[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 68 artiklit

abitus+seisund s <+seisund seisundi seisundi[t -, seisundi[te seisunde[id 2>
jur
беспомощное положение,
беспомощное состояние

ainu+valitseja s <+valitseja valitseja valitseja[t -, valitseja[te valitseja[id 1>
1. piiramatu võimuga riigipea
самодержец <самодержца м>,
монарх <монарха м>
despootlik ainuvalitseja деспотический ~ деспотичный самодержец ~ монарх
Vene tsaar ning ainuvalitseja Aleksander I русский царь и самодержец Александр I
kapten on laevas ainuvalitseja piltl капитан -- единовластный хозяин на корабле
2. ülekaalus olija, prevaleerija
абсолютный лидер

занимающий господствующее положение,
занимающий доминирующее положение
ainuvalitseja maahokis абсолютный лидер по хоккею на траве
elekter on valgustuses ainuvalitseja в освещении доминирует ~ господствует электричество

alg+seis s <+s'eis seisu s'eisu s'eisu, s'eisu[de s'eisu[sid ~ s'eis/e 22>
1.
начальное положение,
начальное состояние,
исходное положение,
исходное состояние,
начальная стадия,
исходный уровень,
[перво]начальный уровень
vedeliku algseis katseklaasis исходный ~ [перво]начальный уровень жидкости в пробирке
2. sport võimlemises
основная стойка
males, kabes
начальное положение
algseisu võtma принимать/принять* основную стойку

asend s <asend asendi asendi[t -, asendi[te asende[id 2>
1. asetsemisviis, seis
положение <положения с>,
поза <позы ж>
mõnus ~ mugav asend удобное положение / удобная поза
ebamugav asend неудобное положение / неудобная поза
liikumatus asendis в неподвижном положении / в неподвижной позе
istuvas asendis в сидячем положении / в сидячей позе
algasend [перво]начальное положение
horisontaalasend ~ horisontaalne asend горизонтальное положение
isteasend сидячее положение / сидячая поза
kaldasend наклонное положение
kõhuliasend положение лёжа на животе
lamaasend ~ lamamisasend лежачее положение
laskeasend положение для стрельбы
lähteasend исходное положение
piirasend tehn предельное положение
põlviliasend положение стоя на коленях
püstasend ~ püstiasend стоячее положение
rippasend висячее положение
seliliasend положение лёжа на спине
tööasend рабочее положение
vertikaalasend ~ vertikaalne asend вертикальное положение
keha asend положение тела
käte ja jalgade asend положение рук и ног
asendit muutma менять/изменить* ~ переменять/переменить* позу ~ положение
2. asukoht, positsioon
положение <положения с> ka piltl,
расположение <расположения с>,
место <места, мн.ч. им. места с> ka piltl,
позиция <позиции ж>
geograafiline asend географическое положение
eesasend lgv препозитивное положение / препозиция
järelasend lgv постпозитивное положение / постпозиция
mööbli asend toas расположение мебели в комнате
aluse ja öeldise asend lauses место ~ позиция ~ положение подлежащего и сказуемого в предложении
[kelle] asend kohalikus vaimuelus [чьё] место ~ положение в местной духовной жизни
päikese asendi järgi aega määrama определять/определить* время по положению солнца ~ по солнцу

asja+seis s <+s'eis seisu s'eisu s'eisu, s'eisu[de s'eisu[sid ~ s'eis/e 22>
обстановка <обстановки sgt ж>,
обстоятельства <обстоятельств pl>,
положение дел
soodne asjaseis благоприятная обстановка / благоприятные обстоятельства
niisuguse asjaseisu juures при такой обстановке / при таких обстоятельствах
asjaseisust sõltuvalt ~ olenevalt смотря по обстоятельствам
asjaseis on ebasoodne обстоятельства неблагоприятны
asjaseis on muutunud обстоятельства изменились / положение дел изменилось

asu+paik s <+p'aik paiga p'aika p'aika, p'aika[de p'aika[sid ~ p'aik/u 22>
местонахождение <местонахождения с>,
место[рас]положение <место[рас]положения с>,
местопребывание <местопребывания sgt с>
soodne asupaik благоприятное место[рас]положение
Olümpos oli jumalate asupaik Олимп был местом обитания богов
leidsin endale uue asupaiga я нашёл себе новое место
kiige asupaigaks oli tavaliselt kõrgem koht качели стояли обычно на возвышенном месте

eri+säte
jur õigusakti teatavat osa täpsustav või kitsendav säte
специальное положение

hoiak s <hoiak hoiaku hoiaku[t -, hoiaku[te hoiaku[id 2>
1. kehahoid, rüht
осанка <осанки sgt ж>,
постав <постава sgt м>,
положение <положения sgt с>,
стать <стати sgt ж>,
поза <позы ж>,
посадка <посадки sgt ж>,
выправка <выправки sgt ж>
sportlik hoiak спортивная выправка
kehahoiak осанка / положение тела
peahoiak посадка ~ постав головы
ta võttis aupakliku hoiaku он принял почтительную позу
2. käitumislaad
манера поведения,
манера держаться
kõrk hoiak надменная ~ высокомерная манера держаться
3. suhtumine
позиция <позиции ж>,
направленность <направленности sgt ж>,
установка <установки sgt ж>,
настроенность <настроенности sgt ж>
kirjutise hukkamõistev hoiak осуждающая ~ порицательная позиция ~ настроенность ~ направленность статьи

häda s <häda häda häda h'ätta, häda[de häda[sid 17>
1. raske olukord, õnnetus
беда <беды, мн.ч. им. беды ж>,
бедствие <бедствия с>,
горе <горя sgt с>,
невзгода <невзгоды ж>,
несчастье <несчастья, мн.ч. род. несчастий с>,
напасть <напасти ж> kõnek
kimbatus, raskused
затруднение <затруднения с>,
затруднительное положение
oma häda kaebama жаловаться/пожаловаться* [кому] на свою беду ~ на своё горе
[keda] hädas aitama помогать/помочь* [кому] в беде
[keda] hädast välja aitama помогать/помочь* [кому] выйти из беды ~ из затруднения ~ из тяжёлого положения / выручать/выручить* [кого] из беды
[keda] hätta jätma оставлять/оставить* [кого] в беде
häda kaela tõmbama наживать/нажить* горе ~ беду
ta on hätta sattunud он попал в беду / его постигло горе ~ несчастье
küll on häda ну и беда / что за напасть kõnek
üks häda ajab teist taga беды сыплются одна за другой / беда за бедой / беды одолели кого
olen hädas, mida vastata я в затруднении, не знаю, что ответить
olen hädas peavaluga меня мучит головная боль
küll nägi ema temaga häda ja vaeva ну и намучилась мать с ним kõnek / ну и натерпелась горя мать с ним kõnek
nende poistega on igavene häda вечная беда с этими мальчиками
häda vaadata, kuidas sa välja näed больно смотреть, как ты выглядишь
jäin hätta keemiaülesannetega я не справился с задачами по химии / у меня возникли затруднения с задачами по химии
olen hädas oma töödega у меня нагромоздилось много работы
2. kitsikus, viletsus, puudus
нужда <нужды sgt ж>,
недостаток <недостатка sgt м>,
нищета <нищеты sgt ж>,
бедность <бедности sgt ж>,
нехватка <нехватки sgt ж> kõnek
ajahäda недостаток времени / нехватка времени kõnek
näljahäda голод
rahahäda безденежье / нехватка денег kõnek
hädas ja viletsuses elama жить в нужде / терпеть ~ испытывать нужду / быть крайне стеснённым в средствах / бедствовать / горе мыкать kõnek
alaline puudus ja häda постоянный недостаток и бедствие
häda vaatab sisse uksest ja aknast кругом сплошная нищета ~ крайняя бедность
3. haigus, tõbi
болезнь <болезни ж>,
недомогание <недомогания с>,
недуг <недуга м>,
немощь <немощи ж> kõnek
valu
боль <боли ж>
hingehäda душевная невзгода
ihuhäda болезнь / телесный недуг
tal on kuri häda kallal его мучит злой недуг
käsi teeb häda рука побаливает kõnek
kas sa said kukkudes häda? ты ушибся, когда упал?
4. vajadus, tarvidus
нужда <нужды, мн.ч. им. нужды ж>,
потребность <потребности ж>,
необходимость <необходимости ж>,
надобность <надобности ж>
mõni häda mul ~ õige mul häda уж больно мне нужно делать что kõnek
häda korral в случае необходимости / по мере надобности / в крайнем случае
mis häda pärast ma peaksin valetama с какой стати я должен врать / зачем мне врать
mis häda tal õppida, kui ilma saab зачем ему учиться, если без этого можно обойтись
ilm on soe, kasukast pole häda погода тёплая, нет нужды в шубе ~ шуба не нужна ~ шуба ни к чему
5. viga, puudus
беда <беды sgt ж>
häda on selles, et ... беда в том, что ...
mehel pole häda midagi мужчина как мужчина
supil pole häda midagi суп вполне съедобен / суп как суп
6. kõnek loomulik vajadus
нужда <нужды, мн.ч. им. нужды ж>,
естественная потребность
kakahäda большая нужда
pissihäda малая нужда
on sul suur või väike häda? тебе по большой или по малой нужде хочется? / тебе по-большому или по-маленькому хочется?

läbi häda через силу; со скрипом; с горем ~ с грехом пополам; и шатко и валко и [на сторону]; валить через пень колоду
hädas kui mustlane mädas попадать/попасть* как кур во щи

istukile adv <istukile>
в сидячее положение
istukile tõusma приподниматься/приподняться*
aita mind istukile помоги мне сесть

juht+mõte s <+mõte m'õtte mõte[t -, mõte[te m'õtte[id 6>
põhimõte
основной принцип
peamine v põhjapanev seisukoht
основной смысл, главная мысль,
основной смысл, основная мысль,
основной смысл, ведущая мысль
põhisäte
основное положение,
главное положение,
фундаментальное положение
elu juhtmõte основной ~ главный смысл жизни
tema tegevuse juhtmõte основной ~ главный принцип его деятельности

juht+positsioon s <+positsi'oon positsiooni positsi'ooni positsi'ooni, positsi'ooni[de positsi'ooni[sid ~ positsi'oon/e 22>
лидерство <лидерства sgt с>,
лидерская позиция, руководящее положение,
лидерская позиция, ведущее положение,
лидерская позиция, главенствующее положение,
лидерская позиция, лидерское положение,
руководящая позиция, руководящее положение,
руководящая позиция, ведущее положение,
руководящая позиция, главенствующее положение,
руководящая позиция, лидерское положение,
ведущая позиция, руководящее положение,
ведущая позиция, ведущее положение,
ведущая позиция, главенствующее положение,
ведущая позиция, лидерское положение
poliitiline juhtpositsioon политическое лидерство
juhtpositsiooni taotlema добиваться/добиться* лидерства
juhtpositsiooni loovutama уступать/уступить* лидерство
juhtpositsioonil asuma занимать главенствующее положение
tõusis juhtpositsioonile он завоевал ~ захватил лидерство ~ руководящее ~ ведущее положение
firma on kaubanduses juhtpositsioonil фирма лидирует в торговле

jänn s <j'änn jänni j'änni j'änni, j'änni[de j'änni[sid ~ j'änn/e 22>
1. ummik
тупик <тупика м>,
безвыходное положение
kitsikus; kimbatus
затруднение <затруднения с>,
затруднительное положение,
неловкое положение
häda
беда <беды, мн.ч. им. беды ж>
jänni jääma становиться/стать* ~ заходить/зайти* в тупик / попадать/попасть* в затруднение ~ в затруднительное положение ~ в беду / попадать/попасть* впросак kõnek / садиться/сесть* в лужу ~ в галошу ~ в калошу kõnek
olen tööga jännis я зашёл в тупик с работой
sain jännist välja я вышел из затруднительного ~ из неловкого положения / я выбрался из тупика kõnek
2. kaardimängus
ремиз <ремиза м>,
недобор <недобора м>

järel+asend s <+asend asendi asendi[t -, asendi[te asende[id 2>
lgv
постпозиция <постпозиции sgt ж>,
постпозитивное положение
täiendi järelasend постпозиция ~ постпозитивное положение определения

järg1 s <j'ärg järje j'ärge j'ärge, j'ärge[de j'ärge[sid ~ j'ärg/i 22>
1. järjekord
очередь <очереди, мн.ч. род. очередей ж>,
черёд <череда, предл. о череде, в череду м> kõnek
järge ootama ждать [свою] очередь
nüüd on järg minu käes теперь моя очередь ~ очередь за мной / теперь мой черёд kõnek
2. koht, milleni tegevusega on jõutud
laps ajab lugedes näpuga järge при чтении ребёнок водит пальцем по строке
pea järge, ära jäta sõnu vahele следи внимательно, не пропускай слов
lugesin astmeid, kuid kaotasin varsti järje käest я считал ступени, но вскоре сбился со счёта
ei mäleta kuhu järg jäi не помню, где мы остановились
jätkame vana järje pealt edasi продолжим там, где мы остановились
keerasin lehe järje märgiks kahekorra я загнул лист в книге, чтобы знать, где продолжение ~ где читать дальше ~ где я остановился
heinalised jõudsid niitmise järjega küünini косари докосили до сарая
3. vahetult järgnev osa, jätk
продолжение <продолжения с>
romaani järg ilmus ajalehes в газете было опубликовано ~ напечатано продолжение романа
4. millegi pidev olemasolu, piisamine
запас <запаса м>
jahude järg on lõppenud запас муки кончился
5. olukord, seisund
положение <положения с>,
состояние <состояния с>,
обстановка <обстановки sgt ж>
heaolu
благосостояние <благосостояния sgt с>,
[материальная] обеспеченность
rahaline järg денежное положение ~ состояние
varanduslik järg имущественное положение / материальное состояние
jõukale järjele tõusma становиться/стать* состоятельным ~ зажиточным
paremale järjele saama улучшать/улучшить* своё благосостояние
heal järjel olema жить в достатке kõnek
heas järjes hobused ухоженные ~ холеные ~ холёные лошади
meie järg ei ole praegu kiita наше материальное положение сейчас не из лёгких

kimbatus s <kimbatus kimbatuse kimbatus[t kimbatus[se, kimbatus[te kimbatus/i 11>
segadus, kitsikus
затруднение <затруднения с>,
замешательство <замешательства с>,
недоумение <недоумения с>
täbar olukord
затруднительное положение,
неловкое положение
kimbatusse sattuma попадать/попасть* в неловкое ~ в затруднительное положение / становиться/стать* в тупик
kimbatusse viima ~ ajama приводить/привести* [кого] в затруднение ~ в замешательство ~ в недоумение / ставить/поставить* [кого] в тупик
vaikisin kimbatuses я молчал в недоумении
jäin teeristil kimbatuses seisma на перекрёстке я в замешательстве остановился

kitsikus s <kitsikus kitsikuse kitsikus[t kitsikus[se, kitsikus[te kitsikus/i 11>
1. täbar olukord, kimbatus
затруднение <затруднения с>,
затруднительное положение,
трудное положение
viletsus, puudus
нужда <нужды sgt ж>
majanduslik kitsikus экономические затруднения
rahaline kitsikus денежные ~ финансовые затруднения / ограниченность средств / недостаток денежных средств
ainelises kitsikuses olema быть ~ находиться в стеснённых обстоятельствах ~ в трудном материальном положении
sattusin kitsikusse: mida vastata я попал в затруднение ~ в неловкое положение ~ оказался в затруднении ~ в неловком положении, [не зная] что ответить
lapsena sai ta sageli kitsikust tunda в детстве он часто испытывал нужду
2. ruumide, pindala nappus
теснота <тесноты sgt ж>,
недостаток места
korterikitsikus недостаток жилплощади
korter oli väike, elati kitsikuses квартира была маленькой, жили в тесноте

koht s <k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid ~ k'oht/i 22>
1. piirkond, maaala, paik; asukoht
место <места, мн.ч. им. места с>
maakoht
местность <местности ж>
soine koht болотистое место / болотистая местность
looduskaunis koht живописная местность
turvaline koht безопасное место
allikakoht место родника ~ ключа
ankrukoht mer якорная стоянка / якорное место / место стоянки судов на рейде
avariikoht место аварии ~ катастрофы
hoiukoht место хранения
hukkamiskoht место казни
jalutuskoht место [для] прогулки
kalapüügikoht место для ловли ~ для лова рыбы / рыбное ~ рыболовное место / район рыбного промысла / тоня
kalmekoht место захоронения ~ погребения / захоронение / погребение
kaubitsemiskoht место торговли / торговое место
kodukoht родной ~ отчий край / родной угол / родная сторона / родные места / родина
koondumiskoht место сосредоточения / сосредоточение liter
kudemiskoht место нереста / нерестилище
kuriteokoht место преступления
kurvikoht ~ käänukoht место поворота / поворот
lemmikkoht любимое ~ излюбленное место
maakoht сельская местность
maabumiskoht место причаливания
maandumiskoht место приземления
marjakoht ягодное место / ягодник
matmiskoht место погребения ~ захоронения / погребение / захоронение
parkimiskoht место стоянки / стоянка / паркинг / парковка
pesitsuskoht место гнездования
puhkekoht место отдыха
raiekoht mets место рубок
seenekoht грибное место
sihtkoht место назначения
suitsetamiskoht место для курения
sündmuskoht место происшествия
sünnikoht место рождения
talvituskoht место для зимовки / зимовка / зимовье
tegevuskoht место действия
vaatluskoht место наблюдения
viibimiskoht место пребывания
õnnetuskoht место катастрофы ~ несчастного случая
ööbimiskoht место для ночлега / ночлег
ülekäigukoht место перехода [улицы] / переход
ülesõidukoht место переезда ~ переправы / переезд / переправа
kohtusime kokkulepitud kohas мы встретились в условленном месте
tee on mõnes kohas umbe tuisanud дорогу местами ~ в некоторых местах занесло ~ замело [снегом]
jões on kärestikulisi kohti река местами порожиста
kus kohal see juhtus? где ~ в каком месте это случилось?
kus kohas sa elad? где ты живёшь?
kust kohast sa pärit oled? откуда ты родом?
temataoliste koht ei ole meie seas подобным ему нет места среди нас
jooksjad võtsid kohad sisse бегуны заняли свои места
võtsime aegsasti mäeveerul kohad sisse мы заблаговременно заняли места ~ устроились ~ расположились ~ разместились на склоне горы
pane asjad oma[le] kohale tagasi! положи вещи обратно на своё место!
tõstab asju ühest kohast teise переставляет вещи с одного места на другое ~ с места на место
lärmab avalikus kohas шумит в общественном месте
2. paik istumiseks, viibimiseks; eseme, keha vms kitsam piirkond; millegi osa, lõik, katkend
место <места, мн.ч. им. места с>
mugav koht удобное место
muljutud koht ущемлённое ~ защемлённое место
haige koht больное место
aukoht почётное место
haiglakoht больничное место / место в больнице
magamiskoht спальное место
seisukoht стоячее место / место для стояния
kaks kohta rõdul два места на балконе
laste ja invaliidide kohad места для детей и инвалидов
kahesaja kohaga saal зал на двести мест
kohta pakkuma [kellele] предлагать/предложить* место кому
kohta hoidma [kelle jaoks] занимать/занять* место для кого
kas see koht on vaba? это место свободно ~ незанято?
õpilane vastas kohalt ученик отвечал с места
hotellis polnud vabu kohti в гостинице ~ в отеле не было свободных мест
saal on viimse kohani välja müüdud все билеты распроданы
sain rongis aknaaluse koha я получил ~ мне досталось в поезде место у окна
kust kohast sul jalg valutab? в каком месте ~ где у тебя нога болит?
katus jookseb mitmest kohast läbi в некоторых местах ~ местами крыша протекает
pirukas on mõnest kohast kõrbenud пирог местами ~ в некоторых местах подгорел
lugemine jäi huvitava koha peal pooleli чтение прервалось на интересном месте
orkester harjutab raskemaid kohti оркестр репетирует более трудные ~ сложные места
mõni koht ettekandes jäi selgusetuks некоторые места в докладе остались неясными ~ непонятными
3. ameti-, teenistus-, töökoht
место <места, мн.ч. им. места с>,
должность <должности, мн.ч. род. должностей ж>,
служба <службы ж>
vaba töökoht
вакансия <вакансии ж>
tähtis, vastutusrikas amet
пост <поста м>
juhtiv koht руководящее место / руководящий пост / руководящая должность
vastutusrikas koht ответственная должность / ответственный пост
vakantne ~ vaba koht вакантное ~ свободное место / вакантная ~ незамещённая должность / вакансия
direktorikoht должность ~ место ~ пост директора
põhikoht основное место [работы]
õpetajakoht должность ~ место учителя
koht parlamendis место в парламенте
seltsi esimehe koht должность председателя общества
kohale kinnitama утверждать/утвердить* [кого] на должность ~ в должности кого
kohale määrama назначать/назначить* [кого] на должность кого
poole kohaga töötama работать на полставки kõnek
teisele kohale üle viima переводить/перевести* [кого] на другое место ~ на другую должность
ta edutati kõrgemale kohale его повысили в должности ~ по службе / ему дали повышение / он получил повышение
ta vabastati meistri kohalt его освободили от должности мастера
võtsin end kohalt lahti я уволился [с работы]
asutuses koondati kolm kohta в учреждении сократили три места ~ три штатные единицы
vahetasin hiljuti kohta я недавно сменил ~ поменял работу ~ место работы
talle öeldi koht üles его уволили
käisin mitmel pool kohta kuulamas я побывал во многих местах, чтобы навести справки по устройству на работу
4. asend, seisund, positsioon
место <места, мн.ч. им. места с>,
положение <положения с>,
позиция <позиции ж>
silmapaistev koht видное ~ выдающееся место ~ положение / видная ~ выдающаяся позиция
auhinnakoht ~ auhinnaline koht призовое место
liidrikoht место лидера / лидерство
esimese koha pärast võitlema бороться за первое место ~ за первенство / оспаривать первенство у кого
mitmendal kohal meie võistkond on? на каком месте наша команда? / какое место занимает наша команда?
kesksel kohal on kvaliteet центральное место занимает качество
ta pole veel leidnud oma kohta elus piltl он ещё не нашёл своего места в жизни
5. maa ja majapidamine
хозяйство <хозяйства с>,
хутор <хутора, мн.ч. им. хутора м>
väike koht маленькое хозяйство
asunikukoht aj хутор ~ хозяйство новопоселенца
popsikoht aj хозяйство бобыля
kohta päriseks ostma выкупать/выкупить* хутор ~ хозяйство / приобретать/приобрести* хутор в наследственное владение
kohta rendile andma сдавать/сдать* хозяйство в аренду
kohta pidama вести хозяйство
koht on võlgades хозяйство ~ хутор в долгах

▪ [mille] koha pealt в отношении чего; в смысле чего; с точки зрения чего
kohta kätte näitama [kellele] поставить* на [своё] место кого

kõhuli+lamang s <+lamang lamangu lamangu[t -, lamangu[te lamangu[id 2>
sport
положение лёжа на животе

lama+asend s <+asend asendi asendi[t -, asendi[te asende[id 2>
положение лёжа ka sport,
лежачее положение
lamaasendist tulistama стрелять с положения лёжа ~ с лежачего положения

lamang s <lamang lamangu lamangu[t -, lamangu[te lamangu[id 2>
sport
положение лёжа,
лежачее положение
kõhulilamang лежание на животе
selililamang лежание на спине
toenglamang упор лёжа

lamaskile adv <lamaskile>
в лежачее положение
heitsime murule lamaskile мы прилегли на газоне ~ на траве

lõpp+säte
õigusakti lõpetav, hrl mingi üldine säte (nt lepingu eksemplaride arvu kirjeldav punkt)
заключительное положение

lähte+koht s <+k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid ~ k'oht/i 22>
1. koht, kust miski lähtub
исходный пункт,
отправной пункт,
исходная точка,
отправная точка
jõudsime tagasi matka lähtekohta мы вернулись к месту, откуда отправились в поход
2. see, millest lähtutakse
исходная точка зрения,
положение <положения с>,
мнение <мнения с>,
взгляд <взгляда м>
teoreetilised lähtekohad теоретические положения
ei saa nõustuda autori kõigi lähtekohtadega нельзя согласиться со всеми положениями автора

määrustik s <m'äärust'ik m'äärustiku m'äärust'ikku m'äärust'ikku, m'äärustik/e ~ m'äärust'ikku[de m'äärust'ikk/e ~ m'äärust'ikku[sid 25>
määruste v eeskirjade kogum
устав <устава м>,
положение <положения с>,
правила <правил pl>,
регламент <регламента м>
liiklusmäärustik правила дорожного движения
rivimäärustik sõj строевой устав
valimismäärustik положение о выборах
võistlusmäärustik регламент ~ правила соревнований
sisekorra määrustik правила внутреннего распорядка

naise+mehe+põlv s <+p'õlv põlve p'õlve p'õlve, p'õlve[de p'õlve[sid ~ p'õlv/i 22>
elu naisemehena
женатая жизнь,
женатое положение,
жизнь женатого человека,
положение женатого человека
jättis naisemehepõlves viinavõtmise maha оказавшись на женатом положении ~ став женатым, он бросил пить

olemine s <olemine olemise olemis[t olemis[se, olemis[te olemis/i 12>
1. olemasolu
существование <существования sgt с>,
бытие <бытия sgt с>,
бытиё <бытия sgt с> kõnek
eksisteerimine
экзистенция <экзистенции sgt ж> liter
võitlus oma olemise eest борьба за своё существование
2. varandus, majapidamine
имущество <имущества sgt с>,
пожитки <пожитков plt> kõnek,
скарб <скарба sgt м> kõnek
kolis siia sisse oma kehva olemisega он вселился сюда со всеми своими пожитками ~ со всем своим скарбом kõnek
3. kellegi käitumise, ka olemuse kohta
сущность <сущности sgt ж>,
характер <характера м>,
натура <натуры ж>,
природа <природы sgt ж> kõnek,
нутро <нутра sgt с> kõnek
ausa olemisega mees [на вид ~ по виду] честный человек
kurja olemisega vanamoor злая старуха
tema olemises on midagi hundilikku ~ hundist в его характере есть что-то от волка
nautis kogu oma olemisega hubasust он всем своим существом наслаждался уютом
4. seisund
состояние <состояния с>,
положение <положения с>
asjaolude kord, olukord
обстановка <обстановки sgt ж>
mu olemine pole just kiita я чувствую себя неважно
pärast kümblust oli meil olemine kohe teine после купания мы чувствовали себя совсем по-другому
toas valitses sundimatu olemine в комнате царила непринуждённая обстановка
tema elul ja olemisel pole väga vigagi ему живётся не так уж плохо kõnek
5. koosviibimine
дружеское собрание,
совместное времяпрепровождение,
совместное времяпровождение kõnek
oleng
вечеринка <вечеринки, мн.ч. род. вечеринок ж>,
пирушка <пирушки, мн.ч. род. пирушек ж> kõnek,
тусовка <тусовки, мн.ч. род. тусовок ж> kõnek
pidulik olemine праздник / торжество
tuleb väike perekondlik olemine намечается небольшой семейный праздник ~ небольшое семейное торжество
ta korraldas enda pool lõbusa olemise он устроил у себя весёлую пирушку ~ тусовку kõnek

olu s <olu olu olu 'ollu, olu[de olu[sid 17>
1.mitmuseselu- v keskkonnatingimused
условия <условий pl> чего,
обстоятельства <обстоятельств pl>
olustik
обстановка <обстановки sgt ж>
looduslikud olud природные условия
sotsiaalsed olud социальные условия
korteriolud квартирные условия
rahuaja oludes в условиях мирного времени
elab rasketes oludes живёт в трудных условиях
elab kitsastes oludes находится в стеснённых обстоятельствах
olude sunnil по воле обстоятельств
olude kiuste вопреки обстоятельствам
süüd pehmendavad olud смягчающие вину обстоятельства
2. hrv olemine, olek
состояние <состояния sgt с>,
положение <положения sgt с>,
бытие <бытия sgt с>,
бытиё <бытия sgt с> kõnek
taipas asjade tõelist olu он понял истинное положение вещей ~ дел
koputus äratas ta mõnusast poolunes olust стук вернул его из состояния приятного полузабытья

olu+kord s <+k'ord korra k'orda k'orda, k'orda[de k'orda[sid ~ k'ord/i 22>
seisukord; olud
положение <положения sgt с>,
состояние <состояния sgt с>,
обстановка <обстановки sgt ж>,
обстоятельства <обстоятельств pl>,
условия <условий pl>
situatsioon
ситуация <ситуации ж>
materiaalne olukord материальное положение
poliitiline olukord политическая обстановка ~ ситуация
rahvusvaheline olukord международное положение / международная обстановка ~ ситуация
avariiolukord аварийное состояние / аварийная ситуация
eriolukord особое положение
selles olukorras при ~ в этих обстоятельствах / в такой ситуации
olukorrast sõltuvalt в зависимости от обстоятельств / смотря по обстоятельствам
olime rumalas olukorras мы были в глупом положении
sattus keerulisse olukorda он попал в сложное положение / он оказался в сложном положении
tuli olukorrast puhtalt välja он вышел чистым из создавшегося положения kõnek
oli olukorra peremees он был хозяином положения
olukord nõuab обстановка требует / обстоятельства обязывают
leppis olukorraga он смирился с обстоятельствами

pati+seis s <+s'eis seisu s'eisu s'eisu, s'eisu[de s'eisu[sid ~ s'eis/e 22>
males
положение пата,
патовая ситуация piltl

pigi s <pigi pigi pigi -, pigi[de pigi[sid 17>
1.
вар <вара sgt м>,
пек <пека м>,
смола <смолы sgt ж> kõnek
vedel pigi жидкий пек
kingsepapigi сапожный вар
kivisöepigi каменноугольный пек
piibupigi смола [в трубке]
tarupigi пчелиный клей / уза / прополис
must kui pigi чёрный как смоль
hüüdnimi jäi talle külge kui pigi прозвище пристало, как смола
2. piltl täbar olukord
неприятное положение,
затруднительное положение,
щекотливое положение
sattus ~ jäi pigisse он попал впросак kõnek / он сел в лужу kõnek / он влип madalk

pikali+asend s <+asend asendi asendi[t -, asendi[te asende[id 2>
лежачее положение

plinder s <pl'inder pl'indri pl'indri[t -, pl'indri[te pl'indre[id 2>
kõnek häda, kimbatus, kitsikus
затруднение <затруднения с>,
тупик <тупика м>,
затруднительное положение,
неловкое положение
sattus plindrisse он попал в неловкое ~ в затруднительное положение
see küsimus pani õpetaja tõsiselt plindrisse этот вопрос серьёзно поставил учителя в тупик
jäin plindrisse я дошёл до ручки madalk

poos s <p'oos poosi p'oosi p'oosi, p'oosi[de p'oosi[sid ~ p'oos/e 22>
kehaasend, seisang; teesklev hoiak
поза <позы ж> ka piltl,
положение <положения с>,
позиция <позиции ж>
graatsiline poos грациозная поза
istepoos сидячая поза / сидячее положение
poksipoos поза ~ положение боксёра
tantsupoos поза в танце
viskepoos положение [тела] при броске
võttis sisse sõjaka poosi он принял воинственную позу
istub mugavas poosis сидит в удобной позе
lamab sundimatus poosis лежит в непринуждённой позе
võtab peegli ees dramaatilisi poose принимает перед зеркалом драматические позы
suitsetab poosi pärast курит ради позы
tema ülbus on vaid poos его надменность лишь поза

positsioon s <positsi'oon positsiooni positsi'ooni positsi'ooni, positsi'ooni[de positsi'ooni[sid ~ positsi'oon/e 22>
1. asend, asetus, asupaik
позиция <позиции, мн.ч. род. позиций ж> ka muus, ka lgv, ka sõj, ka sport,
положение <положения с> ka lgv, ka sport
seisukoht, vaatepunkt
позиция <позиции, мн.ч. род. позиций ж>
lähtepositsioon sõj исходная позиция
tulepositsioon sõj огневая позиция
võtmepositsioon piltl ключевая позиция
jalgade kolmas positsioon sport третья позиция ног
mustade malendite positsioon позиция чёрных
hääliku sõnaalguline positsioon lgv положение ~ позиция звука в начале слова
autori kindel esteetiline positsioon твёрдая эстетическая позиция автора
väed lahkusid positsioonilt войска снялись с позиции / войска оставили позицию
rügement kaitses oma positsioone полк защищал ~ оборонял свои позиции
räägib asjast kõrvaltvaataja positsioonilt говорит о случившемся с позиции ~ с точки зрения стороннего наблюдателя
2. sotsiaalne seisund
положение <положения с>
ühiskondlik positsioon общественное положение
kõrge ametialane positsioon высокое служебное положение
juhtpositsioon ведущее ~ руководящее положение / ведущая позиция
ta on positsiooniga inimene он человек с положением
kiriku positsioon riigis положение церкви в государстве
silmapaistvale positsioonile jõudnud mees человек, достиг[нув]ший значительного положения / человек, занявший видное положение kõnek

positsioonikas adj <positsioonikas positsioonika positsioonika[t -, positsioonika[te positsioonika[id 2>
kõrget positsiooni omav
занимающий высокое положение,
имеющий высокое положение,
[кто] с положением
positsioonikas inimene человек, занимающий высокое положение / человек с положением

puu+särki+panek s <+panek paneku paneku[t -, paneku[te paneku[id 2>
leinatalitus, kirstupanek
отпевание покойника [дома],
положение во гроб

põhi+määrus s <+m'äärus m'ääruse m'äärus[t m'äärus[se, m'äärus[te m'äärus/i ~ m'ääruse[id 11 ~ 9>
jur normatiiv- v individuaalakt
положение <положения с> о чём
hankepõhimäärus положение о поставках
tüüppõhimäärus типовое положение
põhimäärust vastu võtma принимать/принять* положение о чём

püstakile adv <püstakile>
poolpüsti asendisse
в полустоячее положение
[keda/mida] püstakile kergitama приподнимать/приподнять* кого-что
püstakile tõusma привставать/привстать*
ehmunud traavel ajab end püstakile испугавшийся рысак встаёт на дыбы
kergitas padja haige pea all püstakile она приподняла ~ взбила подушку в изголовье больного

püst+asend s <+asend asendi asendi[t -, asendi[te asende[id 2>
vertikaalasend
стоячее положение,
вертикальное положение
püstasendis в стоячем ~ в вертикальном положении / вертикально / стоймя kõnek / стойком kõnek
postid tõsteti püstasendisse столбы поставили вертикально / столбы поставили стоймя ~ стойком kõnek

püst+loodi adv <+l'oodi>
püstasendisse
в стоячее положение,
в вертикальное положение,
стоймя kõnek,
стойком kõnek
püstloodi seadma устанавливать/установить* по отвесу

rakendus+säte
õigusnormi rakendamist kajastav õigusakti teksti osa (nt paragrahv, lõige, punkt)
предписание о применении,
положение о применении
tolliseadustiku rakendussätted положение о применении свода законов о таможне

ripe s <ripe r'ippe ripe[t -, ripe[te r'ippe[id 6>
1. rippumine; rippasend
висячее положение
sport rippumine käte v jalgadega kinni hoides
вис <виса м>
nurkripe sport вис углом
ripe kangil sport вис на перекладине
2. el elektriliiniga seoses
стрела провеса

ripp+asend s <+asend asendi asendi[t -, asendi[te asende[id 2>
rippuv asend
висячее положение
nahkhiired jäävad talveunne rippasendis летучие мыши впадают в зимнюю спячку в подвешенном положении

rist+seis s <+s'eis seisu s'eisu s'eisu, s'eisu[de s'eisu[sid ~ s'eis/e 22>
1. ristiasend
поперечное положение
loote ristseis поперечное положение ~ прилежание плода
2. mat lõikumine täisnurga all
ортогональность <ортогональности sgt ж>,
перпендикулярность <перпендикулярности sgt ж>
3. sport seis, jalad ristis
скрестная стойка

rõht+seis s <+s'eis seisu s'eisu s'eisu, s'eisu[de s'eisu[sid ~ s'eis/e 22>
1. rõhtasend
горизонтальное положение
2. sport pääsuke
равновесие <равновесия sgt с>,
ласточка <ласточки sgt ж> kõnek

seaduse+säte
õigusnormi kajastav õigusakti teksti osa (nt paragrahv, lõige, punkt)
положение закона

seis s <s'eis seisu s'eisu s'eisu, s'eisu[de s'eisu[sid ~ s'eis/e 22>
1. seismine
стояние <стояния sgt с>,
стоянка <стоянки sgt ж>
masinate seisu ajal võeti einet завтракали во время стоянки машин
2. hoiak, asend, asetus, positsioon
положение <положения с>,
состояние <состояния с>,
позиция <позиции ж>,
стойка <стойки, мн.ч. род. стоек, дат. стойкам ж>
rinnalseis sport стойка на груди
ristseis sport скрестная стойка / стойка скрестно
rippseis sport вис стоя
sulgseis sport стойка с сомкнутыми ногами
toengseis sport упор стоя
turiseis sport стойка на лопатках
uppseis sport упор стоя согнувшись
valvelseis sport, sõj стойка смирно
musta vigurite aktiivne seis sport активная позиция чёрных
enamviguriga seis sport позиция с лишней фигурой
keha sirge seis прямая осанка
käte iseloomulik seis характерное для рук положение
asjade seis положение дел
tähtede seis положение звёзд
uuris baromeetri seisu он рассматривал показание барометра
3. teat hetke olukord
положение <положения sgt с>,
состояние <состояния sgt с>,
наличность <наличности sgt ж> maj
sport skoor
счёт <счёта sgt м>
tase
уровень <уровня м>
raske majanduslik seis тяжёлое материальное положение
kaotusseis sport проигрышное положение
kassaseis кассовая наличность
võiduseis выигрышная позиция
ummikseis безвыходное положение / тупиковое положение kõnek
viigiseis ничейный счёт / ничья
punktide seis счёт
põhjavee seis уровень подземных вод
mängu seis счёт игры
andmed esitatakse 1. jaanuari seisuga данные представляют по состоянию на первое января
teisel poolajal õnnestus seis viigistada во втором тайме удалось сравнять счёт

seisang s <seisang seisangu seisangu[t -, seisangu[te seisangu[id 2>
seismisviis, -asend
положение <положения с>,
поза <позы ж>,
стойка <стойки, мн.ч. род. стоек, дат. стойкам ж>
sõjaväelaslik seisang военная выправка
riviseisang sõj строевая стойка
valveseisang sõj, sport стойка смирно
kunstnik on kujule andnud ilusa seisangu художник придал фигуре красивое положение / художник изобразил фигуру в красивой позе

seisu+koht s <+k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid ~ k'oht/i 22>
1. arvamus, vaade
взгляд <взгляда м>,
мнение <мнения с>,
точка зрения,
воззрение <воззрения с>,
положение <положения с>,
позиция <позиции ж>,
разумение <разумения с> kõnek
kindel seisukoht непоколебимая ~ твёрдая позиция
edumeelne seisukoht прогрессивный взгляд на что
ekslik seisukoht ошибочное мнение / ошибочный взгляд на что
toetan sinu seisukohta поддерживаю твоё мнение ~ твою точку зрения
olen vastupidisel seisukohal я не разделяю это мнение ~ эту точку зрения / я придерживаюсь противоположного мнения
kaitseb oma seisukohti защищает ~ отстаивает свои позиции ~ свою точку зрения ~ своё мнение
mis seisukoha sa selles asjas võtad? какую позицию ты займёшь в этом деле?
mul on ses asjas oma seisukoht у меня своя точка зрения на это [дело] / у меня своё мнение по этому поводу
teadlase seisukohalt ~ seisukohast on tähtis ... с точки зрения учёного важно ...
2. koht seismiseks
стоячее место,
место для стояния,
стоянка <стоянки, мн.ч. род. стоянок, дат. стоянкам ж>
iste- ja seisukohad сидячие и стоячие места
voorimeeste seisukoht oli Raekoja platsil стоянка извозчиков была на Ратушной площади / извозчики стояли на Ратушной площади

seisu+kord s <+k'ord korra k'orda k'orda, k'orda[de k'orda[sid ~ k'ord/i 22>
1. olukord, situatsioon
положение <положения sgt с>,
обстановка <обстановки sgt ж>,
условия <условий pl>,
ситуация <ситуации ж>
hea aineline seisukord хорошее материальное положение
erakorraline seisukord чрезвычайное положение
sõjaseisukord военное положение
tundis end seisukorra peremehena он чувствовал себя хозяином положения
asetage end minu seisukorda поставьте себя на моё место
sattusin täbarasse seisukorda я попал в неловкую ситуацию ~ в затруднительное положение
2. seisund, olek
состояние <состояния sgt с>
hingeline seisukord душевное состояние
tervislik seisukord состояние здоровья
kingad on viletsas seisukorras туфли в жалком состоянии
heas seisukorras maja дом [, находящийся] в хорошем состоянии
närvid olid hirmsas seisukorras нервы были в ужасном состоянии
haige seisukord on halvenenud состояние больного ухудшилось
naine oli õnnistatud seisukorras kõnek женщина была в интересном положении

seisund s <seisund seisundi seisundi[t -, seisundi[te seisunde[id 2>
1. olek
состояние <состояния sgt с>
tervislik seisund состояние здоровья
kehaline seisund физическое состояние
neurootiline seisund невротическое состояние
hingeseisund душевное состояние
koomaseisund med коматозное состояние / кома
rahutusseisund тревожное состояние / состояние тревоги ~ беспокойства
stressiseisund стрессовое состояние / стресс
süüdimatusseisund jur состояние невменяемости
šokiseisund шоковое состояние / состояние шока
tasakaaluseisund состояние равновесия / статика
ärritusseisund раздражённое состояние / состояние раздражения
organismi füsioloogiline seisund физиологическое состояние организма
keskkonna seisund состояние [окружающей] среды
haige on raskes seisundis больной находится в тяжёлом состоянии
2. olukord, seisukord
положение <положения sgt с>,
обстановка <обстановки sgt ж>,
условия <условий pl>,
ситуация <ситуации ж>
varaline seisund материальное ~ имущественное положение / материальные условия
konfliktiseisund конфликтная ситуация / конфликтное состояние / состояние конфликта
naiste õiguseta seisund mõnel maal бесправное положение женщин в некоторых странах
sattusime ohtlikku seisundisse мы попали в опасное положение ~ в опасную ситуацию
3. asend ühiskonnas, positsioon, staatus
положение <положения с>,
статус <статуса м>,
позиция <позиции ж>
juhtiv seisund ведущее ~ руководящее положение
sotsiaalne seisund социальное положение / социальный статус
ametialane seisund служебное положение
korteriühistu õiguslik seisund правовое положение ~ правовой статус квартирного товарищества
eri keelte erinev seisund riigis различный статус разных языков в государстве

seisus s <s'eisus s'eisuse s'eisus[t s'eisus[se, s'eisus[te s'eisus/i ~ s'eisuse[id 11 ~ 9>
сан <сана м>,
сословие <сословия с>,
чин <чина, мн.ч. им. чины, род. чинов м>,
положение <положения с>,
состояние <состояния с> van
eesõigustega seisus привилегированное сословие
kõrgem seisus высшее сословие
madalam seisus низшее сословие
kolmas seisus aj третье сословие
maksukohustuslik seisus податное сословие van
kaupmeheseisus купеческое сословие / купечество
käsitööliseseisus ~ käsitööliste seisus сословие ремесленников
vaimulikuseisus ~ vaimulike seisus духовное сословие / духовенство
abielunaise seisuses в положении замужней женщины / в сане замужней женщины nlj
ta on igavese üliõpilase seisuses он [пребывает] в состоянии вечной учёбы ~ в положении вечного студента / он вечный студент nlj

seljakile adv <seljakile>
в полулежачее положение
reisijad on oma toolides seljakile laskunud пассажиры сидят полулёжа ~ в полулежачем положении

situatsioon s <situatsi'oon situatsiooni situatsi'ooni situatsi'ooni, situatsi'ooni[de situatsi'ooni[sid ~ situatsi'oon/e 22>
olukord, seisukord, seisund
ситуация <ситуации ж>,
положение <положения sgt с>,
обстановка <обстановки sgt ж>
keeruline situatsioon сложная ситуация / сложное положение
poliitiline situatsioon политическая ситуация ~ обстановка
majanduslik situatsioon экономическое положение / ситуация в экономике
konfliktsituatsioon конфликтная ситуация
probleemsituatsioon проблемная ситуация
see asetaks meid ebamugavasse situatsiooni это поставило бы нас в неудобное положение
sattusin koomilisse situatsiooni я оказался в комической ситуации
tekkis huvitav situatsioon сложилась любопытная ~ интересная ситуация
erakordses situatsioonis võivad inimesed käituda väga ootamatult в необычной ситуации люди поступают весьма непредвиденно

staatus s <st'aatus st'aatuse st'aatus[t st'aatus[se, st'aatus[te st'aatus/i ~ st'aatuse[id 11 ~ 9>
seisund, olukord
статус <статуса м>,
положение <положения с>,
состояние <состояния с>
diplomaatiline staatus дипломатический статус
sotsiaalne staatus социальный статус / социальное положение
vabakuulaja staatuses üliõpilane студент в статусе вольнослушателя
kõrgkoolil on uurimisasutuse staatus высшее учебное заведение имеет статус исследовательского учреждения
koloonia sai dominiooni staatuse колония получила статус ~ права доминиона

stabiliseerima v <stabilis'eeri[ma stabilis'eeri[da stabiliseeri[b stabiliseeri[tud 28>
stabiilseks tegema
стабилизировать[*] <стабилизирую, стабилизируешь> что,
стабилизовать[*] <стабилизую, стабилизуешь> что,
приводить/привести* в устойчивое положение что
poliitilist olukorda stabiliseerima стабилизировать[*] ~ стабилизовать[*]политическую обстановку
jahti stabiliseerima приводить/привести* яхту в устойчивое положение ~ в положение равновесия
stabiliseeritud teekate ehit стабилизированное [дорожное] покрытие

sulustama v <sulusta[ma sulusta[da sulusta[b sulusta[tud 27>
1. sulu taha v kinni panema; tõkestama
запирать <запираю, запираешь> / запереть* <запру, запрёшь; запер, заперла, заперло> кого-что, где, куда ka piltl,
закрывать <закрываю, закрываешь> / закрыть* <закрою, закроешь> кого-что, где, куда
jõge, vett paisuga
прудить <пружу, прудишь> / запрудить* <запружу, запрудишь> что
kaelakee sulustatakse hõbeluku abil ожерелье застёгивается на серебряный замочек
vaenlase sõjavägi sulustas linna город окружён ~ отрезан вражеской армией piltl
2. sport teatud viisil vastasvõistkonna rünnakut peatada püüdma
создавать/создать* положение вне игры

sund+seis
sageli seesütlevaskellegi või millegi poolt pealesunnitud, vaba valikut mittevõimaldav seisund
вынужденное положение
kui ollakse sundseisus, siis hind ei loe enam если находишься в вынужденном положении, то цена уже не имеет значения
ta oli sundseisus он оказался в вынужденном положении

säte s <säte s'ätte säte[t -, säte[te s'ätte[id 6>
1. jur normdokumendi ettekirjutus
положение <положения с> о чём,
предписание <предписания с>
põhisäte основное ~ главное ~ фундаментальное положение
sätete kohaldamine ~ rakendamine применение положений
vastavalt seaduse sätetele ~ sätteile в соответствии с положениями ~ с предписаниями закона
see on vastuolus põhikirja sätetega это противоречит предписаниям устава
lepingus sellist sätet pole в договоре нет такого положения
2. el automaatikaseadme häälestusparameeter
уставка <уставки, мн.ч. род. уставок, дат. уставкам ж>

talurahva+seadus
aj 19. sajandil Venemaa keisririiki kuulunud Eestimaa kubermangu jaoks kehtestatud seadus, mis muutis ja täpsustas talurahva õigusi ning kohustusi
положение о крестьянах

tees s <t'ees teesi t'eesi t'eesi, t'eesi[de t'eesi[sid ~ t'ees/e 22>
juhtmõte, põhiseisukoht, tõestatav väide
тезис <тезиса м> ka loog, filos,
теза <тезы ж>,
положение <положения с>
peatees главный тезис
põhitees основной тезис
tees ja antitees теза и антитеза
ettekande teesid тезисы доклада
teesi püstitama ~ üles seadma выдвигать/выдвинуть* тезис

ummik+seis s <+s'eis seisu s'eisu s'eisu, s'eisu[de s'eisu[sid ~ s'eis/e 22>
piltl keeruline olukord
безвыходное положение,
тупиковое положение,
мёртвая точка,
тупик <тупика sgt м>
lahendamatu
гордиев узел
läbirääkimised sattusid ~ jõudsid ummikseisu переговоры зашли в тупик ~ застыли на мёртвой точке

vallalisus s <vallalisus vallalisuse vallalisus[t vallalisus[se, vallalisus[te vallalisus/i ~ vallalisuse[id 11 ~ 9?>
vallaline olek
безбрачие <безбрачия sgt с>,
холостое положение,
холостая жизнь,
незамужняя жизнь,
холостяцкое положение kõnek

valve+seisang s <+seisang seisangu seisangu[t -, seisangu[te seisangu[id 2>
sõj, sport
стойка смирно,
положение смирно
tunnimees võttis valveseisangu часовой стал по стойке смирно
seisis ohvitseri ees valveseisangus он стоял перед офицером по стойке смирно

vinnastus s <vinnastus vinnastuse vinnastus[t vinnastus[se, vinnastus[te vinnastus/i 11>
vinnastamine
взвод <взвода sgt м>,
взведение <взведения sgt с>
vinnas-olek
взведённое положение
päästis püstoli vinnastusest lahti он снял курок пистолета со взвода

väide s <väide v'äite väide[t -, väide[te v'äite[id 6>
1.
утверждение <утверждения с>,
положение <положения с>,
тезис <тезиса м>
kategooriline väide категорическое утверждение
meelevaldne väide произвольное утверждение
viimase väitega võib nõustuda с последним утверждением ~ положением можно согласиться
asus vastase väiteid ägedalt kummutama он стал яростно опровергать доводы противника
2. loog otsustus
предложение <предложения с>,
суждение <суждения с>

väär+asetus s <+asetus asetuse asetus[t asetus[se, asetus[te asetus/i 11>
неправильное положение,
смещение <смещения sgt с>,
эктопия <эктопии sgt ж>
emaka väärasetus неправильное положение матки
neerude väärasetus смещение почек


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur