления с>
tõekspidamine
убеждение <убеждения с>
halb käekiri takistab arusaamist плохой почерк мешает пониманию чего
arusaamine ja üksmeel abikaasade vahel [взаимо]понимание и согласие между супругами
õige arusaamine [millest] правильное понимание чего
risti vastupidine arusaamine диаметрально противоположная точка зрения / диаметрально противоположное понимание чего
arusaamisele jõudma приходить/прийти* к пониманию чего / приходить/прийти* к убеждению о чём / постигать/постичь* что / постигать/постигнуть* что
tal puudub igasugune arusaamine [millest] он не имеет никакого понятия ~ представления о чём
igaühel on omad harjumused ja arusaamised у каждого свои привычки и убеждения
meil on erinevad arusaamised poliitikast мы по-разному понимаем политику / у нас разное понимание политики

käsitus s <käsitus käsituse käsitus[t käsitus[se, käsitus[te käsitus/i 11>
arusaam, kontseptsioon
понимание <понимания с>,
толкование <толкования с>,
концепция <концепции ж>
ajalookäsitus понимание истории
kunstikäsitus художественная концепция

maa+ilma+pilt s <+p'ilt pildi p'ilti p'ilti, p'ilti[de p'ilti[sid ~ p'ilt/e 22>
картина мира,
миропонимание <миропонимания sgt с>,
понимание мира
teaduslik maailmapilt научная картина мира / научное миропонимание
mütoloogiline maailmapilt мифологическая картина мира / мифологическое миропонимание
keskaja maailmapilt средневековая картина мира / средневековое миропонимание

mõiste s <mõiste m'õiste mõiste[t -, mõiste[te m'õiste[id 6>
1. loog abstraktse mõtlemise vorm
понятие <понятия с>
konkreetsed mõisted конкретные понятия
abstraktsed mõisted абстрактные ~ отвлечённые понятия
filosoofilised mõisted философские понятия
majandusalased mõisted понятия экономики
ühendatavad mõisted совместимые понятия
ühendamatud mõisted несовместимые понятия
kogumõiste ~ kollektiivmõiste всеобщее понятие
liigimõiste видовое понятие
põhimõiste основное понятие
soomõiste родовое понятие
vastandmõiste противоположное понятие
üksikmõiste единичное понятие
üldmõiste общее понятие
aja mõiste понятие времени
ruumi mõiste понятие пространства
rahvuse mõiste понятие нации ~ национальности
mõiste sisu содержание понятия
mõiste maht объём понятия
keeles väljendub mõiste sõnana в языке понятие выражается словом
2. arusaam[ine], käsitus
понятие <понятия с>,
понимание <понимания sgt с>

nägemus s <nägemus nägemuse nägemus[t nägemus[se, nägemus[te nägemus/i 11>
1. visioon, hallutsinatsioon
видение <видения с>,
привидение <привидения с>,
призрак <призрака м>,
галлюцинация <галлюцинации ж>,
фантасмагория <фантасмагории ж>,
бредовая фантазия kõnek
haige näeb painavaid nägemusi больной видит кошмарные галлюцинации
2. arusaam, hinnang
представление <представления с>,
понимание <понимания с>,
воображение <воображения с>,
видение <видения с> liter
nägemus tulevasest tööst представление о будущей работе
milline on sinu nägemus asjast? каково твоё представление о деле? / как ты представляешь ~ понимаешь это [дело]?

sott s <s'ott soti s'otti s'otti, s'otti[de s'otti[sid ~ s'ott/e 22>
1. kõnek arve, arvepidamine
счёт <счёта, мн.ч. им. счета м>
sai raha ja õiendas sotid он получил деньги и расквитался с кем kõnek
ei saa sotti klappima счёт никак не сходится
2.mitmuseskõnek suhted, vahekorrad
счёты <счётов pl>
tal on töömeestega sotid sees он с работниками на дружеской ~ на короткой ноге
meil on omad sotid klaarida у нас с ним свои счёты
jätsin temaga sotid katki я покончил с ним счёты
teeme sotid selgeks давай выясним отношения ~ разберёмся
3. kõnek arusaamine, ettekujutus
понимание <понимания sgt с>,
представление <представления sgt с>
selles asjas pole mul selget sotti у меня нет ясного представления об этом [деле]
selge sott, sina võitsid! всё ясно, ты победил!

sotti saama разбираться/разобраться* в чём

taip s <t'aip taibu t'aipu t'aipu, t'aipu[de t'aipu[sid ~ t'aip/e 22>
aru, mõistus
ум <ума sgt м>,
рассудок <рассудка sgt м>,
разум <разума sgt м>
arusaamine, taipamine
понимание <понимания sgt с>,
соображение <соображения sgt с>,
смекалка <смекалки sgt ж> kõnek
nutikus, taibukus
понятливость <понятливости sgt ж>,
сообразительность <сообразительности sgt ж>,
догадливость <догадливости sgt ж>,
сметливость <сметливости sgt ж>,
смекалистость <смекалистости sgt ж> kõnek,
смышлёность <смышлёности sgt ж> kõnek
peen taip тонкий ум piltl
piiratud taip ограниченный ум piltl
selge taip ясный ум
terav taip проницательный ум
pika ~ raske taibuga inimene тугодум kõnek
kiire ~ kerge taibuga poiss сметливый мальчик / смышлёный ~ смекалистый мальчик kõnek
tugeva tehnilise taibuga noormees технически грамотный юноша
sai kõikjal oma kerge taibuga hästi hakkama он повсюду успешно справлялся благодаря своей сообразительности ~ сметливости
sinu taip ei küüni künnihärja omast kaugemale! у тебя чердак плохо меблирован! madalk
ülesanne näis ta taibule keerukas olevat задача казалась сложной для его ума
tal on taipu он сообразителен ~ сметлив / он с царём в голове ~ не без царя в голове kõnek
taibuga mees hätta ei jää смекалистый человек [в беде] не пропадёт kõnek
mul on asjast hoopis teine taip у меня совсем иное понимание этого
poisil oli taipu ära joosta мальчику ~ у мальчика хватило ума убежать kõnek
sul on äriajamise jaoks rohkem taipu в бизнесе ты больше соображаешь
tal pole talutööst suuremat taipu он особо не разбирается в работе на хуторе / в крестьянских делах он не мастак kõnek

taipu saama понимать/понять* кого-что; постигать/постичь* кого-что

tava+mõiste
igapäevaelus vahetu kogemuse kaudu kujunenud teadmine, arusaam millestki (nt et maakera on lapik)
обычное понимание,
стандартное понимание
ta pole tavamõistes normaalne ema она - ненормальная мама в стандартном понимании
budism ei ole religioon tavamõistes буддизм - это не религия в обычном понимании

teadvus s <t'eadvus t'eadvuse t'eadvus[t t'eadvus[se, t'eadvus[te t'eadvus/i ~ t'eadvuse[id 11 ~ 9>
1. filos, psühh psüühika kõrgeim vorm
сознание <сознания sgt с>
ühiskondlik teadvus общественное сознание
teadvuse areng развитие сознания
2. millegi mõistmine, arusaamine
сознание <сознания sgt с>,
понимание <понимания sgt с>
mõistus
ум <ума sgt м>,
разум <разума sgt м>
ettepanek jõudis ta teadvuseni ~ ta teadvusesse предложение дошло до его сознания
selline mõte ei mahu mulle teadvusse такая мысль не укладывается в моём сознании
3. mälu, meelespidamine
память <памяти sgt ж>,
сознание <сознания sgt с>
sügavalt teadvusse sööbinud mälestus воспоминание, запечатлевшееся глубоко в памяти ~ в сознании / воспоминание, глубоко врезавшееся в память ~ в сознание piltl
lülitasin pahanduse oma teadvusest välja я вычеркнул неприятность из своей памяти piltl
4. teadlikkus, eneseteadvus
сознательность <сознательности sgt ж>,
самосознание <самосознания sgt с>
klassiteadvus классовое самосознание
rahvusteadvus ~ rahvuslik teadvus национальное самосознание
5. meelemärkus
сознание <сознания sgt с>,
память <памяти sgt ж>,
чувство <чувства с>
poolteadvus полу[бес]сознательное состояние
teadvuseta olek беспамятство / бессознательное ~ бесчувственное ~ обморочное состояние / потеря сознания
teadvust kaotama терять/потерять* сознание / лишаться/лишиться* сознания ~ памяти ~ чувств / падать/упасть* без сознания ~ без памяти ~ без чувств ~ в обморок / впадать/впасть* в беспамятство ~ в забытьё
teadvusele tulema ~ ärkama приходить/прийти* в сознание ~ в память ~ в чувство / приходить/прийти* в себя kõnek
haige toodi ~ toibutati teadvusele больного привели в сознание ~ в чувство ~ вывели из обморока / больного привели в себя kõnek
kannatanu oli täie teadvuse juures пострадавший был в полной памяти ~ находился в ~ при полном сознании
teadvus tuhmub сознание помрачается piltl / сознание мутнеет kõnek, piltl

tõdemus s <tõdemus tõdemuse tõdemus[t tõdemus[se, tõdemus[te tõdemus/i 11>
tõekspidamine, arusaam; mõistmine
убеждение <убеждения с>,
признание <признания с>,
осознание <осознания sgt с>,
понимание <понимания sgt с>,
соображение <соображения с>,
истина <истины ж>
lähtutakse tõdemusest, et ... исходят из соображения ~ понимания того, что...
peas sähvatas tõdemus: enam pole midagi parata! и тут я понял ~ осознал, что теперь уже ничего не поделаешь! kõnek

tõlgendus s <tõlgendus tõlgenduse tõlgendus[t tõlgendus[se, tõlgendus[te tõlgendus/i 11>
tõlgendamine v selle tulemus, tõlgitsus; lahtimõtestamine; interpretatsioon
толкование <толкования с>,
истолкование <истолкования с>,
понимание <понимания с>,
трактовка <трактовки, мн.ч. род. трактовок, дат. трактовкам ж>,
интерпретация <интерпретации ж>
ajalootõlgendus трактовка ~ толкование ~ понимание истории
teksti meelevaldne tõlgendus произвольное [ис]толкование текста
seaduse erinevad tõlgendused разное толкование закона
raidkirja tähtede tõlgendus расшифровка древних надписей
Hamlet Marko Matvere tõlgenduses Гамлет в интерпретации Марко Матвере

vale+arusaam
vale, ekslik käsitus või tõekspidamine
ложное представление,
неверное понимание

valesti+mõistmine s <+m'õistmine m'õistmise m'õistmis[t m'õistmis[se, m'õistmis[te m'õistmis/i ~ m'õistmise[id 12 ~ 10?>
vääritimõistmine
недоразумение <недоразумения с>,
ошибочное понимание

vääriti+mõistmine s <+m'õistmine m'õistmise m'õistmis[t m'õistmis[se, m'õistmis[te m'õistmis/i ~ m'õistmise[id 12 ~ 10?>
недоразумение <недоразумения с>,
ошибка <ошибки, мн.ч. род. ошибок, дат. ошибкам ж>,
ошибочное понимание

ära+nägemine s <+nägemine nägemise nägemis[t nägemis[se, nägemis[te nägemis/i 12>
suva, heaksarvamine, tahtmine
усмотрение <усмотрения sgt с>,
благоусмотрение <благоусмотрения sgt с> van,
разумение <разумения sgt с> van
äratundmine, arusaam, veendumus
понимание <понимания sgt с>,
представление <представления sgt с>,
убеждение <убеждения sgt с>
igaüks talitagu oma äranägemist mööda ~ äranägemisel пусть каждый поступает ~ поступит по своему усмотрению ~ по своей воле
tegutseb oma äranägemisel действует по своему усмотрению

ära+tundmine s <+t'undmine t'undmise t'undmis[t t'undmis[se, t'undmis[te t'undmis/i ~ t'undmise[id 12 ~ 10?>
1.
узнавание <узнавания sgt с>,
опознавание <опознавания sgt с>,
опознание <опознания sgt с> ka jur,
распознавание <распознавания sgt с>
2. arusaam, veendumus; tõdemus
понимание <понимания sgt с>,
понятие <понятия sgt с>,
представление <представления sgt с>,
убеждение <убеждения sgt с>,
усмотрение <усмотрения sgt с>
igaüks tegutsegu oma äratundmise järgi пусть каждый действует по своему усмотрению
jõudis kindlale äratundmisele, et ... он пришёл к твёрдому пониманию ~ убеждению, что...


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur