[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 45 artiklit

a s <'a 'a 'a[d -, 'a[de 'a[sid 26>
1. täht
буква a (а)
väike a строчное a (а)
suur a (A) прописное ~ заглавное a (А)
2. häälik
звук a
lühike a краткий а
pikk a долгий а
ülipikk a сверхдолгий а

a ja o olema [kus] задавать тон где
▪ [mille] a ja o альфа и омега чего
a-st ja b-st [peale] [начинать/начать*] с азов
[ei] a-d ega b-d ровным счётом ничего; ни бе, ни ме, ни кукареку madalk

aabe s <aabe 'aape aabe[t -, aabe[te 'aape[id 6>
kirjatäht
буква <буквы ж>
suured aaped заглавные ~ прописные ~ большие буквы
väikesed aaped строчные ~ маленькие буквы

algus+täht s <+t'äht tähe t'ähte t'ähte, t'ähte[de t'ähte[sid ~ t'äht/i 22>
начальная буква,
первая буква
suure ja väikese algustähe kasutamise reeglid правила употребления прописных и строчных букв
pärisnimed kirjutatakse suure algustähega имена собственные пишутся с прописной ~ с заглавной ~ с большой буквы

b s <b'e b'e b'e[d -, b'e[de b'e[sid 26>
1. täht
буква b (б)
väike b строчное b (б)
suur b (B) прописное ~ заглавное b (Б)
2. häälik
звук b
eesti b on helitu в эстонском языке звук b глухой / эстонский [звук] b глухой

c s <c'e c'e c'e[d -, c'e[de c'e[sid 26>
täht
буква c (ц, к)
väike c строчное c (ц, к)
suur c (C) прописное ~ заглавное c (Ц, К)

d s <d'e d'e d'e[d -, d'e[de d'e[sid 26>
1. täht
буква d (д)
väike d строчное d (д)
suur d (D) прописное ~ заглавное d (Д)
2. häälik
звук d
eesti d on helitu konsonant в эстонском языке d глухой согласный

e1 s <'e 'e 'e[d -, 'e[de 'e[sid 26>
1. täht
буква e (е)
väike e строчное e (е)
suur e (E) прописное ~ заглавное e (Е)
2. häälik
звук e
pikk e долгий е
lühike e краткий е
ülipikk e сверхдолгий е

f1 s <'ef efi 'effi 'effi, 'effi[de 'effi[sid ~ 'eff/e 22>
1. täht
буква f (ф)
väike f строчное f (ф)
suur f (F) прописное ~ заглавное f (Ф)
2. häälik
звук f
helitu kaashäälik f глухой согласный f

g1 s <g'e g'e g'e[d -, g'e[de g'e[sid 26>
1. täht
буква g (г)
väike g строчное g (г)
suur g (G) прописное ~ заглавное g (Г)
2. häälik
звук g
eesti g on helitu эстонский g глухой

h s <h'a h'a h'a[d -, h'a[de h'a[sid 26>
1. täht
буква h (х)
väike h строчное h (х)
suur h (H) прописное ~ заглавное h (Х)
2. häälik
звук h

i s <'i 'i 'i[d -, 'i[de 'i[sid 26>
1. täht
буква i (и)
väike i строчное i (и)
suur i (I) прописное ~ заглавное i (И)
2. häälik
звук i
pikk i долгий i
lühike i краткий i

j s <j'ot joti j'otti j'otti, j'otti[de j'otti[sid ~ j'ott/e 22>
1. täht
буква j (й)
väike j строчное j (й)
suur j (J) прописное ~ заглавное j (Й)
2. häälik
звук j

k s <k'a k'a k'a[d -, k'a[de k'a[sid 26>
1. täht
буква k (к)
väike k строчное k (к)
suur k (K) прописное ~ заглавное k (К)
2. häälik
звук k
eesti keeles k on helitu sulghäälik в эстонском языке k глухой смычный согласный

kaksis-v s <+v'e v'e v'e[d -, v'e[de v'e[sid 26>
lgv
буква w

kapiteel+täht s <+t'äht tähe t'ähte t'ähte, t'ähte[de t'ähte[sid ~ t'äht/i 22>
trük väiketähekõrgune suurtäht
капительная буква

kirja+täht s <+t'äht tähe t'ähte t'ähte, t'ähte[de t'ähte[sid ~ t'äht/i 22>
1. aabe
буква <буквы ж>
keerdude ja kõverustega kirjatähed буквы с закавычками и закорючками kõnek
kirjatähtedega kirjutama писать прописью
2. kirjapandu, kirjasõna
слово <слова sgt с>
ettekirjutatu
буква <буквы sgt ж> piltl
bürokraat peab alati kirjatähest kinni бюрократ всегда придерживается буквы
3. kõnek kirjalik tõend, ametlik paber
бумага <бумаги ж>,
буква закона

kuld+täht s <+t'äht tähe t'ähte t'ähte, t'ähte[de t'ähte[sid ~ t'äht/i 22>
1. medal
золотая звезда
2. kirjatäht
золотая буква
3. bot sibultaim (Gagea)
гусиный лук
kollane kuldtäht bot (Gagea lutea) жёлтый гусиный лук

l s <'ell elli 'elli 'elli, 'elli[de 'elli[sid ~ 'ell/e 22>
1. täht
буква l (л)
väike l строчное l (л)
suur l (L) прописное ~ заглавное l (Л)
2. häälik
звук l
palataliseeritud l палатализованный звук l

m s <'emm emmi 'emmi 'emmi, 'emmi[de 'emmi[sid ~ 'emm/e 22>
1. täht
буква m (м)
väike m строчное m (м)
suur m (M) прописное ~ заглавное m (М)
2. häälik
звук m
eesti m on ninahäälik в эстонском языке m носовой звук

majuskel s <maj'uskel maj'uskli maj'uskli[t -, maj'uskli[te maj'uskle[id 2>
trük suurtäht, versaal
маюскул <маюскула м>,
прописная буква,
заглавная буква

n s <'enn enni 'enni 'enni, 'enni[de 'enni[sid ~ 'enn/e 22>
1. täht
буква n (н)
väike n строчное n (н)
suur n (N) прописное ~ заглавное n (Н)
2. häälik
звук n
3. suurtäheliselt: kellegi v millegi nimetamata v täpsustamata jäetava tähisena
N
härra N господин N
sõitis N linna он поехал в город N.

o s <'o 'o 'o[d -, 'o[de 'o[sid 26>
1. täht
буква o (о)
väike o строчное o (о)
suur o (O) прописное ~ заглавное o (О)
2. häälik
звук o
lühike o краткий о
pikk o долгий о

p1 s <p'e p'e p'e[d -, p'e[de p'e[sid 26>
1. täht
буква p (п)
väike p строчное p (п)
suur p (P) прописное ~ заглавное p (П)
2. häälik
звук p

pookstav s <p'ookstav p'ookstavi p'ookstavi[t -, p'ookstavi[te p'ookstave[id 2>
1. van kirja-, trükitäht
буква <буквы ж>
suurte pookstavitega pealkiri заглавие ~ название[, написанное] крупными ~ большими буквами
2.mitmusesnlj allkiri
роспись <росписи ж> kõnek
viska oma pookstavid kirjale alla черкни свою роспись под письмом kõnek / подмахни письмо kõnek / поставь свой вензель kõnek

r s <'err erri 'erri 'erri, 'erri[de 'erri[sid ~ 'err/e 22>
1. täht
буква r (р)
väike r строчное r (р)
suur r (R) прописное ~ заглавное r (Р)
2. häälik
звук r
põristas rääkides r-i он говорил картавя / он грассировал

ruun2 s <r'uun ruuni r'uuni r'uuni, r'uuni[de r'uuni[sid ~ r'uun/e 22>
1. ruunikirja märk
руна <руны ж>,
руническая буква
2.mitmusesruunikiri
руны <рун pl>,
руническое письмо,
рунические письмена

s1 s <'ess essi 'essi 'essi, 'essi[de 'essi[sid ~ 'ess/e 22>
1. täht
буква s (с)
väike s строчное s (с)
suur s (S) прописное ~ заглавное s (С)
2. häälik
звук s

suur+täht s <+t'äht tähe t'ähte t'ähte, t'ähte[de t'ähte[sid ~ t'äht/i 22>
suur kirjutatud v trükitud [algus]täht
заглавная буква,
прописная буква,
большая буква
trük majuskel, versaaltäht
маюскул <маюскула м>,
буквица <буквицы ж>,
инициал <инициала м>
suurtähtedest pealkiri заглавие ~ название[, написанное] заглавными ~ прописными буквами / заглавие ~ название[, написанное] крупными буквами van
suurtähtedest lühend буквенная аббревиатура lgv
pärisnime kirjutamist alustatakse suurtähega ~ pärisnime algusse kirjutatakse suurtäht имя собственное пишется с прописной ~ с заглавной ~ с большой буквы

sõrmend s <sõrmend sõrmendi sõrmendi[t -, sõrmendi[te sõrmende[id 2>
foneemile vastav sõrmede ja käelaba asend v liigutus
ручная буква,
буква ручной азбуки,
фонема ручной азбуки

š [šaa] s <š'aa š'aa š'aa[d -, š'aa[de š'aa[sid 26>
1. täht
буква š (ш)
väike š строчное š (ш)
suur š (Š) прописное ~ заглавное š (Ш)
2. häälik
звук š

z [tsett, zee] s <ts'et tseti ts'etti ts'etti, ts'etti[de ts'etti[sid ~ ts'ett/e 22; z'ee z'ee z'ee[d -, z'ee[de z'ee[sid 26>
1. täht
буква z (з)
väike z строчное z (з)
suur z (Z) прописное ~ заглавное z (З)
2. häälik
звук z

ž [žee] s <ž'ee ž'ee ž'ee[d -, ž'ee[de ž'ee[sid 26>
1. täht
буква ž (ж)
väike ž строчное ž (ж)
suur ž (Ž) прописное ~ заглавное ž (Ж)
2. häälik
звук ž

t s <t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de t'ee[sid 26>
1. täht
буква t (т)
väike t строчное t (т)
2. häälik
звук t

täht s <t'äht tähe t'ähte t'ähte, t'ähte[de t'ähte[sid ~ t'äht/i 22>
1. taevakeha
звезда <звезды, мн.ч. им. звёзды, род. звёзд, дат. звёздам ж>
heledad tähed яркие звёзды
muutlikud tähed переменные звёзды
langev täht падающая звезда
aotäht утренняя звезда
ehatäht вечерняя звезда
hiidtäht звезда-гигант
hommikutäht ~ koidutäht утренняя звезда
kääbustäht карликовая звезда
sabatäht ~ sabaga täht комета
õnnetäht piltl счастливая звезда
tähed siravad звёзды мерцают
taevas süttivad ~ löövad sirama tähed на небе загораются звёзды
tähed tuhmuvad ja kustuvad звёзды меркнут и гаснут
õnneliku tähe all sündinud inimene piltl человек, родившийся под счастливой звездой
ta täht kustus ~ langes ~ loojus piltl его звезда закатилась ~ погасла
2. piltl staar
звезда <звезды, мн.ч. им. звёзды, род. звёзд, дат. звёздам ж> kõnek,
светило <светила с>,
знаменитость <знаменитости ж> kõnek
balletitäht звезда балета kõnek
filmitäht звезда экрана kõnek
kinotäht кинозвезда kõnek
tõusev täht muusikataevas восходящее музыкальное светило / восходящая музыкальная звезда kõnek
see näitleja on esimese suurusjärgu täht эта актриса -- звезда первой величины kõnek
3. kujund
звезда <звезды, мн.ч. им. звёзды, род. звёзд, дат. звёздам ж>
viisnurkne täht пятиконечная звезда
kaheksaharuline täht восьмиконечная звезда
kuldtäht золотая звезда
punatäht красная звезда
veterani rinnas särab täht на груди у ветерана сияет звезда
valge täht hobuse otsmikul белая звезда на лбу лошади kõnek, piltl
lill avas oma tulipunased tähed цветок распустил свои огненные бутоны
4. kirjatäht, trükitäht
[печатная] буква
hääliku kohta
звук <звука м>,
буква <буквы ж> kõnek
algustäht ~ esitäht начальная ~ первая буква
suurtäht прописная ~ заглавная ~ большая буква
võõrtäht иноязычная ~ чужая буква / буква иностранного алфавита
väiketäht строчная ~ маленькая буква
lapsel on tähed juba selged ~ käes ребёнок уже выучил все буквы
põristab r-tähte он картавит
susistab s-tähte он шепелявит
5. tõend vms
записка <записки, мн.ч. род. записок, дат. запискам ж>,
справка <справки, мн.ч. род. справок, дат. справкам ж>
arstitäht рецепт [врача]
pääsetäht пропуск
rohutäht рецепт [лекарства]
volitäht доверенность
tähel seisab paki omaniku nimi на записке указано имя владельца пакета
6. [tunnus]märk; märguanne
знак <знака м>,
признак <признака м>
tunnustäht признак
viimsepäeva tähed знаки ~ признаки светопреставления
kinkis mulle sõpruse täheks oma kuue в знак дружбы он подарил мне свой пиджак

tähti taevast alla ~ maha tooma доставать/достать* звёзды с неба

täht-tähelt adv <+tähelt>
tähthaaval; otse, väga täpselt, üksikasjalikult
буквально,
по буквам,
буква в букву,
дословно,
слово в слово,
строка в строку,
текстуально
dikteerib nime tähttähelt диктует имя по буквам
kirjutas teksti täht-tähelt raamatust maha он буква в букву ~ слово в слово ~ строка в строку списал текст из книги

u s <'u 'u 'u[d -, 'u[de 'u[sid 26>
1. täht
буква u (у)
väike u строчное u (у)
suur u (U) прописное ~ заглавное u (У)
2. häälik
звук u
lühike u краткий u
pikk u долгий u

v s <v'ee v'ee v'ee[d -, v'ee[de v'ee[sid 26>
1. täht
буква v (в)
väike v строчное v (в)
suur v (V) прописное ~ заглавное v (В)
2. häälik
звук v

w s <+v'ee v'ee v'ee[d -, v'ee[de v'ee[sid 26>
täht: kaksisvee
буква w,
буква даблью

versaal s <vers'aal versaali vers'aali vers'aali, vers'aali[de vers'aali[sid ~ vers'aal/e 22>
1. trük suurtäht, majuskel
маюскул <маюскула м>,
прописная буква,
заглавная буква
2. trük suurtähtkiri
прописной шрифт

õ s <'õ 'õ 'õ[d -, 'õ[de 'õ[sid 26>
1. täht
буква õ (ы)
väike õ строчное õ (ы)
suur õ (Õ) прописное ~ заглавное õ (Ы)
2. häälik
звук õ
pikk õ долгий õ
lühike õ краткий õ

ä s <'ä 'ä 'ä[d -, 'ä[de 'ä[sid 26>
1. täht
буква ä
väike ä строчное ä
suur ä прописное ~ заглавное ä
2. häälik
звук ä
pikk ä долгий ä
lühike ä краткий ä

ö s <'ö 'ö 'ö[d -, 'ö[de 'ö[sid 26>
1. täht
буква ö
väike ö строчное ö
suur ö прописное ~ заглавное ö
2. häälik
звук ö
pikk ö долгий ö
lühike ö краткий ö

ü s <'ü 'ü 'ü[d -, 'ü[de 'ü[sid 26>
1. täht
буква ü
väike ü строчное ü
suur ü прописное ~ заглавное ü
2. häälik
звук ü
pikk ü долгий ü
lühike ü краткий ü

x [iks] s <'iks iksi 'iksi 'iksi, 'iksi[de 'iksi[sid ~ 'iks/e 22>
ladina tähestiku täht; eesti tähestikus võõrtäht
пси <нескл. с>,
кси <нескл. с>,
латинская буква x

y [igrek] s <igrek igreki igreki[t -, igreki[te igreke[id 2>
ladina tähestiku täht; eesti tähestikus võõrtäht
ипсилон <ипсилона м>,
латинская буква y
vt ka üpsilon, igrek


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur