[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 24 artiklit

juhtimine s <j'uhtimine j'uhtimise j'uhtimis[t j'uhtimis[se, j'uhtimis[te j'uhtimis/i 12>
1. sõiduki v mehhanismi puhul
вождение <вождения sgt с>,
управление <управления sgt с>
suuna andmine
направление <направления sgt с>
distantsjuhtimine ~ eemaltjuhtimine el дистанционное управление
käsitsijuhtimine управление вручную, ручное управление
nuppjuhtimine el кнопочное управление
auto juhtimine вождение автомобиля
lennuki juhtimine управление самолётом
2. juhatamine
руководство <руководства sgt с>,
управление <управления sgt с>,
возглавление <возглавления sgt с>,
правление <правления sgt с>,
командование <командования sgt с> sõj
töö juhtimine руководство работой
majandi juhtimine управление хозяйством
riigi juhtimine управление ~ руководство страной ~ государством
tootmise juhtimine управление производством
3. tipus v esikohal olek
лидерство <лидерства sgt с>
võistluse juhtimine лидерство в соревновании ~ в состязаниях

kindla+suunaline adj <+suunaline suunalise suunalis[t suunalis[se, suunalis[te suunalis/i 12>
имеющий определённое направление
kindlasuunaline liikumine движение в определённом направлении

koos3 s <k'oos koosi k'oosi k'oosi, k'oosi[de k'oosi[sid ~ k'oos/e 22>
kurss
направление <направления с>,
курс <курса м>
laev võttis koosi läände корабль взял курс ~ направление на запад
tuule koos oli endine направление ветра было прежним

lähetus s <lähetus lähetuse lähetus[t lähetus[se, lähetus[te lähetus/i 11>
lähetamine
отправление <отправления sgt с>,
откомандирование <откомандирования sgt с>,
отправка <отправки sgt ж> kõnek,
командировка <командировки sgt ж> kõnek
komandeering
командировка <командировки, мн.ч. род. командировок ж>
suunamiskiri
направление <направления с>,
путёвка <путёвки, мн.ч. род. путёвок ж>
ta on Tartus lähetusel он в Тарту в командировке
sain lähetuse täienduskursustele я получил направление на курсы повышения квалификации

lähetus+kiri s <+kiri kirja k'irja k'irja, k'irja[de k'irja[sid ~ k'irj/u 24>
путёвка <путёвки, мн.ч. род. путёвок ж>,
направление <направления с>

otse+koos s <+k'oos koosi k'oosi k'oosi, k'oosi[de k'oosi[sid ~ k'oos/e 22>
otsesuund, otsekurss
прямое направление,
прямой курс
sealt pandi otsekoos itta оттуда поплыли прямым курсом на восток

otse+suund s <+s'uund suuna s'uunda s'uunda, s'uunda[de s'uunda[sid ~ s'uund/i 22>
прямое направление
sõideti otsesuunas ехали в прямом направлении ~ прямо

põhja+kaar s <+k'aar kaare k'aar[t k'aar[de, kaar[te k'aar[i 13>
põhi; põhjapoolne silmapiir
север <севера sgt м>,
северная сторона [горизонта],
северное направление
tuul pöördus põhjakaarde подул северный ветер / ветер подул с севера
põhjakaarest läheneb äike с севера надвигается гроза
otse põhjakaares aimub saare siluett в северной стороне горизонта ~ в северном направлении угадывается силуэт острова

päri+suund s <+s'uund suuna s'uunda s'uunda, s'uunda[de s'uunda[sid ~ s'uund/i 22>
попутное направление
päripäevane suund
[направление] по часовой стрелке,
[движение] по часовой стрелке,
по движению часовой стрелки
pärisuunas pöörlema вращаться по часовой стрелке
tuul puhus pärisuunas дул попутный ветер

reverseerima v <revers'eeri[ma revers'eeri[da reverseeri[b reverseeri[tud 28>
tehn liikumissuunda vastupidiseks muutma
реверсировать[*] <реверсирую, реверсируешь> что,
изменять/изменить* направление движения
mootorit reverseerima реверсировать[*] двигатель

riht s <r'iht rihi r'ihti r'ihti, r'ihti[de r'ihti[sid ~ r'iht/e 22>
mat iseloomustab tasandite paralleelsust
двумерное направление

saate+kiri s <+kiri kirja k'irja k'irja, k'irja[de k'irja[sid ~ k'irj/u 24>
сопроводительное письмо,
препроводительное письмо jur,
сопроводительная <сопроводительной ж> kõnek
kauba- vms
накладная <накладной ж>,
разнарядка <разнарядки, мн.ч. род. разнарядок, дат. разнарядкам ж>,
направление <направления с>
kaubale oli juurde lisatud saatekiri к товару была приложена накладная
arst kirjutas haigele saatekirja röntgenisse врач выписал больному направление на рентген kõnek

siht s <s'iht sihi s'ihti s'ihti, s'ihti[de s'ihti[sid ~ s'iht/e 22>
1. eesmärk
цель <цели ж>,
назначение <назначения с>
sihtkoht
место назначения
ühine siht общая цель
peasiht ~ peamine siht главная ~ основная цель
salasiht тайная ~ заветная цель
selged sihid silme ees [перед кем] ясные цели
mis on sinu elu siht? какова цель твоей жизни?
ta teab, kuidas oma sihti saavutada он знает, как добиться своей цели
ta jõudis sihile он достиг[нул] [своей] цели
ega nad endale kõrgeid sihte seadnudki они не ставили себе высоких целей
mis sihiga sa seda räägid? какую цель ты преследуешь, говоря об этом?
visadus viib sihile упорство приводит к цели
elab ilma sihita у него нет цели в жизни
meie reisi siht место назначения ~ цель нашей поездки
2. liikumise, kulgemise suund; tegevussuund
направление <направления с> ka mat
püstsiht вертикальное направление
uued sihid põllumajanduses новые направления в сельском хозяйстве
tuulelipp näitab tuule sihti флюгер показывает направление ветра
jõgi voolab põhja sihis река течёт в северном направлении ~ на север
olen kaotanud õige sihi я сбился с дороги / я отклонился от правильного направления
läks otseteed kiriku sihis он шёл прямо в направлении к церкви ~ в сторону церкви
võttis sihi lõunasse он взял направление на юг
paralleelsetel sirgetel on sama siht параллельные прямые имеют одинаковое направление
3. metsa-
просека <просеки ж>
vaatejoon
створ <створа м>
tee-
трасса <трассы ж>
nöörsirged sihid прямые, как стрела, просеки
loodimissiht ~ nivelleer[imis]siht geod нивелировочная трасса
siit raiume sihi läbi здесь прорубим просеку
metsatee viis üle sihi лесная дорога пролегала через просеку
läksime mööda sihti ~ sihti pidi maanteele мы шли по просеке[, ведущей] к шоссе

siht+joon s <+j'oon joone j'oon[t j'oon[de, joon[te j'oon[i 13>
1. sõj
прицельная линия,
линия прицеливания
2. suunis, orientiir
ориентир <ориентира м>,
направление <направления с>
lapsed orienteerusid maastikuliste sihtjoonte järgi дети двигались по ориентирам на местности
3.hrl mitmusestegevus- v arengusuund
направления <направлений pl>,
рубежи <рубежей pl>
määrati uurimistöö sihtjooned определили направления исследовательской работы

suunamine
ametliku korraldusena, käsu korras kuhugi saatmine (nt tööle, õppima, eriarsti vastuvõtule); vastav kirjalik korraldus või soovitus
направление <направления с>
linnas sai töökoha vaid suunamisega в городе можно было получить работу только по направлению
perearstilt õnnestus saada suunamine taastusravile удалось получить направление от семейного врача на восстановительное лечение

suund s <s'uund suuna s'uunda s'uunda, s'uunda[de s'uunda[sid ~ s'uund/i 22>
1. [liikumise] siht
направление <направления с> ka mat, el,
сторона <стороны, вин. сторону, мн.ч. им. стороны, род. сторон, дат. сторонам ж>,
курс <курса м>
diagonaalsuund диагональное направление
heitesuund sport направление метания ~ броска
liikumissuund направление движения
lähtesuund заданное направление / заданный курс
põhjasuund направление на север
püstsuund вертикальное направление
rõhtsuund горизонтальное направление
vastassuund обратное ~ противоположное направление
vektori suund mat направление вектора
kompassinõela suund направление стрелки компаса / компасный курс
muutliku suunaga tuul переменный ветер
mitmest suunast с нескольких ~ с различных направлений ~ сторон
suunda võtma брать/взять* курс на что / направлять/направить* путь куда / идти/пойти* в [каком] направлении ~ по [какому] курсу ~ в [какую] сторону / ложиться/лечь* на курс / направляться/направиться* куда / принимать/принять* [какое] направление
suunda hoidma идти/пойти* в направлении [чего] ~ по направлению [к чему] ~ в сторону кого-чего / держать курс ~ направление куда / держаться ~ придерживаться [какого] направления / следовать/последовать* курсу
suunda muutma изменять/изменить* курс mer, lenn / переменить* курс / изменять/изменить* ~ менять/поменять* направление / поворачивать/повернуть*
suunda kaotama отклоняться/отклониться* ~ уклоняться/уклониться* от направления / терять/потерять* дорогу ~ направление ~ ориентацию / сбиваться/сбиться* с дороги ~ с пути / сбиваться/сбиться* ~ сходить/сойти* с курса mer, lenn
kiirgus mõjub igas suunas ~ kõikides suundades излучение действует по всем направлениям ~ во всех направлениях ~ во все стороны ~ со всех сторон
tsüklon liigub ida suunas ~ poole циклон движется на восток ~ к востоку ~ в восточном направлении
tuli levib kolmes suunas пожар распространяется по трём направлениям
linna suunast lähenes auto в направлении ~ по направлению от города приближалась машина / со стороны города приближалась машина
2. piltl iseloomulik joon, kallak [arengus, tegevuses]
направление <направления с>,
линия <линии ж>,
уклон <уклона sgt м>
suunitlus, orientatsioon
ориентация <ориентации sgt ж>,
направленность <направленности sgt ж>,
установка <установки, мн.ч. род. установок, дат. установкам ж>
külg, pool
сторона <стороны, вин. сторону, мн.ч. им. стороны, род. сторон, дат. сторонам ж>
arengusuund направление ~ линия развития
põhisuund генеральное ~ основное направление / основная веха / руководящая линия
uurimissuunad ~ uurimistöö suunad основные направления исследования
sündmused võtavad sootuks teise suuna события стали развиваться в совершенно ином направлении
3. piltl [ühiskondlik, kirjanduslik] vool, koolkond; rühmitus, fraktsioon
направление <направления с> чего, какая,
школа <школы ж>,
курс <курса м>,
крыло <крыла, мн.ч. им. крылья, род. крыльев с>
poliitiline suund курс ~ направление в политике
kirjanduslikud suunad литературные направления
moesuund направление моды ~ в моде
kunsti realistlik suund реалистическое направление в искусстве
ajakiri esindab partei radikaalsemat suunda журнал представляет более радикальное крыло партии

suunduma v <s'uundu[ma s'uundu[da s'uundu[b s'uundu[tud 27>
1. [millegi poole] liikuma, kuhugi suunda võtma v pöörduma
направляться <направляюсь, направляешься> / направиться* <направлюсь, направишься> куда,
отправляться <отправляюсь, отправляешься> / отправиться* <отправлюсь, отправишься> куда,
двигаться/двинуться* по направлению к кому-чему,
держать путь куда kõnek
laeva, lennuki kohta
брать/взять* курс куда,
брать/взять* направление куда
pilgu kohta
устремляться <-, устремляется> / устремиться* <-, устремится> на кого-что
rongkäik suundub lauluväljaku poole процессия следует в сторону певческого поля
jahimehed suundusid metsa охотники отправились в лес
rändlinnud suunduvad lõunasse перелётные птицы отправляются на юг
kõikide pilgud olid suundunud uksele все взоры ~ взгляды устремились ~ обратились на дверь
2. teatud suunas paiknema v kulgema
вести <-, ведёт; вёл, вела> куда,
идти <-, идёт; шёл, шла> куда,
поворачивать <-, поворачивает> / повернуть* <-, повернёт> куда,
проходить <-, проходит> / пройти* <-, пройдёт; прошёл, прошла>,
уходить <-, уходит> / уйти* <-, уйдёт; ушёл, ушла> во что,
вдаваться <-, вдаётся> / вдаться* <-, вдастся; вдался, вдалась, вдалось> во что
jalgrada suundub parki тропинка ведёт в парк
jõgi suundus ida poole река повернула на восток
3. siirduma, [edasi v üle] minema
переходить* <перехожу, переходишь> / перейти* <перейду, перейдёшь; перешёл, перешла> от чего, к чему, куда
kõik keskkoolilõpetajad ei suundu kõrgkooli не все выпускники идут в вузы
mõtted suunduvad kodule мысли устремляются к дому

suundumus s <s'uundumus s'uundumuse s'uundumus[t s'uundumus[se, s'uundumus[te s'uundumus/i 11>
arenemise, kulgemise suund, kalduvus, tendents
направление <направления с>,
тренд <тренда м> liter,
направленность <направленности sgt ж>,
тенденция <тенденции ж> к чему,
черта развития
disaini viimase aja suundumused последние тренды в дизайне liter

suunis s <suunis suunise suunis[t -, suunis[te suunise[id 9>
orientiir
ориентир <ориентира м>
juhtnöör, -joon
направление <направления с>,
установка <установки, мн.ч. род. установок, дат. установкам ж>,
инструкция <инструкции ж>,
руководство <руководства sgt с>,
предписание <предписания с> liter,
указание <указания с>,
наставления <наставлений pl>

süüd+ost s <+'ost osti 'osti 'osti, 'osti[de 'osti[sid ~ 'ost/e 22>
1. mer kagu
зюйд-ост <зюйд-оста sgt м>,
юго-восток <юго-востока sgt м>,
юго-восточное направление
tuul oli ~ puhus süüdostist дул зюйд-ост ~ юго-восточный ветер
hoovus kandis laeva süüdosti течение несло корабль на юго-восток
2. meteor kagutuul
зюйд-ост <зюйд-оста sgt м>,
юго-восточный ветер
puhus tasane süüdost дул слабый зюйд-ост ~ слабый юго-восточный ветер

süüd+vest s <+v'est vesti v'esti v'esti, v'esti[de v'esti[sid ~ v'est/e 22>
1. mer edel
зюйд-вест <зюйд-веста sgt м>,
юго-запад <юго-запада sgt м>,
юго-западное направление
tuul pöördus süüdvesti ветер повернул на юго-западный / подул зюйд-вест
laev võttis koosi süüdvesti корабль взял курс на зюйд-вест
2. meteor edelatuul
зюйд-вест <зюйд-веста sgt м>,
юго-западный ветер
tasane süüdvest слабый зюйд-вест / слабый юго-западный ветер

tee1 s <t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
1. käimiseks, sõitmiseks
дорога <дороги ж>,
путь <пути м>
jalgtee
тропа <тропы, мн.ч. им. тропы ж>
suur
магистраль <магистрали ж>,
тракт <тракта м> van
väike
дорожка <дорожки, мн.ч. род. дорожек, дат. дорожкам ж>,
тропинка <тропинки, мн.ч. род. тропинок, дат. тропинкам ж>
palkidest, risust
гать <гати ж>,
настил [из брёвен]
kitsas tee узкая дорога / [узкая] дорожка ~ тропа
looklev tee извилистая дорога ~ тропа / извилистый путь
põhjatu tee топкая дорога / топкий путь
sissesõidetud tee укатанная ~ наезженная ~ проторённая дорога
sissetallatud tee протоптанная ~ проторённая дорога ~ тропа
hobusetee конная дорога / конный путь
juurdepääsutee подъездная дорога / подъездной путь
kiirtee скоростная автострада / хайвей
mülgastee ~ mülkaline tee топкая дорога
pargitee парковая дорожка / дорожка в парке
sõidutee проезжая дорога / мостовая
uisutee sport ледяная дорожка
veetee водный путь
teede ristumiskoht перекрёсток дорог / распутье / росстань murd
teedeta kõrb бездорожная пустыня
teed lumest lahti rookima расчищать/расчистить* дорогу от снега
tee on umbe ~ täis tuisanud дорогу замело ~ занесло [снегом]
maja juurde viib tee к дому ведёт дорога
maanteelt pöörab alla tolmune tee от шоссе сворачивает пыльная дорога
rong seisab teisel teel поезд стоит на втором пути
2. liikumissuund, marsruut
дорога <дороги ж>,
маршрут <маршрута м>,
путь [следования],
направление <направления с>
tunneb tähtede järgi teed он ориентируется [в дороге] по звёздам
küsis teed он спросил дорогу kõnek
meie teele jäi mitu tanklat на нашем пути [следования] было несколько заправочных станций
meil on vist üks tee нам с вами, кажется, по пути ~ по дороге
näita ~ juhata mulle teed покажи ~ укажи мне дорогу
seisis mul risti teel ees он стоял мне поперёк дороги / он стоял у меня на пути
põgenikul lõigati tee ära беглецу отрезали путь ~ дорогу
3. teekond, kuhugi liikumine
путь <пути sgt м>,
дорога <дороги sgt ж>
pikk tee дальняя ~ долгая дорога / дальний ~ долгий путь
raske tee трудная дорога / трудный путь
väsitav tee утомительная дорога / утомительный путь
teele asuma ~ minema отправляться/отправиться* в дорогу ~ в путь
ennast teele asutama ~ seadma ~ valmistama снаряжаться/снарядиться* ~ собираться/собраться* в дорогу ~ в путь
teel koju по дороге домой / на пути к дому
kõik on teest väsinud все устали с дороги
poolel teel hakkas ujuja väsima на полпути пловец стал уставать
nad vaidlesid kogu tee они спорили всю дорогу
ütles mõned sõnad teele kaasa он сказал несколько напутственных слов
panin ~ saatsin kirja teele я отправил письмо
klooster asub päevase hobusesõidu tee kaugusel до монастыря на лошади день езды
sinna on umbes kolm kilomeetrit teed пути туда километра три
4. piltl kulgemise, kujunemise, suuna märkimisel
путь <пути sgt м>,
дорога <дороги sgt ж>,
тропа <тропы sgt ж>,
стезя <стези sgt ж> kõrgst
arenemistee путь развития
kirjanikutee путь ~ поприще писателя / писательская стезя kõrgst
rindetee фронтовая дорога / фронтовой путь
võitleja okkaline tee тернистый путь борца kõrgst
esimesed sammud tarkuse teel первые шаги на пути к знаниям ~ по дороге знаний
viimsele teele saatma [keda] провожать/проводить* [кого-что] в последний путь
poeg jätkab isa teed сын пошёл по стопам отца
nende teed läksid lahku их дороги ~ пути разошлись / они расстались
mu teele sattus tõeline sõber на своём [жизненном] пути я встретил настоящего друга
oli käinud pika tee jungast kaptenini он прошёл долгий путь от юнги до капитана
issanda teed on imelikud пути Господни неисповедимы liter
murrab endale rinnaga teed он грудью прокладывает ~ пробивает себе дорогу
ajakiri on leidnud tee lugejate südameisse журнал нашёл дорогу к сердцам читателей
viin on ta kurjale teele saatnud водка совратила его с пути истинного
tööasjad läksid tal isevoolu teed он пустил рабочие дела на самотёк
otsemat teed magama! сию же минуту [идите] спать! kõnek
5. abinõu, vahend, moodus
путь <пути м>,
дорога <дороги ж>,
способ <способа м>,
средство <средства с>
teel, abil, vahendusel, kaudu
путём чего,
[каким] способом,
способом чего,
посредством чего
sõnavara rikastamise teed пути обогащения лексики
aidsi nakatumise teed способы заражения СПИДом
tulemuseni jõuti erinevaid teid pidi к результатам пришли разными путями
ükski tee ei viinud sihile ни один путь не привёл к цели
juhtunust teatati kirja ja telefoni teel о случившемся сообщили письменно и по телефону
kahjutasu nõuti sisse kohtu teel возмещение убытка взыскали в судебном порядке
maja müüakse enampakkumise teel дом будет продан ~ продаётся с аукциона
6.hrl mitmusesliitsõna järelosana elundite kohta, mille kaudu miski liigub
пути <путей pl>
hingamisteed anat дыхательные пути

kergema vastupanu teed ~ kergemat teed minema идти/пойти* по пути наименьшего сопротивления
▪ [kellel] on tee jalge all [кто] держит путь куда
laiale ~ libedale teele meelitama ~ ahvatlema [keda] совращать/совратить* ~ совлекать/совлечь* с пути [истинного] кого-что

vool2 s <v'ool voolu v'oolu v'oolu, v'oolu[de v'oolu[sid ~ v'ool/e 22>
1. vee liikumine ühes suunas; voolus
течение <течения с>,
ток <тока, току м>,
поток <потока м>
rahulik ~ tasane vool спокойное ~ тихое течение
tugev vool сильное течение
veealune vool подводное течение
jõevool течение реки
mudavool илистый поток / поток грязи
settevool поток наносов
veevool течение воды
verevool течение ~ ток крови
käreda vooluga jõgi река с бурным течением
voolu kiirus скорость течения
voolust kantud paat лодка, несомая течением
vere vool läbi müokardi ток крови по миокарду
sõitsime mööda voolu alla мы плыли вниз по течению
2. gaasi, õhu liikumine; liikuv gaas, õhk; voog
поток <потока м>,
ток <тока, току м>,
струя <струи, мн.ч. им. струи, род. струй, дат. струям ж>
gaasivool газовый поток / поток газа
õhuvool воздушный поток / поток воздуха
sooja õhu voolud потоки ~ струи тёплого воздуха
3. el elektrilaengute korrapärane liikumine; elekter
ток <тока, току м>
kahefaasiline vool двухфазный ток
alalisvool постоянный ток
elektrivool электрический ток
induktsioonivool индукционный ток
kõrgsagedusvool высокочастотный ток / ток высокой частоты
toitevool ток питания
vahelduvvool переменный ток
voolu tugevus сила тока
voolu tarbima потреблять/потребить* ток
lülitas voolu sisse он включил ток
vool katkes ток прервался / подача тока прекратилась
vool võeti ära ток отключили
unustas triikraua voolu alla он забыл отключить ~ выключить утюг
taras on vool sees изгородь находится под током
4. suure hulga inimeste, samalaadsete esemete, nähtuste vms ühtlane katkematu järgnemine, pidev kulg; selliselt liikuv hulk
поток <потока м> ka piltl,
течение <течения с>
ajavool поток времени
inimvool людской поток
kõnevool поток речи
transpordivool транспортный поток
sündmuste lakkamatu vool непрерывный ~ беспрерывный поток событий
aja katkematu vool беспрерывное течение времени
elu üksluine vool однообразное течение жизни
kadus jalakäijate voolu он растворился в потоке пешеходов piltl
õhtu poole autode vool hõrenes под вечер ~ к вечеру поток машин поредел
sisserändajate vool väheneb поток иммигрантов сокращается
5. eriilmeline suundumus ~ ajajärk, suund, liikumine
течение <течения с>,
направление <направления с>
poliitilised voolud политические течения
usulised voolud религиозные течения
kirjandusvool литературное течение ~ направление / течение ~ направление в литературе
avangardistliku voolu esindajad представители авангардистского течения ~ направления

õppe+suund
üldistelt alustelt lähedasi õppeaineid hõlmav õppevaldkond; eriala või õppeaine teatav eriilmeline osa
учебное направление,
отделение <отделения с>
õppesuunaks humanitaarained valima гуманитарные предметы выбирать/выбрать* как учебное направление
muusikakoolis rütmimuusika õppesuunal õppima учиться в музыкальной школе на отделении ритмической музыки


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur