[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 18 artiklit

arv s <'arv arvu 'arvu 'arvu, 'arvu[de 'arvu[sid ~ 'arv/e 22>
1.
число <числа, мн.ч. им. числа, род. чисел с>,
цифра <цифры ж>
positiivne arv mat положительное число
negatiivne arv mat отрицательное число
konkreetne arv конкретное число
abstraktne arv mat отвлечённое число
ühekohaline arv однозначное число
mitmekohaline arv многозначное число
paaritu arv нечётное число
astronoomilised arvud piltl астрономические цифры
kuivad arvud piltl сухие цифры
ümmargused arvud круглые цифры
algarv mat простое число
imaginaararv mat мнимое число
irratsionaalarv mat иррациональное число
järgarv mat порядковое число
kompleksarv mat комплексное число
kordarv mat составное число
kümnendarv mat десятичное число
lihtarv mat простое число
massiarv füüs массовое число
murdarv mat дробное число
naturaalarv mat натуральное число
paarisarv чётное число
põhiarv mat кардинальное ~ количественное число
ratsionaalarv mat рациональное число
reaalarv mat вещественное ~ действительное число
segaarv mat смешанное число
suhtarv mat относительное число
täisarv целое число
vastandarv mat противоположное число
arve liitma слагать/сложить* [какие] числа
arve korrutama множить/умножить* ~ множить/помножить* ~ умножать/умножить* [какие] числа
arve lahutama вычитать/вычесть* что, из чего
arve jagama делить/разделить* что, на что
arve astendama возводить/возвести* [какое] число в степень
leidke ruutjuur antud arvust извлеките квадратный корень из данного числа
2. hulk, kogus
число <числа sgt с>,
количество <количества sgt с>,
численность <численности sgt ж>
koguarv общая численность
rahvaarv [общая] численность населения
üldarv общая численность
suurel arvul в большом количестве
piiramatul arvul в неограниченном количестве
kuulajate arv число ~ количество слушателей
lehekülgede arv число ~ количество страниц
rahvast oli tohutul arvul kokku tulnud народу собралось несметное ~ огромное количество
arvult saja ringis примерно в количестве ста / около ста
3. lgv
число <числа, мн.ч. им. числа, род. чисел с>

arvukus s <arvukus arvukuse arvukus[t arvukus[se, arvukus[te arvukus/i 11>
1.
многочисленность <многочисленности sgt ж>,
большое число кого-чего,
большое количество кого-чего
osavõtjate arvukus многочисленность ~ большое число участников
küsimuste arvukus большое количество вопросов
2. biol
численность <численности sgt ж>
liigi arvukus численность вида
populatsiooni arvukus численность популяции
põtrade arvukuse suurenemine увеличение ~ рост численности лосей

hulgaliselt adv <hulgaliselt>
много,
множество,
во множестве,
большое количество,
в большом количестве
kõnelejale esitati hulgaliselt küsimusi оратору было задано много ~ множество вопросов
konn hävitab hulgaliselt putukaid лягушка уничтожает большое количество насекомых / лягушка уничтожает насекомых в большом количестве

hulganisti adv <hulganisti>
1. arvukalt
много,
множество,
во множестве,
большое количество
tänavatel on hulganisti noori на улицах много молодёжи
selliseid maju on ehitatud hulganisti таких домов построено много ~ большое количество ~ в большом количестве
2. hulgakesi üheskoos
[все] вместе,
сообща,
совместно,
всем скопом kõnek
lähme hulganisti пойдём все вместе / пойдём всем скопом kõnek

hulgi adv <hulgi>
1. hulgaliselt
много,
во множестве,
большое количество,
в большом количестве
maasikaid kasvab siin hulgi здесь растёт много земляники
uudistajaid tuli üksi ja hulgi любопытные приходили по одному и толпой
2. maj suurtes kogustes, angroo
оптом,
крупными партиями
vilja hulgi kokku ostma закупать/закупить* зерно оптом ~ крупными партиями ~ в большом количестве

hulk s <h'ulk hulga h'ulka h'ulka, h'ulka[de h'ulka[sid ~ h'ulk/i 22>
1. kogus
количество <количества с>,
число <числа sgt с>,
множество <множества с> ka mat
määr
объём <объёма м>
arvutu hulk бесчисленное ~ неисчислимое ~ несчётное количество / несть числа кому-чему kõnek
tohutu hulk громадное ~ огромное число ~ количество
kinnine hulk mat замкнутое множество
suurel hulgal во множестве / в большом количестве
alamhulk mat подмножество
energiahulk количество энергии
ülemhulk mat надмножество
teabe hulk объём информации
aasta keskmine sademete hulk среднегодовое количество осадков
tasutakse vastavalt töö hulgale оплачиваться будет соответственно объёму работы
2. suur arv v kogus
множество <множества с>,
масса <массы ж>,
куча <кучи ж> kõnek,
уйма <уймы sgt ж> kõnek
rahvahulk масса ~ множество народа / массы
töötute hulgad массы безработных
hulk uusi muljeid масса ~ множество новых впечатлений / уйма ~ целая куча новых впечатлений kõnek
hulga peale saime poisist jagu все вместе мы справились с мальчиком
sinna on hulk maad это далеко ~ на большом расстоянии
sain hulga raha я получил много денег / я получил уйму ~ целую кучу денег kõnek
ma pole teda hulgal ajal näinud я давно не видел его / мы давно не виделись с ним
hulk aega on mööda läinud прошло много времени
see juhtus hulga aastate eest это случилось давно

häälte+arv
esinduskogu valimisel, otsuse tegemisel vms hääletamise teel kogutud häälte arv
количество голосов

häälte+saak
esinduskogu, võimuorgani vm valimistel kogutud poolthääled kogumina
количество голосов,
урожай голосов piltl
suurim häältesaak самое большое количество голосов

kogus s <kogus koguse kogus[t -, kogus[te koguse[id 9>
hulk
количество <количества с>,
объём <объёма м>
suur hulk
партия <партии ж>
liigne kogus излишнее количество
infokogus количество ~ объём информации
mürgikogus доза яда
söödakogus количество корма
üldkogus общее количество
kaupa suurtes kogustes müüma продавать/продать* товар крупными партиями ~ в большом количестве

kvantiteet s <kvantit'eet kvantiteedi kvantit'eeti kvantit'eeti, kvantit'eeti[de kvantit'eeti[sid ~ kvantit'eet/e 22>
kogus; lgv vältus
количество <количества sgt с>
töö kvantiteet количество работы

kvantum s <kv'antum kv'antumi kv'antumi[t -, kv'antumi[te kv'antume[id 2>
kogus, hulk
количество <количества с>

laar1 s <l'aar laari l'aari l'aari, l'aari[de l'aari[sid ~ l'aar/e 22>
kõnek tegu, suur kogus jooki v sööki
приготовленное за один раз большое количество чего
keedetud
варево <варева с>,
варя <вари ж>
laar õlut [одно] варево пива
tehti suur laar verivorsti наготовили целую кучу кровяной колбасы
keetis suure laari suppi он наварил много супу

piir+arv
millegi mõõduks olev, kindlaks määratud arvväärtus
предельное количество,
предельное число
valitsus kehtestas sisserände piirarvuks правительство установило предельное число иммигрантов

pildi+punkt
pildi vähim kahemõõtmeline element, millest moodustub kujutis ja millele saab sõltumatult kinnistada tunnuseid, nt värvust ja intensiivsust
количество точек на дюйм
ekraanil nähtava pildi selgus on määratud pildipunktide arvuga чёткость картинки на экране определяется количеством точек на дюйм

ports s <p'orts portsu p'ortsu p'ortsu, p'ortsu[de p'ortsu[sid ~ p'orts/e 22>
1. mingi hulk, kogus
количество <количества с>,
доля <доли, мн.ч. род. долей ж>,
доза <дозы ж>,
порция <порции, мн.ч. род. порций ж> kõnek
suur hulk, palju
масса <массы ж>,
куча <кучи ж> kõnek,
уйма <уймы sgt ж> kõnek
püüti ilmatu ports kala наловили большое количество рыбы / наловили кучу рыбы kõnek
minus on paras ports karjeristi во мне [сидит] определённая порция карьеризма kõnek
jaama on veel ports maad до станции ещё далеко / до станции ещёопать] ого-го! kõnek
suur ports raha большая сумма денег / куча ~ уйма денег kõnek
2. kõnek [toidu]portsjon
порция <порции, мн.ч. род. порций ж>
pudruports порция каши
päevaports дневная порция / порция на день
sõi kaks portsu viinereid он съел две порции сосисок

portsu otsa sattuma ~ kukkuma попадать/попасть* в историю ~ в переплёт ~ в переделку; влипнуть* в историю
portsu otsas olema сидеть у праздника van

punktitihedus
printeri, kuvari näitaja, mis väljendab kui tihedalt punktid prinditud pildil asetsevad
разрешение <разрешения с>,
количество точек на дюйм

tegu s <tegu t'eo tegu t'ekku, tegu[de tegu[sid 18>
1. millegi tegemine
делание <делания sgt с>,
изготавливание <изготавливания sgt с>,
изготовление <изготовления sgt с>,
приготовление <приготовления sgt с>,
изготовка <изготовки sgt ж> kõnek
leivategu ~ leibade tegu хлебопечение / выпечка хлеба
söögitegu приготовление пищи / готовка еды kõnek
töötegu работа
2. tegevus, toiming; selle tulemus
действие <действия с>,
деятельность <деятельности ж>,
дело <дела, мн.ч. им. дела, род. дел, дат. делам с>,
поступок <поступка м>,
деяние <деяния с> kõrgst
alatu tegu подлый поступок / подлость
inetu tegu неблаговидный поступок
vääritu tegu неблагородный поступок
õilis ~ üllas tegu благородный поступок
jumala teod деяния Бога kõrgst
erinevus sõnade ja tegude vahel разница между словами и делами
kõige mõistlikum tegu oleks nüüd tagasi pöörduda [благо]разумнее всего было бы сейчас вернуться назад
varas tabati teolt вора поймали ~ задержали с поличным
nüüd hakkame suuri tegusid tegema! теперь будем творить ~ вершить великие дела! liter
kelle tegu see on? кто это сделал?
mis siin enam, tegu on tehtud что тут ещё, дело сделано
pead oma tegudest aru andma ты должен отвечать за свои поступки
unistus sai teoks мечта стала явью / мечта сбылась ~ осуществилась
tüdrukul pole nägu ega tegu у девушки ни рожи, ни кожи kõnek
poiss on oma isa tegu ja nägu мальчик -- вылитый отец kõnek / мальчик выдался в отца kõnek
3. aj feodaalne töökohustus mõisale
барщина <барщины sgt ж>,
барщинная повинность,
отработочная рента
vastav töö
барщина <барщины sgt ж>,
барщинный труд
mõisale tegu tegema отбывать барщину / работать на барщине / ходить на барщину
4. korraga valmis tehtav suurem kogus, laar
[большая] порция чего,
приготовленное за один раз [большое] количество чего
leivategu [одна] выпечка хлеба
õlletegu варево пива
tegin teo võid я сбила порцию масла
vaja uus tegu [leiba] ahju panna надо посадить в печь новую порцию [хлеба]
5. vaevanägemine, pingutus
lapse magamapanekuga oli tegu целое дело было уложить ребёнка спать kõnek
mul on kõige rohkem tegu matemaatikaga у меня больше всего забот с математикой
oli päris tegu, et teda lohutada мне с трудом удалось его успокоить
mul oli tegu, et libedal teel püsida мне стоило усилий, чтобы устоять на скользкой дороге
6. sg partitiivis: osutab mis v kes miski v keegi on
kas meil on tegu haige või simulandiga? имеем ли мы дело с больным или с симулянтом?
tegu võib olla lihtsalt arusaamatusega тут может быть просто недоразумение
nüüdsest peale pole meil teineteisega vähimatki tegu отныне мы не имеем друг к другу никакого дела ~ отношения

vältus s <v'ältus v'ältuse v'ältus[t v'ältus[se, v'ältus[te v'ältus/i ~ v'ältuse[id 11 ~ 9>
ajaline kestus
длительность <длительности sgt ж>,
продолжительность <продолжительности sgt ж>
lgv kvantiteet
количество <количества sgt с>,
долгота <долготы, мн.ч. им. долготы, род. долгот ж>
noodivältus muus длительность ноты
helide vältus долгота звуков


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur