[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 42 artiklit

hääle+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
1. õigus osa võtta hääletamisest
право голоса
juhatuse valimisel on hääleõigus ainult seltsi liikmetel при избрании правления право голоса имеют только члены общества
2. sõnaõigus
право говорить,
право высказываться
naisel ei ole majas hääleõigust у жены в доме нет права высказывать своё мнение / жене в доме и рта не раскрыть kõnek

jutlema v <j'utle[ma jutel[da j'utle[b jutel[dud 30>
беседовать <беседую, беседуешь> с кем, о ком-чём,
говорить <говорю, говоришь> с кем, о ком-чём,
разговаривать <разговариваю, разговариваешь> с кем,
толковать <толкую, толкуешь> с кем, о ком-чём kõnek
veidi
побеседовать* <побеседую, побеседуешь> с кем, о ком-чём,
поговорить* <поговорю, поговоришь> с кем, о ком-чём,
потолковать* <потолкую, потолкуешь> с кем, о ком-чём kõnek
naabriga jutlema беседовать ~ говорить ~ разговаривать с соседом, толковать с соседом kõnek
jutlesime elavalt мы оживлённо беседовали
juteldi ilmast, tervisest, poliitikast говорили ~ разговор шёл о погоде, о здоровье, о политике
mehed jutlesid omavahel мужчины беседовали между собой / мужики толковали между собой kõnek

jutustama v <jutusta[ma jutusta[da jutusta[b jutusta[tud 27>
1. millestki rääkima
рассказывать <рассказываю, рассказываешь> / рассказать* <расскажу, расскажешь> что, кому, о ком-чём, про кого-что,
повествовать <повествую, повествуешь> что, кому, о ком-чём liter,
говорить <говорю, говоришь> что, кому, о ком-чём,
поведать* <поведаю, поведаешь> что, кому, о ком-чём liter
paljust, paljudele
порассказать* <порасскажу, порасскажешь> что, кому, о ком-чём, про кого-что
muinasjuttu jutustama рассказывать/рассказать* сказку
hommikul jutustas ta mulle oma unenäo утром он рассказал мне о том, что видел во сне
kaasakiskuvalt jutustama занимательно ~ захватывающе рассказывать
muistend jutustab järve tekkest предание повествует о происхождении озера liter
romaan jutustab rannarahva elust в романе говорится о быте ~ о жизни жителей ~ обитателей побережья
ta käed jutustavad raskest tööst piltl его руки говорят о тяжёлой работе ~ о тяжком труде
mida sa siis meile jutustad? так о чём ты нам расскажешь? / так о чём ты нам поведаешь? liter
2. kõnek vestlema
разговаривать <разговариваю, разговариваешь> о ком-чём, с кем,
беседовать <беседую, беседуешь> о ком-чём, с кем-чем,
толковать <толкую, толкуешь> о ком-чём, с кем-чем kõnek
jutustasime temaga mitu tundi maast ja ilmast мы беседовали ~ разговаривали несколько часов обо всём на свете

jämetsema v <jämetse[ma jämetse[da jämetse[b jämetse[tud 27>
jämedalt käituma; jämedusi ütlema
грубить <грублю, грубишь>,
грубиянить <грубияню, грубиянишь> kõnek,
говорить грубости кому,
поступать грубо по отношению к кому

kahistama v <kahista[ma kahista[da kahista[b kahista[tud 27>
1. kahinat tekitama, kahisema panema
шелестеть <-, шелестит> чем,
шуршать <-, шуршит> чем,
шуметь <-, шумит> чем
tuul kahistab okstes ~ oksi ветер шелестит в ветвях [деревьев]
kahistas midagi otsides paberitega шуршал бумагами, ища что-то
2. summutatult kõnelema, naerma
говорить сдавленным голосом,
говорить приглушённым голосом
rahvas hakkas kahistama народ зашумел
poiss kahistas naerda мальчик смеялся приглушённо

kalambuuritsema v <kalambuuritse[ma kalambuuritse[da kalambuuritse[b kalambuuritse[tud 27>
каламбурить <каламбурю, каламбуришь>,
говорить каламбуры
noormehed teravmeelitsesid ja kalambuuritsesid юноши остроумничали ~ острили и каламбурили

kugisema v <kugise[ma kugise[da kugise[b kugise[tud 27>
summutatult, katkendlikult häälitsema
издавать/издать* приглушённый звук,
издавать/издать* сдавленный звук,
испускать/испустить* приглушённый звук,
испускать/испустить* сдавленный звук,
говорить приглушённым голосом,
говорить сдавленным голосом
kugises vastuseks paar segast sõna в ответ он пробормотал [приглушённым ~ сдавленным голосом] пару невнятных слов

kugistama v <kugista[ma kugista[da kugista[b kugista[tud 27>
1. kiiruga alla neelama
глотать <глотаю, глотаешь> кого-что kõnek, ka piltl,
проглатывать <проглатываю, проглатываешь> / проглотить* <проглочу, проглотишь> кого-что kõnek, ka piltl
näljased poisid hakkasid ahnelt toitu kugistama голодные мальчики начали жадно глотать пищу kõnek
kugistasin oma toiduportsjoni püstijalu alla я стоя проглотил свою порцию kõnek
kuidas nad küll vohmisid ja kugistasid! и как жадно они уплётывали за обе щеки! madalk
koolipoisina kugistasin kümnete kaupa kriminulle будучи школьником, я десятками глотал детективы kõnek
kugistasin alla mõnegi solvumispisara я проглотил не одну слезу оскорбления
2. kugisema, pugistama
издавать/издать* приглушённый звук,
издавать/издать* сдавленный звук,
испускать/испустить* приглушённый звук,
испускать/испустить* сдавленный звук,
говорить приглушённым голосом,
говорить сдавленным голосом
kugistab naerda он смеётся приглушённо ~ сдавленно

kõnelema v <kõnele[ma kõnel[da kõnele[b kõnel[dud 31; kõnele[ma kõnele[da kõnele[b kõnele[tud 27>
1. rääkima
говорить <говорю, говоришь> что, о ком-чём, кому-чему ka piltl
aeglaselt kõnelema говорить медленно
kõvasti ~ valjusti kõnelema говорить громко
eesti keelt kõnelema говорить по-эстонски ~ на эстонском языке
kõneleb võru murret он говорит на выруском диалекте
poisid kõnelevad inetult ~ ropusti мальчики сквернословят
laps õpib kõnelema ребёнок учится говорить
kõneleb läbi nina он гнусавит
tal on harjumus omaette kõnelda у него привычка говорить про себя
kõnele tõtt ~ õigust! говори ~ скажи правду!
temast kõneldakse ainult halba о нём говорят только плохое
kõneles poistest kiitvalt он хорошо отзывался о мальчиках
kõike ei maksa uskuda, mis kõneldakse всему не стоит верить, что говорят
ära kõnele sellest mitte kellelegi! никому не говори об этом!
sinu kasuks kõnelevad paljud asjaolud многие обстоятельства говорят в твою пользу
tema teod kõnelevad ise enda eest его поступки говорят сами за себя
2. vestlema, juttu ajama
говорить <говорю, говоришь> с кем, о ком-чём,
поговорить* <поговорю, поговоришь> с кем, о ком-чём,
разговаривать <разговариваю, разговариваешь> с кем, о ком-чём
meil on vaja nelja silma all kõnelda нам надо поговорить с глазу на глаз
see asi tuleb omavahel selgeks kõnelda это дело надо между собой выяснить / это дело надо обговорить kõnek
3. kõnet pidama
держать речь,
говорить/сказать* речь,
выступать/выступить* с речью,
произносить/произнести* речь
president kõneles rahvale президент обратился к народу с речью
koosolekul kõneles esimesena juhataja на собрании первым выступил [с речью] заведующий
4. piltl millestki tunnistust andma
говорить <-, говорит> о чём,
свидетельствовать <-, свидетельствует> о чём
need arvud kõnelevad majanduse tõusust эти цифры говорят ~ свидетельствуют о подъёме экономики
kõik kõneleb kevade lähenemisest всё говорит ~ свидетельствует о приближении весны
korteri sisustus kõneleb pererahva jõukusest обстановка квартиры свидетельствует о зажиточности хозяев

kõnelemis+oskus s <+'oskus 'oskuse 'oskus[t 'oskus[se, 'oskus[te 'oskus/i ~ 'oskuse[id 11 ~ 9>
oskus kõnelda
умение говорить
oskus kõnet pidada
красноречие <красноречия sgt с>,
ораторский талант,
дар слова
sõnavõtja kõnelemisoskus jätab soovida ораторский талант выступающего оставляет желать лучшего

kõnelemis+viis s <+v'iis viisi v'iisi v'iisi, v'iisi[de v'iisi[sid ~ v'iis/e 22>
говор <говора sgt м>,
манера речи,
манера говорить

kõnelemis+võime s <+võime v'õime võime[t -, võime[te v'õime[id 6>
дар речи,
способность говорить
halvatu kaotas kõnelemisvõime парализованный потерял дар речи ~ лишился способности говорить

kõne+viis s <+v'iis viisi v'iisi v'iisi, v'iisi[de v'iisi[sid ~ v'iis/e 22>
1. kõnelemisviis
говор <говора sgt м>,
манера речи,
манера говорить
2. lgv verbi grammatiline kategooria
наклонение <наклонения с>
kindel kõneviis изъявительное наклонение / индикатив
kaudne kõneviis косвенное наклонение
tingiv kõneviis сослагательное наклонение / конъюнктив
käskiv kõneviis повелительное наклонение / императив

kõne+võime s <+võime v'õime võime[t -, võime[te v'õime[id 6>
дар речи,
способность говорить
kaotas ehmatusest kõnevõime от испуга он лишился дара речи ~ утратил способность говорить ~ онемел / от испуга у него язык отнялся kõnek
erutus võttis talt kõnevõime от волнения он не мог говорить / от волнения у него язык отнялся kõnek

kõne+võimetu adj <+v'õimetu v'õimetu v'õimetu[t -, v'õimetu[te v'õimetu[id 1>
бессловесный <бессловесная, бессловесное; бессловесен, бессловесна, бессловесно>,
неспособный говорить
kõnevõimetud loomad бессловесные животные

lausuma v <l'ausu[ma l'ausu[da lausu[b lausu[tud 28>
1. ütlema, sõnama
говорить <говорю, говоришь> что, кому,
сказать* <скажу, скажешь> что, кому,
произносить <произношу, произносишь> / произнести* <произнесу, произнесёшь; произнёс, произнесла> что,
изрекать <изрекаю, изрекаешь> / изречь* <изреку, изречёшь; изрёк, изрекла> что liter,
молвить* <молвлю, молвишь> что van
tänusõnu lausuma произносить/произнести* слова благодарности
tõtt lausuma изрекать/изречь* истину liter
ta ei lausunud sõnagi он не сказал ~ не проронил ни слова / он слова не обронил ~ не обмолвил
2. folkl sõnuma, loitsima
заклинать <заклинаю, заклинаешь> / заклясть* <закляну, заклянёшь; заклял, закляла, закляло> кого-что,
наговаривать <наговариваю, наговариваешь> / наговорить* <наговорю, наговоришь> что, на что, на чём

lorama v <lora[ma lora[da lora[b lora[tud 27>
lora ajama
городить <горожу, городишь> что kõnek,
брехать <брешу, брешешь> madalk,
трепаться <треплюсь, треплешься> о ком-чём, про кого-что madalk,
говорить чушь kõnek,
нести чушь kõnek,
городить чушь kõnek,
городить околёсицу kõnek,
городить околесицу kõnek,
нести околёсицу kõnek,
нести околесицу kõnek,
пороть ахинею madalk,
пороть вздор madalk
ei tea nad midagi, loravad niisama они ничего не знают, только так себе треплются madalk

lorisema v <lorise[ma lorise[da lorise[b lorise[tud 27>
1. lorama
городить <горожу, городишь> что kõnek,
ерундить <-, ерундишь> madalk,
брехать <брешу, брешешь> madalk,
трепаться <треплюсь, треплешься> о ком-чём, про кого-что madalk,
говорить чушь kõnek,
нести чушь kõnek,
городить чушь kõnek,
городить околёсицу kõnek,
городить околесицу kõnek,
нести околёсицу kõnek,
нести околесицу kõnek,
пороть ахинею madalk,
пороть вздор madalk
ära lorise, täida käsk! не городи ~ не неси чушь, выполняй приказ! kõnek / не бреши ~ не треплись, выполняй приказ! madalk
2. sorisema
журчать <-, журчит>
lurisema, lörisema
сопеть <-, сопит> чем,
шмыгать <шмыгаю, шмыгаешь> чем kõnek,
хлюпать <хлюпаю, хлюпаешь> чем kõnek
vesi loriseb valamus вода журчит в раковине
nohuga nina loriseb [кто] хлюпает носом при насморке kõnek

lällama v <l'älla[ma lälla[ta l'älla[b lälla[tud 29>
1. joobnuna pehmel keelel rääkima
говорить заплетающимся языком
laulujoru ajama
нестройно тянуть песню,
горланить песни madalk,
орать песни madalk
lällavad mingit lorilaulu тянут какую-то непристойную ~ кабацкую песню
mehed lällavad õllebaari ümber мужики галдят ~ шумят возле пивной kõnek
2. lalisema
лепетать <лепечу, лепечешь>,
лопотать <лопочу, лопочешь> kõnek
laps lällas hällis ребёнок лепетал в колыбели
3. plärama, lobisema
болтать <болтаю, болтаешь> что, о чём kõnek,
трезвонить <трезвоню, трезвонишь> что, о ком-чём kõnek,
раззванивать <раззваниваю, раззваниваешь> / раззвонить* <раззвоню, раззвонишь> что, о ком-чём kõnek

nähvima v <n'ähvi[ma n'ähvi[da nähvi[b nähvi[tud 28>
1. korduvalt nähvama, lööma
хлестать <хлещу, хлещешь> кого-что, чем, по чему,
стегать <стегаю, стегаешь> кого-что, чем, по чему
nähvib hobust piitsaga стегает коня кнутом
2. teravate, salvavate sõnadega
говорить колкости,
колоть <колю, колешь> / уколоть* <уколю, уколешь> кого-что, чем, кому kõnek,
подкалывать <подкалываю, подкалываешь> / подколоть* <подколю, подколешь> кого-что, чем kõnek,
подпускать/подпустить* шпильку кому kõnek,
подпускать/подпустить* шпильки кому kõnek
ta ei räägi minuga normaalselt, ainult nähvib он не говорит со мной нормально -- что ни слово, то колкость

nämmutama v <nämmuta[ma nämmuta[da nämmuta[b nämmuta[tud 27>
1. [aeglaselt] mäluma
жевать <жую, жуёшь> что, чем,
пережёвывать <пережёвываю, пережёвываешь> / пережевать* <пережую, пережуёшь> что, чем,
прожёвывать <прожёвываю, прожёвываешь> / прожевать* <прожую, прожуёшь> что,
разжёвывать <разжёвываю, разжёвываешь> / разжевать* <разжую, разжуёшь> что, чем
nämmutab hambutu suuga toitu жуёт беззубым ртом еду
2. segaselt rääkima, pudrutama
мямлить <мямлю, мямлишь> что,
невнятно говорить
purjus mees nämmutas midagi [rääkida] пьяный мужчина мямлил что-то
räägi selgesti, ära nämmuta! говори яснее, не мямли!
ütles kohmetusest nämmutades от смущения он невнятно промямлил
3. targutama, heietama
пережёвывать <пережёвываю, пережёвываешь> что,
жевать <жую, жуёшь> что kõnek,
распространяться <распространяюсь, распространяешься> / распространиться* <распространюсь, распространишься> о ком-чём kõnek,
молоть <мелю, мелешь> что madalk
nämmutab kogu aeg üht ja sama juttu мелет одно и то же всё время madalk

pajatama v <pajata[ma pajata[da pajata[b pajata[tud 27>
jutustama, vestma
рассказывать <рассказываю, рассказываешь> / рассказать* <расскажу, расскажешь> что, кому, о чём, про кого-что,
повествовать <повествую, повествуешь> что, кому, о ком-чём liter,
поведывать <поведываю, поведываешь> / поведать* <поведаю, поведаешь> что, кому, о ком-чём liter,
говорить <говорю, говоришь> что, кому, о ком-чём,
сказывать <сказываю, сказываешь> что kõnek
paljust
порассказать* <порасскажу, порасскажешь> что, о ком-чём kõnek
pajatas minevikusündmustest он рассказывал о событиях прошлого
eks pajata külauudiseid ~ mis külas uudist ну расскажи про деревенские новости kõnek / выкладывай деревенские новости kõnek / выкладывай, что в деревне нового kõnek
rahvasuu pajatab, et järv olevat siia rännanud в народе говорят, что озеро перекочевало сюда / повествуют, что озеро перекочевало сюда liter
mida ta sulle siis pajatas? так о чём же он тебе рассказал? / так о чём же он тебе поведал? liter

paotama v <p'aota[ma p'aota[da p'aota[b p'aota[tud 27>
1. paokile avama
приоткрывать <приоткрываю, приоткрываешь> / приоткрыть* <приоткрою, приоткроешь> что,
приотворять <приотворяю, приотворяешь> / приотворить* <приотворю, приотворишь> что,
полуоткрывать <полуоткрываю, полуоткрываешь> / полуоткрыть* <полуоткрою, полуоткроешь> что
paotas ust он приоткрыл ~ полуоткрыл дверь
haige katsus silmi paotada больной попытался приоткрыть глаза
2. ütlema, lausuma
говорить <говорю, говоришь>,
сказать* <скажу, скажешь> что, кому,
произносить <произношу, произносишь> / произнести* <произнесу, произнесёшь; произнёс, произнесла> что,
обронить* <оброню, обронишь> что,
обмолвиться* <обмолвлюсь, обмолвишься> чем,
молвить* <молвлю, молвишь> что van
ära paota sellest kellelegi sõnagi! никому не говори об этом! / ни слова об этом! kõnek / не болтай никому madalk
paotas sõna sekka он обронил пару слов

paradokslema v <parad'oksle[ma paradoksel[da parad'oksle[b paradoksel[dud 30>
paradokse kasutama, paradoksidega mängima
говорить парадоксами
paradokslev sõnademäng игра слов парадоксами

pasandama v <pasanda[ma pasanda[da pasanda[b pasanda[tud 27>
1. vedelat roojama
испражняться <испражняюсь, испражняешься> / испражниться* <испражнюсь, испражнишься>,
поносить <-, поносит> kõnek,
пакостить <пакощу, пакостишь> / напакостить* <напакощу, напакостишь> kõnek,
гадить <гажу, гадишь> / нагадить* <нагажу, нагадишь> kõnek,
дристать <дрищу, дрищешь> madalk
alla
сраться <срусь, срёшься> / обосраться* <обосрусь, обосрёшься> madalk
värske rohi ajas loomad pasandama от свежей травы скот стало поносить kõnek
kass pasandas toa täis кошка испакостила ~ изгадила всю комнату kõnek
laps pasandas püksi kõnek ребёнок испражнился в штаны / ребёнок обкакался kõnek
2. ära määrima, rikkuma
пакостить <пакощу, стишь> / напакостить* <напакощу, напакостишь> что kõnek,
пакостить <пакощу, пакостишь> / испакостить* <испакощу, испакостишь> что kõnek,
загаживать <загаживаю, загаживаешь> / загадить* <загажу, загадишь> что kõnek,
изгаживать <изгаживаю, изгаживаешь> / изгадить* <изгажу, изгадишь> что madalk
väravapost on poriga pasandatud воротный столб загажен [грязью] kõnek / воротный столб испакостили грязью kõnek
pasandas oma nime täis kõnek он замарал своё имя
3. kõnek palju ja inetult rääkima
говорить пакости,
браниться <бранюсь, бранишься>,
ругаться <ругаюсь, ругаешься>
pea suu, mis sa pasandad заткнись, не говори пакости madalk

pudistama v <pudista[ma pudista[da pudista[b pudista[tud 27>
1. tükikesteks murendama
крошить <крошу, крошишь> / раскрошить* <раскрошу, раскрошишь> что,
крошить <крошу, крошишь> / накрошить* <накрошу, накрошишь> что, чего
toitu maha ajama
крошить <крошу, крошишь> / накрошить* <накрошу, накрошишь> куда, где,
сорить/насорить* [крошками] что
pudistab küpsist sõrmede vahel крошит пальцами печенье
pudista leib hapupiima sisse накроши хлеб в простоквашу
pudista lindudele leiba покроши птицам хлеба ~ хлеб
ära pudista maha! не кроши на пол ~ на полу
uus kleit on sul juba täis pudistatud ты уже испачкала новое платье
2. tasahaaval puistama
сыпать [понемногу]
pudistab kanadele teri сыплет [понемногу] зерно курам
3. pudinal rääkima
говорить невнятно,
глотать слова,
шамкать <шамкаю, шамкаешь> / шамкнуть* <однокр. шамкну, шамкнешь> что, чем kõnek
räägib kiiresti ja pudistades говорит быстро, глотая слова
pudistab hambutu suuga шамкает беззубым ртом / у него каша во рту kõnek

pudrutama v <pudruta[ma pudruta[da pudruta[b pudruta[tud 27>
mõttelt segaselt väljenduma
сбиваться <сбиваюсь, сбиваешься> / сбиться* <собьюсь, собьёшься> с чего,
путаться <путаюсь, путаешься> / спутаться* <спутаюсь, спутаешься> в чём
häälduselt
бормотать <бормочу, бормочешь> что,
говорить невнятно,
глотать слова,
шамкать <шамкаю, шамкаешь> / шамкнуть* <однокр. шамкну, шамкнешь> что, чем kõnek
mõttelõng läks katki ja ma hakkasin pudrutama мысль оборвалась, и я стал сбиваться
pudrutab midagi arusaamatut бормочет что-то невнятное ~ непонятное

puhuma v <puhu[ma puhu[da puhu[b puhu[tud 27>
1.
дуть <дую, дуешь> во что, на что
sisse
вдувать <вдуваю, вдуваешь> / вдуть* <вдую, вдуешь> что, во что,
вдувать <вдуваю, вдуваешь> / вдунуть* <вдуну, вдунешь> что, во что,
надувать <надуваю, надуваешь> / надуть* <надую, надуешь> что
laiali; täis; hõõgvele, põlema
раздувать <раздуваю, раздуваешь> / раздуть* <раздую, раздууешь> что
läbi
продувать <продуваю, продуваешь> / продуть* <продую, продуешь> что
pealt
сдувать <сдуваю, сдуваешь> / сдуть* <сдую, сдуешь> что, с чего
puhu haige[le] koha[le] peale подуй на больное место
puhub tuletukke lõkkele раздувает головёшки
laps puhus seebimulle ребёнок пускал мыльные пузыри
puhub suitsurõngaid lae poole ~ lakke пускает в потолок колечки дыма
puhus põsed punni он раздул щёки
puhub raamatutelt tolmu сдувает пыль с книг
õhupallid on täis puhutud воздушные шары надуты
klaasipuhuja puhub klaasnõusid стеклодув выдувает посуду [из стекла]
tuul puhub edelast ветер дует с юго-запада / дует юго-западный ветер
tuul puhus purjed kummi ветер раздул паруса / паруса вздулись от ветра
tuul on toa külmaks puhunud ветер выстудил комнату
siin puhub здесь дует
tuul puhus pilved laiali ветер раздул ~ развеял ~ рассеял облака
keldrist puhub niisket õhku из подвала веет ~ несёт сырым воздухом
ministeeriumis puhuvad nüüd teised ~ uued tuuled piltl в министерстве теперь веют другие ~ новые ветры
2. puhkpilli mängima
дуть <дую, дуешь> во что,
трубить <трублю, трубишь> во что
puhub pasunat дует в трубу
puhuge, pasunad! трубите, трубы!
3. rääkima, lobisema
говорить <говорю, говоришь> что,
болтать <болтаю, болтаешь> что, с кем-чем kõnek,
судачить <судачу, судачишь> о ком-чём, с кем kõnek
puhume pisut juttu поболтаем ~ посудачим о том, о сём kõnek
pinginaaber on õpetajale kõik ette puhunud сосед по парте донёс всё учителю
4. kõnek luiskama, valetama
лгать <лгу, лжёшь; лгал, лгала, лгало>,
сочинять <сочиняю, сочиняешь>,
грешить против истины,
врать [не краснея]
puhub ta või räägib tõtt? он привирает или говорит правду?
5. liialdama, üles puhuma
раздувать <раздуваю, раздуваешь> / раздуть* <раздую, раздуешь> что kõnek
küll see uudis on tähtsaks puhutud ну и раздули же эту новость kõnek
tüli puhuti asjatult üles напрасно раздули конфликт kõnek
jutud ta rikkusest on üles puhutud разговоры о его богатстве раздуты kõnek

purssima v <p'urssi[ma p'urssi[da pursi[b pursi[tud 28>
mingit keelt viletsalt, vigaselt rääkima
коверкать язык,
коверкать слова,
говорить на ломаном языке,
ломать язык kõnek
vigast prantsuse keelt purssima говорить на ломаном французском языке
mõnevõrra pursin soome keelt я кое-как изъясняюсь по-фински kõnek
külaline purssis minuga inglise keelt rääkida гость пытался изъясняться со мной по-английски

rääkima v <r'ääki[ma r'ääki[da räägi[b räägi[tud 28>
1. kõnelema
говорить <говорю, говоришь>
sosinal rääkima говорить шёпотом
avameelselt rääkima говорить откровенно ~ открыто ~ прямо
mikrofoni rääkima говорить в микрофон
ümber nurga rääkima говорить загадками / говорить обиняками van
mõttetusi rääkima говорить пустое ~ нелепости ~ несуразности / нести ~ плести чепуху kõnek
õpetas papagoi rääkima он научил попугая говорить
räägib läbi nina говорит в нос, гнусавит
räägib aktsendiga говорит с акцентом
nad rääkisid rumalasti ~ inetult они сквернословили
räägi mulle tõtt говори ~ скажи мне правду / не виляй, говори прямо kõnek
mis te räägite! [да] что вы говорите!
kui õigust rääkida, siis ... правду ~ по правде сказать ~ говоря ...
faktid rääkisid ise enda eest piltl факты говорили сами за себя
2. mingit keelt v murret oskama v valdama
говорить <говорю, говоришь>
räägib eesti keeles ~ eesti keelt говорит по-эстонски ~ на эстонском языке / владеет эстонским языком / знает эстонский язык
3. midagi käsitlema v teatama, millestki jutustama; vestlema; mingis asjas [ümber] veenma
говорить <говорю, говоришь> с кем, о ком-чём,
поговорить* <поговорю, поговоришь> с кем, о ком-чём,
разговаривать <разговариваю, разговариваешь> с кем-чем, о ком-чём,
рассказывать <рассказываю, рассказываешь> / рассказать* <расскажу, расскажешь> что, кому-чему, о ком-чём, про кого-что,
повествовать <повествую, повествуешь> что, кому, о ком-чём liter,
поведать* <поведаю, поведаешь> что, кому-чему, о ком-чём liter,
беседовать <беседую, беседуешь> о ком-чём, с кем-чем,
толковать <толкую, толкуешь> о ком-чём, с кем-чем kõnek
reisimuljeid rääkima рассказывать/рассказать* о путевых впечатлениях
omavahel ~ nelja silma all rääkima поговорить* с глазу на глаз kõnek / поговорить* тет-а-тет
juttu sirgeks ~ klaariks rääkima выяснять/выяснить* что / обсуждать/обсудить* что / обговаривать/обговорить* что kõnek
ennast tühjaks rääkima выговориться* kõnek / выворачиваться/выворотиться* наизнанку kõnek, hlv / наговариваться/наговориться* всласть kõnek
ennast puhtaks rääkima оправдываться/оправдаться* / выкручиваться/выкрутиться* kõnek
millest film räägib? ~ millest filmis räägitakse? о чём этот фильм [повествует]? / о чём в этом фильме говорится?
raadio rääkis, et ... по радио передавали ~ сообщили, что ... kõnek
temast räägitakse hästi о нём хорошо отзываются
rääkis kaaslase pehmeks ~ nõusse он уговорил собеседника
tal õnnestus partner surnuks rääkida piltl он заговорил партнёра до смерти
nõnda räägib pärimus так гласит предание
rahvas räägib, et tulevat külm suvi юди] говорят, что лето будет холодное
luuletus räägib armastusest в стихотворении говорится о любви
4. kõnek kokku leppima
договариваться <договариваюсь, договариваешься> / договориться* <договорюсь, договоришься> о чём, с кем-чем,
условливаться <условливаюсь, условливаешься> / условиться* <условлюсь, условишься> о чём, с кем-чем
hinna suhtes on mul temaga juba räägitud насчёт цены я с ним уже договорился
5. kõnet pidama, kõnega esinema
держать речь,
говорить/сказать* речь,
выступать/выступить* с речью,
произносить/произнести* речь
kõneleja rääkis peast докладчик говорил без бумажки kõnek
pastor räägib kantslist пастор читает проповедь с кафедры
miitingul rääkiis mitu inimest на митинге выступили [с речью] несколько человек
6. piltl millestki tunnistust andma, midagi aimata laskma v tõendama
говорить <-, говорит> о чём,
свидетельствовать <-, свидетельствует> о чём,
признавать <признаю, признаёшь> / признать* <признаю, признаешь> что,
выдавать <выдаю, выдаёшь> / выдать* <выдам, выдашь; выдал, выдала> кого-что madalk
statistika räägib majanduse tõusust статистика говорит ~ свидетельствует о подъёме экономики
punetavad silmad rääkisid nutust покрасневшие глаза -- признак её слёз / красные глаза выдали её [слёзы] piltl

seletama v <seleta[ma seleta[da seleta[b seleta[tud 27>
1. ära
объяснять <объясняю, объясняешь> / объяснить* <объясню, объяснишь> что, кому-чему,
толковать <толкую, толкуешь> что,
растолковывать <растолковываю, растолковываешь> / растолковать* <растолкую, растолкуешь> что, кому-чему
selgeks
разъяснять <разъясняю, разъясняешь> / разъяснить* <разъясню, разъяснишь> что, кому-чему,
истолковывать <истолковываю, истолковываешь> / истолковать* <истолкую, истолкуешь> что,
растолковывать <растолковываю, растолковываешь> / растолковать* <растолкую, растолкуешь> что, кому-чему
selgitama
пояснять <поясняю, поясняешь> / пояснить* <поясню, пояснишь> что, кому-чему
ta oskab kõike arusaadavalt seletada он умеет доступно объяснять ~ разъяснять всё
palun asja pikemalt seletada прошу пояснить [дело] подробнее
talle on seda raske seletada ему трудно пояснить ~ разъяснить это
õpetaja seletab uut teoreemi учитель разъясняет новую теорему
seletab ainet ilmekate näidetega он объясняет предмет, приводя наглядные примеры
seletage, mis siis õieti juhtus объясните, что же на самом деле случилось
millega sa seletad oma teguviisi? чем ~ как ты объяснишь свой поступок?
püüdis oma käitumist seletada он пытался истолковать своё поведение
meister seletas töölistele uut töövõtet мастер разъяснял ~ объяснял рабочим новый приём ~ способ
seletav sõnaraamat толковый словарь
2. tõlgendama
толковать <толкую, толкуешь> что,
истолковывать <истолковываю, истолковываешь> / истолковать* <истолкую, истолкуешь> что
pühakirja seletama толковать Писание
eit oskas unenägusid seletada старуха умела толковать сны
mõistatust seletati mitut moodi загадку толковали ~ истолковывали по-разному
3. rääkima, jutustama
рассказывать <рассказываю, рассказываешь>,
говорить <говорю, говоришь>,
толковать <толкую, толкуешь> kõnek
pikalt-laialt
распространяться <распространяюсь, распространяешься> kõnek
õiendama
возникать <возникаю, возникаешь> madalk
üks tegutseb, teine ainult seletab один действует, другой только рассуждает ~ говорит / один делает, другой только болтает kõnek
asi on selge, mis siin enam seletada всё ясно, что тут ещё говорить / всё ясно, что тут ещё распространяться ~ толковать kõnek
pea suu, ära ühtelugu seleta! замолчи, не болтай всё время! kõnek
mis sa seletad! что ты возникаешь! madalk
4. silmadega, nägemisega, kuulmisega eraldama
различать <различаю, различаешь> / различить* <различу, различишь> кого-что, где
silmadega
видеть <вижу, видишь>,
разглядеть* <разгляжу, разглядишь> кого-что, где
seletasin selgesti vastasistujate nägusid я хорошо различал лица сидящих напротив меня
udus ei seletanud kümne sammu kauguselegi в тумане уже в десяти шагах ничего нельзя было различить
jämedat kirja seletab taat ilma prillita написанное жирным шрифтом старик читает без очков
kõrv hakkas seletama kummalisi hääli ухо стало различать странные звуки
5. seletatud: õndsalik, õnnis
блаженный <блаженная, блаженное>
seletatud ilme блаженный вид
näol seletatud naeratus блаженная улыбка на лице
6. kõnek selge[ma]ks, korda tegema
kurku seletama откашливаться/откашляться* / прокашливаться/прокашляться*
silmi seletama напрягать/напрячь* зрение
laenata on hea, võlga seletada raske брать взаймы хорошо, а расплачиваться с долгами нелегко

sinatama v <sinata[ma sinata[da sinata[b sinata[tud 27>
„sina“ ütlema
говорить ты кому,
обращаться на ты к кому,
быть на ты с кем kõnek,
тыкать <тыкаю, тыкаешь> кого, кому kõnek
õpetaja sinatab lapsi учитель обращается к детям на ты / учитель говорит детям ты
hakkasime sinatama мы перешли на ты
ärge sinatage mind вы мне ~ меня не тычьте kõnek

sõnama v <sõna[ma sõna[da sõna[b sõna[tud 27>
1. ütlema, lausuma, mainima
сказать* <скажу, скажешь> что, кому-чему,
говорить <говорю, говоришь> что, кому-чему,
заметить* <замечу, заметишь> что,
произнести* <произнесу, произнесёшь; произнёс, произнесла> что,
проговорить* <проговорю, проговоришь> что,
промолвить* <промолвлю, промолвишь> что
peremees sõnas, et läheb välja хозяин сказал ~ заметил, что выйдет
2. kõnek sõnadega halba tekitama, sõnuma, ära sõnama
наговаривать <наговариваю, наговариваешь> / наговорить* <наговорю, наговоришь> [на] что, на чём,
нашёптывать <нашёптываю, нашёптываешь> / нашептать* <нашепчу, нашепчешь> на что

teietama v <teieta[ma teieta[da teieta[b teieta[tud 27>
говорить на вы,
обращаться на вы,
выкать <выкаю, выкаешь> kõnek
teietab kõiki kolleege он обращается ко всем коллегам на вы

tonkama v <t'onka[ma tonga[ta t'onka[b tonga[tud 29>
1. tonksama, torkama
толкнуть* <толкну, толкнёшь> кого-что, во что, чем,
пихнуть* <пихну, пихнёшь> кого-что, во что, чем kõnek,
ткнуть* <однокр. ткну, ткнёшь> кого-что, во что, чем kõnek
tonkas mind küünarnukiga он пихнул меня локтем kõnek
2. tönkama, purssima
коверкать [язык],
говорить на ломаном языке kõnek, piltl,
ломать язык kõnek, piltl
inglise keelt tonkab ta õige vaevaliselt он с трудом изъясняется по-английски / он коверкает английский язык
tonkab pisut eesti keelt [rääkida] он немного говорит на ломаном эстонском языке kõnek, piltl

tunnistama v <tunnista[ma tunnista[da tunnista[b tunnista[tud 27>
1. midagi omaks, tõeks, õigeks võtma
признавать <признаю, признаёшь> / признать* <признаю, признаешь> что,
признаваться <признаюсь, признаёшься> / признаться* <признаюсь, признаешься> в чём,
сознаваться <сознаюсь, сознаёшься> / сознаться* <сознаюсь, сознаешься> в чём,
соглашаться <соглашаюсь, соглашаешься> / согласиться* <соглашусь, согласишься> с чем
südamelt ära rääkima
исповедоваться[*] <исповедуюсь, исповедуешься> / исповедаться* <исповедаюсь, исповедаешься> у кого, кому, в чём
tuleb tunnistada, et ... следует признать, что... / надо сознаться, что...
on vaja mehisust, et oma süüd tunnistada надо иметь мужество, чтобы признать свою вину
pean tunnistama, et seda ma ei oodanud должен признаться, этого я не ожидал
poiss tunnistas kõik üles мальчик во всём признался ~ сознался
kaebealune on oma süü üles tunnistanud обвиняемый признал свою вину
2. oma usku kuulutama
проповедовать свою веру,
провозглашать/ провозгласить* свою веру
3. kohtus tunnistust v tunnistusi andma
свидетельствовать <свидетельствую, свидетельствуешь> против кого,
давать/дать* [свидетельские] показания против кого
valet tunnistama давать/дать* ложные показания
[kelle] vastu tunnistama свидетельствовать против кого / давать/дать* свидетельские показания против кого / показывать/показать* на кого kõnek
4. kedagi v midagi kellekski v millekski olevaks kuulutama
признавать <признаю, признаёшь> / признать* <признаю, признаешь> кого-что, каким
leping tunnistati kehtetuks договор признали ~ был признан недействительным
ta tunnistati teadmata kadunuks его признали без вести пропавшим
noormees tunnistati sõjaväeteenistuse jaoks kõlbmatuks юношу признали непригодным к службе в армии
vastane tunnistas end võidetuks противник признал себя побеждённым
5. kehtivaks, õigeks, sobivaks pidama, heaks kiitma; tunnustama
признавать <признаю, признаёшь> / признать* <признаю, признаешь> кого-что
mitte millekski pidama, mitte hoolima
не считаться с кем-чем,
ни во что [не] ставить кого-что kõnek
uut valitsust tunnistama признавать/признать* новое правительство
tema tunnistab ainult oma arvamust он считается только со своим мнением
6. mingit usku olema
исповедовать[*] <исповедую, исповедуешь> что
islamit tunnistama исповедовать ислам ~ мусульманство
7. midagi tõendama, millelegi viitama, millestki tunnistust andma
свидетельствовать <-, свидетельствует> о чём,
говорить <-, говорит> о чём,
указывать <-, указывает> на что
faktid tunnistavad teie vastu факты свидетельствуют ~ говорят против вас
8. [uurivalt, ainiti] vaatama, vaatlema, silmitsema
рассматривать <рассматриваю, рассматриваешь> / рассмотреть* <рассмотрю, рассмотришь> кого-что,
разглядывать <разглядываю, разглядываешь> / разглядеть* <разгляжу, разглядишь> кого-что,
всматриваться <всматриваюсь, всматриваешься> / всмотреться* <всмотрюсь, всмотришься> в кого-что,
вглядываться <вглядываюсь, вглядываешься> / вглядеться* <вгляжусь, вглядишься> в кого-что
jäime võõrast tunnistama мы уставились на незнакомца kõnek, piltl

tönkama1 v <t'önka[ma tönga[ta t'önka[b tönga[tud 29>
vigaselt, konarlikult võõrast keelt rääkima, purssima
коверкать язык,
коверкать слова,
говорить на ломаном языке kõnek, piltl
tönkan väheke vene keelt [rääkida] я с трудом говорю по-русски / я говорю на ломаном русском языке kõnek
tönkab lugeda читает с трудом
räägib eesti keelt töngates коверкает эстонский язык

vestlema v <v'estle[ma vestel[da v'estle[b vestel[dud 30>
jutlema, juttu ajama, rääkima
беседовать <беседую, беседуешь> с кем-чем, о ком-чём,
разговаривать <разговариваю, разговариваешь> с кем-чем,
говорить <говорю, говоришь> с кем-чем, о ком-чём,
толковать <толкую, толкуешь> с кем-чем, о ком-чём kõnek
veidi
побеседовать* <побеседую, побеседуешь> с кем-чем, о ком-чём,
поговорить* <поговорю, поговоришь> с кем-чем, о ком-чём,
потолковать* <потолкую, потолкуешь> с кем-чем, о ком-чём kõnek
sõbrad vestlesid omavahel друзья беседовали между собой / приятели толковали друг с другом kõnek
vestles vennaga muusikast он говорил с братом о музыке
lauas vesteldi elavalt за столом оживлённо беседовали / за столом шёл оживлённый разговор
meil on, millest vestelda нам есть о чём поговорить
vesteldi tühjast-tähjast болтали о том о сём kõnek

vestma1 v <v'est[ma v'est[a vesta[b veste[tud, v'est[is v'est[ke 34>
jutustama, rääkima
рассказывать <рассказываю, рассказываешь> / рассказать* <расскажу, расскажешь> что, кому-чему, о ком-чём, про кого-что,
повествовать <повествую, повествуешь> что, кому-чему, о ком-чём,
говорить <говорю, говоришь> что, кому-чему, о ком-чём
muinasjuttu vestma рассказывать/рассказать* сказку
hakkas vestma lugusid ammumöödunud aegadest он стал рассказывать истории про давние времена / он стал повествовать о временах давно минувших
mõistujutt vestab pimedast vanamehest, kes ... притча повествует о слепом старике, который...
arheoloogilised leiud vestavad meie esivanemate elust piltl археологические находки рассказывают ~ говорят о жизни наших предков

viiplema v <v'iiple[ma viibel[da v'iiple[b viibel[dud 30>
viipekeeles väljenduma
говорить на языке жестов,
общаться на языке жестов
ta ei oska viibelda он не знает языка жестов / он не умеет пользоваться языком жестов
viibeldud eesti keel эстонский язык, переданный жестами

õelutsema v <õelutse[ma õelutse[da õelutse[b õelutse[tud 27>
õel olema, õelalt käituma
злопыхательствовать <злопыхательствую, злопыхательствуешь>,
злобствовать <злобствую, злобствуешь>,
ехидничать <ехидничаю, ехидничаешь> kõnek,
ехидствовать <ехидствую, ехидствуешь> kõnek,
язвить <язвлю, язвишь> kõnek,
говорить колкости

ütlema v <'ütle[ma ütel[da 'ütle[b ütel[dud 30; 'ütle[ma 'öel[da 'ütle[b 'öel[dud 30>
1. sõnama, lausuma
сказать* <скажу, скажешь> что, кому-чему,
говорить <говорю, говоришь> что, кому-чему,
произнести* <произнесу, произнесёшь; -нёс, произнесла> что,
проговорить* <проговорю, проговоришь> что,
промолвить* <промолвлю, промолвишь> что,
заметить* <замечу, заметишь> что
ütles kõva häälega oma nime он громко сказал ~ произнёс своё имя
ütle, miks sa eile koolist puudusid? скажи, почему ты вчера отсутствовал в школе?
oleks ta selle eest aitähki öelnud он даже спасибо не сказал за это / он хоть бы спасибо сказал за это kõnek
kohmas midagi öelda он проговорил что-то невнятно / он промямлил что-то madalk
tema pilk ütles mulle kõik piltl его взгляд сказал мне всё без слов
kas sulle sisetunne midagi ei ütle? piltl тебе интуиция ничего не подсказывает?
2. mainima, rääkima, seletama
сказать* <скажу, скажешь> что, кому-чему,
говорить <говорю, говоришь> что, кому-чему
Mart, nagu juba öeldud, kavatseb ... Март, как уже говорилось ~ было сказано, намеревается...
ütle talle minu soov edasi передай ему моё [по]желание
võrdluseks olgu öeldud, et ... для сравнения скажем, что...
tänases ajalehes öeldakse, et ... в сегодняшней газете пишут, что...
käsi peseb kätt, ütleb vanasõna рука руку моет, гласит пословица piltl
minu nimi teile vaevalt midagi ütleb piltl моё имя вряд ли вам что-нибудь скажет kõnek
3. oma arvamust, seisukohta, otsust millegi kohta ütlema, väitma
сказать* <скажу, скажешь> что,
утверждать <утверждаю, утверждаешь> что
4. tegelikku olukorda ja inimeste suhtumist kajastavates väljendustes
tõtt öelda правду сказать kõnek / по правде говоря kõnek
ausalt öelda ~ öeldes честно говоря
pehmelt öelda ~ öeldes мягко говоря piltl
raske öelda, millest kõik alguse sai трудно сказать, с чего всё началось
5. hüüatustes ja arvamusavaldustes
скажи! kõnek,
скажите! kõnek,
что ты говоришь! kõnek,
что вы говорите! kõnek
ära sa ütle, täitsa korralik tasu! скажи ты, довольно приличная плата! kõnek
no ütle poissi, mis tegi! скажи на милость, что мальчик сотворил ~ натворил! kõnek
6. rõhutus asendis adverbiaalselt oletust väljendades
скажем,
почти,
около,
примерно
tule peale lõunat, ütleme, kell neli! приходи после обеда[, скажем,] часа в четыре!


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur