[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

Leitud 11 artiklit

kõnnitama v <kõnnita[ma kõnnita[da kõnnita[b kõnnita[tud 27>
kõndida laskma; talutama
водить <вожу, водишь> кого-что
mõnda aega
поводить* <повожу, поводишь> кого-что
sõidust tulnud hobust kõnnitama вываживать/выводить* разгорячённую ездой лошадь
ema kõnnitab last käekõrval мама водит ребёнка за руку
laps kõnnitab nukku ребёнок водит куклу за руку
kõnnitab koera rihma otsas водит ~ выгуливает собаку на поводке

käitama v <k'äita[ma k'äita[da k'äita[b k'äita[tud 27>
1. käia laskma, kõnnitama
водить гулять кого-что
hobust pärast sõitu
вываживать <вываживаю, вываживаешь> / выводить* <вывожу, выводишь> кого-что,
прохаживать <прохаживаю, прохаживаешь> кого-что kõnek,
прогуливать <прогуливаю, прогуливаешь> кого-что kõnek
käitab haiget он водит больного гулять
käitab sõidust tulnud hobust он вываживает разгорячённую ездой лошадь
2. tehn tegevuses pidama, käigus hoidma
приводить/привести* в движение что
masinaid käitab elekter машины приводятся в движение электричеством

juhtima v <j'uhti[ma j'uhti[da juhi[b juhi[tud 28>
1. liikumisele v kulgemisele suunda andma
вести <веду, ведёшь; вёл, вела>,
водить <вожу, водишь> кого-что, куда,
править <правлю, правишь> кем-чем,
управлять <управляю, управляешь> кем-чем
suunama
направлять <направляю, направляешь> / направить* <направлю, направишь> кого-что, куда
saates, kaasas olles
проводить <провожу, проводишь> / провести* <проведу, проведёшь; провёл, провела> кого-что, куда
autot juhtima водить ~ вести автомобиль
hobuseid juhtima править лошадьми
laeva juhtima управлять кораблём
laeva sihtsadamasse juhtima вести корабль в порт назначения
peremees juhtis hobuse õue хозяин направил ~ провёл лошадь во двор
vesi juhiti järvest põllule воду направили из озера на поле
käsi juhib sulge рука водит пером
trepist üles juhtima проводить/провести* вверх по лестнице
külaline juhiti kabinetti гостя проводили ~ провели ~ направили в кабинет
torud juhivad sooja õhu tuppa тёплый воздух по трубам поступает в комнату
renn juhib kartulid kastidesse картофель скатывается по жёлобу в ящик
poiss juhib hobust suu kõrvalt kinni hoides мальчик ведёт лошадь под уздцы
juhtisin hoobi kõrvale я отвёл удар
tee juhitakse linnast mööda дорога проводится в обход города
2. tegevust suunama
руководить <руковожу, руководишь> кем-чем,
управлять <управляю, управляешь> кем-чем,
править <правлю, правишь> кем-чем,
ведать <ведаю, ведаешь> чем,
направлять <направляю, направляешь> / направить* <направлю, направишь> кого-что,
командовать <командую, командуешь> кем-чем sõj
eesotsas olema
возглавлять <возглавляю, возглавляешь> / возглавить* <возглавлю, возглавишь> что,
быть во главе чего,
стоять во главе чего
vestlust lauas juhtis ema беседой за столом руководила мама
teda juhtis vaid raev им руководил лишь гнев
sind ei juhi mõistus ты не руководствуешься разумом
juhtisin jutu uuele teemale я перевёл разговор на новую тему
püüdsin oma mõtteid mujale juhtida я пытался думать о чём-либо другом
[kelle] tähelepanu juhtima [millele] обращать/обратить* [чьё] внимание на что
riiki juhtima управлять ~ править государством ~ страной / быть во главе государства ~ страны / возглавлять/возглавить* государство ~ страну
ministeeriumi juhtima руководить министерством / возглавлять/возглавить* министерство
komisjoni tööd juhtima возглавлять/возглавить* работу комиссии / руководить работой комиссии
direktor juhib instituuti директор руководит институтом
rügementi juhtima командовать полком
majapidamist juhtima ведать хозяйством, заправлять хозяйством madalk
3. füüs edasi kandma
проводить <-, проводит> что,
быть проводником чего
metallid juhivad hästi elektrit ja soojust металлы хорошо проводят электричество и тепло / металлы -- хорошие проводники электричества и тепла
4. võistluses esikohal olema
лидировать[*] <лидирую, лидируешь> в чём,
выигрывать <выигрываю, выигрываешь> что
odaviskes juhtima лидировать в метании копья
juhime kahe punktiga мы впереди на два очка
meie meeskond asus juhtima наша команда сразу вышла вперёд
poiss juhtis jooksu esimesed 300 meetrit мальчик лидировал в беге ~ в забеге первые 300 метров

juhtimis+oskus s <+'oskus 'oskuse 'oskus[t 'oskus[se, 'oskus[te 'oskus/i ~ 'oskuse[id 11 ~ 9>
1. oskus juhtida sõidukit
умение водить что,
умение управлять чем,
умение править чем
2. oskus juhtida tööd, inimesi
умение руководить кем-чем,
умение управлять кем-чем,
умение править кем-чем,
способность руководить кем-чем,
способность управлять кем-чем,
способность править кем-чем
direktori juhtimisoskus организаторские способности директора / способности директора руководить ~ управлять чем

läbi käima v
1. läbi kõndima
проходить <прохожу, проходишь> / пройти* <пройду, пройдёшь; прошёл, прошла> что,
обходить <обхожу, обходишь> / обойти* <обойду, обойдёшь; обошёл, обошла> кого-что,
исхаживать <исхаживаю, исхаживаешь> / исходить* <исхожу, исходишь> что kõnek
läbi sõitma
объезжать <объезжаю, объезжаешь> / объездить* <объезжу, объездишь> кого-что,
объезжать <объезжаю, объезжаешь> / объехать* <объеду, объедешь> кого-что,
изъездить* <изъезжу, изъездишь> что kõnek,
исколесить* <исколешу, исколесишь> что kõnek
käisin kogu turu läbi я обошёл ~ прошёл весь базар / я исходил весь базар kõnek
käisime läbi kõik näitusesaalid мы обошли все выставочные залы
käisin kõik oma vanad tuttavad läbi я обошёл всех своих старых знакомых
tal on mitmed maad läbi käidud он объездил многие страны / он исколесил ~ изъездил многие страны kõnek
2. millegi kaudu kulgema
проходить <прохожу, проходишь> / пройти* <пройду, пройдёшь; прошёл, прошла> через что, по чему
kusagilt läbi
заходить <захожу, заходишь> / зайти* <зайду, зайдёшь; зашёл, зашла> куда, к кому
sõidukiga
заезжать <заезжаю, заезжаешь> / заехать* <заеду, заедешь> куда, к кому
siit käib läbi palju rahvast здесь проходит много народу
käin korraks kodunt läbi я зайду на минутку домой
uurija käest käivad läbi kümned toimikud десятки дел проходят через руки следователя
sumin käis saalist läbi шум прошёл по залу
see motiiv käib läbi mitmest jutustusest этот мотив проходит через многие рассказы
kõht käib läbi [у кого] нормальный стул
3. aistingu, tundmuse kohta: läbima
пробегать <-, пробегает> / пробежать* <-, пробежит> по чему
mõtte kohta
промелькивать <-, промелькивает> / промелькнуть* <-, промелькнёт>
värin käis kehast läbi дрожь пробежала по телу
ehmatus käis kehast läbi страх пробрал кого
peast käis läbi üks mõte в голове промелькнула ~ пронеслась одна мысль
4. suhtlema
общаться <общаюсь, общаешься> с кем,
знаться <знаюсь, знаешься> с кем kõnek,
водиться <вожусь, водишься> с кем kõnek,
водить хлеб-соль с кем kõnek
ta ei käi kellegagi läbi он ни с кем не общается
nad ei käi enam läbi они больше не общаются / они больше не знаются kõnek

mestima v <m'esti[ma m'esti[da mesti[b mesti[tud 28>
1. kõnek mestis olema, seltsima
водиться <вожусь, водишься> с кем,
водить компанию с кем,
водить дружбу с кем
mesti lööma
сходиться <схожусь, сходишься> / сойтись* <сойдусь, сойдёшься; сошёлся, сошлась> с кем,
подружиться* <подружусь, подружишься> с кем
ei maksa igasuguste kahtlaste tegelastega mestida не стоит водиться с разными сомнительными типами
2. info andmemassiive kokku järjestama
объединять <объединяю, объединяешь> / объединить* <объединю, объединишь> что, с чем

roolima v <r'ooli[ma r'ooli[da rooli[b rooli[tud 28>
рулить <рулю, рулишь>,
выруливать <выруливаю, выруливаешь> / вырулить* <вырулю, вырулишь> что,
править рулём,
управлять рулём,
вести <веду, ведёшь; вёл, вела> что,
водить <вожу, водишь> что,
крутить руль
poiss roolib ratast ühe käega парень крутит баранку одной рукой madalk, piltl

sõbrustama v <sõbrusta[ma sõbrusta[da sõbrusta[b sõbrusta[tud 27>
1.
дружить <дружу, дружишь> с кем-чем,
водить дружбу с кем-чем kõnek,
водить компанию с кем-чем kõnek,
быть в дружбе с кем-чем
klassikaaslastega sõbrustama дружить с одноклассниками
sõbrustasid teineteisega juba lapsepõlves они дружили с детских лет
seltsimatu inimesena ei sõbrustanud ta kellegagi будучи человеком нелюдимым он ни с кем не водился kõnek
poiss sõbrustas hobustega мальчик дружил с лошадьми / мальчик водился с лошадями kõnek
2. end sõbraks tegema
лебезить <лебежу, лебезишь> перед кем-чем kõnek,
подлизываться <подлизываюсь, подлизываешься> / подлизаться* <подлижусь, подлижешься> к кому-чему kõnek
püüdis karjääri huvides ülemustega sõbrustada в интересах карьеры он пытался подлизаться к начальству kõnek
3. lugu pidama, hindama, nõrkust tundma mille vastu
дружить <дружу, дружишь> с чем piltl,
любить <люблю, любишь> что
alkoholiga sõbrustama подружиться* с бутылкой
spordiga sõbrustama дружить со спортом

tagandama v <taganda[ma taganda[da taganda[b taganda[tud 27>
1. töö-, ametikohalt kõrvaldama, taandama
отстранять <отстраняю, отстраняешь> / отстранить* <отстраню, отстранишь> кого-что, от чего,
устранять <устраняю, устраняешь> / устранить* <устраню, устранишь> кого-что, от чего, из чего,
смещать <смещаю, смещаешь> / сместить* <смещу, сместишь> кого-что,
снимать <снимаю, снимаешь> / снять* <сниму, снимешь; снял, сняла, сняло> кого-что, с чего
võimu juurest
свергать <свергаю, свергаешь> / свергнуть* <свергну, свергнешь; сверг, свергнул, свергла> кого-что,
лишать/лишить* власти кого-что,
низлагать <низлагаю, низлагаешь> / низложить* <низложу, низложишь> кого-что liter
kuningat troonilt tagandama свергать/свергнуть* короля с престола ~ с трона
ta tagandati [ameti]kohalt ~ ametist его отстранили ~ устранили от должности ~ сместили с должности
valitsus tagandati правительство низложили liter
2. veolooma tagurpidi liikuma panema
осаживать <осаживаю, осаживаешь> / осадить* <осажу, осадишь> кого-что,
пятить <пячу, пятишь> кого-что,
заставлять/заставить* податься* назад кого-что,
заставлять/заставить* пятиться кого-что
sõidukit
водить/вести* задним ходом что
auto tagandati garaaži машину завели в гараж задним ходом
tagandas hobuse aiste vahele он задом завёл коня в оглобли

talutama v <taluta[ma taluta[da taluta[b taluta[tud 27>
kedagi kõnnitama; millegi näitamiseks kedagi saatma v juhtima
водить <вожу, водишь> кого-что
kindlas suunas
вести <веду, ведёшь; вёл, вела> кого-что
talutab pimedat üle tee ведёт ~ переводит слепого через дорогу
kannatanu talutati eemale пострадавшего отвели ~ увели в сторону
süüalune talutati kohtusaalist välja обвиняемого вывели из зала суда
tallimees talutab hobust ratsmeidpidi ~ valjaidpidi latrisse конюх ведёт ~ заводит лошадь под уздцы в стойло
talutab koera rihma otsas водит ~ ведёт собаку на поводке
turiste talutatakse mööda linna ringi туристов водят по городу

vedama v <veda[ma veda[da v'ea[b v'ee[tud v'ee[takse 28>
1. enda järel tõmbama
тянуть <тяну, тянешь> кого-что ka piltl
noota vedama тянуть невод
hobune veab vankrit лошадь тянет ~ везёт телегу
traktor veab atra трактор тянет [за собой] плуг
vedav ratas tehn ведущее колесо
2. kaupa, koormat, inimesi vms sõidu- v veovahendiga ühest kohast teise toimetama
возить <вожу, возишь> кого-что, в чём, на чём, куда,
транспортировать[*] <транспортирую, транспортируешь> кого-что, чем
kindlas suunas
везти <везу, везёшь; вёз, везла> кого-что, на чём, в чём, куда
ühenduses looduslike jõududega: kandma
нести <-, несёт; нёс, несла> кого-что, куда
ühenduses millegi tegelikult liikumatuga
вести <-, ведёт; вёл, вела> куда
rongid veavad reisijaid поезда возят пассажиров / пассажиров возят на поезде
auto veab poodidesse kaupa машина развозит товар по магазинам
palgid veetakse talvel metsast välja брёвна вывозят из леса зимой
voorimees vedas mehe võõrastemajja извозчик повёз ~ отвёз мужчину в гостиницу
praam vedas meid üle jõe паром перевёз ~ доставил ~ переправил нас через реку
prügi on ära vedamata мусор ещё не увезли ~ не увезён
vool vedas ta otse kärestikku течением его несло прямо к порогам
tee veab mere poole дорога ведёт к морю ~ в направлении моря
3. midagi rasket kandma, tassima, kuhugi viima ~ tooma
таскать <таскаю, таскаешь> кого-что, куда,
носить <ношу, носишь> кого-что, куда
kindlas suunas
тащить <тащу, тащишь> что, куда,
нести <несу, несёшь; нёс, несла> кого-что, куда
vedasid kahekesi rasket pampu они тащили вдвоём тяжёлую котомку
puud tuleb kuuri vedada дрова нужно затащить в сарай kõnek
veab last kukil несёт ~ тащит ребёнка на спине
mis sa sest kassist siia vedasid? зачем ты притащил сюда эту кошку? kõnek
4. tõmbama, tirima, sikutama
тянуть <тяну, тянешь> кого-что, за что,
таскать <таскаю, таскаешь> кого-что, за что kõnek,
тащить <тащу, тащишь> кого-что, за что kõnek
[kitsavõitu] riietuseset selga panema
натягивать <натягиваю, натягиваешь> / натянуть* <натяну, натянешь> что, на что
seljast võtma
стягивать <стягиваю, стягиваешь> / стянуть* <стяну, стянешь> что, с чего,
стаскивать <стаскиваю, стаскиваешь> / стащить* <стащу, стащишь> что, с чего kõnek
veab uppujat kalda poole тянет утопающего к берегу / тащит утопающего к берегу kõnek
vedas paadi kaldale он вытащил ~ вытянул лодку на берег
vedas ennast hädavaevalt lähima pingini он еле дотащился до ближайшей скамейки kõnek
vedas paremat jalga järel он волочил правую ногу / он припадал на правую ногу kõnek
veab kardina akna ette он задёргивает ~ задвигает занавеску ~ штору
vedas tõmbluku kinni он задёрнул ~ застегнул молнию
laps veab ema käest ребёнок тянет мать за руку
mehed veavad köit мужчины перетягивают канат
kuidagi vedasid ots otsaga kokku piltl они еле-еле сводили концы с концами kõnek
pole üksmeelt, igaüks veab oma kanti piltl нет единогласия, каждый тянет в свою сторону
vedas last mööda arste piltl он таскал ребёнка по врачам kõnek
kae, kes kõik on end kohale vedanud! kõnek смотри кто притащился!
veab saapaid jalga он натягивает сапоги
vedas saapad jalast он стянул сапоги [с ног] / он стащил сапоги [с ног] kõnek
vedas pussi tupest он вытащил нож из ножен ~ из ножон ~ из футляра
5. näoilme, keha, loodusnähtuste jm kohta: kiskuma, tõmbama
vedas suu naerule на лице появилась улыбка / он заулыбался kõnek
vedas huuled mossi он надул губы ~ надулся kõnek
vea kõht sisse! втяни живот!
vedas kulmu kortsu он нахмурил ~ сдвинул ~ свёл брови
tigedus veab silmad kissi [кто] щурит глаза ~ прищуривается ~ щурится от злости
nägu veab pilve лицо хмурится у кого
selg vedas küüru спина горбилась ~ сутулилась
hakkab videvikuks vedama сумерки ложатся ~ спускаются [на землю] / смеркается / темнеет
veab vihmale собирается дождь / клонит ~ идёт к дождю
kõik veab täna kiiva сегодня всё выходит боком kõnek
firmal vedas viltu фирме не [по]везло kõnek
6. tugevasti kuhugi meelitama, tõmbama, kiskuma
тянуть <-, тянет> кого-что, куда piltl,
влечь <-, влечёт; влёк, влекла> кого-что, к кому-чему, куда,
манить <-, манит> кого-что, куда
süda veab ikka vana sõbra poole сердце неизменно тянет меня к старому другу / сердце тянется к старому другу piltl
mõte veab koju мысли влекут домой piltl
teda lausa veab kõrtsi его прямо тянет в кабак kõnek
7. juhtima, suunama
водить <вожу, водишь> кого-что, куда,
вести <веду, ведёшь; вёл, вела> кого-что, куда,
повести* <поведу, поведёшь; повёл, повела> кого-что, куда
asus ~ hakkas jooksu vedama он повёл бег
veab jutu poliitikale переводит разговор на политику
küll ta veab asja mäele! piltl да справится он с этим делом! kõnek
8. virutama, nähvama
полоснуть* <полосну, полоснёшь> кого-что, чем, по чему kõnek,
двинуть* <двину, двинешь> кого-что, чем madalk,
съездить* <съезжу, съездишь> кому, по чему madalk
vedas poisile ühe tulise mööda kõrvu он дал мальчику оплеуху kõnek / он заехал мальчишке в ухо madalk
vedas üle küüru он полоснул [кого] по спине kõnek
9. [käega] mööda mingit pinda libistama
водить <вожу, водишь> чем, по чему,
проводить <провожу, проводишь> / провести* <проведу, проведёшь; провёл, провела> чем, по чему
vedas peoga üle juuste он провёл ~ скользнул ладонью ~ рукой по волосам
vedas poognaga üle pillikeelte он провёл смычком по струнам
veab sõrmega artiklis järge читая статью, водит пальцем по строчкам
veab paberile pliiatsiga jooni чертит карандашом по бумаге
veab numbrile rõnga ümber обводит цифру кружком
ader veab põllule vagusid плуг бороздит поле
võistlusele on juba kriips alla veetud соревнование ~ конкурс подвели уже к концу
10. midagi ühest punktist teise tõmmates paigaldama
вести <веду, ведёшь; вёл, вела> / провести* <проведу, проведёшь; провёл, провела> что,
проводить <провожу, проводишь> / провести* <проведу, проведёшь; провёл, провела> что
kaablit vedama проводить/провести* ~ тянуть/протянуть* кабель
läbi metsa veeti kraav через лес провели ~ проложили канаву
pingule veetud nöör натянутая верёвка
11. õhu vm sissepoole tõmbamise kohta
втягивать <втягиваю, втягиваешь> / втянуть* <втяну, втянешь> что
vedas kopsudesse pika sõõmu õhku он втянул в лёгкие ~ вдохнул большой глоток воздуха
koer veab ninaga õhku собака водит ~ поводит носом ~ принюхивается
veab ahnelt suitsu жадно тянет папиросу / жадно затягивается kõnek, piltl
muudkui köhatab ja veab ninaga всё покашливает и шмыгает ~ хлюпает носом kõnek
12. hästi minema, õnne olema
везти <-, везёт; везло> / повезти* <-, повезёт; повезло> кому, с кем-чем, во что, в чём kõnek
tal vedas eksamil kõvasti ему здорово повезло на экзамене madalk
tal ei vea kaardimängus ему не везёт в карты kõnek
ilmaga ei vea не везёт с погодой kõnek


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur