[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 13 artiklit

eba+tavaliselt adv <+tavaliselt>
необыкновенно,
необычайно,
необычно,
особенно
ebatavaliselt kiiresti необычайно быстро
ebatavaliselt ilus необыкновенно красивый / необычайной красоты
ebatavaliselt suur необычайной величины
ebatavaliselt põuane suvi необычайно засушливое лето

ekstra adv adj <'ekstra>
1. adv kõnek eriti, eriliselt
особо,
особенно
ekstra kange kohv особо крепкий кофе
ekstra tähtis küsimus особо ~ особенно важный вопрос
2. adv kõnek spetsiaalselt
специально
see on ekstra teie jaoks это специально для вас
ekstra sellepärast ei maksaks muretseda специально из-за этого не стоило бы переживать
3. adj kõnek eraldi, omaette, spetsiaalne
специальный <специальная, специальное; специален, специальна, специально>,
отдельный <отдельная, отдельное>
ekstra sissekäiguga tuba комната с отдельным входом
ekstra ruumi garderoobi jaoks pole ehitatud специального ~ отдельного помещения для гардероба не построено
4. adj kõnek eriline
экстра <нескл.>
ekstra kaup экстра товар / товар экстра-класса / экстраклассный товар
ta on ekstra iludus она экстраклассная красавица

era+kordselt adv <+k'ordselt>
чрезвычайно,
необычайно,
необычно,
необыкновенно,
исключительно,
особенно
erakordselt suur чрезвычайно ~ необычайно большой
erakordselt tagasihoidlik inimene чрезвычайно скромный человек
erakordselt põnev raamat исключительно интересная книга
erakordselt soe vastuvõtt исключительно ~ необыкновенно тёплый приём

eriti adv <eriti>
особенно,
особо,
в особенности,
исключительно,
в частности
eriti tähtis asi особенно ~ исключительно важное дело
eriti palju особенно много
see mõte huvitas teda eriti эта идея интересовала его особенно
eriti soodus miljöö особенно благоприятная обстановка
eriti viimasel ajal особенно в последнее время
eriti mõistev suhtumine особенно ~ исключительно понимающее отношение
mitte eriti tark не особенно умный
eriti ohtlikud töötingimused особо опасные условия труда
eriti raske kuritegu особо тяжкое преступление
eriti tähtsate asjade uurija следователь по особо важным делам
marju, eriti mustikaid, oli palju ягод, в частности ~ особенно черники, было много

esma+joones adv <+joones>
1. eriti, peamiselt
главным образом,
преимущественно,
предпочтительно,
особенно
lapsele meeldivad esmajoones eredad värvid ребёнок любит главным образом ~ преимущественно яркие краски
2. kõigepealt
в первую очередь,
первым делом,
прежде всего,
первым долгом kõnek,
перво-наперво madalk
see tuleb esmajoones välja selgitada это нужно выяснить в первую очередь

ise+viisi adv <+v'iisi>
1. iseäralikult, omapäraselt
особенно,
своеобразно,
необычно,
странно
2. erinevalt
по-различному,
по-разному,
по-своему
igaüks mõistab seda iseviisi каждый понимает это по-своему
lastesse suhtusid nad iseviisi они относились к детям по-разному ~ каждый по-своему

ise+värki adj adv <+v'ärki>
1. adj iseäralik, imelik
особенный <особенная, особенное>,
необычный <необычная, необычное; необычен, необычна, необычно>,
своеобразный <своеобразная, своеобразное; своеобразен, своеобразна, своеобразно>,
странный <странная, странное; странен, странна, странно>,
экстравагантный <экстравагантная, экстравагантное; экстравагантен, экстравагантна, экстравагантно>,
чудаковатый <чудаковатая, чудаковатое; чудаковат, чудаковата, чудаковато>,
эксцентрический <эксцентрическая, эксцентрическое>,
эксцентричный <эксцентричная, эксцентричное; эксцентричен, эксцентрична, эксцентрично>,
чудной <чудная, чудное; чуден, чудён, чудна, чудно> kõnek
isevärki inimene своеобразный ~ чудаковатый человек
isevärki tegu экстравагантный поступок
isevärki lugu странная ~ необычная история
isevärki riietus странная ~ необычная ~ эксцентрическая ~ экстравагантная одежда
ta on alati natuke isevärki olnud он всегда был немного эксцентричным ~ странным / он всегда был с причудами
2. adv iseäralikult, imelikult
странно,
необычно,
особенно,
своеобразно
näod olid isevärki pingul лица были как-то странно напряжены

ise+äranis adv <+äranis>
1. eriti, eeskätt, ennekõike
особенно,
в особенности,
в частности,
особо kõnek,
наипаче van
iseäranis meeldis meile meri нам особенно понравилось море
2. väga
особо,
особенно,
очень,
исключительно
iseäranis julge inimene очень смелый человек
iseäranis huvitav nähtus особо интересное явление
iseäranis meeldiv особенно приятно ~ приятный
iseäranis tabav võrdlus исключительно ~ очень меткое сравнение

kuigi+võrd adv <+v'õrd>
mingil määral, natuke
сколько-то,
сколько-нибудь,
немного,
ненамного,
несколько,
чуть kõnek,
чуть-чуть kõnek,
чуточку kõnek,
ненамного kõnek
eitusega: mitte eriti
не очень,
не особенно,
не совсем
seda tööd ma kuigivõrd tunnen я немного ~ несколько знаком с этой работой
olen kuigivõrd õppinud läti keelt я немного учился латышскому языку
kuigivõrd olime õnnetuses ise ka süüdi в какой-то степени ~ в какой-то мере мы сами были виноваты в несчастье
haige seisund on juba kuigivõrd parem состояние больного уже немного ~ несколько лучше
kuigivõrd peab raha alati kaasas olema сколько-то ~ сколько-нибудь должно быть всегда денег с собой ~ при себе
töö ei edenenud kuigivõrd работа не продвигалась особенно
see ei huvita mind kuigivõrd это не очень меня интересует
ma pole sellel alal kuigivõrd pädev я не совсем ~ не особенно компетентен в этом деле
üks pole teisest kuigivõrd parem один другого ненамного лучше kõnek

liiatigi adv <liiatigi>; liiati adv <liiati>
pealegi veel
притом,
к тому же,
вдобавок kõnek
ammugi veel
тем более,
особенно
üksi ma ei lähe, liiati[gi] veel öösel один я не пойду, тем более ночью

saati2 adv <s'aati>
liiatigi
тем более,
особенно,
притом,
к тому же,
вдобавок kõnek
hobune komistab neljal jalal, saati siis inimene конь о четырёх ногах, [да] и тот спотыкается, а человек тем более

suur adj s <s'uur suure s'uur[t s'uur[de, suur[te s'uur[i 13>
1. adj esemete, loodusobjektide, nähtuste, elusolendite v nende kehaosade kohta
большой <большая, большое; больше, больший>,
крупный <крупная, крупное; крупен, крупна, крупно, крупны>
riiete kohta: liiga avar
велик <велика, велико>
suur tuba большая комната
suur katel вместительный котёл / объёмистый котёл kõnek
suur kirves топорище
suur leib большой хлеб / хлебина kõnek
suur jõgi большая река
suured lained высокие ~ гребнистые волны
suur rändrahn громадный валун
suur varvas большой палец [ноги]
suur vereringe большой круг кровообращения
suur terts muus большая терция
suur teeleht bot (Plantago major) большой подорожник
hiiglasuur ~ päratusuur ~ ülisuur огромный / колоссальный / исполинский / гигантский / грандиозный
peaaju suured poolkerad большие полушария [головного мозга]
suur korvitäis seeni полная корзина грибов
suur ja selge käekiri крупный и разборчивый почерк
kella suur osuti минутная стрелка часов
suur tegu õlut огромное варево пива
Marsi ja Maa suur vastasseis Великое противостояние Марса и Земли
laevaühendus suure maa ja saarte vahel пароходное сообщение между большой землёй ~ материком и островами
suur kongus nina большой горбатый нос / большой нос с горбинкой
kõrvad suured kui kapsalehed уши как локаторы ~ как лопухи
vaatas suuri[l] silmi[l] enese ümber он смотрел ~ глядел вокруг себя большими глазами
oma vanuse kohta suur laps крупный для своего возраста ребёнок
lapsed on kõik suurde [maa]ilma läinud дети все разлетелись по свету piltl
haigutas suure ~ pärani suuga он зевнул во весь рот
keedab toitu suurel tulel варит еду на большом огне
sööb suure suuga он ест с большим аппетитом
mõlemad vennad on suured tugevad mehed оба брата -- рослые ~ дородные мужчины
suure lumega oli tee läbimatu при глубоком снеге дорога становилась непроходимой
põld on viis hektarit suur поле площадью ~ размером в пять гектаров
see mantel on mulle [liiga] suur это пальто мне велико
suure[ma]d riided paluti maha võtta верхнюю одежду попросили снять
2. adj rohke, arvukas, massiline, rikkalik
большой <большая, большое; больше, больший>,
многочисленный <многочисленная, многочисленное; многочислен, многочисленна, многочисленно>,
массовый <массовая, массовое>
suured arvud (1) mitmekohalised многозначные числа; (2) piltl астрономические цифры
suured juuksed пышные волосы / роскошные волосы kõnek / шевелюра kõnek
suur meeleavaldus большая ~ массовая демонстрация ~ манифестация
suured matused многолюдные похороны
suur hulk pealtvaatajaid несметное ~ огромное ~ великое множество зрителей
pealetung suurte jõududega (1) наступление крупными силами / массированное ~ развёрнутое наступление; (2) õhulahingus массированный налёт
suur söömine ja joomine неумеренность в еде / переедание / обжорство kõnek
suuremal ~ vähemal määral в большей или меньшей мере ~ степени
suure[ma]lt jaolt ~ osalt большей частью / по большей части / преимущественно
vaenlase kaotused olid suured противник нёс большие потери
ära hellita suuri lootusi не питай больших надежд / не льсти себя надеждами
kingavalik selles poes on üllatavalt suur выбор туфель в этом магазине удивительно широк
vihm lõi suure tolmu kinni дождь прибил большую пыль
3. adj rahaliselt, summalt, väärtuselt
большой <большая, большое; больше, больший>,
высокий <высокая, высокое; высок, высока, высоко; выше, высочайший>
suur laen большой [денежный] заём
suured palgad большие ~ высокие зарплаты / большие оклады / высокие ставки / большой заработок
suured sissetulekud большие доходы
suur varandus крупное состояние
suur võlg большой долг
õppemaks on üsna suur учебный взнос довольно высокий
müüjal polnud suurest rahast tagasi anda у продавщицы не было с больших ~ с крупных денег сдачи
4. ajaliselt edenenud, kesk- v kõrgpunkti jõudnud; täielik, kesk-, süda-
suur valge väljas [на улице] уже совсем светло
suur hommik juba käes уже настоящее утро
on suur suvi лето в разгаре
suur talv hakkab mööda saama зима уже на исходе
5. adj ajaliselt pikk, pikaajaline; kaua kestev
большой <большая, большое; больше, больший>,
длительный <длительная, длительное; длителен, длительна, длительно>,
долгий <долгая, долгое; долог, долга, долго; дольше>,
длинный <длинная, длинное; длинен, длинна, длинно>,
продолжительный <продолжительная, продолжительное; продолжителен, продолжительна, продолжительно>
suur vahetund koolis большая перемена в школе
suurem jutuajamine серьёзный разговор / длительная беседа / крупный разговор kõnek
suur lihavõtte-eelne paast Великий [предпасхальный] пост
suure staažiga õpetaja учитель с большим ~ с многолетним стажем
jalad on suurest seismisest väsinud от долгого стояния ноги устали
6. adj täiskasvanud, täisealine; [küllalt v liiga] vana v vanem
взрослый <взрослая, взрослое; взросел, взросл, взросла, взросло>,
зрелый <зрелая, зрелое; зрел, зрела, зрело>,
старший <старшая, старшее>,
подросший <подросшая, подросшее> kõnek,
большой <большая, большое> kõnek,
великовозрастный <великовозрастная, великовозрастное> iroon
suured inimesed взрослые [люди] / большие [люди] kõnek
poisi suured õed взрослые сёстры мальчика
suureks kasvama вырастать/вырасти* / взрослеть/повзрослеть*
suuremad lapsed vaatasid väiksemate järele старшие дети приглядывали за младшими
lapsed on neil ammu suured дети у них давно выросли ~ повзрослели
7. s täiskasvanu, täisealine
взрослый <взрослого м>,
взрослая <взрослой ж>
suurte meelelahutused развлечения взрослых / развлечения больших kõnek
8. adj tavapärast ületav, intensiivne, tugev [ja püsiv]
громкий <громкая, громкое; громок, громка, громко; громче>,
сильный <сильная, сильное; силен, силён, сильна, сильно, сильны>
kõva, kange, käre
крепкий <крепкая, крепкое; крепок, крепка, крепко; крепче; крепчайший>,
великий <великая, великое; велик, велика, велико>,
большой <большая, большое; больше, больший>,
страшный <страшная, страшное; страшен, страшна, страшно, страшны> kõnek
ränk, jäme
грубый <грубая, грубое; груб, груба, грубо, грубы>
äärmine, piiritu, ülim
крайний <крайняя, крайнее>
suur kisa громкий крик
suur lärm сильный шум
suur melu всеобщий гам
suur torm ~ maru страшный ~ ужасный шторм ~ ураган
suured vihmad ~ sajud ливни / сильные дожди
suur põud сильная засуха
suur kuumus палящий жар ~ зной / палящая жара
suur isu большой ~ хороший аппетит / волчий аппетит piltl
suur mure тяжёлое ~ неутешное горе
suur hirm большой страх / ужасный ~ жуткий страх kõnek
suur põlgus беспредельное ~ безграничное ~ безмерное презрение
suur kiusatus непреодолимое искушение
suur viga грубая ошибка
suur rumalus большая глупость
suured pahandused крупные неприятности kõnek
suur kitsikus крайняя нужда
suur õnn великое счастье
suur kuulsus нетленная ~ немеркнущая ~ неувядаемая слава kõrgst
suur rahu ja vaikus полная ~ абсолютная тишина
suur ülekohus огромная несправедливость
9. adj kuulus, tähtis, silmapaistev; ka valitsejate nimede koostisosana
великий <великая, великое>,
выдающийся <выдающаяся, выдающееся>,
крупный <крупная, крупное>,
видный <видная, видное> piltl
oluline, põhjapanev; arvestatav, tähelepandav; vastutav
важный <важная, важное; важен, важна, важно, важны>,
значительный <значительная, значительное; значителен, значительна, значительно>
suur kirjanik крупный ~ великий писатель
suur teadlane выдающийся ~ крупный ~ большой ~ видный учёный / учёный с мировым именем / светило науки kõrgst, piltl
suured ülemused важные начальники kõnek / важные шишки kõnek, nlj / важные птицы madalk
oma isamaa suur poeg великий сын [своего] отечества kõrgst
Vene tsaar Peeter Suur русский царь Пётр Великий
suur muutus большая ~ серьёзная перемена
suured plaanid исполинские ~ грандиозные ~ обширные планы
suured sündmused большие ~ важные ~ значительные события
suured maadeavastused великие географические открытия
tal on ees suur tulevik у него впереди блестящее будущее / его ждёт великое будущее
elektrivalgus oli tol ajal suur asi электричество было в то время великое дело
saadetakse korda suuri asju вершат великие дела kõrgst
lugu on asjatult suureks puhutud историю зря раздули kõnek, piltl
[kellel] on suuri teeneid [milles] [кто] имеет большие заслуги перед кем-чем
10. adj innukas, kirglik; suurepärane, silmapaistev; tuntud, teatud, [kuri]kuulus; eriline, tõeline
большой <большая, большое> ka iroon,
страстный <страстная, страстное>,
настоящий <настоящая, настоящее> kõnek,
отчаянный <отчаянная, отчаянное> kõnek,
заядлый <заядлая, заядлое> kõnek,
завзятый <завзятая, завзятое> kõnek,
охотник до чего,
мастер на что,
горазд <горазда, гораздо> на что, что делать hlv
üllas, õilis, austust vääriv
великодушный <великодушная, великодушное; великодушен, великодушна, великодушно>,
благородный <благородная, благородное; благороден, благородна, благородно>
suur naljahammas большой шутник / мастер пошутить / охотник пошутить kõnek
suur maiasmokk большой гурман / настоящий ~ заправский ~ редкий гурман kõnek / большая сладкоежка kõnek
suur kaabakas настоящий подлец kõnek / отпетый негодяй kõnek
ise suur looduskaitsja ja puha [кто] строит из себя защитника природы kõnek, piltl / а ещё выдаёт себя за защитника природы piltl
suure hingega inimene большой души человек / душа-человек
ta on suur teatriskäija она -- страстная театралка kõnek
noored olid omavahel suured sõbrad молодые крепко дружили между собой
sõpradest said kõige suuremad vaenlased друзья превратились в самых настоящих врагов
11. adj kõrgelennuline
высокопарный <высокопарная, высокопарное; высокопарен, высокопарна, высокопарно>,
напыщенный <напыщенная, напыщенное; напыщен, напыщенна, напыщенно>,
возвышенный <возвышенная, возвышенное; возвышен, возвышенна, возвышенно>
tühi, kõlav; suurustlev
громкий <громкая, громкое; громок, громка, громко; громче> piltl,
звонкий <звонкая, звонкое; звонок, звонка, звонко; звонче>
suured fraasid напыщенные ~ высокопарные фразы / велеречивые фразы van, iroon
suured sõnad kodumaast ja vabadusest громкие ~ звонкие фразы о родине и о свободе kõrgst, piltl
suuri sõnu tegema фразёрствовать / разглагольствовать kõnek
mõnele meeldib suur joon kõiges некоторым нравятся широкие замашки во всём kõnek
elati suurel jalal жили на большую ~ на широкую ~ на богатую ~ на барскую ногу kõnek, piltl
12. adj [eriti] oodatud, paljutõotav; meeltülendav
блестящий <блестящая, блестящее; блестящ, блестяща, блестяще>,
великий <великая, великое; велик, велика, велико; величайший>,
воодушевляющий <воодушевляющая, воодушевляющее>,
вдохновляющий <вдохновляющая, вдохновляющее>
kõrget klassi, kõrgetasemeline
большой <большая, большое; больше, больший>,
высококлассный <высококлассная, высококлассное>,
классный <классная, классное> kõnek
elu suur šanss великий шанс жизни
sportlasele ennustatakse suurt tulevikku спортсмену предсказывают блестящее будущее
aeg nõuab suuri tegusid время требует великих свершений от кого kõrgst
pürib suurde poliitikasse стремится в большую политику
igatseb pääseda suurele lavale мечтает ступить на большую сцену
13. adj suursugune; tähtsamatest v valitud isikuist koosnev
высокий <высокая, высокое>,
высший <высшая, высшее>,
родовитый <родовитая, родовитое; родовит, родовита, родовито>,
знатный <знатная, знатное; знатен, знатна, знатно, знатны>
suurest soost proua родовитая ~ знатная дама / дама из благородных van
oodati suuri külalisi ожидали высоких гостей
ihkab pääseda suurde seltskonda мечтает пробиться в высший свет ~ в высшее ~ в светское общество
14. adj [koos eitusega adverbiaalselt:] oluliselt, eriliselt, kuigivõrd
не очень,
не особенно,
не совсем
temast ei tehtud suurt väljagi его почти не замечали / на него не очень-то обращали внимания kõnek
sõnu ta suurt ei vali он слов не выбирает
ma ei saanud asjast suuremat sotti я ничего толком не понял kõnek
söögist ma praegu suuremat ei hooli еда меня сейчас не интересует / мне сейчас не до еды

▪ [kellel] on suur süda ~ [kes] on suure südamega [кто] большого сердца человек; [кто] большой души; [кто] сердцем добр; [кто] великодушный человек
suure kella külge panema ~ riputama ~ siduma ~ suurt kella lööma звонить ~ трезвонить ~ раззвонить* во все колокола о ком-чём madalk; кричать на всех перекрёстках о чём madalk
suure kella külge minema ~ sattuma получать/получить* широкую огласку
suure suuga [у кого] длинный язык; [кто] бесструнная балалайка; [у кого] язык без костей
suuri silmi tegema делать/сделать* большие ~ круглые ~ квадратные глаза; хлопать глазами
▪ [kellest/millest] ei saa ~ ei tule suurt nahka ничего путного из этого не выйдет
suures laastus ~ suur[t]es joon[t]es в [самом] общем виде; в общих чертах; в общем; в основном; по общему счёту

tavatult adv <tavatult>
ebatavaliselt, erakordselt, enneolematult
необыкновенно,
необычайно,
необычно,
особенно,
чрезвычайно,
небывало
sõit kestis tavatult kaua поездка длилась необычайно долго ~ дольше обычного


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur