[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 82 artiklit

andekas adj <'andekas 'andeka 'andeka[t -, 'andeka[te 'andeka[id 2>
даровитый <даровитая, даровитое; даровит, даровита, даровито>,
одарённый <одарённая, одарённое; одарён, одарённа, одарённо>,
талантливый <талантливая, талантливое; талантлив, талантлива, талантливо>,
способный <способная, способное; способен, способна, способно>
andekas inimene даровитый ~ одарённый ~ талантливый ~ способный человек
andekas kunstnik даровитый ~ талантливый художник
andekas näitleja одарённый ~ талантливый артист
andekas laps одарённый ~ способный ребёнок
andekas õpilane способный ученик
andekas teos талантливое произведение
ta on vennast andekam она способнее ~ талантливее ~ одарённее брата / она более способна ~ талантлива ~ одарённа, чем брат
see õpilane on matemaatikas eriti andekas этот ученик особенно способен к математике

arukas adj <arukas aruka aruka[t -, aruka[te aruka[id 2>
mõistlik
разумный <разумная, разумное; разумен, разумна, разумно>,
благоразумный <благоразумная, благоразумное; благоразумен, благоразумна, благоразумно>,
рассудительный <рассудительная, рассудительное; рассудителен, рассудительна, рассудительно>
taibukas
сообразительный <сообразительная, сообразительное; сообразителен, сообразительна, сообразительно>,
толковый <толковая, толковое; толков, толкова, толково> kõnek,
смышлёный <смышлёная, смышлёное; смышлён, смышлёна, смышлёно> kõnek
mõtestatud, mõttekas
осмысленный <осмысленная, осмысленное; осмыслен, осмысленна, осмысленно>
arukas inimene разумный ~ благоразумный человек
arukas õpilane сообразительный ученик / смышлёный ученик kõnek
arukas olend разумное существо
arukas nägu осмысленное лицо
arukas ilme осмысленный вид
arukas otsus разумное решение
arukas vastus разумный ~ осмысленный ~ рассудительный ответ / толковый ответ kõnek
arukas plaan разумный план
arukas käitumine благоразумное ~ разумное поведение
arukas tegu благоразумный ~ разумный ~ рассудительный поступок
arukam on ära sõita разумнее будет уехать

audiitor s <aud'iitor aud'iitori aud'iitori[t -, aud'iitori[te aud'iitore[id 2>
ped õpetajat teadmiste kontrollimisel abistav õpilane keskaegses koolis; jur sõjakohtu prokurör; maj firma omanike poolt kutsutud revident
аудитор <аудитора м>

briljantne adj <brilj'antne brilj'antse brilj'antse[t -, brilj'antse[te brilj'antse[id 2>
hiilgav, suurepärane
блестящий <блестящая, блестящее; блестящ, блестяща, блестяще>,
великолепный <великолепная, великолепное; великолепен, великолепна, великолепно>
briljantsete teadmistega õpilane ученик с блестящими знаниями
briljantse tehnikaga korvpallur баскетболист с великолепной техникой
briljantne lavastus великолепная постановка

distsiplineerima v <distsiplin'eeri[ma distsiplin'eeri[da distsiplineeri[b distsiplineeri[tud 28>
korrale harjutama
дисциплинировать[*] <дисциплинирую, дисциплинируешь> кого-что,
приучать/приучить* к дисциплине кого-что,
приучать/приучить* к порядку кого-что
iseennast distsiplineerima дисциплинировать[*] самого себя
otsuse distsiplineeriv mõju [millele] дисциплинирующее влияние решения на что
distsiplineeritud õpilane дисциплинированный ученик

distsiplineerimatu adj <distsiplin'eerimatu distsiplin'eerimatu distsiplin'eerimatu[t -, distsiplin'eerimatu[te distsiplin'eerimatu[id 1>
недисциплинированный <недисциплинированная, недисциплинированное; недисциплинирован, недисциплинированна, недисциплинированно>
distsiplineerimatu õpilane недисциплинированный ученик

edasi adv <edasi>
1. liikumine pärisuunas v kavatsetud suunas
вперёд,
дальше
sammub edasi шагает вперёд
astuge edasi проходите дальше ~ вперёд
minge otse edasi идите прямо дальше ~ вперёд
sõidan Tartusse ja sealt edasi Võrru еду в Тарту и оттуда дальше в Выру
rühm, edasi! sõj взвод, вперёд!
täiskäik edasi! полный вперёд!
ei edasi ega tagasi ни взад, ни вперёд
2. ajas kaugemale, eelseisvale ajale; tulevikus
дальше,
пере-,
от[о]-
võistluste algus lükati edasi начало соревнований перенесли ~ отсрочили
tähtaeg lükati edasi срок перенесли ~ передвинули
mida edasi, seda hullem чем дальше, тем хуже
mis saab edasi? что будет дальше?
kuidas edasi elada? как жить дальше?
3. endist viisi, ikka veel; katkenud tegevuse jätkamisel
продолжать <продолжаю, продолжаешь> что делать,
дальше,
в дальнейшем
ta magas edasi он продолжал спать
vend töötab tehases edasi брат продолжает работать на заводе / брат по-прежнему работает на заводе
seadus on edasi jõus закон продолжает оставаться в силе / закон по-прежнему в силе
pärast räägime edasi потом продолжим разговор / потом поговорим дальше kõnek
ela siin edasi живи здесь дальше
jutustage edasi рассказывайте дальше
ilmad on edasi niisama vihmased в дальнейшем будет такая же дождливая погода
4. järgnevalt; lisaks, veel
дальше,
далее,
затем,
потом
algul kõndisime metsas, edasi sumpasime soos сначала мы шли по лесу, затем брели по болоту
edasi jutustas ta veel ühe loo затем ~ потом он рассказал ещё одну историю
edasi peab mainima, et ... далее следует сказать, что ...
probleem ärgitab edasi mõtlema проблема заставляет думать дальше
edasi ei mäleta ma midagi дальше я ничего не помню
edasi tõmbame punktist A sirge punktini B затем ~ далее проведём прямую из точки А до точки В
ja nii ~ nõnda edasi и так далее
5. arenemisel, kõrgemale tasemele siirdumisel
вперёд,
дальше,
пере-,
пре-
edasi arendama развивать дальше
edasi pürgima стремиться ~ устремляться/устремиться* вперёд
õpilane viidi järgmisesse klassi edasi ученика перевели в следующий класс
elu on viimaste aastatega palju edasi läinud за последние годы жизнь продвинулась намного вперёд
ta on elus edasi jõudnud он преуспел в жизни
see oli suur samm edasi это был крупный ~ большой шаг вперёд
kaeban edasi kõrgema astme kohtusse обжалую в суд высшей инстанции
6. vahendamise, üleandmise puhul
пере-
kaupa edasi müüma перепродавать/перепродать* товар
kogemusi edasi andma передавать/передать* опыт
ütle talle edasi, et koosolekut ei tule передай ему, что собрания не будет
rahvaluule kandub edasi suust suhu фольклор передаётся из уст в уста

edasi+püüdlik adj <+p'üüdl'ik p'üüdliku p'üüdl'ikku p'üüdl'ikku, p'üüdl'ikku[de ~ p'üüdlik/e p'üüdl'ikku[sid ~ p'üüdl'ikk/e 25>
старательный <старательная, старательное; старателен, старательна, старательно>,
усердный <усердная, усердное; усерден, усердна, усердно>,
прилежный <прилежная, прилежное; прилежен, прилежна, прилежно>
edasipüüdlik õpilane старательный ~ прилежный ученик

ees+kujulik adj <+kujul'ik kujuliku kujul'ikku kujul'ikku, kujul'ikku[de ~ kujulik/e kujul'ikku[sid ~ kujul'ikk/e 25>
примерный <примерная, примерное; примерен, примерна, примерно>,
образцовый <образцовая, образцовое>,
показательный <показательная, показательное; показателен, показательна, показательно>,
отличный <отличная, отличное; отличен, отлична, отлично>
eeskujulik käitumine примерное ~ образцовое поведение
eeskujulik õpilane примерный ученик
eeskujulik perekonnaisa примерный ~ отличный семьянин
eeskujulik majand образцовое хозяйство
eeskujulik kord образцовый порядок
eeskujulikud hinded отличные оценки ~ отметки

esimene num adj <esimene esimese esimes[t esimes[se, esimes[te esimes/i 12>
первый <первая, первое>
esimene aprill первое апреля
esimene peatükk первая глава
esimene korrus первый этаж
esimene pööre lgv первое лицо [глагола]
esimene kirjanduslik katsetus первый литературный опыт
esimene eestikeelne raamat первая книга на эстонском языке
esimene roog первое блюдо / первое
esimene vastutulija первый встречный
esimene tüürimees первый штурман
vanemate esimene laps первый ребёнок / первенец
näidendi esimene vaatus первое действие пьесы
saali esimesed read первые ряды зала
esimene õpilane klassis первый ученик в классе
esimene lumi первый снег
küla esimene kaunitar первая красавица в деревне
esimene armastus первая любовь
esimene ettejuhtuv ese первая попавшаяся вещь
esimese astme kohus jur суд первой инстанции
esimese astme põletushaav ожог первой степени
esimese järgu suurus piltl звезда первой величины
esimese klassi õpilane ученик первого класса
esimese järgu lukksepp слесарь первого разряда
esimese liigi autojuht водитель первого класса
esimese klassi vagun вагон первого класса
esimese sordi kaup товар первого сорта / первосортный товар / классный товар kõnek
esimese numbri poiss kõnek классный парень
esimese öö õigus aj право первой ночи
esimesel pilgul на первый взгляд / сначала
esimesel võimalusel при первой возможности
esimesel hetkel в первую минуту / сначала
esimeses järjekorras в первую очередь
esimest korda elus впервые в жизни
esimese mulje põhjal otsustama судить по первому впечатлению

esimene pääsuke[ne] первая ласточка
esimene viiul первая скрипка
esimest viiulit mängima играть первую скрипку

ette ütlema v
1. kellelegi aitamiseks midagi ütlema
подсказывать <подсказываю, подсказываешь> / подсказать* <подскажу, скажешь> что, кому-чему
õpilane ütles salaja teisele ette ученик незаметно подсказывал другому
suflöör ütleb näitlejaile teksti ette суфлёр подсказывает актёрам текст
2. eelnevalt ette teatama
предсказывать <предсказываю, предсказываешь> / предсказать* <предскажу, предскажешь> что, кому-чему,
предвещать <предвещаю, предвещаешь> что, кому-чему

haja+meelne adj <+m'eelne m'eelse m'eelse[t -, m'eelse[te m'eelse[id 2>
рассеянный <рассеянная, рассеянное; рассеян, рассеянна, рассеянно>,
невнимательный <невнимательная, невнимательное; невнимателен, невнимательна, невнимательно>
hajameelne pilk рассеянный ~ отсутствующий взгляд
hajameelne ilme рассеянное выражение лица
hajameelne õpilane невнимательный ~ рассеянный ученик
hajameelne lugemine невнимательное чтение
hajameelseks jääma становиться/стать* рассеянным

hiljaks adv <hiljaks>

hiljaks jääma опаздывать/опоздать* к чему, куда, с чем / запаздывать/запоздать* что сделать, с чем
õpilane jäi tundi hiljaks ученик опоздал на урок
jäin vastusega hiljaks я опоздал ~ запоздал с ответом

hoolas adj <hoolas h'oolsa hoolas[t ~ h'oolsa[t -, h'oolsa[te h'oolsa[id 5 ~ 3>
заботливый <заботливая, заботливое; заботлив, заботлива, заботливо>,
усердный <усердная, усердное; усерден, усердна, усердно>,
старательный <старательная, старательное; старателен, старательна, старательно>,
прилежный <прилежная, прилежное; прилежен, прилежна, прилежно>,
ревностный <ревностная, ревностное; ревностен, ревностна, ревностно>,
рачительный <рачительная, рачительное; рачителен, рачительна, рачительно> liter,
радивый <радивая, радивое; радив, радива, радиво> madalk
hoolas peremees заботливый хозяин / рачительный хозяин liter
hoolas õpilane прилежный ~ старательный ученик
hoolas töö усердный ~ тщательный труд / усердная ~ тщательная работа
ema hoolsad käed заботливые руки матери

ise1 adv adj <ise>
1. adv iseenesest
сам собой,
сама собой,
само собой,
сам <сама, само, сами>
kõnek oma olemuselt, iseenesest
сам по себе,
сама по себе,
само по себе
küünal kustus ise свеча сама погасла
hambavalu läks ise üle зубная боль прошла сама [собой]
2. adv iseseisvalt, omal jõul
сам по себе,
сама по себе,
само по себе,
сам <сама, само, сами>,
самостоятельно,
самосильно madalk
tulen ise toime я сам справлюсь / я обойдусь без посторонней помощи kõnek
laps oskab juba ise käia ребёнок умеет уже самостоятельно ходить
õpilane lahendas ülesande täiesti ise ученик решил задачу совершенно самостоятельно
tulin siia ise, omal vabal tahtel я пришёл сюда сам по своей доброй воле
teise maali ostsin ise вторую картину я сама купила
3. adj eri, isesugune
свой <своя, своё, свои>,
разный <разная, разное>,
отдельный <отдельная, отдельное>
ise sissekäik отдельный вход
igal linnul ise laul у каждой птицы своя песня
hilinesime tundi ise põhjustel мы опоздали на урок по разным причинам
me sõime ise lauas мы ели за отдельным столом

junga s <junga junga junga[t -, junga[de junga[sid 16>
laevapoiss; mereväe õpilane
юнга <юнги м>

junkur s <j'unkur j'unkru j'unkru[t -, j'unkru[te j'unkru[id 2>
1. aj Preisi aadlik, feodaalmõisnik; kõrgaadliku poeg
юнкер <юнкера, мн.ч. им. юнкеры м>
2. aj sõjakooli õpilane Venemaal
юнкер <юнкера, мн.ч. им. юнкера м>
3. van noormees, kavaler
молодой человек, кавалер <молодой человек, кавалера м>
kes see junkur sul on? что это за кавалер у тебя?

juurde1 postp [kelle/mille] <j'uurde>
1. kelle-mille vahetusse lähedusse
к кому-чему,
у кого-чего,
около кого-чего,
возле кого-чего
akna juurde astuma подходить/подойти* к окну
õpilane kutsuti tahvli juurde ученика вызвали к доске
tule minu juurde! иди ко мне!
rada viib järve juurde тропинка ведёт к озеру
lapsed kogunesid koolimaja juurde дети собрались у ~ около ~ возле школы
2. kelle asu-, elu-, töökohta; kelle jutule, vastuvõtule
к кому-чему,
у кого-чего
viisin lapse tuttavate juurde я отвёл ребёнка к знакомым
kutsu ta enese juurde koju позови его к себе домой
vanemad kolisid linna laste juurde родители поселились в городе у детей, родители перебрались в город к детям kõnek
poiss sai korterisse tädi juurde мальчик устроился у тёти
lähen arsti juurde пойду к врачу
3. osutab, mille käsitlemisele v millega tegelemisele asutakse
к кому-чему
asusin kohe asja juurde я сразу приступил к делу ~ принялся за дело
4. osutab asutusele v organisatsioonile, mille alluvusse v koosseisu miski v keegi allutatakse v jääb
при ком-чём
linnavalitsuse juurde moodustati komisjon при городском управлении создали комиссию
jäin tööle ülikooli juurde я остался работать при университете
5. millele lisaks, mille kõrvale
к кому-чему
õlle juurde sobib hästi juust к пиву хорошо подходит сыр
kohvi juurde pakuti konjakit к кофе подали коньяк
ostis mantli juurde uue kübara она купила к пальто новую шляпу
halva mängu juurde head nägu tegema делать/сделать* весёлую мину при плохой игре
6. osutab otsusele, arvamusele
при ком-чём
kas jääd oma arvamuse juurde? ты остаёшься при своём мнении?
ta jäi oma sõnade juurde kindlaks он остался верен своему слову

jälgima v <j'älgi[ma j'älgi[da j'älgi[b j'älgi[tud 27>
vaatlema, seirama
следить <слежу, следишь> за кем-чем,
прослеживать <прослеживаю, прослеживаешь> / проследить* <прослежу, проследишь> что, за кем-чем,
наблюдать <наблюдаю, наблюдаешь> кого-что, за кем-чем
täies ulatuses, algusest lõpuni
пронаблюдать* <пронаблюдаю, пронаблюдаешь> что, за чем
valvama, järele vaatama
присматривать <присматриваю, присматриваешь> / присмотреть* <присмотрю, присмотришь> за кем-чем,
приглядывать <приглядываю, приглядываешь> / приглядеть* <пригляжу, приглядишь> за кем-чем kõnek
järgima
следовать <следую, следуешь> чему
jälitama
преследовать <преследую, преследуешь> кого-что
kaasa elades kuulama
слушать <слушаю, слушаешь> что,
смотреть <смотрю, смотришь> что
sündmuste käiku jälgima следить ~ наблюдать за ходом событий, быть в курсе событий
[kelle/mille] arengut jälgima следить за развитием кого-чего
ajakirjandust jälgima следить за прессой
uudiskirjandust jälgima следить за новой литературой ~ за книжными новинками
lapse tervist jälgima следить за здоровьем ребёнка
kevade saabumist jälgima следить ~ наблюдать за наступлением весны
jälgi, et kõik oleks korras! следи ~ присмотри, чтобы всё было в порядке, пригляди, чтобы всё было в порядке kõnek
jutustuses jälgitakse kahe perekonna saatust в рассказе прослеживается судьба двух семей
laste silmad jälgisid iga ta liigutust детские глаза следили за каждым его движением
ta oli pidevalt kella jälginud он постоянно посматривал ~ поглядывал ~ смотрел на часы
igat minu sammu jälgiti за каждым моим шагом следили, каждый мой шаг был прослежен
ebaõnnestumised jälgisid mind неудачи преследовали ~ не покидали меня
põgeneja märkas, et teda enam ei jälgita беглец заметил, что его больше не преследуют ~ что за ним больше нет погони ~ слежки ~ за ним больше не следят
loengut jälgima слушать лекцию
teatrietendust jälgima смотреть спектакль ~ театральное представление
ma ei suutnud ta mõttekäiku jälgida я не был в состоянии следить за его неясным ходом мысли
õpilane ei jälginud tundi ученик не следил на уроке ~ не слушал урок

kesk+pärane adj <+pärane pärase päras[t -, päras[te pärase[id 10>
посредственный <посредственная, посредственное; посредствен, посредственна, посредственно>,
средний <средняя, среднее>,
заурядный <заурядная, заурядное; зауряден, заурядна, заурядно>,
дюжинный <дюжинная, дюжинное>,
ординарный <ординарная, ординарное; ординарен, ординарна, ординарно> liter,
ничем не примечательный,
ничем не выделяющийся,
ничем не выдающийся
keskpärane etendus посредственное ~ заурядное представление
keskpärane õpilane посредственный ~ заурядный ~ средний ученик
tema vaimsed võimed on keskpärased у него средние умственные способности / по своим умственным способностям он ничем не выделяется / у него дюжинный ум

kobamisi adv <kobamisi>
ощупью ka piltl,
на ощупь ka piltl
kobamisi edasi liikuma передвигаться ощупью ~ на ощупь
asju kobamisi ajama вести дела ощупью ~ наугад
kobamisi lahendust otsima искать решение ощупью
leidis pimedas kobamisi ukse он нащупал в темноте дверь / он ощупью ~ на ощупь нашёл в темноте дверь
pime otsib jalaga kobamisi teed шаря ногой, слепой ищет дорогу
õpilane vastas kobamisi ученик отвечал неуверенно ~ наугад / ученик плавал kõnek

koht s <k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid ~ k'oht/i 22>
1. piirkond, maaala, paik; asukoht
место <места, мн.ч. им. места с>
maakoht
местность <местности ж>
soine koht болотистое место / болотистая местность
looduskaunis koht живописная местность
turvaline koht безопасное место
allikakoht место родника ~ ключа
ankrukoht mer якорная стоянка / якорное место / место стоянки судов на рейде
avariikoht место аварии ~ катастрофы
hoiukoht место хранения
hukkamiskoht место казни
jalutuskoht место [для] прогулки
kalapüügikoht место для ловли ~ для лова рыбы / рыбное ~ рыболовное место / район рыбного промысла / тоня
kalmekoht место захоронения ~ погребения / захоронение / погребение
kaubitsemiskoht место торговли / торговое место
kodukoht родной ~ отчий край / родной угол / родная сторона / родные места / родина
koondumiskoht место сосредоточения / сосредоточение liter
kudemiskoht место нереста / нерестилище
kuriteokoht место преступления
kurvikoht ~ käänukoht место поворота / поворот
lemmikkoht любимое ~ излюбленное место
maakoht сельская местность
maabumiskoht место причаливания
maandumiskoht место приземления
marjakoht ягодное место / ягодник
matmiskoht место погребения ~ захоронения / погребение / захоронение
parkimiskoht место стоянки / стоянка / паркинг / парковка
pesitsuskoht место гнездования
puhkekoht место отдыха
raiekoht mets место рубок
seenekoht грибное место
sihtkoht место назначения
suitsetamiskoht место для курения
sündmuskoht место происшествия
sünnikoht место рождения
talvituskoht место для зимовки / зимовка / зимовье
tegevuskoht место действия
vaatluskoht место наблюдения
viibimiskoht место пребывания
õnnetuskoht место катастрофы ~ несчастного случая
ööbimiskoht место для ночлега / ночлег
ülekäigukoht место перехода [улицы] / переход
ülesõidukoht место переезда ~ переправы / переезд / переправа
kohtusime kokkulepitud kohas мы встретились в условленном месте
tee on mõnes kohas umbe tuisanud дорогу местами ~ в некоторых местах занесло ~ замело [снегом]
jões on kärestikulisi kohti река местами порожиста
kus kohal see juhtus? где ~ в каком месте это случилось?
kus kohas sa elad? где ты живёшь?
kust kohast sa pärit oled? откуда ты родом?
temataoliste koht ei ole meie seas подобным ему нет места среди нас
jooksjad võtsid kohad sisse бегуны заняли свои места
võtsime aegsasti mäeveerul kohad sisse мы заблаговременно заняли места ~ устроились ~ расположились ~ разместились на склоне горы
pane asjad oma[le] kohale tagasi! положи вещи обратно на своё место!
tõstab asju ühest kohast teise переставляет вещи с одного места на другое ~ с места на место
lärmab avalikus kohas шумит в общественном месте
2. paik istumiseks, viibimiseks; eseme, keha vms kitsam piirkond; millegi osa, lõik, katkend
место <места, мн.ч. им. места с>
mugav koht удобное место
muljutud koht ущемлённое ~ защемлённое место
haige koht больное место
aukoht почётное место
haiglakoht больничное место / место в больнице
magamiskoht спальное место
seisukoht стоячее место / место для стояния
kaks kohta rõdul два места на балконе
laste ja invaliidide kohad места для детей и инвалидов
kahesaja kohaga saal зал на двести мест
kohta pakkuma [kellele] предлагать/предложить* место кому
kohta hoidma [kelle jaoks] занимать/занять* место для кого
kas see koht on vaba? это место свободно ~ незанято?
õpilane vastas kohalt ученик отвечал с места
hotellis polnud vabu kohti в гостинице ~ в отеле не было свободных мест
saal on viimse kohani välja müüdud все билеты распроданы
sain rongis aknaaluse koha я получил ~ мне досталось в поезде место у окна
kust kohast sul jalg valutab? в каком месте ~ где у тебя нога болит?
katus jookseb mitmest kohast läbi в некоторых местах ~ местами крыша протекает
pirukas on mõnest kohast kõrbenud пирог местами ~ в некоторых местах подгорел
lugemine jäi huvitava koha peal pooleli чтение прервалось на интересном месте
orkester harjutab raskemaid kohti оркестр репетирует более трудные ~ сложные места
mõni koht ettekandes jäi selgusetuks некоторые места в докладе остались неясными ~ непонятными
3. ameti-, teenistus-, töökoht
место <места, мн.ч. им. места с>,
должность <должности, мн.ч. род. должностей ж>,
служба <службы ж>
vaba töökoht
вакансия <вакансии ж>
tähtis, vastutusrikas amet
пост <поста м>
juhtiv koht руководящее место / руководящий пост / руководящая должность
vastutusrikas koht ответственная должность / ответственный пост
vakantne ~ vaba koht вакантное ~ свободное место / вакантная ~ незамещённая должность / вакансия
direktorikoht должность ~ место ~ пост директора
põhikoht основное место [работы]
õpetajakoht должность ~ место учителя
koht parlamendis место в парламенте
seltsi esimehe koht должность председателя общества
kohale kinnitama утверждать/утвердить* [кого] на должность ~ в должности кого
kohale määrama назначать/назначить* [кого] на должность кого
poole kohaga töötama работать на полставки kõnek
teisele kohale üle viima переводить/перевести* [кого] на другое место ~ на другую должность
ta edutati kõrgemale kohale его повысили в должности ~ по службе / ему дали повышение / он получил повышение
ta vabastati meistri kohalt его освободили от должности мастера
võtsin end kohalt lahti я уволился [с работы]
asutuses koondati kolm kohta в учреждении сократили три места ~ три штатные единицы
vahetasin hiljuti kohta я недавно сменил ~ поменял работу ~ место работы
talle öeldi koht üles его уволили
käisin mitmel pool kohta kuulamas я побывал во многих местах, чтобы навести справки по устройству на работу
4. asend, seisund, positsioon
место <места, мн.ч. им. места с>,
положение <положения с>,
позиция <позиции ж>
silmapaistev koht видное ~ выдающееся место ~ положение / видная ~ выдающаяся позиция
auhinnakoht ~ auhinnaline koht призовое место
liidrikoht место лидера / лидерство
esimese koha pärast võitlema бороться за первое место ~ за первенство / оспаривать первенство у кого
mitmendal kohal meie võistkond on? на каком месте наша команда? / какое место занимает наша команда?
kesksel kohal on kvaliteet центральное место занимает качество
ta pole veel leidnud oma kohta elus piltl он ещё не нашёл своего места в жизни
5. maa ja majapidamine
хозяйство <хозяйства с>,
хутор <хутора, мн.ч. им. хутора м>
väike koht маленькое хозяйство
asunikukoht aj хутор ~ хозяйство новопоселенца
popsikoht aj хозяйство бобыля
kohta päriseks ostma выкупать/выкупить* хутор ~ хозяйство / приобретать/приобрести* хутор в наследственное владение
kohta rendile andma сдавать/сдать* хозяйство в аренду
kohta pidama вести хозяйство
koht on võlgades хозяйство ~ хутор в долгах

▪ [mille] koha pealt в отношении чего; в смысле чего; с точки зрения чего
kohta kätte näitama [kellele] поставить* на [своё] место кого

kohuse+truu adj <+tr'uu tr'uu tr'uu[d -, tr'uu[de ~ truu[de tr'uu[sid ~ tr'u[id 26>
добросовестный <добросовестная, добросовестное; добросовестен, добросовестна, добросовестно>,
исполнительный <исполнительная, исполнительное; исполнителен, исполнительна, исполнительно>
kohusetruu inimene добросовестный человек / человек долга
kohusetruu teenistus добросовестная служба
kohusetruu õpilane добросовестный ~ исполнительный ученик
ametiasjades oli ta äärmiselt kohusetruu в служебных делах он был крайне исполнителен ~ добросовестен

kolm num s <k'olm kolme k'olme k'olme, k'olme[de k'olme[sid ~ k'olm/i 22>
1. num põhiarv; vastava hulga, koguse kohta; kellaaja, arvulise järjekorra kohta
три <трёх, дат. трём, вин. три, трёх, твор. тремя, предл. о трёх>
hulga puhul: isikut märkivate meessoost sõnadega, mitmuslike sõnadega, isikuliste asesõnade mitmusega ja paarisesemeid märkivate sõnadega
трое <троих, дат. троим, вин. трое, троих, твор. троими, предл. о троих>
kolmkümmend kolm тридцать три
kolm tuhat три тысячи
kolm viiendikku три пятых
null koma kolm ноль целых три десятых
kolm aastat три года
kolm last три ребёнка / трое детей
kolm meest три мужчины / трое мужчин
kolmed püksid ~ kolm paari pükse трое брюк ~ штанов / три пары брюк ~ штанов
kolm ööpäeva трое суток
meid oli kolm нас было трое / нас было три человека
kolm korda rohkem в три раза ~ втрое больше
kolm korda kolm on üheksa трижды три -- девять
kell on kolm три часа
kell on veerand kolm четверть ~ пятнадцать минут третьего
kella kolme paiku около трёх часов
tule kella kolmeks приходи к трём часам
ostsime selle kolme peale мы купили это на троих
üks meist kolmest peab minema один из нас троих должен идти
buss number kolm siin ei peatu автобус номер три здесь не останавливается / тройка здесь не останавливается kõnek
2. s number 3; hinne; mängukaart
тройка <тройки, мн.ч. род. троек ж>,
цифра три
rooma kolm римская цифра три
maalis paberile suure kolme он вывел на бумаге большую тройку
õpilane vastas kolme peale ученик ответил на тройку
kätte jäi poti kolm в руках осталась тройка пик ~ пиковая тройка

kolm vaala три кита
kolm on kohtu seadus бог троицу любит; без троицы дом не строится

kolmas num <kolmas kolmanda kolmanda[t ~ kolma[t -, kolmanda[te kolmanda[id 2>
третий <третья, третье>
kolmas aasta третий год
kolmas nädal третья неделя
kahekümne kolmandal oktoobril двадцать третьего октября
kolmanda klassi õpilane ученик ~ ученица третьего класса / третьеклассник / третьеклассница
kolmas uks paremalt третья дверь справа
romaani kolmas köide третий том романа
kolmas pööre lgv третье лицо [глагола]
Kolmas Maailm страны третьего мира
kolmas seisus aj третье сословие
kolmandad isikud jur третьи лица
kolmas tüürimees третий помощник капитана
kolmanda sordi jahu мука третьего сорта / третьесортная мука
kolmanda astme põletushaav ожог третьей степени

kolme+mees s <+m'ees mehe m'ees[t -, mees[te meh/i 13>
kõnek kolmedega õpilane
троечник <троечника м>

kooli+tulistamine
juhtum, kus koolihoones või kooli territooriumil kasutatakse tulirelva ning kus tulistajaks on üldjuhul õpilane
стрельба в школе

kooli+õpilane s <+õpilane õpilase õpilas[t õpilas[se, õpilas[te õpilas/i 12>
школьник <школьника м>,
школьница <школьницы ж>,
ученик школы,
ученица школы

kordama v <k'orda[ma korra[ta k'orda[b korra[tud 29>
1.
повторять <повторяю, повторяешь> / повторить* <повторю, повторишь> кого-что
pidevalt ühte ja sama
твердить <твержу, твердишь> что
helisid, häält, sõnu
вторить <вторю, вторишь> кому-чему
küsimust kordama повторять/повторить* вопрос / переспрашивать/переспросить*
õppetükke kordama повторять/повторить* уроки
laulja kordas publiku soovil laulu певец повторил ~ ещё раз спел песню по просьбе публики
teadet korratakse iga viie minuti järel сообщение повторяют ~ сообщение повторяется через каждые пять минут
õpilane jäeti klassikursust kordama ученика не перевели в следующий класс / ученика оставили на второй год
autor kipub end kordama автор повторяет себя
kordab aina üht ja sama он всё время твердит ~ повторяет одно и то же
kordas papagoina iga mu sõna он как попугай повторял каждое моё слово / он подобно попугаю вторил каждому моему слову
mets kordas tumeda kajana kõue kõminat piltl лес глухим эхом вторил грохоту грома
2. põll uuesti kündma
двоить <двою, двоишь> / вздвоить* <вздвою, вздвоишь> что,
двоить <двою, двоишь> / сдвоить* <сдвою, сдвоишь> что
kesa kordama двоить/вздвоить* пар

kursant s <kurs'ant kursandi kurs'anti kurs'anti, kurs'anti[de kurs'anti[sid ~ kurs'ant/e 22>
sõjakooli õpilane
курсант <курсанта м>

kutsuma v <k'utsu[ma k'utsu[da kutsu[b kutsu[tud 28>
1. kuhugi, millestki osa võtma v midagi tegema
звать <зову, зовёшь; звал, звала, звало> / позвать* <позову, позовёшь; позвал, позвала, позвало> кого-что ka piltl
millestki osa võtma
приглашать <приглашаю, приглашаешь> / пригласить* <приглашу, пригласишь> кого-что
juurde, ligi, kohale
подзывать <подзываю, подзываешь> / подозвать* <подзову, подзовёшь, подозвал, подозвала, подозвало> кого-что, к кому-чему
eemale, kõrvale
отзывать <отзываю, отзываешь> / отозвать* <отзову, отзовёшь; отозвал, отозвала, отозвало> кого-что
hüüdega, hõikega
кликать <кличу, кличешь> kõnek,
скликать <скликаю, скликаешь> / скликать* <скличу, скличешь> кого-что kõnek
ametlikus korras
вызывать <вызываю, вызываешь> / вызвать* <вызову, вызовешь> кого-что, к кому
õhutama, agiteerima
призывать <призываю, призываешь> / призвать* <призову, призовёшь; призвал, призвала, призвало> кого-что, на что, к чему
appi kutsuma звать/позвать* ~ призывать/призвать* [кого-что] на помощь
külla kutsuma звать/позвать* ~ приглашать/пригласить* в гости кого-что
kiirabi kutsuma вызывать/вызвать* скорую помощь
läks abi kutsuma он пошёл за помощью
lapsed kutsuti tuppa детей позвали домой ~ в комнату
kutsu neiu tantsima ~ tantsule пригласи девушку на танец ~ танцевать
kõik kutsuti lauda всех пригласили к столу ~ за стол
tule ruttu, isa kutsub! иди скорее, отец зовёт!
kutsu ta tagasi позови его обратно
kutsus mu hetkeks kõrvale он на минутку отозвал ~ позвал меня в сторону
perenaine kutsub karja koju хозяйка кличет стадо домой kõnek
karjapasun kutsub lõunale пастуший рожок зовёт на обед
oota, ma kutsun takso! подожди, я позову ~ вызову такси!
kutsuge kiiresti arst срочно вызовите врача / срочно пошлите за врачом ~ за доктором
kutsus rivaali duellile он вызвал соперника на дуэль ~ на поединок
õpilane kutsuti tahvli juurde ученика вызвали к доске
vanemad kutsuti kooli родителей вызвали в школу
selle tembu eest kutsus direktor poisid kohvile piltl за эту проделку директор вызвал мальчиков на ковёр kõnek
mind kutsuti kohtusse tunnistajaks меня вызвали ~ я был вызван в суд в качестве свидетеля
teda kutsutakse kaupluse juhatajaks его зовут в магазин на место заведующего / ему предлагают место заведующего магазином
võistlejad kutsuti starti участников соревнования вызвали на старт / участники соревнования были вызваны на старт
kutsealused kutsuti sõjaväkke призывники были призваны в армию
kutsus kõiki koostööle он призывал всех к сотрудничеству
kutsutud külaline званый ~ приглашённый гость
kutsumata külaline незваный ~ непрошеный гость
2. piltl ahvatlema, ligi tõmbama
звать <-, зовёт; звал, звала, звало> кого-что,
манить <-, манит> кого-что,
влечь <-, влечёт, влекут; влёк, влекла> кого-что, к чему,
тянуть <-, тянет> кого-что
meri ja võõrad rannad kutsuvad море и дальние берега зовут ~ влекут
luuletus kutsub edasi mõtisklema стихотворение располагает ~ влечёт к размышлению
3. nimetama, hüüdma
звать <зову, зовёшь; звал, звала, звало> кого-что, кем-чем, кто-что,
называть <называю, называешь> кого-что, кем-чем, кто-что,
именовать <именую, именуешь> кого-что, кем-чем, кто-что liter,
величать <величаю, величаешь> кого-что, кем-чем, кто-что van
sõbrad kutsusid Robertit Robiks друзья звали ~ называли Роберта Роби
koolipõlves kutsuti teda professoriks в школьные годы его звали профессором
rahvas kutsub silmu sageli ussiks народ часто называет миногу змеёй ~ змея / в народе минога часто называется змеёй
kuidas seda mäge kutsutakse? как называется эта гора?

lapse+vanem s <+vanem vanema vanema[t -, vanema[te vanema[id 2>
1. kooli seisukohalt
родители <родителей pl>
lapsevanema allkiri õpilaspäevikus подпись родителей в дневнике
lapsevanemad kutsuti kooli родителей вызвали в школу
2. nlj õpilane oma vanemate kohta
предки <предков pl> madalk, nlj
mu lapsevanemad sõitsid maale мои предки уехали в деревню

lavakas
kõnek Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool (varem konservatooriumi lavakunstikateeder)
школа сценического искусства Эстонской академии музыки и театра EST
kõnek selle kooli õpilane
учащийся школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра EST

lavakate diplomietendus дипломный спектакль учащихся школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра

lisa+punkt
millegi eest lisaks antav punkt (võistlustel vm punktiarvestuses)
дополнительный балл
õpilane väärinuks lisapunkti originaalsuse eest ученик заслуживал дополнительного балла за оригинальность

läbi kukutama v
mittevastavaks, vastuvõetamatuks tunnistama
проваливать <проваливаю, проваливаешь> / провалить* <провалю, провалишь> кого-что kõnek,
засыпать <засыпаю, засыпаешь> / засыпать* <засыплю, засыплешь> кого-что kõnek,
заваливать <заваливаю, заваливаешь> / завалить* <завалю, завалишь> кого-что madalk
ettepanek kukutati hääletamisel läbi предложение провалили ~ предложение было провалено при голосовании kõnek
õpilane kukutati eksamil läbi ученика провалили ~ засыпали на экзамене kõnek

materjal s <materjal materjali materjali materjali, materjali[de materjal/e 19>
1. aine
материал <материала м>,
вещество <вещества, мн.ч. род. веществ с>
sünteetilised materjalid синтетические материалы
ehitusmaterjal строительный материал / стройматериал
katuse[katte]materjal ehit кровельный материал
köitematerjal trük переплётный материал
lehtmaterjal листовой материал
loodusmaterjal ~ looduslik materjal натуральный ~ природный ~ естественный материал
rullmaterjal ehit рулонный материал
sidumismaterjal перевязочный материал
soojustusmaterjal ehit теплоизоляционный материал
tehismaterjal искусственный материал
tihendusmaterjal уплотняющий материал
toestusmaterjal mäend крепёжный материал
viimistlusmaterjal ehit отделочный материал
vooderdusmaterjal ehit облицовочный материал
materjalide tugevus (1) прочность материалов; (2) füüs сопротивление материалов
mis materjalist see vaas on? из какого материала эта ваза [сделана]?
2. aines
материал <материала м>
etnograafiline materjal этнографический материал
ajalooline materjal исторический материал
dokumentaalne materjal документальный материал
algmaterjal первоначальный ~ исходный материал / первоначальные ~ начальные ~ исходные данные ~ сведения
arhiivimaterjal архивные материалы
süüdistusmaterjal обвинительный материал
uurimismaterjal материал для исследования
võrdlusmaterjal сравнительный материал / материал для сравнения
õppematerjal учебный материал
materjalide korrastamine упорядочение материалов
väitekirja jaoks materjali koguma собирать/собрать* материал для диссертации
tutvusime kongressi materjalidega мы ознакомились с материалами конгресса
õpilane omandas materjali kergesti ученик легко усвоил материал
3. geol settekivimite murend, aines
продукт <продукта м>,
материал <материала м>
4. kõnek riie
материя <материи ж>
kallist materjalist ülikond костюм из дорогой материи

monitor s <monitor monitori monitori monitori, monitori[de monitor/e 19>
tehn inimese ja tehnilise süsteemi suhtlemist võimaldav seadis; kontrolliv seade; sõj suurtükipaat; ped õpetajat abistav õpilane teatud süsteemi koolides
монитор <монитора м>

neljandik num s <neljand'ik neljandiku neljand'ikku neljand'ikku, neljandik/e ~ neljand'ikku[de neljand'ikk/e ~ neljand'ikku[sid 25>
1. num
четвёртая <четвёртой ж>
üks neljandik одна четвёртая
kolm neljandikku три четвёртых
toodang suurenes neljandiku võrra продукция увеличилась на одну четвёртую [часть]
2. s vastav osa millestki
четверть <четверти, мн.ч. род. четвертей ж>,
четверинка <четверинки, мн.ч. род. четверинок ж> kõnek,
четвертина <четвертины ж> madalk
teekonna esimene neljandik первая четверть пути
3. s kõnek neljanda klassi õpilane
четвероклассник <четвероклассника м>,
четвероклассница <четвероклассницы ж>
neljandikud läksid matkama четвероклассники пошли в поход

nõrga+võitu adj <+v'õitu>
nõrga poole kalduv
слегка слабый,
слабоватый <слабоватая, слабоватое; слабоват, слабовата, слабовато> kõnek
kehalt nõrgavõitu слабоват телом kõnek
ta on kätest nõrgavõitu он слегка слаб на руки kõnek
puhub nõrgavõitu tuul дует слабый ветерок
ta on nõrgavõitu tervisega у него не совсем крепкое здоровье / он слабоват здоровьем kõnek
ta oli pärast haigust veel nõrgavõitu он после болезни ещё не совсем окреп / он был ещё несколько слаб после болезни
jää on veel nõrgavõitu лёд ещё хрупок ~ не совсем окреп
koolis oli ta nõrgavõitu õpilane в школе он был слабоватым учеником kõnek / в школе он учился слабовато kõnek

nõrk adj s <n'õrk nõrga n'õrka n'õrka, n'õrka[de n'õrka[sid ~ n'õrk/u 22>
1. adj
слабый <слабая, слабое; слаб, слаба, слабо, слабы>
mitte tugev, kõva, kindel v vastupidav
некрепкий <некрепкая, некрепкое; некрепок, некрепка, некрепко>,
непрочный <непрочная, непрочное; непрочен, непрочна, непрочно; непрочны>,
нетвёрдый <нетвёрдая, нетвёрдое; нетвёрд, нетверда, нетвёрдо, нетверды, нетвёрды>,
ненадёжный <ненадёжная, ненадёжное; ненадёжен, ненадёжна, ненадёжно>,
хрупкий <хрупкая, хрупкое; хрупок, хрупка, хрупко>,
хилый <хилая, хилое; хил, хила, хило>
jõu poolest
слабосильный <слабосильная, слабосильное; слабосилен, слабосильна, слабосильно>,
малосильный <малосильная, малосильное; малосилен, малосильна, малосильно>,
тщедушный <тщедушная, тщедушное; тщедушен, тщедушна, тщедушно>
intensiivsuselt, tõhususelt
лёгкий <лёгкая, лёгкое; лёгок, легка, легко, легки; легче, легчайший>
kehv, vilets, ebarahuldav
плохой <плохая, плохое; плох, плоха, плохо, плохи; хуже, [наи]худший>,
недостаточный <недостаточная, недостаточное; недостаточен, недостаточна, недостаточно>,
неудовлетворительный <неудовлетворительная, неудовлетворительное; неудовлетворителен, неудовлетворительна, неудовлетворительно>
nõrk jää слабый ~ некрепкий ~ неокрепший ~ хрупкий лёд
nõrgad taimed слабые ~ хилые ~ чахлые растения
nõrk teooria слабая ~ малоубедительная теория
nõrk mälu слабая память
nõrgad kopsud слабые лёгкие
nõrk aru ~ mõistus слабый ум
nõrk tahtejõud слабая воля
nõrgad prillid слабые очки
nõrk tuul слабый ~ лёгкий ветер
nõrk öökülm ёгкие] заморозки / лёгкий ночной мороз
nõrk naeratus слабая ~ лёгкая улыбка
nõrk lahus слабый ~ некрепкий раствор / раствор небольшой концентрации
nõrga soolaga kurgid малосольные огурцы
nõrk hääl слабый голос
nõrgad oiged слабые ~ едва слышные стоны
nõrk valu слабая боль
nõrk lootus слабая надежда
nõrk riik слабое государство
nõrk majandus слабая экономика
nõrgad põhjendused слабые ~ малоубедительные доводы
nõrk ettevalmistus слабая ~ недостаточная подготовка
nõrk keeleoskus слабое ~ неудовлетворительное знание языка ~ владение языком
nõrk vastus неудовлетворительный ответ
nõrk ujuja слабый пловец
nõrk õpilane слабый ~ неуспевающий ~ отстающий ученик
nõrk valgus недостаточное ~ тусклое освещение / полусвет
nõrga koorega muna яйцо с хрупкой скорлупой
jää on alles nõrk лёд ещё не окреп
sild on liiga nõrk мост слишком ненадёжный ~ непрочный
puul on nõrgad oksad у дерева хрупкие ~ ломкие ветви
tal on nõrk tervis он слаб здоровьем / у него слабое ~ хрупкое здоровье
jäi nii nõrgaks, et ei jõudnud käiagi он до того ослабел ~ ослаб ~ обессилел ~ истощился, что был не в состоянии ходить
ehmatus võttis ihu nõrgaks тело обмякло с испугу kõnek
on näljast nõrk он ослаб от голода / он изнурён голодом
tal on nõrk iseloom у него слабый ~ нетвёрдый характер / он бесхарактерен ~ слаб характером
mees oli viina ja naiste vastu nõrk мужчина был слаб на вино и женщин kõnek
lõi ülekuulamisel nõrgaks ja tunnistas kõik üles он струсил на допросе и во всём сознался
keedist keedetakse nõrgal tulel варенье варят на слабом ~ на медленном огне
matemaatikas on ta nõrk в математике он слаб / в математике он слабак madalk
olen nõrk ärimees я слабый ~ неважный бизнесмен / с бизнесом у меня неважно kõnek
2. s hinne 1; mitterahuldav hinne
единица <единицы ж>,
кол <кола м> kõnek

pea2 s <p'ea p'ea p'ea[d pä[he, p'ea[de p'ea[sid ~ p'ä[id 26>
1. inimese, looma keha osa
голова <головы, вин. голову, мн.ч. им. головы, род. голов, дат. головам ж>
ümar pea круглая голова
piklik pea продолговатая форма головы
suur pea большая ~ крупная голова
kõrge laubaga pea голова с высоким лбом
väsinud pea усталая голова
unine pea сонная голова
purjus ~ vindine pea хмельная ~ пьяная голова
linalakk pea льняные ~ белокурые ~ светлые волосы / [кто] белоголовый / [кто] белобрысый kõnek
kammitud pea причёсанные волосы
lokitud pea завитые волосы
kräsus pea кудрявая ~ курчавая голова / кучерявая голова kõnek
salkus pea взлохмаченная ~ лохматая голова / взлохмаченные ~ растрёпанные волосы / взъерошенные волосы kõnek
punase peaga naine рыжая ~ рыжеволосая ~ рыжеголовая женщина
värvitud peaga с крашеными волосами
puhanud ~ värske peaga на свежую голову
kaine ~ targa ~ selge peaga с трезвой головой ~ на трезвую голову
linnu pea птичья голова / голова птицы
suurte sarvedega pea голова с большими рогами
nudi peaga комолый / безрогий
pead pöörama поворачивать/повернуть* голову
pead [üles] tõstma поднимать/поднять* голову
pead kummardama наклонять/наклонить* ~ склонять/склонить* ~ нагибать/нагнуть* ~ опускать/опустить* голову
pead langetama склонять/склонить* ~ ронять/уронить* ~ потуплять/потупить* голову
pead käte vahele võtma обхватывать/обхватить* голову руками
pead õlgade vahele tõmbama втягивать/втянуть* ~ вбирать/вобрать* ~ вжимать/вжать* голову в плечи
pead kammima расчёсывать/расчесать* волосы / причёсываться/причесаться*
pead kratsima чесать в голове
noogutab tervituseks peaga кивает в знак приветствия головой
raputab eitades pead отрицательно качает головой / отрицательно мотает головой kõnek
vangutas laitvalt pead он с укоризной покачал головой
pea vajub norgu [кто] понурил голову
kõnnib pea maas ~ norus päi ходит с поникшей ~ с опущенной головой
lõi pea uhkelt püsti он гордо откинул голову назад / он гордо запрокинул голову kõnek
vanakese pea tudiseb ~ väriseb otsas у старика трясётся ~ дрожит голова
osutab peaga ukse poole кивает головой в сторону двери
hüppas pea ees vette он прыгнул в воду головой вниз
pane padi pea alla подложи подушку под голову
hoidis vihmavarju pea kohal он держал зонтик над головой ~ над собой
pea kohal ripub oht piltl над [чьей] головой нависла опасность / над головой висит опасность kõnek
vanaema silitab lapse pead бабушка гладит ребёнка по голове
lõi pea valusasti ära он больно ударился головой / он больно ушиб голову
kass jäi pead pidi ukse vahele дверями прищемило кошке голову
sai peast haavata его ранило в голову / он был ранен в голову
kukkus endal pea lõhki он упал и разбил себе голову / он упал и расшиб себе голову kõnek
kukkus suure muhu pähe он набил себе большую шишку на голове
pani mütsi pähe он надел шапку [на голову]
võttis mütsi peast он снял шапку [с головы]
tõmbab kampsuni üle pea selga он натягивает свитер [через голову]
tiris teki üle pea он накрылся ~ укрылся с головой одеялом
rätik on peas платок на голове у кого
rippus pea alaspidi он висел вниз головой
pea on õppimisest paks голова тяжёлая от учёбы
pea ei kannata kõrgust [кто] не переносит высоту
pea hakkab paljaks minema голова лысеет
peas on juba halli в волосах пробивается седина
tuul sasis päid ветер трепал волосы / ветер лохматил волосы kõnek
vanaema otsis laste päid бабушка вычёсывала ~ искала вшей на головах детей kõnek
mehed seisid paljastatud päi мужчины стояли с обнажёнными головами
poiste pead aeti nulliga paljaks мальчиков остригли наголо / мальчиков остригли под нуль kõnek
lambaid oli tuhande pea ümber овец было около тысячи голов / овечье стадо было примерно в тысячу голов
2. piltl psüühiliste protsesside ja tunnete asupaigana
голова <головы, вин. голову, мн.ч. им. головы, род. голов, дат. головам ж>,
рассудок <рассудка sgt м>,
ум <ума м>
peaga poiss мальчик с головой ~ с умом
ta on hea peaga у него хорошая голова
ta on kõva ~ tuima peaga у него тугая голова
targa peaga õpilane у этого ученика умная ~ светлая голова
külma peaga võistleja спокойный и хладнокровный участник [соревнований]
ta pea on aganaid ~ saepuru täis piltl у него в голове опилки ~ мякина
mu pea ei suuda sellest aru saada это моему уму непостижимо
matemaatikat ta pea jagab [hästi] он хорошо разбирается в математике
peas küpses kindel plaan в голове созрел твёрдый план
lasksin peast läbi kõik võimalused я перебрал в голове ~ в уме все возможности
viska niisugune mõte peast выбрось такую мысль из головы
pähe tikuvad veidrad mõtted странные мысли лезут в голову kõnek
teeb, mis aga pähe tuleb делает, что вздумается kõnek / делает, что в голову ~ на ум взбредёт kõnek
tal[le] tuli pähe kampsun roheliseks värvida ей вздумалось покрасить кофту в зелёный цвет kõnek
pane pea tööle помысли / подумай / поработай головой / поразмышляй
rääkis rumala peaga saladuse välja он сдуру разболтал тайну kõnek
õppis luuletuse pähe он выучил ~ заучил стихотворение наизусть
sõnad ei jää pähe слова не запоминаются
teab peast palju fakte знает наизусть много фактов
arvutab peast считает в уме
[mis] ununes peast [что] забылось / [что] вылетело из головы kõnek / [что] запамятовалось madalk
kuuma peaga seda küsimust ei lahenda сгоряча этот вопрос не решить
3. piltl juht, valitseja; eestvedaja, pea- v ninamees
глава <главы, мн.ч. им. главы, род. глав м и ж>
kroonitud pea коронованная особа / венценосец kõrgst, van
riigipea глава государства
katoliku kiriku pea глава католической церкви
lasterikka perekonna pea глава многодетной семьи
filosoofiakoolkonna pea глава философской школы
temast sai selle kamba pea он стал главарём этой компании
4. algusosa
голова <головы, вин. голову, мн.ч. им. головы, род. голов, дат. головам ж>,
головка <головки, мн.ч. род. головок ж>
ajalehepea ~ ajalehe pea заголовок газеты
tabelipea ~ tabeli pea головка таблицы
kolonni pea голова колонны
sõnaraamatu artikli pea заглавное ~ заголовочное слово словарной статьи
5. miski pead meenutav
головка <головки, мн.ч. род. головок ж>,
шляпка <шляпки, мн.ч. род. шляпок ж>,
голова <головы, вин. голову, мн.ч. им. головы, род. голов, дат. головам ж>,
ручка <ручки, мн.ч. род. ручек ж>
kapsa tihe pea плотный кочан [капусты]
valge peaga ristikhein клевер с белой головкой ~ шляпкой
kruvipea ~ kruvi pea головка винта
roidepea головка ребра
vasarapea ~ vasara pea баба молота
päevalillede pead шляпки подсолнуха
mägede lumised pead снежные шляпки ~ шапки гор
komeedi pea голова кометы / кометная голова
rindade pead соски
tuletiku pea головка спички / спичечная головка
kitarri pea головка гитары
luust peaga jalutuskepp трость с костяным набалдашником / трость с костяной рукояткой
rukis loob pead рожь колосится
kapsas hakkab pead keerama ~ looma капуста начинает завиваться в вилки kõnek
6. sisekohakäänetes rõhutab millegi pea juurde v külge kuulumist
lastel olid näod kriimud peas дети испачкали свои лица / лица [у] детей были чумазые kõnek
silmad põlevad peas piltl глаза горят у кого
juuksed peas kui harjased волосы стоят торчком ~ ежом у кого kõnek
külm tahtis nina peast ära võtta [кому] чуть не отморозило ~ не обморозило нос
küsigu ise, tal endal ka suu pea пусть сам спросит, не немой же он / пусть сам спросит, язык-то у него есть kõnek
tal on endal silmad peas он сам видит, не слепой
7. kõnek elatiivis seisundi märkimiseks
noorest peast будучи молодым / в молодости / в молодые годы
elusast peast живым
keedetud peast в варёном виде / варёным
joobnud peast в нетрезвом состоянии / будучи пьяным / выпивши madalk
läks haigest peast tööle он вышел ~ пошёл на работу больным ~ нездоровым ~ не выздоровев

pea ei võta [kinni] [кто] не соображает; не идёт на ум ~ в голову
pea laiali otsas хлопать ушами; разевать/разинуть* рот
pea läheb seg[amin]i ум за разум заходит у кого
pea on pulki täis голова идёт ~ пошла кругом у кого
pea peale kukkunud дурак; чокнутый
pea peale pöörama ~ keerama поставить* на голову что
pea õige koha peal ~ õigel kohal голова на плечах у кого
pead kirjuks ajama сбивать/сбить* с толку кого
pead norgu laskma вешать ~ повесить* голову
pead kuumaks kütma разгорячить* кого
pead liivasse peitma прятать голову под крыло
pead murdma ломать/поломать* голову
pead norgu laskma вешать/повесить* голову
[oma] pead pakule panema класть/положить* голову ~ жизнь ~ живот
pead parandama опохмеляться/опохмелиться*
pead segi ajama кружить/вскружить* голову кому
[oma] pead silmusesse pistma (1) üles pooma совать/сунуть* голову в петлю; (2) end ohtlikku olukorda panema лезть в петлю; совать/сунуть* голову в петлю
[oma] pead tulle pistma совать/сунуть* голову в петлю; лезть в петлю; лезть/полезть* на рожон
pead tõstma поднимать/поднять* голову
pead täis võtma ~ täis jooma ~ täis tõmbama надуваться/надуться*
peaga tulle jooksma надевать/надеть* петлю на шею; лезть/полезть* на рожон; искушать судьбу
peaga vastu müüri ~ seina jooksma лезть на рожон
peast põrunud ~ soe тронутый умом; чокнутый
pähe andma ~ valama давать/дать* нагоняй кому
pähe hakkama (1) purju panema бросаться/броситься* ~ кидаться/кинуться* в голову кому; ударять/ударить* в голову кому; пьянить/опьянить* кого; (2) joovastama пьянить/опьянить* кого; охмелять/охмелить* кого; (3) meelde jääma запоминаться/запомниться*
pähe mahtuma влезать/влезть* в голову
pähe saama (1) noomida saama получать/получить* нагоняй; (2) lüüa saama терпеть/потерпеть* неудачу ~ поражение в чём

pink s <p'ink pingi p'inki p'inki, p'inki[de p'inki[sid ~ p'ink/e 22>
1. iste
скамейка <скамейки, мн.ч. род. скамеек ж>,
скамья <скамьи, мн.ч. им. скамьи, род. скамей ж>,
лавка <лавки, мн.ч. род. лавок ж>
valgeks värvitud puust pink деревянная скамейка, выкрашенная в белый цвет
lihtne, ilma seljatoeta pink простая скамейка без спинки
tahapoole painutatud seljatoega pink скамейка с изогнутой спинкой
aiapink садовая скамейка
kalmistupink кладбищенская скамейка / скамейка на кладбище
saunapink банная скамейка
sõudepink гребная банка
puiestee pingid скамейки на аллее
pikad pingid seina ääres длинные скамейки вдоль стен
istub pingil сидит на скамейке
istus pingi otsale он сел на край скамейки
kohver on vagunis pingi all в вагоне чемодан кладут под сиденье
ainult esimesed pingid olid kuulajaid täis только первые ряды [скамеек] были заполнены слушателями
istus varumängijate pingil он сидел на скамье запасных [игроков]
2. kooli-
парта <парты ж>
tagumine pink задняя ~ последняя парта / камчатка kõnek
klassiruumis on kolm rida pinke в классе три ряда парт
õpilane istus esimesse pinki ученик сел за первую парту
istusime temaga seitse aastat ühes pingis мы с ним семь лет сидели за одной партой
3. töö-
стан <стана м>,
станок <станка м>
metallilõikepink tehn металлорежущий станок
puurpink tehn сверлильный станок
treipink токарный станок
valtspink tehn прокатный стан

priimus1 s <priimus priimuse priimus[t -, priimus[te priimuse[id 9>
klassi parim õpilane
прима-ученик <прима-ученика м>,
прима-ученица <прима-ученицы ж>,
первый ученик [в классе],
пятёрочник <пятёрочника м> kõnek,
пятёрочница <пятёрочницы ж> kõnek

protesti+meelne
protestist laetud meelsusega, protestivaimuga
протестующий <протестующая, протестующее>
selline inimene
протестант <протестанта м>,
протестантка <протестантки, мн.ч. род. протестанток, дат. протестанткам ж>,
протестующие <протестующих pl>
olin protestimeelne õpilane я был вечно протестующим учеником kõnek

tööandjad ei armasta ja protestimeelseid работодатели не любят протестантов

puuduma v <p'uudu[ma p'uudu[da p'uudu[b p'uudu[tud 27>
отсутствовать <отсутствую, отсутствуешь> где,
нет кого-чего, где
absoluutne tõde puudub абсолютной истины нет ~ не существует
meil puudub tööstus у нас отсутствует промышленность / у нас нет промышленности
tundras puuduvad puud в тундре нет деревьев
selle kohta puuduvad mul andmed я не располагаю данными об этом
õel puudub haridus у сестры нет образования
meil puudus tahtmine koju minna у нас отсутствовало желание ~ у нас не было желания идти домой / нам не хотелось идти домой
vaata, et lastel midagi ei puuduks! смотри, чтоб у детей всё было ~ имелось!
mul puuduvad kogemused у меня нет опыта
ta puudub töölt он отсутствует на работе / его нет на работе
kes puudub [tunnist]? кто отсутствует [на уроке]?
õpilane puudus tihti tundidest ученик часто пропускал занятия
puudus koolist terve esimese veerandi он пропустил в школе всю первую четверть
puudub mõjuvatel põhjustel отсутствует по уважительным причинам
üritan puuduva raha laenata попытаюсь занять недостающую сумму
kolmest puudub kümme minutit без десяти [минут] три [часа]
kell puudub viis minutit kümnest без десяти [минут] десять [часов]
see veel puudub ~ puuduks, et ... этого ещё не хватало, что[б] ...

puu+päine adj <+p'äine p'äise p'äis[t -, p'äis[te p'äise[id 10>
1. taipamatu, juhm
тупой <тупая, тупое; туп, тупа, тупо, тупы> kõnek,
дубовый <дубовая, дубовое> kõnek,
тупоголовый <тупоголовая, тупоголовое; тупоголов, тупоголова, тупоголово> hlv
puupäine õpilane тупой ученик kõnek
2. puidust pidemega
с деревянной рукояткой,
с деревянной рукоятью,
с деревянной ручкой

püsimatu adj <püsimatu püsimatu püsimatu[t -, püsimatu[te püsimatu[id 1>
1. paigalpüsimatu
непоседливый <непоседливая, непоседливое; непоседлив, непоседлива, непоседливо>,
подвижный <подвижная, подвижное; подвижен, подвижна, подвижно>,
неусидчивый <неусидчивая, неусидчивое; неусидчив, неусидчива, неусидчиво>,
вертлявый <вертлявая, вертлявое; вертляв, вертлява, вертляво> kõnek
rahutu
беспокойный <беспокойная, беспокойное; беспокоен, беспокойна, беспокойно>,
неспокойный <неспокойная, неспокойное; неспокоен, неспокойна, неспокойно>,
суетливый <суетливая, суетливое; суетлив, суетлива, суетливо>,
неугомонный <неугомонная, неугомонное; неугомонен, неугомонна, неугомонно>
läbematu
нетерпеливый <нетерпеливая, нетерпеливое; нетерпелив, нетерпелива, нетерпеливо>
püsimatu iseloom неспокойный характер
püsimatu õpilane неусидчивый ученик
püsimatu laps подвижный ребёнок / непоседа kõnek / егоза kõnek
püsimatu tüdruk вертлявая девчушка kõnek
2. ebapüsiv
неустойчивый <неустойчивая, неустойчивое; неустойчив, неустойчива, неустойчиво>,
нестойкий <нестойкая, нестойкое; нестоек, нестойка, нестойко>,
непостоянный <непостоянная, непостоянное; непостоянен, непостоянна, непостоянно>
muutlik
изменчивый <изменчивая, изменчивое; изменчив, изменчива, изменчиво>,
переменчивый <переменчивая, переменчивое; переменчив, переменчива, переменчиво> kõnek
põgus
мимолётный <мимолётная, мимолётное; мимолётен, мимолётна, мимолётно>
lapse emotsioonid on püsimatud детские эмоции очень неустойчивы
ta suunurgas vilksatas püsimatu naeratus на его губах [про]мелькнула мимолётная улыбка

püüdlik adj <p'üüdl'ik p'üüdliku p'üüdl'ikku p'üüdl'ikku, p'üüdlik/e ~ p'üüdl'ikku[de p'üüdl'ikk/e ~ p'üüdl'ikku[sid 25>
старательный <старательная, старательное; старателен, старательна, старательно>,
усердный <усердная, усердное; усерден, усердна, усердно>,
ревностный <ревностная, ревностное; ревностен, ревностна, ревностно>,
рачительный <рачительная, рачительное; рачителен, рачительна, рачительно> liter
hästi hoolas
прилежный <прилежная, прилежное; прилежен, прилежна, прилежно>,
исполнительный <исполнительная, исполнительное; исполнителен, исполнительна, исполнительно>,
тщательный <тщательная, тщательное; тщателен, тщательна, тщательно>,
радивый <радивая, радивое; радив, радива, радиво> madalk
püüdlik inimene старательный человек
püüdlik õpilane прилежный ученик
püüdlik töötaja исполнительный работник / радивый работник madalk
püüdlik käekiri старательный почерк

skolaar s <skol'aar skolaari skol'aari skol'aari, skol'aari[de skol'aari[sid ~ skol'aar/e 22>
keskaja õpilane
школяр <школяра м> van
keskaja üliõpilane
студент <студента м>

suhe s <suhe s'uhte suhe[t -, suhe[te s'uhte[id 6>
1. võrdlusel põhinev arvuline vahekord
соотношение <соотношения с>,
пропорция <пропорции ж>,
отношение <отношения с>
protsentuaalne suhe процентное соотношение ~ отношение
kaalusuhe весовое соотношение
mahusuhe объёмное соотношение
mõõdusuhe масштаб
õlgade suhe tehn отношение плеч
koostisainete õige suhe правильное соотношение составных компонентов
lipu laiuse suhe pikkusega ~ pikkusesse соотношение ширины и длины флага
2. inimeste ja inimrühmade vastastikune vahekord; seos mingite nähtuste vahel
отношения <отношений pl>,
взаимоотношения <взаимоотношений pl>,
сношения <сношений pl>,
связь <связи ж>
ametlikud suhted официальные ~ деловые ~ служебные отношения
isiklikud suhted личные отношения ~ связи
sugupooltevahelised suhted взаимоотношение полов
ühiskondlikud suhted общественные отношения
diplomaatilised suhted дипломатические отношения ~ сношения
riikidevahelised suhted межгосударственные отношения ~ связи
patriarhaalsed suhted патриархальные отношения
varalised suhted имущественные отношения
abieluvälised suhted внебрачные отношения / внебрачная связь
ajasuhted filos временные отношения
feodaalsuhted ~ feodaalsed suhted феодальные отношения
kaubandussuhted ~ kaubanduslikud suhted торговые отношения ~ сношения
kultuurisuhted культурные связи
majandussuhted ~ majanduslikud suhted экономические отношения ~ сношения
ruumisuhted filos пространственные отношения
sõprussuhted дружеские отношения ~ связи
tootmissuhted производственные отношения
turusuhted рыночные отношения
töösuhted трудовые ~ рабочие отношения
vaenusuhe враждебное отношение
õigussuhted правовые отношения
ärisuhted деловые отношения
laste ja vanemate vahelised suhted отношения между детьми и родителями
keele ja mõtlemise suhted соотношение языка и мышления
sõnadevahelised suhted lauses связь слов в предложении
milline on sinu suhe loodusesse? каково твоё отношение к природе?
nad on ülemusega heades suhetes они с начальником в хороших отношениях
meie vahel kujunesid usalduslikud suhted между нами установились доверительные отношения
naabritega tuleb häid suhteid pidada ~ hoida с соседями следует поддерживать хорошие отношения
püüdis luua ~ sõlmida suhteid mõjukate isikutega он стремился установить связи с влиятельными лицами
nad on omavahelised suhted katkestanud они прервали между собой отношения
nad hakkasid oma suhteid klaarima они стали выяснять свои отношения
nende suhetesse on tekkinud mõra в их отношениях образовалась трещина ~ возник разлад
3. [mingis] suhtes, [mingist] küljest
в отношении кого-чего,
по отношению к кому-чему
ses suhtes on sul õigus в этом отношении ты прав / насчёт этого ты прав kõnek
igas suhtes eeskujulik õpilane во всех отношениях примерный ученик

taibukas adj <taibukas taibuka taibuka[t -, taibuka[te taibuka[id 2>
taiplik, arukas, nutikas
сообразительный <сообразительная, сообразительное; сообразителен, сообразительна, сообразительно>,
понятливый <понятливая, понятливое; понятлив, понятлива, понятливо>,
находчивый <находчивая, находчивое; находчив, находчива, находчиво>,
догадливый <догадливая, догадливое; догадлив, догадлива, догадливо>,
сметливый <сметливая, сметливое; сметлив, сметлива, сметливо> kõnek,
смекалистый <смекалистая, смекалистое; смекалист, смекалиста, смекалисто> kõnek,
толковый <толковая, толковое; толков, толкова, толково> kõnek,
смышлёный <смышлёная, смышлёное; смышлён, смышлёна, смышлёно> kõnek
klassi kõige taibukam õpilane самый сообразительный ученик в классе
taibukas vastus находчивый ответ

teine num pron <teine teise t'eis[t t'eise, teis[te t'eis/i 12>
1. num
второй <вторая, второе>
teine veebruar второе февраля
juuni teisel nädalal во вторую неделю июня
augusti teisest poolest alates начиная со второй половины августа
teise klassi õpilane ученик ~ ученица второго класса / второклассник / второклассница / второклашка kõnek
teise kursuse üliõpilane студент второго курса / второкурсник / второкурсница
teine tüürimees mer второй штурман
paremalt teine aken второе окно справа
ainsuse teine pööre lgv второе лицо единственного числа
keiser Aleksander II царь Александр Второй
teise põlvkonna arvuti компьютер второго поколения
saavutas võistlustel teise koha на соревнованиях он занял второе место ~ показал второй результат
mängib orkestris teist viiulit в оркестре он играет вторую скрипку ~ партию второй скрипки ~ ведёт втору
2. pron osutab, et tegemist on kellegagi v millegagi, kes v mis ei ole sama kui teada olev v mainitu
другой <другая, другое>,
иной <иная, иное>,
прочий <прочая, прочее>
järgmine
следующий <следующая, следующее>
ajasin ta kellegi teisega segamini я спутал его с кем-то [другим]
mõtleb üht, kuid räägib teist думает одно, а говорит другое
poiss sörkis teiste sabas мальчик трусил в хвосте kõnek
ära topi oma nina teiste asjadesse kõnek не вмешивайся в дела других ~ в чужие дела / не суй свой нос в чужие дела madalk
pane teine kleit selga надень другое платье
läks teise tuppa он ушёл в другую комнату
pööra koogil teine külg переверни блин
tegi ruttu teist juttu он быстро перевёл разговор на другое
mul on hoopis teised plaanid у меня совсем другие ~ иные планы
ta ei tulnud sel ega teiselgi päeval он не пришёл ни в этот, ни в следующий день
teine kord ära ole enam nii rumal в следующий ~ в другой раз не будь таким глупым
3. pron viitab tekstis kellelegi v millelegi varem mainitule
он <его м>,
она <её ж>,
оно <его с>
see
этот <этого м>,
эта <этой ж>,
это <этого с>
too
тот <того м>,
та <той ж>,
то <того с>
ei kumbki
ни тот ни другой
mõlemad
оба <обоих м и с>,
обе <обеих ж>
viitab viimasena mainitud isikule
последний <последняя, последнее> liter
ära söö õunu, toored teised alles kõnek не ешь яблоки, они ещё зелёные ~ неспелые
4. pron väljendab midagi ebamäärast
сё <сего с> kõnek
tõstab mingist tervikust esile lähemalt täpsustamata üksikuid isikuid, asju, omadusi
другой <другая, другое>
räägiti ühest ja teisest говорили о том о сём kõnek
neil on alati ühest ja teisest puudus у них всегда не хватает то одного, то другого
kodus on alati üht ja teist teha в доме всегда есть чем заняться
ta sõimas mind selleks ja teiseks он ругал меня: я и такой, я и сякой kõnek
ühes käes tort ja teises lilled в одной руке торт, в другой цветы
nad lahkusid teine teises suunas они разошлись в разные стороны
tõstab asju ühest kohast teise переставляет вещи с одного места на другое
käib ühe arsti juurest teise juurde ходит по врачам kõnek
üks töö ajab teist taga дел по горло у кого-чего kõnek

treffnerist s <treffner'ist treffneristi treffner'isti treffner'isti, treffner'isti[de treffner'isti[sid ~ treffner'ist/e 22>
Treffneri gümnaasiumi õpilane
ученик гимназии имени Треффнера,
трефнерист <трефнериста м> kõnek

tubli adj <tubli tubli tubli[t -, tubli[de tubli[sid 16>
1. tunnustust vääriv, omadustelt hea ja sobiv
хороший <хорошая, хорошее; хорош, хороша, хорошо; лучше, лучший>,
достойный <достойная, достойное; достоин, достойна, достойно>,
отличный <отличная, отличное; отличен, отлична, отлично>,
отменный <отменная, отменное; отменен, отменна, отменно>,
усердный <усердная, усердное; усерден, усердна, усердно>
tugev, kasutuskõlblik, töökorras
прочный <прочная, прочное; прочен, прочна, прочно, прочны>,
исправный <исправная, исправное; исправен, исправна, исправно>
kiiduväärt
похвальный <похвальная, похвальное; похвален, похвальна, похвально>,
достойный похвалы
tubli töömees хороший ~ отличный ~ достойный ~ усердный работник
tubli õpilane хороший ~ сильный ~ усердный ученик
vend on füüsikas kõige tublim в физике ~ по физике брат самый сильный
olete tublid poisid! молодцы, ребята! kõnek
tublid kavatsused похвальные ~ добрые намерения
tubli, oleme siis kokku leppinud хорошо, договорились
2. [jõult] tugev, kange, kõva, äge
сильный <сильная, сильное; силён, силен, сильна, сильно, сильны>,
мощный <мощная, мощное; мощен, мощна, мощно>
tubli müks сильный толчок
tubli tulehoog сильный ~ мощный порыв ветра
isa ähvardas anda tubli keretäie ~ sauna отец грозился нагреть шею ~ бока кому kõnek
3. kõnek [üsna] suur, priske, kopsakas, kõva, kenake
изрядный <изрядная, изрядное; изряден, изрядна, изрядно>,
приличный <приличная, приличное; приличен, прилична, прилично>,
хороший <хорошая, хорошее; хорош, хороша, хорошо; лучше, лучший>,
порядочный <порядочная, порядочное; порядочен, порядочна, порядочно>,
добрый <добрая, доброе>
tubli vahemaa порядочное ~ приличное расстояние
tubli saak приличный ~ славный урожай
tubli palk хороший заработок
tubli lihakäntsakas изрядный кусок мяса
tegime tublid napsid ~ tropid мы изрядно выпили
linna tuleb oma tubli sada kilomeetrit ära до города будет добрых сто километров / до города сто километров с гаком madalk

tugi+õpilane
õpilane, kes pärast vastavat koolitust saab koolikaaslasi aidata ja toetada nt vägivalla vastu
опорный ученик EST,
специально подготовленный ученик
tugiõpilased teevad koolielu kõigile mugavamaks специально подготовленные ученики делают школьную жизнь удобной для всех

tuim adj <t'uim tuima t'uima t'uima, t'uima[de t'uima[sid ~ t'uim/i 22>
1. puudutuse vastu tundetu
нечувствительный <нечувствительная, нечувствительное; нечувствителен, нечувствительна, нечувствительно> к чему,
бесчувственный <бесчувственная, бесчувственное; бесчувствен, бесчувственен, бесчувственна, бесчувственно>,
нечуткий <нечуткая, нечуткое; нечуток, нечутка, нечутко>,
онемелый <онемелая, онемелое>,
одеревенелый <одеревенелая, одеревенелое>,
затёкший <затёкшая, затёкшее> kõnek,
занемелый <занемелая, занемелое> madalk
tuimad sõrmed нечуткие ~ онемелые пальцы
halvatud kehapool on tuim парализованная сторона тела нечувствительна
jalad on pikaajalisest istumisest tuimad от долгого сидения ноги утратили чувствительность ~ онемели
olin väsimusest tuim kui ront от усталости всё тело затекло kõnek
2. valu vm negatiivse tundega seoses: pakitsev, nüri; hääle, heli kohta: tuhm
тупой <тупая, тупое; туп, тупа, тупо, тупы>,
приглушённый <приглушённая, приглушённое>,
глухой <глухая, глухое; глух, глуха, глухо; глуше>
toidu kohta: mahlatu, maitsetu
безвкусный <безвкусная, безвкусное; безвкусен, безвкусна, безвкусно>,
неаппетитный <неаппетитная, неаппетитное; неаппетитен, неаппетитна, неаппетитно>
värvuse v valguse kohta: ilmetu, tuhm, ähmane
тусклый <тусклая, тусклое; тускл, тускла, тускло, тусклы>,
мутный <мутная, мутное; мутен, мутна, мутно, мутны>,
неяркий <неяркая, неяркое; неярок, неярка, неярко>,
смазанный <смазанная, смазанное> kõnek, piltl
tuim valu тупая ~ глухая ~ ноющая ~ щемящая боль
tuim nälg puurib sisikonda от голода щемит под ложечкой
porgandid jäid talve jooksul tuimaks за зиму морковь потеряла вкус ~ стала безвкусной
maali tuim hall koloriit бледный ~ блёклый колорит картины
3. meelte ja vaimse suutlikkuse kohta: kehvavõitu, tönts, vilets, raske taibuga
тупой <тупая, тупое; туп, тупа, тупо, тупы> piltl,
тугой <тугая, тугое; туг, туга, туго, туги; туже> на что kõnek, piltl
tuim õpilane тупой ~ несообразительный ~ недогадливый ~ тупоумный ~ бестолковый ученик
vanaisa kõrvakuulmine on juba üsna tuim дед уже туг на ухо / дед уже совсем тугоух[ий] kõnek
4. loomult tundetu, vähese innukusega, külm, osavõtmatu, ükskõikne; vaimselt loid, huvideta
бесчувственный <бесчувственная, бесчувственное; бесчувствен, бесчувственен, бесчувственна, бесчувственно>,
бездушный <бездушная, бездушное; бездушен, бездушна, бездушно>,
безучастный <безучастная, безучастное; безучастен, безучастна, безучастно> к кому-чему,
безразличный <безразличная, безразличное; безразличен, безразлична, безразлично> к кому-чему,
равнодушный <равнодушная, равнодушное; равнодушен, равнодушна, равнодушно> к кому-чему,
холодный <холодная, холодное; холоден, холодна, холодно, холодны> к кому-чему piltl,
глухой <глухая, глухое; глух, глуха, глухо; глуше> к кому-чему piltl,
тупой <тупая, тупое; туп, тупа, тупо, тупы> piltl

вялый <вялая, вялое; вял, вяла, вяло>,
инертный <инертная, инертное; инертен, инертна, инертно>
hingelt tuim inimene бездушный человек
tuim pilk безразличный ~ безжизненный ~ холодный ~ тупой ~ окаменелый взгляд
tuim käepigistus безразличное ~ вялое рукопожатие
oled sina alles tuim tükk! ну и бревно же ты бесчувственное! kõnek, piltl
jäi teiste õnnetuse suhtes täiesti tuimaks он остался безучастным ~ безразличным ~ неотзывчивым ~ нечувствительным ~ равнодушным к несчастью других ~ к чужому горю
talus kõike tuima ükskõiksusega она всё сносила с тупым безразличием ~ равнодушием kõnek
närvid on tuimaks kulunud нервы притупились piltl
5. väheelamuslik, igav, ebahuvitav; väljendusvaene, ilmetu
однообразный <однообразная, однообразное; однообразен, однообразна, однообразно>,
невыразительный <невыразительная, невыразительное; невыразителен, невыразительна, невыразительно>,
невзрачный <невзрачная, невзрачное; невзрачен, невзрачна, невзрачно>,
блёклый <блёклая, блёклое; блёкл, блёкла, блёкло> piltl,
бледный <бледная, бледное; бледен, бледна, бледно, бледны> piltl,
сухой <сухая, сухое; сух, суха, сухо, сухи; суше> piltl,
безжизненный <безжизненная, безжизненное; безжизнен, безжизненна, безжизненно> piltl,
тупой <тупая, тупое; туп, тупа, тупо, тупы> piltl,
серый <серая, серое; сер, сера, серо> piltl
tuim kõne невыразительная ~ маловыразительная ~ блёклая ~ сухая речь
viiuli tuim saagimine тупое пиликанье скрипки kõnek
tuim maastik однообразный ~ невзрачный ~ серый пейзаж
tuim mäng однообразная ~ скучная ~ монотонная игра
6. jäik, kõva
жёсткий <жёсткая, жёсткое; жёсток, жестка, жёстко; жёстче>
tuimad toolid жёсткие стулья
suusarada muutus suurest sõitmisest tuimaks изъезженная лыжня отвердела

tund s <t'und tunni t'undi t'undi, t'undi[de t'undi[sid ~ t'und/e 22>
1.
час <часа, предл. в часе, в часу, мн.ч. им. часы м>
hiline tund поздний час
vaikne tund (1) тихий час; (2) puhkeaeg laste- v raviasutuses тихий ~ мёртвый час
hommikutund ~ hommikune tund утренний час / утренняя пора
lõunatund ~ lõunane tund обеденный час
pärastlõunatund послеобеденный час
südaöötund полночный ~ полуночный час / полночь
tingtund условный час
õhtutund ~ õhtune tund вечерний час
öötund ~ öine tund ночной час
ületund сверхурочный час / сверхурочное время
veerand tundi четверть часа
kahe tunni pärast через два часа
neli tundi tagasi четыре часа [тому] назад
tunni [aja] pärast через час
kell on pool tundi taga часы отстают на полчаса
nii varasel tunnil в такой ранний час / в такую рань kõnek
sõitsime Tallinnast Tartusse kahe tunniga мы доехали из Таллинна до Тарту за два часа
teenis sada krooni tunnis он зарабатывал сто крон в час
2. koolitund
урок <урока м>,
занятие <занятия с>,
академический час
ajalootund урок истории
eratund частный урок
järeleaitamistund дополнительное занятие
klassijuhatajatund классный час
näidistund ~ lahtine tund показательный ~ открытый урок
sõidutund урок учебной езды
emakeele tund jääb ära урок родного языка отменяется
praktikant andis ~ pidas tundi практикант давал ~ вёл урок ~ занятие
kas kell helises tundi või tunnist välja? звонок прозвенел на урок или с урока?
tundidest poppi tegema ~ pausi panema прогуливать/прогулять* уроки ~ школу kõnek
miks sa tunnist puudusid? почему ты отсутствовал на уроке? / почему ты пропустил урок?
hilines tundi он опоздал на урок ~ на занятие
õpilane jäeti pärast tunde ученика оставили после уроков
tundideks õppima ~ ette valmistama делать ~ учить уроки / сидеть за уроками kõnek
tunnid on ette valmistamata уроки не подготовлены
tundi vastama ~ üles ütlema отвечать урок
annab keeltekoolis tunde даёт уроки ~ преподаёт в школе языков
võtab matemaatikas eraõpetajalt tunde берёт частные уроки по математике kõnek
3. mingi aeg, hetk
час <часа, предл. в часе, в часу, мн.ч. им. часы м>
jõudetund час досуга / досуг
lahkumistund ~ lahkumise tund час прощания
söögitund время принятия пищи / трапезный час
tasumistund час расплаты piltl
raskel tunnil в трудный час piltl / в трудную минуту piltl
saabus kojuminemise tund настало время идти домой

tund on tulnud час пробил ~ настал

tähele+panelik adj <+panel'ik paneliku panel'ikku panel'ikku, panelik/e ~ panel'ikku[de panel'ikk/e ~ panel'ikku[sid 25>
внимательный <внимательная, внимательное; внимателен, внимательна, внимательно> к кому-чему, с кем,
наблюдательный <наблюдательная, наблюдательное; наблюдателен, наблюдательна, наблюдательно>
kellegi suhtes hooliv, viisakas
отзывчивый <отзывчивая, отзывчивое; отзывчив, отзывчива, отзывчиво> к кому-чему,
заботливый <заботливая, заботливое; заботлив, заботлива, заботливо>,
чуткий <чуткая, чуткое; чуток, чутка, чутко; чутче> к кому-чему
tähelepanelik õpilane внимательный ~ наблюдательный ученик
koer muutus tähelepanelikuks собака насторожилась
ta on naiste vastu ~ suhtes tähelepanelik он внимателен к женщинам / он чуток ~ заботлив в обращении с женщинами

töö+vari
õpilane, kes õpib töötajat saates ja jälgides tema tööd tundma
ученик <ученика м>,
рабочая тень EST, kõnek ka piltl

vahele jääma v
1. vahelt puudu olema
оставаться/остаться* пропущенным
ümberkirjutamisel on kaks rida vahele jäänud при переписке пропущено две строки
2. sisse kukkuma, milleski paljastatud olema
попадаться <попадаюсь, попадаешься> / попасться* <попадусь, попадёшься; попался, попалась> в чём, на чём, с чем,
оказываться/оказаться* уличённым в чём
nad jäid ühe ja sama asjaga vahele они попались на одном и том же деле
jäi vargusega vahele он попался на воровстве ~ на краже / он был уличён в воровстве ~ в краже
õpilane jäi spikerdamisega vahele ученик попался на списывании

vahetus+õpilane
õpilasvahetuse korras teises koolis (hrl teises riigis) õppiv õpilane
ученик по обмену

valetama v <valeta[ma valeta[da valeta[b valeta[tud 27>
1. sihilikult valet rääkima
лгать <лгу, лжёшь; лгал, лгала, лгало> / солгать* <солгу, солжёшь; солгал, солгала, солгало> что, кому,
врать <вру, врёшь; врал, врала, врало> что, кому kõnek,
брехать <брешу, брешешь> что, на кого-что madalk,
сбрехать* <сбрешу, сбрешешь> что madalk,
заливать <заливаю, заливаешь> madalk, piltl
kokku valetama
налгать* <налгу, налжёшь; налгал, налгала, налгало> что, чего, о ком-чём, про кого-что,
навирать <навираю, навираешь> / наврать* <навру, наврёшь; наврал, наврала, наврало> что, чего, кому-чему, на кого-что, о ком-чём, про кого-что kõnek,
набрехать* <набрешу, набрешешь> что, чего, на кого-что, про кого-что madalk
see ei ole tõsi, sa valetad! это неправда, ты лжёшь! / это ложь, ты врёшь! kõnek / ты брешешь, это неправда! madalk
ära valeta mulle! не обманывай меня! / не ври мне! kõnek / не бреши! madalk
teile valetati tema tegevuse kohta ~ tegevusest вам наврали про его деятельность kõnek / вам набрехали о его делах madalk
õpilane valetas õpetajale, et vihik on kadunud ученик солгал учителю, что тетрадь потерялась
valetab nii, et suu suitseb врёт как сивый мерин madalk / он вовсю заливает madalk
suud-silmi täis valetama наврать* с три короба kõnek
2. midagi valesti näitama v valesti esitama
врать <-, врёт; врал, врала, врало> / соврать* <-, соврёт; соврал, соврала, соврало> kõnek,
врать <-, врёт; врал, врала, врало> / наврать* <-, наврёт; наврал, наврала, наврало> kõnek
kraadiklaas valetab градусник врёт kõnek
see kell veidi valetab эти часы чуть врут kõnek

vasaku+käeline adj s <+k'äeline k'äelise k'äelis[t k'äelis[se, k'äelis[te k'äelis/i ~ k'äelise[id 12 ~ 10?>
1. adj
леворукий <леворукая, леворукое>
vasakukäeline õpilane леворукий ученик
2. s
левша <левши, мн.ч. род. левшей м и ж>,
леворукий <леворукого м>
vasakukäeliste kitarr гитара для левшей ~ для леворуких / леворукая гитара

vastamisi adv <v'astamisi>
1. teineteise vastu v vastas
друг против друга,
напротив кого-чего,
против кого-чего
nad seisid vastamisi purdel они стояли на мостике друг против друга
surus hambad vastamisi он стиснул зубы
magati nii, et pead olid vastamisi спали головами друг к другу
aken ja uks on vastamisi окно [расположено] напротив двери
nende pilgud juhtusid vastamisi их взгляды случайно пересеклись / они случайно встретились взглядами
nende huvid seisavad vastamisi piltl их интересы сталкиваются
õpilane läks õpetajaga vastamisi piltl ученик вступил в конфликт с учителем
2. omavahel, vastastikku
взаимно,
друг другу
sooviti vastamisi õnne взаимно поздравляли друг друга
kostsid seeneliste vastamisi huiked доносились переклики грибников kõnek / было слышно, как грибники перекликаются ~ аукаются между собой kõnek

vastu+võtlik adj <+v'õtl'ik v'õtliku v'õtl'ikku v'õtl'ikku, v'õtlik/e ~ v'õtl'ikku[de v'õtl'ikk/e ~ v'õtl'ikku[sid 25>
1. haiguste, nakkuste vms suhtes nõrga vastupanuvõimega
расположенный <расположенная, расположенное> к чему, что делать,
предрасположенный <предрасположенная, предрасположенное> к чему,
восприимчивый <восприимчивая, восприимчивое; восприимчив, восприимчива, восприимчиво> к чему,
склонный <склонная, склонное; склонен, склонна, склонно> к чему, что делать,
подверженный <подверженная, подверженное> чему
nakkustele vastuvõtlik organism подверженный инфекции организм
laps on haiguste suhtes ~ haigustele vastuvõtlik ребёнок [пред]расположен ~ склонен к болезням
2. ärgas, erk, tundlik
восприимчивый <восприимчивая, восприимчивое; восприимчив, восприимчива, восприимчиво> к чему,
впечатлительный <впечатлительная, впечатлительное; впечатлителен, впечатлительна, впечатлительно>,
отзывчивый <отзывчивая, отзывчивое; отзывчив, отзывчива, отзывчиво>,
переимчивый <переимчивая, переимчивое; переимчив, переимчива, переимчиво> kõnek
vastuvõtliku hingega inimene человек с восприимчивой ~ с впечатлительной душой
andekas ja vastuvõtlik õpilane способный и переимчивый ученик kõnek
ta on vastuvõtlik kõigele kaunile он восприимчив ко всему прекрасному

viieline s adj <viieline viielise viielis[t viielis[se, viielis[te viielis/i 12>
1. s münt v paberraha
монета достоинством в пять единиц,
купюра достоинством в пять единиц
paberraha
пятикроновая <пятикроновой ж> kõnek,
пятирублёвая <пятирублёвой ж> kõnek,
пятирублёвка <пятирублёвки, мн.ч. род. пятирублёвок, дат. пятирублёвкам ж> kõnek,
пятёрка <пятёрки, мн.ч. род. пятёрок, дат. пятёркам ж> kõnek
münt
пятак <пятака м> kõnek
vaskviieline медный пятак kõnek
vahetas viielise kroonisteks он разменял пятикроновую на однокроновые kõnek
2. adj viit ühikut v üksust omav
в пять чего,
из пяти чего
viieline rühm группа[, состоящая] из пяти человек
3. adj selline, kelle hinded on viied
viieline õpilane отличник / пятёрочник kõnek / пятёрочница kõnek

viie+mees s <+m'ees mehe m'ees[t -, mees[te meh/i 13>
kõnek viitele õppija, viieline õpilane
пятёрочник <пятёрочника м>,
пятёрочница <пятёрочницы ж>
selles klassis pole ühtegi viiemeest в этом классе нет ни одного пятёрочника

viiendik num s <viiend'ik viiendiku viiend'ikku viiend'ikku, viiendik/e ~ viiend'ikku[de viiend'ikk/e ~ viiend'ikku[sid 25>
1. num
пятая <пятой ж>
üks viiendik одна пятая
kaks viiendikku две пятых
viiendik töötajaid ~ töötajatest одна пятая ~ пятая часть работников
2. s kõnek viienda klassi õpilane
пятиклашка <пятиклашки, мн.ч. род. пятиклашек, дат. пятиклашкам м и ж>
viiendikud peavad klassiõhtut у пятиклашек классный вечер

viima v <v'ii[ma v'ii[a v'ii[b v'ii[dud, v'ii[s vii[ge vii[akse 38>
1. kandes
нести <несу, несёшь; нёс, несла> кого-что, кому, куда,
относить <отношу, относишь> / отнести* <отнесу, отнесёшь; отнёс, отнесла> что, кому, куда
vedades
везти <везу, везёшь; вёз, везла> кого-что, на ком-чём, куда,
отвозить <отвожу, отвозишь> / отвезти* <отвезу, отвезёшь; отвёз, отвезла> кого-что, куда,
увозить <увожу, увозишь> / увезти <увезу, увезёшь; увёз, увезла> кого-что, куда
juhtides
отводить <отвожу, отводишь> / отвести* <отведу, отведёшь; отвёл, отвела> кого-что, куда,
уводить <увожу, уводишь> / увести* <уведу, уведёшь; увёл, увела> кого-что, куда ka piltl
sisse juhtides
вводить <ввожу, вводишь> / ввести* <введу, введёшь; ввёл, ввела> кого-что, во что, куда
kohale toimetama
снести* <снесу, снесёшь; снёс, снесла> что, куда kõnek,
свезти* <свезу, свезёшь; свёз, свезла> кого-что, куда kõnek
millegi kadumist, millestki ilmajäämist põhjustades
сносить <сношу, сносишь> / снести* <снесу, снесёшь; снёс, снесла> что,
уносить <уношу, уносишь> / унести* <унесу, унесёшь; унёс, унесла> кого-что, куда ka piltl
viis kirja posti он отнёс письмо на почту / он опустил письмо в почтовый ящик / он снёс письмо на почту kõnek
viis kella parandusse ~ parandada он отнёс ~ сдал ~ отдал часы в ремонт ~ в починку
viisin lapse lasteaeda я отвёл ребёнка в детский сад
laps viidi lasteaeda autoga ребёнка отвезли в детский сад на машине
korrarikkuja viidi politseisse правонарушителя отвели в полицию
noormees viis neiu tantsima юноша пригласил девушку на танец
pean auto parklasse viima я должен отвезти машину на стоянку ~ на парковку
hobune viidi talli лошадь отвели ~ увели в конюшню ~ на конюшню
sond viidi makku зонд ввели в желудок
bronhidesse viidi kontrastainet в бронхи ввели контрастное вещество
vii talle sõna, et ta kohe tuleks сообщи ~ передай ему, чтобы он немедленно пришёл
viige kõigile terviseid ~ tervitusi передайте всем привет
takso viis külalised lennujaama гостей отвезли на такси в аэропорт
tuul viis mütsi peast ветер снёс шапку с головы
suurvesi viis silla minema паводок снёс мост / половодье снесло мост / паводком ~ половодьем снесло мост / в половодье снесло мост
ta viis saladuse endaga hauda он унёс тайну с собой в могилу
reis viib meid Itaaliasse мы отправимся путешествовать в Италию
raamat viib lugeja kaugele minevikku книга уносит ~ уводит читателя в далёкое прошлое
2. teise asukohta kolima, teise ametisse, teisele töökohale suunama; millelegi muule juhtima v suunama
переводить <перевожу, переводишь> / перевести* <переведу, переведёшь; перевёл, перевела> кого-что, куда,
переносить <переношу, переносишь> / перенести* <перенесу, перенесёшь; перенёс, перенесла> кого-что, куда
asutus oli viidud teise linna учреждение было переведено ~ перенесено в другой город
õpilane viidi neljandasse klassi ученика перевели в четвёртый класс
viis jutu teisele teemale он перевёл разговор на другую тему piltl
viib pilgu ühelt esemelt teisele он переводит взгляд с одного предмета на другой
3. teat suunas paiknema v kulgema, kuhugi minna v välja jõuda võimaldama; minema, siirduma
вести <-, ведёт; вёл, вела> куда,
выводить <-, выводит> / вывести* <-, выведет; вывел, вывела> куда
kuhu see tee viib? куда эта дорога ведёт ~ идёт?
jalgrada viis meid suurele teele тропинка вывела нас на большую дорогу
kõik teed viivad Rooma piltl все дороги ведут в Рим
4. mingisse seisundisse, olukorda jõudmist põhjustama
вводить <ввожу, вводишь> / ввести* <введу, введёшь; ввёл, ввела> кого-что, во что,
доводить <довожу, доводишь> / довести* <доведу, доведёшь; довёл, довела> кого-что, до чего,
приводить <привожу, приводишь> / привести* <приведу, приведёшь; привёл, привела> кого-что, к чему
ta tuleb sündmustega kurssi viia его нужно ввести в курс дела kõnek, piltl
šamaan viis end ekstaasi шаман привёл себя в состояние экстаза
ta viidi eksiteele его ввели в заблуждение kõnek, piltl
plaan viidi ellu план внедрили в жизнь
maadleja viis vastase silda борец поставил противника на мост
juhus viis meid kokku случай свёл нас kõnek
tugev tahe viis ta sihile сильная воля привела его к цели piltl
ülekohtune süüdistus viis mehe endast välja несправедливое обвинение вывело мужчину из себя kõnek, piltl

viisakusetu adj <viisakusetu viisakusetu viisakusetu[t -, viisakusetu[te viisakusetu[id 1>
ebaviisakas
невежливый <невежливая, невежливое; невежлив, невежлива, невежливо>,
неучтивый <неучтивая, неучтивое; неучтив, неучтива, неучтиво>,
некорректный <некорректная, некорректное; некорректен, некорректна, некорректно>,
неприличный <неприличная, неприличное; неприличен, неприлична, неприлично>,
бесцеремонный <бесцеремонная, бесцеремонное; бесцеремонен, бесцеремонна, бесцеремонно>,
беспардонный <беспардонная, беспардонное; беспардонен, беспардонна, беспардонно> kõnek
viisakusetu õpilane невежливый ~ бесцеремонный ~ невоспитанный ученик
viisakusetu käitumine невежливое ~ некорректное поведение / беспардонное ~ непристойное поведение kõnek
ta oli sõbra vastu viisakusetu он был невежлив ~ неучтив [в обращении] с другом

virk adj <v'irk virga v'irka v'irka, v'irka[de v'irka[sid ~ v'irk/u 22>
usin
усердный <усердная, усердное; усерден, усердна, усердно>,
прилежный <прилежная, прилежное; прилежен, прилежна, прилежно>,
старательный <старательная, старательное; старателен, старательна, старательно>,
рачительный <рачительная, рачительное; рачителен, рачительна, рачительно> van
nobe, kärme
проворный <проворная, проворное; проворен, проворна, проворно>,
расторопный <расторопная, расторопное; расторопен, расторопна, расторопно>
virk õpilane прилежный ~ усердный ~ старательный ученик
virk perenaine проворная ~ расторопная хозяйка
virgad käed проворные руки
oli virk õppima он был усерден ~ прилежен в учёбе
olge virgad ja rutake tööga! работайте старательнее и расторопнее! / работайте расторопнее, шевелитесь! kõnek

visa adj <visa visa visa -, visa[de visa[sid 17>
1. järjekindel
настойчивый <настойчивая, настойчивое; настойчив, настойчива, настойчиво>,
настоятельный <настоятельная, настоятельное; настоятелен, настоятельна, настоятельно>,
неуступчивый <неуступчивая, неуступчивое; неуступчив, неуступчива, неуступчиво>,
неотступный <неотступная, неотступное; неотступен, неотступна, неотступно>,
напористый <напористая, напористое; напорист, напориста, напористо> kõnek,
настырный <настырная, настырное; настырен, настырна, настырно> madalk
tahtekindel
стойкий <стойкая, стойкое; стоек, стойка, стойко; стойче> piltl,
упорный <упорная, упорное; упорен, упорна, упорно>,
цепкий <цепкая, цепкое; цепок, цепка, цепко; цепче> kõnek, piltl
kannatlik
усидчивый <усидчивая, усидчивое; усидчив, усидчива, усидчиво>
kangekaelne
упрямый <упрямая, упрямое; упрям, упряма, упрямо>
vastupidav, sitke
живучий <живучая, живучее; живуч, живуча, живуче>,
жилистый <жилистая, жилистое; жилист, жилиста, жилисто> kõnek
tugev ja visa inimene сильный и стойкий человек / сильный и напористый человек kõnek
visa õpilane упорный ~ усидчивый ученик
visa vastane неотступный противник
visa loomus настойчивый ~ неуступчивый ~ стойкий характер
visa hing [кто] живуч[ий]
kask on visa puu берёза -- живучее дерево
visa rahvas стойкий народ
visa töö упорный труд
visa vastupanu упорное ~ стойкое сопротивление
2. aeglane, vaevaline
тугой <тугая, тугое; туг, туга, туго, туги; туже> kõnek, piltl
kevad on visa tulema весна медлит с приходом
haav oli visa paranema рана заживала туго kõnek
töö visa edenemine медленное продвижение работы

võimekas adj <v'õimekas v'õimeka v'õimeka[t -, v'õimeka[te v'õimeka[id 2>
suurte võimetega
способный <способная, способное; способен, способна, способно>,
талантливый <талантливая, талантливое; талантлив, талантлива, талантливо>,
одарённый <одарённая, одарённое; одарён, одарённа, одарённо>,
даровитый <даровитая, даровитое; даровит, даровита, даровито>
võimekas õpilane способный ученик
võimekas noor kunstnik талантливый ~ одарённый ~ даровитый молодой художник

võristama v <võrista[ma võrista[da võrista[b võrista[tud 27>
1. võrisema panema
строчить <строчу, строчишь> на чём kõnek,
тарахтеть <тарахчу, тарахтишь> madalk
võristas õmblusmasinat она строчила ~ стрекотала на швейной машинке kõnek
võristas terve õhtu puurida весь вечер сверло гудело у него в руках / он гудел сверлом весь вечер
võristas mootorrattaga ringi он, разъезжая кругом, тарахтел мотоциклом madalk
kiivitaja võristas tiibu ~ tiibadega чибис порхал ~ размахивал крыльями
2. kiiresti, võrinal rääkima, mängima v laulma
строчить <строчу, строчишь> kõnek, piltl,
стрекотать <стрекочу, стрекочешь> kõnek, piltl,
тараторить <тараторю, тараторишь> kõnek,
тарахтеть <тарахчу, тарахтишь> madalk,
тарантить <таранчу, тарантишь> madalk, piltl
võristab lugeda читает бегло ~ скороговоркой
õpilane võristas teksti ette ученик прострочил текст kõnek

välja kutsuma v
вызывать <вызываю, вызываешь> / вызвать* <вызову, вызовешь> кого-что
õpilane kutsuti tunnist välja ученика вызвали с урока
kutsusin politsei välja я вызвал полицию
teda tahetakse tunnistajana välja kutsuda его хотят вызвать в качестве свидетеля
pärast etendust kutsuti esinejad mitu korda välja после спектакля актёров вызывали несколько раз на сцену
kutsun sind välja otsustavaks matšiks я вызываю тебя на решающий матч

õpilane s <õpilane õpilase õpilas[t õpilas[se, õpilas[te õpilas/i 12>
ученик <ученика м>,
ученица <ученицы ж>,
учащийся <учащегося м>,
учащаяся <учащейся ж>
andekas õpilane одарённый ~ способный ученик
edasipüüdlik õpilane старательный ~ усердный ученик
gümnaasiumiõpilane ученик ~ учащийся гимназии / гимназист / гимназистка
kaasõpilane соученик / соученица / однокашник kõnek
kingsepaõpilane ученик сапожника
kooliõpilane школьник / школьница
musterõpilane образцовый ~ примерный ученик
müüjaõpilane ученик продавца
põhikooliõpilane ученик ~ учащийся основной школы
tehnikumiõpilane учащийся ~ студент техникума
treialiõpilane ученик токаря
vanemate klasside õpilased ученики ~ учащиеся старших классов
läks kellassepa õpilaseks он пошёл в ученики к часовщику

õppur s <'õppur 'õppuri 'õppuri[t -, 'õppuri[te 'õppure[id 2>
учащийся <учащегося м>,
учащаяся <учащейся ж>
õpilane
ученик <ученика м>,
ученица <ученицы ж>,
школьник <школьника м>,
школьница <школьницы ж>
usin õppur прилежный ~ старательный ученик
kunstiõppur учащийся художественной школы / студент художественного вуза
klassi parim õppur лучший ученик класса ~ в классе

ärgas adj <ärgas 'ärksa ärgas[t ~ 'ärksa[t -, 'ärksa[te 'ärksa[id 5 ~ 3>
1. ärkvel olev, virge
бодрый <бодрая, бодрое; бодр, бодра, бодро, бодры>,
бодрствующий <бодрствующая, бодрствующее>
une kohta: kerge, kergesti katkev
чуткий <чуткая, чуткое; чуток, чутка, чутко; чутче>,
беспокойный <беспокойная, беспокойное; беспокоен, беспокойна, беспокойно>
kohv teeb ärksaks кофе придаёт бодрость ~ бодрит ~ не даёт заснуть
uni muutub hommiku poole ööd ärksamaks под утро сон становится чутким ~ чутче ~ беспокойным
2. vaimult virge, terane
чуткий <чуткая, чуткое; чуток, чутка, чутко; чутче>,
пытливый <пытливая, пытливое; пытлив, пытлива, пытливо>,
толковый <толковая, толковое; толков, толкова, толково>,
деятельный <деятельная, деятельное; деятелен, деятельна, деятельно>,
дельный <дельная, дельное; делен, дельна, дельно>,
оживлённый <оживлённая, оживлённое; оживлён, оживлённа, оживлённо>,
энергичный <энергичная, энергичное; энергичен, энергична, энергично>,
активный <активная, активное; активен, активна, активно>,
острый <острая, острое; остр, остёр, остра, остро> piltl,
сметливый <сметливая, сметливое; сметлив, сметлива, сметливо> kõnek
vaimuärgas бодрый духом
ärksad mõtted здравые ~ дельные мысли
ärgas külaelu кипучая деревенская жизнь piltl
ärgas mõistus пытливый ~ острый ум
ärgas õpilane толковый ~ сообразительный ученик
klassis valitseb ärgas vaim в классе царит бодрый ~ деятельный дух piltl
ta on ärgas teiste muret märkama от отзывчив к чужому горю

üle1 prep [kelle/mille] <üle>
1. millegi pealispinda mööda; mingi vahemaa taha v taga
через кого-что,
пере-
vesi voolab üle paagi ääre maha вода переливается через край бака
jõgi tõusis ~ tulvas üle kallaste река вышла из берегов ~ разлилась
lennuk lendas üle meie peade самолёт пролетел над нами
poiss ronis üle aia мальчик перелез через ограду ~ через забор
astus üle kõrge lävepaku он ступил через ~ переступил [через] высокий порог
kammib juuksed üle pea зачёсывает волосы назад
viskas seljakoti üle õla он закинул рюкзак за спину ~ на плечо
heitis jala üle põlve он закинул ногу на ногу
vanamees vaatas mind üle prillide старик взглянул на меня поверх очков
perenaine tõmbas lapiga üle laua хозяйка прошлась тряпкой по столу kõnek
ta vaatas veel korraks üle õla tagasi он ещё раз оглянулся [назад]
astub, mantel üle käsivarre идёт, перекинув пальто через руку
läks üle tänava он перешёл [через] улицу ~ [через] дорогу
jalutas paar korda üle toa он прошёлся пару раз по комнате kõnek
poisid ujusid üle jõe мальчики переплыли [через] реку
kuidas siit üle järve pääseb? как здесь можно переправиться через озеро?
koolimaja on otse üle platsi школа находится прямо через площадь
2. mingisse piirkonda, mingis piirkonnas
по кому-чему
teade levis üle maa известие разнеслось по всей стране
külmavärin jooksis üle keha по телу пробежал холодок kõnek, piltl
õpetaja laskis silmad üle klassi käia учитель обвёл глазами весь класс
tüdruk värises üle keha девочка дрожала всем телом
naeratas üle näo лицо расплылось в широкой улыбке kõnek, piltl
3. katteks peale v peal
поверх кого-чего,
на кого-что,
на ком-чём
tõmbas endal teki üle pea он закрылся с головой одеялом
tihe udu laskus üle linna на город опустился густой туман
4. mingi koha v vahepunkti kaudu
через кого-что
sõitsime Pärnusse üle Märjamaa мы ехали в Пярну через Мярьямаа
5. millestki kõrgemal, millegi kohal
над кем-чем
kõrgel üle inimeste peade lehvisid lipud высоко над головами развевались флаги
6. ulatuvuselt millestki kõrgemal[e]
выше кого-чего
maa tõuseb siin kolmsada meetrit üle merepinna земля поднимается здесь на триста метров выше уровня моря
seelik on üle põlve юбка выше колен
termomeeter näitab kaks kraadi üle nulli термометр показывает два градуса выше нуля
7. osutab mingile paikkonnale, kus keegi v miski on kõige parem, hinnatum
самый <самая, самое>
üle küla kõige ilusam tüdruk самая красивая девушка в деревне
üle kooli kõige parem õpilane самый лучший ученик школы ~ в школе
8. osutab ajale, ajavahemikule, mille järel midagi toimub
через кого-что,
спустя кого-что
üle hulga aja sajab jälle lund через долгое время опять пошёл снег
üle mitme aasta kuulsin taas emakeelt спустя много лет я снова услышал родную речь
9. osutab sellele, mida vahele jättes mingi tegevus kordub
через кого-что
käib üle õhtu tööl он ходит на работу через день
käin poes üle kolme-nelja päeva я хожу в магазин через три-четыре дня
10. rohkem kui
больше кого-чего,
выше кого-чего,
свыше кого-чего
siin on üle tuhande krooni здесь больше [одной] тысячи крон
hukkus üle kümne inimese погибло больше ~ более ~ свыше десяти человек
vihmasadu kestis üle kolme tunni дождь продолжался больше трёх часов
isa on juba üle kaheksakümne отцу уже больше восьмидесяти лет / отцу перевалило уже за восемьдесят kõnek
kell on viis minutit üle kaheksa [время] пять минут девятого
üle jõu käiv töö непосильный труд
sa elad üle jõu ты живёшь не по средствам ~ не по своим возможностям
11. millegi jooksul, kestel; mingi aeg läbi
на кого-что
loomade üle talve pidamiseks ei jätku sööta на зимнее содержание скота кормов не хватит
muusika, mis kestab üle aegade музыка на все времена
12. kõnek hulga peale
sõidurahad saadi üle hulga kokku в складчину собрали деньги на дорогу kõnek
küll me üle mitme midagi välja mõtleme мы все сообща что-нибудь да придумаем
õpilastel oli üle kolme õpik у учеников был один учебник на троих
13. piltlikes väljendeis
üle aisa lööma piltl крутить любовь на стороне kõnek / крутить роман с кем kõnek
üle huulte tulema ~ libisema piltl срываться/сорваться* с языка у кого
üle kivide ja kändude piltl насилу / с трудом / с горем пополам kõnek
üle pea ja kaela piltl с рывка да с тычка kõnek / через пень-колоду kõnek

üle viima v
1. millestki üle toimetama, vedama
перевозить <перевожу, перевозишь> / перевезти* <перевезу, перевезёшь; перевёз, перевезла> кого-что, через что,
переправлять <переправляю, переправляешь> / переправить* <переправлю, переправишь> кого-что, через что
paadimees viis seltskonna üle лодочник перевёз компанию [через реку]
2. millestki üle kulgema, suunduma
вести <-, ведёт; вёл, вела> куда, через что,
пролегать <-, пролегает> где
ojast viis üle kitsas purre через речку пролегал ~ был перекинут узкий мостик
3. teise asukohta v teisele töökohale viima; edasi viima; teise süsteemi seadma
переводить <перевожу, переводишь> / перевести* <переведу, переведёшь; перевёл, перевела> кого-что, куда,
переносить <переношу, переносишь> / перенести* <перенесу, перенесёшь; перенёс, перенесла> кого-что, куда
asutus viidi üle Tartusse учреждение перевели в Тарту
ta viidi üle teisele tööle его перевели на другую работу
bussipeatus viidi üle kõrvaltänavasse автобусную остановку перенесли на соседнюю улицу
õpilane viidi üle seitsmendasse klassi ученика перевели в седьмой класс
katlamaja viiakse üle gaasiküttele котельную переведут на газовое отопление

üli+õpilane s <+õpilane õpilase õpilas[t õpilas[se, õpilas[te õpilas/i 12>
студент <студента м>,
студентка <студентки, мн.ч. род. студенток, дат. студенткам ж>,
вузовец <вузовца м>,
вузовка <вузовки, мн.ч. род. вузовок, дат. вузовкам ж>
igavene üliõpilane вечный студент / студент-ветеран
filoloogiaüliõpilane студент-филолог
geograafiaüliõpilane студент-географ
kaasüliõpilane [со]товарищ по университету
kaugüliõpilane студент-заочник / студентка-заочница
päevaüliõpilane студент ~ студентка дневного отделения / дневной студент kõnek
õhtuüliõpilane студент ~ студентка вечернего отделения / студент-вечерник kõnek
arstiteaduskonna üliõpilane студент медицинского факультета ~ медфака
esimese kursuse üliõpilane студент-первокурсник / студентка-первокурсница / студент ~ студентка первого курса
üliõpilaste ühiselamu студенческое общежитие / общежитие для студентов

üsna adv <üsna>
1. võrdlemisi, küllaltki, kaunis, üpris
довольно,
достаточно,
весьма,
относительно,
сравнительно,
значительно,
в достаточной мере,
в достаточной степени,
в значительной мере,
в значительной степени,
в известной мере,
в известной степени,
порядком kõnek,
порядочно kõnek
väljas on üsna tugev tuul на улице довольно сильный ветер
ta näib oma eluga üsna rahul olevat кажется, он весьма доволен своей жизнью
kõneleb üsna head eesti keelt он достаточно хорошо говорит по-эстонски
üsnagi keskpärane õpilane довольно-таки посредственный ученик kõnek
olen üsna väsinud я порядком устал kõnek
2. päris, täiesti, lausa
совсем,
совершенно,
вполне,
полностью,
в полной мере,
ничуть kõnek
ole üsna mureta! ты совершенно ~ нисколько не беспокойся!


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur