[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 18 artiklit

aasta+aeg s <+'aeg aja 'aega 'aega, 'aega[de 'aega[sid ~ 'aeg/u 22>
время года,
сезон <сезона м>
aastaajad времена года
aastaaegade vaheldumine смена времён года ~ сезонов
päeva pikkus sõltub aastaajast продолжительность дня зависит от времени года ~ от сезона

hetke+mood
1. parajasti tunnustatud rõivamood, hetkel kehtivad moenõuded rõivastuse vm kohta
тренд <тренда м>
2. parajasti moes olev toimimisviis vms
модная тенденция
kooli valik oleneb ka hetkemoest выбор школы зависит от модной тенденции

ise+loom s <+l'oom loomu l'oomu l'oomu, l'oomu[de l'oomu[sid ~ l'oom/e 22>
inimese karakter; millegi põhiolemus v laad
характер <характера м>
loomus
нрав <нрава м>,
норов <норова м> madalk
loomus, olemus
натура <натуры ж>,
природа <природы sgt ж>
elurõõmus iseloom жизнерадостный характер
hea iseloom добрый нрав ~ характер
järsk iseloom крутой нрав ~ характер
kinnine iseloom замкнутый ~ скрытый ~ малообщительный характер
pehme iseloom мягкая натура / мягкий характер
rahulik iseloom спокойный ~ безмятежный нрав
raske iseloom тяжёлый характер / характерец kõnek
äge iseloom запальчивый характер / пылкая натура
äkiline iseloom крутой ~ вспыльчивый характер
kaitseiseloom оборонительный характер
klassiiseloom классовый характер чего
üldiseloom общий характер чего
iseloomu impulsiivsus порывистость характера
iseloomu tasakaalukus уравновешенность ~ ровность характера
iseloomude erinevus разница ~ различие в характерах / разность характеров
iseloomude sobimatus несовместимость характеров
iseloomult erinevad inimesed несхожие по характеру люди
iseloomult nõrk inimene слабодушный человек
nähtuse kohalik iseloom локальный характер явления
artikli ründav iseloom нападающий характер статьи
ta oli lõbusa iseloomuga она была весёлого нрава
poiss on kindla iseloomuga у мальчика твёрдый характер
iseloom on välja kujunenud характер определился ~ сформировался ~ выровнялся / характер устоялся kõnek
nende iseloomud ei sobinud они не сошлись характерами
iseloomu näitama проявлять/проявить* ~ показывать/показать* характер
tal on iseloomu у неё характер / она с норовом madalk
kahjuks ei ole tal iseloomu к сожалению, она без характера ~ слабодушна ~ слабохарактерна
oma iseloomult on ta sõbralik по своему характеру ~ по своей натуре ~ по природе он ласковый
selline on juba inimese iseloom такова уж человеческая натура ~ природа
need on sarnase iseloomuga nähtused это явления одного порядка
palk sõltub töö iseloomust зарплата зависит от характера работы

lombi+tagune
Atlandi ookeani tagune (hrl Ameerika kohta)
заокеанский <заокеанская, заокеанское>,
заатлантический <заатлантическая, заатлантическое>
meie tahtmistest ei sõltu lombitaguste valimiste puhul midagi в заокеанских выборах от наших желаний ничего не зависит

meele+olu s <+olu olu olu 'ollu, olu[de olu[sid 17>
1. emotsionaalne seisund
настроение <настроения sgt с>,
дух <духа sgt м>,
расположение духа
hea meeleolu хорошее ~ отличное ~ прекрасное настроение ~ расположение духа
halb meeleolu плохое настроение / скверное настроение kõnek
masendav meeleolu подавленное настроение
depressioonimeeleolu депрессивное настроение / депрессия
pühademeeleolu праздничное настроение
töömeeleolu рабочее настроение
kõrgendatud meeleolus seltskond компания в приподнятом настроении
ta on reipas meeleolus он в бодром настроении
meeleolu tõuseb настроение поднимается ~ повышается ~ улучшается
meeleolu langes настроение упало ~ ухудшилось
meeleolu paranes настроение улучшилось
pole meeleolu laulda нет настроения петь
palju sõltub meeleolust много[е] зависит от настроения
2.hrl mitmusesmeelestatus
настроение <настроения с>,
настроенность <настроенности sgt ж>,
настрой <настроя sgt м> kõnek
sõjavastased meeleolud антивоенные настроения / антивоенная настроенность
3. kirjandus- v kunstiteose tundelaad
настроение <настроения с>,
[эмоциональный] настрой чего
teoses valitseb lüüriline meeleolu в произведении доминирует лирический настрой

määr s <m'äär määra m'äära m'äära, m'äära[de m'äära[sid ~ m'äär/i 22>
1. hulk, kogus, kvantum
мера <меры sgt ж>,
степень <степени sgt ж>,
размер <размера sgt м>
mõningal määral в некоторой степени
vähesel määral в малой ~ в незначительной степени
olulisel määral в значительной степени
täiel määral в полной мере / в полном размере
pole nõutaval määral ravimeid нет лекарств в достаточной ~ в необходимой мере
mil[lisel] määral võib teda usaldada? в какой мере ~ до какой степени можно ему доверять?
tervis oleneb suurel määral eluviisist здоровье в значительной ~ в большой степени ~ в большой мере зависит от образа жизни
olen ülimal määral rahul я в высшей степени доволен
ta on parajal määral laisk он довольно ленивый
tehke kindlaks seadmete kulumise määr определите степень износа оборудования
2. määratud hulk
мера <меры ж>,
размер <размера м>,
степень <степени, мн.ч. род. степеней ж>
tariif
ставка <ставки, мн.ч. род. ставок ж>,
тариф <тарифа м>
norm
норма <нормы ж>
taks, norm
такса <таксы ж>
intressimäär maj процентная ставка
maksumäär maj налоговая ставка / ставка налога
palgamäär ставка [заработной платы]
piirmäär предельная норма
protsendimäär maj процентная ставка
tariifimäär maj тарифная ставка
tasumäär норма оплаты
tollimäär maj таможенный тариф
trahvimäär размер штрафа
vanusemäär возрастной предел
kasumi määr maj норма прибыли
karistuse kõrgeim määr высшая мера наказания
uued autoritasu määrad новые ставки авторского гонорара
3. mõõt; piir
мера <меры ж>,
предел <предела м>,
граница <границы ж>
ta kannatuste määr sai täis [у кого] чаша терпения переполнилась
on oma võimed arendanud teatud määrani он развил свои способности до определённого предела
joob üle igasuguse määra пьёт сверх всякой меры

olenema v <olene[ma olene[da olene[b olene[tud 27>
millestki või kellestki sõltuma
зависеть <завишу, зависишь> от кого-чего
see oleneb ilmast это зависит от погоды / это обусловливается погодой / это обуславливается погодой kõnek
tema arvamusest oleneb palju от его мнения зависит многое
olenemata sellest независимо от этого

puhtalt adv <p'uhtalt>
1. mittemäärdunult; veatult
чисто,
опрятно,
начисто,
аккуратно,
набело,
без помарок,
безошибочно
poiss on puhtalt riides мальчик чисто ~ опрятно одет
pane end puhtamalt riidesse оденься почище / надень что-нибудь почище
hääldab väga puhtalt он чисто произносит / у него чистое произношение
puhtalt hoitud raamatud чисто ~ аккуратно сохранённые книги
mootor ei tööta puhtalt мотор работает с перебоями / в моторе мелкие неполадки kõnek / мотор барахлит kõnek / мотор работает не совсем чисто madalk
tema tuleb igast olukorrast [omadega] puhtalt välja он при любых обстоятельствах выходит сухим из воды piltl
laskis kõik lasud puhtalt он стрелял без единого промаха / он не сделал ни одного промаха
kirjutasin kirjandi kohe puhtalt сочинение я [на]писал сразу начисто ~ набело
2. täiesti, läbinisti; üksnes
полностью,
целиком,
совсем,
совершенно,
насквозь,
дотла,
без остатка,
лишь,
только
maja põles puhtalt maha дом сгорел дотла / дом полностью сгорел
see asi sõltub puhtalt minust это дело целиком и полностью зависит от меня
3. kõnek maksud, kulud mahaarvatult, netos
чистыми
sai viissada krooni puhtalt kätte он получил пятьсот крон чистыми

põhjus s <p'õhjus p'õhjuse p'õhjus[t p'õhjus[se, p'õhjus[te p'õhjus/i ~ p'õhjuse[id 11 ~ 9>
asjaolu, mis kutsub esile mingi teise asjaolu, teo vms
причина <причины ж>
seik, mille pärast midagi toimub v tehakse; ettekääne, ajend
основание <основания с> для чего, на что, чему, к чему,
повод <повода м> для чего, чему, к чему,
предлог <предлога м> для чего,
зацепка <зацепки, мн.ч. род. зацепок ж> для чего kõnek,
резон <резона м> kõnek
peapõhjus, peamine põhjus главная ~ основная причина / главный ~ основной повод
tulekahju põhjus причина пожара
põhjuseta puudumine отсутствие без [уважительной] причины
põhjus ja tagajärg причина и следствие
rahulolematuseks pole põhjust для недовольства нет оснований
mis oli ta surma põhjus[eks]? что явилось причиной его смерти?
mis oli tüli põhjus[eks]? что послужило предлогом для ссоры? / что стало зацепкой для ссоры? kõnek
puudus tervislikel põhjustel он отсутствовал по состоянию здоровья
on põhjust kinnitada, et ... есть основание утверждать, что ...
oled oma käitumisega ise kuulujuttudele põhjust andnud своим поведением ты сам [поал повод ~ основание для слухов
põhjus peitub sinus endas причина кроется в тебе самом / ты сам этому виной
edu sõltub mitmest põhjusest успех зависит от многих причин
solvus ilma vähimagi põhjuseta он обиделся без всякой на то причины
otsis äraütlemiseks sobivat põhjust он искал подходящий повод ~ предлог для отказа

rahvus+kuuluvus
kuulumine teatud rahvuse hulka, rahvuslik kuuluvus
национальная принадлежность
Eesti kodakondsus ei olene rahvuskuuluvusest эстонское гражданство не зависит от национальной принадлежности

rippuma v <r'ippu[ma r'ippu[da ripu[b ripu[tud 28>
1. oma raskuse mõjul allapoole langema, nii õhus püsima; kasvades allapoole kaarduma
висеть <вишу, висишь>,
виснуть <висну, виснешь; вис, виснул, висла> / повиснуть* <повисну, повиснешь; повис, повисла>,
свисать <свисаю, свисаешь> / свиснуть* <свисну, свиснешь; свис, свисла> с чего, до чего
üle ääre
свешиваться <свешиваюсь, свешиваешься> / свеситься* <свешусь, свесишься> через что
[kõvasti] kinni hoidma v tirima, kõõluma
повисать <повисаю, повисаешь> / повиснуть* <повисну, повиснешь; повис, повисла>,
висеть <вишу, висишь> kõnek,
подвешиваться <подвешиваюсь, подвешиваешься> / подвеситься* <подвешусь, подвесишься> kõnek
lõdvana alla [v volti] vajuma, lotendama, ripnema
отвисать <-, отвисает> / отвиснуть* <-, отвиснет; отвис, отвисла>,
обвисать <-, обвисает> / обвиснуть* <-, обвиснет; обвис, обвисла>,
висеть <-, висит> на ком-чём kõnek,
болтаться <-, болтается> на ком-чём kõnek
laes ~ laest ripub lamp лампа висит под потолком
pesu ripub nööril бельё висит на верёвке / бельё болтается на верёвке kõnek
pada ripub konksu otsas на крюке висит котёл
akende ees ripuvad kardinad на окнах висят занавески ~ гардины
räästast rippusid alla jääpurikad со стрехи свисали сосульки
nuttev laps rippus ema kaela ümber плачущий ребёнок повис у матери на шее
ripub trammi alumisel astmel висит на нижней подножке трамвая kõnek
põõsaste küljes ripuvad rasked marjakobarad ветки кустов обвисли от ягод kõnek
haavatu pea rippus lõdvalt õlale голова раненого бессильно свесилась на плечо
käed ripuvad elutult külgedel руки безжизненно повисли вдоль тела
riided ripuvad kõhna keha ümber одежда болтается на худом теле kõnek
purjed rippusid lõdvalt alla паруса обвисли
rippuvate okstega leinapaju развесистая плакучая ива
rippuvate kõrvadega koer вислоухая собака / лопоухая собака kõnek
rippuvad kõrvarõngad серьги-подвески
rippuv ~ eenduv kalju нависшая скала
rippuvad põsed отвислые ~ обвислые щёки kõnek
asi jäi õhku rippuma piltl дело повисло в воздухе
2. hrl seoses loodusnähtustega: millegi kohal v üle olema
висеть <-, висит> над кем-чем ka piltl,
нависать <-, нависает> / нависнуть* <-, нависнет; навис, нависла> над кем-чем ka piltl,
повисать <-, повисает> / повиснуть* <-, повиснет; повис, повисла> над кем-чем ka piltl
taevas ripub kollane kuu на небе висит жёлтая луна
päike ripub juba õige madalas солнце висит ~ стоит совсем низко над горизонтом
kodumaa kohal rippus oht над родиной нависла опасность
saali jäi rippuma rusuv vaikus в зале повисло тягостное молчание
3. piltl [visalt] kinni hoidma, kelleski v milleski kinni olema, kiindunud olema
rippus oma veendumuste küljes он защищал ~ отстаивал свои убеждения / он ревниво придерживался своих убеждений
ripub kogu südamega oma perekonna küljes его сердце приковано к семье
noored ripuvad teineteise küljes молодые словно приклеены друг к другу / молодые тянутся друг за другом, как иголка за ниткой
haavatu rippus kramplikult elu küljes раненый упорно цеплялся за жизнь kõnek
ripub tundide kaupa telefonitoru otsas она часами висит на телефоне madalk
4. van sõltuma, olenema
зависеть <завишу, зависишь> от кого-чего
kõik ripub ainuüksi teist enestest всё зависит от вас самих
saatus ripub juhustest [ära] судьба зависит от случайностей

seade1 s <seade s'eade seade[t -, seade[te s'eade[id 6>
1. seadmine; seatu
постановка <постановки, мн.ч. род. постановок, дат. постановкам ж>
hääleseade постановка голоса
kõik sõltub küsimuse seadest всё зависит от постановки вопроса
2. muus
аранжировка <аранжировки, мн.ч. род. аранжировок, дат. аранжировкам ж>,
обработка <обработки, мн.ч. род. обработок, дат. обработкам ж>
orkestriseade оркестровка / инструментовка
rahvalaulude seaded meeskooridele обработки народных песен для мужских хоров
viiulipala seade klaverile аранжировка скрипичной пьесы для фортепиано
laul tuntud helilooja seades песня в обработке известного композитора

sigivus s <sigivus sigivuse sigivus[t sigivus[se, sigivus[te sigivus/i 11>
sigimisvõime
способность к размножению
viljakus
плодовитость <плодовитости sgt ж>
naiste sigivus sõltub vanusest плодовитость женщин зависит от возраста
karja hea sigivus высокая плодовитость стада

suva s <suva suva suva -, suva[de suva[sid 17>
heaksarvamine, äranägemine
[благо]усмотрение <[благо]усмотрения sgt с>,
произвол <произвола sgt м>
kriitikas sõltub paljugi arvustaja suvast в критике многое зависит от воли критика
toimib oma suva järgi поступает как ему в голову взбредёт kõnek
mul suva! kõnek мне до лампочки! madalk / а мне по барабану! madalk

sõltuma v <s'õltu[ma s'õltu[da s'õltu[b s'õltu[tud 27>
зависеть <завишу, зависишь> от кого-чего,
находиться в зависимости от кого-чего
ma ei taha majanduslikult kellestki sõltuda я не хочу ни от кого материально зависеть
kõik sõltub ilmast всё зависит от погоды
sõltumata sellest, mida otsustatakse независимо от того, какое будет принято решение

sõltumatu adj <s'õltumatu s'õltumatu s'õltumatu[t -, s'õltumatu[te s'õltumatu[id 1>
1. iseseisev
независимый <независимая, независимое; независим, независима, независимо>,
самостоятельный <самостоятельная, самостоятельное; самостоятелен, самостоятельна, самостоятельно>
erapooletu
беспристрастный <беспристрастная, беспристрастное; беспристрастен, беспристрастна, беспристрастно>,
непредвзятый <непредвзятая, непредвзятое; непредвзят, непредвзята, непредвзято>
sõltumatud riigid независимые ~ самостоятельные ~ суверенные государства
sõltumatu ajakirjandus независимая пресса
sõltumatud kohtunikud независимые ~ беспристрастные судьи
olen nüüd majanduslikult sõltumatu материально я теперь независим ~ самостоятелен
anglikaani kirik on Vatikanist sõltumatu англиканская церковь не зависит от Ватикана
2. mat mittefunktsionaalne
независимый <независимая, независимое>
sõltumatu muutuja независимая переменная / аргумент

vastu+pidamine s <+pidamine pidamise pidamis[t pidamis[se, pidamis[te pidamis/i 12>
jaksamine, kestmine
стойкость <стойкости sgt ж>,
выносливость <выносливости sgt ж>
vastupidamine maratonil sõltub treenitusest выносливость в марафонском беге зависит от [на]тренированности

vedelus s <vedelus vedeluse vedelus[t vedelus[se, vedelus[te vedelus/i 11>
vedel-olek
текучесть <текучести sgt ж>,
жидкость <жидкости sgt ж> kõnek, piltl,
вялость <вялости sgt ж> piltl,
жидкое состояние
õli vedelus oleneb temperatuurist текучесть масла зависит от температуры
kehaline ja vaimne vedelus физическая и духовная вялость


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur