[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 17 artiklit

homo+suhe
homoseksuaalsete inimeste kooselu vm püsiv vastastikune vahekord
гомосексуальные отношения
homosuhte ametlik registreerimine официальная регистрация гомосексуальных отношений

kaugsuhe
paarisuhe, kus partnerid elavad eri kohtades (nt eri riigis)
отношения на расстоянии

kontakteeruma v <kontakt'eeru[ma kontakt'eeru[da kontakt'eeru[b kontakt'eeru[tud 27>
kontakti sattuma, kontakti leidma v võtma
контактировать <контактирую, контактируешь> с кем,
контачить <контачу, контачишь> с кем kõnek,
устанавливать/установить* контакты с кем,
устанавливать/установить* отношения с кем,
устанавливать/установить* связь с кем,
входить/войти* в контакт с кем
need hõimud kontakteerusid juba kauges minevikus эти племена установили контакты уже в далёком прошлом
ta kontakteerub kergesti töökaaslastega он легко контактирует ~ входит в контакт с коллегами

kõrval+suhe
olukord, kus püsisuhtes oleval inimesel tekib armuvahekord kellegi teisega
отношения на стороне

lähi+suhe
(hrl paarisuhte, vahel ka muu intiimelulise suhte kohta)
близкие отношения

meele+muutus s <+m'uutus m'uutuse m'uutus[t m'uutus[se, m'uutus[te m'uutus/i ~ m'uutuse[id 11 ~ 9>
seisukoha muutmine v muutumine
изменение точки зрения на что
suhtumise muutmine v muutumine
изменение отношения к кому-чему
meeleolu muutumine
изменение настроения
ootamatu meelemuutus неожиданное изменение точки зрения на что / неожиданное изменение отношения к чему
ta on endiselt sünge, ei mingit meelemuutust он по-прежнему хмур ~ угрюм, никаких изменений ~ перемен

omandi+suhe
hrl mitmusesasja, vara õiguslik omamine, omanik olemine
отношения собственности

pere+suhted pl
suhted perekonnaliikmete vahel
взаимоотношения в семье,
семейные отношения
paari- ja peresuhted взаимоотношения в семье и в паре

seltsima v <s'eltsi[ma s'eltsi[da seltsi[b seltsi[tud 28>
1. kellegagi läbi käima, sõbrustama
дружить <дружу, дружишь> с кем-чем,
поддерживать отношения с кем-чем,
знаться <знаюсь, знаешься> с кем kõnek,
водиться <вожусь, водишься> с кем kõnek
suhtlema
общаться <общаюсь, общаешься> с кем
sõbrunema
сдружаться <сдружаюсь, сдружаешься> / сдружиться* <сдружусь, сдружишься> с кем,
подружиться* <подружусь, подружишься> с кем,
сходиться <схожусь, сходишься> / сойтись* <сойдусь, сойдёшься; сошёлся, сошлась> с кем
sobima
ладить <лажу, ладишь> с кем kõnek
seltsib omavanustega дружит ~ общается со сверстниками
ei taha kellegagi seltsida [кто] не хочет ни с кем знаться kõnek
viimasel ajal seltsis ta vähestega в последнее время он мало с кем поддерживал отношения
uustulnukatega seltsiti vähe с новичками не очень-то водились kõnek
naabrid ei seltsinud kuigi palju соседи почти не общались
lapsed seltsivad omavahel hästi дети отлично ладят друг с другом kõnek
2. kellegagi liituma, ühinema
присоединяться <присоединяюсь, присоединяешься> / присоединиться* <присоединюсь, присоединишься> к кому-чему,
примыкать <примыкаю, примыкаешь> / примкнуть* <примкну, примкнёшь> к кому-чему,
пристраиваться <пристраиваюсь, пристраиваешься> / пристроиться* <пристроюсь, пристроишься> к кому-чему kõnek
millelegi lisanduma
прибавляться <-, прибавляется> / прибавиться* <-, прибавится> к чему,
добавляться <-, добавляется> / добавиться* <-, добавится> к чему,
присоединяться <-, присоединяется> / присоединиться* <-, присоединится> к чему
kaasnema, kaasas käima
сопровождаться <-, сопровождается> чем,
сопутствовать <-, сопутствует> чему
teelistega seltsisid veel mõned inimesed к путникам примкнуло ~ присоединилось ещё несколько человек
ühele hädale seltsib teine одной беде сопутствует другая ~ вторая / одна беда не приходит
haigusega seltsib tavaliselt norutunne болезнь обычно сопровождается чувством подавленности

semmima v <s'emmi[ma s'emmi[da semmi[b semmi[tud 28>
sõbrustama, seltsima
дружить <дружу, дружишь> с кем,
поддерживать отношения с кем,
знаться <знаюсь, знаешься> с кем kõnek,
водиться <вожусь, водишься> с кем kõnek,
якшаться <якшаюсь, якшаешься> с кем madalk, hlv
suhtlema
общаться <общаюсь, общаешься> с кем
kurameerima
ухлёстывать <ю, ухлёстываешь> за кем madalk,
путаться <юсь, путаешься> с кем madalk, hlv
mõnda aega
покрутить* <покручу, покрутишь> с кем kõnek
lapsed ei semminud teistega, olid omaette дети не дружили с другими, держались особняком
Mari semmib Jüriga Мари крутит любовь с Юри kõnek

suhe s <suhe s'uhte suhe[t -, suhe[te s'uhte[id 6>
1. võrdlusel põhinev arvuline vahekord
соотношение <соотношения с>,
пропорция <пропорции ж>,
отношение <отношения с>
protsentuaalne suhe процентное соотношение ~ отношение
kaalusuhe весовое соотношение
mahusuhe объёмное соотношение
mõõdusuhe масштаб
õlgade suhe tehn отношение плеч
koostisainete õige suhe правильное соотношение составных компонентов
lipu laiuse suhe pikkusega ~ pikkusesse соотношение ширины и длины флага
2. inimeste ja inimrühmade vastastikune vahekord; seos mingite nähtuste vahel
отношения <отношений pl>,
взаимоотношения <взаимоотношений pl>,
сношения <сношений pl>,
связь <связи ж>
ametlikud suhted официальные ~ деловые ~ служебные отношения
isiklikud suhted личные отношения ~ связи
sugupooltevahelised suhted взаимоотношение полов
ühiskondlikud suhted общественные отношения
diplomaatilised suhted дипломатические отношения ~ сношения
riikidevahelised suhted межгосударственные отношения ~ связи
patriarhaalsed suhted патриархальные отношения
varalised suhted имущественные отношения
abieluvälised suhted внебрачные отношения / внебрачная связь
ajasuhted filos временные отношения
feodaalsuhted ~ feodaalsed suhted феодальные отношения
kaubandussuhted ~ kaubanduslikud suhted торговые отношения ~ сношения
kultuurisuhted культурные связи
majandussuhted ~ majanduslikud suhted экономические отношения ~ сношения
ruumisuhted filos пространственные отношения
sõprussuhted дружеские отношения ~ связи
tootmissuhted производственные отношения
turusuhted рыночные отношения
töösuhted трудовые ~ рабочие отношения
vaenusuhe враждебное отношение
õigussuhted правовые отношения
ärisuhted деловые отношения
laste ja vanemate vahelised suhted отношения между детьми и родителями
keele ja mõtlemise suhted соотношение языка и мышления
sõnadevahelised suhted lauses связь слов в предложении
milline on sinu suhe loodusesse? каково твоё отношение к природе?
nad on ülemusega heades suhetes они с начальником в хороших отношениях
meie vahel kujunesid usalduslikud suhted между нами установились доверительные отношения
naabritega tuleb häid suhteid pidada ~ hoida с соседями следует поддерживать хорошие отношения
püüdis luua ~ sõlmida suhteid mõjukate isikutega он стремился установить связи с влиятельными лицами
nad on omavahelised suhted katkestanud они прервали между собой отношения
nad hakkasid oma suhteid klaarima они стали выяснять свои отношения
nende suhetesse on tekkinud mõra в их отношениях образовалась трещина ~ возник разлад
3. [mingis] suhtes, [mingist] küljest
в отношении кого-чего,
по отношению к кому-чему
ses suhtes on sul õigus в этом отношении ты прав / насчёт этого ты прав kõnek
igas suhtes eeskujulik õpilane во всех отношениях примерный ученик

suhte+draama
inimestevahelisi (armu)suhteid käsitlev näidend või film
мелодрама <мелодрамы ж>
inimestevahelised pingsad (armu)suhted
драматичные отношения,
любовная драма
19-osaline Briti suhtedraama 19-серийная британская мелодрама

püsisuhted ei ole sinu jaoks серьёзные драматичные отношения не для тебя

suhtlema v <s'uhtle[ma suhel[da s'uhtle[b suhel[dud 30>
lävima, [kellegagi] läbi käima
общаться <общаюсь, общаешься> с кем-чем,
поддерживать отношения с кем-чем,
иметь отношения с кем-чем,
состоять в отношениях с кем-чем,
знаться <знаюсь, знаешься> с кем-чем kõnek,
водиться <вожусь, водишься> с кем-чем kõnek
üksteisega suhtlema общаться друг с другом
loomad suhtlevad oma liigikaaslastega животные одного вида общаются между собой
suhelda saab ka kirja teel общаться можно и по переписке

teenistussuhe
teenistuja, ametniku töövahekord oma tööandjaga (nt avaliku teennistuse puhul riigiga, kohaliku omavalitsusega)
служебные отношения

usaldus+suhe
vastastikusel usaldus põhinev suhe
доверительные отношения

vahe+kord s <+k'ord korra k'orda k'orda, k'orda[de k'orda[sid ~ k'ord/i 22>
1. mingite suuruste, arvude jne omavaheline suhe
соотношение <соотношения с>,
отношение <отношения с>
pikkuse ja laiuse vahekord соотношение длины и ширины
lahuse koostisainete vahekord соотношение составных компонентов раствора
jõudude vahekord соотношение сил / расклад[ка] сил piltl
2. seos nähtuste, olukordade vahel; suhe inimeste vahel
отношения <отношений pl>,
взаимоотношения <взаимоотношений pl>,
сношения <сношений pl>,
взаимосвязь <взаимосвязи ж>
ühiskondlikud vahekorrad общественные отношения
inimestevahelised vahekorrad межличностные взаимоотношения / взаимоотношения между людьми
alluvusvahekord подчинённые отношения / субординация
armastusvahekord ~ armuvahekord любовная связь
lepinguvahekord договорные отношения
rendivahekord арендные отношения
sugulusvahekord родственные отношения
töövahekord трудовые ~ рабочие отношения
vaenuvahekord враждебные отношения
võlavahekord долговые отношения
elu ja kunsti vahekord взаимоотношение ~ взаимосвязь жизни и искусства
inimese vahekord ümbritseva loodusega связь человека с окружающей природой / взаимоотношения между человеком и окружающей природой
sõnade süntaktiline vahekord lauses синтаксическая связь слов в предложении
sõbrannade vahekorrad läksid sassi отношения между подругами разладились kõnek
tulin sinuga vahekordi klaarima я пришёл выяснять ~ выяснить* наши отношения
meil kujunes peagi usalduslik vahekord вскоре между нами установились доверительные отношения
katsub hoida ~ pidada naabritega normaalset vahekorda он старается поддерживать с соседями нормальные отношения
vahekord õega halvenes мои отношения с сестрой ухудшились
3. seksuaalvahekord
сношение <сношения с>,
совокупление <совокупления с>,
соитие <соития с> van
suguline vahekord половое сношение / половой акт
intiimvahekord интимные отношения

üürisuhe
lepinguline suhe, mille üks pool on üürileandja ja teine pool üürilevõtja
арендные отношения


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur