[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 23 artiklit

edasi <edasi adv>
1. (liikumine pärisuunas v kavatsetud suunas) азьлань, отӥяз
sammub edasi азьлань вамыштэ
astuge edasi пыре(лэ)
minge otse edasi шонерак азьлань мынэ(лэ)
sõidan Tartusse ja sealt edasi Võrru Тартуэ мынӥсько, отысен я. собере Выруэ
rühm, edasi! sõj взвод, азьлань!
ei edasi ega tagasi азьлань но, берлань но ӧвӧл
2. (ajas kaugemale, eelseisvale ajale, tulevikus) азьланяз, отӥяз, берло(лы)гес
võistluste algus lükati edasi ӵошатсконлэсь кутсконзэ берлолыгес каризы
tähtaeg lükati edasi быдэсмон дырез я. срокез берлолыгес каризы
mida edasi, seda hullem макем азьпала, сокем уродгес
mis saab edasi? мар отӥяз луоз?
kuidas edasi elada? кызьы азьланяз улоно?
3. (endist viisi, ikka veel, katkenud tegevuse jätkamisel) озьы ик, азьвыл сямен, отӥяз но, азьланяз но
ta magas edasi со озьы ик изиз я. кӧлӥз
vend töötab tehases edasi агай я. вын азьвыл сямен заводын ужа
seadus on edasi jõus кат азьланьскиз
pärast räägime edasi берло вераськонмес азьланьтом
ela siin edasi отӥяз но татын ул
jutustage edasi мадёндэс я. верандэс азьланьтэ(лэ)
ilmad on edasi niisama vihmased куазь азьланяз но озьы ик зороз
4. (järgnevalt, lisaks, veel) собере, берло, азьлань
algul kõndisime metsas, edasi sumpasime soos нырысь нюлэстӥ калгим, собере нюретӥ ветлӥм
edasi jutustas ta veel ühe loo собере со эшшо одӥг мадёс мадиз
edasi peab mainima, et ... собере вераны кулэ, ...
probleem ärgitab edasi mõtlema югдур малпаськытэ
edasi ei mäleta ma midagi собере номырзэ но уг ни тодӥськы
edasi tõmbame punktist A sirge punktini B собере А пунктысь шонерак Б пунктэ нуом
ja nii v nõnda edasi озьы азьлань
5. (arenemisel, kõrgemale tasemele siirdumisel) азьлане, кыдёке, (мае) азинтыны <карк.>
edasi arendama азинтыны, будэтыны
edasi pürgima тыршыны, сюлмаськыны
õpilane viidi järgmisesse klassi edasi дышетскисез бадӟымаз классэ поттӥзы
elu on viimaste aastatega palju edasi läinud берло аръёсы улон трослы азьланьскиз
ta on elus edasi jõudnud со улоназ кыдёке азинскиз
see oli suur samm edasi со азьлане бадӟым вамыш вал
kaeban edasi kõrgema astme kohtusse азьлань, вылӥяз судэ чагисько
6. (vahendamise, üleandmise puhul) выльысен, эшшо огпол, азьланяз
kaupa edasi müüma вузэз азьлань вузаны
kogemusi edasi andma опытэз азьлань сётыны
ütle talle edasi, et koosolekut ei tule вера солы, кенеш уз луы шуыса
rahvaluule kandub edasi suust suhu калык кылбур ымысь ыме выже

enam <enam adv>; <enam enama enama[t -, enama[te enama[id pron, adj>
1. adv (rohkem v üle ettenähtud määra v hulga) тросгес, трос, тужгес ик, тужгес но; (pigem) тросгес, трос
kümme korda enam дас поллы тросгес
kõige enam тужгес ик я. тужгес но
kõigist enam ваньмызлэсь трос
sinna on enam kui sada kilomeetrit отчыозь сю иськемлэсь тросгес луоз
enam kui tarvis кулэезлэсь тросгес
mul on enam jõudu kui sul мынам тынад сярысь кужыме тросгес
viljasaak oli enam kui rikkalik ю-няньлэн удалтэмез умой удалтэм шуэмлэсь тросгес вал
pilt on enam kui kurb суред ӝож шуэмлэсь тросгес (я. ӝожгес)
2. adv (eitavas lauses) (sellest peale, edaspidi, lisaks) ни, нӥ; (vormilt jaatavas, sisult eitavas: veel, nüüd veel) ни, нӥ
ei ole enam aega дыр ӧвӧл ни
ära tule enam meile ми доры эн ни ветлы
ei suuda enam töötada ужамез уг ни луы
sa pole enam laps тон пинал ӧвӧл ни
pühadeni pole enam nädalatki шулдыръяськонозь (я. юмшанозь, юон дырозь) арня но ӧвӧл ни
ma enam ei tee мон уг ни лэсьты я. мон уг ни кары
kes seda enam mäletab! сое (я. со сярысь) шат уд ни тодӥськы!
ei mõista enam midagi öelda номыр но уг ни валаськы вераны
teisi vaevalt enam tuleb мукетъёсыз уз ни лыктэ, дыр
mis see enam aitab солэн пайдаез (я. толыкез) ӧвӧл ни
3. pron; adj (rohkem) тросгес, тросэзгес, трос
kahe või enama isiku osavõtul кык яке тросгес муртлэн пыриськеменыз
kokkutulnud olid enamalt jaolt noored inimesed кенеше лыктэмъёс пӧлын егитъёсыз тросгес вал
see on enama kui ühe inimese arvamus со одӥг муртлэн мылпамезлэсь тросгес
enamale ma ei pretendeeri тросэзлыгес мон претендовать уг кариськы
olen enamaks võimeline мынам тросэзлы кужыме тырмоз
loodeti enamat тросэзлыгес оскизы я. тросгес возьмазы
enamikul juhtudel тросаз учыръёсы (я. ӵемысь, ӵем дыръя)
4. pron; adj (rohkem väärt olev, parem) умойгес, бадӟымгес, -гес
mille poolest sina siis enam oled? мар поннагес озьыен тон?
peab ennast teistest enamaks ассэ мукетъёслэсь быдӟым(ен)гес лыдъя

haakima <h'aaki[ma h'aaki[da haagi[b haagi[tud v> (külge, järele) думыны, дэмӟатыны; (kokku) ӵоганы, бирдыяны; (juurde, lisaks) дэмӟатыны, думыны :
poisid haakisid kelgu reele järele пиос (я. пияшъёс) дӧдьы сьӧры салазки думизы (я. дэмӟатӥзы)
vedur haagiti rongile ette поезд азе локомотив дэмзатӥзы
traktori järele oli haagitud kultivaator трактор берын культиватор думэмын (я. дэмӟатэмын) вал

hulgas <hulgas postp, adv> vt ka hulka, hulgast
1. postp [gen] (seas, keskel) пӧлын
muude paberite hulgas seda kirja ei olnud мукет кагазъёс пӧлын со гожтэт ӧй вал
teadlaste hulgas hinnatakse teda тодосчиос пӧлын со дунъяське
teda ei ole enam elavate hulgas улэпъёс пӧлын со ӧвӧл ни
2. postp [gen] (sees) пӧлын, пушкын
piima hulgas on vett йӧлын вуэз вань
3. adv (sees, lisaks) :
kohvil on konjakit hulgas кофеын конъякез вань на
aina kased, mõni kuusk hulgas кызьпуос гинэ, пӧлазы куд-ог кыз на

hulka <h'ulka adv, postp> vt ka hulgas, hulgast
1. postp [gen] (sekka, seltsi) пӧлы, доры, борды
kadus rahva hulka калык пӧлы ышиз
poiss läks teiste laste hulka пияш (я. пи, пиёк) мукет пиналъёс пӧлы (я. доры) мынӥз
istuge meie hulka пуксе(лэ) ми пӧлы (я. доры)
mina ei sobi teie hulka мон тӥ пӧлы уг тупаськы
poetas ka mõne sõna meie jutu hulka милям вераськон куспамы но куд-ог кылъёс пыртылӥз
kartulite hulka on sattunud kive картофка пӧлы из шедем
ilves kuulub kaslaste hulka балян коӵыш выллемъёс пӧлы пыре
ta kuulub kooli parimate õpilaste hulka со школаысь тужгес но визьмоосыз дышетскисьёс пӧлы пыре
sportlane ei pääsenud esimese kümne hulka ӵошатскись (я. спортсмен) нырысетӥ дас адями пӧлы пырыны ӧз быгаты
2. adv (kampa, sekka, lisaks) куспе
kakelge, mis te mind sinna hulka kisute жугиське, мар монэ отчы куспады кыскиськоды
mahlale on vett hulka valatud соке ву понэмым (я. йылтэмын)
3. adv kõnek (tunduvalt, palju) туж, уно
ta on hulka noorem со туж егит ук
ta saabus hulka hiljem со туж бер вуиз
sa oled hulka kasvanud туж будэмед ук

isegi <isegi adv>
1. (koguni, lisaks kõigele, vastupidi ootustele) ик, но, гинэ но,
isegi tema ei tea со гинэ но уг тоды
isegi haavalehed ei värisenud пипу куаръёс гинэ но ӧз дыректэ
isegi kodus ei saa rahu дорын гинэ но чалмыт ӧвӧл
kõik olid kokku tulnud, isegi vanaätid ваньзы люкаськемын вал, пересьёс гинэ но
2. (niigi, selletagi) сотэк но
tal on tööd isegi palju солэн сотэк но ужез трос
neil on vara isegi küllalt соослэн сотэк но ваньбурзы тырмыт

juurde <j'uurde postp, adv>
1. postp [gen] (vahetusse lähedusse) (кин ке) доры матэктыса
akna juurde astuma укно доры лыктыны
tule minu juurde! лыкты мон доры!
rada viib järve juurde пыдын ветлон сюрес ты доры нуэ
2. postp [gen] (kelle asukohta, kelle jutule, vastuvõtule) :
viisin lapse tuttavate juurde нылпиез тодмоосы доры нуи
lähen arsti juurde эмчи доры мынӥсько
3. postp [gen] (osutab käsitletavale, otsusele) :
asusin kohe asja juurde уж борды соку ик кутски
kas jääd oma arvamuse juurde? тон аслад малпанад ик-а кылиськод?
ta jäi oma sõnade juurde kindlaks со ас кылъёсыз вылаз ик чурыт сылӥз
4. postp [gen] (mille alluvusse v koosseisu) :
linnavalitsuse juurde moodustati komisjon кар кивалтэтын ӧри кылдытӥзы
jäin tööle ülikooli juurde ужаны университетэ кыли
5. postp [gen] (millele lisaks, mille kõrvale) вӧзы, =ын
kohvi juurde pakuti konjakit кофе вӧзы коньяк сётӥзы
ostis mantli juurde uue kübara пальтоез вӧзы со выль изьы басьтӥз на
halva mängu juurde head nägu tegema урод шудонын ымнырез умой карыны
6. adv (vahetusse lähedusse) (кин ке) доры матэктыса
astus mulle juurde ja küsis teed мыным матэктыса со сюресэз юаз
siia ei pääse autoga juurde татчы машинаен матэктыны (я. лыктыны) уг луы
7. adv (lisaks) :
sain palka juurde уждунме тросгес каризы (я. будэтӥзы)
sa oled kaalus juurde võtnud секталаедъя тон тросгес луид
ta on palju juurde õppinud со умойгес дышетскыны кутскиз
hoogu juurde! вай, вае(лэ)!

juures <juures postp, adv>
1. postp [gen] (vahetus läheduses) вӧзын, артэ, артын, артысь
akna juures укно дурын (я. вӧзын)
istu natuke minu juures мон вӧзын кӧня ке пук
ootan sind silla juures мон тонэ выж дорын витё
ajasime juttu tassi kohvi juures одӥг чаша кофе юыса вераськимы
2. postp [gen] (kelle asu- või tegevuskohas) :
ta käis eile minu juures толон со ми доры ветлӥз
tüdruk kasvas üles vanaema juures ныл песянаез дорын будӥз
käisin arsti juures эмчи доры ветлӥ
ülikond on õmmeldud hea rätsepa juures костюм умой дӥсь вурись дорын вуремын
kooli juures tegutseb kirjandusring школаын литературной кружок ужа
3. postp [gen] (osutab kellelegi-millelegi, teatavale suhtele) :
mulle ei meeldi see joon tema juures та сямыз солэн мыным уг кельшы
mis sind selle juures häirib? мар тонэ отын сюлмаськытэ?
sel noormehel on suur menu tütarlaste juures та егит пияш нылъёс куспын туж азинлыко
sinu võimaluste juures тынад луонлыкъёсыныд
võpatasin selle mõtte juures сое малпаса гинэ мон нёркак луи
ta on hea tervise juures солэ тазалыкез юн (я. умой)
võimu juures on konservatiivid кивалтонын кончерваторъёс
4. adv (vahetus läheduses) вӧзын, артэ, артын, артысь
olin juures, kui see juhtus мон артэ вал ини куке со луиз
olin juba päris juures, kui ta mind märkas мон соин артэгес вал ини, куке со монэ ад
5. adv (küljes, lisaks) :
piimal on võõras maitse juures йӧллэн кыӵе ке шӧмыз вань
riietel on koirohu lõhn juures дӥськутысь кузял пот зын лыктэ
sel lool on halb maik juures та учыр урод тусо

kaasa1 <k'aasa adv>
1. (ühes, seltsis, koos) ӵош, сьӧре
tulen teiega kaasa тӥледын (ӵош) мыно
võta asjad kaasa котыръёстэ сьӧрад басьты
sammub ajaga kaasa piltl дырын ӵош вамышъя
üks muutus toob kaasa teise одӥг воштӥськон сьӧраз мукетсэ вайе
jumal kaasa инмарен
2. (tegevusele lisaks) :
kitarrist laulis oma mängule kaasa гитарист шудон сямен кырӟаз я. гитарист шудонназ кырӟаз
3. (märgib ürituses osalemist) :
ta on kaasa teinud mitmes filmis со олокӧня но фильмын сниматься кариськиз ни
4. (märgib tegevuse v mõjusfääri haaramist) :
tulid kõik, lapsed kaasa arvatud ваньмыз лыктӥзы, пиналъёсты лыдэ басьтыса

kõrval <kõrval postp, adv> vt ka kõrvale, kõrvalt
1. postp [gen] (kelle-mille juures, ligidal, järgnevuses) артэ, дорын
istusin autojuhi kõrval шоферен артэ пуки
tool on ukse kõrval пукон ӧс дорын
seisime õlg õla kõrval артэ сылӥмы
olin päev päeva kõrval tööl мон нуналлы быдэ ужын вал
2. postp [gen] (samaaegselt millega, lisaks) вӧзын, артэ
õpetajatöö kõrval tegeles ta maalimisega дышетон ужез вӧзын со суредаськиз
elukutseliste näitlejate kõrval mängisid filmis ka asjaarmastajad ӧнерчи актёръёс вӧзын фильмын мылкыд карисьёс но шудӥзы
3. postp [gen] (kellega-millega võrreldes) артэ
mis on minu töö sinu töö kõrval! мар мынам уже тынадэныз артэ!
see kõik ei ole veel midagi selle kõrval, mis mina tean тодэменым артэ ваньмыз та номыр но ӧвӧл ай
4. adv (juures, ligidal) вӧзын
kes tal kõrval käib? кин вӧзаз (я. со вӧзын) ветлэ?
tal peab alati olema nõuandja kõrval со вӧзын котьку но кенеш сётӥсь луыны кулэ
seiske käed vabalt kõrval! кидэс лэзьяса сылэ!
5. adv (eemal) палэнын
talu seisab kõikidest teedest kõrval юрт вань сюресъёслэсь палэнын сылэ

kõrvale <kõrvale postp, adv> vt ka kõrval, kõrvalt
1. postp [gen] (kelle-mille juurde, ligidale, äärde) вӧзы
istu minu kõrvale пуксьы мон вӧзы
pani raamatu enda kõrvale pingile книгаез вӧзаз ӟус вылэ понӥз
jäin auto kõrvale seisma машина вӧзы дугдӥ
2. adv; postp [gen] (kellele-millele lisaks, samaaegselt) вӧзы
prae kõrvale anti pohlasalatit пӧсь сиён вӧзы ягмульы салат сётӥзы
joob võileiva kõrvale piima вӧйын нянь вӧзы йӧл юэ
ühisomandi kõrvale tekkis eraomand огъя ваньбур вӧзы кылдӥз нимаз адями ваньбурет
3. adv (otsesuunast küljele, eemale) палэнэ
kõrvale vaatama палэнэ учкыны
sirutas käe kõrvale кизэ палэнэ кариз
keeras maanteelt kõrvale бадӟым сюрес вылысь палэнэ кожиз
hoiab minust kõrvale мынэсьтым палэнын возиське
põikab vastusest kõrvale юанлы валэктонлэсь палэнске
ära kaldu teemast kõrvale мар сярысь вераськеммылэсь эн палэнскы
pani raamatu kõrvale ja lahkus книгаез палэнэ понӥз но кошкиз
paneb igast palgast natuke raha kõrvale котькуд уждунысьтыз оглюкетсэ кельтэ

kõrvalt <kõrvalt postp, adv> vt ka kõrvale, kõrval
1. adv; postp [gen] (kelle-mille juurest, ligidusest, äärest) дорысь, вӧзысь
astus akna kõrvalt eemale укно дорысь палэнскиз
hoidis hobust suu kõrvalt kinni валэз ым дортӥз кутыса возиз
vanainimesel käib keegi kõrvalt abiks пересь мурт вӧзын кин ке но юрттыса ветлэ
2. postp [gen] (samaaegselt, samast kohast) вӧзын
õppis töö kõrvalt ужез вӧзын дышетскиз
treeningute kõrvalt jäi harva vaba aega тренировкаос вӧзын эрико дыр шер сюрылӥз
näpistas mõned kroonid kõhu kõrvalt сиёнлы коньдонзэ быдтытэк кӧня ке крона люказ
3. adv (eemalt) палэнысен
vaatab kõrvalt палэнысен учке
kõrvalt on hea teisi õpetada палэнысен адямиосты дышетыны умой
4. adv (lisaks) ватсаса, вӧзаз
saab palga ja teenib ka veel kõrvalt уждун басьтэм сяна, ватсаса коньдон поттэ на

liituma <l'iitu[ma l'iitu[da l'iitu[b l'iitu[tud v>
1. (ühinema) герӟаськыны, огазеяськыны; (ühte sulama) огазеяськыны
luud liituvad liigeste abil лыос куспазы лыӟечыранъёсын я. ёзвиосын герӟасько
kas ma tohin teie seltskonnaga liituda? тӥледын огазеяськеме луоз-а?
nad liitusid ühiseks pereks соос одӥг семьяе огазеяськизы
2. (lisaks, juurde tulema) ватсаськыны
oma hädadele liitus mure sõbra tervise pärast аслам шуг-секытъёсы борды ватсаськиз на эшелэн тазалакез понна сюлмаськон

lisa <lisa lisa lisa -, lisa[de lisa[sid s> ватсан, ватсэт, будэтон; (teose vms lõpul) ватсан, ватсэт, будэтон
seaduse lisa катлы ватсан
kalendrite lisad дырпусъёслы ватсэтъёс
sõnaraamatu lisad кыллюкамлы ватсэтъёс
palk on väike, tuleb lisa teenida уждун пичи, ватсаса ужано
eeskava sai läbi, kuid publik nõudis lisa программа йылпумъяськиз, нош калык ватсаса куриз на
ta on väga töökas, lisaks ka andekas со туж ужась, вылаз ик визьмо но

otsa <'otsa postp, adv>
1. postp [gen]; adv (pealmisele pinnale, ülemise v otsmise osa peale) вылэ :
kahvli otsa вилка вылэ
komistas kivi otsa из борды канжаськиз
tõmbas sokid jala otsa носки дӥсяз
pani lapse rinna otsa нунылы нонызэ сётӥз
kiirrong sõitis kaubarongile otsa скорый поезд товарный поезд борды донгиськиз
ähvardas majale tule otsa panna v pista v torgata коркае тыл поныны кышкатӥз
vaatas küsivalt mulle otsa маке юамез потыса кадь учкиз мон шоры
2. postp [gen]; adv (lisaks, juurde) бӧрсьы
tegi ühe vea teise otsa со янгыш бӧрсьы янгыш лэсьтӥз
tants tantsu otsa эктон бӧрсьы эктон
kauba hinnale on jälle mõni kroon otsa pandud вузлэн дуныз борды нош ик кӧня ке крона будэтӥллям
3. postp [nom] (teat. aja jooksul, vältel, kestel) быдэс, -быт
öö otsa sadas vihma уйбыт зориз, быдэс уй зориз
päevad otsa istuti toas лумбыт коркан пукизы
tegi talv otsa metsatööd быдэс толзэ нюлэскын ужаз
4. adv (lõpule, läbi) бырыны
otsa saama (suremise, hukkumise kohta) кулыны
otsa lõppema (1) (ülemäära kõhnuma) начармыны, восьмыны; (2) (näost) кыстӥськыны
raha sai otsa коньдон быриз
aeg sai v lõppes otsa дыр быриз
jõud lõppes otsa ӟигар быриз
sai isu otsa tantsitud кӧттырымон эктӥмы

peale <p'eale postp, prep, adv> vt ka peal, pealt
1. postp [gen]; adv (pealepoole, kõrgemale, kelle-mille pealispinnale) :
asetas kruusi laua peale со кружкаез ӝӧк вылэ пуктӥз
pani pudelile korgi peale бутылкаез ӵоктэтэн ворсаз
2. postp [gen]; adv (osutab kohale, suunas, poole) :
ta tõttas rongi peale со поездэ дыртӥз
läksime soo peale marjule ойдо нюр интые бичаськыны
hoovi peale ehitatakse kuuri азбаре лапас пукто
see tee läheb Pärnu peale та сюрес Пярнуэ мынэ
3. postp [gen] (osutab ajale) -лы
ära jäta kõiki toimetusi õhtu peale вань ужъёсты ӝытлы эн кельты
väitekirja kaitsmine lükkus sügise peale диссертаци утёнэз сӥзьыллы кельтӥзы
4. adv; postp [gen] (osutab (saabuvale) olukorrale, seisundile, mõju objektile) :
mul tuli hirm peale мон кышкай
uni kippus peale иземе потӥз
ta sai vastutusrikka koha peale сое ответственной интые ужаны пуктӥзы
ta mõtleb tuleviku peale со азьланез сярысь малпаське
lähme koju: öö tuleb peale ойдо бертом: уй вуэ ни
sooritas eksami viie peale экзамензэ витьлы сётӥз
tal on muusika peale andi солэн музыкалы быгатонлыкез вань
5. postp [gen] (osutab olukorra põhjustajale, tingimusele) вылэ
ärkasin telefonihelina peale телефон жингыртэмен сэрен сайкай
tegi seda minu nõudmise peale со сое мынам куремея лэсьтӥз
vedasime kihla kümne krooni peale дас кроналы даллашимы
6. postp [gen]; prep [part] kõnek (pärast, järel) :
peale lõunat лымшор бере
peale vihma зор бере
raske töö peale kuluks väike puhkus ära секыт уж бере кӧня ке шутэтскыны кулэ вал
7. postp [gen] (osutab määrale, hulgale) -озь, -лы
jõi oma klaasi poole peale со стаканзэ ӝыныозяз юиз
tegi sulasekauba ühe aasta peale со арлы батраке медъяськиз
8. postp [elat]; adv (millestki alates, rõhutab algus- v. lõppmomenti) :
eilsest peale on sadanud толон нуналысен зоре
lapsepõlvest peale пичи дырысен
film on juba peale alanud кино кутскиз ни
tegime kogu saarele ringi peale ми быдэс шормуӵез ортчимы
9. prep [gen] (välja arvatud) сяня
peale vanaema polnud kedagi kodus песянай сяна, нокин но дорын ӧй вал
10. adv; prep [gen] (lisaks, juurde) :
uus kunstnike põlvkond on peale kasvamas суредасьёслэн пинал поколенизы будэ
peale minu oli toas veel kaks inimest мон сяна, висъетын кык адями вал на
11. adv (nõustudes) ярам, иське, уске
olgu siis peale nii озьы мед луоз уске
eks sa siis mine peale! мын иське!

rohkem <r'ohkem adv>; <r'ohkem r'ohkema r'ohkema[t -, r'ohkema[te r'ohkema[id pron>
1. (enam) тросгес, тросгем; (edaspidi, sellest peale) ятыр, ятыргес
poisse on rohkem kui tüdrukuid, poisse on tüdrukutest rohkem пиос нылъёслэсь тросгес
sõi eile tavalisest rohkem толон со азьлолэсь тросгеч сиськиз
ära rohkem meile tule ми доры эн лыкты ни
2. (enamasti) золгес; (peamiselt) тросгес; (pigemini) золгес
mulle meeldivad rohkem operetid мыным опереттаос золгес кельшо
poissi huvitas rohkem kalapüük пияш тросгес чорыганы яратӥз
3. (palju, paljud, lisaks olev) тросгес, тросгем
kahe või rohkema isiku osavõtul кык яке солэсь тросгес адями пыриськыса
rohkemaks raha ei jätku тросэзгеслы коньдон уз тырмы

seas <s'eas postp, adv>
1. (kelle-mille keskel, seltsis, kellegagi koos, osutab keskkonnale, kus midagi esineb, osutab rühmale, mille koosseisu kohta midagi mainitakse) пушкын, пӧлын
tundis end noorte seas noorena пиналъёс пӧлын ассэ пинал шӧдэ вал
startis kümme meeskonda, nende seas ka meie sportlased стартэ султӥз дас команда, соос пӧлын милям спортсменъёс но
oma kaaslaste seas on tal suur autoriteet ас ёросъёсыз пушкын со туж дано адями
2. (millelegi põhilisele lisaks) пушкын
paksud tumedad juuksed, veel mitte ühtegi halli karva seas зӧк сьӧд йырси, пушказ одӥг но пурысьтамез ӧвӧл на

sekka <s'ekka postp, adv>
1. (kelle-mille seltsi, keskele, hulka) пӧлы :
tule meie sekka! лык пӧламы я. ми пӧлы!
varas kadus rahva sekka лушкаськись калык пӧлы ышиз
mina ei sobi teie sekka мон пӧлады я. тӥ пӧлы уг кельшиськы
poliitikas sekka lööma политикае пыриськыны
kui suured kaklevad, ärgu väike sekka tikkugu! бадӟымъёс жугиськыку, пичиез пӧлазы медаз мерскы!
2. (kelle-mille sisse, lisaks, vahele); (aeg-ajalt, mõnikord) :
poetas sõna jutu sekka вераськонэ аслэсьтыз малпанзэ будэтӥз
tainasse pannakse rosinaid sekka ыльняне иделька будэто
ei maksa oma nina võõraste asjade sekka toppida кулэ ӧвӧл нырдэ мурт ужъёсы чуртнаны

sekkuma <s'ekku[ma s'ekku[da s'ekku[b s'ekku[tud v>
1. (sekka astuma, vahele segama) мерскыны, пыриськыны
jutusse sekkuma вераськонэ пыриськыны
teiste inimeste ellu pole õigust sekkuda мукет адямиослэн улоназы мерскыны эрикрад ӧвӧл
2. (lisaks, juurde tulema, kellegi sekka minema) ватсаськыны, итӥськыны
vihmakohinasse sekkus kõuemürin зор куарае гудыртэм куара ватсаськиз
saunalõhna sekkus mingi kirbe hais мунчо зынэ кыӵе ке но кӧш зын ватсаськиз

tooma <t'oo[ma t'uu[a t'oo[b t'oo[dud, t'õ[i too[ge tuu[akse v>
1. (kandes kaugemalt lähemale toimetama) вайыны; (suurel hulgal) трос вайыны (endaga kaasa võttes, talutades) сьӧре вайыны :
eile tõin ostud koju autoga, täna pean tooma käe otsas толон октӥськемез доре машинаен ваи, туннэ ки вылам ваёно луоз
2. (märgib, et millegi tulekuga toimub midagi) вайыны
keegi ei tea, mida toob homne päev нокин уг тоды, мар ваёз ӵуказе нунал
3. (kuskilt välja võtma v tõmbama, nähtavaks v kuuldavaks tegema) поттыны; (ilmsiks v avalikuks tegema) шараяны, кыре поттыны
hakkas taskust midagi päevavalgele tooma кисыысьтыз маке но поттыны кутскиз
4. (juhtima, suunama) вайыны, нуыны
jäljed tõid mind naabri õue пытьыос монэ бускель азбаре ваизы
jõed toovad järve vett lisaks шуръёс, ватсаса, вуосты тыосы нуо
5. (avaldama, esitama) пыртыны, вераны
tooge näiteid пример вералэ
6. (midagi tagajärjena esile kutsuma, mingit seisundit põhjustama) вайыны
kasu tooma пайда вайыны
7. (andma) сётыны
oma karjääri ohvriks tooma карьерадэ курбонлы сётыны
8. (poegima) вайыны, пияны

veel <v'eel adv>
1. (väljendab ajalisi suhteid) на, ай
lapsed veel magavad нылпиос изё на
kas sa mäletad seda veel? тон тодӥськод на-а сое?
vanaisa elab veel песятай я. ӵужатай улэ на
nad on veel koosolekul соос кенешын на
ma ei oska veel ujuda мон уяны уг быгатӥськы ай
ta pole veel terve со йӧнамын ӧвӧл на
ta polnud siis veel kahekümnenegi кызь аресъем но ӧй вал на со ачиз
raamat ilmub veel sel kuul книга та тэлэзе ик потоз на
ma veel näitan neile! возьмато ай мон тӥледлы!
2. (lisaks, peale selle) нош, нош ик
palun veel teed нош чай курысал на
vaatas veel kord kella нош ик час шоры учкиз
3. (esineb koos keskvõrdega seda tugevdades) солэсь но, эшшо но
veel rohkem эшшо тросгес
eile oli külm ilm, täna on veel külmem толон куазь кезьыт вал, туннэ солэсь но кезьытгес
4. (esineb pahameelt, imestust väljendavates konstruktsioonides, mis sageli vormilt jaatavad, sisult eitavad, rõhutab kõneleja tundetooni) :
see veel puudub! таиз мар на сыӵе!
Kas sa mäletad teda? -- Või veel, suurepäraselt! Тодӥськод на-а сое? - Туж умой тодӥсько!
Kas andsid eksami ära? -- Mis veel! Экзамендэ сётӥд-а? - Сётӥ!

ülejäänu <+j'äänu j'äänu j'äänu[t -, j'äänu[te j'äänu[id s> (see, mis on eelmainitule lisaks) мукетыз; (see, kes on eelmainitule lisaks) мукетыз
ta suutis meenutada vaid paari fraasi, ülejäänu oli ununenud со ог кык верамез гинэ тодаз вайыны быгатӥз, мукетыз вунэтэмын вал
vargajõugust saadi kätte üks, ülejäänutel õnnestus põgeneda лушкаськисьёс пӧлысь одӥгзэ кутӥзы, мукетъёсызлы пегӟыны удалтӥз


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur