[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 17 artiklit

eesmärgistama
eesmärki seadma
ставить/поставить* цель,
определять/определить* цель
eesmärgistatud tegevus целенаправленная деятельность / целеустремлённая деятельность
eneseanalüüs aitab õppimist eesmärgistada самоанализ помогает определить цели обучения

ees+märk s <+m'ärk märgi m'ärki m'ärki, m'ärki[de m'ärki[sid ~ m'ärk/e 22>
цель <цели ж>,
задача <задачи ж>,
назначение <назначения с>
lähim eesmärk ближайшая цель
ühine eesmärk общая ~ единая цель
peamine eesmärk главная ~ основная цель
üllas eesmärk великая ~ благородная цель
lõppeesmärk конечная цель
põhieesmärk основная ~ главная цель
õppetunni eesmärk цель урока
elu eesmärk цель жизни
ekspeditsiooni eesmärk задача ~ цель экспедиции
eesmärgile jõudma достигать/достичь* ~ достигать/достигнуть* цели
eesmärgiks seadma ставить/поставить* [перед собой] цель / задаваться/задаться* целью
mis eesmärki nad taotlevad? какой цели они добиваются?
mis eesmärgil seda tehakse? с какой целью ~ в целях чего это делается?

maa+sihtmärk
tabamiseks valitud maismaal olev sihtmärk
наземная цель
polügoonil lasti maasihtmärke на полигоне стреляли по наземным целям

mõte s <mõte m'õtte mõte[t -, mõte[te m'õtte[id 6>
1. mõtlemise üksikakt v tulemus
мысль <мысли ж>,
дума <думы ж>
arvamus, seisukoht
мнение <мнения с>,
взгляд <взгляда м>,
точка зрения
mõtlemine, mõttetegevus
размышление <размышления с>
lapsik mõte ребяческая ~ несерьёзная мысль
absurdne mõte абсурдная ~ нелепая мысль
veider mõte странная мысль
meeletu mõte безумная мысль
kaval mõte хитрая мысль
head mõtted хорошие мысли
sünged mõtted мрачные мысли
inimmõte человеческое мышление
muremõtted горестные мысли / горькие думы
salamõte тайная мысль
surmamõtted мысли ~ думы о смерти
äkkmõte внезапная мысль
ühiskondliku mõtte areng развитие общественной мысли
mõtteid mõlgutama ~ heietama предаваться/предаться* размышлениям
mõtteid koguma собираться/собраться* с мыслями
mõtteid vahetama обмениваться/обменяться* мнениями
kuidas ta sellisele mõttele tuli? как он пришёл к такой мысли?
igaüks mõtles omi mõtteid каждый думал о своём
sellist mõtet pole mul varem pähe tulnud раньше мне такой мысли в голову не приходило
mõte ei andnud rahu мысль не давала [кому] покоя / мысль преследовала кого
mõtted keerlevad peas мысли вертятся в голове
heida need mõtted peast выбрось эти мысли из головы
seda mõtet ma ei toeta я не поддерживаю эту точку зрения ~ это мнение
tuli välja huvitava mõttega он высказал ~ выразил интересную мысль
olin oma mõtetega mujal я размышлял ~ думал о чём-то другом
on mõttesse ~ mõtetesse ~ mõtteisse vajunud [кто] погрузился в мысли ~ в размышления / [кто] впал в раздумья / [кто] задумался
istub sügavas mõttes сидит в глубоком раздумье
ärkas oma mõtteist он очнулся от раздумий
mis sul mõttes mõlgub? о чём ты думаешь ~ размышляешь? / о чём тебе думается?
pea on mõtetest tühi голова пустая у кого / [кому] ни о чём не думается
olen seda ideed kaua mõttes kandnud я уже давно лелею эту идею в мыслях
2. kavatsus, plaan, nõu, idee
мысль <мысли ж>,
идея <идеи ж>,
замысел <замысла м>,
намерение <намерения с>,
помысел <помысла м> liter
mõtte algataja инициатор ~ зачинатель идеи
tegi oma mõtte teoks он осуществил ~ реализовал свою идею
ta pole maale asumise mõttest loobunud он не отказался от мысли ~ от идеи ~ от намерения поселиться в деревне
see mõte ei lähe sul läbi эта мысль ~ идея у тебя не пройдёт
mehel on mõte uuesti abielluda мужчина задумал ~ думает снова жениться
mis sul edaspidi mõttes on? что ты намерен делать дальше?
3. tähendus, sisu
смысл <смысла м>,
значение <значения с>
asjaolu, suhe
отношение <отношения с>
lause mõte смысл предложения
uuenduse mõte on selles, et ... смысл ~ значение нововведения ~ новшества в том, что ...
sõna otseses mõttes в прямом смысле слова
laiemas mõttes в более широком смысле
mõnes mõttes on tal õigus в некотором смысле ~ в некотором отношении он прав
4. otstarve, eesmärk; olulisus, tähtsus
смысл <смысла м>,
цель <цели ж>,
толк <толка, толку sgt м> kõnek,
резон <резона м> kõnek,
смак <смака, смаку м> piltl
elumõte смысл жизни
vahelduse mõttes ради разнообразия
mis mõte on seda teha? какой смысл это делать?
pole mõtet kiirustada нет смысла спешить
sel asjal on mõte sees да, в этом есть смысл / да, в этом есть свой резон kõnek
temaga on mõtet häid suhteid hoida с ним есть смысл ~ стоит поддерживать хорошие отношения

märk1 s <m'ärk märgi m'ärki m'ärki, m'ärki[de m'ärki[sid ~ m'ärk/e 22>
1. tähis
знак <знака м>
sümbol
символ <символа м>
märgis
метка <метки, мн.ч. род. меток ж>,
разметка <разметки, мн.ч. род. разметок ж>,
мета <меты ж>,
отметина <отметины ж>,
клеймо <клейма, мн.ч. им. клейма, род. клейм с>,
обозначение <обозначения с>,
метина <метины ж> madalk
märge
отметка <отметки, мн.ч. род. отметок ж>
kauba- vm
марка <марки, мн.ч. род. марок ж>
põletatud
тавро <тавра, мн.ч. им. тавра, род. тавр, дат. таврам с>
topograafilised märgid топографические знаки
diakriitiline märk lgv диакритический знак / диакритика
korrutusmärk mat знак умножения
leppemärk условный знак
piirimärk пограничный ~ межевой знак
raamatumärk книжный знак / экслибрис
rahamärk денежный знак
rõhumärk lgv ударение / знак ударения
sodiaagimärk astr знак зодиака
stoppmärk знак стоп
teemärk (1) дорожный знак; (2) raudteel путевой знак
tingmärk условный знак
vesimärk водяной знак
märk puutüvel метка ~ мета на стволе дерева
sissesõitu keelav märk знак, запрещающий въезд
nahale põletatud märk выжженное на коже тавро ~ клеймо
Rootsi märgiga saag пила шведской марки
järsk kurv on märgiga tähistatud крутой поворот обозначен знаком
täht on hääliku märk буква является знаком звука
panime linnupesa juurde märgiks kivi мы обозначили ~ отметили птичье гнездо камнем
tal on juuda märk küljes piltl на нём лежит печать иуды
2. ametile, huvialale vm viitav [rõivastusel kantav] tähis
значок <значка м>,
знак <знака м>
ametimärk служебный значок
koolimärk школьный значок
rinnamärk нагрудный знак ~ значок
spordimärk спортивный значок
raudteelase märk знак ~ значок железнодорожника
meistersportlase märk значок мастера спорта
laulupidude märgid значки певческих праздников
pani ~ kinnitas märgi rinda он приколол значок на грудь
3. märklaud
мишень <мишени ж>,
цель <цели ж> ka piltl
seisev märk неподвижная мишень ~ цель
liikuv märk подвижная мишень / движущаяся цель
ringmärk круглая мишень
siluettmärk фигурная мишень
õhumärk воздушная мишень ~ цель
püstoliga ~ püstolist märki laskma стрелять из пистолета по мишени ~ по цели ~ в мишень ~ в цель
märki tabama попадать/попасть* в мишень ~ в цель / бить в цель ka piltl
märgist mööda laskma бить мимо мишени / бить мимо цели ka piltl
vastus läks märki этим ответом [кто] попал в цель / этим ответом [кто] угодил в самую точку kõnek
selle oletusega lasksid küll märgist mööda piltl насчёт этого предположения ты дал ~ сделал ~ допустил промах / с этим предположением ты дал маху kõnek
4. märguanne
знак <знака м>
noogutas nõustumise märgiks он кивнул в знак согласия
raputas nõustumatuse märgiks pead он покачал головой в знак несогласия
tõstis käe märgiks, et tahab rääkida он подал знак рукой, что хочет что-то сказать
äratuskella helin oli märgiks, et tuleb tõusta звонок будильника был знаком, что нужно вставать
surus tänu märgiks käe südamele в знак благодарности он прижал руку к сердцу
5. tunnusmärk, tundemärk
признак <признака м>,
примета <приметы ж>
looduses on juba läheneva sügise märke в природе уже есть признаки ~ приметы приближающейся осени
külmavärinad on haiguse märgiks озноб -- признак болезни
huumorimeele kadumine olevat saabuva vanaduse märk утрата чувства юмора является якобы приметой ~ признаком приближающейся старости
ärivaim on aja märk коммерческий дух -- знамение времени liter
6. jälg
след <следа, следу, предл. о следе, на следе, на следу, мн.ч. им. следы м>
hammustuse märgid käe peal следы [от] укуса на руке
mured on ta näole oma märgi jätnud заботы оставили на его лице свои следы ~ свой отпечаток
väsimusest pole enam märkigi от усталости и следа не осталось

märki+laskmine s <+l'askmine l'askmise l'askmis[t l'askmis[se, l'askmis[te l'askmis/i ~ l'askmise[id 12 ~ 10?>
märklaua vms pihta
стрельба в цель,
стрельба по мишени
püstoliga ~ püstolist märkilaskmine стрельба в цель ~ по мишени из пистолета

ots+tarve s <+tarve t'arbe tarve[t -, tarve[te t'arbe[id 6>
eesmärk; ülesanne, mis millelgi on täita
цель <цели ж>,
назначение <назначения с>
kaitseotstarve оборонительная цель
sihtotstarve целевое назначение
igal tööl on oma otstarve у каждой работы [есть] своя цель
mis otstarbel seda aparaati kasutatakse? с какой целью используется этот аппарат?
põllumajandusliku otstarbega maa земля сельскохозяйственного назначения
otstarve pühitseb abinõu цель оправдывает средства

pihta2 adv <p'ihta>
tähistab tabamist, märkiminekut
в цель
sain palliga pihta в меня попали мячом
kuul ei läinud pihta пуля не попала в цель
hakkame tööga pihta приступим к работе
ei saa pihta, miks nii juhtus kõnek никак не могу понять, почему так случилось / никак не допру, почему так случилось madalk
paneme tööle pihta приналяжем на работу kõnek
auto pandi pihta kõnek машину угнали

pihtama v <p'ihta[ma piha[ta p'ihta[b piha[tud 29>
[märki] tabama
поражать <поражаю, поражаешь> / поразить* <поражу, поразишь> кого-что,
попадать/попасть* в цель
pihtas vaenlase punkrit он поразил вражеский бункер / он попал во вражеский бункер

põhi+siht
peamine, põhiline eesmärk
основная цель

sihi+seade s <+seade s'eade seade[t -, seade[te s'eade[id 6>
sihiseadmine
постановка цели,
установка цели
seatud siht
[поставленная] цель,
[установленная] цель
erakonna sihiseade hägustus цель партии утратила ясность

sihitus2 s <sihitus sihituse sihitus[t sihitus[se, sihitus[te sihitus/i 11>
1. sihitamine
наведение <наведения sgt с> sõj
2. siht, suunitlus
цель <цели ж>,
направленность <направленности sgt ж>,
установка <установки, мн.ч. род. установок, дат. установкам ж>
fond jagab raha kindla sihitusega фонд распределяет деньги целенаправленно

siht s <s'iht sihi s'ihti s'ihti, s'ihti[de s'ihti[sid ~ s'iht/e 22>
1. eesmärk
цель <цели ж>,
назначение <назначения с>
sihtkoht
место назначения
ühine siht общая цель
peasiht ~ peamine siht главная ~ основная цель
salasiht тайная ~ заветная цель
selged sihid silme ees [перед кем] ясные цели
mis on sinu elu siht? какова цель твоей жизни?
ta teab, kuidas oma sihti saavutada он знает, как добиться своей цели
ta jõudis sihile он достиг[нул] [своей] цели
ega nad endale kõrgeid sihte seadnudki они не ставили себе высоких целей
mis sihiga sa seda räägid? какую цель ты преследуешь, говоря об этом?
visadus viib sihile упорство приводит к цели
elab ilma sihita у него нет цели в жизни
meie reisi siht место назначения ~ цель нашей поездки
2. liikumise, kulgemise suund; tegevussuund
направление <направления с> ka mat
püstsiht вертикальное направление
uued sihid põllumajanduses новые направления в сельском хозяйстве
tuulelipp näitab tuule sihti флюгер показывает направление ветра
jõgi voolab põhja sihis река течёт в северном направлении ~ на север
olen kaotanud õige sihi я сбился с дороги / я отклонился от правильного направления
läks otseteed kiriku sihis он шёл прямо в направлении к церкви ~ в сторону церкви
võttis sihi lõunasse он взял направление на юг
paralleelsetel sirgetel on sama siht параллельные прямые имеют одинаковое направление
3. metsa-
просека <просеки ж>
vaatejoon
створ <створа м>
tee-
трасса <трассы ж>
nöörsirged sihid прямые, как стрела, просеки
loodimissiht ~ nivelleer[imis]siht geod нивелировочная трасса
siit raiume sihi läbi здесь прорубим просеку
metsatee viis üle sihi лесная дорога пролегала через просеку
läksime mööda sihti ~ sihti pidi maanteele мы шли по просеке[, ведущей] к шоссе

siht+märk s <+m'ärk märgi m'ärki m'ärki, m'ärki[de m'ärki[sid ~ m'ärk/e 22>
1. tabamiseks määratud objekt
цель <цели ж>,
мишень <мишени ж>
avas sihtmärgi pihta tule он открыл огонь по цели
tabas sihtmärki esimese lasuga он попал в цель с первого выстрела
2. mer kaldamärkide kohta
береговой знак
3. siht, eesmärk
цель <цели ж>
sihtkoht, sihtpunkt
место назначения
asus sihtmärgi poole teele он отправился в путь к месту назначения

suunitlus s <suunitlus suunitluse suunitlus[t suunitlus[se, suunitlus[te suunitlus/i 11>
püüdlus, pürgimus v kavatsus; orientatsioon, kallak, eesmärk; [arengu-, tegevus- vms] suund
направленность <направленности sgt ж>,
ориентация <ориентации ж>,
цель <цели ж>,
задача <задачи ж>,
назначение <назначения с>,
уклон <уклона м>,
установка <установки, мн.ч. род. установок, дат. установкам ж>
kutsesuunitlus профессиональная ориентация / профориентация
romaani ühiskondlik suunitlus социальная направленность романа

tarve s <tarve t'arbe tarve[t -, tarve[te t'arbe[id 6>
1. [tarbimisalane] vajadus
потребность <потребности ж> в ком-чём, что делать, что сделать,
надобность <надобности ж> в ком-чём, что делать, что сделать,
необходимость <необходимости ж> в ком-чём, что делать, что сделать,
нужда <нужды, мн.ч. им. нужды ж> в ком-чём, что делать, что сделать
hapnikutarve потребность в кислороде
liikumistarve потребность двигаться ~ в движении
loomistarve потребность созидать ~ в созидании
rääkimistarve ~ tarve rääkida потребность говорить
söödatarve потребность в кормах
toidutarve потребность в еде ~ в пище
unetarve потребность во сне ~ в сне
veetarve потребность в воде
vesi, toit, kehakate ja teised esmased tarbed вода, пища, одежда и другие предметы первой необходимости
lapse loomusunnine tarve helluse järele подсознательная потребность ребёнка в ласке
inimese vaimsed tarbed умственные ~ интеллектуальные запросы человека
tarbe korral saad abi в случае необходимости тебе будет оказана помощь
2. tarbimine, tarvitus
употребление <употребления sgt с>,
потребление <потребления sgt с>
otstarve
цель <цели ж>,
назначение <назначения с>
marju korjame nii enda tarbeks kui müügiks ягоды собираем как для себя, так и для продажи ~ на продажу
3.mitmusestarbeesemed ja -ained, vahendid
принадлежности <принадлежностей pl>
ehitustarbed строительные материалы
fototarbed фотоматериал[ы]
grimeerimistarbed гримёрные принадлежности
kalapüügitarbed рыболовные снасти ~ принадлежности
tualett-tarbed туалетные принадлежности
vooditarbed постельные принадлежности
õppetarbed учебные принадлежности
4. adverbiaalselt: nii palju kui vaja, küllalt
достаточно,
довольно,
в достаточной мере
laudu on ehitusplatsil juba tarbeks досок на строительной площадке уже достаточно ~ уже хватает

üles+anne s <+anne 'ande anne[t -, anne[te 'ande[id 6>
1.
задание <задания с>,
задача <задачи ж>,
поручение <поручения с>
vastutusrikas ülesanne ответственное задание ~ поручение
eluülesanne жизненный долг / жизненное предназначение / жизненная миссия
eriülesanne особое ~ специальное задание ~ поручение
lahinguülesanne боевое задание
salaülesanne тайное задание ~ поручение
teenistusülesanne служебное задание ~ поручение
koolmeister pidi täitma ka köstri ülesandeid учитель должен был выполнять также обязанности кистера
talle tehti ülesandeks kirjutada konverentsist ülevaade ему поручили ~ его обязали написать обзор о конференции
ta ei tulnud oma ülesandega toime он не справился со своим заданием
tegin seda sõprade ülesandel я сделал это по поручению ~ по просьбе друзей
2. mat õpilastele koolis antav arvutustöö
пример <примера м>
mat tekstülesanne
задача <задачи ж>
ette valmistada tulev õppetükk
урок <урока м>,
домашнее задание,
задание на дом
algebraülesanne алгебраический пример / алгебраическая задача / задача по алгебре
keemiaülesanne задача по химии
matemaatikaülesanne математический пример / математическая задача / задача ~ задание по математике
ülesanne ei tule välja пример ~ задача не решается / пример ~ задача не выходит ~ не получается kõnek
matemaatikas on teha kaks ülesannet по математике надо решить два примера ~ две задачи
kas sul on ülesanded tehtud? (1) kirjutatavad ты сделал уроки ~ [домашние] задания?; (2) õpitavad ты выучил уроки?
3. otstarve, eesmärk
задача <задачи ж>,
назначение <назначения с>,
предназначение <предназначения с>,
цель <цели ж>
rahvusparkide esmaseks ülesandeks on looduse kaitsmine первейшей ~ первоочередной задачей национальных парков является защита природы
see hoone on kunagi täitnud aida ülesannet это здание когда-то служило ~ было амбаром


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur