[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 55 artiklit

ah <'ah interj> ой, эх, ах; но, ма
ah, kui tore ilm! ой, кыӵе шулдыр куазь!
ah, sina! ой, тон-а со!
ah, oleksin juba kodus! эх, коть гуртам (я. дорам) мед луысал вылэм ини!
ah, kui rumalasti sa talitasid ой, кыӵе шӧтэм тон вырид
ah, mis ma tegin! ой, мар мон лэсьтӥ!
ah nii, hea küll! ах озьы-а, ну умой!
ah jaa -- täna on ju Leena sünnipäev ой, туннэ Леналэн вордскем нуналыз ук
mis sa selle peale kostad, ah? но, мар тон солы пумит вералод?
ah, juba valmis ой, дась ини-а?
ah, tehku nii nagu heaks arvab ма, мед лэсьтоз озьы, кызьы умоен лыдъя
ah, need tänapäeva noored! ой, та туала егитъёс!
ah, ei midagi erilist ма, номыр пӧртэмез (я. сыӵеез) ӧвӧл

ainus <ainus 'ainsa ainus[t & 'ainsa[t -, 'ainsa[te 'ainsa[id adj, s>
1. adj (одӥг гинэ) яратонэ (мусое я. гажанэ) <макн.>; (eitusega) одӥг, одӥг гинэ; одӥг но öвöлт.
ainus soov одӥг гинэ мылпотон
ainus lootus одӥг гинэ оскон(лык)
mu ainus sõber мынам одӥг гинэ эше
ainus väljapääs sellest olukorrast со югдурысь одӥг гинэ потон
ta oli selle ürituse ainus toetaja одӥг гинэ (адями), кин та ужрадэз ортчытыны юрттӥз
taevas polnud ainustki v ainsatki pilve инбамын одӥг пилемез но ӧй вал
ainustki v ainsatki hingelist polnud kodus одӥг лулоез но гуртын (я. дорын) ӧй вал
2. s (одӥг гинэ) яратонэ (мусое я. гажанэ) <макн.>

eel <'eel postp [gen]> азьын <нимб.>
koidu eel ӟардон азьын
pühade eel юмшан (я. юон дыр, шулдыръяськон) азьын
äikese eel гудыри азьын
ärasõidu eel кошкон азьын
õhtu eel нуназе бере

eest <'eest adv, postp> vt ka ees, ette
1. adv (eestpoolt, esiküljelt) азьысь, азьпалась, азьпалласянь, азьласянь, кутсконысен, вамен
eest tõusis suitsu азьпалан ӵын ӝутскиз
ta on rivis eest kolmas со радын кутсконысен куинетӥез
2. adv (ära, küljest ära, eemale) :
ema võttis põlle eest анай азькышетсэ кылиз
jooksin venna eest ära агаелэсь я. вынылэсь пегӟи
mine eest! кош(кы) азьысь я. азьпалась!
eest ära! кош(кы) азьысь я. азьпалась!
3. adv (varem kohal, varem olemas) гинэ
kodus leidsin ainult õe eest дорысь апайме (vanem õde) я. сузэрме (noorem õde) гинэ шедьтӥ
leidis eest tühja korteri тырттэм патер гинэ шедьтӥз
4. postp [gen] (eestpoolt, esiküljelt) :
läks maja eest mööda коркаез котыртыса кошкиз
poisid jooksid meie eest läbi пияшъёс я. пиос милесьтым пегӟизы
hääled kostsid kaupluse eest куараос вузаськонниысь кылӥськизы
pühkisin natuke trepi eest тубат азез кӧня ке ӵужи
särk on rinna eest verine дэрем гадь котыртӥ виресь
komisjoni eest käib läbi palju inimesi комиссия пыр трос адями потэ
5. postp [gen] (ära, küljest ära, eemale) :
särgi eest tuli nööp ära дэремлэн бирдыез усиз
tõmbas kardinad akna eest kõrvale укноысь катанчиез усьтиз
võtsin käe silmade eest синъёсме усьтӥ (я. киме син азьысьтым басьтӥ)
võta võti ukse eest ära усьтонэз ӧсысь басьты
6. postp [gen] (kelle-mille vältimist, kellest-millest varjatud, kaitstud) азьысь, палэнэ
mul õnnestus pea löögi eest kõrvale hoida мынам йырме шуккиськемлэсь палэнэ шонтыны пӧрмиз
ta püüab end minu eest kõrvale hoida со мынэсьтым палэнскыны турттэ
hoidu rongi eest! чакласькы поездлэсь!
hoia end kahjulike mõjude eest! урод сямъёслэсь утиськы!
ta on halb inimene, hoia end tema eest со урод адями, солэсь палэнскыса ул
kuused varjavad aeda külmade tuulte eest кызъёс вужеренызы сад-бакчаез кезьыт тӧлъёслэсь шобырто
ma ei varja sinu eest midagi мон тынэсьтыд номыр но уг ватӥськы
tema eest hoiti kõik salajas солэсь ваньзэ ватыса возизы
põlde tuli kaitsta üleujutuste eest бусыез ву нюртонлэсь утёно луиз
7. postp [gen] (kelle-mille asemel, kellega-millega võrdselt) интые, нерге, порма, понна
mine minu eest мын мон интые
maksan ka sinu eest тон понна но тыро
esimehe eest kirjutas alla sekretär тӧро интые секретарь гожтӥськиз
tädi oli vaeslapsele ema eest кенак сирота пиналлы анай интые (я. нерге, порма) вал
alustass oli tuhatoosi eest пичи тусьты пепельница интые (я. нерге, порма) вал
töötab kahe eest кык мурт понна ужа
poisid olid tööl juba mehe eest пияшъёс (я. пиос) пиосмуртъёс (я. воргоронъёс) интые ужазы ни
8. postp [gen] (varem, teatud aeg tagasi) талэсь азьло
ta käis paari päeva eest meil со дорамы как нунал талэсь азьло ветлӥз
see juhtus mõne minuti eest со кӧня ке минут талэсь азьло луиз
9. postp [gen] (mille väärtuses, mille vastu, mille tasuks, vastutasuks) понна
sularaha eest ostma коньдонэн гинэ басьтыны
andis kauba poole hinna eest вуззэ ӝыны дунын сётӥз
siin on kaupa suure summa eest татын вуз бадӟым суммалы
aitäh eest ei saa midagi тау карем понна номыр уд басьты
hea töö eest premeerima умой уж понна премия сётыны
sain raamatu eest honorari книга понна гонорар басьтӥ
aitäh abi eest тау юрттэт понна
poiss sai hoolikuse eest kiita пияшез сюлмаськемез понна ушъяны луэ вал
mille eest teda karistati? мар понна сое наказать каризы?
selle eest ma maksan veel kätte! со понна мон пунэмзэ берыкто на!
10. postp [gen] (kelle-mille kasuks, poolt, kelle-mille suhtes vastutav, kelle-mille suhtes hoolitsev) понна
võitlus rahu eest тупаса улон понна нюръяськон
oma huvide eest võitlema аслад интересъёсыд понна нюръяськыны
see tõik kõneleb ise enda eest та факт ас понназ вера
sõbra eest seisma эш понна (я. интые) сылыны
vastutan kõikide eest ваньмыз понна кыл кутӥсько
oma tegude eest sa veel annad vastust! аслад ужъёсыд понна кыл кутоно луод на!
perekonna eest hoolitsemine семья понна сюлмаськон
hoolitseb haigete eest висисьёс понна сюлмаське
muretsege selle eest, et laud oleks kaetud ӝӧк вылэ тыриськон понна сюлмаське
11. postp [gen] (osutab isikule, kes millestki ilma jääb) :
kahmas teiste eest paremad asjad endale муртъёслэсь ваньзэ умойзэ аслыз басьтӥз
vend sõi kõik minu eest ära агае я. выны мынэсьтым ваньзэ сииз

enamasti <enamasti adv> (peamiselt) тросгес; (tavaliselt) ӵемгес, ӵемысь
ta töötab enamasti kodus со ӵемгес дораз ужа
seltskond koosnes enamasti noormeestest огазеяськонын егит муртъёсыз тросгес
lumi on enamasti juba sulanud лымы ӝыныезлэсь тросгес шунам ин
ta on enamasti heas tujus со ӵемысь умой мылкыдын

endiselt <'endiselt adv> азьло сямен (ик), азьло кадь (ик)
endiselt lahke ja lõbus азьло сямен каньыл но шумпотӥсь
taevas on endiselt selge инбам азьло сямен ик югыт
kodus on kõik endiselt гуртын ваньмыз азьло сямен ик

enese sg gen <- enese ennas[t -, enes[te 'end[id pron>; enda sg gen <- 'enda 'end -, 'end/i 'end[id pron> vt ka ise2 ас; (refleksiivide puhul) -скы-, -ськы-, -иськы, асме (астэ, ассэ, асьмемыз, асьтэдыз, асьсэзыс)
pani mu enese kõrvale istuma ас вӧзаз монэ пуктӥз
võtan selle ülesande enda peale та ужез ас вылам басьто
tundke ennast nagu kodus! дорады кадь луэ!
ära tee endale etteheiteid астэ эн пыкылы
ta hindab end üle со ассэ укыр вылӥ дунъя
pomises midagi enda ette ас понназ мар ке но вераз
ta on kaotanud usu endasse со аслыз осконзэ ыштӥз
tüdruk kammib ennast нылаш сынаське, нылаш ассэ сына
ära sega end teiste asjadesse! мурт ужъёсы эн чуртнаськы!, мурт ужъёсы астэ эн чуртна!
soojendasime end lõkke ääres тылскем азьын шунтскимы, асьмемыз тылскем азьын шунтӥмы
Liitsõnad
enese+
enesekaitse астэ утён
enesekriitika астэ курлан, астэ критиковать карон

hoiduma <h'oidu[ma h'oidu[da h'oidu[b h'oidu[tud v>
1. (seisundi, asendi puhul) возиськыны, кариськыны
omaette hoiduma ас коже я. ас понна улыны (я. возиськыны)
hoiduge eemale! кыдёке кариське! я. эн матэктэ!
hoiduge paremale бур палан возиське
purgi kaas hoidus kummi банкалэн пытсэтэз резинаен возиськиз
2. (vältima) утиськыны, чакласькыны, эскериськыны, палэнскыны, пеганы
külmetusest hoiduma кынмемлэсь эскериськыны
miks sa minust eemale hoidud? малы мынэсьтым палэнскиськод (я. пегаськод)?
hoiduge ülearustest kulutustest чаклаське ятыр коньдон (я. уксё) быдтонлэсь
hoidusin temaga kohtumast соин пумиськонлэсь пегасько
hoiduge keetmata vee joomisest чаклаське быректэм ву юэмлэсь
hoidu rongi eest! чаклаське (я. эскериське) поездлэсь!
ma ei suutnud kiusatusest hoiduda исамлэсь пегӟеме ӧз луы

ihuüksi <+üksi adv>, ka ihuüksinda чылкак оген, оген гинэ, чапчара оген
ihuüksi kodus чылкак огнам (огнад, огназ) дорын (дорад, дораз)
väikest last ei tohi kauaks ihuüksi jätta пичи пиналэз уг яра кемалы чылкак огназэ кельтыны
poisike jäi pärast vanemate surma maailma ihuüksi пияш анай-атаез кулэм бере чылкак огназ кылиз дунне вылэ

isegi <isegi adv>
1. (koguni, lisaks kõigele, vastupidi ootustele) ик, но, гинэ но,
isegi tema ei tea со гинэ но уг тоды
isegi haavalehed ei värisenud пипу куаръёс гинэ но ӧз дыректэ
isegi kodus ei saa rahu дорын гинэ но чалмыт ӧвӧл
kõik olid kokku tulnud, isegi vanaätid ваньзы люкаськемын вал, пересьёс гинэ но
2. (niigi, selletagi) сотэк но
tal on tööd isegi palju солэн сотэк но ужез трос
neil on vara isegi küllalt соослэн сотэк но ваньбурзы тырмыт

ju <ju adv>
1. (öeldu rõhutamisel) ук, уга, ведь
ma ju armastan teda мон сое яратӥсько ук
ma võin ju ka lahkuda мон кошкыны но быгатӥсько ук
mees ei teadnud ju midagi пиосмурт номырзэ но уг тоды вал ук
me ei ela ju kuigi kaugel мон кытын ке кыдёкын уг улы ук
sa oled ju poiss тон пияш ук
sa ju aitad mind тон юрртод ук мыным
ma ju ei kirjutanud maha мон кинлэсь ке ӧй гожъя ук
iga päev ju loeb нуналлы быдэ ведь лыдӟиське
sa ei lase mul ju rääkida тон вераськыны мыным уд сётӥськы ук
2. (kahtluse puhul, küllap, tõenäoliselt, arvatavasti) оло, дыр, вылды
ju see lugu nõnda juhtus озьы ик со вал, дыр
ju tal olid omad plaanid солэн аслаз но, вылды, планъёсыз вал
ju see siis nii on со озьы ик вань, дыр
ju ta midagi kurja ikka tegi оло со маке уродзэ лэсьтыны шедьтӥз
ju ta kodus istus со дораз пукиз, дыр
ju ma kunagi tulen мон куке но вуо, дыр
3. luulek (juba) ини, ни
kas on rukis ju küps? ӟег вуиз-а ини?

juhtuma <j'uhtu[ma j'uhtu[da j'uhtu[b j'uhtu[tud v>
1. (aset leidma, toimuma) луыны
juhtus õnnetus шудтэм учыр луиз
see lugu juhtus juba ammu та учыр кемалась вал ини
see juhtus kogemata со малпамтэ шорысь луиз
mis siin juhtus? мар татын луиз?
nagu poleks midagi juhtunud номыр но луымтэ сямен
juhtus eksitus янгыш луиз
tal oli äpardus juhtunud таин маке умойтэм луиз
isaga on midagi juhtunud атаен маке но лиуз
sellist asja pole enne juhtunud сыӵе учыр азьло ӧз луылы на вал
kõik võib juhtuda ваньмыз луыны быгатэ
2. (juhuslikult midagi tegema) кемдыны, кылдыны, луыны
kui juhtud kuulma või nägema кылыны яке адӟыны кемдӥз ке
kui ta juhtub sinu käest küsima кемдӥз ке озьы, со тынэсьтыд юалоз шуыса
juhtusin nende juttu pealt kuulma мон соослэсь вераськесзэс кылзыны кемдӥ
3. (juhuslikult olema) малпатэк луыны (я. вуыны), кемдыны; (juhuslikult kellelegi saama v kellegi kätte sattuma) малпатэк сюрыны (шедьыны я. кие вуыны)
ta juhtus kodus olema со гуртаз луыны кемдӥз
juhtusime temaga paaris töötama малпатэк соин уж бере сурюонниын пумиським
kui teil juhtub aega olema тӥлды дырды луиз ке
kas teil juhtub tikku olema? тӥляд шырпыосты ӧз луысалзы-а?
silma alla juhtuma син улэ кемдыны (я. шедьыны)
ta juhtus petise küüsi со эрекчи (я. пӧялляськись) кие сюрыны шедиз
talle juhtus vilets tuba солы урод комната сюриз
juhtusin võõrasse kohta тодмотэм интые шеди
raamat juhtus mulle kätte sattumisi книга мон кие малпамтэ шорысь вуиз
jahimees juhtus karu jälgedele пӧйшурась гондыр пытьы вылэ малпамтэ шорысь шедиз
juhtus ilus päev шулдыр нунал кемдӥз
täna juhtus [olema] raske päev туннэ секыт нунал вал
viskad riided kuhu juhtub дӥсьёстэ кытчы сюрем сэрпалляськод
töö on tehtud lohakalt, kuidas juhtub уж сапарес лэсьтэмын, кызьы сюрем
sööb millal juhtub куке дырыз луэ, соку ик сиське

jälg <j'älg jälje j'älge j'älge, j'älge[de j'älge[sid & j'älg/i s> бервыл, пытьы, отпечаток, оттиск
sügavad jäljed муресь пытьыос
värsked jäljed али гинэ ортчем пытьыос
karu jäljed гондыр пытьыос
sõja jäljed ож бервылъёс
lahingute jäljed ожмаськем (я. нюръяськем) бервылъёс
maavärina jäljed музъем зуркамлэн бервылъёсыз
autojälg машина пытьы
hambajälg пинь пытьы (я. бервыл)
hammustusjälg куртчем бервыл (я. пытьы)
hundijälg кион пытьы
jalajälg пыд пытьы
kontsajälg каблук пытьы
kuulijälg пуля бервыл
küünejäljed гижы бервылъёс (я. пытьыос)
[mets]loomajälg пӧйшур пытьы
pidurdusjälg тормозить карем пытьы (я. бервыл)
pitsatijälg печатьлэн оттискез
puutejälg йӧтскем бервыл
põletusjälg сутскем бервыл
rattajäljed поглян (я. колёса) пытьыос
rebasejälg, rebase jälg ӟичы пытьы
saapajälg сапег пытьы
sõrmejälg чиньы бервыл, чиньы отпечаток
verejälg вир бервыл
värvijälg буёл бервыл
jäljed lumes лымы вылын пытьыос
pisarate jäljed näol синкыли бервылъёс ымнырын
kirve jäljed puul тӥр бервылъёс писпуын
peksu jäljed kehal жугем бервылъёс мугорын
magamatuse jäljed näos изьымтэ пытьыос ымнырын
hääbunud tsivilisatsiooni jäljed ышем цивилизацилэн пытьыосыз (я. бервылъёсыз)
mööda jälgi пытьыя (я. пытьыосъя)
jälgi kaotama пытьыосты ыштыны
koer ajab jälgi пуны пытьыосты утча
koer võttis kurjategija jälje üles пуны йыруж лэсьтӥсьлэн пытьыяз потӥз (я. шедиз)
käisime jälg jäljes пытьыысь пытьые ветлӥмы
jäljed on juba umbe tuisanud пытьыосыз ышизы (я. согиськизы) ини
jäljed on kadunud пытьыос ышемын (я. согиськемын)
jäljed lähevad üle välja пытьыос бусы кузя кошко
uriinis leiti valgu jälgi кызьысь белоклэсь бервылзэ шедьтӥзы
koidust pole veel jälgegi ӟардонлэн пытыьосыз ӧвӧл на эшше
augustikuust alates pole temast mingit jälge гудырикошкон тырысен со сярысь нокыӵе иворъёс (я. бервылъёс) ӧвӧл
ta hinges pole kurjuse jälgegi солэн лулаз одӥг лекез но ӧвӧл

kah <k'ah adv> kõnek
1. (ka, samuti) но; озьы ик; (isegi, koguni) гинэ но
isa oli kah kodus атай но дорын вал
mina kah ei tule мон но уг лыкты
jäta mulle kah! мыным но кельты!
seda pilti ma ei taha muidu kah та суред мыным коньдонтэк я. уксётэк но кулэ ӧвӧл
2. (üleoleku, pahameele, põlguse jne rõhutamisel) :
kah asi, millest rääkida! шедьтэм, мар сярысь вераськыны!
tühja kah! ӵок! я. кулэез вал!
3. (eelneva rõhutamisel) ини, ин
kuidas sa elad kah? кыӵе улӥськод ини?
käib kah, kui paremat pole яралоз ини, умоезгес ӧвӧл бере

keegi <k'eegi kellegi kedagi -, - - pron>
1. (jaatavas lauses) (teadmata kes) кин ке но я. олокин; (iga üksik mingist hulgast) кин; (ükskõik kes mingist hulgast) кин ке; (kes tahes) кин ке
keegi koputas uksele кин ке но ӧсэ йыгаськиз
ta räägib kellegagi со кинэн ке но вераське
seda tegi keegi oma inimestest тае матысь адямиос пӧлысь кин ке но лэсьтӥз
teid küsib keegi Riiast тӥледыз Ригаысь кин ке но я. олокин юа
räägiti, mida keegi suvel tegi веразы, гужем кин мар кариз
joosti laiali, kuhu keegi кин кытчы бызьыса кошкизы
kas keegi on seda filmi näinud? кин ке но та фильмез адӟиз ни-а?
las keegi toob кин ке но мед ваёз
ta teeb seda paremini kui keegi teine со тае котькинлэсь умой лэсьтэ
keegi peab ka seda tööd tegema кинлы ке но та ужез но ужано
2. (eitavas lauses) (mitte ükski) нокин но
[mitte] keegi ei tulnud appi нокин но юрттыны ӧз лыкты
[mitte] keegi ei tundnud sinu vastu huvi нокинлы но тон сярысь ӧз юа
[mitte] kedagi ei olnud kodus нокинэз но дорын ӧй вал
läks ära, kellegagi hüvasti jätmata кошкиз, нокинэн но ӟечъяськытэк
tal pole häda kedagi kõnek ӧвӧл солэн номыр куректонэз
ära räägi sellest kellelegi та сярысь нокинлы но эн вера
3. (adjektiivselt) (osutab, et isik on lähemalt määratlemata) кин ке но я. олокин я. кыӵе ке но
tal on keegi külaline со дорын кин ке но куноын я. солэн олокин куноез вань
siis esines veel keegi soomlane собере кин ке но я. олокин я. кыӵе ке но фин вераськиз
laenas raha kelleltki sõbralt кинлэсь ке но я. олокинлэсь эшезлэсь пунэмаськиз
kas siin elab keegi Mart? татын кин ке но Март улэ-а?
teile helistas keegi Tamm тӥледлы олокин Тамм жингыртӥз
kas sa tunned kedagi Juta-nimelist? тон кинэ ке но Юта нимоез тодӥськод-а?
4. kõnek (mittemingisugune) нокыӵе
see pole kellegi palk, vaid sandikopikas нокыӵе но уждун ӧвӧл со, чипу кокам
mina ei ole kellegi perenaine нокыӵе но кузё кышно ӧвӧл мон
see pole kellegi isa, kes jätab oma lapse maha нокыӵе но атай ӧвӧл со, нылпизэ куштыса кошкись
kas see on kellegi tegu öösel ringi kolada! кыӵе уж луоз со уйин калтыртыны!
keegi kurat ei saa sellest aru нокин но лешак басьтон тае уг вала

kodu <kodu kodu kodu -, kodu[de kodu[sid s>
1. (püsiv eluase) дор, юрт, корка
hubane v mugav kodu улоно кадь дор
isakodu атайлэн юртэз
koju tagasi tulema доре бертыны
kodust lahkuma дорысь кошкыны
teda ei ole kodus, ta on kodust ära со дораз ӧвӧл
2. (asumisala, esinemispaik) дор, улон инты
saar oli koduks paljudele lindudele шормуӵ уно тылобурдоослэн улон интызы вал
3. (ajutist elu- v puhkepaika andev asutus) корка, юрт
lastekodu нылпи юрт
puhkekodu шутэтскон юрт
Liitsõnad
kodu+
koduaed дор бакча
koduarmastus дорез яратон
koduhaldjas folkl коркакузё
koduhani ӟазег
koduhiir zool (Mus musculus) шыр
kodukeel дор кыл
kodukoer zool (Canis familiaris) пуны

kodune <kodune koduse kodus[t -, kodus[te koduse[id adj, s>
1. adj (koduga seostuv) дор; (kodupaigaga seostuv) дор пал
kodune aadress дор интыпус
kodune elu дор улон
2. adj (kodutunnet tekitav, hubane) дорын кадь; (vaba, sundimatu) гань-гань; (lähedane, omane) матын
einestati köögis, seal oli kodusem кышнопалан сиськизы, отын дорын кадьгес
tuba on väike, aga kodune бӧлет пичи, но дорын кадь
3. s (pl) (kodus elavad perekonnaliikmed) доръёс, дорысьёс
koduseid külastama доръёс доры бертаны
tervita koduseid! доръёслы салам вера!

kõigepealt <+p'ealt adv>
1. (kõige enne, eeskätt, eelkõige) нырысь ик
turistid sõitsid kõigepealt hotelli туристъёс нырысь ик кунокуае мынӥзы
kodus panin kõigepealt ahju küdema бертыса нырысь ик гуре тыл понӥ
tuleb hästi järele mõelda, mida kõigepealt muretseda туж умой малпаськоно, мае нырысь ик басьтоно
hindab inimestes kõigepealt ausust адямиослэсь со нырысь ик зэмлыко луэмзэс дунъя
2. (loendamisel: esiteks) нырысь ик
toas on kõigepealt minu voodi, siis kapp бӧлетын нырысь ик манам валесэ, собере кана

loode1 <loode l'oode loode[t -, loode[te l'oode[id s> (loojaminek) шундылэн пуксемез, шунды пуксён
taevas punetab pärast loodet шунды пуксем бере инбам гордэктэ
päeva loodel olime juba kodus шунды пуксьыку ми дорын вал ини
töötab päevatõusust loodeni вазь ӵукнаысен бер ӝытозь я. шунды ӝужанысен шунды пуксёнозь ужа

lõunastama <lõunasta[ma lõunasta[da lõunasta[b lõunasta[tud v> нуназеяны
lõunastab kodus нуназея дорын
lõunastasime restoranis ресторанын нуназеян
tule lõunasta koos minuga лыкты, нуназея монэн ӵош

mina1 <mina minu m'in[d -, minu[sse minu[s minu[st minu[le minu[l minu[lt minu[ks minu[ni minu[na minu[ta minu[ga; pl meie pron (kasutatakse rõhulises asendis)>; ma <m'a & ma m'u & mu m'in[d -, m'u[sse m'u[s m'u[st m'u[lle m'u[l m'u[lt mu[ga; pl me pron (kasutatakse rõhutus asendis)> мон
mina tulen ka kaasa мон но тӥледын мыно
ma olen juba söönud мон сиськи ини
Mati on mu vend Мати мынам выны
see raamat on minu oma та книга мынам
mind ei olnud kodus мон дорын ӧй вал
mis te minust tahate? мар тӥледлы мынэсьтым кулэ?
lapsed on minusse [läinud] нылпиос мон выжые мынэмын

märul <märul märuli märuli[t -, märuli[te märule[id s> (mürgel, möll, lärm) жугиськон, ӵашетон, куашетон, даллашон; (loodusjõudude möll) куашетон, ӵашетон
tormimärul сильтӧл куашетэм
tegi kodus märulit дораз жугиськиз

nemad pl <nema[d nen[de n'e[id, nen[desse nen[des nen[dest nen[dele nen[del nen[delt nen[deks nen[deni nen[dena nen[deta nen[dega; sg tema pron (kasutatakse rõhulises asendis)>; nad pl <n'a[d nen[de n'e[id, n'e[isse n'e[is n'e[ist n'e[ile n'e[il n'e[ilt n'e[iks; sg ta pron (kasutatakse rõhutus asendis)> соос
nemad kolmekesi соос куиньназы
nad on kõik siin соос ваньзы татын
mitte meie, vaid nende poeg милям ӧвӧл, соослэн пизы
käisin neil, aga neid ei olnud kodus соос доры ветлӥ, но соос доразы ӧй вал

nunn <n'unn nunna n'unna n'unna, n'unna[de n'unna[sid & n'unn/i s> (kloostris elav naine) монашка
mungad ja nunnad монахъёс но монашкаос
ta pühitseti nunnaks сое монашкае ӵышкизы
istub üksi kodus nagu nunn монашка кадь одӥгназ дораз пуке

nurk <n'urk nurga n'urka n'urka, n'urka[de n'urka[sid & n'urk/i s>
1. mat сэрег
kõrvunurgad смежной сэрегъёс
nürinurk мырк сэрег
teravnurk лэчыт сэрег
jõgi teeb siin järsu nurga шур татӥ меӵ кожон лэсьтэ
ta näeb kõike teise nurga alt piltl со ваньмыз шоры мукет синмын учке
2. (esemel, ehitisel vm objektil) сэрег
esinurk азь сэрег
silmanurk синпум
suunurk ымпум
kirjutas nime lehe ülemisele nurgale нимзэ бамлэн вылӥ сэргаз гожтӥз
ajalehekioskeid on igal nurgal v iga nurga peal газет киоскъёс котькуд сэргын
kõnnib rahutult nurgast nurka керӟегъяськыса, сэргысь сэрге ветлэ
poiss pandi [karistuseks] nurka [seisma] пияшез сэргы султытӥзы
3. (koht majas, tuba v selle osa) сэрег; (nurgatagune, sopp) ветлӥсьтэм я. чалмыт инты; (mingiks otstarbeks määratud ja sisustatud) сэрег
koduloonurk краеведческой сэрег
lastenurk нылпи сэрег
olen kodus kõik nurgad läbi otsinud дорысь вань сэрегъёсты утчай
4. (kõrvaline [maa]koht, maanurk) сэрег
kõrvaline nurk калыктэм, я. ветлӥсьтэм, я. чалмыт инты
Kadriorus võib leida vaikseid nurki Кадриоргысь чалмыт интыосты шедьтыны луэ
kas sa oled ka sealt nurgast pärit? тон но со палъёсысь ик-а?
siis me oleme ju ühe nurga mehi соку асьмеос улосчиос ук

olemasolu <+olu olu olu 'ollu, olu[de olu[sid s>
1. (üldse) вань луон, вань луэм
usk õigluse olemasolusse зэмлыклэн вань луонэзлы оскон
2. (kuskil) вань луон, вань луэм
maavarade olemasolu музъем узырлыкъёслэн вань луэмзы
vitamiinide olemasolu toidus сиёнын витаминъёслэн вань луэмзы

omane <omane omase omas[t -, omas[te omase[id adj, s>
1. adj (iseloomulik, tüüpiline) тупась, укшась, тупамон, укшамон
kunstnikule omane stiil суредасьлы тупась стиль
see ei ole eesti keelele omane со эстон кыллы уг тупа
2. adj (tuttav, nagu oma) ас, матысь
siin on kõik nii omane nagu kodus татын ваньмыз сыӵе дорын кадь аслад
omaseks saanud paigad сюлэмлы матын луэм интыос
3. s (omas, oma) матысь ӵыжы-выжы, матысь адями
tal pole siin omaseid солэн татын ӵыжы-выжыосыз ӧвӧл
poiss oli peres nagu omane пияш семьяын асьсэлэн кадь вал

otsekui <+k'ui konj, adv>
1. konj (nagu, justkui) кадь
süda on tal kõva otsekui kivi солэн сюлмыз из кадь чурыт
otsekui õlitatult вӧй вылтӥ кадь
tunnen end otsekui kodus дорын кадь потӥсько
2. konj (alustab kõrvallauset) кожалод, кадь
rõõmustab, otsekui oleks ise kiita saanud шумпотэ, ассэ ушъязы кожалод
mulle näib, otsekui oleksin varem siin olnud мыным потэ, мон татын азьло вал кадь ни шуыса
3. adv (näimise, tundumise, kaheldavuse väljendamisel) кадь
otsekui kate langes mu silmilt мынам синмысьтым шобрет усиз кадь

patt2 <p'att patu p'attu p'attu, p'attu[de p'attu[sid & p'att/e s>
1. relig сьӧлык
suur patt бадӟым сьӧлык
pattu tegema сьӧлыканы
2. (taunitav tegu, eksimus, süü) сьӧлык :
noorpõlve patud егит дыр сьӧлыкъёс
polnud nemadki sellest patust puhtad соослэн но со сьӧлыксы вань
ilusa ilmaga on patt kodus istuda чебер куазен сьӧлык коркан пукыны

peale <p'eale postp, prep, adv> vt ka peal, pealt
1. postp [gen]; adv (pealepoole, kõrgemale, kelle-mille pealispinnale) :
asetas kruusi laua peale со кружкаез ӝӧк вылэ пуктӥз
pani pudelile korgi peale бутылкаез ӵоктэтэн ворсаз
2. postp [gen]; adv (osutab kohale, suunas, poole) :
ta tõttas rongi peale со поездэ дыртӥз
läksime soo peale marjule ойдо нюр интые бичаськыны
hoovi peale ehitatakse kuuri азбаре лапас пукто
see tee läheb Pärnu peale та сюрес Пярнуэ мынэ
3. postp [gen] (osutab ajale) -лы
ära jäta kõiki toimetusi õhtu peale вань ужъёсты ӝытлы эн кельты
väitekirja kaitsmine lükkus sügise peale диссертаци утёнэз сӥзьыллы кельтӥзы
4. adv; postp [gen] (osutab (saabuvale) olukorrale, seisundile, mõju objektile) :
mul tuli hirm peale мон кышкай
uni kippus peale иземе потӥз
ta sai vastutusrikka koha peale сое ответственной интые ужаны пуктӥзы
ta mõtleb tuleviku peale со азьланез сярысь малпаське
lähme koju: öö tuleb peale ойдо бертом: уй вуэ ни
sooritas eksami viie peale экзамензэ витьлы сётӥз
tal on muusika peale andi солэн музыкалы быгатонлыкез вань
5. postp [gen] (osutab olukorra põhjustajale, tingimusele) вылэ
ärkasin telefonihelina peale телефон жингыртэмен сэрен сайкай
tegi seda minu nõudmise peale со сое мынам куремея лэсьтӥз
vedasime kihla kümne krooni peale дас кроналы даллашимы
6. postp [gen]; prep [part] kõnek (pärast, järel) :
peale lõunat лымшор бере
peale vihma зор бере
raske töö peale kuluks väike puhkus ära секыт уж бере кӧня ке шутэтскыны кулэ вал
7. postp [gen] (osutab määrale, hulgale) -озь, -лы
jõi oma klaasi poole peale со стаканзэ ӝыныозяз юиз
tegi sulasekauba ühe aasta peale со арлы батраке медъяськиз
8. postp [elat]; adv (millestki alates, rõhutab algus- v. lõppmomenti) :
eilsest peale on sadanud толон нуналысен зоре
lapsepõlvest peale пичи дырысен
film on juba peale alanud кино кутскиз ни
tegime kogu saarele ringi peale ми быдэс шормуӵез ортчимы
9. prep [gen] (välja arvatud) сяня
peale vanaema polnud kedagi kodus песянай сяна, нокин но дорын ӧй вал
10. adv; prep [gen] (lisaks, juurde) :
uus kunstnike põlvkond on peale kasvamas суредасьёслэн пинал поколенизы будэ
peale minu oli toas veel kaks inimest мон сяна, висъетын кык адями вал на
11. adv (nõustudes) ярам, иське, уске
olgu siis peale nii озьы мед луоз уске
eks sa siis mine peale! мын иське!

peamiselt <p'eamiselt adv> (peaasjalikult) тужгес ик :
ma töötan peamiselt kodus мон дорынгес ужасько

peesitama <peesita[ma peesita[da peesita[b peesita[tud v> (end [mõnuledes] soojendama) шунтӥськыны; (midagi soojendama) шунтыны; piltl (mõnuledes laisklema) гань-гань кылльыны
päikesepaistel peesitama шунды шорын шунтӥськыны
peesitab kodus sohva peal дораз диван вылын гань-гань кылле

pidama2 <pida[ma pida[da p'ea[b p'ee[tud, pida[s pida[ge p'ee[takse v>
1. (kusagil v mingis olukorras hoidma) возьыны
pidas kirvest käes кияз тӥр возиз
raha ta kodus ei pidanud со коньдонзэ дораз ӧз возьы
lauda pidas vaid üks nael пулэз одӥг кортӵог гинэ возиз
2. (säilitama, alal hoidma) возьыны
distantsi pidama дистанция возьыны
sõna pidama кылэз возьыны
pidage puhtust! чылкыт возе!
pea meeles, mis teha tuleb! тодад возь, ма карыны кулэ!
3. (tagasi hoidma, ohjeldama) возьыны
ta ei suutnud enam nuttu pidada со синкылиоссэ возьыны ӧз быгаты ни
püüdsin teda pidada, et ta midagi mõtlematut ei teeks сое возьыны тырши, малпаськытэк номыр медам даурты шуыса
4. (ühes paigas, ühesugusena püsima) возиськыны
peab ilusat ilma чебер куазь возиське
värv jäi hästi pidama буёл умой возиськиз
rahvas ei taha maale pidama jääda калыклэн гуртэ улыны кылемез уг поты
5. (paigal püsivaks saama v tegema) дугдыны
ma ei saanud kuidagi haavast verd pidama яраысь вирез дугдытыны нокызьы ӧй быгаты
pilk jäi tüdrukul pidama синъёс нылаш вылэ дугдӥзы
pidage, ärge minge veel ära! kõnek дугдэлэ, эн кошкелэ ай!
6. (vedelikku, soojust mitte läbi laskma) возьыны
ahi ei pea sooja гур шунытэз уг возьы
7. (mingi tegevusalaga seoses) возьыны
pidas poodi со вузкаронни возиз
8. (teatud toimingut sooritama, läbi viima) нуыны
päevikut pidama дневник нуыны
peab loengut лекция лыдӟе
9. (hooldama, hoolitsema) сюлмаськыны
hobuse eest hoolt pidama вал сярысь сюлмаськыны
10. (aega veetma) дыр ортчытыны
lõunatundi pidama лымшораны
11. (teatud elujärgus olema) :
kapten peab endiselt poissmehepõlve капитан али но кышнояськымтэ на
taat pidas pensionipõlve пересь мурт пенсиын вал
12. (teat füüsilises v psüühilises seisundis olemise kohta) :
ta peab minu vastu viha со мыным вожзэ поттэ
ära pea nende meestega sõprust эн эшъяськы со воргоронъёсын
13. (arvama, oletama) малпаны, кожаны, лыдъяны
pidasin lähenejat Antsuks матэктӥсь адямиез Антс кожай
teda peeti rikkaks сое узырен лыдъязы
14. (hoolima, lugu pidama) санэ басьтыны, лыдэ басьтыны; (eitusega) санэ басьтытэк кельтыны
minu arvamusest ei pea ta midagi мынэсьтым малпанме со санэ уг басьты
15. (hrl tud-partitsiibis) (riietuse, jalanõude kohta) пӧськытыны
peetud ülikond пӧсьтэм костюм

puhastus <puhastus puhastuse puhastus[t puhastus[se, puhastus[te puhastus/i s> (puhastamine) сузян, тазатон, чылкыт карон, утялтон :
veepuhastus (puhastamine) вуэз дун чылкыт карон;
võtsin kodus suurema puhastuse ette дорын рос-прос утялтӥськыны кутски

puna <puna puna puna -, puna[de puna[sid s> (punane värvus) горд буёл; (näo punase värvuse, õhetuse kohta) ӵыжыт бам; (koidu-, eha-, õhtu-) инльӧль
häbipuna возьдаськыса гордэктон
loojakupuna инльӧль
põsed kattusid heleda punaga бамъёс пичияк ӵыжектӥзы

punetus <punetus punetuse punetus[t punetus[se, punetus[te punetus/i s> (punetamine, puna) гордэктон; (põskede, näo) ӵыжектон; (koidu, eha) инльӧль
ehapunetus, õhtutaeva punetus ӝыт пилемлэн ворекъямез
idapunetus, koidupunetus, koidu punetus инльӧль
punetus lõi põskedesse бамъёс ӵыжектӥзы
suits põhjustab silmade punetust ӵынлэсь синъёс гордэкто

päris <päris adv, adj> adv (täiesti, lausa) чылкак, тыпак, быдэсак, копак; (õige, üsna, teataval määral) чылкак, тыпак, быдэсак, копак
ta on päris üksinda kodus со дораз тыпак огназ
väljas on juba päris pime педлон чылкак пеймыт ни
vanaema on veel päris kõbus песяй туж чырткем на
Liitsõnad
päris+
päriskodu зэмос дор

rahulik <rahul'ik rahuliku rahul'ikku rahul'ikku, rahulik/e & rahul'ikku[de rahul'ikk/e & rahul'ikku[sid adj>
1. (mittesõjaline, rahuaegne) шыпыт, мирной
rahulik elanikkond мирной калык
rahvusvaheliste tüliküsimuste rahulik lahendamine калыккуспо споръяськонэз ченгешонтэк быдэстон
2. (tasakaalukas, mitteerutuv v -ägestuv, tasane) шыпыт, чалмыт, зӥбыт, лачмыт; (sellist seisundit väljendav, sellest tunnistust andev) сабырлыко, зӥб-зӥб
rahulik iseloom зӥбыт сям
rahulik laps шыпыт нылпи
rahulik hobune лякыт вал
vend on rahulikum kui mina выны мынэсьтым сабырлыкогес
töö on tehtud, võime rahuliku südamega puhata уж быремын, лякыт сюлмын шутэтскыны быгатском
3. (hrl looduse kohta: vaikne, rahus olev) куашетӥсьтэм, шыпыт, чалмыт, буйгатӥсь
rahulik meri куашетӥсьтэм зарезь
mets on nii rahulik ja vaikne нюлэс сыӵе буйгатӥсь но шыпыт
4. (suurte sündmuste v ebameeldivate juhtumisteta toimuv) шыпыт, дыртытэк
rahulik elu дыртытэк улон
kodus on kõige mõnusam ja rahulikum olla дорын самой умой сюлмаськытэк но шыпыт улыны
5. (vormidelt, värvustelt vms vaos hoitud ja harmooniline) мылкыдэз буйгатӥсь, тупась
maali rahulikud värvid суредлэн буйгатӥсь тусъёсыз

rammestus <rammestus rammestuse rammestus[t rammestus[se, rammestus[te rammestus/i s> жуммон, катьтэммон; (jõuetus) жуммон, катьтэммон; (väsimus, roidus) жадён
töötati täieliku rammestuseni копак жуммытозь ужазы
pärast sööki tuli rammestus peale сиськем бере катьтэммиськиз

see <s'ee selle se[da -, selle[sse & s'e[sse selle[s & s'e[s selle[st & s'e[st selle[le selle[l & s'e[l selle[lt & s'e[lt selle[ks & s'e[ks selle[ni selle[na selle[ta selle[ga; pl n'ee[d, nen[de, n'e[id, nen[desse & n'e[isse pron>
1. (substantiivselt viitab ümbritsevale reaalsusele) со
see on minu poeg со мынам пие
mis loom see on? -- See on siil мар пӧйшур со? - Со ӵушъял
mis lärm see on? мар куашетон со?
2. (adjektiivselt viitab ümbritsevale reaalsusele) со, та
see korv seal on sinu jaoks со куды отын - тыныд
see kleit näeb kena välja та дэрем чебер адӟиське
mina töötan selle laua taga мон ужасько та ӝӧк сьӧрын
nende ridade kirjutaja та чуръёсты гожтӥсь
nendes paikades olen ma esimest korda та интыосын мон нырысьсэ
3. (adjektiivselt viitab ajale) та, со
sel aastal та аре
nii, seks korraks on kõik ярам, та дырлы ваньмыз
ta käis neil päevil meil со нуналъёсы со ми доры ветлылӥз
vanaema on ehk ka selle aja peale juba kodus песянай но со дырлы, оло, бертоз ини
4. (substantiivselt viitab tekstis mainitud esemele, nähtusele, isikule) со
kaltsium ja selle ühendid кальций но солэн герӟетъёсыз
võttis ajalehe, kuid ei avanud seda газетэз кутӥз, но ӧз усьтылы сое
ajad muutuvad ja meie ühes nendega дыръёс воштӥсько, ми но соосын ӵош
5. (sg) (substantiivselt viitab tegevusele v olukorrale) со
püüdis põgeneda, aga see osutus võimatuks пегӟыны тыршиз, но со ӧз пӧрмы
lõõbite niisama või on selle taga midagi юнме вераськиськоды-а, яке отын зэмлыкез но вань-а
6. (substantiivselt viitab kõrvallauset alustavale relatiivpronoomenile kes v mis) со
kes loenguil käis, see teab кин лекциосы ветлӥз, со тодэ
mis tehtud, see tehtud мар лэсьтэмын, со лэсьтэмын
mida varem, seda parem макем вазьгес, сокем умойгес
7. (sg) (substantiivselt viitab kogu kõrvallausele) со
see oli ju alles eile, kui ta lubas sind aidata со толон гинэ вал ук, куке со тыныд юрттыны кыл сётӥз
selle asemel, et tööd teha, looderdate niisama ringi ужам интые, юнме калгиськоды
8. (sg) (substantiivselt viitab sõltumatule osalausele v iseseisvale lausele) со
ta ei leidnud oma asju ja see ärritas teda арбериоссэ ӧз шедьты, со солэсь вожзэ поттӥз
Aga harjutada tuleb palju. -- Selge see. Трос дышетсконо луоз. - Соиз валамон.
9. (esineb ühendites see tähendab, see on selgituse, täpsustuse ees) со
ma tulen homme, see tähendab juba täna мон ӵуказе лыкто, зэм, со туннэ ни
10. (adjektiivsena osutab, et põhisõnaga tähistatut on juba mainitud) со, та
elas kord kuningas ja sel kuningal oli tütar улэм-вылэм эксэй, со эксэйлэн нылыз вылэм
tubade vahel on uks, ja see uks ei käi lukku бӧлетъёс викын ӧс, со ӧс уг ворсаськы
ütlesin, et olin koosolekul, aga see vale ei läinud läbi верай, школаын вал шуыса, но та пӧямелы ӧз оске
11. kõnek (adjektiivsena ja substantiivsena sisaldab umbmäärast viidet) со, сыӵе
kodanik see ja see со но со кунмурт
tulen sel ja sel kuupäeval selle ja selle rongiga сыӵе-сыӵе нуналэ сыӵе-сыӵе поездэн вуо
12. kõnek (substantiivselt ja adjektiivselt koos pronoomeniga teine) :
meie külas juhtus seda ja teist милям гуртамы соиз но, таиз но луылӥз
tean temast seda ja teist тодӥсько со сярысь мар но со
seda või teist oleks veel vaja hankida созэ-тазэ утчано на вал
asja kaaluti seda ja teist kanti pidi ужез озьы но, тазьы но эскеризы
mitmed kutsutuist jäid sel või teisel põhjusel tulemata кӧняез ке ӧтемъёс соин яке та муген лыктытэк кылизы
13. kõnek (substantiivselt ja adjektiivselt mõnda teist sõna rõhutada aitav sõna) со, та
kes see tuli? кин лыктӥз со я. та?
kuhu see Peeter siis läks? кытчы со я. та Петэр кошкиз?
kes neid külmi kartuleid enam sööb кин со я. та кезьыт картошез сиёз на
14. (eufemistlikult, vihjates sugueluga seotule) со
ei tea, kas Ants on oma tüdrukuga ka juba seda [asja] teinud тодмо ӧвӧл, Антс нылашеныз соин я. со ужен выризы-а ни
15. (ühendsidesõnade osana) со
selle asemel et со интые
selleks et со понна
sellele vaatamata et со шоры учкытэк

siis <s'iis adv>
1. (osutab mainitud, teada olevale ajahetkele: sel ajal, sel hetkel) соку
olime siis kõik noored соку ваньмы егитэсь вал
siis oli nii, nüüd on teisiti соку озьы вал, али - мукет сямен
2. (osutab toimuva ajalisele järgnevusele: seejärel, peale seda) собере
enne mõtle, siis ütle нырысь малпаськы, собере вера
kõigepealt tooge laud, siis toolid нырысь ик ӝӧкез вае, собере - пуконъёсты
3. (viitab mainitud v mainitavatele asjaoludele: niisugusel juhul, sellise puhul) :
võta kompass kaasa, siis pole eksimist karta сьӧрад компас кут, соку ышемлэсь кышкано уз лу
aga kui kedagi kodus ei ole, mis siis? дорын нокинэз но ӧвӧл ке, соку мар?
4. (esineb konstateerivates ja otsustavust ning tegevuse tõhusust väljendavates konstruktsioonides) соку, ке
kui hiljem, siis hiljem бергес ке, соку бергес
saagu siis mis saab соку медло, мар луоз
vihastas, siis vihastas вожомиз ке вожомиз
Oled rumal. -- Olen, siis olen Шузи тон. - Ярам соку
5. (väljendab kõneleja suhtumist, tundetooni) :
kaugel see koolimaja siis pole, ainult üle teeristi со школа кыдёкын ик ӧвӧл, сюрес вож сьӧрын ик
paljukest siis sinusugune ikka sööb тон кадез трос-а сием ини
kes siis seda ei tea, et ... кин меда уг тоды ни, ... шуыса
mis siis ikka мед, озьы ке
mine siis, mis sa veel ootad! мын соку, мар витиськод на!
näed siis, mis juhtus! адӟид-а, мар луиз!
6. (kindla tähenduseta sõnana tugevdab eelnevat v järgnevat sõna v lauseosa v esineb täitesõnana) озьыен
homseni siis! озьыен, ӵуказеозь!
millal sa siis sõidad? ку мынӥськод, озьыен?
seda raamatut sa ei saa. -- Miks siis? та книгаез басьтыны уг лу. - Кызьы озьы?

sööma <s'öö[ma s'üü[a s'öö[b s'öö[dud, s'õ[i söö[ge süü[akse v>
1. сиыны :
hommikust sööma ӵукназэ сиськыны
õhtust sööma ӝытсэ сиськыны
leiba sööma нянь сиыны
sööb üksi kolme eest огназ куинь адями понна сиське
kas teil kodus süüa on? дорады сиёнды вань-а?
kõht on tühi, tahan süüa кӧты сюма, сиеме потэ
sõin kõhu kõvasti täis кӧтыз тырымон сиськиз
me sööme kolm korda päevas нуналаз куинь пол сиськиськомы
toit on valmis, palun sööma! сиён дась, лыктэлэ сиськыны!
2. (parasiitputukate kohta: purema, hammustama, närima) сиыны, йырйыны; (auklikuks) сиыны, кораны; piltl (etteheidete v süüdistustega kiusama, närima) сиыны, йырйыны
koid olid suurrätikusse augud söönud кей бадӟым кышетэз пась карыса сием я. корам
3. (esemete, ainete, olukordade kohta: närima, uuristama, kulutama) быдтыны; (söövitades kahjustama, hävitama) быдтыны
lained söövad kaldaid тулкымъёс ярдурез быдто
vesi sõi kivilt kirja ву из вылысь гожтэмез быдтӥз
rooste sööb rauda сыномон кортэз быдтэ
raske töö oli tervise söönud секыт уж тазалыкез быдтӥз
4. (suuri kulutusi nõudma, vara kulutama, neelama) сиыны
vana ahi sööb palju kütet вуж гур трос эстӥськон сие
inflatsioon sõi kõik säästud инфляция вань шыръямъёсыз сииз
5. piltl (tunnete kohta: piinama, vaevama, rõhuma, närima) йырйыны, сиыны
igatsus sõi hinge мӧзмон лулэз йырйиз
teda sööb kadedus сое вожъяськон йыръе

tundma <t'und[ma t'und[a tunne[b t'un[tud, t'und[is t'und[ke v>
1. (tajuma, tunnetama) шӧдыны :
tunnen seljas valu тыбырысь вӧсьсэ шӧдӥсько
tundsin õrna puudutust ненег йӧтскемез шӧдӥ
kas sa tunned siin imelikku lõhna? татын валантэм зынэз шӧдӥськод-а?
kuidas sa ennast tunned? кызьы тон астэ шӧдӥськод?
2. (hingelist elamust kogema); (koos enesekohase asesõnaga) :
{millest} rõõmu tundma шумпотыны
laps tunneb kingi üle heameelt пинал кузьымлы шумпотэ
ära minu pärast muret tunne мон понна эн сюлмаськы
isa tunneb poja üle uhkust атай пиеныз данъяське
tundke end nagu kodus дорады кадь луэ
tundsin huvi, kuidas tal läheb тодэме потӥз, кыӵе со улэ
3. ([vaistlikult, ebamääraselt] tajuma, aduma) шӧдыны; ([ette] aimama) шӧдыны
see poiss on minu sõber, seda tundsin ma kohe та пияш - мынам эше, сое мон соку ик шӧдӥ
mesilased tunnevad aegsasti, et vihm on tulemas мушъёс зорлэсь вуэмзэ вазь ик шӧдо
4. (kogema, maitsma [sageli da-infinitiivis, koos verbiga saama]) :
olen tema pärast küllalt muret tunda saanud солы луыса трос сюлмаськоно луи
5. (da-infinitiivis koos verbiga andma) шӧдытыны
magamata öö annab tunda изьымтэ уй ассэ шӧдытэ
6. (da-infinitiivis koos verbiga olema: tajutav, märgatav, aimatav olema) :
õhus on tunda kevadet омырысь тулыс шӧдӥське
pulssi pole üldse tunda виртэтчанэз чик уг шӧдӥськы
7. (mingit valdkonda teadma v valdama, millestki teadlik olema) тодыны
seadusi tundma катъёсыз тодыны
laps tunneb juba tähti пинал гожпусъёсыз тодэ ни
tunneb hästi kirjandust литератураез ӟеч тодэ
see mees tunneb hobuseid та пиосмурт валъёсты тодэ
8. (mingi omaduse, välimuse järgi teadma) тодыны, тодманы
oma rühma inimesi tundis ta nime- ja nägupidi туркымысьтыз я. группаысьтыз адямиосты со нимын-тусын тодӥз
9. (kellegagi lähemalt v varasemate kokkupuudete kaudu tuttav olema, kellegi olemust teadma v mõistma) тодыны
kas sa Marti tunned? Мартиез тодӥськод-а?
tunnen teda läbi ja lõhki туж умой сое тодӥсько
10. (ära tundma) тодманы, тодыны
tundsin häälest, et see oled sina куараедъя тонэ тодмай

usutlus <usutlus usutluse usutlus[t usutlus[se, usutlus[te usutlus/i s> (intervjuu) интервью, вераськон; (küsitlus) юам-верам, юан-веран
raadiousutlus радиоинтервью
telefoniusutlus телефонъя юан-веран
usutlus kapteniga v kapteni usutlus ilmus ajakirjas капитанэн вераськон журналын печатламын вал
kodus ootasid teda usutlused ja etteheited дораз сое юан-веранъёс но пыкылонъёс возьмазы

vaid <v'aid adv, konj>
1. adv (ainult, üksnes, kõigest) гинэ
sinna on maad vaid mõni kilomeeter отчыозь кӧня ке иськем гинэ
kogunenud oli vaid mõnikümmend inimest люкаськемын вал кызь-куамын адями гинэ
elasin seal vaid lühikest aega вакчи дыр ӵоже гинэ отын улӥ
ma usun vaid seda, mida ise näen мон оскисько солы гинэ, мае ачим адӟисько
2. adv (rõhuadverbina: ainult) гинэ :
siin on kõike küllalt, võtke vaid татын ваньмыз трос, басьтэлэ гинэ
see on täiesti võimalik, kui sa vaid tahad со зэм но луоно, аслад гинэ мылкыдыд медло
oleks vaid isa kodus! атай дорын мед гинэ луысал!
3. konj (osutab otsesele vastandusele) :
toas polnud lauda, vaid ainult toolid висъетын ӝӧкез ӧй вал, пуконъёс гинэ
tähtis pole mitte vorm, vaid sisu вылкаб дуно ӧвӧл, пуштрос дуно
ei läinud kinno, vaid teatrisse киное ӧм, театре мынӥмы
4. konj (kaudsem vastandus, sageli asendatav sidesõnaga „ja“) :
ära salga, vaid räägi, kuidas asi oli! эн ваты, вера, кызьы ваньмыз вал!
ta ei kõhelnud enam, vaid astus naabrite poole sisse со ӧз пада ини, бускельёс доры пыриз
5. konj (ühendsidesõna osana) :
mitte ainult ..., vaid [ka]... гинэ ӧвӧл, ... но

vajaka <vajaka adv> (puudu) тырмыт ӧвӧл
teadmisi v teadmistest jääb vajaka тодонъёс тырмыт ӧвӧл
toidus jääb vitamiinidest vajaka сиёнын витаминъёсыз тырмыт ӧвӧл
organiseerimises jäi üht-teist vajaka радъянын маиз но соиз тырмыт ӧй вал

valvama <v'alva[ma valva[ta v'alva[b valva[tud v>
1. (silmas pidama hoidmise, kaitsmise, hoolitsemise eesmärgil) возьманы, возьмаськыны (kontrolli, järelvalvet teostama, pidevalt jälgima) учкыны, чакланы, возьманы; (valves olema) возьманы, дежурить карыны :
maja valvama корка возьманы
karjane valvab karja пудо возьмась пудо возьма
piirivalvurid valvavad meie riigipiire пограничникъёс кунгожмес возьмало
linnud valvavad oma pesa тылобурдоос карзэс возьмало
laps jäeti vanaema valvata пиналэз песянайзэ чакланы кельтӥзы
me läheme ujuma, valva seniks meie asju ми уяны кошкиськом, арбериосмес чакла
vange valvati hoolikalt пытсэт сьӧрын пукисьёсты умой чаклазы
valvab, et majas oleks kõik korras чакла, коркан ваньмыз интыяз мед луоз шуыса
2. (luurama, passima, salaja jälgima, varitsema) чакланы, возьманы
neid valvati vastasmajast соосты бускель коркаысен чаклазы
varas oli valvanud seda hetke, kus kedagi kodus polnud лушкаськись коркан нокин луымтэ ӝамдэ дырез возьмаса улэм
kotkas valvas saaki ӧрӟи кутонзэ чаклаз
3. (ärkvel, üleval olema, mitte magama) возьмаськыны; (üleval olles kellegi juures hoolitsejana ja korraldajana viibima) чакланы
pidime kordamööda valvama, et hommikul mitte sisse magada вошъяськыса возьмаськоно луимы, ӵукна бере кылёнтэм вылысь
teised magavad, aga ema valvab haiget last мукетъёсыз изё, нош анай висись нунызэ чакла

variatsioon <variatsi'oon variatsiooni variatsi'ooni variatsi'ooni, variatsi'ooni[de variatsi'ooni[sid & variatsi'oon/e s> (teisendus, teisend) вариаци; muus (teema kordus teisendatud kujul) вариаци
sinise värvi variatsioonid лыз буёллэн вариациосыз
variatsioonid ruunikirjadest рунаослэн вариациоссы
teema variatsioonidega вариациосын тема
Liitsõnad
variatsioon+
variatsioonrida stat вариациосын чур

vähendama <vähenda[ma vähenda[da vähenda[b vähenda[tud v>
1. (kahandama) пичиятыны; (vähemaks võtma) кулэстыны; (kärpima) пичиятыны; (kitsendama) сюбегатыны; (veidi alla laskma) лэзьыны
avaust vähendama пасез пичиятыны
kiirust vähendama ӝоглыкез пичиятыны
kulusid on vähendatud уже кутоно коньдон пичиятэмын
ta vähendas sammu со вамышсэ кулэстӥз
tehas on sunnitud oma toodangut vähendama завод поттэтсэ кулэстоно луиз
vähendage keedusoola hulka toidus сиёнысь сылалзэ кулэстэлэ
see ei vähenda tema tähtsust со солэсь кулэлыксэ уг пичияты
2. (alandama, madaldama) пичиятыны, кулэстыны
pinget vähendama напряжениез кулэстыны
udu vähendas nähtavust бус адӟыны луонлыкез кулэстӥз
roheline tee vähendab janutunnet вож чай юэм потонэз пичиятэ
muusika kuulamine vähendas stressi крезьгур кылзон стрессэз пичиятӥз
paistetust vähendav kompress пыктэмез компресс пичиятэ

väike[ne] <v'äike & v'äikene v'äikese v'äikes[t v'äikes[se, v'äikes[te v'äikes/i & v'äikese[id adj, s>; <v'äike & v'äikene v'äikse v'äikes[t -, v'äikes[te v'äikse[id adj, s>
1. adj (mõõtmetelt, pinnalt, kogult, mahult) пичи
väike laud пичи ӝӧк
väike tuba пичи бӧлет
väikeste akendega kelder пичи укноосын выжул я. мурӝол
kõige väiksem riik Euroopas Европаысь пичиез кун
väike saar keset merd зарезь шорысь пичи шормуӵ
lõpmatult väike suurus пумтэм пичи быдӟала
toiduportsjonid jäid üha väiksemaks сиён порциос ялан пичиязы
maitseb likööri väikeste lonksude kaupa ликёрез пичи гучыкъёсын веръя
tal on väike kribuline käekiri солэн кигожъямез векчи питырес
pintsak on sulle [liiga] väike пиджак тыныд пичи
ta on väikest kasvu со пичи мугоро
väike vaagen anat пичи сарвыл
väike trumm muus пичи дымбыр
väike oktaav muus пичи октава
2. adj (arvuliselt, hulgalt v protsentuaalselt) пичи
väike õhuniiskus омырлэн пичи мускытлыкез
väike sündivus вордӥськемъёслэн пичи лыдзы
väike rahvas пичи калык
väikese jutuga poiss ӧжыт вераськись пияш
väike pension пичи пенсия
tuhat krooni pole sugugi väike raha сюрс крона туж ик пичи коньдон ӧвӧл
3. adj (ajaliselt) пичи, вакчи
väike peatus пичи дугдон
väikese ajaga tegime ära hulga tööd пичи дыр куспын трос уж лэсьтӥмы
olen väikese unega мон ӧжыт изись
4. adj (alaealine) пичи
tal on kaks väikest venda солэн кык вынъёсыз вань
väiksem poiss käib alles lasteaias пичиез пи нылпи садэ ветлэ али
kodus on ainult väike pere дорын пичиос гинэ
5. s (laps, alaealine) пичи, покчи
väikeste mängud покчиослэн шудонъёссы
mis sa narrid väiksemaid! тон мар пичиосты исаськод!
6. adj (madala intensiivsusega, nõrk) пичи
väike tuul пичи тӧл
väike öökülm пичи кын усем
turbal on väike kütteväärtus гыбедлэн эстӥськон дунлыкез пичи
tal on pidevalt väike palavik солэн котьку сямен пичи температураез
meil on väikesi v väikseid lahkarvamusi милям пичиесь тупамтэ малпанъёсмы вань
ma ei tundnud väiksematki hirmu мон пичи но ӧй кышка
kõpitseb väikest viisi aias пичиен бакчаын выре
7. (vähese tähtsuse v tähendusega) пичи; (vähenõudlik, tagasihoidlik) востэм
tegin käsikirja ainult mõned väikesed parandused кигожтэме куд-ог пичиесь тупатонъёс гинэ лэсьтӥ
mul on sulle üks väike palve мынам тыныд одӥг пичи куронэ вань
nohu pole sugugi väike asi пуэд - со пичи маке ӧвӧл
ei andesta väiksematki valet пичизэ но пӧяськемез уг вунэты
väikese söömaga laps ӧжыт сиськись пинал
pulmad peeti väikesed пичи сюан ортчытӥзы
Liitsõnad
väike+
väikeaju anat йырвиымлэн бер люкетэз
väikeaktsionär пичи акционер
väikeauto пичи машина
väikebuss пичи автобус
väikeettevõte пичи ужбергатон
väikeettevõtja пичи ужбергатӥсь
väikeettevõtlus пичи ужбергатон
väikeinvestor пичи инвестор
väikekaubandus maj векчи вузкарон
väikekaupmees векчи вузкарись
väikekiri trük пичи шрифт
väikelaen пичи пунэман
väikeluik zool (Cygnus bewickii) уйпал кыр юсь
väikemaaomanik пичи музъем возись
väikemaapidaja пиич музъем возись
väikepinge el пичи напряжение
väikeplaneet astr пичи инсьӧрму
väikeplastika kunst векчи пластика
väikepõllumees, väikepõllupidaja пичи фермер
väikerahvas пичи калык
väikeriik пичи кун
väikesaar пичи шормуӵ
väikesõiduauto пичи машина
väikesõrm чӧльы
väiketeater пичи театр
väiketootja maj пичи ужбергатӥсь
väiketraktor пичи трактор
väiketäht (1) (väike kirjutatud v trükitud [algus]täht) пичи буква; (2) (minuskel) минускул
väiketüll кульчочырты я. зуй
väiketööstus maj пичи ужбергатон
väikevarvas пичи я. чӧльы пыдчиньы
väikevend, väikeveli вын
väikeõde сузэр
väik[e]se+
väikesearvuline пичи лыдъем
väikesekasvuline пичи мугоро
väikesemahuline ӧжыт тэрытӥсь я. пичи
väikesemõõduline пичи быдӟалаё
väikesemõõtmeline пичи быдӟалаё
väikesepalgaline пичи уждунъем

õhtupoolik <+poolik pooliku pooliku[t -, pooliku[te pooliku[id s> (õhtune pool päevast) ӝытпал, нуназе бере нунал
vaikne õhtupoolik шыпыт ӝытпал
õhtupooliku hämarus акшан
reede õhtupoolikul удмуртарня ӝытпал
olin eile kogu õhtupooliku kodus мон толон нуназе береысен дорын вал
ärkas alles õhtupoolikul ӝытпал гинэ сайказ
päev oli alles pooles õhtupoolikus нунал ӝытпаллэн ӝыныяз гинэ вал

õhtuti <'õhtuti adv> (õhtutel) ӝытлы быдэ, ӝытъёсы
argipäevaõhtuti ужан нуналъёсы ӝытлы быдэ
hilisõhtuti бер ӝытъёсы
laupäevaõhtuti кӧснунал ӝытлы быдэ
ta on õhtuti kodus ӝытъёсы со дораз

ärevil <ärevil adv, adj> (ärevuses, erutatud olekus, pinevil) огыр-бугыр, сюлмаськыса, сэректыса
ärevil olema сюлмаськыны
süda on ärevil сюлэм сэректэ
kodus mind juba oodati, oldi ärevil дорын монэ возьмазы ини, сюлмаськизы
ärevil pilk сюлмаськыса учкем
terve linn on ärevil быдэс кар огыр-бугыр

üks <'üks ühe 'ühte & 'üht 'üht, 'ühte[de 'ühte[sid & 'üks/i num, s, pron>
1. num (põhiarv) одӥг
kaks pluss üks on kolm кык вылэ одӥг будэтыса луэ куинь
üks kahendik одӥг кыкмос
null koma üks ноль но одӥг
kakssada üks akent кык сю одӥг укно
ühed kindad одӥг пар пӧзьы
kell üks päeval одӥг часын нуназе
kell on kolmveerand üks дыр дас витьтэк одӥг
kell on viis minutit ühe peal дыр вить минут кыке
ühe jalaga mees пал пыдо пиосмурт
üks, kaks ja -- korraga! одӥг, кык и ваньмы ӵош!
särgil ei olnud ees enam mitte ühtegi nööpi дэремлэн азяз одӥг но бирдыез ӧй вал ни
olen seal käinud ainult ühe korra огпол я. одӥг пол гинэ отчы ветлӥ
asi sai ühele poole piltl уж быдэсмиз
2. s (hinne) кол
sai matemaatikas ühe математикаен кол басьтӥз
3. pron (kellegi v millegi esmakordsel mainimisel) одӥг
elas kord üks kuningas улӥз-вылӥз одӥг эксэй
mulle helistas üks tuttav мыным одӥг тодмое жингыртӥз
mul on sulle üks palve мынам тыныд одӥг куронэ вань
4. pron (rõhutab mingi tegevuse v olukorra jätkuvust) огпӧртэм
üks töö ja õiendamine ilmast ilma, ei mingit puhkust огпӧртэм уж но сюлмаськон гинэ, нокыӵе но шутэтскон ӧвӧл
5. pron (koos sõnaga mitte: mitte sugugi, üldsegi mitte) одӥг но
ma ei usalda sind mitte üks tera мон одӥг но тыныд уг оскиськы
tütar ei ole mitte üks raas v mitte üks põrm v mitte üks mõhk ema moodi нылаш одӥг чӧльы но анаез кадь ӧвӧл
6. pron kõnek (umbkaudu, umbes) ог
sinna tuleb maad üks kolm kilomeetrit отчыозь ог куинь иськем луоз
see läheb maksma üks kuus-seitse krooni со понна ог куать-сизьым крона тыроно луоз
vala mulle üks pool tassi kohvi мыным ог ӝыны чукыр кофе лэзь я. пон
7. pron (isiku v olendi kohta: keegi) одӥгез, кин ке но
üks on mu magustoidu ära söönud одӥгез мынэсьтым десертме сием
ühed räägivad seal одӥгъёсыз отын верасько
8. pron (tähistab konkretiseerimata üksikobjekti mingi hulga hulgast) одӥгез
üks meist ми пӧлысь я. пӧлысьтымы одӥгез
kutsututest jäi üks tulemata ӧтемъёс пӧлысь одӥгез ӧз лыкты
viimane kui üks põgenikest tabati ваньзэ пегӟемъёсты кутӥзы
õunad on köögis, too mulle üks улмоос кышно палан, вай мыным одӥгзэ я. огзэ
ta on üks andekamaid õpilasi klassis со классысь одӥгез визьмоез дышетскись
9. pron (mingi asjaolu, olukorra kohta, millest järeldub midagi) одӥгез, огез
üks on selge -- alustatu tuleb lõpule viia огез тодмо - кутскемзэ пумозяз вуттоно
ühes ma ei kahtle: naine rääkis tõtt огезлы мон оскисько: кышномурт зэмзэ вераз
mina ütlen ühte: enne kui ... мон огзэ верало: ... азьвыл
10. pron (esineb koos asesõnaga teine ja väljendab midagi ebamäärast) мар но со
olen sellest üht ja teist v üht-teist kuulnud со сярысь мар но со кылӥ
lobiseti niisama ühest-teisest мар но со сярысь токма вераськизы
kodus on alati ühte kui teist teha дорын котьку но мар но со уж сюре
vaatasin ühele ja teisele poole, aga ... огпала но мукет пала учки, но ...
ta oli sellele juba üks kui teine kord mõelnud со таиз сярысь одӥг но, кык но пол малпаськиз ини
11. pron (tõstab kahe v enama objekti hulgast esile ühe v üksikud, esineb korduvuse, järgnevuse osutamisel) одӥгез
üks mees saagis, teine hööveldas одӥгез пиосмурт вандӥз, мукетыз кораз
ühes käes tort, teises lilled одӥг я. пал кияз торт, мукетаз - сяськаос
ühed juba lõpetavad, teised alles alustavad одӥгъёсыз йылпумъяло ини, мукетъёсыз кутско гинэ
poiss pääses raskusteta ühest klassist teise пияш шуг-секытъёстэк одӥг классысь мукетаз потӥз
12. pron (osutab objektide, nähtuste, olukordade samasusele) одӥг; (ühesugune, samasugune) огкадь
ühte tüüpi laevad одӥг пормаесь вулэйкыос
ta läheb igal õhtul ühel ajal magama котькуд ӝыт со одӥг дыре изьыны мынэ
olime ühel arvamusel огкадь малпамы
nad istusid ühe laua taga соос одӥг ӝӧк сьӧрын пукизы
ei mingit vaheldust, aina ühed ja samad inimesed ümberringi нокыӵе воштӥськонтэк, котырын со ик адямиос
vennad on ühte nägu агай-вынъёс одӥг тусъемесь
Liitsõnad
ühe+
üheaegne огӵош
üheaegselt огдыре
üheaegsus огдырлык
üheealine огбыдӟа
ühefaasiline el одӥг фазаё
ühehäälne muus (ühest häälest koosnev) одӥг куараё я. куараен;
üheistmeline одӥг интыё
ühekaugusel огкемын
ühekihiline одӥг полэсо
ühekilone одӥг килограммъем
ühekorrapilet огполлы билет
ühekorruseline одӥг этажъем я. этажо
ühekuine, ühekuuline одӥг толэзьем, толэзьем
ühekäeline пал киё
üheköiteline одӥг томъем
ühekülainimene одӥг гуртысь адями
ühekülgsus огпалдурлык
ühelaadiline, ühelaadne огпорма
ühelaiune огпасьта
ühelapseline одӥг нылпиё
üheliitrine одӥг литръем
ühenimeline ⌘ огнимо
ühenäoline огтусо
üheotsapilet огпала билет
ühepaksune огзӧкта
ühepereelamu нимаз корка я. юрт
ühepikkune огкузьда
ühepoolne огпало
üheraskune огсекта
ühesilmaline, ühesilmne пал синмо
ühesuurune огбыдӟа
ühetugevune огкужмо я. огкадь кужмо
ühetunniline, ühetunnine одӥг часъем
ühevanune огбыдӟа
üks+
üksjalg пал пыд

üksi <üksi adv>
1. (ilma teisteta) огнам, оген; (ilma teiste abita v osavõtuta) оген, огнын
ihuüksi чылкак огнын
ta elab üksi со огназ улэ
laps oli üksi kodus пинал огназ дорын вал
poisil hakkas üksi igav пияшлы огнын мӧзмыт потӥз
ta ei julge lapsi kauaks üksi jätta со нылпиосты огназэс кемалы кельтыны уг дӥсьты
jäta meid emaga hetkeks üksi милемыз анаен ӝамдэлы огнамес кельт
olin üksi oma raskete mõtetega секыт малпанъёсыным огнам вал
2. (ainult, üksnes) гинэ
üksi sinule võin sellest rääkida тыныд гинэ со сярысь вераны быгатӥсько
üksi okaspuud on jäänud haljaks лысо писпуос гинэ вож кылизы


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur