[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 121 artiklit, väljastan 100

aborteerima
loodet enneaegselt väljutama, aborti tegema
абортировать[*] <абортирую, абортируешь> кого,
производить/произвести* аборт,
делать/сделать* аборт
aborteeritud loode абортированный плод / искуственный выкидыш

allutama v <alluta[ma alluta[da alluta[b alluta[tud 27>
подчинять <подчиняю, подчиняешь> / подчинить* <подчиню, подчинишь> кого-что, кому-чему,
покорять <покоряю, покоряешь> / покорить* <покорю, покоришь> кого-что

делать/сделать* подведомственным кому-чему
kogu ta elu oli allutatud ühele eesmärgile вся его жизнь была подчинена одной ~ единой цели
vorm on allutatud sisule форма подчинена содержанию
tehas allutati teisele ministeeriumile завод перешёл в ведомство другого министерства ~ был подчинён другому министерству

arranžeerima v <arranž'eeri[ma arranž'eeri[da arranžeeri[b arranžeeri[tud 28>
muus helitööd ümber seadma
аранжировать[*] <аранжирую, аранжируешь> что,
обрабатывать <обрабатываю, обрабатываешь> / обработать* <обработаю, обработаешь> что,
делать/сделать* аранжировку чего, для чего
rahvalaule arranžeerima аранжировать[*] ~ обрабатывать/обработать* народные песни
arranžeerisin selle laulu viiulile ja klaverile я аранжировал эту песню для скрипки и фортепьяно

astmestama v <astmesta[ma astmesta[da astmesta[b astmesta[tud 27>
astmeliseks tegema
делать/сделать* уступчатым,
снабжать/снабдить* уступами,
снабжать/снабдить* ступенями

elavdama v <elavda[ma elavda[da elavda[b elavda[tud 27>
aktiviseerima
оживлять <оживляю, оживляешь> / оживить* <оживлю, оживишь> что
ilmestama
делать/сделать* [более] выразительным
kaubandust elavdama оживлять/оживить* торговлю
kõnekäänud elavdavad kõnet поговорки делают речь выразительнее ~ придают речи выразительность

ette tegema v
1. millelegi midagi tõkkeks, takistuseks ette ehitama, tegema
перегораживать <перегораживаю, перегораживаешь> / перегородить* <перегорожу, перегородишь> что, чем
jõele tehti pais ette на реке построили плотину / реку перегородили плотиной
2. eelnevalt valmis, varuks tegema
заранее делать/сделать* что,
досрочно делать/сделать* что
tööpäevi ette tegema заранее отрабатывать/отработать* дни
3. eeskujuks ette näitama
показывать <показываю, показываешь> / показать* <покажу, покажешь> что,
демонстрировать <демонстрирую, демонстрируешь> / продемонстрировать* <продемонстрирую, продемонстрируешь> что
tee kõik järele, mis me ette teeme повторяй [за нами] всё, что мы делаем / делай, как мы kõnek

euro+remontima v
делать/сделать* евроремонт

grimassitama v <grim`assita[ma grim`assita[da grim`assita[b grim`assita[tud 27>
гримасничать <гримасничаю, гримасничаешь>,
делать гримасы,
строить гримасы

halssima v <h'alssi[ma h'alssi[da halsi[b halsi[tud 28>
mer purjelaeva allatuult ringi pöörama
делать/сделать* поворот через фордевинд

heli+lindistama v <+lindista[ma lindista[da lindista[b lindista[tud 27>
производить/произвести* звукозапись чего,
делать/сделать* звукозапись чего,
записывать/записать* на магнитную ленту что,
записывать/записать* на плёнку что

hoiatama v <hoiata[ma hoiata[da hoiata[b hoiata[tud 27>
предупреждать <предупреждаю, предупреждаешь> / предупредить* <предупрежу, предупредишь> кого-что, о чём,
предостерегать <предостерегаю, предостерегаешь> / предостеречь* <предостерегу, предостережёшь; предостерёг, предостерегла> кого-что, от кого-чего,
остерегать <остерегаю, остерегаешь> / остеречь* <остерегу, остережёшь; остерёг, остерегла> кого-что, от кого-чего,
делать/сделать* предупреждение кому
hädaohu eest hoiatama предупреждать/предупредить* об опасности / предостерегать/предостеречь* от опасности
hoiatan sind viimast korda я последний раз предупреждаю тебя / я делаю тебе последнее предупреждение
lind hoiatab poegi птица предостерегает птенцов
ta lausus seda hoiatava häälega он произнёс ~ промолвил это предупреждающим ~ предостерегающим голосом

hooglema v <h'oogle[ma hoogel[da h'oogle[b hoogel[dud 30>
sport
делать/сделать* размахи
hobusel hooglema делать/сделать* размахи на коне

häda+maanduma v <+m'aandu[ma m'aandu[da m'aandu[b m'aandu[tud 27>
делать/сделать* вынужденную посадку

ilmestama v <ilmesta[ma ilmesta[da ilmesta[b ilmesta[tud 27>
оживлять <оживляю, оживляешь> / оживить* <оживлю, оживишь> кого-что,
делать/сделать* выразительным
ta nägu ilmestavad silmad глаза оживляют его лицо / глаза придают его лицу выразительность
järved ilmestavad maastikku озёра оживляют местность ~ придают местности красочность
tabav võrdlus ilmestab luuletust меткое сравнение оживляет стихотворение ~ придаёт стихотворению экспрессивность

immuniseerima v <immunis'eeri[ma immunis'eeri[da immuniseeri[b immuniseeri[tud 28>
med nakkus- v haiguskindlaks tegema
иммунизировать[*] <иммунизирую, иммунизируешь> кого-что,
подвергать/подвергнуть* иммунизации кого-что,
делать/сделать* иммунным к чему

jumestama v <jumesta[ma jumesta[da jumesta[b jumesta[tud 27>
1. jumet andma; värvima
румянить <румяню, румянишь> / нарумянить* <нарумяню, нарумянишь> кого-что,
нарумянивать <нарумяниваю, нарумяниваешь> / нарумянить* <нарумяню, нарумянишь> кого-что,
разрумянивать <разрумяниваю, разрумяниваешь> / разрумянить* <разрумяню, разрумянишь> кого-что,
красить <крашу, красишь> / накрасить* <накрашу, накрасишь> кого-что,
накрашивать <накрашиваю, накрашиваешь> / накрасить* <накрашу, накрасишь> кого-что,
гримировать <гримирую, гримируешь> / нагримировать* <нагримирую, нагримируешь> кого-что ka teater,
гримировать <гримирую, гримируешь> / загримировать* <загримирую, загримируешь> кого-что ka teater,
накладывать/наложить* макияж
kergelt toonima
подкрашивать <подкрашиваю, подкрашиваешь> / подкрасить* <подкрашу, подкрасишь> что,
подрумянивать <подрумяниваю, подрумяниваешь> / подрумянить* <подрумяню, подрумянишь> что
silmi, kulme vm
подводить <подвожу, подводишь> / подвести* <подведу, подведёшь; подвёл, подвела> что
ennast
румяниться <румянюсь, румянишься> / нарумяниться* <нарумянюсь, нарумянишься>,
краситься <крашусь, красишься> / накраситься* <накрашусь, накрасишься>,
гримироваться <гримируюсь, гримируешься> / нагримироваться* <нагримируюсь, нагримируешься> ka teater,
гримироваться <гримируюсь, гримируешься> / загримироваться* <загримируюсь, загримируешься> ka teater
ta jumestab nägu она румянит ~ красит ~ гримирует лицо
põsed olid õrnalt jumestatud щёки были слегка подкрашены ~ подрумянены
ta nägu jumestas kerge õhetus её лицо слегка разрумянилось
2. piltl ilmestama, värvikaks tegema
расцвечивать <расцвечиваю, расцвечиваешь> / расцветить* <расцвечу, расцветишь> кого-что,
красить <крашу, красишь> кого-что,
окрашивать <окрашиваю, окрашиваешь> / окрасить* <окрашу, окрасишь> кого-что,
делать/сделать* красочным кого-что,
делать/сделать* выразительным кого-что
lugu jumestab autori lopsakas huumor история расцвечена сочным авторским юмором

jupitama v <jupita[ma jupita[da jupita[b jupita[tud 27>
juppideks tegema; jupikaupa jaotama
делить/разделить* на кусочки что,
делить/разделить* на части что,
резать/разрезать* на кусочки что,
резать/разрезать* на части что,
пилить на кусочки что,
пилить на части что,
распиливать/распилить* на кусочки что,
распиливать/распилить* на части что,
рубить на кусочки что,
рубить на части что,
разрубать/разрубить* на кусочки что,
разрубать/разрубить* на части что,
дробить/раздробить* на кусочки что,
дробить/раздробить* на части что,
членить <членю, членишь> / расчленить* <расчленю, расчленишь> что, на что,
расчленять <расчленяю, расчленяешь> / расчленить* <расчленю, расчленишь> что, на что
töö kohta
делать по частям,
делать не всё сразу
jupitas vorsti portsjoniteks он разделил ~ разрезал колбасу на порции
mis siin jupitada, võta kõik что тут ещё делить -- бери всё
ärme jupitame, teeme töö korraga valmis давайте не будем тянуть ~ растягивать, сделаем всё разом kõnek

jõletsema v <jõletse[ma jõletse[da jõletse[b jõletse[tud 27>
jõledalt käituma, jõledusi tegema
пакостить <пакощу, пакостишь> / напакостить* <напакощу, напакостишь> кому-чему kõnek,
гадить <гажу, гадишь> / нагадить* <нагажу, нагадишь> кому-чему madalk,
паскудить <паскужу, паскудишь> madalk,
паскудничать <паскудничаю, паскудничаешь> vulg,
делать мерзости kõnek,
делать гадости kõnek,
делать пакости kõnek

jämendama v <jämenda[ma jämenda[da jämenda[b jämenda[tud 27>
утолщать <утолщаю, утолщаешь> / утолстить* <утолщу, утолстишь> что,
делать/сделать* толще что

järeldama v <järelda[ma järelda[da järelda[b järelda[tud 27>
заключать <заключаю, заключаешь> / заключить* <заключу, заключишь> что, из чего,
делать/сделать* вывод из чего,
делать/сделать* заключение из чего,
выводить/вывести* заключение из чего,
приходить/прийти* к заключению,
приходить/прийти* к выводу,
умозаключать <умозаключаю, умозаключаешь> / умозаключить* <умозаключу, умозаключишь> что ka loog liter,
делать/сделать* умозаключение
millest ~ mille põhjal sa seda järeldad? из чего ты это заключаешь? / на основании чего ты делаешь такой вывод?

järele andma v
1. lõdvemale, lahti tulema v minema; varisema
поддаваться <-, поддаётся> / поддаться* <-, поддастся; поддался, поддалась, поддалось> чему, под чем,
уступать <уступаю, уступаешь> / уступить* <уступлю, уступишь>
uks andis järele дверь поддалась ~ уступила
lukk ei andnud järele замок не поддавался ~ не поддался
kruvid andsid järele винты поддались
2. lõdvemale laskma
отпускать <отпускаю, отпускаешь> / отпустить* <отпущу, отпустишь> что
püksirihma järele andma отпускать/отпустить* ~ ослаблять/ослабить* ремень
nööri järele andma отпускать/отпустить* ~ ослаблять/ослабить* верёвку
3. mööndusi tegema, oma otsustest loobuma
уступать <уступаю, уступаешь> / уступить* <уступлю, уступишь> кому-чему, в чём,
делать/сделать* уступку кому-чему, в чём,
идти/пойти* на уступки,
сдаваться <сдаюсь, сдаёшься> / сдаться* <сдамся, сдашься; сдался, сдалась, сдалось> на что,
поддаваться <поддаюсь, поддаёшься> / поддаться* <поддамся, поддашься; поддался, поддалась, поддалось> кому-чему
[kelle] palvele järele andma уступать/уступить* [чьей] просьбе
[kelle] soovidele järele andma уступать/уступить* [чьим] желаниям
kiusatusele ~ ahvatlusele järele andma поддаваться/поддаться* соблазну
administratsioon oli sunnitud tööliste nõudmistele järele andma администрация вынуждена была уступить требованиям рабочих
ei maksa lastele kõiges järele anda не стоит во всём уступать детям
lõpuks andsin siiski järele наконец я всё-таки уступил ~ пошёл на уступки ~ сдался ~ поддался
4. nõrgenema, vaibuma
ослабевать <-, ослабевает> / ослабеть* <-, ослабеет>,
уменьшаться <-, уменьшается> / уменьшиться* <-, уменьшится>,
отпускать <-, отпускает> / отпустить* <-, отпустит> kõnek
valu andis järele боль отпустила ~ отошла kõnek
köha andis järele кашель отпустил kõnek
külm ~ pakane andis järele мороз ослабел
torm ~ maru hakkab järele andma буря понемногу стихает ~ начинает стихать
vihm hakkab järele andma дождь понемногу стихает ~ начинает стихать

järele tegema v
1. jäljendama, matkima
подражать <подражаю, подражаешь> кому-чему, в чём,
имитировать <имитирую, имитируешь> кого-что,
подделываться <подделываюсь, подделываешься> / подделаться* <подделаюсь, подделаешься> под кого, что,
передразнивать <передразниваю, передразниваешь> / передразнить* <передразню, передразнишь> кого-что
seoses võltsimisega
подделывать <подделываю, подделываешь> / подделать* <подделаю, подделаешь> что
allkirja järele tegema подделывать/подделать* подпись
poisid tegid õpetaja kõnnakut järele мальчики подражали походке ~ имитировали походку ~ передразнивали походку учителя
2. tagantjärele tegema, hiljem sooritama
делать/сделать* позднее,
делать/сделать* позже,
делать/сделать* задним числом
tegin kontrolltöö järele я сделал контрольную работу позднее

kaarduma v <k'aardu[ma k'aardu[da k'aardu[b k'aardu[tud 27>
1. kaart moodustama, kaarena kulgema
делать/сделать* изгиб,
делать/сделать* поворот,
изгибаться <-, изгибается> / изогнуться* <-, изогнётся>
tee kaardub paremale дорога делает изгиб вправо
kõrgelt kaarduvad kulmud брови дугой
2. kaardu minema
изгибаться <-, изгибается> / изогнуться* <-, изогнётся>,
искривляться <-, искривляется> / искривиться* <-, искривится>,
перекашиваться <-, перекашивается> / перекоситься* <-, перекосится>,
коробиться <-, коробится> / покоробиться* <-, покоробится>
kuuskede allapoole kaardunud oksad склонившиеся к земле ветви елей
lauad on kuivamisel kaardunud доски высохли и перекосились ~ покоробились ~ изогнулись / доски ссохлись
riiul kaardus raamatute all полка перекосилась ~ изогнулась под тяжестью книг

kaitse+pookima v <+p'ooki[ma p'ooki[da poogi[b poogi[tud 28>
med
вакцинировать[*] <вакцинирую, вакцинируешь> кого,
делать/сделать* [предохранительную] прививку кому
lapsi kaitsepoogiti rõugete vastu детям сделали прививку против ~ от оспы / детей вакцинировали против ~ от оспы

kaitse+süstima v <+s'üsti[ma s'üsti[da süsti[b süsti[tud 28>
med
делать/сделать* [предохранительную] прививку кому,
вакцинировать[*] <вакцинирую, вакцинируешь> кого
lapsi kaitsesüstiti difteeria vastu детям сделали прививку против ~ от дифтерии / детей вакцинировали против ~ от дифтерии

karestama v <karesta[ma karesta[da karesta[b karesta[tud 27>
karedaks tegema
делать/сделать* шершавым что,
делать/сделать* шероховатым что,
торшонировать[*] <торшонирую, торшонируешь> что trük,
шершавить <шершавлю, шершавишь> что kõnek

katsetama v <katseta[ma katseta[da katseta[b katseta[tud 27>
1. üritama, proovima
пытаться <пытаюсь, пытаешься> / попытаться* <попытаюсь, попытаешься> что делать, что сделать,
пробовать <пробую, пробуешь> / попробовать* <попробую, попробуешь> что делать, что сделать,
делать/сделать* попытку что сделать,
предпринимать/предпринять* попытку что сделать
üliõpilaspõlves katsetasin luuletamisega в студенческие годы я пробовал писать стихи
tasub katsetada стоит попытаться
2. katseid tegema
экспериментировать <экспериментирую, экспериментируешь> над кем-чем, с кем-чем,
испытывать <испытываю, испытываешь> / испытать* <испытаю, испытаешь> что,
проводить/провести* опыты с кем-чем,
производить/произвести* опыты с кем-чем,
ставить/поставить* опыты с кем-чем,
делать/сделать* опыты с кем-чем
uut mudelit katsetama испытывать/испытать* новую модель
uut preparaati katsetati esialgu loomadel вначале новый препарат испытывался на животных

kavandama v <kavanda[ma kavanda[da kavanda[b kavanda[tud 27>
kavandit tegema
моделировать <моделирую, моделируешь> / смоделировать* <смоделирую, смоделируешь> что
üldjoontes visandama
набрасывать <набрасываю, набрасываешь> / набросать* <набросаю, набросаешь> что,
намечать <намечаю, намечаешь> / наметить* <намечу, наметишь> что,
делать/сделать* эскиз чего, к чему
plaanitsema
задумывать <задумываю, задумываешь> / задумать* <задумаю, задумаешь> что,
замышлять <замышляю, замышляешь> / замыслить* <замыслю, замыслишь> что, что сделать,
планировать <планирую, планируешь> / запланировать* <запланирую, запланируешь> что, что сделать
uusi kleidimoode kavandama моделировать/смоделировать* новые [образцы] платья
kavandasin mõttes uue kõne я задумал ~ мысленно наметил новую речь
kavandati meetmed puuduste kõrvaldamiseks были намечены меры по устранению недостатков
romaan on kavandatud triloogia esimese osana роман задуман как первая часть трилогии
kavandatud on ehitada mitu uut tootmishoonet запланировано построить несколько новых производственных зданий

kaverdama
kõnek algse esitaja juba salvestatud ja avaldatud muusikapalast uut salvestust või esitust tegema
делать/сделать* ремейк

keermestama v <keermesta[ma keermesta[da keermesta[b keermesta[tud 27>
tehn
нарезать <нарезаю, нарезаешь> / нарезать* <нарежу, нарежешь> что,
делать/сделать* нарезы на чём,
делать/сделать* резьбу на чём
mutreid keermestama нарезать/нарезать* гайки / делать/сделать* нарезы ~ резьбу на гайках

kopeerima v <kop'eeri[ma kop'eeri[da kopeeri[b kopeeri[tud 28>
1. koopiat tegema
копировать <копирую, копируешь> / скопировать* <скопирую, скопируешь> что,
снимать/снять* копию с чего,
делать/сделать* копию чего
jooniseid kopeerima копировать/скопировать* чертежи / снимать/снять* копию с чертежей
kopeerisin selle skeemi ajakirjast я скопировал эту схему из журнала
2. jäljendama, matkima
копировать <копирую, копируешь> / скопировать* <скопирую, скопируешь> кого-что, в чём piltl,
имитировать <имитирую, имитируешь> кого-что,
подражать <подражаю, подражаешь> кому-чему, в чём
kopeeris oma loomingus eelkäijaid в своём творчестве он копировал своих предшественников ~ подражал своим предшественникам

korrapärastama
kindla korra (nt teatavate ettekirjutuste) järgi toimima, toimuma või esinema panema
упорядочивать <упорядочиваю, упорядочиваешь> / упорядочить* <упорядочу, упорядочишь> что
väliskujult, ehituselt, asetuselt kindlale korrale (nt kujule, mõõdule) vastavaks tegema
регулировать <регулирую, регулируешь> / урегулировать* <урегулирую, урегулируешь> что,
приводить/привести* в порядок что,
делать/ сделать* правильно что,
делать/ сделать* по правилам что
jumal on korrapärastanud kogu universumi Бог упорядочил всю вселенную

korrapärastatud vormid приведённые в порядок формы
range ja korrapärastatud struktuur строгая и урегулированная структура

krookima v <kr'ooki[ma kr'ooki[da kroogi[b kroogi[tud 28>
делать/сделать* сборки на чём,
собирать/собрать* в сборки что,
собирать/собрать* в мелкие складки что,
укладывать/уложить* мелкими складками что
pluusi varrukaid kroogivad kummipaelad рукава блузки собраны в сборки резиновой тесьмой
kroogitud krae сборчатый воротник / воротник со сборками
kroogitud seelik юбка в сборку ~ со сборками / сборчатая юбка

kääritama2 v <käärita[ma käärita[da käärita[b käärita[tud 27>
sport jalgu hargitama
делать/сделать* [ногами] ножницы

kükkima v <k'ükki[ma k'ükki[da küki[b küki[tud 28>
kükke tegema
делать/сделать* присед,
делать/сделать* приседание
kükki laskuma
садиться/сесть* на корточки,
приседать/присесть* на корточки
kükkisin mõned korrad я сделал несколько приседов ~ приседаний

lamendama v <lamenda[ma lamenda[da lamenda[b lamenda[tud 27>
сплющивать <сплющиваю, сплющиваешь> / сплющить* <сплющу, сплющишь> что,
уплощать <уплощаю, уплощаешь> / уплощить* <уплощу, уплощишь> что,
делать/сделать* [более] плоским
kruusaaugu nõlvu lamendama уплощать/уплощить* склоны гравийного карьера

laskma v <l'ask[ma l'as[ta lase[b l'as[tud, l'ask[is ~ las[i l'as[ke 34>
1. lubama
позволять <позволяю, позволяешь> / позволить* <позволю, позволишь> что, кому-чему, что делать, что сделать,
разрешать <разрешаю, разрешаешь> / разрешить* <разрешу, разрешишь> что, что делать, что сделать,
пускать <пускаю, пускаешь> / пустить* <пущу, пустишь> кого-что,
давать <даю, даёшь> / дать* <дам, дашь; дал, дала, дало> кому-чему, что делать, что сделать
kuhugi; mingisse seisundisse
отпускать <отпускаю, отпускаешь> / отпустить* <отпущу, отпустишь> кого-что,
допускать <допускаю, допускаешь> / допустить* <допущу, допустишь> кого-что, к кому-чему, до кого-чего
lase mind ~ mul tõusta разреши ~ позволь мне встать
ärge laske tal midagi rasket tõsta не разрешайте ~ не позволяйте ~ не давайте ему поднимать ничего тяжёлого
tal ei lastud rääkida ему не давали говорить
sa ei lase teisi magada ты не даёшь другим спать
kes mind sinna laseb! кто меня туда пустит!
lase mind rahulikult istuda дай ~ позволь мне спокойно посидеть
töö ei lase hinge tõmmata работа не даёт ~ не позволяет передохнуть
lase ma proovin ka дай, я тоже попробую
vangid lasti vabaks заключённых отпустили на волю ~ освободили
ma ei lase sind kuhugi я не [от]пущу тебя никуда
lehmad lasti laudast karjamaale коров выпустили из хлева на пастбище
lasksime takso minema мы отпустили такси
laseme värsket õhku sisse проветрим комнату
tema kohta on igasuguseid kuuldusi lendu lastud о нём распущены разные слухи
see asi laseb end paremini korraldada это дело можно уладить лучше
ära lase välja paista, et oled pettunud не подавай ~ не показывай виду, что ты разочарован
haige juurde ei lastud kedagi к больному никого не [до]пускали ~ не разрешали
laskis lihased lõdvaks он расслабил мышцы
põllud on käest ära lastud поля запущены ~ запустили
2. langetama
опускать <опускаю, опускаешь> / опустить* <опущу, опустишь> кого-что, на кого-что, во что,
спускать <спускаю, спускаешь> / спустить* <спущу, спустишь> кого-что, куда
poiss laskis ämbri kaevu мальчик опустил ведро в колодец
kirst lasti hauda гроб опустили в могилу
päästepaadid lasti vette спасательные лодки спустили на воду
laskis süüdlaslikult pea norgu он виновато опустил голову
lase voodisse pikali приляг на кровать
laskis rinnuli letile он прислонился к прилавку / он опёрся на прилавок
3. voolama panema, jooksetama
пускать <пускаю, пускаешь> / пустить* <пущу, пустишь> что, откуда, из чего
teatud kogust; suurt hulka
напускать <напускаю, напускаешь> / напустить* <напущу, напустишь> что, чего, куда
kraanist vett laskma пускать/пустить* воду из крана
vett ~ kust laskma kõnek испускать/испустить* мочу / мочиться
lase vett potti налей ~ напусти воды в кастрюлю
lase vann kuuma vett täis наполни ванну горячей водой
vili lasti kottidest salve зерно высыпали из мешков в закром
jahu lasti läbi sõela муку просеяли ~ пропустили через сито
laps laskis pissi voodisse kõnek ребёнок обмочил постель kõnek / ребёнок описал постель madalk
poiss on püksid täis lasknud kõnek мальчик обмочился kõnek / мальчик обкакался ~ обделался madalk
4. heli, häält tekitama
vilet laskma свистеть / посвистывать
kass laseb nurru кот мурлычет / кот мурлыкает kõnek
laseb laulu он напевает песню
muusikat lasti plaatidelt музыку играли с пластинок
koer laskis kuuldavale kaebliku ulu собака испустила жалобный вой
ta laseb juba ladusasti saksa keelt он уже довольно свободно говорит по-немецки
5. tegema, sooritama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что
kukerpalli laskma кувыркаться / кувыркнуться*
sõrmedega nipsu laskma щёлкать ~ щёлкнуть* пальцами
tuttav töö, lase või pimesi знакомая работа, делай хоть вслепую
lase puuriga auk sisse kõnek просверли дырку
mis viga õmblusmasinal lasta на швейной машинке только и строчи kõnek
6. kiiresti liikuma v toimetama
сновать <сную, снуёшь> где
perenaine laseb toa ja köögi vahet хозяйка бегает ~ снуёт из комнаты на кухню ~ в кухню
päev läbi lasksime kauplusi mööda целый день мы сновали по магазинам
laseb nagu orav rattas вертится как белка в колесе
laseb suvi läbi palja jalu бегает всё лето босиком
hobused lasksid sörki лошади бежали рысцой ~ мелкой рысью / лошади трусили kõnek
7. midagi teha paluma v käskima
õpetaja laseb õpilastel luuletusi pähe õppida учительница задаёт ученикам стихотворения наизусть
laskis endale uue ülikonna õmmelda он заказал себе новый костюм
laskis end mehest lahutada она развелась с мужем
laskis nad vangi panna он посадил их в тюрьму
tädi laseb teid kõiki tervitada тётя шлёт вам всем привет ~ просит передать вам всем привет
las ta võtab mulle ka pileti пусть он возьмёт ~ купит мне тоже билет
8. tulistama
стрелять <стреляю, стреляешь> кого, в кого-что, по кому-чему, из чего,
выстрелить* <выстрелю, выстрелишь> в кого-что, из чего
püssi laskma стрелять ~ выстрелить* из ружья
vibu laskma стрелять из лука
vintpüssiga laskma стрелять ~ выстрелить* из винтовки
püssist kuuli laskma выстрелить* из ружья пулю
märki laskma стрелять по мишени
pihta laskma попадать/попасть* в цель
parte laskma стрелять уток
silda õhku laskma взрывать/взорвать* мост
sihib ja laseb целится и стреляет
seisa, või ma lasen! стой, стрелять буду!
laskis hoiatuspaugu õhku он сделал предупредительный выстрел в воздух
laskis endale kuuli pähe он пустил себе пулю в лоб kõnek
öösel lasti värvilisi rakette ночью пускали разноцветные ракеты
vigaseks lastud põder искалеченный пулей олень

[nii] et lase [aga] olla что будь здоров
lase käia валяй[те] madalk
nagu lastud vares как общипанная курица

lihtsustama v <lihtsusta[ma lihtsusta[da lihtsusta[b lihtsusta[tud 27>
упрощать <упрощаю, упрощаешь> / упростить* <упрощу, упростишь> что,
делать/сделать* простым что,
делать/сделать* проще что
masina konstruktsiooni lihtsustama упрощать/упростить* конструкцию машины
asjaajamist lihtsustama упрощать/упростить* делопроизводство
võrrand tuleb lihtsustada уравнение нужно упростить
mitmed õigekirjareeglid on lihtsustatud многие правила орфографии упрощены
tal on lihtsustatud arusaam elust у него упрощённый взгляд на жизнь

lindistama v <lindista[ma lindista[da lindista[b lindista[tud 27>
heli-
записывать/записать* на магнитную ленту что,
записывать/записать* на плёнку что,
производить/произвести* звукозапись чего,
делать/сделать* звукозапись чего
kontsert lindistati концерт записали на магнитную ленту ~ плёнку ~ был записан на магнитную ленту ~ плёнку
üliõpilased käivad murdekõnet lindistamas студенты ходят записывать диалектную речь

loiutama v <loiuta[ma loiuta[da loiuta[b loiuta[tud 27>
делать/сделать* вялым кого-что,
расслаблять <-, расслабляет> / расслабить* <-, расслабит> кого-что
kuumus loiutab жара делает [кого] вялым / [кто] изнемогает от жары

lokkima v <l'okki[ma l'okki[da loki[b loki[tud 28>
1. juukseid
завивать <завиваю, завиваешь> / завить* <завью, завьёшь; завил, завила, завило> что
kergelt
подвивать <подвиваю, подвиваешь> / подвить* <подовью, подовьёшь; подвил, подвила, подвило> что
lokkida laskma
завиваться <завиваюсь, завиваешься> / завиться* <завьюсь, завьёшься; завился, завилась, завилось>,
делать/сделать* [себе] завивку
oma juukseid kergelt
подвиваться <подвиваюсь, подвиваешься> / подвиться* <подовьюсь, подовьёшься; подвился, подвилась, подвилось> kõnek
juukseid lokkima завивать/завить* волосы
lasksin juuksuris juukseid lokkida я завилась ~ сделала завивку в парикмахерской ~ у парикмахера
lokitud juuksed завитые волосы
2. lainesse, krussi hoidma
стягиваться <-, стягивается> / стянуться* <-, стянется>,
собираться/собраться* в сборку,
коробиться <-, коробится> / покоробиться* <-, покоробится>,
сморщиваться <-, сморщивается> / сморщиться* <-, сморщится>
linoleum hakkas lokkima линолеум покоробился ~ стал коробиться
riie jäi tikandi ümbert lokkima ткань под вышивкой собралась в сборку ~ стянулась ~ сморщилась

madaldama v <madalda[ma madalda[da madalda[b madalda[tud 27>
madala[ma]ks tegema, vähendama
понижать <понижаю, понижаешь> / понизить* <понижу, понизишь> что,
снижать <снижаю, снижаешь> / снизить* <снижу, снизишь> что
püstsuunalist ulatust
убавлять/убавить* высоту,
делать/сделать* ниже
sügavust
уменьшать/уменьшить* глубину
pisendama
принижать <принижаю, принижаешь> / принизить* <принижу, принизишь> кого-что,
приземлять <приземляю, приземляешь> / приземлить* <приземлю, приземлишь> кого-что piltl,
уничижать <уничижаю, уничижаешь> кого-что van
üleliia
занижать <занижаю, занижаешь> / занизить* <занижу, занизишь> что
pinget madaldama понижать/понизить* напряжение [тока]
häält madaldama понижать/понизить* ~ снижать/снизить* голос
taset madaldama понижать/понизить* уровень чего
inimest madaldama принижать/принизить* человека
setted madaldavad jõge наносы уменьшают глубину реки / река мелеет от наносов

maniküürima v <manik'üüri[ma manik'üüri[da maniküüri[b maniküüri[tud 28>
maniküüri tegema
делать/сделать* маникюр
maniküüritud käed ухоженные руки с маникюром

manitsema v <manitse[ma manitse[da manitse[b manitse[tud 27>
veenma
увещать <увещаю, увещаешь> кого-что,
увещевать <увещеваю, увещеваешь> кого-что van
õpetama
наставлять <наставляю, наставляешь> / наставить* <наставлю, наставишь> кого-что, чему, на что,
читать наставления кому,
читать нравоучения кому
noomima
делать внушение кому,
читать мораль кому
pastor manitses kantslist kogudust пастор наставлял с кафедры паству / пастор читал с кафедры наставления своей пастве
manitses mehi kojuminekule он увещал мужчин пойти домой
arst manitses teda voodisse jääma врач уговаривал ~ увещал его лечь в постель
isa manitseb poisse korralikult käituma отец увещает мальчиков вести себя прилично / отец наставляет мальчиков, чтобы они вели себя прилично

masseerima v <mass'eeri[ma mass'eeri[da masseeri[b masseeri[tud 28>
1. massaaži tegema
массировать[*] <массирую, массируешь> кого-что, кому что, чем,
делать/сделать* массаж кому-чему, чем
veidi aega
помассировать* <помассирую, помассируешь> кого-что, кому что, чем
kaela masseerima массировать[*] шею
valutavat kohta masseerima массировать[*] ~ растирать/растереть* больное место
harjaga masseerima массировать[*] щёткой
2. piltl mõjutada püüdma
обрабатывать <обрабатываю, обрабатываешь> / обработать* <обработаю, обработаешь> кого-что kõnek

matistama1 v <matista[ma matista[da matista[b matista[tud 27>
males: vastasmängijat matiga alistama
объявлять/объявить* мат,
делать/сделать* мат

mehhaniseerima v <mehhanis'eeri[ma mehhanis'eeri[da mehhaniseeri[b mehhaniseeri[tud 28>
1. mehhanisme ning masinaid rakendama, nendega varustama
механизировать[*] <механизирую, механизируешь> что ka sõj
põllumajandust mehhaniseerima механизировать[*] сельское хозяйство
mehhaniseeritud polk sõj механизированный полк
2. mehaaniliseks muutma
делать/сделать* механическим
töö mehhaniseerib inimese работа превращает человека в механизм

meisterdama v <meisterda[ma meisterda[da meisterda[b meisterda[tud 27>
[kätetööna] midagi tegema, valmistama
изготовлять/изготовить* ручным способом что,
делать/сделать* ручным способом что,
мастерить <мастерю, мастеришь> / смастерить* <смастерю, смастеришь> что kõnek
poisid meisterdasid kuldnokapuure мальчики мастерили скворечники kõnek
ta meisterdas endale viiuli он смастерил себе скрипку kõnek
oskab värsse meisterdada умеет сочинять стихи

muhendama v <muhenda[ma muhenda[da muhenda[b muhenda[tud 27>
1. muheda[ma]ks, laheda[ma]ks tegema
делать/сделать* [более] приветливым кого-что,
делать/сделать* [более] добродушным кого-что,
делать/сделать* [более] дружелюбным кого-что
mahendama
смягчать <смягчаю, смягчаешь> / смягчить* <смягчу, смягчишь> что
naeratus muhendab ta tõsist nägu улыбка смягчает его серьёзное лицо
ta muhendas oma naljadega sõbra meelt своими шутками он привёл друга в благодушное настроение
2. kobestama
разрыхлять <разрыхляю, разрыхляешь> / разрыхлить* <разрыхлю, разрыхлишь> что,
рыхлить <рыхлю, рыхлишь> / разрыхлить* <разрыхлю, разрыхлишь> что,
взрыхлять <взрыхляю, взрыхляешь> / взрыхлить* <взрыхлю, взрыхлишь> что

munsterdama v <munsterda[ma munsterda[da munsterda[b munsterda[tud 27>
1. mer munsterrolli märkima, laevale tööle vormistama
оформлять/оформить* на судно кого,
вносить/внести* в список судовой команды кого,
вносить/внести* в список экипажа судна кого,
зачислять/зачислить* в список судовой команды кого
poiss munsterdati laevale madruseks мальчика оформили на судно матросом / мальчика внесли ~ зачислили в список судовой команды в качестве матроса
2. kõnek tööle sokutama
пристраивать <пристраиваю, пристраиваешь> / пристроить* <пристрою, пристроишь> кого, куда,
устраивать <устраиваю, устраиваешь> / устроить* <устрою, устроишь> кого
munsterdas sõbra sooja koha peale он пристроил ~ устроил друга на тёплое местечко
3. kõnek midagi sättima, õiendama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что,
мастерить <мастерю, мастеришь> / смастерить* <смастерю, смастеришь> кого-что,
устраивать <устраиваю, устраиваешь> / устроить* <устрою, устроишь> что
munsterdasin ennast haigeks я сделался больным
munsterdas naabritüdrukule lapse он сделал ~ смастерил соседской девушке ребёнка

muutma v <m'uut[ma m'uut[a muuda[b muude[tud, m'uut[is m'uut[ke 34>
1. teistsuguseks v teiseks tegema
менять <меняю, меняешь> что,
изменять <изменяю, изменяешь> / изменить* <изменю, изменишь> что,
переменить* <переменю, переменишь> кого-что,
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что, каким,
превращать <превращаю, превращаешь> / превратить* <превращу, превратишь> кого-что, во что,
обращать <обращаю, обращаешь> / обратить* <обращу, обратишь> кого-что, во что
paremaks muutma делать/сделать* [что] лучше / изменять/изменить* [что] к лучшему
oma seisukohti muutma менять ~ изменять свою точку зрения
sajud muutsid teed läbipääsmatuks дожди сделали дороги непроходимыми
laev muutis suunda корабль изменил курс
ta ei suuda oma eluviisi muuta он не в состоянии изменить свой образ жизни
see ei muuda asja это не меняет дела
habe muutis ta näo tundmatuseni борода до неузнаваемости изменила его лицо ~ внешность
kameeleon muudab värvi хамелеон меняет свою окраску
2. lgv käänama
склонять <склоняю, склоняешь> / просклонять* <просклоняю, просклоняешь> что,
изменять/изменить* по падежам что
pöörama
спрягать <спрягаю, спрягаешь> / проспрягать* <проспрягаю, проспрягаешь> что,
изменять/изменить* по лицам что

mõõdistama v <mõõdista[ma mõõdista[da mõõdista[b mõõdista[tud 27>
kaardistamiseks, plaanistamiseks v skeemi koostamiseks mõõtma
производить/произвести* съёмку чего,
замерять <замеряю, замеряешь> / замерить* <замерю, замеришь> что,
вести замеры чего,
делать/сделать* замеры чего
elamurajooni mõõdistama производить/произвести* съёмку жилого района
geodeedid mõõdistasid maid геодезисты производили съёмку земель

mõõtma v <m'õõt[ma m'õõt[a mõõda[b mõõde[tud, m'õõt[is m'õõt[ke 34>
1.
мерить <мерю, меришь> / измерить* <измерю, измеришь> что, чем, на что,
измерять <измеряю, измеряешь> / измерить* <измерю, измеришь> что, чем,
промеривать <промериваю, промериваешь> / промерить* <промерю, промеришь> что,
промеривать <промериваю, промериваешь> / промерять* <промеряю, промеряешь> что kõnek,
мерить <мерю, меришь> / смерить* <смерю, смеришь> что, чем kõnek,
производить/произвести* измерения,
вести замеры чего,
делать/сделать* замеры чего
mõnda aega
померить* <померю, померишь> что
midagi omavahel võrreldes
мериться <мерюсь, меришься> / помериться* <померюсь, померишься> чем, с кем,
меряться <меряюсь, меряешься> / померяться* <померяюсь, померяешься> чем, с кем kõnek,
смериться* <смерюсь, смеришься> чем, с кем kõnek
pikkust mõõtma мерить/измерить* ~ измерять/измерить* ~ замеривать/замерить* длину чего
sügavust mõõtma мерить/измерить* ~ измерять/измерить* ~ промеривать/промерить* глубину чего
maad mõõtma мерить/измерить* ~ замерять/замерить* землю
palavikku mõõtma мерить/измерить* ~ измерять/измерить* температуру
joonlauaga mõõtma мерить/измерить* ~ измерять/измерить* линейкой
kaardi järgi vahemaad mõõtma мерить/измерить* ~ измерять/измерить* расстояние по карте
kaugust mõõdetakse kilomeetrites расстояние измеряется в километрах
ampermeetriga mõõdetakse ~ ampermeeter mõõdab elektrivoolu tugevust амперметром измеряют силу электрического тока
kell mõõdab aega часы измеряют время
mõõda sammudega, kui pikk see peenar on измерь шагами длину этой грядки / смерь шагами длину этой грядки kõnek
mõõda, mitu liitrit sellesse potti mahub измерь сколько литров вмещает эта кастрюля
kõik on mõõdetud millimeetri täpsusega всё измерено ~ определено с миллиметровой точностью
lapsed mõõtsid omavahel, kumb neist on pikem дети мерились ростом, кто выше kõnek
mõõda, kas vöö annab ümber? померь, пояс сходится?
tule rammu mõõtma! давай померимся силами! / давай смеримся силами! kõnek
selle kultuuri vanust mõõdetakse aastatuhandetega время существования этой культуры исчисляется столетиями
mõõdab sama mõõduga tagasi piltl мерит тою же мерою ~ в ту же меру liter
kõik ei ole rahaga mõõdetav piltl не всё сводится к деньгам
2. mõõdu järgi, teatud mõõduga eraldama, andma, jagama; välja mõõtma
отмеривать <отмериваю, отмериваешь> / отмерить* <отмерю, отмеришь> что,
отмерять <отмеряю, отмеряешь> / отмерить* <отмерю, отмеришь> что
mõõtis liitri piima он отмерил литр молока
mõõtis ostjale viis meetrit riiet он отмерил покупателю пять метров ткани
mõõtsin mahla kastrulisse я отмерил сок в кастрюлю
üheksa korda mõõda, üks kord lõika семь раз отмерь -- один отрежь
mõistust pole kõigile ühepalju mõõdetud не все в одинаковой мере ~ одинаково наделены умом
poisile mõõdeti paar sirakat tagumiku peale мальчика шлёпнули пару раз по заднице madalk
vaat kui mõõdan sulle malakaga üle turja! вот как огрею тебя дубинкой по загривку! madalk
kõnnib mõõdetud sammul идёт размеренным шагом
räägib mõõdetud aeglusega говорит с расстановкой
3. pikemat aega v korduvalt teatud vahemaad läbima v edasi-tagasi liikuma
мерить <мерю, меришь> что kõnek,
измерить* <измерю, измеришь> что kõnek,
отмеривать <отмериваю, отмериваешь> / отмерить* <отмерю, отмеришь> что kõnek,
отмерять <отмеряю, отмеряешь> / отмерить* <отмерю, отмеришь> что kõnek
ma olen seda teed küllalt mõõtnud я достаточно мерил ~ отмеривал эту дорогу ~ этот путь kõnek
mõõdab närviliselt koridori pikkust нервно мерит шагами коридор kõnek
4. arvustavalt, hindavalt silmitsema
оглядывать <оглядываю, оглядываешь> / оглядеть* <огляжу, оглядишь> кого-что,
мерить глазами кого-что,
мерить взглядом кого-что,
мерить взором кого-что,
обмеривать/обмерить* глазами кого-что,
обмеривать/обмерить* взглядом кого-что,
обмеривать/обмерить* взором кого-что,
мерить/смерить* с ног до головы кого kõnek,
мерить/смерить* с головы до пят кого kõnek
mõõtis meid kahtlustava pilguga он оглядывал ~ мерил нас недоверчивым взглядом
mõõdab võõrast pealaest jalatallani оглядывает незнакомца с головы до ног kõnek

naeru+vääristama v <+väärista[ma väärista[da väärista[b väärista[tud 27>
высмеивать <высмеиваю, высмеиваешь> / высмеять* <высмею, высмеешь> кого-что,
осмеивать <осмеиваю, осмеиваешь> / осмеять* <осмею, осмеёшь> кого-что,
выставлять/выставить* в смешном виде кого-что,
поднимать/поднять* на смех кого-что,
делать/сделать* посмешищем кого-что
naeruvääristab vastast высмеивает ~ осмеивает противника

narrima v <n'arri[ma n'arri[da narri[b narri[tud 28>
1. pilkama, tögama
дразнить <дразню, дразнишь> кого-что, кем-чем, за что,
издеваться <издеваюсь, издеваешься> над кем-чем,
глумиться <глумлюсь, глумишься> над кем-чем,
насмехаться <насмехаюсь, насмехаешься> над кем-чем
naljatades kiusama
подтрунивать <подтруниваю, подтруниваешь> / подтрунить* <подтруню, подтрунишь> над кем-чем,
подшучивать <подшучиваю, подшучиваешь> / подшутить* <подшучу, подшутишь> над кем-чем,
посмеяться* <посмеюсь, посмеёшься> над кем-чем
vihale õrritama
раздразнивать <раздразниваю, раздразниваешь> / раздразнить* <раздразню, раздразнишь> кого-что,
передразнивать <передразниваю, передразниваешь> / передразнить* <передразню, передразнишь> кого-что
poissi narriti memmepojaks мальчика дразнили маменьким сынком
ära lase end narrida не давай издеваться над собой
narrib sind ilusate lubadustega он дразнит тебя красивыми обещаниями
ära narri koera не дразни собаку
poiss oli oina tigedaks narrinud мальчик раздразнил барана
2. midagi ära rikkuma
портить <порчу, портишь> / испортить* <испорчу, испортишь> что,
неряшливо делать что,
неряшливо выполнять что

niristama v <nirista[ma nirista[da nirista[b nirista[tud 27>
niriseda laskma; nirisema panema
цедить <цежу, цедишь> / выцедить* <выцежу, выцедишь> что, из чего, во что,
цедить <цежу, цедишь> / нацедить* <нацежу, нацедишь> что, чего, из чего, во что,
нацеживать <нацеживаю, нацеживаешь> / нацедить* <нацежу, нацедишь> что, чего, из чего, во что,
сочить <сочу, сочишь> что
pigistades
выжимать <выжимаю, выжимаешь> / выжать* <выжму, выжмешь> что, из чего,
выдавливать <выдавливаю, выдавливаешь> / выдавить* <выдавлю, выдавишь> что, из чего
imedes jooma
цедить <цежу, цедишь> / выцедить* <выцежу, выцедишь> что kõnek,
пить медленно, процеживая сквозь зубы что
med rohkesti vedelikku veeni, naha alla vm manustama
вливать <вливаю, вливаешь> / влить* <волью, вольёшь; влил, влила, влило> что, чего, кому,
делать/сделать* вливание кому,
вводить/ввести* лекарственный раствор кому,
вводить/ввести* питательный раствор кому
niristasin viimase kohvi tassi я выцедил остатки кофе в чашку
nirista mulle ankrust kannu õlut нацеди мне из бочки в кружку пива
niristasime kasest mahla мы сочили ~ собирали берёзовый сок
sidrunist niristatakse või pigistatakse mahl välja из лимона выжимают или выдавливают сок
räästast niristab ~ räästad niristavad vett со стрехи ~ с крыши стекает вода
vihmavari niristas põrandale veeloigu на полу от зонтика образовалась лужа
haav niristab ikka veel verd рана всё ещё кровоточит
põrsad niristavad piima поросята цедят молоко

noomima v <n'oomi[ma n'oomi[da noomi[b noomi[tud 28>
etteheiteid tegema, manitsema
упрекать <упрекаю, упрекаешь> / упрекнуть* <упрекну, упрекнёшь> кого-что, в чём,
укорять <укоряю, укоряешь> / укорить* <укорю, укоришь> кого-что, за что, в чём,
попрекать <попрекаю, попрекаешь> / попрекнуть* <попрекну, попрекнёшь> кого-что, чем kõnek,
порицать <порицаю, порицаешь> кого-что, за что liter,
корить <корю, коришь> кого-что, за что, чем kõnek,
выговаривать <выговариваю, выговариваешь> кому-чему, за что,
бранить <браню, бранишь> / выбранить* <выбраню, выбранишь> кого-что, за что kõnek,
делать/сделать* выговор кому-чему, за что,
делать/сделать* замечание кому-чему, за что,
делать/сделать* внушение кому-чему, за что
pehmelt
журить <журю, журишь> / пожурить* <пожурю, пожуришь> кого-что, за что kõnek,
слегка выговаривать кому-чему, за что
vanadel ei maksaks noori igal sammul noomida старикам не следовало бы на каждом шагу попрекать молодых kõnek
teda noomiti liigse tagasihoidlikkuse pärast его пожурили за излишнюю скромность kõnek

nõrgendama v <nõrgenda[ma nõrgenda[da nõrgenda[b nõrgenda[tud 27>
nõrgemaks tegema
ослаблять <ослабляю, ослабляешь> / ослабить* <ослаблю, ослабишь> кого-что,
подтачивать <-, подтачивает> / подточить* <-, подточит> кого-что,
подрывать <подрываю, подрываешь> / подорвать* <подорву, подорвёшь; подорвал, подорвала, подорвало> кого-что,
делать более слабым кого-что
pikaajaline sula nõrgendab jääd от длительной оттепели лёд слабеет
alkohol nõrgendab organismi алкоголь ослабляет ~ подтачивает ~ истощает организм
haigus nõrgendab tervist болезнь ослабляет ~ подрывает здоровье
see ravim nõrgendab valu это лекарство ослабляет ~ уменьшает ~ умеряет ~ притупляет боль
suu loputamine nõrgendab janutunnet полоскание рта ослабляет ~ уменьшает ~ притупляет чувство жажды
miski ei nõrgenda tema usku ничто не ослабит ~ не подточит его веру

näitlikustama v <n'äitlikusta[ma n'äitlikusta[da n'äitlikusta[b n'äitlikusta[tud 27>
делать/сделать* наглядным что,
иллюстрировать/проиллюстрировать* примерами что
õppevahendite abil saab õppetundi näitlikustada при помощи учебных пособий можно сделать урок наглядным

ostlema
kauplusi mööda ringi käima, neis sisseoste tegema
ходить по магазинам,
делать покупки

paigustama v <paigusta[ma paigusta[da paigusta[b paigusta[tud 27>
lokaliseerima
локализовать[*] <локализую, локализуешь> что
paikseks tegema
делать/сделать* оседлым кого-что
paigustatud haigus локализованная болезнь
paigustatud rändrahvad ставшие оседлыми кочевые племена

pakkumis+kutse
kutse esitada hinnapakkumine
вызов на оферту,
приглашение делать оферту
pakkumiskutse gümnaasiumihoone ehitamiseks приглашение делать оферту на строительство здания гимназии

pautima v <p'auti[ma p'auti[da paudi[b paudi[tud 28>
mer purjelaeva v -paati vööriga vastutuult pöörama
делать/сделать* поворот оверштаг,
ложиться/лечь* на другой галс,
поворачивать/повернуть* оверштаг

peale hakkama v
1. alustama
начинать <начинаю, начинаешь> / начать* <начну, начнёшь; начал, начала, начало> что, с кого-чего
algama
начинаться <-, начинается> / начаться* <-, начнётся; начался, началась, началось>
hakkame peale давайте начнём
hakkas algusest peale он начал с начала
hakkasime tööga peale мы начали работу
ta ei hakanud õigest otsast peale он начал не с того конца
varsti hakkab kool peale скоро начнутся занятия в школе / скоро начнётся школа kõnek
2. tegema, ette võtma
предпринимать <предпринимаю, предпринимаешь> / предпринять* <предприму, предпримешь; предпринял, предприняла, предприняло> что, с кем-чем,
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что, с кем-чем
mida sa pärast kooli lõpetamist peale hakkad? что ты будешь делать ~ предпримешь после окончания школы?
maal pole talvel midagi peale hakata зимой в деревне нечего делать
3. mõjuma
действовать <действую, действуешь> / подействовать* <подействую, подействуешь> на кого-что,
влиять <влияю, влияешь> / повлиять* <повлияю, повлияешь> на кого-что,
оказывать/оказать* действие на кого-что,
оказывать/оказать* влияние на кого-что
töövahendite puhul
брать <-, берёт> kõnek
jõud ei hakka peale [что] не под силу кому / [что] не по плечу кому
päike oli talle hästi peale hakanud он хорошо загорел
nüri nuga ei hakka habeme peale тупая бритва не берёт kõnek

pealt panema v
(korvpallis:) palli jõuliselt korvi suruma (ühe või mõlema käega)
делать/сделать* данк,
закладывать/заложить* мяч в корзину
korvpallur on üritanud pealt panna баскетболист пытался сделать данк

piltlikustama v <p'iltlikusta[ma p'iltlikusta[da p'iltlikusta[b p'iltlikusta[tud 27>
piltlikuks tegema
делать/сделать* образным что,
делать/сделать* выразительным что,
придавать/придать* образность чему
piltlikustas oma seisukohti rahvapäraste võrdlustega он иллюстрировал ~ украшал свою точку зрения народными сравнениями

ponnistama v <ponnista[ma ponnista[da ponnista[b ponnista[tud 27>
pingutama, punnitama
напрягаться <напрягаюсь, напрягаешься> / напрячься* <напрягусь, напряжёшься; напрягся, напряглась>,
напрягать/напрячь* [все] свои силы,
приложить [все] усилия,
приложить [все] старания,
делать/сделать* усилие,
тужиться <тужусь, тужишься> kõnek,
пыжиться <пыжусь, пыжишься> / напыжиться* <напыжусь, напыжишься> kõnek
asjatult
тщиться <тщусь, тщишься> что делать, что сделать liter
ponnistab joosta силится бежать kõnek
ponnistab paar sammu teha пыжится ~ силится сделать пару шагов kõnek

pookima v <p'ooki[ma p'ooki[da poogi[b poogi[tud 28>
1. aiand vääristama
прививать <прививаю, прививаешь> / привить* <привью, привьёшь; привил, привила, привило> что, к чему,
прищеплять <прищепляю, прищепляешь> / прищепить* <прищеплю, прищепишь> что,
колировать <колирую, колируешь> что
aednik poogib viljapuid садовник прививает плодовые деревья
pookis väärisoksa seemikusse он привил [прививочный] черенок к сеянцу
üritas meie ellu omi kombeid pookida piltl он пытался привить нам свои обычаи
2. kaitsepookima
вакцинировать[*] <вакцинирую, вакцинируешь> кого,
делать/сделать* прививку кому
lapsi poogiti rõugete vastu детей вакцинировали от оспы
3. van köitma
переплетать <переплетаю, переплетаешь> / переплести* <переплету, переплетёшь; переплёл, переплела> что
raamatut pookima переплетать/переплести* книгу
nahka poogitud romaan роман, переплетённый в кожаную обложку ~ в кожу / роман в кожаном переплёте kõnek
4. kõnek peksma, nahutama
пороть <порю, порешь> / выпороть* <выпорю, выпорешь> кого, чем, за что,
стегать <стегаю, стегаешь> / выстегать* <выстегаю, выстегаешь> кого, чем, за что
poiss sai rihmaga pookida мальчика выпороли ~ отстегали ремнём

probleemitsema v <probleemitse[ma probleemitse[da probleemitse[b probleemitse[tud 27>
liigselt arutlema, millestki probleemi tegema
делать/сделать* проблему из чего,
чрезмерно обсуждать/обсудить* что
töötas probleemitsemata он работал, не делая проблемы из чего / он работал без излишних рассуждений / он работал без проблем kõnek

punkteerima v <punkt'eeri[ma punkt'eeri[da punkteeri[b punkteeri[tud 28>
1. punkti[de]ga v punktiiriga tähistama
пунктировать[*] <пунктирую, пунктируешь> что ka kunst, ka muus,
наносить/нанести* пунктир на что
noote punkteerima пунктировать[*] ноты
2. med õõnesnõela kehaõõnde v kudedesse torkama
делать/сделать* пункцию чего

rasestama v <rasesta[ma rasesta[da rasesta[b rasesta[tud 27>
делать/сделать* беременной кого-что,
брюхатить <брюхачу, брюхатишь> / обрюхатить* <обрюхачу, обрюхатишь> кого-что madalk

rebima v <rebi[ma rebi[da rebi[b rebi[tud 27>
1. rebenema panna
рвать <рву, рвёшь; рвал, рвала, рвало> / разорвать* <разорву, разорвёшь; разорвал, разорвала, разорвало> кого-что ka piltl,
рвать <рву, рвёшь; рвал, рвала, рвало> / порвать* <порву, порвёшь; порвал, порвала, порвало> кого-что,
разрывать <разрываю, разрываешь> / разорвать* <разорву, разорвёшь; разорвал, разорвала, разорвало> кого-что ka piltl,
раздирать <раздираю, раздираешь> / разодрать* <раздеру, раздерёшь; разодрал, разодрала, разодрало> кого-что kõnek
küljest eraldama
рвать <рву, рвёшь; рвал, рвала, рвало> / сорвать* <сорву, сорвёшь; сорвал, сорвала, сорвало> кого-что,
срывать <срываю, срываешь> / сорвать* <сорву, сорвёшь; сорвал, сорвала, сорвало> кого-что,
отрывать <отрываю, отрываешь> / оторвать* <оторву, оторвёшь; оторвал, оторвала, оторвало> кого-что,
сдирать <сдираю, сдираешь> / содрать* <сдеру, сдерёшь; содрал, содрала, содрало> кого-что kõnek,
отдирать <отдираю, отдираешь> / отодрать* <отдеру, отдерёшь; отодрал, отодрала, отодрало> кого-что kõnek
seest välja v ära
вырывать <вырываю, вырываешь> / вырвать* <вырву, вырвешь> что, из чего,
выдирать <выдираю, выдираешь> / выдрать* <выдеру, выдерешь> что kõnek
pesumasin rebib pesu стиральная машина рвёт бельё
rebisin kirja pisikesteks tükkideks я разорвал ~ порвал письмо на маленькие кусочки
rebis märkmikust lehe он вырвал лист из блокнота / он выдрал лист из блокнота kõnek
mark on ümbriku pealt ära rebitud марка с конверта сорвана
vana tapeet tuli ära ~ maha rebida старые обои пришлось содрать kõnek
konduktor rebis rullist pileti кондуктор оторвал один билет
torm rebis mitu puud välja ~ üles шторм вырвал [с корнем] несколько деревьев
laps rebis kärbselt tiivad ребёнок оторвал у мухи крылья
lõvid rebisid gaselli tükkideks львы разорвали газель на куски
okkad rebisid käed verele ветки в кровь ~ до крови разодрали руки kõnek
kas või rebi end puruks хоть разорвись madalk
hirm rebis südant piltl сердце разрывалось от страха
plahvatused rebisid öist vaikust piltl взрывы разрывали ночную тишину
suure vaevaga rebisin end raamatust lahti piltl я с большим трудом оторвался от книги
lause on kontekstist välja rebitud piltl предложение вырвано из контекста
rebitav kalender отрывной календарь
2. jõuga v järsult tõmbama
рвать <рву, рвёшь; рвал, рвала, рвало> кого-что,
дёргать <дёргаю, дёргаешь> / дёрнуть* <однокр. дёрну, дёрнешь> кого-что,
тянуть <тяну, тянешь> кого-что,
рвануть* <рвану, рванёшь> кого-что kõnek,
тащить <тащу, тащишь> кого-что kõnek
[keda] käisest rebima дёргать ~ тянуть ~ теребить за рукав кого / тащить ~ тормошить за рукав кого kõnek
[keda] juustest rebima дёргать за волосы кого / таскать за волосы кого kõnek
[kellel] paguneid pealt rebima срывать/сорвать* погоны с кого
sõdurid rebivad kahurit mäest üles солдаты тащат пушку в гору kõnek
ta rebis tüdrukut tantsima он потянул девушку танцевать
mees rebiti autost välja мужчину вытащили из машины kõnek
röövlid rebisid ratsaniku sadulast разбойники стащили всадника с седла kõrgst
rebis vaenlase pikali он сбил врага с ног
mees rebis naisel riided seljast мужчина сорвал с женщины одежду / мужчина стащил с женщины одежду kõnek
rebi tal mask maha! сорви с него маску!
rebis mütsi sügavamalt silmile он поглубже натянул шапку на глаза
tüdruk rebis end poisi käest lahti девушка вырвалась из рук парня kõnek
lennuk rebis end maast lahti самолёт оторвался от земли
auto rebis end ulgudes kohalt машина, гудя, рванула с места kõnek
3. sport tõstmises
делать/сделать* рывок
tõstja rebis sada kuuskümmend kilogrammi штангист поднял в рывке сто шестьдесят килограмм[ов]
4. kõnek jõulise pingutusega võistlema
соревноваться <соревнуюсь, соревнуешься> с кем-чем, в чём
esikoha pärast rebis kolm meeskonda за первое место соревновались три команды
rebis end kolmandaks он вырвался на третье место
tal õnnestus napilt ette rebida ему удалось немного вырваться вперёд
jooksja rebis end konkurentidest lahti бегун оторвался от конкурентов

reklaamima v <rekl'aami[ma rekl'aami[da reklaami[b reklaami[tud 28>
reklaami tegema
рекламировать[*] <рекламирую, рекламируешь> кого-что,
делать/сделать* рекламу кому-чему
uusi kaupu tuleb reklaamida новые товары нужно рекламировать
hea raamat reklaamib ennast ise хорошая книга сама себя рекламирует ~ сама за себя говорит
laialt reklaamitud kõmufilm широко разрекламированный нашумевший фильм

relvitustama v <relvitusta[ma relvitusta[da relvitusta[b relvitusta[tud 27>
relvi käest võtma, relvituks tegema
обезоруживать <обезоруживаю, обезоруживаешь> / обезоружить* <обезоружу, обезоружишь> кого-что,
разоружать <разоружаю, разоружаешь> / разоружить* <разоружу, разоружишь> кого-что,
отбирать/отобрать* оружие у кого-чего,
делать/сделать* безоружным кого-что
vangi langenud sõdurid relvitustatakse у попавших в плен солдат отбирают ~ отбирается оружие

resümeerima v <resüm'eeri[ma resüm'eeri[da resümeeri[b resümeeri[tud 28>
kokku võtma
резюмировать[*] <резюмирую, резюмируешь> что,
делать/сделать* резюме чего, по чему,
подводить/подвести* итог чего, чему
resümeerib oma seisukohad резюмирует свою точку зрения

rõhutama v <rõhuta[ma rõhuta[da rõhuta[b rõhuta[tud 27>
1. nähtavana esile tõstma v tooma
подчёркивать <подчёркиваю, подчёркиваешь> / подчеркнуть* <подчеркну, подчеркнёшь> что,
оттенять <оттеняю, оттеняешь> / оттенить* <оттеню, оттенишь> что
vöö rõhutab taljet пояс подчёркивает талию
must kleit rõhutas kaamet nägu чёрное платье оттенило бледность лица
rõhutatud ükskõiksus подчёркнутое безразличие
2. jutus, käitumises vm ilmnevana
подчёркивать <подчёркиваю, подчёркиваешь> / подчеркнуть* <подчеркну, подчеркнёшь> что ka piltl,
акцентировать[*] <акцентирую, акцентируешь> что ka piltl,
оттенять <оттеняю, оттеняешь> / оттенить* <оттеню, оттенишь> что ka piltl,
напирать <напираю, напираешь> на что piltl,
делать/сделать* упор на чём,
выпячивать <выпячиваю, выпячиваешь> / выпятить* <выпячу, выпятишь> что kõnek, piltl
rõhutas teist silpi она сделала упор на втором слоге / она выделила второй слог
rõhutas hariduse tähtsust она подчеркнула значимость образования
teates rõhutati, et ... в сообщении подчёркивалось, что ...
rõhutatud väärikus подчёркнутое достоинство
rõhutatud lahkus нарочитая любезность

saltotama
saltosid tegema
делать/сделать* сальто,
крутить сальто
õppisin batuudil saltotama научился делать сальто на батуте
mustanahalised tantsijad saltotasid tänaval чернокожие танцоры крутили сальто на улице

sapistama v <sapista[ma sapista[da sapista[b sapista[tud 27>
sapiseks v kibestunuks tegema
наполнять/наполнить* желчью кого-что,
наполнять/наполнить* жёлчью кого-что,
делать/сделать* ехидным кого-что piltl,
делать/сделать* едким кого-что piltl
ülekohus sapistas südant от несправедливости в душе накопилась желчь ~ жёлчь

sepitsema v <sepitse[ma sepitse[da sepitse[b sepitse[tud 27>
1. meisterdama, tegema
изготовлять/изготовить*[ручным способом],
делать/сделать*[ручным способом],
мастерить <мастерю, мастеришь> / смастерить* <смастерю, смастеришь> что kõnek,
ладить <лажу, ладишь> что madalk,
слаживать <слаживаю, слаживаешь> / сладить* <слажу, сладишь> что madalk
sepitses luudasid teha он делал ~ вязал мётлы
ta sepitses endale kõik mänguasjad ise он сам [с]мастерил себе все игрушки kõnek / он сам [с]ладил себе все игрушки madalk
2. sepistama
ковать <кую, куёшь> / выковать* <выкую, выкуешь> что,
ковать <кую, куёшь> / сковать* <скую, скуёшь> что,
выковывать <выковываю, выковываешь> / выковать* <выкую, выкуешь> что ka piltl,
ковать <кую, куёшь> что kõrgst, piltl
sepitses endale mõõga он выковал ~ сковал себе меч
võitu sepitsema ковать победу kõrgst
oma saatust sepitsema ковать свою судьбу kõrgst
3. koostama, sõnastama
сочинять <сочиняю, сочиняешь> / сочинить* <сочиню, сочинишь> что,
кропать <кропаю, кропаешь> / накропать* <накропаю, накропаешь> что kõnek, hlv
ta sepitseb luuletusi он пишет ~ сочиняет стихи
sepitsesime koos kirjale vastuse мы вместе составили ответ на письмо / мы вместе сочинили ответ на письмо kõnek
mõne nädala jooksul sepitses näidendi valmis он накропал пьесу за пару недель kõnek, hlv
4. plaanitsema, kavandama
задумывать <задумываю, задумываешь> / задумать* <задумаю, задумаешь> что,
замышлять <замышляю, замышляешь> / замыслить* <замыслю, замыслишь> что, что сделать,
затевать <затеваю, затеваешь> / затеять* <затею, затеешь> что, что сделать kõnek
punuma
плести <плету, плетёшь; плёл, плела, плело> / сплести* <сплету, сплетёшь; сплёл, сплела, сплело> что piltl
fabritseerima
фабриковать <фабрикую, фабрикуешь> / сфабриковать* <сфабрикую, сфабрикуешь> что kõnek
aluseta süüdistusi sepitsema фабриковать/сфабриковать* беспочвенные обвинения kõnek
kes aitas tal põgenemisplaani sepitseda? кто помог ему выдумать план побега?
ta vastu sepitsetakse midagi против него что-то задумывается ~ замышляется
ta sepitseb jälle mõnda tempu он опять замышляет выкинуть какую-то штуку kõnek
intriig on valmis sepitsetud интрига сплетена ~ закручена

siksakitama v <s'iksakita[ma s'iksakita[da s'iksakita[b s'iksakita[tud 27>
делать зигзаги,
идти зигзагами,
двигаться зигзагами
teerada laskus siksakitades jõe äärde тропинка зигзагами спускалась к реке
pistis siksakitades jooksma он пустился бежать, делая зигзаги

sisse hingama v
вдыхать <вдыхаю, вдыхаешь> / вдохнуть* <вдохну, вдохнёшь> что,
делать/сделать* вдох
hingake sügavalt sisse! сделайте глубокий вдох!

sisse ostma v
1. enese tarbeks
закупать <закупаю, закупаешь> / закупить* <закуплю, закупишь> кого-что, кого-чего, у кого-чего, где,
делать/сделать* закупки у кого-чего, где
käis kauplustes sisse ostmas он ходил по магазинам делать закупки
2. edasimüümiseks
скупать <скупаю, скупаешь> / скупить* <скуплю, скупишь> кого-что, у кого-чего, где,
закупать <закупаю, закупаешь> / закупить* <закуплю, закупишь> кого-что, у кого-чего, где

sisse tegema v
1. hoidiseks tegema
заготавливать <заготавливаю, заготавливаешь> / заготовить* <заготовлю, заготовишь> что, чего,
делать/сделать* заготовки
hapendades
наквашивать <наквашиваю, наквашиваешь> / наквасить* <наквашу, наквасишь> что, чего
soolates
засаливать <засаливаю, засаливаешь> / засолить* <засолю, засолишь> что
meil on kapsad juba sisse tehtud капусту мы уже наквасили ~ заготовили [впрок ~ на зиму]
2. kõnek sissetulekut, tulu andma, sisse tooma
давать/дать* доход,
приносить/принести* доход
suur talu, aga ei tee midagi sisse большой хутор, а дохода не даёт ~ не приносит

skitseerima v <skits'eeri[ma skits'eeri[da skitseeri[b skitseeri[tud 28>
visandama
набрасывать <набрасываю, набрасываешь> / набросать* <набросаю, набросаешь> кого-что,
зарисовывать <зарисовываю, зарисовываешь> / зарисовать* <зарисую, зарисуешь> кого-что,
делать/сделать* набросок кого-чего
kunstnik võttis ploki välja ja hakkas skitseerima художник вынул блокнот и стал делать наброски

sooritama v <soorita[ma soorita[da soorita[b soorita[tud 27>
выполнять <выполняю, выполняешь> / выполнить* <выполню, выполнишь> что,
исполнять <исполняю, исполняешь> / исполнить* <исполню, исполнишь> что,
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что
ära tegema
сдавать <сдаю, сдаёшь> / сдать* <сдам, сдашь; сдал, сдала, сдало> что
korda saatma
совершать <совершаю, совершаешь> / совершить* <совершу, совершишь> что,
производить <произвожу, производишь> / произвести* <произведу, произведёшь; произвёл, произвела> что
kangelastegu sooritama совершать/совершить* подвиг
enesetappu sooritama покончить* жизнь самоубийством
küpsuseksameid sooritama сдавать/сдать* ~ держать выпускные экзамены
õpilased sooritavad harjutusi ученики выполняют ~ делают упражнения
auto sooritab vasakpööret машина делает ~ совершает левый поворот / машина поворачивает налево
tehing jäi sooritamata сделка не состоялась
sooritas kuriteo он совершил преступление

spurtima v <sp'urti[ma sp'urti[da spurdi[b spurdi[tud 28>
spurti tegema
спуртовать[*] <спуртую, спуртуешь> kõnek ka piltl,
делать/сделать* рывок
jooksja spurtis lõpusirgel бегун сделал рывок ~ спуртовал на финишной прямой
spurtis ja jõudiski töö õhtuks valmis он напрягся и к вечеру справился с работой

sälkama v <s'älka[ma sälga[ta s'älka[b sälga[tud 29>
sälku sisse tegema
засекать <засекаю, засекаешь> / засечь* <засеку, засечёшь; засёк, засекла> что, чем, на чём,
зарубать <зарубаю, зарубаешь> / зарубить* <зарублю, зарубишь> что, чем, на чём,
надрубать <надрубаю, надрубаешь> / надрубить* <надрублю, надрубишь> что, чем,
надрезать <надрезаю, надрезаешь> / надрезать* <надрежу, надрежешь> что, чем,
делать/сделать* зарубку на чём
augustama
пробивать <пробиваю, пробиваешь> / пробить* <пробью, пробьёшь> что, чем,
перфорировать[*] <перфорирую, перфорируешь> что, чем
sälgatud perfokaardid пробитые перфокарты

sälkima v <s'älki[ma s'älki[da sälgi[b sälgi[tud 28>
1. korduvalt sälkama, sälguliseks tegema
засекать <засекаю, засекаешь> / засечь* <засеку, засечёшь; засёк, засекла> что, чем, на чём,
зарубать <зарубаю, зарубаешь> / зарубить* <зарублю, зарубишь> что, чем, на чём,
надрубать <надрубаю, надрубаешь> / надрубить* <надрублю, надрубишь> что, чем, на чём,
надрезать <надрезаю, надрезаешь> / надрезать* <надрежу, надрежешь> что, чем,
делать/сделать* зарубку на чём,
делать/сделать* надрез на чём,
делать/сделать* надруб на чём
augustama
пробивать <пробиваю, пробиваешь> / пробить* <пробью, пробьёшь> что, чем,
перфорировать[*] <перфорирую, перфорируешь> что, чем
2. sõj teatud nurga mõõtmise teel sihtmärgi asukohta kindlaks määrama
засекать <засекаю, засекаешь> / засечь* <засеку, засечёшь; засёк, засекла> что
vastase tulepunkte sälkima засекать/засечь* огневые точки противника

süstima v <s'üsti[ma s'üsti[da süsti[b süsti[tud 28>
1. süstla abil ravimit organismi manustama
впрыскивать <впрыскиваю, впрыскиваешь> / впрыснуть* <впрысну, впрыснешь> что, чего, кому,
инъецировать[*] <инъецирую, инъецируешь> что, чего, кому-чему,
делать/сделать* инъекцию чего, кому,
делать/сделать* укол чего, кому
naha alla süstima впрыскивать/впрыснуть* под кожу что, чего, кому-чему
haigele süstiti valuvaigistit больному сделали обезболивающий укол
haige süstib endale insuliini больной колет себе инсулин kõnek
süstib endale narkootikume вводит себе наркотики / он колется kõnek / сидит на игле kõnek
2. piltl pidevalt kellessegi midagi sisendama
внушать <внушаю, внушаешь> / внушить* <внушу, внушишь> что, кому
oma jutuga süstis ta meisse tegevustahet своими разговорами он внушал нам волю к действию

žireerima v <žir'eeri[ma žir'eeri[da žireeri[b žireeri[tud 28>
maj vekslile žiirot andma
давать/дать* жиро,
ставить/поставить* жиро,
делать/сделать* передаточную надпись на векселе

tegema v <tege[ma teh[a t'ee[b tee[vad t'eh[tud, teg[i t'eh[ke teh[akse tei[nud 28>
1. midagi valmistama, looma, tekitama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> кого-что, из чего,
создавать <создаю, создаёшь> / создать* <создам, создашь; создал, создала, создало> кого-что, из чего,
производить <произвожу, производишь> / произвести* <произведу, произведёшь; произвёл, вела> что,
вырабатывать <вырабатываю, вырабатываешь> / выработать* <выработаю, выработаешь> что,
изготовлять <изготовляю, изготовляешь> / изготовить* <изготовлю, изготовишь> что
toitu valmistama
готовить <готовлю, готовишь> что,
приготовлять <приготовляю, приготовляешь> / приготовить* <приготовлю, приготовишь> что
õmblustööd
шить <шью, шьёшь> / сшить* <сошью, сошьёшь> что
süüa tegema приготовлять/приготовить* поесть, готовить
pannkooke tegema жарить/зажарить* ~ печь/испечь* блины
leiba tegema печь/испечь* ~ выпекать/выпечь* хлеб
õlut tegema варить/сварить* пиво
lõunaks teeme suppi к обеду приготовим суп
kas teen kohvi või teed? приготовлю ~ приготовить кофе или чай? / сделаю кофе или чай? kõnek
lasksin endale uue kostüümi teha я сшила себе новый костюм [у портного] / я сделала себе новый костюм [у портного] kõnek
lapsed teevad lumememme дети лепят снеговика
majale tehti katus peale дом подвели под крышу
sohu tehti uut teed через болото прокладывали новую дорогу
üle jõe tehti uus sild через реку перекинули ~ построили новый мост
parketti tehakse tammest паркет делают ~ изготовляют ~ изготавливают из дуба
selles tsehhis tehakse kalakonserve в этом цехе делают ~ производят рыбные консервы
tegin aseme diivanile я приготовила постель ~ постлала на диване кому
teen soengu pähe сделаю причёску
vaja uued passipildid teha надо сделать фотографии ~ сфотографироваться на паспорт
olen meister peenraid tegema я -- мастер делать грядки
tee temast üks lugu lehte! напиши о нём в газету [заметку ~ статью]!
romaanist on tehtud mitu tõlget сделано несколько переводов этого романа
kas sul on testament tehtud? ты уже сделал ~ написал завещание?
eelarve on veel tegemata бюджет ещё не составлен ~ не готов
tegin käsikirjas mõned muudatused я внёс в рукопись некоторые изменения
parandused tehke lehe servale исправления делайте на полях
koos tegime tulevikuplaane вместе мы строили планы на будущее
otsust polnud kerge teha нелегко было принять решение
tegin juhtunust omad järeldused я сделал из случившегося [свои] выводы
tehke sugu ja saagu teid palju! плодитесь и размножайтесь! kõnek
2. kusema
описывать <описываю, описываешь> / описать* <описаю, описаешь> кого-что kõnek,
обписывать <обписываю, обписываешь> / обписать* <обписаю, обписаешь> кого-что kõnek
roojama
испражняться <испражняюсь, испражняешься> / испражниться* <испражнюсь, испражнишься>
kits tegi põrandale pabulaid коза навалила на пол ~ наделала на полу kõnek
laps teeb veel püksi ребёнок ещё делает в штаны kõnek
koer tegi mulle jala peale собака о[б]писала мне ногу ~ сделала мне на ногу kõnek
3. hääle, häälitsuse kuuldavale toomise kohta
õpetaja tegi kurja ~ kõva häält учитель повысил голос / учитель прикрикнул [строгим голосом] на кого-что
imik hakkas häält tegema младенец стал агугукать kõnek
ärge tehke lärmi! не шумите!
poisid, teeme laulu! ребята, давайте споём!
tee muusika vaiksemaks! сделай музыку потише! kõnek
rahast juttu ei tehtud о деньгах не говорили ~ разговора не было
4. lühemate suuliste väljendusvormide kohta: esitama, jagama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что
tee pakkumine внеси предложение! / предложи!
mulle tehti ülesandeks lõkkel silm peal hoida мне вменили в обязанность ~ поручили следить за костром / мне велели следить за костром kõnek
5. midagi korraldama, rajama
устраивать <устраиваю, устраиваешь> / устроить* <устрою, устроишь> что,
создавать <создаю, создаёшь> / создать* <создам, создашь; создал, создала, создало> что
tegime ekskursiooni saarele мы устроили ~ организовали экскурсию на остров
teeme oma võrkpallimeeskonna создадим ~ организуем свою волейбольную команду
6. põhjustama, esile kutsuma, tekitama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что,
причинять <причиняю, причиняешь> / причинить* <причиню, причинишь> что
mulle teeb homne eksam tõsist muret я серьёзно озабочен завтрашним экзаменом
poeg tegi emale palju südamevalu сын причинял много горя матери
see teeb mulle rõõmu это доставляет ~ приносит мне радость ~ радует меня
haav teeb valu рана причиняет боль / рана побаливает kõnek
tegin endale kukkudes haiget падая, я сделал себе больно ~ причинил себе боль ~ ушибся
küll teeb tuska, et televiisor rikki läks досада берёт ~ досадно, что телевизор сломался
torm hakkab hirmu tegema шторм начинает наводить страх ~ пугать
lausa viha teeb, kui mõistmatu sa oled! прямо ~ просто зло берёт ~ разбирает, какой ты бестолковый! kõnek
talle meeldib nalja teha ему нравится шутить
tegi kõigile hea tuju он всем поднял настроение
tahtsin sulle üllatust teha я хотел сделать тебе сюрприз / я хотел преподнести тебе сюрприз kõnek
tema ei tee kärbselegi kurja он и мухи не обидит kõnek
ärge tehke endale [söögitegemisega] tüli! не обременяйте ~ не утруждайте себя [приготовлением еды]!
kivimüürile ei tee tuul midagi каменной стене ветер нипочём kõnek
lonks viina ei tee midagi от глотка водки ничего не случится
7. kehaliste liigutuste kohta ja seoses ühest paigast teise liikumisega; mitmesuguste tööde, toimingute, ettevõtmiste kohta
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что
teeb hommik[u]võimlemist делает утреннюю зарядку
tegin sammukese kõrvale я немного отступил в сторону
tegime järvele ringi ~ tiiru peale мы обошли озеро кругом ~ прошли вокруг озера
tegime uiskudel juba poognaid мы уже выделывали пируэты на коньках kõnek
teeme paar tantsu! станцуем разок другой! kõnek
mul on vaja veel mõni käik teha мне надо ещё кое-куда сходить
külalised ei mõelnudki minekut teha гости и не думали уходить
suusataja teeb head sõitu лыжник хорошо бежит
tööd tegema работать
rügab ~ vihub ~ lõhub tööd teha вкалывает madalk
kütist tegema сжигать/сжечь* лес под пашню
tegime ettevalmistusi külaliste vastuvõtuks мы готовились встречать гостей
sain oma ostud tehtud все покупки сделаны
teeme poti õlut выпьем по кружке пива
ostu puhul tuli liiku teha покупку надо было обмыть ~ [в]спрыснуть kõnek
ta on võimeline igasuguseid alatusi tegema он способен на всякие подлости
ta on meister krutskeid tegema он мастер на проделки kõnek
tegi mulle karuteene он оказал мне медвежью услугу piltl
taksojuht tegi avarii таксист совершил аварию
lastel pole suvel linnas midagi teha летом детям нечего делать ~ нечем заняться в городе
püüan sinu heaks teha, mis saan попытаюсь сделать для тебя, что смогу
mis tehtud, see tehtud что сделано, то сделано
8. mingit ala harrastama, viljelema
заниматься <занимаюсь, занимаешься> чем,
увлекаться <увлекаюсь, увлекаешься> чем
sporti tegema заниматься спортом
9. kellekski v millekski muutma v kujundama
превращать <превращаю, превращаешь> / превратить* <превращу, превратишь> кого-что, в кого-что
ametipostile panema
назначать <назначаю, назначаешь> / назначить* <назначу, назначишь> кого-что, кем,
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> кого-что, из кого-чего, кем kõnek
isa tahtis pojast kirikuõpetaja teha отец хотел сделать сына пастором kõnek
koerast tehti koduloom juba ammu собаку уже давно сделали домашним животным ~ одомашнили
täkust tehti ruun жеребца превратили в мерина ~ выхолостили
kõrvalruumist saaks teha töökoja подсобное помещение можно отвести под мастерскую
ära tee minu kodust kõrtsi! не превращай мой дом в кабак! kõnek, piltl
vennast tehti vallavanem брата сделали волостным старейшиной kõnek
see mees ei tee karjäärist endale eluküsimust карьера для этого человека не главное в жизни
ämm tegi minia elu põrguks свекровь превратила жизнь невестки в ад piltl
10. mingisuguseks muutma
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> кого-что, каким
ära tee mind õnnetuks! не делай меня несчастным!
see muusika teeb mind kurvaks эта музыка наводит на меня грусть
see mõte teeb mind hulluks эта мысль сводит меня с ума
vihmasabin teeb uniseks шелест дождя располагает ко сну
uudis tehti avalikuks ~ kõigile teatavaks новость была доведена до всеобщего сведения ~ обнародована / новость сообщили всем
kaup sai kindlaks ~ sirgeks tehtud сторговались
mind tehti kaardilauas paljaks картёжные шулеры обчистили меня madalk
ärimees tehti rahast lagedaks бизнесмена обобрали [подчистую] kõnek
tee mind temaga tuttavaks! познакомь меня с ним!
tegime moosipurgi tühjaks мы опустошили банку с вареньем
tegin näo, nagu poleks ma neid märganudki я сделал вид, будто не заметил их
jälgis hoolega, mis näo me teeme он внимательно следил, как мы отреагируем
11. kedagi v midagi teistsuguseks väitma, millekski v kellekski tembeldama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> кого-что, из кого-чего,
принимать <принимаю, принимаешь> / принять* <приму, примешь; принял, приняла, приняло> кого-что, за кого-что
teesklema
притворяться <притворяюсь, притворяешься> / притвориться* <притворюсь, притворишься> кем-чем, каким,
прикидываться <прикидываюсь, прикидываешься> / прикинуться* <прикинусь, прикинешься> кем-чем, каким kõnek
ära tee end lollimaks kui oled! не строй из себя такого уж дурака! kõnek
ära tee asja hullemaks не преувеличивай / не сгущай краски piltl / не нагнетай обстановку
nad tahtsid mind vargaks teha они хотели обвинить меня в воровстве
teeb endast alati suure vabadusvõitleja он всегда строит из себя борца за свободу ~ выставляет себя борцом за свободу kõnek
sa ainult teed, et oled purjus ты только притворяешься пьяным
teeb, nagu ei tunnekski mind делает вид ~ притворяется, что не знает меня
teeb end magama прикидывается спящим kõnek
12. mingil viisil toimima, tegutsema
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> как,
поступать <поступаю, поступаешь> / поступить* <поступлю, поступишь> как
aega on vähe, teeme lühidalt! времени мало, сделаем побыстрее! kõnek
võib-olla tegin ma valesti? может быть я сделал ~ поступил неправильно?
teed targasti, kui sa teda ei kuula поступишь умно, если ты не послушаешься его
13. arvude, numbrite kohta: kokku olema, välja tegema
составлять <-, составляет> / составить* <-, составит> сколько,
быть <-, будет>
14. ütlustes, mis väljendavad võimatust midagi ette võtta, asjade käiku mõjutada
делать <делаю, делаешь> что,
поделать* <поделаю, поделаешь> что, чего kõnek
see pole kahjuks meie teha к сожалению, это не в нашей воле
praegu ma ei tule, tee mis tahad сейчас я не приду, делай что хочешь kõnek
mis teha, nii see on ikka olnud что поделаешь, так оно всегда было kõnek
15. käskivas kõneviisis väljendab kiirustamisele õhutamist
tehke, et kaote! а ну, проваливайте отсюда! madalk
tee, et magama saad! а ну-ка, спать! madalk
16. sg. 3. pöördes seoses mis-küsimusega
mis su tervis teeb? как у тебя со здоровьем?
mis ilm teeb? как погода?
mis isa teeb? как отец поживает?
17. asendab eespool mainitud verbi
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь>,
поступать <поступаю, поступаешь> / поступить* <поступлю, поступишь>

tellima1 v <t'elli[ma t'elli[da telli[b telli[tud 28>
1. [tasu eest] midagi teha laskma
заказывать <заказываю, заказываешь> / заказать* <закажу, закажешь> что, кому-чему, для кого-чего, у кого-чего, где,
делать/сделать* заказ на что,
давать/дать* заказ на что
ajakirjanduse, raamatute eeltellimust vormistama
подписываться <подписываюсь, подписываешься> / подписаться* <подпишусь, подпишешься> на что,
выписывать <выписываю, выписываешь> / выписать* <выпишу, выпишешь> что
kinni panema, reserveerima
заказывать/заказать* [заранее] что,
заказывать/заказать* [предварительно] что,
резервировать[*] <резервирую, резервируешь> / зарезервировать* <зарезервирую, зарезервируешь> что,
бронировать[*] <бронирую, бронируешь> / забронировать* <забронирую, забронируешь> что
tellisin rätsepalt ülikonna я заказал у портного костюм
tellis lehe он выписал газету ~ подписался на газету
tuba võõrastemajas on teile tellitud вам ~ для вас заказан ~ [за]резервирован ~ [за]бронирован номер в гостинице
ilm on nagu tellitud piltl погода, как по заказу
2. kedagi millekski palkama, ametisse kutsuma
заказывать <заказываю, заказываешь> / заказать* <закажу, закажешь> кого-что,
приглашать <приглашаю, приглашаешь> / пригласить* <приглашу, пригласишь> кого-что
pulma telliti fotograaf на свадьбу заказали ~ пригласили фотографа
3. paluma, kutsuma, kauplema
просить <прошу, просишь> / попросить* <попрошу, попросишь> кого-что,
звать <зову, зовёшь; звал, звала, звало> / позвать* <позову, позовёшь; позвал, позвала, позвало> кого-что
tellisin naabrid appi я позвал соседей на помощь
lapsed tellivad, et võetagu neid kaasa дети просят, чтобы их взяли с собой;

testeerima v <test'eeri[ma test'eeri[da testeeri[b testeeri[tud 28>
jur testamendiga pärandama, testamenti tegema

завещать[*] <завещаю, завещаешь> кого-что, кому-чему,
оставлять/оставить* завещание кому-чему,
делать/сделать* завещание
testeeritud vara завещанное имущество

tiri+tammitama v <+tammita[ma tammita[da tammita[b tammita[tud 27>
tiritamme kasvatama
делать/сделать* стойку на голове

toimetama v <toimeta[ma toimeta[da toimeta[b toimeta[tud 27>
1. talitama, askeldama
хлопотать <хлопочу, хлопочешь>,
суетиться <суечусь, суетишься>,
возиться <вожусь, возишься> с чем kõnek
tegevuses olema
заниматься <занимаюсь, занимаешься> чем
kõnek kellegi [eriti loomade] eest hoolitsema, talitama
ухаживать <ухаживаю, ухаживаешь> за кем-чем,
ходить <хожу, ходишь> за кем-чем piltl
mees käis tööl, naine toimetas kodus муж ходил на работу, жена хлопотала по дому ~ по хозяйству ~ следила за домом ~ вела дом ~ домашнее хозяйство
meister toimetas hulk aega aparaadi kallal мастер долго [про]возился с аппаратом kõnek
hobused olid sulase toimetada за лошадьми ухаживал ~ ходил батрак
2. tegema, sooritama, toime panema, korraldama, teostama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что,
выполнять <выполняю, выполняешь> / выполнить* <выполню, выполнишь> что,
исполнять <исполняю, исполняешь> / исполнить* <исполню, исполнишь> что,
осуществлять <осуществляю, осуществляешь> / осуществить* <осуществлю, осуществишь> что,
совершать <совершаю, совершаешь> / совершить* <совершу, совершишь> что,
отправлять <отправляю, отправляешь> / отправить* <отправлю, отправишь> что,
производить <произвожу, производишь> / произвести* <произведу, произведёшь; произвёл, произвела> что ka jur
toimetab kõike osavalt ja kiiresti он делает всё ловко и быстро
raskemad tööd toimetas sulane более трудную работу делал ~ выполнял батрак
lubas selle asja ise ära toimetada он обещал сам уладить это дело
mul on veel üht-teist toimetada мне ещё кое-что надо сделать ~ уладить / у меня ещё кой-какие дела kõnek
mul on tähtsamatki toimetada у меня [есть] дела и поважнее kõnek
toimetati läbiotsimine произвели ~ был произведён обыск
3. viima
относить <отношу, относишь> / отнести* <отнесу, отнесёшь; отнёс, отнесла> кого-что, куда,
сносить <сношу, сносишь> / снести* <снесу, снесёшь; снёс, снесла> кого-что, куда
tooma
приносить <приношу, приносишь> / принести* <принесу, принесёшь; принёс, принесла> кого-что, откуда, куда
vedama
свозить <свожу, свозишь> / свезти* <свезу, свезёшь; свёз, свезла> кого-что, куда
saatma, lähetama
отправлять <отправляю, отправляешь> / отправить* <отправлю, отправишь> кого-что, куда,
доставлять <доставляю, доставляешь> / доставить* <доставлю, доставишь> кого-что, куда
[mida kellele] edasi toimetama передавать/передать* что кому
kannatanu toimetati haiglasse пострадавшего доставили ~ пострадавший был доставлен в больницу
toimetage see mees kiiresti siia! срочно приведите этого человека сюда!
ta toimetati salaja üle piiri его тайно переправили через границу
toimetasime paadi vette мы стащили лодку в воду
kaup toimetati lattu товар доставили на склад
4. väljaande teksti avaldamiseks viimistlema, redigeerima
редактировать <редактирую, редактируешь> / отредактировать* <отредактирую, отредактируешь> кого-что
raamatut toimetama редактировать/отредактировать* книгу
toimetamata käsikiri неотредактированная рукопись

tormama v <t'orma[ma torma[ta t'orma[b torma[tud 29>
1. sööstma, väga kiiresti minema
нестись <несусь, несёшься; нёсся, неслась>,
мчать <мчу, мчишь>,
мчаться <мчусь, мчишься>,
устремляться <устремляюсь, устремляешься> / устремиться* <устремлюсь, устремишься> к кому-чему, во что, за кем-чем,
ринуться* <ринусь, ринешься> на что, во что, за кем-чем, что делать,
скакать <скачу, скачешь> kõnek,
пуститься* <пущусь, пустишься> во что, что делать kõnek
ringi
носиться <ношусь, носишься> по чему,
бегать <бегаю, бегаешь> по чему, куда,
метаться <мечусь, мечешься> по чему, где
kallale, peale
набрасываться <набрасываюсь, набрасываешься> / наброситься* <наброшусь, набросишься> на кого-что,
накидываться <накидываюсь, накидываешься> / накинуться* <накинусь, накинешься> на кого-что,
наскакивать <наскакиваю, наскакиваешь> / наскочить* <наскочу, наскочишь> на кого-что,
бросаться <бросаюсь, бросаешься> / броситься* <брошусь, бросишься> на кого-что kõnek
tormas kiiresti tuppa он бросился ~ устремился в комнату
lapsed tormasid isale vastu дети бросились ~ помчались навстречу отцу
poisid tormasid trepist alla мальчики сломя голову сбежали вниз по лестнице kõnek
tormati rüsinal ukse poole все ринулись к двери
lõi kartma ja tormas minema он струсил и задал стрекача kõnek
kõik tormasid ja tõttasid все бегали ~ метались и суетились
keegi tormas minust mööda кто-то промчался ~ пронёсся мимо меня
kuhu neil kiire on, tormavad nagu hullud куда их несёт, носятся как угорелые kõnek, piltl
kuudist tormas välja hundikoer из конуры выскочила овчарка
rahvas tormas väljakule kokku народ сбежался ~ примчался на площадь
naabrid tormasid rinnutsi kokku соседи сцепились kõnek
ta tormas mulle käsitsi kallale он набросился ~ накинулся на меня с кулаками / он бросился на меня с кулаками kõnek
hobused tormavad galoppi лошади несутся галопом
kiired veevood tormavad astangult alla потоки воды стремительно скачут вниз по уступам kõnek, piltl
ärevad mõtted tormavad peas тревожные мысли мечутся в голове piltl
2. piltl midagi tormakalt, kiirustades tegema, tormakalt toimima
торопиться <тороплюсь, торопишься> / поторопиться* <потороплюсь, поторопишься> с чем, что делать, что сделать,
спешить <спешу, спешишь> / поспешить* <поспешу, поспешишь> с чем, что делать, что сделать,
делать второпях kõnek,
делать впопыхах kõnek,
действовать второпях kõnek,
действовать впопыхах kõnek,
пороть горячку kõnek
ta kunagi ei tormanud uisapäisa он никогда не действовал впопыхах kõnek
mõtle enne järele, ära torma! подумай, не спеши!
3. marune olema, marutsema, möllama
штормить <-, штормит>,
бушевать <-, бушует>,
свирепствовать <-, свирепствует> piltl,
неистовствовать <-, неистовствует> piltl
möllama hakkama
разыгрываться <-, разыгрывается> / разыграться* <-, разыграется> piltl
meri tormas öö läbi море штормило ~ бушевало ~ неистовствовало всю ночь
väljas tuiskab ja tormab за окном вьюжит и метёт
süda tormab ja mässab sees piltl сердце бушует / сердце клокочет в груди

triibutama v <triibuta[ma triibuta[da triibuta[b triibuta[tud 27>
triibuliseks tegema
делать/сделать* полосатым,
испещрять/испещрить* полосами
valge pind on sinisega triibutatud белая поверхность испещрена ~ разрисована синими полосами

trotsima v <tr'otsi[ma tr'otsi[da trotsi[b trotsi[tud 28>
kangekaelselt, kiusakalt midagi mitte arvestama, kellestki v millestki mitte välja tegema; trotsi täis olema
упрямиться <упрямлюсь, упрямишься> перед кем-чем,
противиться <противлюсь, противишься> кому-чему,
пренебрегать <пренебрегаю, пренебрегаешь> / пренебречь* <пренебрегу, пренебрежёшь; пренебрёг, пренебрегла> кем-чем,
игнорировать[*] <игнорирую, игнорируешь> кого-что,
делать/сделать* [что] ~ поступать/поступить* вопреки [кому-чему] ~ несмотря [на что] ~ наперекор [кому-чему] ~ невзирая [на что] ~ не считаясь [с кем-чем] ~ назло кому-чему
miks sa mind trotsid? почему ты игнорируешь меня?
trotsib oma haigust пренебрегает своей болезнью / не считается со своей болезнью / не обращает внимания на свою болезнь
trotsib ohte пренебрегает опасностями
pidas raskeid aegu trotsides talu edasi несмотря на трудные времена он продолжал вести хутор
teekäijad trotsisid halba ilma невзирая на непогоду путники [упорно] продолжали путь
trotsib vanemate nõuandeid пренебрегает советами родителей / не обращает внимания на советы родителей
poiss trotsib -- tema ei lähe! мальчик противится, не идёт!

turnima v <t'urni[ma t'urni[da turni[b turni[tud 28>
1. [osavalt] ronima
карабкаться <карабкаюсь, карабкаешься> / вскарабкаться* <вскарабкаюсь, вскарабкаешься> на что, по чему,
овко] взбираться/взобраться* на что
takistusi ületades, ettevaatlikult edasi liikuma
[с трудом] пробираться/ пробраться* через что, куда
mudilane turnib liivakasti äärel малыш барахтается у края песочницы
lapsed turnivad trepikäsipuudel дети лазают по перилам / дети висят на перилах
poisikesed käisid varemetes turnimas мальчишки шныряли по развалинам kõnek
turnisime üle liivavallide мы [с трудом] пробирались через песчаные гряды
puuokstel turnivad oravad белки скачут ~ прыгают с ветки на ветку
2. van võimlema
делать гимнастику,
заниматься гимнастикой

tušeerima v <tuš'eeri[ma tuš'eeri[da tušeeri[b tušeeri[tud 28>
piljardimängus palli kogemata puudutama
тушевать <тушую, тушуешь>,
делать туш


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur