[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 54 artiklit

a s <'a 'a 'a[d -, 'a[de 'a[sid 26>
1. täht
буква a (а)
väike a строчное a (а)
suur a (A) прописное ~ заглавное a (А)
2. häälik
звук a
lühike a краткий а
pikk a долгий а
ülipikk a сверхдолгий а

a ja o olema [kus] задавать тон где
▪ [mille] a ja o альфа и омега чего
a-st ja b-st [peale] [начинать/начать*] с азов
[ei] a-d ega b-d ровным счётом ничего; ни бе, ни ме, ни кукареку madalk

abi+heli
akordiväline heli, mis paikneb sujuvana põhiheli kõrval ülal või all
вспомогательный звук

b s <b'e b'e b'e[d -, b'e[de b'e[sid 26>
1. täht
буква b (б)
väike b строчное b (б)
suur b (B) прописное ~ заглавное b (Б)
2. häälik
звук b
eesti b on helitu в эстонском языке звук b глухой / эстонский [звук] b глухой

d s <d'e d'e d'e[d -, d'e[de d'e[sid 26>
1. täht
буква d (д)
väike d строчное d (д)
suur d (D) прописное ~ заглавное d (Д)
2. häälik
звук d
eesti d on helitu konsonant в эстонском языке d глухой согласный

dentaal s <dent'aal dentaali dent'aali dent'aali, dent'aali[de dent'aali[sid ~ dent'aal/e 22>
lgv hammashäälik
зубной звук,
дентальный звук

digi+heli; digitaal+heli
digitaalsel kujul heli multimeediumis
цифровой звук
digitaalheliga film фильм с цифровым звуком

dorsaal s <dors'aal dorsaali dors'aali dors'aali, dors'aali[de dors'aali[sid ~ dors'aal/e 22>
lgv keeleseljahäälik
дорсальный звук,
среднеязычный звук

e1 s <'e 'e 'e[d -, 'e[de 'e[sid 26>
1. täht
буква e (е)
väike e строчное e (е)
suur e (E) прописное ~ заглавное e (Е)
2. häälik
звук e
pikk e долгий е
lühike e краткий е
ülipikk e сверхдолгий е

f1 s <'ef efi 'effi 'effi, 'effi[de 'effi[sid ~ 'eff/e 22>
1. täht
буква f (ф)
väike f строчное f (ф)
suur f (F) прописное ~ заглавное f (Ф)
2. häälik
звук f
helitu kaashäälik f глухой согласный f

frikatiiv s <frikat'iiv frikatiivi frikat'iivi frikat'iivi, frikat'iivi[de frikat'iivi[sid ~ frikat'iiv/e 22>
lgv hõõrdhäälik
фрикативный звук

g1 s <g'e g'e g'e[d -, g'e[de g'e[sid 26>
1. täht
буква g (г)
väike g строчное g (г)
suur g (G) прописное ~ заглавное g (Г)
2. häälik
звук g
eesti g on helitu эстонский g глухой

h s <h'a h'a h'a[d -, h'a[de h'a[sid 26>
1. täht
буква h (х)
väike h строчное h (х)
suur h (H) прописное ~ заглавное h (Х)
2. häälik
звук h

heli s <heli heli heli h'elli, heli[de heli[sid 17>
звук <звука м>
kuuldav heli слышимый звук
kõrvaga kuuldamatu heli неслышимый звук
terav heli резкий звук
infraheli füüs инфразвук
kvadraheli füüs квадразвук / квадрафонический звук
stereoheli füüs стереозвук / стереофонический звук
ultraheli füüs ультразвук
klaverihelid звуки рояля
lauluhelid звуки песни
viiulihelid звуки скрипки
heli tugevus громкость ~ интенсивность звука
heli hajumine füüs рассеивание звука
heli neeldumine füüs поглощение звука
heli peegeldumine füüs отражение звука
heli salvestama записывать/записать* звуки на плёнку ~ на пластинку / записывать/записать* звук / производить/произвести* звукозапись
heli summutama приглушать/приглушить* звук

huul+häälik s <+häälik hääliku hääliku[t -, hääliku[te hääliku[id 2>
lgv
губной звук,
лабиальный звук

hõngus+häälik s <+häälik hääliku hääliku[t -, hääliku[te hääliku[id 2>
lgv
аспирата <аспираты ж>,
аспират <аспирата м>,
придыхательный звук,
аспирированный звук

hääl s <h'ääl hääle h'ääl[t h'ääl[de, hääl[te h'ääl[i 13>
1.
голос <голоса, мн.ч. им. голоса м> ka muus ka piltl
hele hääl звонкий ~ звучный голос
kile hääl визгливый ~ пронзительный голос
kiunuv hääl пискливый голос
kõrge hääl высокий голос
madal hääl низкий голос
mahe hääl нежный ~ мягкий голос
nõrk hääl слабый голос
koolitatud hääl muus поставленный голос
koolitamata hääl muus непоставленный голос
inimhääl человеческий голос
kurguhääl гортанный голос
lapsehääl детский голос
lauluhääl голос
meeshääl мужской голос
mehehääl голос мужчины / мужской голос
naishääl женский голос
naisehääl голос женщины / женский голос
ninahääl гнусавый голос
poolthääl голос за
protestihääl голос протеста
rinnahääl грудной голос
sisehääl внутренний голос
südamehääl голос сердца
vastuhääl голос против
verehääl голос крови
ajastu hääl голос времени
rahva hääl голос народа
hääle ulatus диапазон голоса
häälte lugemine подсчёт голосов
nõuandva häälega delegaat делегат с правом совещательного голоса
suure häälega ~ täie häälega во весь голос
valju häälega ~ valjul häälel громко / громким голосом
poole häälega ~ poolel häälel вполголоса
väriseval häälel ~ värisevi hääli дрожащим голосом
häält kaotama терять/потерять* голос / лишаться/лишиться* голоса / обезголосеть* kõnek
häält kõrgendama повышать/повысить* голос ~ тон
häält tegema (1) издавать/издать* звук / подавать/подать* голос; (2) piltl заикаться/заикнуться* kõnek / пикнуть* kõnek
muusikariista häälde seadma ~ panema настраивать/настроить* музыкальный инструмент
pill on häälest ära музыкальный инструмент расстроен ~ расстроился
tundsin ta hääle järgi ~ häälest ära я узнал его по голосу
mul on hääl ära у меня пропал голос / у меня нет голоса / я потерял голос ~ охрип / у меня осип голос kõnek
karjus oma hääle ära он кричал до хрипоты / он надорвал себе горло ~ голос kõnek
enne esinemist tuleb hääl lahti laulda перед выступлением надо распеть голос / перед выступлением надо распеться kõnek
dirigent andis koorile hääle[d] kätte дирижёр дал хору тон
matkib lindude hääli подражает птичьим голосам
võta kuulda mõistuse häält внемли ~ внимай голосу разума / прислушайся к голосу разума ~ рассудка
hääled langesid pooleks голоса распределились поровну
2. heli
звук <звука м>,
голос <голоса, мн.ч. им. голоса м>
öise metsa hääled звуки ~ голоса ночного леса
flöödi hääled звуки флейты
aisakellade hääl звуки ~ звон колокольчиков ~ бубенцов
poiss ei saanud pasunast häält kätte мальчик не смог извлечь из трубы звуков
kohviveski tegi imelikku häält кофемолка издавала странные звуки

häält murdma [у кого] ломается голос
häält tõstma (1) повышать/повысить* ~ возвышать/возвысить* ~ поднимать/поднять* голос ~ тон; (2) [kelle/mille poolt, kelle/mille kaitseks, kelle/mille vastu] поднимать/поднять* голос за кого-что, в защиту кого-чего, против кого-чего
häält ~ hääli sisse lööma ~ panema ~ tõmbama (1) заводить/завести* что; (2) заиграть* на чём; извлекать/извлечь* звуки из чего
▪ [kellel] on hääled peal [кто] под мухой ~ под градусом ~ под хмельком

häälik s <häälik hääliku hääliku[t -, hääliku[te hääliku[id 2>
lgv
звук <звука м>
helilised häälikud звонкие звуки
helitud häälikud глухие звуки
lühike häälik краткий звук
pikk häälik долгий звук

häälitsema v <häälitse[ma häälitse[da häälitse[b häälitse[tud 27>
издавать/издать* звук[и]
laps häälitseb hällis ребёнок лепечет ~ агукает в колыбели
rukkis häälitses rääk коростель трещал во ржи
lambatalled hakkasid häälitsema ягнята заблеяли
ka kalad on suutelised häälitsema рыбы тоже способны издавать звуки

i s <'i 'i 'i[d -, 'i[de 'i[sid 26>
1. täht
буква i (и)
väike i строчное i (и)
suur i (I) прописное ~ заглавное i (И)
2. häälik
звук i
pikk i долгий i
lühike i краткий i

j s <j'ot joti j'otti j'otti, j'otti[de j'otti[sid ~ j'ott/e 22>
1. täht
буква j (й)
väike j строчное j (й)
suur j (J) прописное ~ заглавное j (Й)
2. häälik
звук j

k s <k'a k'a k'a[d -, k'a[de k'a[sid 26>
1. täht
буква k (к)
väike k строчное k (к)
suur k (K) прописное ~ заглавное k (К)
2. häälik
звук k
eesti keeles k on helitu sulghäälik в эстонском языке k глухой смычный согласный

kaas+häälik s <+häälik hääliku hääliku[t -, hääliku[te hääliku[id 2>
lgv
согласный <согласного м>,
консонант <консонанта м>,
согласный звук
heliline kaashäälik звонкий согласный
helitu kaashäälik глухой согласный
kaashäälikute palatalisatsioon ~ peenendus палатализация согласных

katke+häälik s <+häälik hääliku hääliku[t -, hääliku[te hääliku[id 2>
lgv
прерывистый звук

konsonant s <konson'ant konsonandi konson'anti konson'anti, konson'anti[de konson'anti[sid ~ konson'ant/e 22>
lgv kaashäälik
консонант <консонанта м>,
согласный <согласного м>,
согласный звук
helilised konsonandid звонкие консонанты ~ согласные
helitud konsonandid глухие консонанты ~ согласные
dentaalkonsonant дентальный ~ зубной согласный
kaksikkonsonant гемината / двойной ~ удвоенный ~ геминированный ~ долгий согласный [звук]
vahekonsonant интервальный согласный
konsonandiga lõppev sõna слово, оканчивающееся на согласный

kugisema v <kugise[ma kugise[da kugise[b kugise[tud 27>
summutatult, katkendlikult häälitsema
издавать/издать* приглушённый звук,
издавать/издать* сдавленный звук,
испускать/испустить* приглушённый звук,
испускать/испустить* сдавленный звук,
говорить приглушённым голосом,
говорить сдавленным голосом
kugises vastuseks paar segast sõna в ответ он пробормотал [приглушённым ~ сдавленным голосом] пару невнятных слов

kugistama v <kugista[ma kugista[da kugista[b kugista[tud 27>
1. kiiruga alla neelama
глотать <глотаю, глотаешь> кого-что kõnek, ka piltl,
проглатывать <проглатываю, проглатываешь> / проглотить* <проглочу, проглотишь> кого-что kõnek, ka piltl
näljased poisid hakkasid ahnelt toitu kugistama голодные мальчики начали жадно глотать пищу kõnek
kugistasin oma toiduportsjoni püstijalu alla я стоя проглотил свою порцию kõnek
kuidas nad küll vohmisid ja kugistasid! и как жадно они уплётывали за обе щеки! madalk
koolipoisina kugistasin kümnete kaupa kriminulle будучи школьником, я десятками глотал детективы kõnek
kugistasin alla mõnegi solvumispisara я проглотил не одну слезу оскорбления
2. kugisema, pugistama
издавать/издать* приглушённый звук,
издавать/издать* сдавленный звук,
испускать/испустить* приглушённый звук,
испускать/испустить* сдавленный звук,
говорить приглушённым голосом,
говорить сдавленным голосом
kugistab naerda он смеётся приглушённо ~ сдавленно

kõla s <kõla kõla kõla k'õlla, kõla[de kõla[sid 17>
1. heli värving
звучание <звучания sgt с> ka piltl,
тембр <тембра м>
heli, helide kogum
звук <звука sgt м>,
звон <звона sgt м>
metalse kõlaga hääl металлический голос
häälel on meeldiv kõla голос звучит приятно / у голоса приятный тембр
ilusa kõlaga klaver звучное фортепьяно
puhta kõlaga pill музыкальный инструмент с чистым звуком / звучный музыкальный инструмент
sammude kõla звук шагов
kõlalt lähedased sõnad слова, близкие по звучанию
vioolal on pehmem kõla kui viiulil виола звучит несколько мягче, чем скрипка
2. kõmu
слух <слуха м>,
звон <звона sgt м> kõnek,
трезвон <трезвона sgt м> kõnek,
толки <толков plt> kõnek
terve küla oli kõla täis слух разнёсся по всей деревне / об этом трезвонила вся деревня kõnek

l s <'ell elli 'elli 'elli, 'elli[de 'elli[sid ~ 'ell/e 22>
1. täht
буква l (л)
väike l строчное l (л)
suur l (L) прописное ~ заглавное l (Л)
2. häälik
звук l
palataliseeritud l палатализованный звук l

labiaal s <labi'aal labiaali labi'aali labi'aali, labi'aali[de labi'aali[sid ~ labi'aal/e 22>
lgv huulhäälik
лабиальный звук,
губной звук

m s <'emm emmi 'emmi 'emmi, 'emmi[de 'emmi[sid ~ 'emm/e 22>
1. täht
буква m (м)
väike m строчное m (м)
suur m (M) прописное ~ заглавное m (М)
2. häälik
звук m
eesti m on ninahäälik в эстонском языке m носовой звук

n s <'enn enni 'enni 'enni, 'enni[de 'enni[sid ~ 'enn/e 22>
1. täht
буква n (н)
väike n строчное n (н)
suur n (N) прописное ~ заглавное n (Н)
2. häälik
звук n
3. suurtäheliselt: kellegi v millegi nimetamata v täpsustamata jäetava tähisena
N
härra N господин N
sõitis N linna он поехал в город N.

nasaal s <nas'aal nasaali nas'aali nas'aali, nas'aali[de nas'aali[sid ~ nas'aal/e 22>
lgv ninahäälik
назальный звук,
носовой звук

o s <'o 'o 'o[d -, 'o[de 'o[sid 26>
1. täht
буква o (о)
väike o строчное o (о)
suur o (O) прописное ~ заглавное o (О)
2. häälik
звук o
lühike o краткий о
pikk o долгий о

oraal s <or'aal oraali or'aali or'aali, or'aali[de or'aali[sid ~ or'aal/e 22>
lgv suuhäälik
оральный [гласный] звук,
чистый [гласный] звук,
простой [гласный] звук,
ртовый [гласный] звук

p1 s <p'e p'e p'e[d -, p'e[de p'e[sid 26>
1. täht
буква p (п)
väike p строчное p (п)
suur p (P) прописное ~ заглавное p (П)
2. häälik
звук p

palataal s <palat'aal palataali palat'aali palat'aali, palat'aali[de palat'aali[sid ~ palat'aal/e 22>
lgv kõvasuulae häälik
палатальный звук,
нёбный звук,
средненёбный звук,
твердонёбный звук

r s <'err erri 'erri 'erri, 'erri[de 'erri[sid ~ 'err/e 22>
1. täht
буква r (р)
väike r строчное r (р)
suur r (R) прописное ~ заглавное r (Р)
2. häälik
звук r
põristas rääkides r-i он говорил картавя / он грассировал

s1 s <'ess essi 'essi 'essi, 'essi[de 'essi[sid ~ 'ess/e 22>
1. täht
буква s (с)
väike s строчное s (с)
suur s (S) прописное ~ заглавное s (С)
2. häälik
звук s

sibilant s <sibil'ant sibilandi sibil'anti sibil'anti, sibil'anti[de sibil'anti[sid ~ sibil'ant/e 22>
lgv sisihäälik
сибилянт <сибилянта м>,
свистящий <свистящего м>,
свистящий звук

stereo s <stereo stereo stereo[t -, stereo[te stereo[id 1>
1. trük stereotüüp
стереотип <стереотипа м>
2. stereofoonia
стереофония <стереофонии sgt ж>
stereoheli
стереофонический звук,
стереозвук <стереозвука м>

š [šaa] s <š'aa š'aa š'aa[d -, š'aa[de š'aa[sid 26>
1. täht
буква š (ш)
väike š строчное š (ш)
suur š (Š) прописное ~ заглавное š (Ш)
2. häälik
звук š

z [tsett, zee] s <ts'et tseti ts'etti ts'etti, ts'etti[de ts'etti[sid ~ ts'ett/e 22; z'ee z'ee z'ee[d -, z'ee[de z'ee[sid 26>
1. täht
буква z (з)
väike z строчное z (з)
suur z (Z) прописное ~ заглавное z (З)
2. häälik
звук z

ž [žee] s <ž'ee ž'ee ž'ee[d -, ž'ee[de ž'ee[sid 26>
1. täht
буква ž (ж)
väike ž строчное ž (ж)
suur ž (Ž) прописное ~ заглавное ž (Ж)
2. häälik
звук ž

t s <t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de t'ee[sid 26>
1. täht
буква t (т)
väike t строчное t (т)
2. häälik
звук t

täht s <t'äht tähe t'ähte t'ähte, t'ähte[de t'ähte[sid ~ t'äht/i 22>
1. taevakeha
звезда <звезды, мн.ч. им. звёзды, род. звёзд, дат. звёздам ж>
heledad tähed яркие звёзды
muutlikud tähed переменные звёзды
langev täht падающая звезда
aotäht утренняя звезда
ehatäht вечерняя звезда
hiidtäht звезда-гигант
hommikutäht ~ koidutäht утренняя звезда
kääbustäht карликовая звезда
sabatäht ~ sabaga täht комета
õnnetäht piltl счастливая звезда
tähed siravad звёзды мерцают
taevas süttivad ~ löövad sirama tähed на небе загораются звёзды
tähed tuhmuvad ja kustuvad звёзды меркнут и гаснут
õnneliku tähe all sündinud inimene piltl человек, родившийся под счастливой звездой
ta täht kustus ~ langes ~ loojus piltl его звезда закатилась ~ погасла
2. piltl staar
звезда <звезды, мн.ч. им. звёзды, род. звёзд, дат. звёздам ж> kõnek,
светило <светила с>,
знаменитость <знаменитости ж> kõnek
balletitäht звезда балета kõnek
filmitäht звезда экрана kõnek
kinotäht кинозвезда kõnek
tõusev täht muusikataevas восходящее музыкальное светило / восходящая музыкальная звезда kõnek
see näitleja on esimese suurusjärgu täht эта актриса -- звезда первой величины kõnek
3. kujund
звезда <звезды, мн.ч. им. звёзды, род. звёзд, дат. звёздам ж>
viisnurkne täht пятиконечная звезда
kaheksaharuline täht восьмиконечная звезда
kuldtäht золотая звезда
punatäht красная звезда
veterani rinnas särab täht на груди у ветерана сияет звезда
valge täht hobuse otsmikul белая звезда на лбу лошади kõnek, piltl
lill avas oma tulipunased tähed цветок распустил свои огненные бутоны
4. kirjatäht, trükitäht
[печатная] буква
hääliku kohta
звук <звука м>,
буква <буквы ж> kõnek
algustäht ~ esitäht начальная ~ первая буква
suurtäht прописная ~ заглавная ~ большая буква
võõrtäht иноязычная ~ чужая буква / буква иностранного алфавита
väiketäht строчная ~ маленькая буква
lapsel on tähed juba selged ~ käes ребёнок уже выучил все буквы
põristab r-tähte он картавит
susistab s-tähte он шепелявит
5. tõend vms
записка <записки, мн.ч. род. записок, дат. запискам ж>,
справка <справки, мн.ч. род. справок, дат. справкам ж>
arstitäht рецепт [врача]
pääsetäht пропуск
rohutäht рецепт [лекарства]
volitäht доверенность
tähel seisab paki omaniku nimi на записке указано имя владельца пакета
6. [tunnus]märk; märguanne
знак <знака м>,
признак <признака м>
tunnustäht признак
viimsepäeva tähed знаки ~ признаки светопреставления
kinkis mulle sõpruse täheks oma kuue в знак дружбы он подарил мне свой пиджак

tähti taevast alla ~ maha tooma доставать/достать* звёзды с неба

täis+häälik s <+häälik hääliku hääliku[t -, hääliku[te hääliku[id 2>
lgv vokaal
гласный <гласного м>,
гласный звук

u s <'u 'u 'u[d -, 'u[de 'u[sid 26>
1. täht
буква u (у)
väike u строчное u (у)
suur u (U) прописное ~ заглавное u (У)
2. häälik
звук u
lühike u краткий u
pikk u долгий u

v s <v'ee v'ee v'ee[d -, v'ee[de v'ee[sid 26>
1. täht
буква v (в)
väike v строчное v (в)
suur v (V) прописное ~ заглавное v (В)
2. häälik
звук v

velaar s <vel'aar velaari vel'aari vel'aari, vel'aari[de vel'aari[sid ~ vel'aar/e 22>
lgv pehme suulae häälik
велярный[звук],
задненёбный[звук],
мягконёбный[звук]

vokaal s <vok'aal vokaali vok'aali vok'aali, vok'aali[de vok'aali[sid ~ vok'aal/e 22>
1. lgv täishäälik
гласный <гласного м>,
вокоид <вокоида м>,
гласный звук
kõrged vokaalid высокие гласные / гласные верхнего ~ высокого подъёма
madalad vokaalid низкие гласные / гласные нижнего ~ низкого подъёма
eesvokaal передний гласный / гласный переднего ряда
keskvokaal средний гласный / гласный среднего ряда
tagavokaal задний гласный / гласный заднего ряда
tüvevokaal гласный основы
2. laul[mine] v laulupartii
вокал <вокала м>
mitmehäälne vokaal многоголосый вокал
osatäitja hea vokaal хороший вокал исполнителя роли ~ партии

õ s <'õ 'õ 'õ[d -, 'õ[de 'õ[sid 26>
1. täht
буква õ (ы)
väike õ строчное õ (ы)
suur õ (Õ) прописное ~ заглавное õ (Ы)
2. häälik
звук õ
pikk õ долгий õ
lühike õ краткий õ

ä s <'ä 'ä 'ä[d -, 'ä[de 'ä[sid 26>
1. täht
буква ä
väike ä строчное ä
suur ä прописное ~ заглавное ä
2. häälik
звук ä
pikk ä долгий ä
lühike ä краткий ä

ö s <'ö 'ö 'ö[d -, 'ö[de 'ö[sid 26>
1. täht
буква ö
väike ö строчное ö
suur ö прописное ~ заглавное ö
2. häälik
звук ö
pikk ö долгий ö
lühike ö краткий ö

ü s <'ü 'ü 'ü[d -, 'ü[de 'ü[sid 26>
1. täht
буква ü
väike ü строчное ü
suur ü прописное ~ заглавное ü
2. häälik
звук ü
pikk ü долгий ü
lühike ü краткий ü


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur