[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 46 artiklit

ajalugu <+lugu l'oo lugu l'ukku, lugu[de lugu[sid s> истори(я)
antiikajalugu античной истори(я)
kirjandusajalugu, kirjanduse ajalugu литературалэн историез
kultuuriajalugu культурая истори(я)
kunstiajalugu, kunsti ajalugu искусствоя исстори(я)
muusikaajalugu, muusika ajalugu крезьгур истори(я)
Tallinna ajalugu Таллиннлэн историез
rahva ajalugu калык истори(я)
Maa ajalugu Музъем истори(я)
eesti keele ajalugu эстон кыллэн историез
ajaloo käik историлэн мынон-ортчонэз
ajaloo seadused историлэн катъёсыз
esmakordselt olümpiamängude ajaloos историын нырысетӥез Олимпи шудонъёс
uus lehekülg uisuspordi ajaloos конькиен нискыланъя историын выль бамъёсыз
koolis oli vend huvitatud ajaloost школаын агае (я. выны) историен тунсыкъяськиз
kevadel tuleb ajaloos[t] eksam тулыс история экзамен луоз

arusaam <+s'aam saama s'aama s'aama, s'aama[de s'aama[sid & s'aam/u s> (arusaamine, käsitus) валам, валан; (tõekspidamine) малпам, малпан
õige arusaam {millest} (мае ке) шонер валам
tõeliselt teaduslik arusaam ajaloosündmustest истори учыръёсты зэмос тодосо валан
naiivne arusaam визьнодтэм валам
rahva arusaama järgi калык валанъя
järgiti üldtuntud arusaamu огъя малпамъя возиськыны
jõuti arusaamale, et ... вуимы сые малпанэ, ... шуыса
tal puudub igasugune arusaam {millest} (маке с-сь) солэн чик но валанэз ӧвӧл

enamik <enam'ik enamiku enam'ikku enam'ikku, enamik/e & enam'ikku[de enam'ikk/e & enam'ikku[sid s> тросэз
enamik inimesi тросэз адямиос
rahva valdav v rõhuv enamik калык пӧлысь тросэз
enamik oli ettepaneku poolt тросэз ӵектэм (я. ӵектос) понна вал
enamik nõustus temaga тросэз соин соглаш луизы
enamik maju seisis tühjana тросэз коркаос буш сылӥзы
enamikul juhtudel тросаз учыръёсы (я. ӵемысь, ӵем дыръя)

halvendama <halvenda[ma halvenda[da halvenda[b halvenda[tud v> уродгес карыны, уродмытыны, секытгес карыны, шуггес карыны
udu halvendab nähtavust бус адӟыны луонэз уродгес кариз
kriis halvendas rahva olukorda кризис йӧскалык югдурез секытгес кариз

heaks <h'eaks postp [gen]> понна
rahva heaks калык понна
teiste heaks töötama мукетыз понна ужаны
sinu heaks olen valmis kõigeks тон понна мон котьмарлы дась

hulgast <hulgast postp, adv> vt ka hulgas, hulka
1. postp [gen] (seast, keskelt) пӧлысь
lahkusin külaliste hulgast куноос пӧлысь кошки
otsisin teda rahva hulgast сое калык пӧлысь утчай
ta ei ole kõige rumalamate hulgast со тужгес но визьтэмъёсыз пӧлысь ӧвӧл
2. adv (koosseisust välja) пӧлысь
kui lapsed hulgast maha arvata, jääb meid seitse пӧлысьтымы пиналъёсыз ӧвӧл ке лыдъяно, ми сизьым кузя кылиськом(ы)

hulka <h'ulka adv, postp> vt ka hulgas, hulgast
1. postp [gen] (sekka, seltsi) пӧлы, доры, борды
kadus rahva hulka калык пӧлы ышиз
poiss läks teiste laste hulka пияш (я. пи, пиёк) мукет пиналъёс пӧлы (я. доры) мынӥз
istuge meie hulka пуксе(лэ) ми пӧлы (я. доры)
mina ei sobi teie hulka мон тӥ пӧлы уг тупаськы
poetas ka mõne sõna meie jutu hulka милям вераськон куспамы но куд-ог кылъёс пыртылӥз
kartulite hulka on sattunud kive картофка пӧлы из шедем
ilves kuulub kaslaste hulka балян коӵыш выллемъёс пӧлы пыре
ta kuulub kooli parimate õpilaste hulka со школаысь тужгес но визьмоосыз дышетскисьёс пӧлы пыре
sportlane ei pääsenud esimese kümne hulka ӵошатскись (я. спортсмен) нырысетӥ дас адями пӧлы пырыны ӧз быгаты
2. adv (kampa, sekka, lisaks) куспе
kakelge, mis te mind sinna hulka kisute жугиське, мар монэ отчы куспады кыскиськоды
mahlale on vett hulka valatud соке ву понэмым (я. йылтэмын)
3. adv kõnek (tunduvalt, palju) туж, уно
ta on hulka noorem со туж егит ук
ta saabus hulka hiljem со туж бер вуиз
sa oled hulka kasvanud туж будэмед ук

hääl <h'ääl hääle h'ääl[t h'ääl[de, hääl[te h'ääl[i s>
1. куара
hele hääl жинг(ы)рес куара
kiunuv hääl чиргетӥсь куара
kõrge hääl векчи куара
madal hääl зӧк куара
mahe hääl ненег куара
nõrk hääl ляб куара
inimhääl адями куара
kurguhääl гульым куара
ninahääl нырпыръем куара
rinnahääl гадь (я. мӧля) куара
sisehääl пуш куара
rahva hääl калык куара
suure häälega, täie häälega зол (юн) куараен
valju häälega, valjul häälel tзол (юн) куараё
häält kaotama куараез ыштыны
häält tegema piltl куара пуктыны
mul on hääl ära мынам куарае ӧвӧл
2. (heli) куара, гур
öise metsa hääled нюлэслэн (я. тэльлэн, сиклэн) уй куараосыз
flöödi hääled флейта куараос

jalgu <j'algu adv, postp> vt ka jalus2,
1. adv (jalgade ette, alla, ümber) пыд улэ; (tülinaks) пыд улын
viskas jälitajaile kepi jalgu уйиськисьёнлэн пыд улазы боды сэрпалтыны
poisil vajusid püksid jooksmisega jalgu бызьыкуз пияшлэн штаниосыз куашказы
kaotas mütsi rahva jalgu калык пӧлын изьызэ ыштӥз
eest ära, ärge jalgu jääge кошке пыд улысь, сюрес вылысь кошке
mis ta läheb sinna teistele jalgu малы со отчы люкетыны мынэ
sügistöödega jäädi talvele jalgu сӥзьыл ужъёсты толлы ӧм вуэ быдэстыса
2. postp [gen] (mõjupiirkonda) :
siin võime sattuda sõja jalgu татын асьмеды ож сутыны быгатоз
seal jääme sündmuste jalgu отын асьмеос югдур вошъяськонэ сюром

kajastama <kajasta[ma kajasta[da kajasta[b kajasta[tud v> (peegeldama, edasi andma) возьматыны; (kujutama) син азе пуктыны
muinasjutt kajastab rahva lootusi выжыкыл калыклэсь осконъёссэ возьматэ
oma aega kajastav ooper ас вакытсэ возьматӥсь опера

keskel <k'eskel adv, postp> vt ka keskele, keskelt
1. postp [gen] (keskpaigas) шорын, шорвадесын, пӧлын
maja asub metsas puude keskel корка нюлэскын писпуос пӧлын сылэ
aprilli keskel оштолэзьлэн шораз я. шорвадесаз
nädala keskel арнялэн шорвадесаз
2. postp [gen] (seas, hulgas) пӧлын
elas võõra rahva keskel мурт калык пӧлын улӥз
kurjategija viibib meie keskel йыртэмась ми пӧлын

keskele <k'eskele adv, postp> vt ka keskel, keskelt
1. postp [gen] (keskpaika) шоры, шорвадесэ
väljaku keskele püstitatakse mälestussammas лудлэн шораз синпелет пуктозы
ujusime jõe keskele шурлэн шораз уямы
2. postp [gen] (sekka, hulka) пӧлы
asus võõra rahva keskele elama мурт калык пӧлы улыны кошкиз
tulge meie keskele! лыктэ пӧламы
3. adv шораз
keskele istutati lilled шораз сяська мерттӥзы
istu sa siia keskele, meie vahele тон татчы шораз пуксьы, ми вискы

kultuur <kult'uur kultuuri kult'uuri kult'uuri, kult'uuri[de kult'uuri[sid & kult'uur/e s>
1. (rahva eluvormide kogum); arheol (muististe rühm) лулчеберет, культура, лулчеберлык
vaimne kultuur лулчеберет
antiikkultuur антик лулчеберет
Kunda kultuur arheol Кунда культура
2. põll (viljeldav põlluliik); biol (söötmel kasvatatud mikroobid) культура
bakterikultuur biol бактерилэн культураез
kasvuhoonekultuur aiand теплица культура я. будос
Liitsõnad
kultuur+ (inimtegevusega seotud)
kultuurautonoomia лулчеберет автономия
kultuurkapital лулчеберет фонд
kultuurrahvas лулчеберетэн калык
kultuur+ biol, põll
kultuurhein кизем турын
kultuurmets чебер карем нюлэс
kultuuri+
kultuuriajalugu лулчеберетлэн ассюресэз
kultuurifond лулчеберет фонд
kultuurikoostöö лулчеберет удысын ӵошуж
kultuuripealinn лулчеберет шоркар
kultuuriselts лулчеберет огазеяськон
kultuurisidemed лулчеберет кусыпъёс
kultuuriüritus лулчеберет ужрад

kõne <kõne kõne kõne[t k'õnne, kõne[de kõne[sid s>
1. (rääkimine); keel (keele tegelik kasutamine, grammatiliste kategooriate nimetustes) веран, вераськем
ebaselge kõne валантэм вераськем
selge kõne валамон вераськем
artikuleeritud kõne киын возьматыса вераськем
kirjalik kõne keel гожъяськон кыл
suuline kõne keel верам кыл
jaatav kõne keel соглаш луыса веран
seotud kõne герӟам я. лад-лад вераськем
autorikõne kirj авторлэн верамез
inimkõne адями вераськон
kiirkõne дыртыса вераськон
lavakõne teater сцена вылын вераськон
riimkõne kirj рифмаен верам
valdab saksa keelt nii kõnes kui kirjas немец кылын вераськыны но, гожъяськыны но быгатэ
2. (kõnelus, jutuajamine, arutlus) вераськем я. вераськон
oli kuulda võõrkeelset kõnet кунсьӧр кылын вераськем кылӥськиз
neist asjust pole meil kõnet olnud та ужъёс сярысь милям вераськонмы ӧй вал
ta taipas kohe, millest oli kõne со соку ик валаз, мар сярысь вераськон вал
kõne alla v kõneks tulid v võeti mitmesugused probleemid вераськонлэн мугез луизы пӧртэм шуг-секытъёс
see ei tule kõne allagi! вераськонэз ик ӧвӧл!
3. (avalik ettekanne, jutt) верам я. кыл
kõrgelennuline kõne чеберъяськыса верам кыл
avakõne кутскон кыл
avamiskõne усьтон кыл
kihutuskõne агит веран
kiidukõne ушъян кыл
lauakõne ӝӧксьӧр веран я. ӝӧк сьӧрын верано кыл
lõpukõne йылпумъяса веран
matusekõne ватыку веран
programmkõne радлык понна кыл
raadiokõne радиоын вераськон
televisioonikõne телевидениын вераськон
tervituskõne ӟечбуръяськон я. пумитаса верам кыл
troonikõne эксэе пуксён кыл
uusaastakõne выль ар веран
vastuskõne пумитэ веран
õnnitluskõne ӟечкылан я. ӟечкыласа веран
jäta oma jumalavallatud kõned! кельт со инмарлы пумит вераськемъёстэ!
pidas sütitava kõne аратӥсь кылын вераськиз
pöördus rahva poole lühikese kõnega калыклы вакчи веранэн я. кылын вазиськиз
4. (telefoni-) вераськон
ametikõne ужъя вераськон
erakõne синмысь синме вераськон
kaugekõne каркуспо вераськон
kiirkõne дыртыса вераськон
kõne Tartuga katkes Тартуэн вераськон уретӥськиз
Liitsõnad
kõne+ (rääkimisega seotud)
kõnearendus ped вераськыны быгатонэз азинтон
kõnedefekt вераськон дефект
kõneelund keel вераськон мугорлюкет
kõnefiguur kirj вераськон каб
kõnehäire med вераськонын могӟет
kõnekartus вераськыны кышкан
kõnekeel keel вераськон кыл
kõnekeskus anat вераськон шоринты
kõnekujund kirj кылсуред
kõnekultuur вераськон эсэп
kõnelaad вераськем сям
kõnemaneer вераськон манер
kõnemeloodia keel вераськемлэн крезьгурез
kõneorgan keel вераськон мугорлюкет
kõnepraktika вераськон практика
kõnepuue ped вераськон бӧсыр
kõneravi вераськонэз йӧнатон
kõnesituatsioon keel вераськон ситуация
kõnestiil вераськем кылрад
kõnetehnika вераськон техника
kõnetempo вераськемлэн ӝоглыкез
kõnetoon вераськемлэн куараез
kõnetuvastus info вераськонэз тодман
kõne+ (vestlusega seotud)
kõneaine вераськон тема
kõneand, kõneanne вераськыны быгатонлык
kõnekatke вераськонэз уретон
kõnekoosolek кенеш
kõnekõmin вераськем куара
kõnelõng вераськон нюжа
kõnepidaja вераськись
kõnepidamine вераськон
kõnepult вераськон инты
kõne+ (telefonikõnega seotud)
kõnekapp телефон кабина
kõnepunkt телефон пункт
kõnetraat телефон

käekäik <+k'äik käigu k'äiku k'äiku, k'äiku[de k'äiku[sid & k'äik/e s> (elamine, olemine) улон я. улон-вылон; (elukäik, saatus) адӟон
päris koduste käekäigu järele доръёслэн улэм-вылэмзы сярысь юалляськиз
talle teeb muret laste käekäik сое нылпиослэн улонзы сюлмаськытэ
tema edaspidisest käekäigust pole midagi teada солэн бӧрысь улэм-вылэмез сярысь номыр тодмо ӧвӧл
muretseb rahva käekäigu pärast калыклэн адӟонэз понна сюлмаське

käes <k'äes adv, postp> vt ka kätte, käest
1. adv (omanduses, omandatud, kasutada) :
mul on aega laialt käes мынам дыры тырмыт
tal on mitu keelt käes со кӧня ке кылэз тодэ
2. adv; postp [gen] (märgib mingis seisukorras, olukorras olekut, millegi mõju all) :
tal on tervis käes со уг висьы
rahadega on kitsas käes коньдонэн ӟоскыт
selle asjaga on kiire käes та ужен дыртоно я. ӝог
päikese käes шунды шорын
oigab valu käes вӧсен сэрен ойккетэ
3. adv (kätte saadud, saabunud) :
tal on nõusolek käes соглаш луон кагаз кияз
telegramm on ammu käes телеграмма кемалась вуиз
põgenik oli peagi käes беглой ӝоген кутэмын вал
lahendus ongi käes амал шедьтэмын
kevad on käes тулыс вуэмын
käes on lahkumine люкиськон вуиз
4. postp [gen] (kellegi valduses, meelevallas) киын
võim on rahva käes тӧрлык калык киын
käsikiri on toimetaja käes кигожтос тупатъясь я. редактор киын
võti on minu käes усьтон мон киын
küll sa veel tantsid mu käes! kõnek огпол сюроз ай тыныд мынэсьтым!
hobune trampis parmude käes вал лузьёслэсь ӵыжаськиз
tema käes laabub kõik со киын ваньмыз пӧрме

lakk4 <l'akk laki l'akki l'akki, l'akki[de l'akki[sid & l'akk/e s> (Dagestani rahva liige) лак

lehekülg <+k'ülg külje k'ülge k'ülge, k'ülge[de k'ülge[sid & k'ülg/i s> бам
käsikirja koltunud leheküljed кигожтэмлэн ӵужектэм бамъёсыз
kangelaslik lehekülg rahva ajaloos калыклэн ортчем сюресысьтыз дано бам
romaan oli üle viiesaja lehekülje вить сюлэсь тросгес бамъем трос
lugesin lehekülje lõpuni бамез пумозяз лыдӟи
pööras elule uue lehekülje улонэзлэсь выль бамзэ берыктӥз

levima <levi[ma levi[da levi[b levi[tud v>
1. (laiali v edasi kanduma) вӧлмыны; (kiiresti) ӝог вӧлмыны; (ühelt objektilt teisele) вӧлмыны, выжыны; (laiali valguma) вӧлмыны, вӧлдӥськыны
valguskiired levivad sirgjooneliselt югытлэн сиосыз шонер гожен вӧлмо
tuli levis ka naabermajale тыл бускель коркае но вӧлмиз
üle näo levis rahulolev naeratus ымныраз ӟеч мылкыдо мынян вӧлдӥськиз
mõnus roidumus hakkas levima kogu kehas умой жадем быдэс мугоре вӧлмыны кутскиз
kuuldus levis kiiresti вераськон ӝог вӧлмиз я. вӧлдӥськиз
uued ideed levisid kiiresti rahva hulgas выль идеос калык пӧлы ӝог вӧлмизы
laialt on levinud arvamus, et ... паськыт вӧлмемын малпан, ... шуыса
2. (laiuma) вӧлдӥськыны
ümberringi levib stepp котыр кырал вӧлдӥське

liivlane <l'iivlane l'iivlase l'iivlas[t l'iivlas[se, l'iivlas[te l'iivlas/i & l'iivlase[id s> (läänemeresoome rahva liige) лив

lootus <l'ootus l'ootuse l'ootus[t l'ootus[se, l'ootus[te l'ootus/i & l'ootuse[id s> оскон; (ootus) оскон
asjatud lootused юнме осконъёс
luhtunud lootused кысэм осконъёс
taas tärganud lootus выльысь бычырам оскон
salajane lootus лушкем оскон
paranemislootus тупаны я. йӧнаны оскон
pääsemislootus мозмыны оскон
võidulootus вормыны оскон
parema tuleviku lootus умой вуоноезлы оскон
lootust hellitama осконэз эркеяны
ei tohi lootust kaotada уг яра осконэз ыштыны
poeg pettis vanemate lootusi пи анай-атаезлэн малпамзыя ӧз улы
ta ei õigustanud meie lootusi милям малпаммыя со ӧз улы
elame vabaduse lootuses улӥськомы эриклы оскыса
lootused varisesid kokku оскон быриз
rahva lootused täitusid калыклэн малпамез быдэсмиз
tal on lootust saada uus korter солэн выль квартира басьтыны осконэз вань
sa võtsid mult viimase lootuse тон мынэсьтым берпуметӥ осконме быдтӥд
ei julge v ei või mingit lootust anda уг дӥсьтӥськы я. уг быгатӥськы кыӵе ке но оскон сётыны
kas ta paraneb, kas on lootust? тупатске-а со, оскон вань-а?
meie uus lootus kaugushüppes кузьдалае тэтчанын милям выль осконмы

maalima <m'aali[ma m'aali[da maali[b maali[tud v>
1. (maali looma) суреданы, суредаськыны, гожтыны; (halvasti) наштаны, урод суреданы; (mõnda aega) суредаськыны, кӧня ке суредаськыны; (uuesti) выльысь гожъяны; (välja) чебер я. умой-умой гожтыны я. суреданы; (täis, kirjuks) буяны, чеберъяны, суредаса чеберъяны
portreed maalima портрет суреданы
maastikku maalima инкуазез суреданы
õlivärvidega maalima вӧё буёлэн суреданы я. суредаськыны
akvarellidega maalima акварель буёлэн суреданы я. суредаськыны
lõuendile maalima дэра вылэ суреданы я. суредаськыны
natuurist v modelli järgi maalima вылысьтыз суреданы
pilt on maalitud pruunides toonides суред курень тусъёсын суредамын
paljud freskod on üle maalitud трос фрескаос выльысь суредамын
pildil on kõik detailid täpselt välja maalitud суредысь вань детальёс умой-умой суредамын
pakane maalib aknale jäälilli кезьыт укное суредам
2. kõnek (värvima) буяны; (võõpama, minkima) буяны, наштаны
maalis aknalauad valgeks укно янакъёсты тӧдьы буёлэн буяз
maalis huuled erkpunaseks ымдурзэ яркыт-гордэн буяз
maalitud nägudega klounid буям ымныръёсын клоунъёс
3. kõnek (aeglaselt ja hoolikalt v vaevaliselt kirjutama) чебер гожтыны, умой-умой гожтыны я. суреданы
lapsed maalisid tähti нылпиос букваосты чебер гожъязы
maalis ümbrikule aadressi адресэз конверт вылэ чебер гожтӥз
maalis paberile oma allkirja alla бумага вылэ чебер гожтӥськиз
4. piltl (kujutluspilte looma) суреданы, возьматыны :
kirjanik maalib oma teostes pilte rahva ajaloost писатель аслаз произведениосаз калыклэн историысьтыз суредъёсты возьматэ
ei maksa elu kuldseks maalida кулэ ӧвӧл улонэз чеберъяса возьматыны
Liitsõnad
maalimis+
maalimisoskus суредаськыны быгатон
maalimistarbed суредаськон тӥрлык
maalimisviis суредаськон амал

mari1 <mari mari mari & mari[t -, mari[de mari[sid s>; <mari ag>
1. s (soome-ugri rahva liige) пор
2. ag пор
mari keel пор кыл
mari rahvalaulud пор калык кырӟанъёс

mõtisklus <mõtisklus mõtiskluse mõtisklus[t mõtisklus[se, mõtisklus[te mõtisklus/i s> малпаськон :
sügav filosoofiline mõtisklus мур философи малпаськон
kurvad mõtisklused куректӥсь малпаськон
vajus mõtisklusse малпаськонэ выиз
kirjaniku mõtisklused oma rahva saatusest гожъясьчилэн малпаськонъёсыз ас калыкезлэн улонэз сярысь

neenets <neenets neenetsi neenetsi[t -, neenetsi[te neenetse[id s> (Kirde-Euroopas ja Lääne-Siberis elava rahva liige) ненец

põiklema <p'õikle[ma põigel[da p'õikle[b põigel[dud v>
1. (siksakitades siia-sinna liikuma) солань-талань ветлыны
poiss põikles isa otsides rahva hulgas пияш, атайзэ утчаса, калык пӧлтӥ солань-талань ветлӥз
2. (laveerima, keerutama, midagi vältima) палэнскыны
põikleb löökide eest kõrvale со мыжгемлэсь палэнске
põikleb vastutuse eest v vastutusest kõrvale кылкутонлэсь палэнске

pöördeline <p'öördeline p'öördelise p'öördelis[t p'öördelis[se, p'öördelis[te p'öördelis/i adj>
1. (murranguline) чутрак воштӥськон я. воштӥсь
pöördelised sündmused чутрак воштӥсь учыръёс
pöördeline aasta meie rahva elus милям калыкмылэн улоназ чутрак воштӥськон ар
2. keel (finiitne) вошъяськись
verbi pöördelised vormid каронкыллэн вошъяськись кабъёсыз

pöördumine <p'öördumine p'öördumise p'öördumis[t p'öördumis[se, p'öördumis[te p'öördumis/i s> берыктӥськон, вазиськон, пӧрмон, луон
tagasipöördumine берыктӥськон
presidendi pöördumine rahva poole азьмуртлэн калыклы вазиськемез

rahvalik <r'ahval'ik r'ahvaliku r'ahval'ikku r'ahval'ikku, r'ahvalik/e & r'ahval'ikku[de r'ahval'ikk/e & r'ahval'ikku[sid adj>
1. (rahva hulgas kasutatud v levinud, rahvapärane) калык
rahvalik keel калык кыл
rahvalikud kombed калык сямъёс
rahvalik muusika калык крезьгур
rahvalikud tantsud калык эктонъёс
rahvalikud väljendid калык веранъёс
üldrahvalik огъя калык
2. (populaarne, rahvalähedane) тодмо, калыке вӧлмем
rahvalik poliitik тодмо политик

rahvas <rahvas r'ahva rahvas[t -, rahvas[te r'ahva[id s>
1. (etniliste tunnuste alusel piiritletavana) калык
soome-ugri rahvad финн-угор калыкъёс
hõimurahvad ӵыжы-выжы калыкъёс
põhjarahvas уйпал калыкъёс
põlisrahvas, pärisrahvas выжы калыкъёс
2. (mingi koha elanikud) улӥсьёс
linnarahvas городын улӥсьёс
majarahvas гуртын улӥсьёс
oma küla rahvas гуртоос
ära usu kõike, mida rahvas räägib! калык верамлы ваньмызлы эн оскы
3. (maa, riigi rahvastik) калык
jõukam rahvas узыръёс, узыр (я. бай) калык
härrasrahvas, isandarahvas кузёос
kehvikrahvas куанеръёс, куанер калык
paganarahvas язычникъёс
ristirahvas христианъёс
sulasrahvas ляльчиос
talurahvas крестьянъёс
töörahvas ужась калык
4. (inimesed) калык; (suur rahvahulk) люкаськем калык
pulmarahvas, saajarahvas сюанчиос
õu oli rahvast täis азбар трос калык вал
ütles seda kogu rahva kuuldes со сое вань калык кылымон вераз
5. (teatud inimrühma v -põlvkonna kohta) калык
kunstirahvas искусствоен вырись калык
noorrahvas пинал калык, пиналъёс
noored on teadmishimuline rahvas пиналъёс - котьмаин тунсыкъяськись калык
Liitsõnad
rahva+
rahvahääletus калыклэн кин ке понна куаразэ сётонэз
rahvalaul калык кырӟан
rahvamaja калык корка
rahvatantsija калык эктон эктӥсь

rikas1 <rikas r'ikka rikas[t -, rikas[te r'ikka[id adj, s>
1. (varakas) бай, узыр; (jõukas) бай, узыр; (rahakas) уксёё, коньдоно; kõnek (palju maksev, kallis) дуно
hirmrikas, pururikas, päraturikas, püstirikas, ülirikas туж бай (я. узыр)
need olid rikkad pulmad узыр сюан вал
2. (varakas inimene) узыр, бай
uusrikas выль бай
rikkad ja vaesed узыръёс но куанеръёс
käib rikaste juures last hoidmas узыръёс доры нылпи утьыны ветлэ
3. (heaks, kasulikuks, väärtuslikuks peetavat rohkelt sisaldav v omav) узыр, бай
turbast rikas kant торфен узыр музъем
vanalinn on ajaloomälestistest rikas вуж кар истори синпелетъёсын узыр
need olid rõõmudest rikkad päevad соос шумпотонэн тырмем нуналъёс вал
4. (saagikas, viljakas) узыр, бай :
rikas muld узыр музъем
rikas loodus узыр инкуазь
väikese rahva rikas ajalugu пичи калыклэн узыр историез
5. (rikkalik, külluslik) буй-буй, узыр
rikas taimestik буй-буй будосъёс
rikka kasvuga habe буй-буй туш
piimatoodete valik on senisest rikkam йӧл продукциос азьлолэсь узыргес

rikkus <r'ikkus r'ikkuse r'ikkus[t r'ikkus[se, r'ikkus[te r'ikkus/i & r'ikkuse[id s>
1. (jõukus, varakus) узырлык, байлык
rahva rikkus калыклэн байлыкез
olen kogu elu rikkuses elanud быдэс улонме байлыкын пыласьки
varjab oma rikkust аслэсьтыз узырлыксэ ватэ
2. (materiaalse kohta: miski v keegi väärtuslik) узырлык, ваньбур, зарни, ватос; (muude väärtuste kohta) ваньбур
looduslikud rikkused инкуазь ваньбуръёс
metsarikkus нюлэс ваньбур
mu ainus rikkus on mu hobune мынам одӥг гинэ луись ваньбуре
hea töömees on firma tõeline rikkus умой ужась фирмалы зэмос зарни луэ
ema rikkus on ta lapsed анайлэн узырлыкез - солэн нылпиосыз
3. (rohkus, mitmekesisus, rikkalikkus, väärtuslikkus) узырлык
vaimne rikkus лулпуш узырлык
rahva rikkus калыклэн байлыкез
tähendusrikkus пӧртэмлык
sõnavara rikkus кыл узырлык

ringlema <r'ingle[ma ringel[da r'ingle[b ringel[dud v>
1. (tiirlema, ringe tegema) берганы; (suletud süsteemis voolama) ветлыны, берганы
veri ringleb soontes вир вирсэр кузя ветлэ
pea ringleb v pööritab йыр берга
peas ringleb riivatu mõte piltl йырын урод малпан берга
jutt ringles raha ümber piltl вераськон коньдон котыртӥ бергаз
2. (hulkuma, ekslema) ветлыны, котыръяськыны; (ringi rändama) ветлыны
hundid ringlesid elumajade läheduses кионъёс улон коркаос вӧзтӥ котыръяськизы
ringleb mägedes гурезьёстӥ ветлэ
3. (käibel, korduvas kasutuses olema) кутӥськыны
see raha ringles sajandi alguses та коньдонэн даур кутсконын кутӥськизы
4. (kohast kohta, käest kätte liikuma v levima) ветлыны
käsikirjad ringlesid rahva hulgas рукописьёс киысь кие ветлӥзы
tema kohta ringleb igasugu jutte со сярысь пӧртэм вераськонъёс ветло
linnas on gripp ringlemas городын грипп ветлэ (я. кузёяське)

saadik2 <saadik saadiku saadiku[t -, saadiku[te saadiku[id s> (diplomaatiline esindaja) посол; (lähetatu) лэзем адями; (usaldusmees) быръем адями; (kongressi-, konverentsi-) делегат, депутат; (rahva-) калык депутат
parlamendisaadik, parlamendi saadik парламентлэн депутатэз
rahvasaadik калык депутат
suursaadik посол
lumikelluke on kevade saadik piltl кечсин сяська - тулысэз ваись

sekka <s'ekka postp, adv>
1. (kelle-mille seltsi, keskele, hulka) пӧлы :
tule meie sekka! лык пӧламы я. ми пӧлы!
varas kadus rahva sekka лушкаськись калык пӧлы ышиз
mina ei sobi teie sekka мон пӧлады я. тӥ пӧлы уг кельшиськы
poliitikas sekka lööma политикае пыриськыны
kui suured kaklevad, ärgu väike sekka tikkugu! бадӟымъёс жугиськыку, пичиез пӧлазы медаз мерскы!
2. (kelle-mille sisse, lisaks, vahele); (aeg-ajalt, mõnikord) :
poetas sõna jutu sekka вераськонэ аслэсьтыз малпанзэ будэтӥз
tainasse pannakse rosinaid sekka ыльняне иделька будэто
ei maksa oma nina võõraste asjade sekka toppida кулэ ӧвӧл нырдэ мурт ужъёсы чуртнаны

töötlema <t'öötle[ma töödel[da t'öötle[b töödel[dud v>
1. (aine, materjali kohta) лэсьтыны, ужаны
marjad töödeldi mahlaks узы-борылэсь сок лэсьтӥзы
sepp töötleb rauda дурись кортэз ужа
kogu kalasaak töödeldakse merel вань кутэм чорыгез зарезьын ужало
raskesti töödeldav puit секытэн сётскись пу
2. (laulude, muusika, [rahva]loomingu kohta: [kunstilisi] muudatusi tegema) дасяны, тупатыны
töötles rahvaviisid kontserdilauludeks калык кырӟанъёсты концерт кырӟанъёслы дасяз
3. (viimistlema) тупатыны, чеберъяны
keha järgi v taljesse töödeldud jakk мугоръя тупатэм куртка
4. (midagi korraldama, läbi töötama) ужаны, радъяны, дасяны
informatsiooni töötlema иворез радъяны
dokumente töötlema документъёсты дасяны
5. (elutegevuse käigus) пӧрмытыны
pärmseened töötlevad suhkru süsihappegaasiks дрожжа губиос сакырез углекислой газлы пӧрмыто

udmurt <udm'urt udmurdi udm'urti udm'urti, udm'urti[de udm'urti[sid & udm'urt/e s> (soomeugrilaste permi rühma kuuluva rahva liige) удмурт

ukrainlane <ukr'ainlane ukr'ainlase ukr'ainlas[t ukr'ainlas[se, ukr'ainlas[te ukr'ainlas/i & ukr'ainlase[id s> (idaslaavi rahva liige) украин; (naine) украин кышномурт, украинка

vaesus <v'aesus v'aesuse v'aesus[t v'aesus[se, v'aesus[te v'aesus/i & v'aesuse[id s>
1. (rahatu, varatu olek) куанерлык, куанер улон, начар улон
elati äärmises vaesuses туж начар улӥзы
talupoegade vaesus oli suur гурт калык пӧлын куанер улӥсьёслэн лыдзы трос вал
rahva vaesus süveneb калыклэн начар улэмез будэ
vaesusest oli raske välja rabelda куанер улонысь потыны секыт вал
2. (kehvus, nigelus) куанер луон
põhjaalade taimestiku kidurus ja vaesus уйпал музъемъёсысь будос дуннелэн куанер но начар луэмез
argielu hallus ja vaesus нуналысь нуналэ улонлэн пурысь но куанер луэмез
ideede vaesus идеяослэн куанер луэмзы

vahutama <vahuta[ma vahuta[da vahuta[b vahuta[tud v>
1. (vahuselt kobrutama) шукыяськыны; (vahtu minema) шукыяськыны; piltl (sisemiselt mässama) шукыяськыны
meri mühas ja vahutas зарезь куашетӥз но шукыяськиз
ulatas mulle vahutava õllekannu киям шукыяськись сурчукыр сётӥз
pokaalides vahutas šampanja бокалъёсын шампанской шукыяськиз
seep vahutab hästi майтал умой шукыяське
kihutas kohale vahutaval hobusel шукыяськем вал вылын вуиз
kiitleb, nii et suu vahutab ымыз шукыяськымон ушъяське
vahutab viha pärast v suurest vihast вожез потыса шукыяське
temas vahutab raev вожпотонэз пушказ шукыяське
2. kõnek (lobisedes v ülespuhutult rääkima) зульыны; (jutuga hoogu sattuma) зульыны
räägi lühidalt, ära vahuta вакчияк вера, эн зульы
vahutati rahva elujärje tõusust калык улон умоян сярысь зулизы

vaimustus <vaimustus vaimustuse vaimustus[t vaimustus[se, vaimustus[te vaimustus/i s> шумпотон, паймон, гажан мылкыд; (innustus) лултыл
rahva isamaaline vaimustus калыклэн атыкай музъемез гажан мылкыдыз
spordivaimustus спортэз гажан мылкыд
vasikavaimustus piltl кунян шумпотон
tunneb oma saavutuste üle v saavutustest vaimustust вормонъёсызлы шумпотэ
töötab suure vaimustusega гажан мылкыдын ужа
sattus sõbra ettepanekust vaimustusse эшезлэн ӵектэмезлы шумпотӥз
avaldas vaimustust raamatu üle книгалы паймемзэ вераз
räägib suure vaimustusega бадӟым гажан мылкыдын вераське
Liitsõnad
vaimustus+
vaimustusavaldus шумпотэмез веран
vaimustushoog паймон тулкым
vaimustushüüe шумпотон куара
vaimustuskisa шумпотон черекъян
vaimustuspuhang шумпотон мылкыд
vaimustustorm piltl шумпотон сильтӧл

valdav <v'aldav v'aldava v'aldava[t -, v'aldava[te v'aldava[id adj>
1. (partits) тодӥсь
suuri rahvahulki valdav liikumine уно калыкез огазеясь движение
paljusid keeli valdav õpetlane трос кылъёсты тодӥсь тодосчи
2. adj (ülekaalukas) бадӟым
rahva valdav enamik калык пӧлысь тросэз
valdav osa kuulajaid кылзӥсьёслэн бадӟымез люкетэз я. кылзӥсьёс пӧлысь тросэз
valdavaks kalaliigiks on siin ahven татын чорыг йӧсъёс пӧлысь бадӟымез чипей луэ

valgevenelane <+venelane venelase venelas[t venelas[se, venelas[te venelas/i s> (idaslaavi rahva liige) белорус

valitsus <valitsus valitsuse valitsus[t valitsus[se, valitsus[te valitsus/i s>
1. (valitsemine, võimulolek, võim) кузёяськон, тӧрлык, кивалтон; (tsaari, keisri, kuninga) кивалтон :
ainuvalitsus монархия
tsaarivalitsus эксэй я. царь кивалтон
uue kuninga valitsuse ajal rahva elu mõnevõrra paranes выль эксэй кивалтон дыре калыклэн улэмез кӧнялы ке умойгес луиз
2. (täidesaatva riigivõimu kõrgeim organ) кивалтэт
Eesti Vabariigi Valitsus Эстон Кунысь Кивалтэт
ajutine valitsus огдырлы кивалтэт
eksiilvalitsus эмиграциысь кивалтэт
enamusvalitsus тросэзлэн кивалтэтэз
föderaalvalitsus федерал кивалтэт
koalitsioonivalitsus коалици кивалтэт
nukuvalitsus мунё кивалтэт
pagulasvalitsus эмиграциысь кивалтэт
tsiviilvalitsus кунмурт кивалтэт
vähemusvalitsus мыдвыжы кивалтэт
valitsuse juht кивалтэтлэн тӧроез
valitsuse nõunikud кивалтэтлэн советникъёсыз
valitsuse koosseis кивалтэтлэн огинэтэз
valitsus astus tagasi кивалтэт кошкиз
valitsus saadeti laiali кивалтэтэз лэзизы
moodustati uus valitsus выль кивалтэт кылдытӥзы
3. (haldusorgan) кенеш, кивалтэт, правлени|е
koolivalitsus школаысь кенеш
kubermanguvalitsus губерниысь кенеш
linnavalitsus карысь кенеш
maavalitsus уездысь кенеш
vallavalitsus волостьысь кенеш
4. (valitsemine millegi v kellegi üle, käsutamine) :
õpipoisid olid täielikult meistri valitsuse all дышетскись пиос кибашлы дышетӥсьсылэсь кылзӥськизы
isa oli juba vana, kuid ei tahtnud valitsust käest anda атай пересь вал ини, озьы ке но, кивалтонэз сётэмез ӧз поты
Liitsõnad
valitsus+
valitsusaeg кивалтон дыр
valitsusaparaat кивалтон аппарат
valitsusarmee кивалтэтлэн армиез
valitsusasutus кивалтэт ужъюрт
valitsusdelegatsioon кивалтэтысь делегация
valitsuserakond кивалтӥсь партия
valitsushoone кивалтэтлэн юртэз
valitsusjuht кивалтэтлэн тӧроез
valitsuskoalitsioon pol кивалтон коалиция
valitsuskomisjon кивалтэт комиссия
valitsuskriis pol кивалтэт кризис
valitsusliit pol кивалтэт герӟет
valitsusmeelne кивалтэтлы дурбасьтӥсь
valitsusohjad piltl кивалтон биньгозыос
valitsusorgan кивалтэт ёзэс
valitsuspartei кивалтэт партия
valitsusprogramm кивалтэт программа
valitsusringkonnad кивалтӥсь котыръёс
valitsusvorm кивалтон каб
valitsusväed кивалтэтлэн ожкалыкез я. войскоосыз
valitsusväline кивалтэтлэн палэнысьтыз

voli <voli voli voli -, voli[de voli[sid s>
1. (õigus) эрикрад; (võim) тӧрлык; (võimus) мылкужым, эрик
tal on voli teha, mis tahab солэн эрикез вань карыны сое, мар мылыз потэ
neil pole voli rahva eest otsustada коньдонэз чакланы эрикрадзы соослэн ӧвӧл
andeksandmise voli minul ei ole простить карыны мылкужымы мынам ӧвӧл
andis oma tunnetele voli piltl шӧдонъёсызлы эрик сётӥз
kahtlus võttis voli piltl падан я. шекланон вормиз
andis kätele [vaba] voli piltl киосызлы эрик сётӥз
2. (tahe) эрик, мылкыд; (suva) мылкыд, эрик
neil on vabadus elada oma voli järgi ас мылкыдзыя улыны соослэн эриксы вань
poisid võtsid omal volil paadi пиос ас понназы пыжез басьтӥзы
aega on voli pärast käes дыр трос

õigus <'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i & 'õiguse[id s>
1. (kellelegi õigusnormide, tavade vms põhjal kuuluv võimalus, voli, vabadus) эрикрад
poliitilised õigused политика эрикрадъёс
moraalne õigus эсэп эрикрадъёс
vanemlikud õigused анай-атай эрикрадъёс
ainuõigus ⌘ моноэрикрад
allkirjaõigus, õigus dokumentidele alla kirjutada кинюртыны эрикрад
autoriõigus jur автор эрикрад
õigus tööle ужаны эрикрад
rahva enesemääramise õigus йӧскалыклэн ассэ ниман эрикрадэз
õigused ja kohustused эрикрадъёс но одноужъёс
õigusteta orjad эрикрадтэм варъёс
esimese öö õigus aj нырысетӥ уйлы эрикрад
õigusi laiendama эрикрадъёсты паськытатыны
astub pärija õigustesse кылёсбур эрикрадэ пыре
astub oma õiguste eest välja аслаз эрикрадъёсыз понна сылэ
ta õigusi on rikutud солэн эрикрадъёсыз тӥямын
tal on täielik õigus vaikida солэн шып улыны эрикрадэз вань
võttis endale õiguse kõiki käsutada ваньмызлы косъяськыны эрикрадэз вылаз басьтӥз
mis õigusega ta nii teeb? кыӵе эрикрадъя со озьы каре?
haigus andis õiguse koju jääda висён доре кыльыны эрикрад сётӥз
naaber ajab oma õigust [taga] бускель эрикрадъёссэ уте
kool sai gümnaasiumi õigused школа гимназилэсь эрикрадзэ басьтӥз
väljas pimenes, öö astus oma õigustesse piltl пеймыт луиз, уй эрикрадаз пыриз
2. jur (riigi kehtestatud üldkohustuslike käitumisreeglite kogum, õigusnormid) эрикрад
Rooma õigus Рим эрикрад
rahvusvaheline õigus калыккуспо эрикрад
õpib õiguse ajalugu эрикрадлэсь ортчем сюрессэ дышетэ
3. (hrl [püsi]väljendite koosseisus märgib kellegi arusaama[de] õigsust, märgib veendumust kellegi tegude vms õigsuse kohta) эрик, зэмлык
mul on õigus мон палан зэмлык
kohus selgitab, kellel on õigus суд валэктоз, кин палан зэмлык
ema andis nooremale pojale õiguse анай пичиез пиез пала пыриськиз
kummalgi on oma õigus котькудӥзлэн зэмлыкез аслаз
on [oma] õigust täis аслыз осконэн тырмемын
seab oma õigused jalule со аслэсьтыз ик лэсьтоз
pani oma õiguse[d] maksma со аслэсьтыз зэмлыксэ кутытӥз
isa teeb õigust атай йӧнзэ шедьтоз
võim valitseb õiguse üle эрикрад тӧрлык киын
seekord on õigus sinu poolel таяз учыре зэмлык тон палан
seisab v võitleb tõe ja õiguse eest зэмлык но эрикрад понна нюръяське
see, mis ta räägib, on tuline v sula v jumala õigus мар со вера, со зэм
sa ei räägi õigust! тон зэмзэ уд вераськы
Liitsõnad
õigus+
õigusabi эрикрад юрттэт
õigusajalugu эрикрадлэн ортчем сюресэз
õigusakt jur эрикрадо акт
õigusalane эрикрадо
õigusfilosoofia эрикрад философи
õigusharu эрикрадлэн ёзэз
õigusjõud эрикрад кужым
õiguskantsler эрикрадъя канцлер
õigusnorm эрикрад эсэп
õigusnõuanne эрикрадъя валэктон
õigussuhe jur эрикрадо кусып
õigusteadus эрикрад тодос
õigustermin эрикрад нимкыл


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur