[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 59 artiklit

grave [graave]
muus raskelt, tõsiselt, väärikalt
степенно,
важно,
несколько торжественно

imala+võitu adv adj <+v'õitu>
1. adj
несколько приторный ka piltl,
несколько слащавый ka piltl
imalavõitu lõhn приторный запах
2. adv
приторно
vedelik lõhnas imalavõitu жидкость пахла приторно

kergelt adv <k'ergelt>
vähese vaevaga
легко,
без труда,
без усилий,
просто
pisut, veidi
слегка,
немного,
несколько,
чуть kõnek
kergelt teenitud raha легко заработанные деньги
ta ei saavutanud elus midagi kergelt в жизни ему ничто не давалось легко ~ просто ~ без труда ~ без усилий
sellele lahendusele tulin üsna kergelt к этому решению я пришёл весьма просто
poiss oli kergelt riides мальчик был легко одет / мальчик был налегке kõnek
puudutasin teda kergelt я слегка прикоснулся к нему ~ коснулся его
käib kergelt kühmus ходит немного ~ слегка сутулясь
mees oli kergelt purjus мужчина был слегка пьян / мужчина был навеселе ~ подвыпивший kõnek
tütarlaps võpatas kergelt девочка слегка вздрогнула
öösel kahutas kergelt ночью подмораживало ~ слегка морозило
hakkas juba kergelt hämarduma уже смеркалось

kuigi+võrd adv <+v'õrd>
mingil määral, natuke
сколько-то,
сколько-нибудь,
немного,
ненамного,
несколько,
чуть kõnek,
чуть-чуть kõnek,
чуточку kõnek,
ненамного kõnek
eitusega: mitte eriti
не очень,
не особенно,
не совсем
seda tööd ma kuigivõrd tunnen я немного ~ несколько знаком с этой работой
olen kuigivõrd õppinud läti keelt я немного учился латышскому языку
kuigivõrd olime õnnetuses ise ka süüdi в какой-то степени ~ в какой-то мере мы сами были виноваты в несчастье
haige seisund on juba kuigivõrd parem состояние больного уже немного ~ несколько лучше
kuigivõrd peab raha alati kaasas olema сколько-то ~ сколько-нибудь должно быть всегда денег с собой ~ при себе
töö ei edenenud kuigivõrd работа не продвигалась особенно
see ei huvita mind kuigivõrd это не очень меня интересует
ma pole sellel alal kuigivõrd pädev я не совсем ~ не особенно компетентен в этом деле
üks pole teisest kuigivõrd parem один другого ненамного лучше kõnek

kuude+pikkune adj <+p'ikkune p'ikkuse p'ikkus[t p'ikkus[se, p'ikkus[te p'ikkus/i ~ p'ikkuse[id 12 ~ 10>
длящийся месяцами,
длящийся несколько месяцев,
продолжающийся месяцами,
продолжающийся несколько месяцев,
длившийся месяцами,
длившийся несколько месяцев,
продолжавшийся месяцами,
продолжавшийся несколько месяцев
kuudepikkune uurimistöö исследовательская работа, длившаяся ~ продолжавшаяся несколько месяцев

mitme+astmeline adj <+'astmeline 'astmelise 'astmelis[t 'astmelis[se, 'astmelis[te 'astmelis/i 12>
1. mitmest astmest koosnev
в несколько ступеней,
в несколько ступенек
mitmeastmeline trepp лестница в несколько ступеней ~ ступенек
2. mitmest eri järgust v osast koosnev
многоступенчатый <многоступенчатая, многоступенчатое>,
многостепенный <многостепенная, многостепенное; многостепенен, многостепенна, многостепенно>
mitmeastmeline turbiin tehn многоступенчатая турбина
mitmeastmelised valimised pol многостепенные выборы

mitmekesi adv <m'itmekesi>
mitu koos
есколько человек] вместе,
сообща
mitmekesi läks töö ruttu сообща ~ вместе работа шла быстро / сообща ~ вместе работа спорилась kõnek
maale sõitsime mitmekesi в деревню нас поехало несколько человек
mitmekesi te lähete? сколько вас пойдёт?

mitme+kihiline adj <+kihiline kihilise kihilis[t kihilis[se, kihilis[te kihilis/i 12>
mitmest kihist koosnev, mitmes kihis
многослойный <многослойная, многослойное; многослоен, многослойна, многослойно>,
в несколько слоёв
mitmekihiline plaat многослойная плита
mitmekihiline marmelaad слоёный мармелад
haav suleti mitmekihilise sidemega на рану наложили многослойный бинт
see raamat on mitmekihiline piltl эта книга многоплановая

mitme+kordselt adv <+k'ordselt>
1. mingi [endise] tasemega võrreldes mitu korda rohkem v vähem
[в] несколько раз
hind ületas maali väärtuse mitmekordselt цена картины в несколько раз превышала её ценность
toodang kasvas mitmekordselt объём продукции увеличился в несколько раз
2. mitmel korral, korduvalt
многократно,
много раз
mitmekordselt premeeritud töötaja многократно премированный работник / работник, много раз удостоенный премии
3. mitmekordsena; mitmes järgus, mitmes osas
многократно,
в несколько раз
taime lehed on mitmekordselt sulgjad растение с многократноперистыми листьями
mitmekordselt kokku pandud marli марля, сложенная в несколько слоёв

mitme+korra adv <+korra>
в несколько раз,
в несколько [слоёв]
mitmekorra kokku murtud paberitükk в несколько раз свёрнутая ~ сложенная бумажка

mitme+kuuline adj <+k'uuline k'uulise k'uulis[t k'uulis[se, k'uulis[te k'uulis/i ~ k'uulise[id 12 ~ 10?>
mitu kuud kestev
многомесячный <многомесячная, многомесячное>,
продолжающийся несколько месяцев,
продлившийся несколько месяцев
mitmekuuline lähetus многомесячная командировка / командировка сроком в несколько месяцев

mitme+kuune adj <+k'uune k'uuse k'uus[t -, k'uus[te k'uuse[id 10>
1. mitu kuud vana
в возрасте нескольких месяцев
ta laps on juba mitmekuune её ребёнку уже несколько месяцев
2. mitu kuud kestev
многомесячный <многомесячная, многомесячное>,
продолжающийся несколько месяцев,
продлившийся несколько месяцев
mitmekuune lahusolek разлука, продолжающаяся ~ продлившаяся несколько месяцев

mitme+kümne+aastane adj <+'aastane 'aastase 'aastas[t 'aastas[se, 'aastas[te 'aastas/i ~ 'aastase[id 12 ~ 10>
1. mitukümmend aastat vana
в возрасте нескольких десятков лет,
бывший в употреблении несколько десятков лет
mitmekümneaastane mööbel мебель, бывшая в употреблении несколько десятков лет
2. mitukümmend aastat kestnud
продолжавшийся несколько десятков лет
mitmekümneaastase töö viljad плоды многолетнего труда

mitme+kümne+kilo+meetrine adj <+m'eetrine m'eetrise m'eetris[t m'eetris[se, m'eetris[te m'eetris/i ~ m'eetrise[id 12 ~ 10>
протяжением в несколько десятков километров
mitmekümnekilomeetrine rännak поход протяжённостью в несколько десятков километров

mitme+kümne+tuhandeline adj <+tuhandeline tuhandelise tuhandelis[t tuhandelis[se, tuhandelis[te tuhandelis/i 12>
количеством в несколько десятков тысяч,
численностью в несколько десятков тысяч
mitmekümnetuhandelised linnuparved стаи в несколько десятков тысяч птиц

mitme+nädalane adj <+nädalane nädalase nädalas[t nädalas[se, nädalas[te nädalas/i 12>
1. mitu nädalat vana
в возрасте нескольких недель
mitmenädalane beebi младенец в возрасте нескольких недель
2. mitu nädalat kestev
многонедельный <многонедельная, многонедельное>,
продолжающийся несколько недель,
продлившийся несколько недель
mitmenädalane pingeline töö многонедельный напряжённый труд
mitmenädalane haigus болезнь, продолжавшаяся несколько недель

mitme+päevane adj <+päevane päevase päevas[t -, päevas[te päevase[id 10>
1. mitu päeva vana
в возрасте нескольких дней
mitmepäevane imik младенец ~ грудной ребёнок в возрасте нескольких дней
2. mitu päeva kestev, mitmeks päevaks jätkuv
многодневный <многодневная, многодневное>,
продолжающийся несколько дней,
продлившийся несколько дней
mitmepäevane lähetus многодневная командировка
mitmepäevane nõupidamine совещание, продолжающееся несколько дней
mitmepäevane toidumoon многодневные съестные припасы / съестные припасы на несколько дней

mitmes-setmes pron <m'itmes-s'etmes m'itmenda-s'etmenda m'itmenda[t-s'etmenda[t -, m'itmenda[te-s'etmenda[te m'itmenda[id-s'etmenda[id 2>
несколько,
который <которая, которое> kõnek
küsib sama asja mitmendat-setmendat korda несколько раз спрашивает одно и то же / спрашивает уже который раз одно и то же kõnek
see oli juba mitmes-setmes põlvkond pärast orjaaega это уже неизвестно какое поколение после периода рабства / это уже которое поколение после рабства kõnek

mitme+võrra adv <+võrra>
mitmekordselt
в несколько раз,
во много раз,
намного,
сторицей liter,
сторицею liter
sain ülikoolis mitmevõrra targemaks в университете я стал намного умнее
tasugu sulle jumal mitmevõrra! да воздаст тебе Бог сторицею! liter

mitu pron <mitu m'itme mitu[t -, m'itme[te m'itme[id 5>
1. väljendab umbmäärast arvu, mis on vähemalt kaks, hrl aga rohkem
несколько <нескольких, дат. нескольким, вин. нескольких, твор. несколькими, предл. о нескольких>
paljud, mitmed
многие <многих, дат. многим, вин. многих, твор. многими, предл. о многих>
mitu tuhat несколько тысяч
mitu tonni kaupa несколько тонн товара
mitu kuud tagasi несколько месяцев назад
neid oli mitu meest их было несколько мужчин
mitmes suuruses karbid коробки нескольких ~ разных размеров
mitme tähendusega sõna слово, имеющее несколько значений / многозначное слово
asja võib mitut pidi võtta к делу можно подходить по-разному
mitmel pool Eestis во многих местах в Эстонии
kui mitu korda olen sind hoiatanud! сколько раз я тебя предупреждал!
kirjandis oli mitu viga в сочинении было несколько ошибок
jagasin õuna mitmeks võrdseks osaks я разделил яблоко на несколько равных частей
mitmed kirjanikud on ka head tõlkijad многие писатели являются также хорошими переводчиками
tuba oli mitu aega kütmata комнату долгое время ~ давно не топили
töö soikus mitmeks ajaks работа прервалась на [довольно] длительное время
jaotasid saagi mitme peale они разделили ~ поделили добычу на несколько человек
köök oli mitme peale кухня была на несколько семей ~ на несколько хозяев
üle mitme saadi vajalik summa kokku общими усилиями собрали нужную сумму / многие сложились на нужную сумму kõnek
tean mitmeid, kes seda haigust on põdenud знаю многих, кто переболел этой болезнью
2. väljendab küsimust arvu, hulga kohta
сколько
mitu nädalat te ehitusel töötasite? сколько недель вы проработали на стройке?
mitu last sul on? сколько у тебя детей?
mitu kilomeetrit siit linna on? сколько километров отсюда до города?
ma ei mäleta, mitu neid oli я не помню, сколько их было
tuleta meelde, mitu piletit sa ostsid вспомни, сколько билетов ты купил

mitu+kümmend num pron <mitu+kümmend m'itme+k'ümne mitu[t+kümme[t ~ mitu[t+kümmend -, m'itme+k'ümne[te m'itme+k'ümne[id 5>
несколько десятков
mitukümmend inimest несколько десятков человек
mitmekümne meetri kaugusel на расстоянии нескольких десятков метров / в нескольких десятках метров от чего

mitu+sada num pron <mitu+sada m'itme+saja mitu[t+sada ~ mitu[t+sada[t -, m'itme+sada[de m'itme+sada[sid 18>
несколько сот,
несколько сотен
mitusada krooni несколько сот крон
hukkus mitusada tuhat inimest погибли сотни тысяч человек / погибло несколько сот тысяч человек
vaatajate arv ulatus mitmesajani число ~ количество зрителей было около нескольких сот

mitu-setu pron <mitu-setu m'itme-s'etme mitu[t-setu[t -, m'itme[te-s'etme[te m'itme[id-s'etme[id 5>
kõnek õige mitu
несколько,
не один,
много
mitmel-setmel põhjusel по многим причинам
nägin mitmed-setmed korrad seda filmi этот фильм я видел много раз ~ не один раз
ta ei tulnud meile mitmel-setmel päeval он не приходил ~ не заходил к нам в течение многих дней
ostis mitme-setme krooni eest maiustusi он купил лакомств на энную сумму крон

mõne+
в несколько чего,
содержащий несколько чего,
состоящий из нескольких чего
mõnehektarine в несколько гектаров
mõnekilomeetrine в несколько километров
mõnekraadine в несколько градусов
mõnelauseline состоящий из нескольких предложений
mõneleheküljeline в несколько страниц / состоящий из нескольких страниц
mõneliikmeline состоящий из нескольких членов
mõnemeetrine в несколько метров
mõneminuti[li]ne продолжающийся ~ продолжавшийся несколько минут
mõnerealine в несколько строк / состоящий из нескольких строк / содержащий несколько строк

mõne+aastane adj <+'aastane 'aastase 'aastas[t 'aastas[se, 'aastas[te 'aastas/i ~ 'aastase[id 12 ~ 10>
1. mõne aasta vanune
возрастом в несколько лет,
в возрасте нескольких лет
mõneaastane laps ребёнок возрастом в несколько лет
2. mõne aasta kestev v kestnud
продолжающийся несколько лет,
продолжавшийся несколько лет
nad läksid pärast mõneaastast abielu lahku они разошлись после нескольких лет супружества

mõne+kuuline adj <+k'uuline k'uulise k'uulis[t k'uulis[se, k'uulis[te k'uulis/i ~ k'uulise[id 12 ~ 10?>
mõne kuu kestev v kestnud
продолжающийся несколько месяцев,
продолжавшийся несколько месяцев
mõnekuuline ajavahemik промежуток в несколько месяцев

mõne+kuune adj <+k'uune k'uuse k'uus[t -, k'uus[te k'uuse[id 10>
1. mõni kuu vana
возрастом в несколько месяцев,
в возрасте нескольких месяцев
mõnekuune laps ребёнок возрастом в несколько месяцев
2. mõne kuu kestev v kestnud
продолжающийся несколько месяцев,
продолжавшийся несколько месяцев
mõnekuused kursused курсы длительностью ~ продолжительностью в несколько месяцев

mõne+kümne+
в несколько десятков чего,
содержащий несколько десятков чего,
состоящий из нескольких десятков чего
mõnekümnemeetrine в несколько десятков метров
mõnekümnemeheline состоящий из нескольких десятков мужчин

mõne+kümne+aastane adj <+'aastane 'aastase 'aastas[t 'aastas[se, 'aastas[te 'aastas/i ~ 'aastase[id 12 ~ 10>
1. mõnikümmend aastat vana
возрастом в несколько десятков лет,
в возрасте нескольких десятков лет
mõnekümneaastane mets лес возрастом в несколько десятков лет
2. mõnikümmend aastat kestnud
продолжительностью в несколько десятков лет,
длительностью в несколько десятков лет,
продолжавшийся несколько десятков лет
taas kodus pärast mõnekümneaastast eemalolekut опять дома после нескольких десятков лет

mõne+päevane adj <+päevane päevase päevas[t -, päevas[te päevase[id 10>
1. mõne päeva vanune
возрастом в несколько дней,
в возрасте нескольких дней
mõnepäevane imik младенец в возрасте нескольких дней
kanapojad on alles mõnepäevased цыплятам всего лишь несколько дней
2. mõne päeva kestev v kestnud
продолжающийся несколько дней,
продолжавшийся несколько дней
mõnepäevane ekskursioon экскурсия, продолжающаяся ~ продолжавшаяся несколько дней
nüüd kuluks mõnepäevane puhkus ära теперь следовало бы несколько дней отдохнуть / теперь не мешало бы отдохнуть несколько дней kõnek

mõne+saja+kilone adj <+kilone kilose kilos[t -, kilos[te kilose[id 10>
в несколько сот килограмм[ов]
mõnesajakilone pull бык весом в несколько сот килограмм[ов]

mõne+tunniline adj <+tunniline tunnilise tunnilis[t tunnilis[se, tunnilis[te tunnilis/i 12>
1. mõni tund vana
в возрасте нескольких часов,
возрастом в несколько часов
imik on alles mõnetunniline новорождённому лишь несколько часов
2. mõne tunni kestev v kestnud
продолжающийся несколько часов,
продолжавшийся несколько часов
mõnetunniline jalutuskäik прогулка, продолжавшаяся ~ продолжающаяся несколько часов

mõne+võrra adv <+võrra>
mõnel määral; natuke, veidi
несколько,
в некоторой степени,
сколько-нибудь
andmed on mõnevõrra vananenud данные несколько устарели
olen asjaga mõnevõrra kursis я в некоторой степени в курсе дела
tervis paranes mõnevõrra здоровье несколько ~ в какой-то мере поправилось ~ улучшилось
mõnevõrra oskan ka saksa keelt в какой-то степени ~ сколько-нибудь знаю я и немецкий язык
tal võib ju mõnevõrra õiguski olla в некоторой степени ~ в какой-то мере он, может, и прав
ta on minust mõnevõrra pikem он несколько ~ немного выше меня

mõni pron <mõni mõne m'õn[d ~ m'õn[da m'õn[da, mõne[de mõne[sid 20>
1. keegi, teadmata kes
кто-то <кого-то, дат. кому-то, вин. кого-то, твор. кем-то, предл. о ком-то>,
кто-либо <кого-либо, дат. кому-либо, вин. кого-либо, твор. кем-либо, предл. о ком-либо>
ükskõik kes
кто <кого, дат. кому, вин. кого, твор. кем, предл. о ком>,
кто-нибудь <кого-нибудь, дат. кому-нибудь, вин. кого-нибудь, твор. кем-нибудь, предл. о ком-нибудь>
suvaline isik v ese samalaadsete hulgast
кто-либо <кого-либо, дат. кому-либо, вин. кого-либо, твор. кем-либо, предл. о ком-либо>,
что-либо <чего-либо, дат. чему-либо, вин. чего-либо, твор. чем-либо, предл. о чём-либо>,
что-нибудь <чего-нибудь, дат. чему-нибудь, вин. чего-нибудь, твор. чем-нибудь, предл. о чём-нибудь>
teada olev, kuid nimeliselt välja ütlemata isik
кое-кто <кое-кого, кое от кого, кое у кого, дат. кое-кому, кое к кому, вин. кое-кого, твор. кое-кем, кое с кем, предл. кое о ком>
ära räägi nii kõvasti, mõni võib kuulda не говори так громко, кто-нибудь может услышать
aga kui mõni meid näeb? а если кто ~ кто-нибудь нас увидит?
kaua sa valid, võta mõni ära! хватит тебе так долго выбирать, возьми же что-нибудь!
kas mõnel teist on nuga? у кого-нибудь ~ у кого-либо из вас есть ~ имеется нож?
2.adjektiivseltmingi, keegi
какой-то <какаякакто, какоекакто>,
какой-нибудь <какаякакнибудь, какоекакнибудь>,
какой-либо <какаякаклибо, какоекаклибо>
pane mõni muu kleit selga надень какое-нибудь другое платье
tulen mõni teine kord приду в какой-нибудь другой раз
mõni teine tema asemel oleks nõus иной на его месте бы согласился
mõni proua on täna nii üles löödud iroon иные дамы сегодня уж так принарядились kõnek
3. märgib umbmäärast väikest, loendatavat hulka
несколько <нескольких>
täiesti umbmäärase, hrl vähese hulga v määra kohta
некоторый <некоторая, некоторое>,
некий <некая, некое>
mõne minuti jooksul ~ kestel в течение нескольких минут
mõneks päevaks на несколько дней
mõne sammu kaugusel в нескольких шагах от кого-чего
räägi mõne sõnaga, kuidas elad расскажи вкратце ~ в двух словах, как живёшь
mul on linnas veel mõned asjad ajada я должен уладить в городе ещё кое-какие дела
tänaval liikus mõni harv inimene на улице были единичные люди
mõni aeg hiljem некоторое время спустя
mõne aja jooksul в течение некоторого ~ некоего времени
mõnel määral в некоторой ~ в некой степени
mõnes mõttes в некотором смысле
mõnel maal on kombeks, et ... в некоторых странах принято, что ~ чтобы...
4. suurest hulgast v tervikust esile tõstetavate üksikute isikute v esemete kohta
некоторый <некоторого м>,
некоторая <некоторой ж>,
иной <иного м>,
иная <иной ж>,
иное <иного с>
mõned on teatanud, et ei saa tulla некоторые сообщили, что не смогут прийти
mõni seisis, mõni istus некоторые ~ иные стояли, некоторые ~ иные сидели
5. koos gi-, ki-liitega esineb jaotatavana: üks, teine, kolmas jne, see ja teine; üsna mitu
не [один] раз,
много,
немало
ta on mind mõnigi kord aidanud он не раз мне помогал
temalt on ilmunud nii mõnigi hea luuletus у него вышло в свет ~ из печати немало и хороших стихотворений
kuulsin temalt mõndagi huvitavat я услышал от него немало ~ много интересного
ta on oma elus nii mõndagi näinud в своей жизни он многое повидал kõnek
6.adverbiaalseltmitte vähem kui, tublisti, oma
почти,
не меньше,
порядка чего kõnek
sellest on mõni viisteist aastat möödas с тех пор прошло не меньше ~ около пятнадцати лет
ta teenib mõni viis tuhat krooni kuus он зарабатывает не меньше пяти тысяч крон в месяц / он зарабатывает порядка пяти тысяч крон в месяц kõnek
7. kõnek, hlv vähendava sõnana: mingi, mingisugune
mõni mees või asi! тоже мне мужчина! / не ахти какой мужчина!
temast enam mõni töötegija ~ mõnd töötegijat какой из него теперь работник / он уже не ахти какой работник
see ka mõni palk! разве это зарплата! / да какая это зарплата!
mõni asi ka, millest rääkida! нашли о чём говорить!

mõni+kümmend num pron <mõni+kümmend mõne+k'ümne m'õn[da+kümme[t ~ m'õn[da+kümmend -, mõne+k'ümne[te mõne+k'ümne[id 5>
несколько десятков кого-чего
mõnikümmend lehekülge несколько десятков страниц
mõnekümnest kroonist on vähe нескольких десятков крон будет мало
kokkutulnuid oli mõnikümmend собравшихся было около нескольких десятков

mõni+sada num pron <mõni+sada mõne+saja m'õn[da+sada ~ m'õn[da+sada[t -, mõne+sada[de mõne+sada[sid 18>
несколько сот кого-чего
mõnisada meetrit несколько сот метров
mõnesaja aasta jooksul в течение нескольких сот лет ~ нескольких столетий
elanikke on linnas mõnisada tuhat в городе несколько сот тысяч жителей

natuke[ne]1 adv <natuke ~ natukene>
veidi, pisut
немного,
несколько,
немножко kõnek
õige pisut
слегка,
чуть,
чуть-чуть,
едва,
чуточку kõnek,
малость kõnek,
маленько kõnek,
капельку kõnek
mu süda on natuke[ne] paha меня [слегка] по[д]ташнивает / меня слегка тошнит
olen natuke[ne] väsinud я немного устал
natuke[ne] rohkem või vähem, ükskõik чуть больше или чуть меньше, всё равно
nad on natuke[ne] ühte nägu они чуть-чуть похожи [друг на друга]
sattusin õigelt rajalt natuke[ne] kõrvale я чуток сбился с [правильной] тропинки madalk
ole natuke[ne] pikali полежи немного
kannata natuke[ne] потерпи малость kõnek
oota natuke[ne]! подожди чуточку! kõnek

nätske adj <n'ätske n'ätske n'ätske[t -, n'ätske[te n'ätske[id 1>
kleepjas, sitke
клейкий <клейкая, клейкое; клеек, клейка, клейко>,
вязкий <вязкая, вязкое; вязок, вязка, вязко; вязче>,
тягучий <тягучая, тягучее; тягуч, тягуча, тягуче>,
липкий <липкая, липкое; липок, липка, липко>
niiske
[полу]сырой <[полу]сырая, [полу]сырое>,
сыроватый <сыроватая, сыроватое; сыроват, сыровата, сыровато>,
несколько сырой,
наполовину сырой
leiva kohta: tainjas, kobeduseta
недопечённый <недопечённая, недопечённое; недопечён, недопечена, недопечено>
nätske savi вязкая ~ тягучая ~ липкая глина
muld on alles sulaveest nätske земля ещё вязка от талой воды
jalad jäävad nätskesse porri kinni ноги вязнут в липкой грязи
asfalt läheb kuumaga nätskeks в жару асфальт становится вязким ~ тягучим ~ липким
sadas nätsket sulalund шёл липкий сырой ~ мокрый снег
nätske komm jääb hammaste külge тянущаяся ~ тягучая конфета прилипает к зубам / тянучка вязнет в зубах kõnek
leib on nätskeks jäänud хлеб недопечён ~ наполовину сырой

paar pron s <p'aar paari p'aari p'aari, p'aari[de p'aari[sid ~ p'aar/e 22>
1. s kaks kokkukuuluvat ühesugust v ühelaadilist eset v olendit
пара <пары ж>
finaalpaar sport финальная пара / пара, участвующая в финале
härjapaar ~ paar härgi пара волов
jõupaar füüs пара сил
kindapaar ~ paar kindaid пара рукавиц ~ варежек
püksipaar ~ paar pükse пара брюк kõnek
sukapaar ~ paar sukki пара чулок
suusapaar ~ paar suuski пара лыж
paar säravaid silmi пара сияющих ~ сверкающих глаз
paar tugevaid töökäsi пара сильных рабочих рук
kingad on ühest ~ samast paarist туфли из одной ~ из той же пары
need sokid on eri paarist эти носки от разных пар
töötati paaridena ~ paarides ~ paaris работали в паре ~ на пару с кем
tüdrukud jalutasid paaridena девочки гуляли парами
võtke paaridesse! в пары становись!
paariks loe! на первый-второй рассчитайсь!
võistlejad loositi paaridesse в результате жеребьёвки участников [соревнований] разбили на пары
nad on paras paar ~ paar parajaid hlv они -- два сапога пара
2. s kaks eri sugupoolde kuuluvat inimest v looma; tantsupaar
пара <пары ж>,
чета <четы ж> liter
armastajapaar влюблённая пара
vanapaar пожилая [супружеская] пара / пожилая чета liter
armunute paar пара влюблённых
vanale paarile pakuti istet пожилой паре предложили сесть
nad on nagu loodud paar они -- идеальная пара / они созданы друг для друга
kured elavad paaridena журавли селятся парами
põrandal keerlesid tantsivad paarid на полу кружились танцующие пары
3. pron mõni
несколько,
пара <пары sgt ж> kõnek
paar pakki võid пара пачек сливочного масла kõnek
paari kilomeetri kaugusel в двух-трёх ~ в нескольких километрах отсюда
võtsin kaasa paar taskurätti я взял с собой несколько носовых платков / я взял с собой пару носовых платков kõnek
helistas paar korda ~ paaril korral он позвонил пару раз kõnek
jäi paariks päevaks он остался на несколько дней / он остался на пару дней kõnek
ajame paar sõna juttu поговорим немного
vend on minust paar aastat vanem брат года на два старше меня ~ на пару лет старше меня kõnek
ärasõiduni on jäänud paar tundi до отъезда осталось часа два kõnek
paaril viimasel talvel ~ viimasel paaril talvel последние две-три зимы

paari+
в несколько чего,
содержащий несколько чего,
состоящий из нескольких чего
paarikilomeetrine в несколько километров / около двух километров
paarikilone есом] около двух килограмм[ов]
paarikraadine в несколько градусов / около двух градусов
paaripalline двухбалльный / в несколько баллов
paarimeetrine в несколько метров / около двух метров
paariminuti[li]ne продолжительностью в несколько минут / около двух минут
paaripunktiline в несколько очков
paaritonnine есом] около двух тонн
paaritunni[li]ne [продолжительностью] в несколько часов / двухчасовой

paari+aastane adj <+'aastane 'aastase 'aastas[t 'aastas[se, 'aastas[te 'aastas/i ~ 'aastase[id 12 ~ 10>
1. paari aasta vanune
в возрасте нескольких лет,
возрастом в несколько лет
paariaastane laps ребёнок в возрасте нескольких лет / ребёнок возрастом в несколько лет
2. paar aastat kestnud v kestev, paari aasta pikkune
продолжающийся несколько лет,
продолжавшийся несколько лет,
продолжительностью в несколько лет,
длительностью в несколько лет,
продолжавшийся пару лет kõnek,
продолжающийся пару лет kõnek
paariaastane vaheaeg õppimises перерыв в учёбе, продолжавшийся несколько лет / перерыв в учёбе длительностью ~ продолжительностью около двух-трёх лет

paari+kordne adj <+k'ordne k'ordse k'ordse[t -, k'ordse[te k'ordse[id 2>
1. paarist osast v kihist koosnev
состоящий из нескольких частей,
состоящий из нескольких слоёв
paarikorruseline
в несколько этажей
paarikordne marli марля в несколько слоёв
paarikordsed majad дома в несколько этажей / дома в два-три этажа
2. paar korda endisest suurem v rohkem
в несколько раз,
в пару раз kõnek
paarikordne suurendus увеличение в несколько раз
toodang on kasvanud ligi paarikordseks объём продукции возрос почти в два раза ~ почти вдвое
3. paar korda toimunud v toimuv
повторяющийся несколько раз,
повторённый несколько раз
paarikordne meeldetuletus неоднократное напоминание

paari+kuuline adj <+k'uuline k'uulise k'uulis[t k'uulis[se, k'uulis[te k'uulis/i ~ k'uulise[id 12 ~ 10?>
paar kuud kestev
продолжающийся несколько месяцев,
продолжавшийся несколько месяцев,
продолжавшийся пару месяцев kõnek,
продолжающийся пару месяцев kõnek
paarikuuline viisa виза на несколько месяцев / виза на пару месяцев kõnek
paarikuulised kursused курсы продолжительностью несколько месяцев

paari+kuune adj <+k'uune k'uuse k'uus[t -, k'uus[te k'uuse[id 10>
1. paari kuu vanune
в возрасте нескольких месяцев,
возрастом в несколько месяцев
paarikuune laps ребёнок в возрасте нескольких месяцев
2. paar kuud kestev v kestnud
продолжающийся несколько месяцев,
продолжавшийся несколько месяцев,
продолжающийся пару месяцев kõnek,
продолжавшийся пару месяцев kõnek
paarikuune komandeering командировка, продолжающаяся ~ продолжавшаяся несколько месяцев / командировка длительностью в несколько месяцев
vastus saabus paarikuuse hilinemisega ответ запоздал на несколько месяцев / ответ запоздал на пару месяцев kõnek

paari+kümne+
в несколько десятков чего,
содержащий несколько десятков чего,
состоящий из нескольких десятков чего
paarikümnekilomeetrine в несколько десятков километров / около двух десятков километров
paarikümneleheküljeline в несколько десятков страниц / в пару десятков страниц kõnek
paarikümnemeheline состоящий из нескольких десятков человек
paarikümneminuti[li]ne продолжительностью ~ длительностью в несколько десятков минут / продолжающийся несколько десятков минут
paarikümnepealine kari стадо, состоящее из двух-трёх десятков голов

paari+kümne+aastane adj <+'aastane 'aastase 'aastas[t 'aastas[se, 'aastas[te 'aastas/i ~ 'aastase[id 12 ~ 10>
1. paarikümne aasta vanune
в возрасте двух-трёх десятков лет,
возрастом в несколько десятков лет
paarikümneaastased noored молодёжь лет двадцати
2. paarkümmend aastat kestnud v kestev
продолжавшийся несколько десятков лет,
продолжающийся несколько десятков лет,
продолжительностью в несколько десятков лет,
длительностью в несколько десятков лет
paarikümneaastase uurimistöö tulemused результаты исследовательской работы за два-три десятка лет

paari+nädalane adj <+nädalane nädalase nädalas[t nädalas[se, nädalas[te nädalas/i 12>
1. paari nädala vanune
в возрасте двух-трёх недель,
возрастом в несколько недель,
возрастом в пару недель kõnek
paarinädalased kanapojad цыплята возрастом в несколько недель
2. paar nädalat kestev v kestnud
продолжающийся несколько недель,
продолжавшийся несколько недель,
продолжающийся пару недель kõnek,
продолжавшийся пару недель kõnek
paarinädalane vaheaeg перерыв продолжительностью ~ длительностью в несколько недель / перерыв в пару недель kõnek

paari+päevane adj <+päevane päevase päevas[t -, päevas[te päevase[id 10>
1. paari päeva vanune
в возрасте нескольких дней,
возрастом в несколько дней,
от роду два-три дня кому kõnek
paaripäevased lambatalled ягнята возрастом в несколько дней
2. paar päeva kestev v kestnud
продолжающийся несколько дней,
продолжавшийся несколько дней,
продолжающийся пару дней kõnek,
продолжавшийся пару дней kõnek
paaripäevane nõupidamine совещание, продолжающееся ~ продолжавшееся несколько дней / совещание продолжительностью ~ длительностью два-три дня
paaripäevane toidutagavara съестные припасы на несколько дней / съестные припасы на пару дней kõnek

paari+saja+
в несколько сот чего,
содержащий несколько сот чего,
состоящий из нескольких сот чего
paarisajagrammine в несколько сот грамм[ов] / есом] около двухсот грамм[ов]
paarisajaleheküljeline в несколько сот страниц / около двухсот страниц
paarisajameetrine в несколько сот метров / около двухсот метров

paari+saja-aastane adj <+'aastane 'aastase 'aastas[t 'aastas[se, 'aastas[te 'aastas/i ~ 'aastase[id 12 ~ 10>
1. paarisaja aasta vanune
возрастом в несколько сот лет,
в возрасте нескольких сот лет
paarisaja-aastased puud деревья возрастом две-три сотни лет
2. paarsada aastat kestev v kestnud
продолжающийся несколько сот лет,
продолжавшийся несколько сот лет,
продолжительностью в несколько сот лет,
длительностью в несколько сот лет
koolil on enam kui paarisaja-aastane ajalugu история школы насчитывает более двухсот лет

paar+sada num pron <p'aar+sada paari+saja p'aari+sada ~ p'aari+sada[t -, paari+sada[de paari+sada[sid 18>
umbes kakssada
несколько сот,
около двухсот,
сотни две kõnek
paarsada sammu suurest teest примерно в двухстах шагах от большой дороги
paarsada meetrit kaugemal примерно в двухстах метрах отсюда
paarisaja aasta pärast через несколько сот лет
mul on ainult paarsada krooni у меня только около двухсот крон
paarisajale loomale projekteeritud laut хлев, спроектированный примерно на двести голов скота
mehed tegid ~ võtsid paarsada grammi мужчины выпили по две стограммовые [рюмки водки] / мужчины сделали по двести грамм[ов] kõnek

pisut adv <pisut>
veidi, natuke
немного,
несколько,
чуть, слегка,
чуточку kõnek,
чуток kõnek,
капельку kõnek,
маленько kõnek,
малость kõnek,
немножко kõnek
oota pisut! подожди немного / подожди чуточку ~ немножко! kõnek
ta rahunes pisut он малость успокоился kõnek
ta on pisut väsinud он немного устал
otsustasime pisut süüa мы решили слегка ~ немного перекусить
valu andis pisut järele боль немного ~ чуть-чуть пустила / боль чуточку отошла kõnek
pisut kähisev hääl несколько сиплый голос
räägime pisut juttu поговорим малость kõnek
lisa pisut soola добавь немножко ~ маленько соли kõnek
pisut hämar tuba темноватая комната
pisut rumal olukord несколько глупое положение
ta on minust pisut vanem он немного старше меня / он чуть постарше меня kõnek
soola sai nüüd küll pisut palju чуточку пересолили что kõnek
ta on pisut purjus он подвыпил kõnek
hoia pisut kaugemale держись [чуть] подальше kõnek
pisut eemal немного ~ чуть поодаль
siin on pisut vähem kui kilo здесь чуть меньше килограмма / здесь без малого килограмм kõnek
aega on pisut üle nädala времени [осталось] чуть больше недели
ta on pisut oma venna moodi он чуточку похож на своего брата kõnek
ta on pisut üle neljakümne ему сорок с небольшим kõnek / ему чуть больше сорока kõnek

rida s <rida r'ea rida r'itta, rida[de rida[sid ~ rid/u 18>
1.
ряд <ряда и (с колич. числит. 2, 3, 4) ряда, предл. о ряде, в ряду, мн.ч. им. ряды м> ka mat, keem
rodu
вереница <вереницы ж> ka piltl,
череда <череды ж> ka piltl
rivi, ahel[ik], viirg
шеренга <шеренги ж>,
цепь <цепи, предл. о цепи, в цепи, мн.ч. им. цепи, род. цепей ж>,
цепочка <цепочки, мн.ч. род. цепочек, дат. цепочкам ж>,
линейка <линейки, мн.ч. род. линеек, дат. линейкам ж>
jada
линия <линии ж>,
гряда <гряды, мн.ч. род. гряд, дат. грядам ж>
sirge rida прямой ряд
aknarida ряд окон
horisontaalrida горизонтальный ряд
istmerida ряд сидений
jäljerida цепочка следов
liiklusrida полоса движения
pisterida tekst строчка
püstrida вертикальный ряд
tikkerida tekst строчка / шов
uraanirida keem урановый ряд
marjapõõsaste rida ряд ~ череда ягодных кустов
metallide aktiivsuse rida keem ряд активности металлов
ridade teooria mat теория рядов ~ суммируемости
kahe reaga kuub двубортный пиджак
pikk rida ootajaid длинная вереница ожидающих
majad reas kahel pool teed дома в ряд по обеим сторонам дороги
mul on teine rida, viies koht у меня второй ряд, пятое место
istuti pingil reas nagu kanad õrrel сидели на скамейке, как курицы на насесте
madrused marssisid neljakesi reas матросы маршировали по четверо в ряду
poisid võtsid [end] ritta мальчики выстроились в шеренгу ~ в ряд
seadke toolid ritta поставьте стулья в ряд
liiklemine toimub kolmes reas уличное движение [происходит] в три ряда ~ по трём полосам
auto rivistus teise ritta машина перестроилась во второй ~ в другой ряд
hallide päevade rida piltl вереница серых дней
2. sõnajärgnevus; teksti rida
строка <строки, мн.ч. им. строки, дат. строкам ж> ka info,
строчка <строчки, мн.ч. род. строчек, дат. строчкам ж>
algusrida начальная ~ первая строка
luulerida стихотворная строка / стих
lõpprida ~ lõpurida конечная строка
taandrida красная строка / отступная строка trük
trükirida печатная строка
lauset alustage uuelt realt начните предложение с новой строки
juhtumist teatati mõne napi reaga о случившемся сообщили всего в нескольких словах
kirjuta mõne reaga напиши ~ изложи кратко
sel aastal pole temalt ridagi ilmunud в этом году он не напечатал ни строчки
käesolevate ridade kirjutaja автор этих строк
3. mitu, palju
ряд <ряда, предл. в ряде sgt м> чего,
несколько
[terve] rida puudusi елый] ряд недостатков
4. kogum
ряды <рядов pl> кого-чего
läks üle vaenlase ridadesse он перешёл в ряды ~ в стан противника
ühing võttis oma ridadesse noori общество приняло в свои ряды ~ в свой состав молодёжь
5. kõnek kohustus, ülesanne; ala
дело <дела, мн.ч. им. дела, род. дел, дат. делам с>,
по части
see pole minu rida это не по моей части
igaüks ajagu oma rida пусть каждый занимается своим [делом]
äri pole ainult meeste rida бизнес -- это отнюдь не только мужское дело ~ занятие

ridade vahelt lugema читать/прочитать* между строк ~ строчек
reast välja langema выбиваться/выбиться* из колеи
reast välja lööma ~ viima выбивать/выбить* из колеи кого-что

veidi adv <veidi>
pisut, natuke, väheke
немного,
несколько,
слегка,
чуть kõnek,
чуть-чуть kõnek,
немножко kõnek,
чуточку kõnek,
капельку kõnek,
чуток madalk,
маленько madalk,
малость madalk
veidi kulunud kingad несколько ~ слегка потёртые туфли / чуть потёртые туфли kõnek
puhka veidi! отдохни немного! / отдохни чуточку! kõnek / отдохни чуток! madalk
räägime veidi juttu поговорим немного / поговорим малость madalk
lisa veidi soola добавь немножко ~ чуточку соли kõnek / добавь маленько соли madalk / подсоли что
ta on veidi laisk он с ленцой kõnek / он малость ленивый madalk
laulab veidi valesti он немного фальшивит
ta on õest veidi pikem он немного выше сестры / он чуть выше сестры kõnek
ta on veidi üle kümne ему чуть больше десяти kõnek / ему десять с небольшим kõnek

veidike[ne]1 adv <veidikene>
pisut, veidi, natuke
немного,
несколько,
слегка,
чуть kõnek,
чуть-чуть kõnek,
немножко kõnek,
чуточку kõnek,
капельку kõnek,
чуток madalk,
маленько madalk,
малость madalk
aita mind veidike помоги мне немного / помоги мне немножко ~ чуточку kõnek
tahaks veidikegi puhata хочется чуть-чуть ~ немножко отдохнуть kõnek / хочется чуток ~ малость отдохнуть madalk
olen veidikene külmetanud я немного простудился / я немножко простыл kõnek

vähe1 adv <vähe>
1. väljendab vähest määra v hulka
мало <меньше>
pisut, natuke, veidi
немного,
несколько,
чуть,
малость kõnek,
чуточку kõnek,
маленько kõnek,
немножко kõnek
väga vähe очень мало
kulutas võimalikult vähe он тратил как можно меньше
homseks anti vähe õppida на завтра задали мало [уроков]
marju oli tänavu vähe ягод было в этом году мало / нынче был неурожай ягод kõnek
vähe aega enne keskööd незадолго до полуночи
pead nüüd vähe kosuma ты должен немного поправиться / тебе надо малость ~ чуточку поправиться kõnek
ilm läks vähe soojemaks на улице немного ~ чуть потеплело
käitus vähe imelikult он вёл себя несколько странновато kõnek
kirjuta vähe paremini пиши чуть ~ немножко получше kõnek
2. vajalikust väiksema hulga kohta: puudulikult, ebapiisavalt
мало,
недостаточно
tunnen teda alles liiga vähe я знаю его ещё слишком мало / я ещё недостаточно хорошо знаком с ним
saab vähe palka он зарабатывает мало
oma ema mäletas laps vähe ребёнок плохо помнил свою мать

väikest+viisi adv <+v'iisi>
vähesel määral, natuke
немного,
несколько,
немножко kõnek,
малость kõnek
tegeleb väikestviisi spordiga занимается немножко ~ малость спортом kõnek

üks+jagu adv <+jagu>
omajagu, teataval määral
довольно,
достаточно,
немало,
порядочно kõnek,
порядком kõnek
mõnevõrra
несколько,
немного,
в некоторой степени,
чуть-чуть kõnek
oleme üksjagu väsinud мы довольно-таки устали kõnek / мы порядком устали kõnek
on üksjagu uhkegi oma saavutuste üle он немного [даже] гордится своими достижениями

üle rääkima v
1. taustahelidest v teistest häältest valjemini rääkima
перекрикивать <перекрикиваю, перекрикиваешь> / перекричать* <перекричу, перекричишь> кого-что
kose mühinast on võimatu üle rääkida шум ~ рокот водопада перекричать невозможно
2. üle kordama
повторять/повторить* [несколько раз] что


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur