[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 13 artiklit

aar <'aar aari 'aari 'aari, 'aari[de 'aari[sid & 'aar/e s> (pindalaühik) ар (мертэт)
kuue aari suurune aiamaa быдӟалаезъя куать аръем сад-бакча

ma vt mina1

maa <m'aa m'aa m'aa[d ma[ha, m'aa[de & maa[de m'aa[sid & m'a[id s>
1. (astronoomilise nimena suure algustähega: Päikesesüsteemi planeet, maakera) Музъем
planeet Maa планета Музъем
Maa kuju Музъемлэн тусыз (формаез)
Maa kese Музъемлэн шорыз
Maa tehiskaaslane Музъемлэн искусственной спутникез
Maa tiirleb ümber Päikese Музъем Шунды котыртӥ берга
2. (väikese algustähega: planeedi pind kui kõige elusa asupaik) музъем
kas siis maa peal enam õigust polegi? музъем вылын зэмлык ӧвӧл ини шат?
ta on mu parim sõber maa peal со - мынам музъем вылысь самой матысь эше
tuiskab nii, et ei näe maa ega taeva vahet сыӵе пельтэ, синме коть донгы, номыр но уг адскы
jäi oma unistustes siiski maa peale piltl ас малпанъёсаз пилемозь ӧз вуы
3. (maismaa vastandina merele vm veekogule) музъем
maismaa музъем
mannermaa материк
laevalt nähti maad корабльысен музъемез адӟизы
dessant saadeti maale десант поттыны (васькытыны)
see loom elab nii vees kui kuival maal со пӧйшур вуын но, музъем вылын но улэ
tuul puhub täna maa poolt туннэ музъем палась (я. материкысь) пельтэ
4. (maismaa pind, pindmine osa) музъем, инты; (pinnas) сюй, музъем; kõnek (üldisemalt: ruum, koht, paik, pind) инты
mägine maa гурезё инты
tasane maa ӵошкыт инты
künklik maa вырйыло (я. выро) инты
soine maa нюр инты
paljas maa гольык инты
lumine maa лымыен шобыртэм музъем
niiske maa мускыт музъем
külmunud maa кынмем музъем
liivane maa луоё музъем
savine maa горд сюё музъем
rammus maa удалтӥсь музъем
viljakas maa удалтӥсь (я. удалтытӥсь)
lahja maa начар музъем
põllumajanduslik maa сельскохозяйственной музъем
eramaa частной музъем возён
kirikumaa черклэн музъемез
kogukonnamaa общинной музъем
mõisamaa помещиклэн музъемез
põllumaa гыроно инты
riigimaa кунлэн музъемез
songermaa бугыръям музъем
tallermaa (1) (äratallatud maa) лёгам музъем; (2) (võitlustander) арена
uudismaa целина
maad kuivendama музъемез кӧсатыны
maad kündma музъемез гырыны
maad väetama музъемез кыеданы
maad harima музъем ужаны
maad võõrandama музъемез таланы
maad tagastama музъемез берыктыны
vastu maad liibuma музъем борды ӝиптӥськыны
maa on sula музъем шуназ
maa lõi haljendama музъем вожектӥз
vajutas labida maasse куез (я. лопатаез) музъем пушкы (я. сюе) донгиз
linnud lendavad madalalt maa kohal тылобурдоос музъем вадьсытӥ улӥетӥ лобало
kaevurid töötavad maa all шахтёръёс музъем улын ужало
varemed tehti maaga tasa куашкам макеосты музъем вылысь чылкак быдтӥзы
hääl kostab nagu maa alt куара музъем улысь кадь ик кылӥське
ruum on maast laeni suitsu täis юртын выж вылысен вӧлдэтозь ӵын
maani kleit пыдтышкозь дэрем
kaevab aias maad со бакчаын гудӥське
me rentisime tüki maad ми кӧня ке музъем арендовать каримы
maatarahvale jagati maad музъемтэм калыклы музъем люкизы
pääsukesed lendavad maad ligi ваёбыжъёс музъем вадьсытӥ улэтӥ лобало
painutas oksa maad ligi ваез музъем дорозь ик някыртӥз
ma olen litsutud maad ligi piltl мынам мылкыды воксё зӥбиськемын (я. секыт)
buss on nii täis, et pole jalale maad kõnek автобус сыӵе тырмытэмын, пыдэз но нокытчы поныны
maani kummardus музъемозь (я. туж мур) йыбырттон
5. (ruumiline vahemaa) кусып, вис, кем
sinna on meilt hulk maad ми дорысен отчыозь кыдёкын
natuke v veidike maad eemal татысен кыдёкын ӧвӧл
meil on pikk maa minna милемлы кыдёке мыноно
lähen selle lühikese maa jalgsi со пичи кемез пыдын ортчо
pool maad on sõidetud ӝыны сюрес ортчемын
kauge maa tagant saabunud külalised кыдёкысь вуэм куноос
selle maa pealt sa märki ei taba та кемысен тон мишене уд сюры
6. (koos sõnaga tükk: ajalise vahe, teatud määra kohta) кыдёкын, кема, трослы
kevadeni on veel tükk maad тулысозь кема на
sa oled minust tükk maad noorem тон мынэсьтым трослы пиналгес
see jalgratas on eelmisest tükk maad parem таиз велосипед азьлоез сярысь трослы умойгес
ta juuksed on tükk maad tumedamad kui minul солэн йырсиез мынам сярысь трослы пеймытгес
7. (vastandina linnale) гурт
linna ja maa erinevused гурт но кар куспын пӧртэмлыкъёс
ta elab maal со гуртын улэ
asus maalt linna elama со гуртысь каре улыны мынӥз
ta on maalt pärit со гуртысь, я. со гуртын вордскемын
suve veetsin maal гужемез гуртын ортчытӥ
8. (ka geograafilistes nimedes: riik v selle osa) кун, музъем; (füüsilis-geograafiline piirkond) шаер, пал
okupeeritud maa оккупировать карем кун
eksootilised maad экзотической кунъёс
agraarmaa аграрной кун
kapitalismimaa капиталистической кун
lõunamaa лымшор пал кун
muinasjutumaa piltl выжыкыл дунне
naabermaa бускель кун
spordimaa спортивной дунне
sünnimaa вордскем шаер
tõusva päikese maa ӝужась шундылэн кунэз
maailma maad ja rahvad дуннеысь кунъёс но калыкъёс
Lääne-Euroopa maad Шунды пуксён пал Европаысь кунъёс
iidse kultuuriga maa вашкала культураен кун
võõraid maid anastama мурт кунъёсты киултыны
iga rahvas armastab oma maad котькуд калык аслэсьтыз шаерзэ яратэ
linnud lendavad sügisel soojale maale тылобурдоос сӥзьыл шуныт палъёсы лобо
vangid saadeti külmale maale пытсам адямиосты кезьыт палъёсы келязы
Pariis on kunstijüngrite jaoks tõotatud maa искусстволы вань мылкыдзэс сётыса ужасьёслы Париж обетованной музъем
9. (hrl mitmuse väliskohakäänetes) (teatud kant, maakoht, ümbrus) шаер, пал, инты
meie mail on palju looduskauneid paiku ми палъёсын трос шулдыр интыос
käisime Mart Saare mail Март Саарен герӟаськем интыостӥ ветлӥмы
Liitsõnad
maa+ (maismaa ja põllumaaga seotud,)
maagaas мугаз
maakaart географической карта
maakera музъем шар

mai <m'ai m'ai m'ai[d -, m'ai[de m'ai[sid s> куартолэзь
päikesepaisteline mai шундыё куартолэзь
mai algul куартолэзьлэн кутсконаз
tal on kahekümne neljandal mail sünnipäev солэн кызь ньылетӥ куартолэзе вордскем нуналыз

mari1 <mari mari mari & mari[t -, mari[de mari[sid s>; <mari ag>
1. s (soome-ugri rahva liige) пор
2. ag пор
mari keel пор кыл
mari rahvalaulud пор калык кырӟанъёс

mari2 <mari marja m'arja m'arja, m'arja[de m'arja[sid & m'arj/u s>
1. (taimede vili) емыш, мульы, узы-боры
söödavad marjad сиёно емышъёс
mittesöödavad marjad сиыны ярантэм емышъёс
magusad marjad ческыт емышъёс
hapud marjad чырс емышъёс
valmis v küpsed marjad кисьмам емышъёс
kibuvitsamarjad легезьпу мульы
marju korjama узы-боры бичаны
2. (liitsõna järelosana) :
karusmari bot (Grossularia) гоносутэр я. крыжовник
lumimari bot (Symphoricarpos) симфорикарпос
3. zool (kalamari) чорыг мызь
emaskala heidab v koeb marja vette чорыг мызьзэ вуэ лэзе

mark1 <m'ark marga m'arka m'arka, m'arka[de m'arka[sid & m'ark/u s> (rahaühik); aj (väärismetalli kaaluühik, ka münt) марка

mark2 <m'ark margi m'arki m'arki, m'arki[de m'arki[sid & m'ark/e s>
1. (post-, tempel-, kauba-) марка
kolmekroonine mark куинь кронаен марка
Eesti mark Эстон марка
postmark почта марка
veinimark виналэн маркаез
2. kõnek, piltl (maine) марка
tööd tuleb korralikult teha, et oma marki [kõrgel] hoida ужез сюлмысь быдэстыны кулэ, аслэсьтыд маркадэ вылӥын возён понна

mark3 <m'ark margi m'arki m'arki, m'arki[de m'arki[sid & m'ark/e s> aj (keskaegne külakogukond, kindlustatud piirimaa Frangi riigis ja keskaegsel Saksamaal) марка

maru1 <maru adv>; <maru maru maru m'arru, maru[de maru[sid adj> adv kõnek (väga, hirmus, tohutult) туж, туж юн, ортчыт, укыр
maru põnev film туж юн сюлэме пыӵась фильм
seal oli maru igav отын укыр мӧзмыт вал

maru2 <maru maru maru m'arru, maru[de maru[sid s>
1. s (torm, raju) сильтӧл, ураган
väljas mühises maru педлон сильтӧл куашетӥз
maru murrab puid сильтӧл писпуосты погыръя
maru vaibus сильтӧл пуксиз
2. s (illatiivis ja inessiivis: pöörane viha, raev) туж юн вожпотон, вожомон, лекомон; (märatsus) урмон, визьтэммон; (marutaud) урмем, визьтэммем
nöökimine ajas ta marru серем каремъёс вожомытӥзы сое
marus rebane урмем ӟичы

mina1 <mina minu m'in[d -, minu[sse minu[s minu[st minu[le minu[l minu[lt minu[ks minu[ni minu[na minu[ta minu[ga; pl meie pron (kasutatakse rõhulises asendis)>; ma <m'a & ma m'u & mu m'in[d -, m'u[sse m'u[s m'u[st m'u[lle m'u[l m'u[lt mu[ga; pl me pron (kasutatakse rõhutus asendis)> мон
mina tulen ka kaasa мон но тӥледын мыно
ma olen juba söönud мон сиськи ини
Mati on mu vend Мати мынам выны
see raamat on minu oma та книга мынам
mind ei olnud kodus мон дорын ӧй вал
mis te minust tahate? мар тӥледлы мынэсьтым кулэ?
lapsed on minusse [läinud] нылпиос мон выжые мынэмын

ümar <ümar ümara ümara[t -, ümara[te ümara[id adj>
1. (ümmargune, ümarik) котырес; (kerakujuline, kerajas) питырес; (priskete, täidlaste kehavormide kohta) питырес, быг-быг, быгылес
ümar laud котырес ӝӧк
ümar kuu котырес толэзь
ümar nägu (1) котырес ымныр; (2) (priske) быгылес
ümar pea быгылес йыр
ümar kõht быгылес кӧт
ümarad käed быгылес киос
maakera on ümar дунне шар питырес
2. (jutu, sõnade kohta: ebamäärane, mittemidagiütlevalt sile) котыр
ümar sõnastus котыр верам
jutt oli hästi ümar вераськон котыр-котыр гинэ вал
3. (pilli helitooni kohta: ilus, mitteterav, harmooniline) жингрес
Liitsõnad
ümar+
ümaraken ehit, anat котырес укно
ümarkeere tehn питыри
ümarlaud котырес ӝӧк
ümarpalk котырес кор
ümarpea (1) tehn котырес йыл; (2) zool (suure ümara peaga sisalik Phrynocephalus) кенӟали
ümarpuit mets котырес кор
ümarsulud котырес скобкаос
ümarussid zool (Nematoda) нумыр
ümara+
ümaralehine bot котырес куаро
ümaranäoline котырес ымныро
ümarapõhjaline котырес пыдэсо
ümarapõseline быгылес бамо
ümaravõitu питыресгес


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur