[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 5 artiklit

kus <k'us adv>
1. (küsiv-siduv sõna) кытын
kus sa elad? кытын тон улӥськод?
kus sa käisid? кытчы тон ветлӥд?
kus me kokku saame? кытын ми пумиськомы?
millal ja kus see juhtus? ку но кытын озьы луиз?
kus sa lähed? kõnek кытчы мынӥськод?
küsisin õelt, kus ema on апайлэсь я. сузэрлэсь юай, кытын анай
küllap ta on seal, kus teisedki со отын ик дыр, кытын мукетъёсыз но
nüüd mindi tuppa, kus toidulaud juba ootas табере висъет сьӧры потӥзы, отын ӝӧквыл пуктэмын вал ини
küll ma üles leian, olgu ta ükskõik kus v kus tahes котькытын со мед луоз, шедьто ай мон сое
ööbib kus juhtub кытын сюрем кӧлэ
poiss hulkus kurat teab kus kõnek пияш лешак тодэ кытӥ калтыртӥз
jäta kõik kus see ja teine! kõnek кытын мар, ваньзэ кельт!
2. (siduv ajasõna: millal) :
tuleb aeg, kus sa seda kahetsed дыр вуоз али, тон жалялод соку
oli päevi, kus polnud midagi süüa нуналъёс вал, куке номыр сиён ӧй вал
nüüd, kus kõik tööd tehtud, võib puhata табере, ваньмыз ужъёс лэсьтэмын дыръя, шутэтскыны луэ
see pole võimalik enam praegu, kus olukord on muutunud луоно ӧвӧл ини со али, табере югдур воштӥськемын
3. (toonitab millegi hoogsust, ägedust, võimsust) осто, эке, ук; (rõhutab kõneleja üleolekut) кытын, пе; (jaatavas lauses, mis sisaldab eitavat hinnangut) кытын
kus hakkas alles sadama! осто, зорыны кутскиз эке!
kus naised pistsid kisama! кышноос черектӥськизы эке!
kus käsi läks paiste mis hirmus! осто, ки тӧрназ ук!
kus ta sai vihaseks! осто, вожез потӥз ук!
vaat kus lugu -- või kohe käsitsi kallale! тӥни, адӟид-а, жугиськыны урдӥськемын!
kus selle häbi ots! возьытлэн пумыз кытын!
kus mul targad väljas! визьмоосы кылдӥллям!
vaat kus kurat! kõnek вот лешак!
kus ma seda võisin teada! кытысь мон сое тодысал!
kus ta's haige on! кытын, пе, со висёз!
kus temalgi see raha kohe võtta! кытын ай солэн но сыӵе коньдонэз соку ик!
et ka kellegagi nõu peaks, kus sa sellega! кинэн ке но кенешы вал нырысь, кытын, пе!
kus seda enne nähtud! кытын таӵезэ адӟод на!

lima <lima lima lima -, lima[de lima[sid s> тепылес, дыльк
söögitoru siseseinu katab lima сиён гумыос пушласянь дылькен шобыртэмын
röga sisaldab rohkesti lima жоб дыльдыын уно дылькез
kivid kattusid limaga изъёс дылькен шобырскизы

see <s'ee selle se[da -, selle[sse & s'e[sse selle[s & s'e[s selle[st & s'e[st selle[le selle[l & s'e[l selle[lt & s'e[lt selle[ks & s'e[ks selle[ni selle[na selle[ta selle[ga; pl n'ee[d, nen[de, n'e[id, nen[desse & n'e[isse pron>
1. (substantiivselt viitab ümbritsevale reaalsusele) со
see on minu poeg со мынам пие
mis loom see on? -- See on siil мар пӧйшур со? - Со ӵушъял
mis lärm see on? мар куашетон со?
2. (adjektiivselt viitab ümbritsevale reaalsusele) со, та
see korv seal on sinu jaoks со куды отын - тыныд
see kleit näeb kena välja та дэрем чебер адӟиське
mina töötan selle laua taga мон ужасько та ӝӧк сьӧрын
nende ridade kirjutaja та чуръёсты гожтӥсь
nendes paikades olen ma esimest korda та интыосын мон нырысьсэ
3. (adjektiivselt viitab ajale) та, со
sel aastal та аре
nii, seks korraks on kõik ярам, та дырлы ваньмыз
ta käis neil päevil meil со нуналъёсы со ми доры ветлылӥз
vanaema on ehk ka selle aja peale juba kodus песянай но со дырлы, оло, бертоз ини
4. (substantiivselt viitab tekstis mainitud esemele, nähtusele, isikule) со
kaltsium ja selle ühendid кальций но солэн герӟетъёсыз
võttis ajalehe, kuid ei avanud seda газетэз кутӥз, но ӧз усьтылы сое
ajad muutuvad ja meie ühes nendega дыръёс воштӥсько, ми но соосын ӵош
5. (sg) (substantiivselt viitab tegevusele v olukorrale) со
püüdis põgeneda, aga see osutus võimatuks пегӟыны тыршиз, но со ӧз пӧрмы
lõõbite niisama või on selle taga midagi юнме вераськиськоды-а, яке отын зэмлыкез но вань-а
6. (substantiivselt viitab kõrvallauset alustavale relatiivpronoomenile kes v mis) со
kes loenguil käis, see teab кин лекциосы ветлӥз, со тодэ
mis tehtud, see tehtud мар лэсьтэмын, со лэсьтэмын
mida varem, seda parem макем вазьгес, сокем умойгес
7. (sg) (substantiivselt viitab kogu kõrvallausele) со
see oli ju alles eile, kui ta lubas sind aidata со толон гинэ вал ук, куке со тыныд юрттыны кыл сётӥз
selle asemel, et tööd teha, looderdate niisama ringi ужам интые, юнме калгиськоды
8. (sg) (substantiivselt viitab sõltumatule osalausele v iseseisvale lausele) со
ta ei leidnud oma asju ja see ärritas teda арбериоссэ ӧз шедьты, со солэсь вожзэ поттӥз
Aga harjutada tuleb palju. -- Selge see. Трос дышетсконо луоз. - Соиз валамон.
9. (esineb ühendites see tähendab, see on selgituse, täpsustuse ees) со
ma tulen homme, see tähendab juba täna мон ӵуказе лыкто, зэм, со туннэ ни
10. (adjektiivsena osutab, et põhisõnaga tähistatut on juba mainitud) со, та
elas kord kuningas ja sel kuningal oli tütar улэм-вылэм эксэй, со эксэйлэн нылыз вылэм
tubade vahel on uks, ja see uks ei käi lukku бӧлетъёс викын ӧс, со ӧс уг ворсаськы
ütlesin, et olin koosolekul, aga see vale ei läinud läbi верай, школаын вал шуыса, но та пӧямелы ӧз оске
11. kõnek (adjektiivsena ja substantiivsena sisaldab umbmäärast viidet) со, сыӵе
kodanik see ja see со но со кунмурт
tulen sel ja sel kuupäeval selle ja selle rongiga сыӵе-сыӵе нуналэ сыӵе-сыӵе поездэн вуо
12. kõnek (substantiivselt ja adjektiivselt koos pronoomeniga teine) :
meie külas juhtus seda ja teist милям гуртамы соиз но, таиз но луылӥз
tean temast seda ja teist тодӥсько со сярысь мар но со
seda või teist oleks veel vaja hankida созэ-тазэ утчано на вал
asja kaaluti seda ja teist kanti pidi ужез озьы но, тазьы но эскеризы
mitmed kutsutuist jäid sel või teisel põhjusel tulemata кӧняез ке ӧтемъёс соин яке та муген лыктытэк кылизы
13. kõnek (substantiivselt ja adjektiivselt mõnda teist sõna rõhutada aitav sõna) со, та
kes see tuli? кин лыктӥз со я. та?
kuhu see Peeter siis läks? кытчы со я. та Петэр кошкиз?
kes neid külmi kartuleid enam sööb кин со я. та кезьыт картошез сиёз на
14. (eufemistlikult, vihjates sugueluga seotule) со
ei tea, kas Ants on oma tüdrukuga ka juba seda [asja] teinud тодмо ӧвӧл, Антс нылашеныз соин я. со ужен выризы-а ни
15. (ühendsidesõnade osana) со
selle asemel et со интые
selleks et со понна
sellele vaatamata et со шоры учкытэк

too <t'oo tolle to[da -, tolle[sse & t'o[sse tolle[s & t'o[s tolle[st & t'o[st tolle[le tolle[l & t'o[l tolle[lt & t'o[lt tolle[ks tolle[ni tolle[na tolle[ta tolle[ga; pl n'oo[d, non[de, n'o[id, non[desse & n'o[isse pron>
1. (substantiivselt viitab kaugemal asuvale v varemalt mainitud objektile v olukorrale) соиз
sina võta see, mina võtan tolle тон тазэ басьты, мон мозэ басьто
2. (adjektiivselt osutab kaugemal asuvale v varemalt mainitud objektile v olukorrale) соиз
kes too tüüp oli? кин вал со адями?
mulle meeldis too tüdruk мыным кельшиз со нылаш
ikka meenuvad mulle nood suveõhtud весь тодэ лыкто на со гужем ӝытъёс
3. (adjektiivselt viitab möödunud ajale) со
tol aastal со арын
mäletan hästi toda lumerikast talve умой тодӥсько на со лымыё толэз
4. (substantiivselt viitab tekstis mainitud objektile, nähtusele) со
küsis pojalt, kelleks too tahab saada пиезлэсь юаз, кин луэмез солэн потэ
vasemal on järv ja tolle taga mets паллян палан ты, нош со сьӧрын нюлэс
5. (substantiivselt viitab kõrvallauset alustavale relatiivpronoomenile kes v mis) со
täna nägingi toda, kellest me eile rääkisime толон адӟи сое, кин сярысь ми толон вераськимы
6. (substantiivselt viitab kogu kõrvallausele v iseseisvale lausele) со
mis minul tollest kasu, et sina loteriil võitsid! мар мыным солэсь пайдаез, тон лотореяез утӥд шуыса
7. (adjektiivsena osutab, et põhisõnaga tähistatut on juba mainitud) со
tollest mehest pole ma hiljem enam midagi kuulnud со пиосмурт сярысь бӧрысь мон номыр но ӧй кылылы
ma ei usu noid klatšijutte со вераськемъёслы мон уг оскиськы
8. kõnek (substantiivselt ja adjektiivselt sisaldab umbmäärast viidet) со-та
kirjutavat aeg-ajalt tollele ja tollele куддыръя гожъялля, шуо, солы-талы

vajalik <vajal'ik vajaliku vajal'ikku vajal'ikku, vajalik/e & vajal'ikku[de vajal'ikk/e & vajal'ikku[sid adj> (tarvilik) кулэ, кулэ луись
vajalikud sõnaraamatud кулэ луись кыллюкамъёс
uurimistööks vajalik materjal эскерон ужлы кулэ луись материал
piim sisaldab kõiki inimesele vajalikke toitaineid йӧлын ваньмыз адямилы кулэ луись сиён тырметъёс вань
vaata et sa midagi vajalikku maha ei unusta! номыре но кулэ луисьсэ медад вунэты, ява!


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur