[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 85 artiklit

aktsia <'aktsia 'aktsia 'aktsia[t -, 'aktsia[te 'aktsia[id s> maj акци(я)
nimelised aktsiad нимлыко (я. именной) акчиос
raha aktsiatesse paigutama акциосы коньдон тырыны
aktsiad tõusevad piltl акциослэн дунъёссы ӝутско
aktsiad langevad piltl акциослэн дунъёссы дунтэмало

allahindlus <+h'indlus h'indluse h'indlus[t h'indlus[se, h'indlus[te h'indlus/i & h'indluse[id s> maj дунтэматон
kaupade allahindlus вузэз дунтэматон

anarhia <an'arhia an'arhia an'arhia[t -, an'arhia[te an'arhia[id s> анархи(я)
täielik anarhia быдэсак анархи(я)
tootmisanarhia maj товар лэсьтон-поттонысь (я. производствоын) анархи(я)
liikluses ei saa lubada anarhiat сюрес кузя мынон-ветлонын радтэмлыкез (я. анархиез) лэзьыны уг яра

artikkel <art'ikkel art'ikli art'ikli[t -, art'ikli[te art'ikle[id s>
1. (kirjutis, lühiuurimus); maj (raamatupidamiskirje); jur (lepingu, seaduse paragrahv) статья
huvitav artikkel тунсыко статья
teaduslik artikkel тодос статья
füüsikaalane artikkel физикая статья
keeleteaduslikud artiklid кылтодосъя статьяос
ajaleheartikkel газет статья
juhtartikkel азьмынӥсь статья
kuluartikkel maj расходъёсъя статья
lühiartikkel вакчи статья
probleemartikkel шуг-секытъя статья
sõnaartikkel keel словарной статья
artikkel rahvusvahelisest olukorrast калыккуспо югдур сярысь статья
artiklit kirjutama статья гожтыны
artiklit trükki andma статьяез печатланы сётыны
artiklit avaldama статьяез печатланы
2. maj (toote-, kaubaliik) артикул (вуз с-сь)
eksportartikkel экспортной артикул
importartikkel импортной артикул
näidisartikkel возьматон артикул
tehases valmistatakse üle saja artikli lastekaupu заводын нылпи вузъёсын сюлэсь ятыр артикул потто
3. keel артикль
määrav v definiitne artikkel тодмо (я. определённой) артикль
umbmäärane v indefiniitne artikkel тодмотэм (я. неопределённой) артикль
inglise keele artiklid англи кыллэн артикльёсыз

arve <arve 'arve arve[t -, arve[te 'arve[id s>
1. счёт, тыроно маке
tasutud arve тырем счёт
tasumata arve тырымтэ счёт
elektriarve тыл понна счёт
gaasiarve газ понна счёт
hotelliarve кунокуа понна счёт
arvet esitama счёт пуктыны
arvet tasuma v maksma счётэз тырыны
müüja kirjutas arve вузаськись счёт гожтӥз
palun arve! вае, счёт, пожалуйста
2. (konto) счёт (банкын)
jooksev arve бызись счёт
arveldusarve maj расчётный счёт
pangaarve банкысь счёт
avasin pangas arvee банке счёт усьтыны
tema arvel on palju lavastusi солэн трос ини постановкаосыз
õnnetus kirjutati juhuse arvele шудтэм учырез витёнтэм шорысь луэм учыр вылэ гожтӥзы
3. (arvestus) лыдъян-чотан, лыдъям-чотам, учёт
arvet pidama лыдъян-чотан нуыны
arvele võtma {keda} лыдэ (я. учётэ) басьтыны
ennast arvele võtma учётэ султыны
arvelt maha võtma {keda} учётысь куштыны
ennast arvelt maha võtma учётысь куштӥськыны
arvelt maha kandma {keda-mida} piltl (кинэ ке я. мае ке) чотэ бысьтытэк кельтыны
arvesse võtma чотэ (я. лыдэ) басьтыны
ta on dispanseris arvel со диспансерын учётын сылэ
mul on iga minut arvel мынам котькуд минут чотын
see ei tule arvesse та чотэ уг пыры, сое лыдэ (я. чотэ) баьтоно ӧвӧл
4. (pl) kõnek (vahekord) пунэм,
isiklikud arved ас пунэмъёс
arveid klaarima v õiendama {kellega} пунэмзэ берыктыны
mul on temaga vanad arved мынам соин вуж пунэмъёс вань ай
meil sinuga on arved klaarid ог-огмылы тыронмы но, басьтонмы но ӧвӧл
vaenlasega õiendati julmalt arveid тушмонлы зол йӧттыны

avamine <avamine avamise avamis[t avamis[se, avamis[te avamis/i s> усьтон, усьтӥськон, кутскон
akende avamine укноосты усьтон
näituse avamine адӟытонэз (я. выставкаез) усьтон
teatrihooaja avamine театр сезонэз усьтон
{kelle} mälestussamba avamine (кинлы ке) синпелет усьтон
istungi avamine кенешез усьтон
konto avamine maj (банке) счёт усьтон
teema avamine темаез усьтон
asja olemuse avamine ужлэсь пуштроссэ усьтон

blokaad <blok'aad blokaadi blok'aadi blok'aadi, blok'aadi[de blok'aadi[sid & blok'aad/e s> sõj (täielik sissepiiramine); maj (riigi isoleerimine); med (ajutine tuimastamine v talitluse katkestamine) блокада
mereblokaad зарезь блокада
majandusblokaad экономи блокада
südameblokaad сюлэме блокада
blokaad murti läbi блокадаез тӥяны

buum <b'uum buumi b'uumi b'uumi, b'uumi[de b'uumi[sid & b'uum/e s> maj (tõusuperiood, elavnemine); piltl (sensatsioon, kära) бум
ajakirjandusbuum газет бум
börsibuum биржа бум
naftabuum мувӧй бум

börs <b'örs börsi b'örsi b'örsi, b'örsi[de b'örsi[sid & b'örs/e s> maj биржа
fondibörs фондовой биржа
kaubabörs вуз биржа
tööbörs ужъя биржа

defitsiit <defits'iit defitsiidi defits'iiti defits'iiti, defits'iiti[de defits'iiti[sid & defits'iit/e s> (puudujääk, kahjum, nappus, vajak); kõnek (defitsiitne kaup) дефицит; тырмымтэ луон
riigieelarve defitsiit maj кун коньдэтлэн дефицитэз
kaupade defitsiit вузъёслэн тырмымтэзы
niiskuse defitsiit мускытлыклэн тырмымтэез
tööjõu defitsiit ужан кужымлэн тырмымтэез

depressioon <depressi'oon depressiooni depressi'ooni depressi'ooni, depressi'ooni[de depressi'ooni[sid & depressi'oon/e s> med (masendusseisund); meteor (madalrõhuala); geogr (alamik); maj (surutis) депресси(я) (пӧртэм валатонэн)
psüühiline depressioon med психологи депресси(я), секыт мылкыдъем луон
majanduslik depressioon maj экономи депресси(я)

eelarve <+arve 'arve arve[t -, arve[te 'arve[id s> maj коньдэт, бюджет, смета
kohalik eelarve интыысь коньдэт
sõjaline eelarve военной коньдэт
ligikaudne eelarve примерной коньдэт
aastaeelarve ар коньдэт
koondeelarve сводной коньдэт
riigieelarve кун коньдэт
perekonna eelarve семья коньдэт
eelarvet koostama коньдэт лэсьтыны
eelarvet ületama коньдэтлэсь ярыт карыны
eelarves ettenähtud kulutused коньдэтын гожтэм расходъёс

eraldis <eraldis eraldise eraldis[t eraldis[se, eraldis[te eraldis/i s>
1. (eraldamisel saadu) люкон, висъян
2. maj (eraldatav rahasumma) отчисление, висъян
kasumieraldis прибыльлэн отчислениез
eraldised ehituseks пуктӥськонлы висъямъёс

esialgne <+'algne 'algse 'algse[t -, 'algse[te 'algse[id adj> (esmane, lähte-, alg-) нырысетӥ; (visandlik) нырысетӥ
sõna esialgne tähendus кыллэн нырысетӥ значениез
esialgne hinnang нырысетӥ дунъет
esialgne bilanss maj нырысетӥ баланс
esialgne otsus нырысетӥ решение
esialgsed andmed нырысетӥ даннойёс
esialgne projekt нырысетӥ проект
esialgne plaan нырысетӥ план
vanade tavade esialgne sisu вашкала йылолъёслэн нырысетӥ пуштроссы
esialgsete arvestuste kohaselt нырысетӥ лыдъямъёсъя

ettevõte <+võte v'õtte võte[t -, võte[te v'õtte[id s>
1. (üritus) ужрад; (toiming) уж
kiiduväärt ettevõte ушъямон ужрад
lootusetu ettevõte бырон калэ вуэм ужрад
riskantne ettevõte шурдыт ужрад
ettevõtet toetama ужрадлы юрттэт сётыны
ettevõte õnnestus ужрад пӧрмиз
2. maj (käitis) предприяти|е, ужбергатон
isemajandav ettevõte хозрасчётной предприятие
abiettevõte юрттӥсь предприятие
eraettevõte нимаз (я. частной) предприятие
kaubandusettevõte вуз карись предприятие
põllumajandusettevõte сельскохозяйственной предприятие
riigiettevõte кун предприятие
suurettevõte бадӟым предприятие
teenindusettevõte сервис сётонъя предприятие
toitlustusettevõte сюдон предприятие
tööstusettevõte промышленной предприятие
väikeettevõte пичи предприятие

ettevõtlus <+v'õtlus v'õtluse v'õtlus[t v'õtlus[se, v'õtlus[te v'õtlus/i & v'õtluse[id s> maj (majandustegevuse vorm) предпринимательство, ужбергатон
eraettevõtlus нимаз (я. частной) ужбергатон
suurettevõtlus бадӟым ужбергатон
väikeettevõtlus пичи ужбергатон
ühisettevõtlus огъя ужбергатон

finantsid pl <fin'ants finantsi fin'antsi fin'antsi, fin'antsi[de fin'antsi[sid & fin'ants/e s> maj (rahalised suhted ja vahendid) финансъёс, коньдон
riigi finantsid кун финансъёс
mu finantsid on kehvad kõnek коньдонэ ӧжыт

fond <f'ond fondi f'ondi f'ondi, f'ondi[de f'ondi[sid & f'ond/e s> (põhivara, rahalised v ainelised vahendid, iseseisev dokumentide korraldatud kogu) фонд
jagamatu fond maj люконтэм фонд
akumulatsioonifond maj люкан (я. аккумуляционной) фонд
amortisatsioonifond maj уже кутӥськись (я. амортизационной) фонд
arhiivifond архивъёсын фонд
elamufond улон (я. жилищной) фонд
erifond нимаз фонд
kasutusfond bibl сётъяськись фонд
kullafond maj зарни фонд
käibefond maj бергатон (я. оборотной) фонд
maafond музъем фонд
metsafond нюлэс (я. тэль, сик) фонд
metsaraiefond нюлэс (я. тэль, сик) коран фонд
palgafond maj уждун фодн
põhifond валтӥсь фонд
raiefond mets коран фонд
seemnefond кидыс фонд
tarbimisfond maj тырон (я. расходной) фонд
teatmefond bibl валэктон (я. справочной) фонд
tööajafond maj уж нуон (я. делопроизводствоя) фонд
vahetusfond maj, bibl воштӥськон (я. обменной) фонд
varufond maj, bibl азьпаллы дасям (я. запасной) фонд
muuseumi fondid музейлэн фондэз

füüsiline <füüsiline füüsilise füüsilis[t füüsilis[se, füüsilis[te füüsilis/i adj> (kehaline, looduslik) физической
füüsiline defekt v puue физической изъян
füüsiline geograafia физической география
füüsiline horisont astr физической инвис
füüsiline jõud физической кужым
füüsiline kaart физической карта
füüsiline koormus физической секыт
füüsiline töö физической уж
füüsiline valu физической вӧсь луон
füüsiline kulumine maj физической я. ужаса пӧсьтэм

inflatsioon <inflatsi'oon inflatsiooni inflatsi'ooni inflatsi'ooni, inflatsi'ooni[de inflatsi'ooni[sid & inflatsi'oon/e s> maj (raha odavnemine liigväljalaske tagajärjel) инфляци, дунпульдон
inflatsioon suureneb инфляци будэ
moraalsete väärtuste inflatsioon piltl моральной дунлыкъёслэн дунтэмамзы

intress <'intr'ess 'intressi 'intr'essi 'intr'essi, 'intr'essi[de 'intr'essi[sid & 'intr'ess/e s> maj (kasvik, laenu v hoiuse protsendid) капиталлы процент, процент
intressita laen проценттэм ссуда
intressi arvutama процентэз лыдъяны
raha intressi peale panema коньдонэз процент улэ сётыны

inventuur <invent'uur inventuuri invent'uuri invent'uuri, invent'uuri[de invent'uuri[sid & invent'uur/e s> (vara perioodiline kontroll) инвентаризаци
aastainventuur ар понна инветаризаци
inventuuri tegema инвентаризаци ортчытыны
kaupluses on inventuur лавкаын инвентаризаци
kauplus on inventuuris лавка инвентаризациын
Liitsõnad
inventuuri+
inventuuriakt maj инвентаризаци акт

investeerima <invest'eeri[ma invest'eeri[da investeeri[b investeeri[tud v> maj (kapitali mahutama) (коньдонэз) поныны, инвестировать карыны
tööstusse investeeritud raha промышленносте инвестировать карем коньдон

investeering <investeering investeeringu investeeringu[t -, investeeringu[te investeeringu[id s> maj инвестировани|е, инвестици|я
suured investeeringud бадӟымесь инвестициос

iseseisev <+s'eisev s'eisva s'eisva[t -, s'eisva[te s'eisva[id adj>
1. (sõltumatu) эрико, нимаз, суверенной
iseseisev riik эрико (я. суверенной) кун
iseseisev juhtimisorgan аскоже кивалтон орган
iseseisvaks riigiks saama эрико (я. суверенной) кун луыны
riik kuulutati iseseisvaks кунэз эрико ялӥзы
2. (teiste abita tehtav, algupärane) нимаз, аскоже, ас кужымен
iseseisev arvamus нимаз малпан
õpilaste iseseisev töö дышетскисьёслэн самостоятельной ужзы
noored alustasid iseseisvat elu пиналъёс аскожазы (я. нимаз) улыны кутскизы
on oma otsustes üpris iseseisev аслаз решениосаз туж эрико
3. (omaette) нимаз, аскоже
iseseisev bilanss maj нимаз баланс
andis esimese iseseisva kontserdi со нырысетӥ нимаз (я. сольной) концерт сётӥз

järk <j'ärk järgu j'ärku j'ärku, j'ärku[de j'ärku[sid & j'ärk/e s>
1. (väärtuse v tähtsuse aste, kategooria) степень, разряд, сорт, категори(я)
kvalifikatsioonijärk квалификация разряд
küpsusjärk вуэм (я. быдэ вуэм) степень
spordijärk sport спортъя разряд
tariifijärk maj тарифъя разряд
kõrgusjärk ehit ярус
vanusejärk арлыдъя категори(я)
esimese järgu diplom нырысетӥ степенё диплом
teise järgu medal кыкетӥ степенё медаль
esimese järgu orden нырысетӥ степенё орден
viienda järgu lukksepp витетӥ разрядэн слесарь
hea esimese järgu tõlk туж умой (я. усто) берыктӥсь
esimese järgu hotell нырысетӥ разрядэн кунокуа (я. гостиница)
kolmanda järgu söökla куинетӥ сортъем сиськонни
teise järgu tähtsusega asi кулэлыкезъя кыкетӥ степенен уж
järguta sportlane разрядтэк спортсмен
2. (piiratud osa, lõik) люкет, юдэс, вакыт, черод
tee viimane järk сюрэслэн берпуметӥ люкетэз
loe meile ette üks järk oma uuest romaanist лыдӟы милемлы выль романысьтыд люкетсэ
elektrijaama esimene järk дыкужымстанцилэн нырысетӥ люкетэз
3. (ajajärk, periood, arengu- v teostusaste) вакыт, кусып, дыр
algusjärk кутскон вакыт
ehitusjärk пуктӥськон-лэсьтӥськон вакыт
elujärk улонлэн вакытэз
ettevalmistusjärk дасяськон вакыт
kasvujärk будон кусып
kujunemisjärk формироваться кариськон дыр
peitejärk ватэм (я. лушкем) вакыт
üleminekujärk выжон (я. потон) вакыт
4. mat рад, порядок
5. sõj ранг
esimese järgu kapten нырысетӥ ранго капитан

kaal2 <k'aal kaalu k'aalu k'aalu, k'aalu[de k'aalu[sid & k'aal/e s>
1. (keha v aine mass, raskus); füüs (jõud); piltl (tähtsus, väärtus, mõju) сектала(ез)
brutokaal maj брутто сектала
kehakaal мугор сектала
netokaal maj нетто сектала
kaaluta olek füüs секталатэм луон
kaalult raske секыт
kaaluga müüma сектала(езъ)я вузаны
kaalus juurde võtma секытгес луыны я. секытомыны
kaalus maha v alla võtma капчигес луыны я. капчиёмыны
2. (kaalumisseade) вес, мертан
autokaal машина мертан вес
koormakaal воз мертан вес
lauakaal пичи вес

kahjum <k'ahjum k'ahjumi k'ahjumi[t -, k'ahjumi[te k'ahjume[id s> maj изъян
kahjumiga töötav ettevõte изъянэн ужась ужбергатон

kapital <kapital kapitali kapitali kapitali, kapitali[de kapital/e s> maj (väärtus, mis loob lisaväärtust); kõnek (suurem rahasumma) капитал

kapitalism <kapital'ism kapitalismi kapital'ismi kapital'ismi, kapital'ismi[de kapital'ismi[sid & kapital'ism/e s> maj, pol (ühiskonnakord, majandussüsteem) капитализм
monopolistlik kapitalism монополистической капитализм
riigikapitalism кун капитализм

kasum <kasum kasumi kasumi[t -, kasumi[te kasume[id s> maj пайда, прибыль
puhaskasum чылкыт прибль
kasumit saama прибыль басьтыны

kataloog <katal'oog kataloogi katal'oogi katal'oogi, katal'oogi[de katal'oogi[sid & katal'oog/e s> каталог
süstemaatiline kataloog bibl система каталог
kaubakataloog maj вуз каталог
koondkataloog bibl огъя каталог
margikataloog маркаосын каталог
märksõnakataloog bibl предмет каталог
peakataloog bibl генеральной каталог
tootekataloog maj вуз каталог
tähestikkataloog bibl гожпуслык я. алфавит каталог
kunstinäituse kataloog адӟытон каталог
kataloogist järele vaatama {mida} каталогысь учкыны
Liitsõnad
kataloogi+
kataloogiindeks bibl каталог индекс
kataloogiruum каталог бӧлет
kataloogisüsteem biol каталог сӧзнэт

kate <kate k'atte kate[t -, kate[te k'atte[id s> (pealmine kattev kiht) выл; (vooderdis) выл; (laotis, allapanu) выжъяськем; (nahast) шобыртон я. ын; (riidest) шобыртон; (varikate) ын я. возъет; (kest) дыж; (ümbertõmmatud) чехол я. ⌘ вылпонон; (varjav loor) ын
aknakate возъет
asfaltkate ehit асфальт выл
betoonkate ehit бетон выл
diivanikate диван шобыртон
elektronkate füüs электрон дыж
glasuurkate глазурен шобыртон я. глазурь выл
jääkate йӧ
karvkate гонэн шобырскем
killustikkate ehit щебёнкаен шобыртон
klaverikate пианинолэн шобыртонэз я. ынэз
kruuskate ehit гравиен шобыртон
laudkate пуэн шобыртон
lumikate лымы
mootorikate auto капот я. ⌘ моторвыл
muldkate geol сьӧд сюен шобыртэм
mustkate ehit сьӧд я. нырысьсэ шобыртон
näokate ымныр возъет
padjakate миндэр вылэ понон
pilvkate пилем ын
plüüskate плюш шобыртон
presentkate брезентлэсь шобыртон
puldankate парусиналэсь шобыртон
põrandakate ehit выжез шобыртон
rohtkate гуждор
sarvkate zool сюр я. сюрмем
soomuskate (1) sõj броня; (2) zool сьӧм
sulgkate zool тылыо выл я. тылыен шобырскем
taimkate bot будос
teekate ehit сюрес выл
tehiskate искусственной выл я. шобыртон
tulekate sõj ыбылыса утён
udukate бус
villkate põll гон
voodikate валес шобыртон я. вылэ понон
õiekate bot сяськалэн выл сӥез
kõva kattega maantee чурыт выло сюрес
pildilt võeti kate maha суред вылысь возъетсэ куштӥзы
autole tõmmati presendist kate peale машинаез брезентэн шобыртӥзы
lapsed tahavad süüa ja kehale katet нылпиослы сиён но мугор ворсан кулэ
roosid vajavad talveks katet розаослы толалтэлы шобыртон кулэ
mu silmadelt langes otsekui kate piltl мынам синмысьтым дыжез усиз кадь
öö katte all уй пеймытын
põgenes pimeduse katte all пеймытэн пегӟиз
rääkis sellest suure saladuse katte all нокинлы но вераны лэзьытэк тае вераз
katteta palgafond maj уждунлэн берыктымтэ фондэз
kogu raha läheb võlgade katteks вань коньдон пунэмез быдтонлы кошке
Liitsõnad
katte+ (katvasse kihisse puutuv)
kattematerjal ehit шобыртон материал

kaubandus <kaubandus kaubanduse kaubandus[t kaubandus[se, kaubandus[te kaubandus/i s> maj вузкарон
riiklik kaubandus кун вузкарон
eksportkaubandus экспорт вузкарон
erakaubandus нимаз вузкарон
hulgikaubandus тросэн вузкарон
jaekaubandus оген вузкарон
kandekaubandus нуллыса вузкарон
koloniaalkaubandus колониал вузкарон
metsakaubandus нюлэс вузан
naftakaubandus мувӧй вузан
saatekaubandus почтая вузкарон
sisekaubandus пуш вузкарон
turukaubandus вузпӧр вузкарон
tänavakaubandus ульчаын вузкарон
vabakaubandus эрико вузкарон
vahetuskaubandus бартер вузкарон
väliskaubandus кунсьӧр вузкарон

kindlustus <kindlustus kindlustuse kindlustus[t kindlustus[se, kindlustus[te kindlustus/i s>
1. sõj (kaitseehitis) утись лэсьтос
raudbetoonkindlustus кортбетонлэсь утись лэсьтос
välikindlustus палэнысь утись лэсьтос
2. maj утет я. страховани|е
kohustuslik kindlustus одно утет
vabatahtlik kindlustus мылкыд каремъя утет
elukindlustus улон утет
liikluskindlustus мынон-ветлон утет
reisikindlustus мынон-ветлон утет
segakindlustus пӧртэм пумо утет
sotsiaalkindlustus мерлыко утет
tulekindlustus тылпулэсь утет
varakindlustus ваньбур утет
vastutuskindlustus кылкутонлы утет
veosekindlustus секыт ваньбурлы утет
õnnetusjuhtumikindlustus шудтэм учыре сюронлы утет

kogu1 <kogu pron> быдэс, вань
kogu aasta jooksul быдэс ар ӵоже
kogu aeg ялан
kogu maailmas быдэс дуннеын
kogu öö sadas vihma уйбыт зориз
jõin kogu piima ära вань йӧлэз юи
kulutasin kogu raha ära вань уксёме быдтӥ
õnnitlen sind kogu südamest вань сюлэмысьтым ӟечкыласько тонэ
ongi kogu lugu, ongi kogu moos kõnek вань веран
Liitsõnad
kogu+
kogukaal огъя секытлык
kogukahjum maj огъя изъян
kogukasum maj огъя пайда
kogupilt огъя суред
koguväärtus maj огъя дунлык

komisjon <komisjon komisjoni komisjoni komisjoni, komisjoni[de komisjon/e s> (eriülesandeks määratud v valitud isikute kogu) комисси|я, ⌘ кенеш
atestatsioonikomisjon атестационной кенеш
eelarvekomisjon maj бюджет кенеш
keelekomisjon кыл кенеш

konkurents <konkur'ents konkurentsi konkur'entsi konkur'entsi, konkur'entsi[de konkur'entsi[sid & konkur'ents/e s>
1. (võistlus) вожвылан, вожвылъяськон
jooksus oli oodata tõsist konkurentsi бызьылонын зэмос вожвылан луоз
2. maj (võistlus suurema kasumi pärast); biol (olelusvõitluse vorme) вожвылъяськон
vaba konkurents maj эрико вожвылъяськон
liikidevaheline konkurents biol йӧсъёс куспын вожвылъяськон

konto <konto konto konto[t -, konto[de konto[sid s> maj (raamatupiamis- ja pangaarve) счёт
jooksev konto бергась счёт
pangakonto банкысь счёт

kriis <kr'iis kriisi kr'iisi kr'iisi, kr'iisi[de kr'iisi[sid & kr'iis/e s> (raske olukord, puudus, nappus); maj (järsk häire); med (haiguse pöördepunkt) кризис
poliitiline kriis политика кризис
energiakriis maj энергетика кризис

käive <käive k'äibe käive[t -, käive[te k'äibe[id s>
1. maj (majandusüksuse läbikäik, ringlus) оборот
aastakäive арлы оборот
jaekäive розничной вуз оборот
kogukäive валовой оборот
müügikäive вузанъя оборот
rahakäive коньдон оборот
ettevõtte käive ужбергатонлэн оборотэз
kapitali käive капитал оборот
2. (kasutus, tarvitus) :
lasti käibele uus postmark выль почта марка поттӥзы
valeraha kõrvaldati käibelt пӧяськыса лэсьтэм коньдонэз палэнтӥзы
need sõnad on käibelt kadunud та кылъёс вераськонысь ышемын

laat <l'aat laada l'aata l'aata, l'aata[de l'aata[sid & l'aat/u s> базар
aastalaat арлы быдэ ортчись базар
hulgilaat maj оптэн вузан
koolilaat школа базар
linnulaat zool тылобурдоослэн пи поттон интызы
raamatulaat книга базар
ostsime laadalt kutsika базарысь кучапи басьтӥмы
mis laat siin käib! kõnek мар базар та татын!
Liitsõnad
laada+
laadaplats базар карлуд

laiendama <laienda[ma laienda[da laienda[b laienda[tud v> (avardama) паськытатыны; (ulatuselt) вӧлмытыны; (suurendama) будэтыны я. бадӟыматыны
tänavat laiendama урамез паськытатыны
külvipinda laiendama кизёно интыез паськытатыны
tootmist laiendama ужпӧрез паськытатыны
teadmisi laiendama тодон-валанэз будэтыны
oma valdusi laiendama асъетэз паськытатыны
oma mõju laiendama ас ӟалкымез паськытатыны
see ravim laiendab veresooni та эмъюм вирсэръёсты паськытатэ
reisimine laiendab silmaringi мынон-ветлон дунне шоры учконэз паськытатэ
laiendatud istung паськытатэм кенеш
laiendatud taastootmine maj паськытатэм воспроизводство
laiendatud lause keel вӧлскем веран
laiendamata lause keel вӧлскымтэ веран
laiendatud tasand mat ⌘ паськытатэм выл

liising <liising liisingu liisingu[t -, liisingu[te liisingu[id s> maj (üürimisvahendus, rentimine väljaostuõigusega) лизинг

loendus <l'oendus l'oenduse l'oendus[t l'oendus[se, l'oendus[te l'oendus/i & l'oenduse[id s> (kokku- v ülelugemine) лыд; (nimeline ülelugemine) ниман, перекличка; (üleskirjutus) лыдъян-чотан
hommikune loendus ӵукна ниман
kaubandusloendus maj вуз лыдъян-чотан
põllumajandusloendus maj гурт возёс лыдъян-чотан
rahvaloendus калыкез лыдъян-чотан
kariloomade loendus пудоез лыдъян
väeosa on loenduseks üles rivistatud ожгарчи ёз ниманэ султытэмын

maks2 <m'aks maksu m'aksu m'aksu, m'aksu[de m'aksu[sid & m'aks/e s>
1. (kohustuslik makse) выт, (дун) тырон, тыриськон
rahaline maks коньдон выт, дун тырон
automaks машина понна выт
maamaks maj музъем понна выт
2. (tasu teenuse eest) дун тырон; (sissemaks) дун тырон
aastamaks ар понна дун тырон
osavõtumaks кытчы ке пыриськем понна дун тырон
õppemaks дышетскем понна дун тырон
3. kõnek (maksmine, tasumine) дун тырон
ettemaks аванс
tagasimaks коньдонэз берыктон
Liitsõnad
maksu+
maksumaksja выт тырись

makse <makse m'akse makse[t -, makse[te m'akse[id s> maj (sisse-, väljamakstav rahasumma) коньдон тырон; (maksmine) коньдон тырон
maksete laekumine коньдон тыронъёслэн вуэмзы
Liitsõnad
makse+
makseautomaat коньдон тырон автомат
maksekviitung коньдон тырон квитанция

neto <neto adv>; <neto neto neto[t -, neto[de neto[sid s> maj
1. adv (puhtal kujul, pakend v kulud maha arvatud) нетто
purgis on neto 200 grammi koort банкаын нетто 200 грамм йӧлвыл
2. s (puhaskaal, netokaal, -mass) нетто
liites netole pakendi kaalu, saame bruto неттолы пакетлэсь секталазэ ватсаса, брутто поттӥськом

nõudmine <n'õudmine n'õudmise n'õudmis[t n'õudmis[se, n'õudmis[te n'õudmis/i & n'õudmise[id s> курон, кулэяськон, косон; maj (nõudlus) курон, кулэяськон
ema nõudmise peale rääkis poiss kõik ära анаезлэн косэменыз пияш ваньзэ вераз
mul ei ole kellegi vastu v kellelegi mingeid nõudmisi мынам нокинлы но йыр кур ӧвӧл
selle kauba järele ei ole nõudmist та вузэз кулэ уг каро

operatsioon <operatsi'oon operatsiooni operatsi'ooni operatsi'ooni, operatsi'ooni[de operatsi'ooni[sid & operatsi'oon/e s>
1. maj (tegevus, toiming, tehing) уж, операци|я, сделка
kaubanduslik operatsioon вуз каронъя сделка
2. (tehnoloogiline protsess) производственной операци|я
see õmblusmasin teeb üksteist eri operatsiooni та вуриськон машина дас одӥг пӧртэм операция лэсьтэ
3. med (lõikus) вандылон, операци|я
südameoperatsioon сюлэмез вандылон
tal oli raske operatsioon солы секыт операция лэсьтӥзы
4. (kooskõlastatud tegevus kellest-millest jagu saamiseks); sõj (kindla ülesandega lahingutegevus) операци|я
dessantoperatsioon десантной операция
5. mat (tehe) операци|я
mõtlemise loogilised operatsioonid loog логической малпаськон операциос

panderoll <pander'oll panderolli pander'olli pander'olli, pander'olli[de pander'olli[sid & pander'oll/e s> (ristpaelsaadetis); maj (pealekleebitud sedel aktsiisimaksu tasumise kohta) бандероль
panderolliga saadetud raamatud бандеролен ыстэм книгаос

passiivne <pass'iivne pass'iivse pass'iivse[t -, pass'iivse[te pass'iivse[id adj>
1. (mittetegev, loid) пассивной, пыриськисьтэм, мылкыдтэм
passiivne kuulaja пассивной кылзӥсь
passiivne puhkus тэк улыса шутэтскон
2. keem (reaktsioonivõimatu); maj (ülekaalus oleva passivaga) пассивной
passiivne bilanss maj пассивной баланс
passiivsed ained keem пассивной тырметъёс

protestima <prot'esti[ma prot'esti[da protesti[b protesti[tud v> (vastu vaidlema, protesti avaldama) пумит луыны, пумит вераны; maj, jur (veksli lunastamata jätmist notariaalselt tõestama) пумит луыны, протестовать карыны
protestib ebaõige otsuse vastu зэмлыктэм решенилы пумит луиз
protestitud veksel maj протестовать карем вексель

raha <raha raha raha -, raha[de raha[sid s>
1. (paberraha v münt) уксё, коньдон; (metallraha) корт уксё (я. коньдон), коньы; (peen-, vahetusraha) векчи уксё (я. коньдон) (rahasumma) люкам уксё (я. коньдон) :
kroonine raha одӥг кронаем уксё
suur raha бадӟым уксё
maailmaraha maj быдэс дуннеын кутӥськись уксё
paberraha кагаз уксё
palgaraha уждун
pensioniraha пенси
raha teenima уксё понна ужаны
raha läbi lööma уксёез юнме быдтыны
raha raiskama уксё быдтыны
kogub vanu rahasid вуж уксё люка
käis raha peeneks vahetamas уксё воштыны ветлӥз
raha väärtus tõuseb уксёлэн дуныз будэ
tal raha jookseb kogu aeg со уксётэк ноку но уг улы
raha otse kadus sõrmede vahelt уксё чиньы пыр вияз
praegu on meil raha[de]ga kitsas али милям коньдонэн ӝикыт
2. (kaelaraha) уксётӥрлык, коньдоно вер.; тэнкэтӥрлык вер.
3. (auraha) медаль
sõjamehel rind rahasid täis оже пыриськемлэн гадь тыр медальёсыз

rahaline <rahaline rahalise rahalis[t rahalis[se, rahalis[te rahalis/i adj>
1. (rahana esinev v selles arvestatud) уксё (я. коньдон), финанс
rahalised kulud уксё (я. коньдон) тыронъёс
rahalised preemiad коньдонкузьым
rahalised tulud пырись уксё (я. коньдон)
rahalised vahendid (1) maj (käibevahendid) коньдон средствоос; (2) (raha) уксё, коньдон
naturaalmaksud asendati rahaliste maksudega натураен тыронэз коньдон тыронлы воштӥзы
2. (rahaga seotud, rahasse puutuv) финанс, уксё, коньдон
rahaline leping финанс огкыл
missugune on sinu rahaline olukord? кыӵе югдурын тынад коньдон ужпумед?

rent <r'ent rendi r'enti r'enti, r'enti[de r'enti[sid & r'ent/e s>
1. (kinnisvara ajutine kasutamine, rendivahekord) аренда
maad rendile andma музъемез арендае сётыны
võtsime talu rendile хуторез арендае басьтӥм
2. (tasu sellise kasutamise eest, rendimakse) аренда дун
odav rent дунтэм аренда
renti maksma аренда дунэз тырыны
peremees tõstis renti кузё аренда дунзэ будэтӥз
3. maj (omaniku tulu rentnikule kasutada antud vara eest) рента, тырон
loonusrent, naturaalrent aj натураен тырон
raharent aj уксёен тырон

ringlus <r'inglus r'ingluse r'inglus[t r'inglus[se, r'inglus[te r'inglus/i & r'ingluse[id s>
1. (ringkäik, -vool aineringes) берган
looduses on vesi pidevas ringluses инкуазьын ву котьку берга
2. (mingis süsteemis voolates) бызён, ветлон
vereringlus, vere ringlus вир бызён
3. maj (ainelise vara liikumine tootmise ja tarbimise vahel) берган
raharinglus, raha ringlus коньдонлэн берганэз
mündid kõrvaldati ringlusest векчи коньдонэн уг кутӥсько ни
4. (liikvel-olek, levik) вӧлмон
nakkuste ringlus инфекцилэн вӧлмонэз

tarbija <t'arbija t'arbija t'arbija[t -, t'arbija[te t'arbija[id s> maj (isik[ud], asutus vms, kes [mis] tarbib hüviseid ja teenuseid); biol (organism, kes toitub produtsendi loodud orgaanilisest ainest) потребитель

tarbimine <t'arbimine t'arbimise t'arbimis[t t'arbimis[se, t'arbimis[te t'arbimis/i s> maj потреблени|е

tariif <tar'iif tariifi tar'iifi tar'iifi, tar'iifi[de tar'iifi[sid & tar'iif/e s> maj (tasu- v maksumäär töö v teenuse osutamise eest) тариф

toll2 <t'oll tolli t'olli t'olli, t'olli[de t'olli[sid & t'oll/e s> maj
1. (tollimaks, -lõiv) вузвыт, пошлина
2. (tolliamet) таможня; (tollikontroll) дюйм (tolliametnik) таможенник
Liitsõnad
tolli+
tolliametnik таможенник
tollikontroll таможня
tollimaks maj таможня выт

toodang <toodang toodangu toodangu[t -, toodangu[te toodangu[id s> maj (mingis ajavahemikus valmistatud tooted) продукци|я
aastatoodang ар ӵоже поттэм продукция
eksporttoodang экспорт продукция
Liitsõnad
toodangu+
toodangumaht продукцилэн быдӟалаез

toode <toode t'oote toode[t -, toode[te t'oote[id s> (produkt, saadus) вуз, продукци|я; (teenus) варан, юрттэтлык, услуга
suitsutatud tooted ӵынатэм вузъёс
kalatooted чорыглэсь вузъёс
kummitooted резинка вузъёс
käsitöötoode киуж
Liitsõnad
toote+
tootemark maj вузлэн маркаез

turg <t'urg turu t'urgu t'urgu, t'urgu[de t'urgu[sid & t'urg/e s>
1. базар
kalaturg чорыг базар
läheb turule v turgu kartuleid ostma базаре картошка басьтыны мынӥсько
see on turult toodud liha базарысь басьтэм сӥль та
2. maj (ostu- ja müügitehingute süsteem, turustamispiirkond) вузпӧр
kohalik turg интыысь вузпӧр
aktsiaturg акциосын вузпӧр
kaupmehed otsisid uusi turge вузкарисьёс выль вузпӧръёсты утчазы
Liitsõnad
turu+
turuhoone базар юрт
turukaup базар вуз
turukoht (1) (turu asupaik) базарлэн интыяськемез; (2) (müügikoht turul) базарын вузкарон инты
turuseisund maj вузпӧр югдур

tööjõud <+j'õud j'õu j'õudu j'õudu, j'õudu[de j'õudu[sid & j'õud/e s> maj
1. (inimese kehaliste ja vaimsete võimete kogum, mida ta töötades kasutab) ужан кужым
tööjõus inimene ужаны быгатӥсь адями
2. (töötajad, töövõtjad) ужась кужым, ужась
odav tööjõud дунтэм ужась кужым
abitööjõud юрттӥсь ужась кужым
tööjõu äravool riigist ужась кужымлэн кунысь кошкемез
Liitsõnad
töö+jõu+
tööjõupuudus maj ужась кужымлэн тырмымтэез

tööstus <t'ööstus t'ööstuse t'ööstus[t t'ööstus[se, t'ööstus[te t'ööstus/i & t'ööstuse[id s> maj вузпоттон удыс
kütusetööstus эстӥськон вузпоттон удыс
õmblustööstus вуриськыса вузпоттон удыс
tööstuse areng вузпоттон удыслэн азинскемез
Liitsõnad
tööstus+
tööstusdisain вузпоттон удыс дизайн
tööstuslinn вузпоттон удыс кар
tööstustööline вузпоттон удысын ужась

vaba <vaba vaba vaba -, vaba[de vaba[sid & vab/u adj>
1. (iseseisev, sõltumatu) эрико
vaba maa эрико музъем
vaba rahvas эрико калык
vaba ühiskond эрико мерлык
vaba ajakirjandus эрико журналистика
vabad valimised эрико быръёнъёс
vaba turumajandus эрико вузпӧр экономика
koloniaalrahvad võitlevad end vabaks колониальной калыкъёс эрик понна нюръясько
vabaks ostetud ori коньдон тырыса эрико луэм вар
lõpuks ometi hakkasid vabamad tuuled puhuma кутскизы ик пельтыны эрико тӧлъёс
2. (vangistamata oleku kohta); füüs, keem (sidumata) эркын
vaba hape эркын кислота
vaba ioon эркын ион
vabad radikaalid эркын радикалъёс
vaba vesi эркын ву
sai vangist vabaks пытсэт сьӧрысь эрике потӥз
ta päästeti köidikuist vabaks сое думылэмысь мозмытӥзы
sai käe vastase haardest vabaks tõmmata со кизэ тушмонлэн кутэмысьтыз мозмытыны быгатӥз
laskis linnu puurist vabaks четлыкысь тылобурдоез эрике лэзиз
päästis endal vöö vabamaks езэ лябомытӥз
3. (sundimatu) эрико
ma olen täiesti vaba, ei sõltu kellestki мон чылкак эрико, нокин но уг куты
lõpuks oli ta kõikidest kohustustest vaba пумлэн пумаз вань одноужъёслэсь эрико луиз
tulime siia omal vabal tahtel лыктӥмы татчы ас эрико мылкыдмыя
sul on vaba voli otsustada тынад аслад эрикед, мар карыны
kirjand vabal teemal эркын темалы сочинение
kipub kätele vaba voli andma киоссэ лэзьяны дышемын
reegli järgimine anti vabaks индылэтэз чакланэз эрике лэзизы
repertuaari valikul olid teatril vabad käed репертуарез бырйыны театр эрико вал
4. эрико
vaba tõlge эрико берыктон
vaba sõnajärjestus эрико кыл радъян
5. (sundimatu, lahe); (avara rõivastuse kohta) :
vaba ja otsekohene vestlus эрико но меӵак вераськон
liiga vaba käitumine астэ ортчыт эрико возён
ole nii vaba ja loomulik, kui suudad быгатэмедъя эрико но сыӵе, кыӵе вань лу
vaba tegumoega mantel эркын я. бушкырес вылтышо пальто
6. (mittehõivatud) :
kas see koht on vaba? та инты буш-а?
see korter jäi hiljaaegu vabaks со патер кемалась ик ӧвӧл буш кылиз
kirjastuses on üks toimetajakoht vaba книгапоттонниын одӥг редактор инты буш
õppetööst vabal ajal дышетсконлэсь ваньмон дыръя
kas sul on mõni vaba minut minu jaoks? тынад мон понна кӧня ке буш минутэд вань-а?
mul ei ole praegu vaba raha мынам али эркын коньдонэ ӧвӧл
ma ei ole kahjuks täna õhtul vaba жаль, туннэ ӝыт мон эрико ӧвӧл
varsti lõpeb tööaeg, siis olen vaba ӝоген ужан дыры йылпумъяськоз, соку эрико луо
7. (katmata, lahtine) :
jõgi on jääst vaba шур йӧлэсь мозмемын
dekoltee jättis õlad ja selja vabaks декольте пельпумъёсты но тыбырез кыре поттӥз
see soeng jätab lauba vabaks та причёска кымесэз кыре поттэ
peaksime rohkem viibima vabas õhus милемлы кырын тросгес улоно
rahvapidustusi korraldatakse vabas õhus калык юмшанъёсты кырын радъяло
8. (tasuta, prii) эркын, эрико
vaba pääse teatrisse театре эркын пырон
9. (liikumise, kulgemise, nähtavuse kohta: tõkketa, takistuseta) эркын
õhu vaba juurdepääs омырлэн эркын лыктэмез
vaba langemine füüs эркын усён
tee vabaks! бушатэ сюресэз!
10. (millestki v kellestki ilmaolev, millestki v kellestki lahti saanud) :
alkoholivaba алкогольтэк
ta on eelarvamustest vaba со бер малпанъёслэсь эрико
on väidetud, et tõeline kunst on poliitikast vaba шуэмын, зэмос быгатонлык политикалэсь нимаз
Liitsõnad
vaba+
vabaarmastus эрико яратон
vabakasvatus ped эркын будэтон
vabakava sport эрико возьматон
vabakunstnik эрико суредась
vabakuulaja эрико кылзӥсь
vabalinn aj, pol эрико кар
vabamaadlus sport эрико нюръяськон
vabamüük эрико вузан
vabapääse эркын пырон
vabasadam maj эркын озын
vabasamm (1) sport эркын вамыш; (2) sõj эркын вамыш
vabastiil sport эркын стиль
vabastroof kirj эрико строфа
vabatalupoeg aj эрико гурт адями
vabatehnika sport эркын амал
vabaturg maj эркын вузпӧр
vabaujumine sport эркын уян
vabavärss kirj эрико кылбур

vabakaubandus <+kaubandus kaubanduse kaubandus[t kaubandus[se, kaubandus[te kaubandus/i s> maj эркын вузпӧр
Liitsõnad
vaba+kaubandus+
vabakaubandusleping maj эркын вузпӧр сярысь огкыл
vabakaubanduspiirkond эркын вузпӧр инты
vabakaubandustsoon maj эркын вузпӧр зона

vahetama <vaheta[ma vaheta[da vaheta[b vaheta[tud v>
1. (midagi omanduses, valduses olevat teisele andma ja midagi asemele saama) воштыны; (omavahel, vastastikku) воштыны; (ära, lahti) воштыны
vahetas korteri suvila vastu патерзэ дачалы воштӥз
poisid vahetasid postmarke пиос маркаосын воштӥськизы
vaenupooled vahetasid vange тушмонъёс пленэ сюремъёсын воштӥськизы
kütid vahetasid loomanahad toiduaineteks пӧйшурасьёс пӧйшур куосты сиёнлы вошъязы
vahetas kümnekrooni[li]se lahti v peeneks дас кронаем коньдонзэ векчиятӥз я. векчи коньдонлы воштӥз
vahetas kümnekrooni[li]se ühekrooni[li]steks дас кронаем коньдонэз одӥг кронаослы воштӥз
vahetasime söögilauas kohad ӝӧк сьӧрын интыосмес воштӥмы
ma ei vaheta sind kellegi teise vastu piltl мон тонэ нокинэн но уг вошты
vahetatav valuuta maj конвертируемой валюта
2. (olemasoleva asemele panema, asendama) воштыны
vaheta endal teine särk! дэремдэ вошты!
hakkas jalatseid vahetama пыдкутчанзэ воштыны кутскиз
lapsel vahetati mähkmeid нунылэсь кутэтъёссэ воштӥзы
kompressi tuleb iga poole tunni tagant vahetada компрессэз котькуд ӝыны час ортчыса вошъяно
vahetati auvalvet караул воштӥськиз
vahetas seismisel jalga пыдзэ вошъяса сылӥз
3. (vastastikuse samalaadse tegevuse kohta) ваче воштӥськыны
delegatsioone vahetama делегациосын ваче воштӥськыны
vahetasid nõutult pilke валатэк, ог-огзы шоры учкизы
käepigistusi vahetama ваче киосты кутыны
vahetasime omavahel mõtteid малпанъёсынымы ваче воштӥськимы
4. (muutma) воштыны
ta vahetas tihti töökohti со ужан интызэ ӵем вошъяз
ta on elukohta vahetanud со улон интызэ воштӥз
ta on nime vahetanud со нимзэ воштӥз
ta vahetas kergesti oma veendumusi со капчиен аслэсьтыз малпанъёссэ вошъяз
jõgi on vahetanud sängi шур ӧрзэ воштӥз
mõis on korduvalt peremeest vahetanud мыйза кузёзэ нош но нош вошъяз

vahetus <vahetus vahetuse vahetus[t vahetus[se, vahetus[te vahetus/i s>
1. (vahetamine) воштон; (asendamine) воштон
kaubavahetus вуз воштон
teeme vahetust! воштӥськоме!
kotid läksid kogemata vahetusse янгышен сумкаос воштӥськизы
riiete vahetus ei võtnud kaua aega дӥськутэз воштон кема дырез ӧз быдты
poolaja lõpul tegi meeskond kaks vahetust дырлэн ӝыныез бырон азьын команда кык воштон лэсьтӥз
arvamuste vahetus малпанъёсын воштӥськон
2. (töö v tegevuse vahetuv ajavahemik) смена
kahes vahetuses v kahe vahetusega töö кык сменаен уж
ma töötan sel nädalal öises vahetuses та арняе мон уй сменаын ужасько
ta oli olnud tööl kaks vahetust järjest со бӧрсьысь кык смена ужаз вал
ta õpib teises vahetuses со кыкетӥ сменаын дышетске
3. (vahetuv inimeste rühm) смена
öine vahetus уй смена
päevane vahetus lõpetas töö нуназе ужась смена ужзэ йылпумъяз
ajateenistusse läks uus vahetus срочной ожгар службае выль смена кошкиз
4. (vahetumine) воштӥськон
teadlasvahetus тодосчиосын воштӥськон
õhuvahetus омыр воштӥськон
valitsuse vahetus кивалтэт воштӥськон
19. ja 20. sajandi vahetusel 19-тӥ но 20-тӥ дауръёс воштӥськонын
Liitsõnad
vahetus+
vahetushobune воштон вал
vahetusjalatsid воштӥськон пыдкутчан
vahetuskaubandus maj воштӥськыса вузкарон
vahetusleping maj воштӥськон сярысь огкыл
vahetusmängija sport воштӥсь шудӥсь
vahetusnäitus воштӥськон адӟытон
vahetuspesu воштӥськон улдӥсь
vahetusraha воштон коньдон
vahetusreaktsioon keem воштӥськон реакция
vahetussuhted воштӥськон кусыпъёс
vahetustehing maj воштӥськон
vahetusväärtus (1) maj (hüvise väärtus tema vahetamisel) воштӥськон дун; (2) maj (hüvise omadus olla vahetatav) воштӥськон дунлык
vahetusmeister воштӥсь ӧнерчи
vahetusnorm maj воштӥськон курет
vahetustööline вошъясь ужась
vahetusõpilane вошъяськыса лэктэм дышетскись

vahetuskurss <+k'urss kursi k'urssi k'urssi, k'urssi[de k'urssi[sid & k'urss/e s> maj воштон курс

valdus <v'aldus v'alduse v'aldus[t v'aldus[se, v'aldus[te v'aldus/i & v'alduse[id s>
1. (valdamine) кузёяськон, кузёяськем
ainuvaldus одӥг кузёлэн кузёяськемез
kaasvaldus ӵош кузёяськон
kasutusvaldus уже кутонэн кузёяськон
majavaldus коркаен кузёяськон
ühisvaldus огъя кузёяськон
maapõuevarad on riigi valduses музъем узырлык кунлэн кузёяськоназ луэ
kelle valduses see maa on? кин та музъемлэн кузёез луэ?
meeskond sai palli oma valdusse команда тупен кузёяськиз
2. (miski kellegi võimu all olev, hrl maa-ala) музъем
feodaalvaldused aj феодал музъемъёс
koloniaalvaldused колония музъемъёс
mõisa valdused мыйса музъемъёс
suurriigid püüavad laiendada oma valdusi бадӟым кунъёс музъемъёссэс паськытатыны тыршо
Liitsõnad
valdus+
valdusala кузёяськон ёрос
valdusõigus кузёяськыны эрикрад
valdusühing maj холдинг компания

valuuta <valuuta valuuta valuuta[t -, valuuta[de valuuta[sid s>
1. maj (vääring) валюта
rahvuslik valuuta йӧскалык валюта
konverteeritav v vabalt vahetatav valuuta эркын вошъяськись валюта
omavaluuta ас валюта
valuuta odavnemine валюталэн дунтэмамез
2. kõnek (välisraha) валюта
välisvaluuta кунсьӧр валюта
tasus valuutas валютаен тыриз
Liitsõnad
valuuta+
valuutablokk maj валюта блок
valuutafond maj валюта фонд
valuutahangeldus валютаен пӧяськон
valuutakitsendused валютаез сюбегатонъёс
valuutakriis maj валюта кризис
valuutakurss maj валюта курс
valuutapoliitika maj валюта политика
valuutapood nõuk валютаен вузанни
valuutareserv maj валюта резерв
valuutasüsteem maj валюта сӧзнэт
valuutatsoon maj валюта зона
valuutaturg валюта вузпӧр
valuutavahetus валюта воштон
valuutavarud валюта ванёс

varu <varu varu varu -, varu[de varu[sid s>
1. (tagavara) ванёс, запас, ваньбур, сётос
looduslikud varud инкуазь ваньбур
energiavaru дыкужым ванёс
hapnikuvaru кислород ванёс
jõuvaru кужым ванёс
kaubavaru вуз ванёс
kütusevaru эстӥськон ванёс
talvevarud толлы ванёс
toormevaru ыльтырмет ванёс
õmblusvaru вурыслы инты
midagi varuks hoidma мае ке но ванёслы возьыны
varusid täiendama ванёсэз будэтыны
laos on suured varud складын трос ванёс
matkajate varud hakkasid lõppema сюресчиослэн ванёссы бырыны кутскиз
varud on läbi ванёс быремын
üks võimalus on varuks запасын одӥг луонлык
läks varusse v varru sõj со запасэ потӥз
2. (varuks: adverbiliselt koos olema-verbiga) :
tüdrukul oli nutt varuks нылашлэн бӧрдонэз ымпумаз вал
Liitsõnad
varu+
varuaine biol запас тырмет
varufond maj ванёс фонд
varukogu bibl резервной фонд
varukomplekt запас комлект
varukumm запас шина
varukäik (1) (näit kaevanduses) запас сюрес; (2) (males ja kabes) запас ветлон
varumees, varumängija запасын шудӥсь
varuosad запас ёзъёс
varurasv запас кӧй
varuvariant запас вариант
varuvõimalus запас луонлык
varuväljapääs запас потон
varuõhk füsiol запас омыр

vedu <vedu v'eo vedu v'ettu, vedu[de vedu[sid s> (inimeste, kauba vm ühest kohast teise toimetamine) нуон, валтон, ваён, вуттон, нуон-ваён
rahvusvahelised veod калыккуспо нуонъёс
autovedu машинаен нуон
hobuvedu валэн нуон
kaubavedu вуз нуон
kojuvedu доре ваён я. вуттон
konteinervedu контейнерен нуон
maismaavedu музъемвыл нуон
merevedu зарезьвыл нуон
prügivedu жаг нуон
raudteevedu чугун сюрестӥ нуон
transiitvedu транзит нуон
ehitusmaterjalide vedu пуктӥськон материалъёсты нуон
palkide veoks oli autot vaja кор нуон понна машина кулэ вал
Liitsõnad
veo+
veodokument нуон-ваён ужкагаз я. документ
veoettevõte нуон-ваён ужпӧр
veokast кузов
veokindlustus maj нуон-ваёнэз утетан я. страховать карон
veokonks груз шедьытон конгро
veokulud нуон-ваёнлы быдтэм коньдон
veolaev (1) mer ӝутос нуллӥсь вулэйкы; (2) (kosmoselaev varustuse veoks) ӝутосэз нуллӥсь космос корабль
veolennuk нуись-вайись аслобет
veoleping нуон-ваён сярысь огкыл
veoloomad нуись-вайись пудо-живот
veotakso нуись-вайись такси
veotariif maj ӝоктос нуон-ваён тариф
veotasu нуон-ваён дун
veoteenus нуон-ваён юрттэтлык
veotöö нуон-ваён уж
veovanker ӝоктос нуись-вайись уробо
veovoor обоз
veovõime нуыны-вайыны быгатонлык
veojõud кыскон кужым
veokonks ӝоктос шедьытон конгро
veoköis трос
veoratas tehn нуись поглян
veotross трос

vool <v'ool voolu v'oolu v'oolu, v'oolu[de v'oolu[sid & v'ool/e s>
1. (vee liikumine ühes suunas, voolus) вубызён, вукошкон, ӧр
rahulik v tasane vool каллен вубызён
tugev vool кужмо вубызён
jõevool шурлэн ӧрыз
käreda vooluga jõgi ӝог ӧро шур
voolu kiirus вубызёнлэн ӝоглыкез
sõitsime mööda voolu alla вукошкон кузя уллань мынӥмы
2. (gaasi, õhu liikumine, liikuv gaas, õhk, voog) визыл, тулкым
gaasivool газ визыл
õhuvool омыр визыл
sooja õhu voolud шуныт омыр тулкымъёс
3. el (elektrilaengute korrapärane liikumine, elekter) ток, езтыл кошкон
elektrivool езтыл кошкон я. электроток
vahelduvvool вошъяськись ток
voolu tugevus токлэн кужымез
voolu tarbima езтылэз уже кутыны
lülitas voolu sisse токез лэзиз
vool katkes ток быриз
4. (suure hulga inimeste, samalaadsete esemete, nähtuste vms ühtlane katkematu järgnemine, pidev kulg, selliselt liikuv hulk) кошкон, ӧр, визыл, шур
ajavool дыр визыл
inimvool адями шур
elu üksluine vool улонлэн огсыр ӧрыз
autode vool машина шур
sisserändajate vool väheneb лыктэмъёслэн лыдзы кулэсме
5. (eriilmeline suundumus v ajajärk, suund, liikumine) ӧр
poliitilised voolud политика ӧръёс
usulised voolud оскон ӧръёс
kirjandusvool литература ӧр
Liitsõnad
voolu+ (elektriga seotud)
vooluahel el ток герӟет
vooluallikas el ток потон инты
vooluimpulss el токлэн импульсэз
voolujoon el токлэн гожез
voolukatkestus ток дугдон
voolumuundur el токез воштӥсь
voolumõõtja токез мертан
voolumärk токен шуккем бервыл
voolupiirik el токез дугдытӥсь
voolupinge el токлэн напряжениез
vooluring el огшоры езтыл герӟет
voolutarbija (1) (masin) езтылын я. электроен ужась; (2) (inimene) езтылэз уже кутӥсь
voolutihedus füüs ӧрлэн ӵемлыкез
voolutugevus el токлэн кужымез
vooluvõrk ток сӧзнэт
voolu+
vooluhulk hüdr ӧрлэн быдӟалаез
voolujoom geogr визыл
voolujoon (1) geol ӧр гож; (2) füüs ток гож
voolukiirus ӧрлэн ӝоглыкез
voolumeetod maj поточной амал
voolunõva geogr ⌘ нёжалгож я. тальвег
voolusäng ӧр
vooluveekogu кошкись вуэн вуин

võrdlus <v'õrdlus v'õrdluse v'õrdlus[t v'õrdlus[se, v'õrdlus[te v'õrdlus/i & v'õrdluse[id s>
1. (võrdlemine, kõrvutus) ӵошатон
tabav võrdlus шонер ӵошатон
selle ja möödunud aasta andmete võrdlus, selle aasta andmete võrdlus möödunud aasta omadega туэ но кылем ар сётэтъёсты ӵошатон
see ei kannata mingit võrdlust нокыӵе ӵошатонэз ӧвӧл
2. kirj (kõnekujund) ӵошатон
kujundlik võrdlus чеберлыко ӵошатон
rahvalikud võrdlused калык ӵошатонъёс
erinevusvõrdlus пӧртэмлыкъя ӵошатон
püsivõrdlus висъянтэм ӵошатон
sarnasusvõrdlus огкадь луэмъя ӵошатон
Liitsõnad
võrdlus+
võrdlusalus ӵошатон инъет
võrdlusanalüüs maj ӵошатон анализ
võrdlusandmed ӵошатон сётэтъёс
võrdlusaste keel ӵошатон степенез
võrdluskatse ӵошатон опыт
võrdluslause keel ӵошатон веран
võrdlusmaterjal ӵошатон материал
võrdlusmeetod ӵошатон амал я. метод
võrdlustabel ӵошатон таблица

väike[ne] <v'äike & v'äikene v'äikese v'äikes[t v'äikes[se, v'äikes[te v'äikes/i & v'äikese[id adj, s>; <v'äike & v'äikene v'äikse v'äikes[t -, v'äikes[te v'äikse[id adj, s>
1. adj (mõõtmetelt, pinnalt, kogult, mahult) пичи
väike laud пичи ӝӧк
väike tuba пичи бӧлет
väikeste akendega kelder пичи укноосын выжул я. мурӝол
kõige väiksem riik Euroopas Европаысь пичиез кун
väike saar keset merd зарезь шорысь пичи шормуӵ
lõpmatult väike suurus пумтэм пичи быдӟала
toiduportsjonid jäid üha väiksemaks сиён порциос ялан пичиязы
maitseb likööri väikeste lonksude kaupa ликёрез пичи гучыкъёсын веръя
tal on väike kribuline käekiri солэн кигожъямез векчи питырес
pintsak on sulle [liiga] väike пиджак тыныд пичи
ta on väikest kasvu со пичи мугоро
väike vaagen anat пичи сарвыл
väike trumm muus пичи дымбыр
väike oktaav muus пичи октава
2. adj (arvuliselt, hulgalt v protsentuaalselt) пичи
väike õhuniiskus омырлэн пичи мускытлыкез
väike sündivus вордӥськемъёслэн пичи лыдзы
väike rahvas пичи калык
väikese jutuga poiss ӧжыт вераськись пияш
väike pension пичи пенсия
tuhat krooni pole sugugi väike raha сюрс крона туж ик пичи коньдон ӧвӧл
3. adj (ajaliselt) пичи, вакчи
väike peatus пичи дугдон
väikese ajaga tegime ära hulga tööd пичи дыр куспын трос уж лэсьтӥмы
olen väikese unega мон ӧжыт изись
4. adj (alaealine) пичи
tal on kaks väikest venda солэн кык вынъёсыз вань
väiksem poiss käib alles lasteaias пичиез пи нылпи садэ ветлэ али
kodus on ainult väike pere дорын пичиос гинэ
5. s (laps, alaealine) пичи, покчи
väikeste mängud покчиослэн шудонъёссы
mis sa narrid väiksemaid! тон мар пичиосты исаськод!
6. adj (madala intensiivsusega, nõrk) пичи
väike tuul пичи тӧл
väike öökülm пичи кын усем
turbal on väike kütteväärtus гыбедлэн эстӥськон дунлыкез пичи
tal on pidevalt väike palavik солэн котьку сямен пичи температураез
meil on väikesi v väikseid lahkarvamusi милям пичиесь тупамтэ малпанъёсмы вань
ma ei tundnud väiksematki hirmu мон пичи но ӧй кышка
kõpitseb väikest viisi aias пичиен бакчаын выре
7. (vähese tähtsuse v tähendusega) пичи; (vähenõudlik, tagasihoidlik) востэм
tegin käsikirja ainult mõned väikesed parandused кигожтэме куд-ог пичиесь тупатонъёс гинэ лэсьтӥ
mul on sulle üks väike palve мынам тыныд одӥг пичи куронэ вань
nohu pole sugugi väike asi пуэд - со пичи маке ӧвӧл
ei andesta väiksematki valet пичизэ но пӧяськемез уг вунэты
väikese söömaga laps ӧжыт сиськись пинал
pulmad peeti väikesed пичи сюан ортчытӥзы
Liitsõnad
väike+
väikeaju anat йырвиымлэн бер люкетэз
väikeaktsionär пичи акционер
väikeauto пичи машина
väikebuss пичи автобус
väikeettevõte пичи ужбергатон
väikeettevõtja пичи ужбергатӥсь
väikeettevõtlus пичи ужбергатон
väikeinvestor пичи инвестор
väikekaubandus maj векчи вузкарон
väikekaupmees векчи вузкарись
väikekiri trük пичи шрифт
väikelaen пичи пунэман
väikeluik zool (Cygnus bewickii) уйпал кыр юсь
väikemaaomanik пичи музъем возись
väikemaapidaja пиич музъем возись
väikepinge el пичи напряжение
väikeplaneet astr пичи инсьӧрму
väikeplastika kunst векчи пластика
väikepõllumees, väikepõllupidaja пичи фермер
väikerahvas пичи калык
väikeriik пичи кун
väikesaar пичи шормуӵ
väikesõiduauto пичи машина
väikesõrm чӧльы
väiketeater пичи театр
väiketootja maj пичи ужбергатӥсь
väiketraktor пичи трактор
väiketäht (1) (väike kirjutatud v trükitud [algus]täht) пичи буква; (2) (minuskel) минускул
väiketüll кульчочырты я. зуй
väiketööstus maj пичи ужбергатон
väikevarvas пичи я. чӧльы пыдчиньы
väikevend, väikeveli вын
väikeõde сузэр
väik[e]se+
väikesearvuline пичи лыдъем
väikesekasvuline пичи мугоро
väikesemahuline ӧжыт тэрытӥсь я. пичи
väikesemõõduline пичи быдӟалаё
väikesemõõtmeline пичи быдӟалаё
väikesepalgaline пичи уждунъем

väljaminek <+minek mineku mineku[t -, mineku[te mineku[id s>
1. (väljumine, lahkumine) кошкон
seab end väljaminekule кошкыны дасяське я. кошкон пала вырӟе
õhtuseks väljaminekuks tuli emalt luba küsida ӝыт кошкон я. потон понна анайлэсь куриськоно вал
2. (väljaminev rahasumma) коньдон быдтон
ootamatud väljaminekud витьымтэ коньдон быдтонъёс
pere väljaminekud kasvavad семьялэн коньдон быдтонъёсыз будо
Liitsõnad
välja+mineku+
väljaminekuandmik maj коньдон быдтэмез пусъён
väljaminekuorder maj коньдон быдтон сярысь ордер
väljaminekupool maj коньдон быдтон люкет

väljavedu <+vedu v'eo vedu v'ettu, vedu[de vedu[sid s>
1. (kuskilt välja vedamine v toomine) поттон
puude väljavedu metsast нюлэскысь пу поттон
sõnniku väljavedu кыед поттон
2. maj (eksport) экспорт, ⌘ поттон
kaupade väljavedu вуз поттон
Liitsõnad
välja+veo+
väljaveoartikkel maj экспорт статья
väljaveokaup maj экспорт вуз
väljaveolitsents maj экспорт лицензи
väljaveoluba maj поттыны лэзён
väljaveosadam поттон озын

väärt <v'äärt adj, adv>
1. adj (mingit hinda omav, teat rahasummat maksev) дунъем; (hea, väärtuslik) дуно, гажамон
sõrmus on oma hinda väärt зундэс дунызъя
mis see võlakiri väärt on? пунэмен кылён сярысь гожтэтлэн дуныз кыӵе?
väärt inimene гажамон адями
väärt tegu гажамон уж
leidis endale väärt vastase аслыз гажамон конкурент шедьтӥз
asi pole mainimist väärt уж нимаз верано кадь ӧвӧл
Ole sa tänatud! -- Pole tänu väärt! Тау тыныд! - Номыр понна!
2. adv (liitsõna järelosana) дунъем
karvaväärt гон дунъем
Liitsõnad
väärt+
väärtasi дуно арбери
väärtkiri дуно гожтэт
väärtkirjandus дуно литература
väärtpaber maj дуно кагаз
väärtpaberimaakler дуно кагазъёсъя маклер
väärtsaadetis дуно ыстэм
väärtteos дуно гожтос

väärtus <v'äärtus v'äärtuse v'äärtus[t v'äärtus[se, v'äärtus[te v'äärtus/i & v'äärtuse[id s>
1. (kelle-mille positiivne v negatiivne tähendus inimese jaoks) дунлык, дун
millegi teaduslik väärtus марлэн ке но тодос дунлыкез
praktilise väärtusega teadustöö уж-улон ласянь дунлыко тодос уж
kahtlase väärtusega teos осконтэм дунлыко произведение
küll tema juba oma väärtusi tunneb! со аслэсьтыз дунзэ тодэ!
2. (hrl pl) (väärtuslik v tähtis omadus v asi) дунлык
vaimsed väärtused лул дунлыкъёс
filmi esteetilised väärtused фильмлэн эстетика дунлыкъёсыз
väärtuste ümberhindamine дунлыкъёсты выльысь дунъян
väärtusi looma дунлыкъёсты кылдытыны
3. maj (maksumus) дун
lisaväärtus ватсаса дун
vahetusväärtus воштон дун
korteri väärtus патерлэн дуныз
aktsiate väärtus langeb акциослэн дунзы усе
Liitsõnad
väärtus+
väärtushinnang дунлыкез дунъян
väärtusskaala дунлык шкала
väärtusteooria maj дунлык теория
väärtusõpetus filos аксиология

õlu <õlu õlle õlu[t -, 'õlle[de 'õlle[sid s> сур
hele õlu югыт я. кизер сур
tume õlu пеймыт я. нап сур
kadakaõlu сусыпу сур
koduõlu дорын лэсьтэм сур
linnaseõlu тактамыр сур
õlut pruulima v tegema сур лэсьтыны
teeme paar kannu õlut! ог кык сур юом али!
ma sulle näitan, kuidas Luukas õlut teeb piltl возьмато мон тыныд пӧсь табань
Liitsõnad
õlle+
õlleaam сур бекче
õlleankur сур бекче
õllebaar сур баре
õllehais сур зын
õllejoodik сур бекче
õllekann сур сюмык я. чыкыр
õllekelder (1) (õlle hoidmiseks) сур гу; (2) (keldris asuv õllebaar) сур бар
õllekibu сур сюмык
õllekiosk сур киоск
õlleklaas сур сюмык
õllekoda aj сур лэсьтонни
õllekruus сур сюмык
õllekõht зӧк кӧт
õllekõrvane сур вӧзы сиён
õlleköök aj сур лэсьтонни
õllemeister сур пӧзьтӥсь
õllepruul, õllepruulija сур пӧзьтӥсь
õllepruulimine сур лэсьтон
õllepudel сур ӟенелик
õllepurk сур ӟенелик
õlleputka сур бар
õllepärm сур маял
õllesõber сурез гажась
õlletegu (1) (õlle tegemine) сур лэсьтон; (2) (tegu, laar õlut) сур пуктон
õlletehas сурзавод
õlletuba сур юонни
õlletööstus maj сур поттон
õlleuim кудӟон; шӧмъяськон
õllevabrik сур фабрика
õlleviha (1) (humal) туг; (2) (õlu) сур
õllevorst сур вӧзы колбаса

ökonomist <ökonom'ist ökonomisti ökonom'isti ökonom'isti, ökonom'isti[de ökonom'isti[sid & ökonom'ist/e s> maj (ökonoomika asjatundja) экономист

ühing <ühing ühingu ühingu[t -, ühingu[te ühingu[id s> огазеяськон, герӟет; maj (äri-) огазеяськон, герӟет


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur