[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 12 artiklit

aabitsa+tarkus s <+t'arkus t'arkuse t'arkus[t t'arkus[se, t'arkus[te t'arkus/i ~ t'arkuse[id 11 ~ 9>
основы азбуки,
азы да буки van,
азбучные знания ka piltl,
азы <азов pl> чего piltl,
начатки <начатков plt> чего piltl,
элементарные знания
aabitsatarkusest üksi ei piisa ~ on vähe [одними] азбучными знаниями [здесь] не обойтись

eel+teadmised pl s <+t'eadmine t'eadmise t'eadmis[t t'eadmis[se, t'eadmis[te t'eadmis/i ~ t'eadmise[id 12 ~ 10?>
предварительные знания
kooliminekuks vajalikud eelteadmised предварительные знания, необходимые для поступления в школу

nõu2 s <n'õu n'õu n'õu -, n'õu[de n'õu[sid 26>
1. juhatus, näpunäide, nõuanne
совет <совета м>,
указание <указания с>
anna nõu, mis teha дай совет ~ посоветуй, что делать
kelle käest saaks asjalikku nõu? кто бы смог дать дельный ~ толковый совет?
võta minu nõu kuulda прислушайся к моему совету / послушай[ся] моего совета / последуй моему совету
pidas meiega nõu он держал с нами совет / он советовался с нами
võttis end töölt lahti kellegagi nõu pidamata он уволился, ни с кем не посоветовавшись
2. lahendust pakkuv abinõu
выход <выхода м>,
мера <меры ж>,
средство <средства с> чего, для чего,
приём <приёма м>,
способ <способа м>
kõnek abi
подмога <подмоги ж>,
помощь <помощи ж>
see on ainuke vastuvõetav nõu это единственный приемлемый выход / это единственная приемлемая мера / это единственное приемлемое средство
pole muud nõu kui andeks paluda нет другого выхода, как просить прощения
ükski nõu ei aita ни одно средство ~ ни один способ ~ ни один приём не помогает
tean nõu, kuidas unetusest lahti saada знаю средство ~ способ ~ приём, как избавиться от бессонницы
tahtis ükskõik mis nõuga mind sinna meelitada он хотел любыми средствами ~ способами заманить меня туда
3. mõte, kavatsus, plaan
намерение <намерения с>,
замысел <замысла м>,
затея <затеи ж>,
план <плана м>,
предположение <предположения с>
halb
умысел <умысла м>
mis sul nõuks on? что ты собираешься делать? / что ты затеваешь? kõnek
tal on kindel nõu edasi õppima minna у него твёрдое намерение пойти учиться дальше
tal on nõu ära sõita он планирует ~ предполагает уехать
võttis nõuks maja ehitama hakata он задумал [начать] строить дом / он надумал ~ затеял строить дом kõnek
panime ühisel nõul töökoja käima мы общими усилиями открыли мастерскую
4.kohakäänetesseisukoht, arvamus; seisukoha, arvamuse jagamine
мнение <мнения с>,
соображение <соображения с>,
позиция <позиции ж>,
взгляды <взглядов pl>,
воззрение <воззрения с> liter,
точка зрения,
угол зрения
olime alati ühes nõus ~ ühel nõul мы всегда придерживались одного [и того же] мнения
veenge, kuni ta nõusse jääb убеждайте, пока он не согласится
olen ettepanekuga täiesti nõus я полностью согласен с предложением
5. tarkus, taip, aru
ум <ума sgt м>,
рассудок <рассудка sgt м>,
разум <разума sgt м>,
знания <знаний pl>,
соображение <соображения sgt с>
minu nõu on otsas ~ olen nõust lahti мои знания кончились ~ исчерпались ~ исчерпаны
küsige targematelt, kui endal nõust puudu tuleb спросите у тех, кто поумнее [вас], если у самого ума не хватает

raamatu+tarkus s <+t'arkus t'arkuse t'arkus[t t'arkus[se, t'arkus[te t'arkus/i ~ t'arkuse[id 11 ~ 9>
raamatuist õpitu
грамота <грамоты sgt ж>,
гелертерство <гелертерства sgt с> liter,
начётничество <начётничества sgt с>,
книжная [пре]мудрость,
книжные знания
koolis õpitud raamatutarkus усвоенные в школе [книжные] знания
raamatutarkuse omandamine läks tal kergesti книжная мудрость давалась ему легко

süva+teadmised pl
põhjalik, sügavuti minev asjatundlikkus mingis teemas, ainevallas
глубокие знания
infotehnoloogia alased süvateadmised глубокие знания в области инфотехнологий
kokakunsti süvateadmised глубокие знания поварского искусства

tarkus s <t'arkus t'arkuse t'arkus[t t'arkus[se, t'arkus[te t'arkus/i ~ t'arkuse[id 11 ~ 9>
1.
мудрость <мудрости sgt ж>,
умудрённость <умудрённости sgt ж>,
ум <ума sgt м>,
премудрость <премудрости sgt ж>
raamatutarkus книжная мудрость
poiss hiilgas klassikaaslaste ees oma tarkusega мальчик кичился перед одноклассниками своим умом
laps võtab tarkuses kiiresti juurde ребёнок быстро набирает[ся] ума piltl
tarkuse sümboliks peetakse öökulli сова считается символом мудрости
läks kooli tarkust taga nõudma он пошёл в школу за знаниями ~ набираться мудрости
vanamees teeb kõike loomulikust ~ omaenese tarkusest у старика всё делается из природной мудрости
2. teadmised, oskused, omandatu
познания <познаний pl> в чём,
знания <знаний pl> по чему, в чём,
премудрость <премудрости ж>,
учёность <учёности sgt ж>,
искусство <искусства sgt с>
jahitarkus охотничье искусство
meretarkus морское искусство / морские премудрости
rahvatarkus народная мудрость
sõjatarkus военное искусство
maalimise teoreetilised tarkused теоретические премудрости живописи
õpitud tarkused приобретённые [по]знания
kus nüüd alles mõtles tarkuse välja! ну и придумал же! kõnek

teadmine s <t'eadmine t'eadmise t'eadmis[t t'eadmis[se, t'eadmis[te t'eadmis/i ~ t'eadmise[id 12 ~ 10?>
1.
знание <знания sgt с>,
сведение <сведения sgt с>,
осведомлённость <осведомлённости sgt ж> в чём
jahti peeti omaniku teadmisel охота велась с ведома владельца
minu teadmist mööda reisis naaber ära насколько мне известно, сосед в отъезде
korraldus võeti teadmiseks распоряжение было принято к сведению
sõbrad lahkusid kindlas teadmises, et ... друзья расстались, будучи в твёрдой уверенности, что ...
2.mitmusesõpitu, omandatu, oskused, tarkus[ed]
знания <знаний pl> по чему, в чём, в области чего,
познания <познаний pl> по чему, в чём, в области чего,
сведения <сведений pl> по чему, в чём
põhjalikud teadmised глубокие ~ обширные [по]знания ~ сведения
erialateadmised специальные знания
põhiteadmised основные знания
üldteadmised общие знания
teadmiste pagas багаж ~ запас знаний / умственный багаж
teadmised loodusest знания о природе
teadmised Antarktika kohta знания ~ сведения об Антарктике
suurte teadmistega õpetaja учитель, обладающий большими [по]знаниями в чём, о чём
teadmisi omandama овладевать/овладеть* знаниями / приобретать/приобрести* знания
teadmisi kontrollima проверять/проверить* знания
teadmisi rakendama применять/применить* [по]знания
teadmisi täiendama повышать/повысить* [свои] знания / совершенствоваться/усовершенствоваться* в чём
oma teadmistega ta just ei hiilanud он не особенно блистал ~ блестел знаниями

teadmus s <t'eadmus t'eadmuse t'eadmus[t t'eadmus[se, t'eadmus[te t'eadmus/i ~ t'eadmuse[id 11 ~ 9>
teadmised millegi kohta kogumina
знания <знаний pl>,
сведения <сведений pl>,
опыт <опыта sgt м>,
осведомлённость <осведомлённости sgt ж>
üksikteadmine
знание <знания sgt с>

teadmusühiskond
ühiskond, kus majanduses ja ühiskonnaelu juhtimises kasutatakse oskuslikult teadusuuringute tulemusi, teadmispõhine ühiskond
информационное общество,
общество знания

teadus+
научный <научная, научное>,
учёный <учёная, учёное>,
научно-исследовательский <научно-исследовательская, научно-исследовательское>,
науки <род. ед.ч.>,
знания <род. ед.ч.>,
знаний <род. мн.ч.>
teadusajakiri научный журнал
teadusajaloolane историк науки
teadusajalugu история науки / науковедение
teadusartikkel научная статья
teadusdirektor научный директор / директор по научной части
teadusharu отрасль ~ ветвь науки ~ знания ~ знаний
teadusinfo[rmatsioon] научная информация
teadusinstituut научный ~ научно-исследовательский институт
teaduskandidaat кандидат наук
teaduskirjandus научная литература
teaduskraad учёная степень
teaduslugu история науки / науковедение
teadusmaailm научный мир / научные круги / учёное сообщество
teadusmees учёный [муж]
teadusnõukogu учёный совет
teaduspõld piltl научное поприще kõrgst / поприще науки kõrgst
teadusringkonnad научные круги / учёное сообщество
teadussekretär учёный секретарь
teadustegevus научная деятельность
teadustempel храм науки kõrgst / святилище наук[и] kõrgst
teadustöö научная ~ научно-исследовательская работа / научный труд
teadustöötaja научный сотрудник ~ работник / труженик науки
teadusuuring научное исследование
teadusvaldkond (1) teaduse ala tervikuna научная сфера; (2) teadusharu отрасль науки ~ знания ~ знаний / научная дисциплина
teadusühing научное общество

teadus+ala s <+ala ala ala -, ala[de ala[sid ~ al/u 17>
1. teadusharu
отрасль науки,
отрасль знания,
отрасль знаний,
ветвь науки,
ветвь знания,
ветвь знаний
2. teaduse ala tervikuna
наука <науки ж>,
научная сфера
teadusala prorektor проректор по науке ~ по научной части

teaduse+
научный <научная, научное>,
учёный <учёная, учёное>,
науки <род. ед.ч.>,
наук <род. мн.ч.>,
знания <род. ед.ч.>,
знаний <род. мн.ч.>
teaduseinimene человек науки / учёный
teadusejünger подвижник ~ рыцарь ~ служитель ~ апологет науки kõrgst / жрец науки van
teadusemees учёный [муж]
teadusepõld piltl научное поприще kõrgst / поприще науки kõrgst
teaduseteadus наука о науке / история науки / науковедение
teadusetempel храм науки kõrgst / святилище наук kõrgst
teaduseväline вненаучный


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur