[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 13 artiklit

joon <j'oon joone j'oon[t j'oon[de, joon[te j'oon[i s>
1. гож, лини(я); сям; пус; (kriips) гож, лини(я); сям; пус
must joon сьӧд гож
peen joon векчи гож
jäme joon паськыт гож
pidev joon кузь (я. кыстӥськись) гож
sirge joon шонер гож
kõver joon кырыж гож
murtud joon чигиськись гож
laineline joon тулкымо гож
ühtlane joon шонер гож
iseloomulik joon сям
rahvuslik joon йӧскалык сям (я. пус)
eraldusjoon люкон гож
finišijoon sport финиш гож
katkendjoon, katkendlik joon дугдылӥсь гож
kontuurjoon контур гож
kruvijoon tehn, mat винто гож
käitumisjoon вырно сям, вырос
lõikejoon (1) tehn вандон гож; (2) mat кечат (я. вожвыл) гож
pliiatsijoon карандаш гож
polaarjoon geogr полярной круг
põhijoon инъет луись гож
püstjoon вертикаль гож
rannajoon ярдур гож (я. лини(я))
rindejoon фронтлэн линиез
rõhtjoon горизонт гож
rööpjoon валлин гож
siksakjoon зиг-заг гож
tunnusjoon солы гинэ тупамон сям (я. пус)
vihiku jooned тетрадь гожъёс
kindlustuste joon укреплениелэн линиез
rivistama {keda} ühele joonele (кинэ ке) одӥг чуре султытыны
jutustuses on kasutatud julgeid värve ja jooni веросын сэзь буёлъёс но смъёс кутэмын
sirge joonega mees шонерак верась пиосмурт
peab visalt oma joonest kinni ас кыл (я. малпаз) вылаз возиське (я. сылэ)
seletused on antud joone all валэктонъёс гож улэ сётэмын
ta tõmbab enda ja alluvate vahele selge joone со ачиз но ужасьёсыз куспын тодмо вис возе
see on tema iseloomu meeldivamaid jooni солэн сямысьтыз тужгес но кельшымонэз пус
kuul lendas üle 18 meetri joone ядро дас тямыс метръем гож сьӧры лобӟиз
rahulike joontega visandatud portree лякыт гожъёсын суредам портрет
jutustus ilmus joone all верос лушкем потӥз (я. печатласькиз)
kibe joon suu ümber ымдур котыръёсаз курыт гожъёс
tõmbas sõnale joone alla со кылзэ нимысьтыз пусйиз
areng toimub tõusvas joones азинскон ӝутскись гожъя ортче
elumehe lai joon улонэз сиыса-юыса быдтӥсьлэн паськыт выросъёсыз
2. (rõivastuse v eseme tegumoe kohta) фасон, тус
moodne joon rõivastuses дӥськутлэн модной фасонэз
sportliku joonega mantel спорт фасонъя пальто
moodsa joonega auto модной конструкция машина
3. mat гож, лини(я), кырыж гож (я. кривой)
algebraline joon алгебраической кырыж гож
elliptiline joon эллиптической кырыж гож
kaldjoon косой гож
kõver joon кырыж гож
murdjoon чигылӥсь гож, ломаной
murrujoon мосо гож, дробной лини(я)
puutejoon вожвыл гож
ringjoon котрес гож, окружность
sirgjoon шонер гож
4. trük линейка, чур
jäme joon паськыт гож
kaksikjoon кыкто чур
lõpujoon пум чур
punktjoon, punktiirjoon пунктир чур
põikjoon вамен (я. кечат) чур

kolmapäev <+p'äev päeva p'äeva p'äeva, p'äeva[de p'äeva[sid & p'äev/i s> вирнунал
kolmapäeva hommikul вирнунал ӵукна
esmaspäevast kolmapäevani вордӥськонысен вирнуналозь
ööl vastu kolmapäeva вирнуналэ выжон уе
koosolek toimub kolmapäeval кенеш вирнуналэ ортчоз
kontsert viidi üle kolmapäevale концертэз вирнуналлы выжтӥзы
kolmapäevaks tulen tagasi вирнуналлы берен лыкто я. берто

kuulutus <kuulutus kuulutuse kuulutus[t kuulutus[se, kuulutus[te kuulutus/i s>
1. (kirjalik teadaanne) ялон, ивор; (suuline teadustus) ялон
ajalehekuulutus газетысь ялон
kinokuulutus кино ялон
kontserdikuulutus концерт ялон
korterikuulutus патер я. квартира ялон
müügikuulutus вузан ялон
oksjonikuulutus аукцион ялон
peokuulutus юмшан ялон
reklaamkuulutus реклама ялон
teatrikuulutus театр ялон
seinal on mitmesuguseid kuulutusi борддорын пӧртэм ялонъёс
pani kuulutuse lehte газетэ ялон сётӥз
ajaleht avaldab kuulutusi газет ялонъёсты печатла
ostja ilmus kuulutuse peale вузэз басьтӥсь ялонэз адӟыса сюрем
leidis kuulutuse kaudu töökoha ялон пыр уж инты шедьтӥз
etendus siiski toimub, kuulutused on juba väljas спектакль луоз ик, ялонъёс келямын ини
2. (ennustus) азьпалзэ веран
tulevikukuulutus азьпалзэ веран

peal <p'eal postp, adv> vt ka peale, pealt
1. postp [gen]; adv (ülalpool, kõrgemal, mille-kelle pealispinnal) :
nagu peo peal кырымпыдэс вылын кадь
2. postp [gen]; adv (viitab kohale, tegevusele, seisundile) :
maa peal ja taevas музъем вылын но инмын
mere peal on torm зарезьын сильтӧл
mul on hirm peal мыным кышкыт
käisime linna peal v linnas jalutamas картӥ поръямы
mis Tartu peal uudist? кыӵе выль иворъёс Тартуын
olime juba poole maa v poole tee peal ми ӝыны сюрес вылын вал ни
olin just minemise v mineku peal, kui telefon helises телефон жингыртыку, мон кошкисько вал ни
3. postp [gen] (viitab mingile seosele) :
kell on kolme peal час куине мынэ
mees on viiekümne peal пиосмурт витьтоназ мынэ
kogu majapidamine on ema peal вань гурт ужъёс анай вылын
4. postp [gen] kõnek (viitab laadile, viisile, kuidas miski toimub) вылын
jutt käis mitme keele peal вераськон пӧртэм кылъёсын мынӥз
raha on pangas isa nime peal банкын коньдон атайлэн нимыз вылын

põhjus <p'õhjus p'õhjuse p'õhjus[t p'õhjus[se, p'õhjus[te p'õhjus/i & p'õhjuse[id s> (asjaolu, mis kutsub esile mingi teise asjaolu, teo vms) муг; (seik, mille pärast midagi toimub v tehakse, ettekääne, ajend) муг, ньӧм
tulekahju põhjus тылпулэн мугез
edu sõltub mitmest põhjusest азинскон кӧня ке мугъёс бордысь потэ

ruum <r'uum ruumi r'uumi r'uumi, r'uumi[de r'uumi[sid & r'uum/e s>
1. (see kolmemõõtmeline ja lõputu, kus kõik eksisteeriv paikneb ja toimub) инты, дунне
planeetidevaheline ruum astr инсьӧр муос вискысь инты
maailmaruum дунне
2. (hoone, ehitise, sõiduki vms sisemus v selle osa) висъет, бӧлет, комната
madal ruum лапег висъет
valgustatud ruum югыт комната
kõrvalruum вӧзысь висъет
puhkeruum шутэтскон висъет
tööruum ужан бӧлет
3. (mahtumiseks piisav v vajalik vaba koht) инты
võtke end koomale, mul ei ole siin ruumi сопалагес кариське ай, мыным инты уг тырмы
siin on vaba ruumi laialt татын трос буш инты
4. kõnek (ruumimeeter) квадрат метр
kaks ruumi puid кык квадрат метр уг тырмы

sees <s'ees postp, adv> vt ka sisse, seest
1. (sisemuses, seespool) пушкын
lilled on paberi sees сяськаос бумагаен бинемын
vihmase ilmaga toimub kontsert sees зориз ке, концерт здание пушкын ортчоз
nende sõnade peale mul kihvatas sees сыӵе кылъёс бере мынам пушкы ик берытскиз вож потыса
sees keerab ӧскем потэ
2. (viitab mingis olukorras viibimisele, mingis seisundis olemisele) пушкын, улсын, ӵош; (piltlikes ja fraseoloogilistes väljendites) интыын
sport on meil au sees спорт милям данын
töötasime mootorite müra sees мотор ужам улсын ужам
eks sa proovi minu naha sees olla мынам интыын улыса утча ай
3. (vältel, kestel, jooksul) ӵоже
lähemate päevade sees algab kartulivõtt кематэк картофка октыны кутскозы

tegevus <tegevus tegevuse tegevus[t tegevus[se, tegevus[te tegevus/i s>
1. (teadlik vaimne v kehaline aktiivsus, tegutsemine) уж, вырон :
vaimne tegevus йырвизь уж
sportlik tegevus спортэн вырон
tema armsaim tegevus on kalapüük солэн яратоно ужез - чорыган
2. (talitlus) уж
närvisüsteemi reflektoorne tegevus нервной системалэн рефлекторной ужез
3. (sündmustik, tegevustik) действи|е
romaani tegevus toimub 16. sajandil романлэн действиез 16-тӥ дауре ортче

toimuma <t'oimu[ma t'oimu[da t'oimu[b t'oimu[tud v> (teoks saama, aset leidma, sündima) луыны, лэсьтӥськыны; (juhtuma) ортчыны
koosolek toimub homme кенеш ӵуказе луоз

tooma <t'oo[ma t'uu[a t'oo[b t'oo[dud, t'õ[i too[ge tuu[akse v>
1. (kandes kaugemalt lähemale toimetama) вайыны; (suurel hulgal) трос вайыны (endaga kaasa võttes, talutades) сьӧре вайыны :
eile tõin ostud koju autoga, täna pean tooma käe otsas толон октӥськемез доре машинаен ваи, туннэ ки вылам ваёно луоз
2. (märgib, et millegi tulekuga toimub midagi) вайыны
keegi ei tea, mida toob homne päev нокин уг тоды, мар ваёз ӵуказе нунал
3. (kuskilt välja võtma v tõmbama, nähtavaks v kuuldavaks tegema) поттыны; (ilmsiks v avalikuks tegema) шараяны, кыре поттыны
hakkas taskust midagi päevavalgele tooma кисыысьтыз маке но поттыны кутскиз
4. (juhtima, suunama) вайыны, нуыны
jäljed tõid mind naabri õue пытьыос монэ бускель азбаре ваизы
jõed toovad järve vett lisaks шуръёс, ватсаса, вуосты тыосы нуо
5. (avaldama, esitama) пыртыны, вераны
tooge näiteid пример вералэ
6. (midagi tagajärjena esile kutsuma, mingit seisundit põhjustama) вайыны
kasu tooma пайда вайыны
7. (andma) сётыны
oma karjääri ohvriks tooma карьерадэ курбонлы сётыны
8. (poegima) вайыны, пияны

tulema <tule[ma t'ull[a tule[b t'ul[dud, tul[i tul[ge tull[akse v>
1. (lähenedes liikuma) лыктыны; (kellegi v millegi juurde astuma) лыктыны
tuleb aeglaselt каллен лыктэ
tulin jalgsi пудэн лыктӥ
tuli hobusega валэн лыктӥ
millega sa tulid, rongi või bussiga? маин лыктӥд, поездэн яке автобусэн?
tule minu juurde! лыкты я. чаль мон доры!
tule mulle appi! лыкты мыным юрттыны!
ettevaatust, tramm tuleb! сак луэ, трамвай лыктэ!
2. (nähtavale ilmuma, nähtavaks saama) потыны
haavast hakkas verd tulema яраысь вир потыны кутскиз
ümbrikust tulid nähtavale ajaleheväljalõiked конвертысь газетысь вандылэмъёс адскизы
3. (kostma, kuulda olema, kuuldavaks saama) потыны, чузъяськыны
hääl tuli nagu maa alt куара музъем улысь кадь потӥз
piksemürin tuli järjest lähemale гудыръям куара матэ но матэ лыктӥз
hüüdis küll, aga vastust ei tulnud черекъяз-кесяськиз, нош вазись ӧз луы
4. (seoses seisundi, oleku v olukorra kujunemise v muutumisega) :
pisarad tulid v vesi tuli silma синкылиос потӥзы
ta tuli mingile otsusele со кыӵе ке но малпанэ вуиз
ma tulin heale mõttele ӟеч малпанэ вуи
mitte ei tule meelde тодам уг лыкты
lapsel hakkavad hambad tulema пиналлэн пиньёсыз потыны кутско
5. (saabuma, pärale v kätte jõudma) лыктыны, вуыны
külalised tulevad kella viieks (sõidukiga) куноос вить часлы вуозы
kas post on tulnud? почта вуиз-а?
und ei tule умме усьыны уг лу
kevad tuli sel aastal varakult тулыс туэ вазь вуиз
tütrel on varsti pulmad tulemas ныллэн ӝоген сюанэз вуоз
6. (tekkima, ilmuma, sugenema) потыны, вуыны
laubale tulid higipiisad кымесэ пӧсям ву потӥз
tal tuli tahtmine vaadata, mis seal toimub солэн адӟемез потӥз, мар отын луэ
see sõna on tulnud kreeka keelest та кыл грек кылысь вуиз
7. (saama, kujunema: osutab mingile saavutusele, tulemusele) потыны :
meie sportlane tuli võitjaks милям спортсменмы вормисе потӥз
sellest riidetükist tuleb seelik та басма вандэтлэсь юбка потоз
sellest asjast ei tule midagi head та ужысь номыр умоез уз пӧрмы
poeg tuli isasse пи атаез выжые мынӥз
8. (juhtuma, toimuma, aset leidma) луыны
see tuli täiesti kogemata со янгышен луиз
tülid ja riiud naabrite vahel ei jäänud tulemata бускельёс куспысь ченгешон-керетонъёс лыктытэк ӧз кыле
9. (tingitud olema, johtuma, tulenema) потыны
haigus tuli külmetusest кынтӥськемлэсь висён потӥз
kõik need hädad tulevad sul närvidest ваньмыз висёнъёсыд лулсӥосыд бордысь пото
tema protestivaim tuleb karmist kodusest kasvatusest солэн пумит луись лулыз дораз чурыт будэтэмзылэсь потэ
10. (tee, jõe jne kohta: kulgema) лыктыны
kust see tee tuleb? кытысь со сюрес лыктэ?
raudtee tuleb läbi metsa чугун сюрес нюлэс пыр потэ
11. (hrl ma-infinitiivis: kusagilt ära, mujale siirduma) кошкыны
mulle aitab, jooksin tulema мыным тырмоз, кошки мон
mind aeti v kupatati töölt tulema монэ ужысь кошкыны косӥзы
lõi ukse kinni ja tuli tulema ӧсэз ворсаз но кошкиз
12. (da-infinitiiviga: vaja olema, kohustatud v sunnitud olema, pidama) :
homme tuleb meil vara tõusta ӵуказе милемлы вазь сайкано луоз
tuleb leppida sellega, mis on мар вань, соин соглаш луоно луоз
enne söömist tuleb käsi pesta сиськемлэсь азьло киез миськоно
haige tuleb haiglasse toimetada висисез эмъяськонние нуоно
sind tuleb alati oodata тонэ котьку но возьмано луэ
13. (püsiühendites, mis väljendavad kinnitust, mööndust) луыны
tulgu mis tuleb, mina ära ei lähe котьмар мед луоз, мон уг кошкы
14. (osutab millelegi tulevikus toimuvale) луыны
siia tuleb uus maja татын выль корка луоз
palk tuleb sul korralik уждунэд умой луоз

võtma <v'õt[ma v'õtt[a võta[b v'õe[tud, v'õtt[is v'õt[ke v>
1. (enda kätte v kättesaadavusse) басьтыны :
võttis riiulilt raamatu ӝажыысь книгаез басьтӥз
võtab kapist kleidi канаысь дэремез басьтэ
võttis põrandalt paberitüki выж вылысь кагазэз басьтӥз
võta laps sülle нуныез кияд басьты я. кут
koer võttis kondi hammaste vahele v hambu пуны лыэз куртчиз
haige võtab rohtu висись эмъюм юэ
võtsime veidi kehakinnitust мар но со сиим
võtaksin meelsasti lonksu vett шумпотыса гучык ву юысал
võttis klaasi põhjani стаканысь юонэз ваньзэ юиз
2. (enda kasutusse, omandusse v valdusse); (palkama) :
võtsime takso такси басьтӥмы
pole kusagilt nii palju raha võtta нокытысь сомында коньдон басьтыны
võtsin sõbralt paar raamatut эшелэсь кык книгазэ басьтӥ
võtsime hotellis toa отельысь бӧлет басьт
võttis sõbra abiks v appi эшсэ юрттыны кутӥз
töölised võtsid lõpparve ужасьёс расчёт басьтӥзы
võttis mind tantsule монэ эктыны ӧтиз
kust sa võtsid, et rongid ei käi? кытысь тодӥд тон, поездъёс уг ветло шуыса?
näidendi tegelased on elust võetud пьесалэн геройёсыз улонысь басьтэмын
võtame näiteks Jaapani басьтомы, кылсярысь, Япониез
võttis [tööle] uue sekretäri выль секретарез уже кутӥз
võttis lapse oma hoole alla v hooleks пиналэз чакланэз ас вылаз басьтӥз
võtke mind oma kampa! монэ но сьӧрады кутэ!
võttis ilusa neiu naiseks чебер нылэз кышно басьтӥз
võttis tüdruku vägisi нылэз кужмысь басьтӥз
ta võeti vastutusele сое кыл кутытыӥзы
kombain hakkas vilja võtma комбайн араны кутскиз
rahvalt on võetud vabadus калыклэсь таламын эрик
linnus võeti tormijooksuga карез штурмен басьтӥзы
tootmisse on võetud uus mudel ужпӧре кутэмын выль модель
repertuaari võeti uus näidend репертуаре кутэмын выль пьеса
võtsin puhkuse отпуск басьтӥ
võtab hommikuti külma dušši ӵукналы быдэ кезьыт душе ветлэ
3. (salvestama, talletama) басьтыны
kahtlustatavalt võeti sõrmejäljed янгыше уськытоно муртлэсь чиньы тусъёссэ басьтӥзы
terve kontsert võeti videolindile быдэс концертэз видеолента вылэ кельтӥзы
fotograaf võttis temast mõned pildid туспуктӥсь солэсь кӧня ке туспуктэмзэ лэсьтӥз
võta tema kontaktandmed басьты солэсь контактъёссэ
4. (mõõtmise, arvestamise, hindamise jms kohta) :
rätsep võtab mõõtu вуриськись солэсь мертэтъёссэ басьтэ
geoloogid võtsid pinnaseproove геологъёс музъем тусъетъёсты басьтӥзы
üldiselt võttes see plaan meeldib mulle огъя басьтыса, та план мыным кельше
5. (mingit seisundit v tegevust esile kutsuma) :
uudis võttis ta keeletuks ивор сое вань веран кылъёстэк кельтӥз
ehmatus võttis jalust nõrgaks кышкаса, пыдъёсыз косказы
jooks võtab hingeldama бызьыса шокан пытсаське
hirm võttis värisema кышкаса куалекъяны кутскиз
õlu on võtnud kõigil keelepaelad valla сур кылъёсты пертчылӥз
6. (teise asendisse, seisundisse v olukorda seadma, kuhugi suunduma) :
võtke palun istet! пукселэ, курисько!
tüdruk võttis teatraalse poosi нылаш театральной позае султӥз
mehe nägu oli võtnud tähtsa ilme пиосмуртлэн ымныраз йӧнъяськон тус кылдӥз
võttis riidest lahti кылиськиз
paat võttis suuna merele пыж зарезь пала кошкиз
mõtted olid korraga hoopis teise suuna võtnud piltl малпанъёс огдыре чылкак мукет пала кошкизы
7. (vajama, nõudma) :
kast võttis koridoris palju ruumi яшник коридорысь трос интыез басьтӥз
sõit Helsingisse võtab vaid pool tundi Хельсинкие мынон ӝыны часэз гинэ басьтэ
rohud võtavad palju raha эмъюмъёс трос коньдонэз басьто
võttis aega, et jälle tasakaal tagasi saada дыр ортчиз, выльысь равновесие шедьтытозь
8. (kellegi v millegi suhtes mingisugusel arvamusel olema, suhtuma) :
võttis poissi täismehe ette v täismehena пияшез пиосмурт интыын адӟиз
ära võta seda asja nii traagiliselt сокем куректыса эн басьты сое ас сюлмад
tema juttu ei maksa tõe pähe v tõena võtta солэсь вераськемзэ зэм шуыса басьтыны кулэ ӧвӧл
võtab elu liiga kergelt улон шоры туж капчиен учке
9. (millessegi kinni hakkama) :
halud on märjad, ei võta tuld писъёс котэсь, уг арало
kala võtab чорыг кыска
10. (mõju avaldama, toimima) :
savist maad ei taha labidas hästi võtta гордсюё музъемез лопатка уг басьты
silm ei võta син ляб
pea v mõistus ei võta йыр уг ужа
kihutas, mis hobune võttis ворттӥз, валэз вань кужмысьтыз ворттытыса
karjus, nagu kõri võttis ньылоныз чидамон кесяськиз
11. (rikkuma, kahjustama) быдтыны; (hävitama) быдтыны
ükski kuul ei võta teda одӥг пуля но сое уг басьты
võttis endalt elu ассэ быдтӥз
sõda võttis mõlemad pojad ож кыксэ ик пиосыз басьтӥз
tuli võttis maja тыл коркаез талаз
12. (liikumise vm tegevuse kohta, sageli mõne teise verbi asemel) :
võtab hoogu ja hüppab ӝоглык басьтэ но тэтче
lennuk võtab kõrgust аслобет ӝутске
traktor möiratas ja võttis paigalt трактор бурсйиз но интыысьтыз вырӟиз
võttis sõbrale kõne эшезлы жингыртӥз
pianist võtab esimesed akordid пианист нырысетӥ акордъёсты басьтэ
13. (riidlema) тышкаськыны
tütar sai ema käest v emalt võtta ныллы анаезлэсь сюриз я. нылэз анаез тышкаськиз
kurat võtaks, mis siin toimub? kõnek лешак басьтон, мар татын таӵе!
14. (midagi endale haarama, võimaldama) басьтыны
võttis süü enda peale янгышез ас вылаз басьтӥз
naine on võimu majas enda kätte võtnud кышномурт дорысь тӧрлыкез ас кияз басьтӥз
ma ei oska seisukohta võtta мон уг тодӥськы, мар малпаны
võta vanemast vennast eeskuju! агаедлэсь адӟем кар!
15. kõnek (koos da-infinitiiviga: midagi teha otsustama) малпаны
vaatame, mis ta teha võtab учкомы, мар со карыны малпалоз
ta võttis vaikida со шып улыны малпаз

üldse <'üldse adv>
1. (üleüldse) :
mis siin üldse toimub? мар та татын таӵе?
vaevalt et keegi üldse magada sai кин ке но изьыны быгатӥз меда
ma poleks pidanud üldse sinna minema мыным отчы чик мыноно вылымтэ
2. (ühtekokku) огъя
üldse on selles klassis ainult kümme õpilast огъя та классын дас дышетскись гинэ
3. (eitavas lauses: vähimalgi määral, sugugi mitte) чик
mul polnud üldse raha мынам коньдонэ чик ӧй вал
ta ei saanud üldse millestki aru со чик ӧз вала номыре но
sind ei saa üldse usaldada тыныд оскыны чик уг лу


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur