[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 13 artiklit

duett <du'ett dueti du'etti du'etti, du'etti[de du'etti[sid & du'ett/e s> muus (kahelaul, kaks lauljat); piltl (kaks koos esinevat v kokkukuuluvat isikut) дуэт (кык ӵошен кырӟасьёс); дуэт (кык кузя выступать карисьёс я. одӥг группае пырись ядымиос) выжт.в.
duetti laulma дуэтэн кырӟаны

identifitseerima <identifits'eeri[ma identifits'eeri[da identifitseeri[b identifitseeri[tud v> (identsust kindlaks tegema, samastama) огкадь (я. огвыллем) карыны, идентифицировать карыны, отождествить карыны
isikut identifitseerima личностез идентифицировать карыны

isik <isik isiku isiku[t -, isiku[te isiku[id s>
1. (üksik inimene) мурт, адями
ajalooline isik исторической адями
kahtlane isik осконтэм (подозрительной) адями
kuulus isik тодмо адями
mõjukas isik сиё-дано (влиятельной) адями
tähtis isik важной адями
füüsiline isik jur физической лицо
juriidiline isik jur юридической лицо
puutumatu isik jur неприкосновенной лицо
süüdimatu isik jur невменяемой лицо
süüdiolev isik янгыш адями
ebasoovitav isik pol персона нон грата
ametiisik официальной лицо
eraisik, tsiviilisik частной лицо, штатской
variisik, võltsisik подставной мурт
üksikisik мурт, личность
isikut tõendav dokument удостоверение личности
president ja temaga kaasas olevad ametlikud isikud президент но соин ӵош мынӥсь официальной муртъёс
isiku kindlakstegemine личностез опознать карон
isikut kindlaks tegema личностез опознать карыны
isikut tõendama личностез удостоверить карыны
2. (isiksus) личность
arsti isik эмъясьлэн личностез
olulist osa kasvatuses etendab kasvataja isik нылпиез будэтонын существенной ролез воспитательлэн личностез шудэ
3. keel (pööre) мурт, лицо
esimene isik нырысетӥ мурт
mitmuse kolmandas isikus трос лыдлэн куинетӥ лицояз

kaheksa <kaheksa kaheksa kaheksa[t -, kaheksa[te kaheksa[id num, s>
1. num (põhiarv, vastava hulga, koguse kohta, kellaaja, arvulise järjekorra kohta) тямыс; (hulga puhul: isikut märkivate meessoost sõnadega, mitmuslike sõnadega, isikuliste asesõnade mitmusega ja paarisesemeid märkivate sõnadega) тямыс (кузя); (hulga, arvulise järjekorra puhul) тямыс
kakskümmend kaheksa кызь тямыс
kaheksa tuhat тямыс сюрс
kaheksa üheksandikku тямыс укмысмос
kaheksa korda kaheksa on kuuskümmend neli тямыс пол тямыс - куатьтон ньыль
null koma kaheksa тямыс дасмос
kaheksa korda rohkem тямыс поллы тросгес
lõunasöök kaheksale inimesele тямыс муртлы нуназеян
kell on kaheksa дыр тямыс час
kell on veerand kaheksa дыр сизьым час но дас вить минут
kell on kolmveerand kaheksa дыр сизьым час но ньыльдон вить минут
kaheksa krooni тямыс крона
troll number kaheksa сизьым номеро троллейбус
kaheksa ööpäeva тямыс нунал
kaheksa paari pükse тямыс куз штан
kaheksa hobust тямыс вал
2. s (number 8, sellekujuline moodustis, mängukaart) тямыс
rooma kaheksa рим цифра тямыс
ärtu kaheksa тямыс черви

kaks <k'aks kahe k'ahte & k'aht k'ahte, k'ahte[de k'ahte[sid num, s>
1. num (põhiarv, vastava hulga, koguse kohta, kellaaja, arvulise järjekorra kohta, koos mees- või kesksoost sõnaga või ilma nimisõnata) кык (hulga puhul: isikut märkivate meessoost sõnadega, mitmuslike sõnadega, isikuliste asesõnade mitmusega ja paarisesemeid märkivate sõnadega) кык :
kakskümmend kaks кызь кык
kahele liita kaks, kaks pluss kaks on neli кык борды кык ватсаса ньыль (луэ) я. кык плюс кык ньыль
kaks kolmandikku кык куиньмос
null koma kaks кыкмос
kaks tuhat кык сюрс
kaks miljonit кык миллион
kell kaks дыр кык час
kell on pool kaks дыр одӥг час но ӝыны
kell on kolmveerand kaks дыр дас вить минуттэк кык
kaks aastat кык ар
kaks sõbrannat кык эшъёс
kaks venda кык вынъёс я. агайёс
lõunasöök kahele кык муртлы нуназеян
kahed prillid кык очки
kahed püksid, kaks paari pükse кык штын я. кык куз штан
kaks korda kaks on neli кык пол кык ньыль
kaks korda päevas нуналаз кык пол
kaks korda vähem кык поллы ӧжытгес я. ичигес
kahel pool teed on majad сюреслэн кыкнапалаз ик коркаос
raamat ilmus kahes köites книга кык томен потӥз
kahe sammu kaugusel кык вамышын
tramm number kaks кык номеро трамвай
see jäägu meie kahe vahele мед со куспамы мед кылёз
{mida} kaheks tükiks lõikama (мае) шори вандыны
tee hargnes kaheks сюрес вайяськиз
2. s (number 2, hinne, mängukaart) кык
kirjutas tahvlile kahe доска вылэ кык гожтӥз
poiss sai matemaatikas kahe пияш математикаен кык басьтӥз
kätte jäi ärtu kaks кие кык черви кылиз
Liitsõnad
kahe+
kahepäevane кык нуналъем
kahetunnine кык часъем

kolm <k'olm kolme k'olme k'olme, k'olme[de k'olme[sid & k'olm/i num, s>
1. num (põhiarv, vastava hulga, koguse kohta, kellaaja, arvulise järjekorra kohta) куинь; (hulga puhul: isikut märkivate meessoost sõnadega, mitmuslike sõnadega, isikuliste asesõnade mitmusega ja paarisesemeid märkivate sõnadega) куинь
kolmkümmend kolm куамын куинь
kolm tuhat куинь сюрс
kolm viiendikku куинь витьмос
null koma kolm ноль но куинь
kolm aastat куинь ар
kolm last куинь нылпи
kolm meest куинь пиосмурт
kolmed püksid, kolm paari pükse куинь штани
kolm ööpäeva куинь уй-нунал
meid oli kolm ми куинь кузя вал
kolm korda rohkem куинь поллы тросгес
kolm korda kolm on üheksa куинь пол куинь луэ укмыс
kell on kolm куинь час
kell on veerand kolm дас вить минут куине
kella kolme paiku куинь час котырын
tule kella kolmeks куинь часлы лыкты
ostsime selle kolme peale тае ми куиньнамы вылысь басьтӥмы
üks meist kolmest peab minema куиньнамы пӧлысь одӥгезлы кошконо
buss number kolm siin ei peatu куинь номеро автобус татын уг дугдылы
2. s (number 3, hinne, mängukaart) куинь
rooma kolm рим куинь
maalis paberile suure kolme кагаз вылэ бадӟым куинь суредаз
õpilane vastas kolme peale дышетскись куиньлы вераз
kätte jäi poti kolm кие пики куинь кылиз
Liitsõnad
kolme+
kolmekorruseline куинь этажъем
kolmeosaline куинь люкетлэсь

kuus <k'uus kuue k'uu[t k'uu[de, kuu[te k'uus[i num, s>
1. num (põhiarv, vastava hulga, koguse kohta, kellaaja, arvulise järjekorra kohta) куать; (hulga puhul: isikut märkivate meessoost sõnadega, mitmuslike sõnadega, isikuliste asesõnade mitmusega ja paarisesemeid märkivate sõnadega) куать кузя; (hulga, arvulise järjekorra puhul) куать
kakskümmend kuus куатьтон куать
kuus tuhat куать сюрс
kaks korda kolm on kuus кык пол куинь луэ куать
kuus kümnendikku куать дасмосэз
null koma kuus ноль но куать
kuus krooni куать крона
kuus inimest куать адями
tal on kuus poega солэн куать пиез
vajatakse kuut meest куать пиосмурт кулэ
meid oli kokku kuus ми куать кузя я. куатьнамы вал
kuus paari pükse куать штани я. брюки
palat on kuuele палата куать муртлы
kell kuus õhtul куать часын ӝыт
kell on pool kuus вить но ӝыны час
kell saab kümne minuti pärast kuus дас минут ортчыса куать час луоз
viis minutit puudub kuuest куатёзь вить минут кылиз
me läheme [kella] kuueks kinno куатьлы ми киное мынӥськомы
kell on kuue peal куать час
buss number kuus куать номеро автобус
2. s (number 6, mängukaart) куать
rooma kuus рим куать лыдпус
ärtu kuus сюлэм я. черви куать
raske on aru saada, kas see on kuus või null секыт валаны, куать со яке ноль

kümme <kümme k'ümne kümme[t -, k'ümne[te k'ümne[id num, s>
1. num (põhiarv, vastava hulga, koguse kohta, kellaaja, arvulise järjekorra kohta) дас; (hulga puhul, isikut märkivate meessoost sõnadega, mitmuslike sõnadega, isikuliste asesõnade mitmusega ja paarisesemeid märkivate sõnadega) дас; (hulga, arvulise järjekorra kohta) дас; (hulga kohta) дас
kolm korda kümme on kolmkümmend куинь пол дас луэ куамын
kümme korda kaks on kakskümmend дас пол кык луэ кызь
loe ühest kümneni! одӥгысен дасозь лыдъя!
kakssada kümme кык сю дас
kümme aastat дас ар
kümme muna дас кукей я. курегпуз
kümme krooni дас крона
kümme meest дас воргорон
kell on kümme ja viis minutit дыр - дас но вить минут
kell on veerand kümme дыр - дас вить минут дасэ
kell on pool kümme дыр - ӝыны дасэ я. укмыс но ӝыны
kell saab viie [minuti] pärast kümme вить минут ортчыса дас час луоз
magas [kella] kümneni дасозь я. дас часозь изиз
kell on kümne peal дыр - дас час
buss number kümme дас номеро автобус
2. num (märgib rohkust) дасэн-дасэн я. дасо
selle kohta on kirjutatud kümneid raamatuid со сярысь дасо книгаос гожтэмын
kohaotsijaid käis kümnete kaupa инты утчасьёс дасэн-дасэн ветлӥзы
tal on keeldumiseks kümme ettekäänet палэнскон понна я. уг шуыны солэн дасо мугез
3. s (kümnend, aastakümme) дасар
ta on jõudnud viiendasse kümnesse со витетӥ дасараз вуиз
4. s (number 10, mängukaart) дас
ruutu kümme дас бубен
tabasin täpselt kümnesse меӵак дасэ сюри
kümne+
kümnekilone дас килограммъем
kümneliitrine дас литръем

neli <neli nelja n'elja n'elja, n'elja[de n'elja[sid & n'elj/u num, s>
1. num (põhiarv, vastava hulga, koguse kohta, kellaaja, arvulise järjekorra kohta) ньыль; (hulga puhul: isikut märkivate meessoost sõnadega, mitmuslike sõnadega, isikuliste asesõnade mitmusega ja paarisesemeid märkivate sõnadega) ньыль кузя
nelikümmend neli ньыльдон ньыль
neli tuhat ньыль сюрс
neli viiendikku ньыль витьмос
neli korda kolm on kaksteist ньылез куиньпол унояса дас кык луэ
neli korda rohkem ньыльлы тросгес
nelja meetri pikkune ньыль метръем
neli last ньыль нылпи
neli aastat ньыль ар
neli kuud tagasi ньыль толэзь талэсь азьло
neli päeva kestev v pikk v vana ньыль нуналъем
lehekülg neli ньылетӥ бам
meid oli [kokku] neli ми ньыль кузя
teid on neli korda rohkem тӥ ньыльполлы тросгес
aknani on meetrit neli v kolm-neli meetrit укноозь ог ньыль метр я. ньыль метръёс
istuge trammile [nr] neli ньылетӥ трамвае пуксе
2. s (number 4, hinne, mängukaart) ньыль
sai eksamil nelja, tegi eksami nelja peale v neljale экзаменын ньыль басьтӥз
Liitsõnad
nelja+
neljakorruseline ньыль этажъем
neljatoaline ньыль комнатаен

saama <s'aa[ma s'aa[da s'aa[b saa[vad s'aa[dud, s'a[i saa[ge s'aa[dakse v>
1. (väljendab objekti siirdumist kellegi omandusse, kasutusse) басьтыны, басьтылыны; (omandama) басьтыны
sai kirja гожтэт басьтӥз
emalt on ta saanud tumedad juuksed анаезлэсь со пеймыт йырсиоссэ басьтэм
ta sai puhkust со отпуск басьтӥз
sai kirjandi eest viie гожтэм ужез понна вить басьтӥз
kust võiks selle kohta infot saada? кытысь та сярысь тодыны луэ?
siit saab alguse Pedja jõgi татысен кутске Педья шур
maja on odavalt saada коркаез дунтэм басьтыны луэ
sain nohu пыэд йӧтӥз
olen külma saanud мон кынтӥськи
terve öö ei saanud ta und уйбыт умме усьыны ӧз быгат
ta on küllalt muret tunda saanud со ӧжыт куректон ӧз адӟы
2. (hankima, muretsema) поттыны, шедьтыны
nendest kaevandustest saadakse põlevkivi та шахтаосысь сланец потто
kust saaks abilisi? кытысь юрттӥсьёс шедьтоно?
nad said teise lapse соослэн кыкетӥ пиналзы вордскиз
heina saadi tänavu kolm kuhja туэ куинь зурод турын пуктӥзы
rahune, katsu endast võitu saada! буйгатскы, астэ кияд кут!
3. (väljendab tegevust, millega õnnestub objekt panna, suunata, viia mingisse kohta, olukorda, seisundisse) пӧрмыны, луыны, быгатыны, пишмыны
vaevaga sai ta kingad jalast солэн мырдэм пыдкуксэ кылемез луиз
ma ei saanud toitu suust alla мынам сиськыны уг пӧрмы
haigus sai mehe pikali висён пиосмуртэз выдтӥз
poiss ei saanud mootorratast käima пияш мотоциклэз лэзьыны ӧз быгаты
4. (muutuma) луыны
sai kurjaks солэн вожез потӥз
märkamatult on lapsed suureks saanud шӧдымтэ шорысь нылпиос бадӟым будӥзы
iga poiss tahab tugevaks saada котькуд пилэн кужмогес луэмез потэ
vihm tuleb, saate märjaks! зор лыктэ, котмоды ук!
tahaksin temaga tuttavaks saada соин тодматскеме потэ
kelleks sa tahad saada? кин луэмед потэ?
sain temaga sõbraks соин эшъёс луим
Mari on varsti emaks saamas Мари кематэк анай луоз
5. ([välja] tulema) пӧрмыны; (juhtuma) луыны
temast oleks võinud kunstnik saada солэсь умой суредась пӧрмысал
neist palkidest saab saun та коръёслэсь мунчо пӧрмоз
mis siis minust saab? монэным нош ма луоз?
remont sai korralik ремонт умой лэсьтэмын
kell hakkab kaks saama кематэк кык час луоз
6. (suutma, võima) быгатыны
ma ei saanud mõtelda мон малпаны уг быгатӥськы
ära aita, ma saan isegi эн юртты, мон ачим но быгато
ta ei saanud tulla со лыктыны ӧз быгаты
nii ei saa enam edasi elada тазьы улыны уг луы ни
7. (piisama, aitama) тырмыны
kas saab sellest või valan lisa? таин тырмоз яке нош лэзём?
8. (jõudma, pääsema kohta v kohast, teat asendisse, seisundisse, tegevusse vms) вуыны
saa siis ilusasti koju! умой бертыса вуы!
kuidas sa nii äkki siia said? кызьы тон татчы вуид?
asi saab varsti kombesse кематэк ваньмыз умой луоз
buss sai lõpuks liikuma автобус
tehke silmapilk, et minema saate! kõnek кошке татысь сэрыт!
9. kõnek (sisult 1. isikut esindavates passiivilausetes) луыны
kõik saab tehtud ваньмыз лэсьтэмын луоз
suvel sai palju reisitud гужем трос отчы-татчы ветлӥ
10. (püsiühendites, mis väljendavad kinnitust, möönmist) луыны, пӧрмыны
saagu mis saab, mina lähen котьма мед луоз, мон мынӥ
11. (tulevikku väljendavates liitvormides) кутскыны
meie elu saab raske olema милям улонмы секыт луыны кутскоз

seitse <seitse s'eitsme seitse[t -, s'eitsme[te s'eitsme[id num, s>
1. (põhiarv, vastava hulga, koguse kohta, kellaaja, arvulise järjekorra kohta) сизьым; (hulga puhul: isikut märkivate meessoost sõnadega, mitmuslike sõnadega, isikuliste asesõnade mitmusega ja paarisesemeid märkivate sõnadega) сизьым; (hulga, arvulise järjekorra puhul) сизьым
kakskümmend seitse кызь сизьым
seitse tuhat сизьым сюрс
seitse kaheksandikku сизьым тямысмос
kaks korda seitse on neliteist кык пол сизьым луэ дас ньыль
tal on seitse poega солэн сизьым пиез
kell seitse õhtul сизьым часын ӝыт
kell on pool seitse дыр куать но ӝыны
kell saab kümne minuti pärast seitse дас минуттэк сизьым
viis minutit puudub seitsmest вить минуттэк сизьым
2. (märgib rohkust, intensiivsust) сизьым
seitsme luku taga сизьым ӧс сьӧрын
sõitis seitsme maa ja mere taha сизьым музъем но зарезь сьӧрын
näeb vaeva seitsme mehe eest сизьым воргорон кадь ужа
3. (number 7, mängukaart) сизьым
ärtu seitse черви сизьым
Liitsõnad
seitsme+
seitsmekilomeetrine сизьым иськемъем
seitsmelapseline сизьым нылпиё
seitsmevärviline сизьым буёло

viis1 <v'iis viie v'ii[t v'ii[de, vii[te v'iis[i num, s>
1. num (põhiarv, vastava hulga, koguse kohta, kellaaja, arvulise järjekorra kohta) вить; (hulga puhul: isikut märkivate meessoost sõnadega, mitmuslike sõnadega, isikuliste asesõnade mitmusega ja paarisesemeid märkivate sõnadega) вить кузя; (hulga, arvulise järjekorra puhul) вить
viiskümmend viis витьтон вить
viis tuhat вить сюрс
viis päeva вить нунал
kell viis õhtul вить часын ӝыт
teos ilmus viies köites гожтос вить люкетэн потӥз
buss number viis вить номеро автобус
tunnen teda nagu oma viit sõrme piltl вить чыньыме кадь тодӥсько мон сое
2. s (number 5, mängukaart) вить; (hinne) вить
poti viis вить пик
sai kirjandi eest viie гожтэмез понна вить басьтӥз
Liitsõnad
viie+
viiekeeleline muus вить сиё
viiekeelne вить кыло
viiekilone вить килограммъем
viiekrooniline вить кронаё
viiekuine вить толэзьем

üheksa <üheksa üheksa üheksa[t -, üheksa[te üheksa[id num, s>
1. num (põhiarv, vastava hulga, koguse kohta, kellaaja, arvulise järjekorra kohta) укмыс; (hulga puhul: isikut märkivate meessoost sõnadega, mitmuslike sõnadega, isikuliste asesõnade mitmusega ja paarisesemeid märkivate sõnadega) укмыс; (hulga, arvulise järjekorra puhul) укмыс
üheksaga korrutama укмыс пол басьтыны
üheksaga jagama укмыслы люкыны
liida üheksale kaks укмыс вылэ кык будэты
kolm korda kolm on üheksa куинь пол куинь луэ укмыс
meid on üheksa [inimest] ми укмыс кузя
2. s (number 9) укмыс; (mängukaart) укмыс
araabia üheksa араб укмыс
ärtu üheksa укмыс червь
Liitsõnad
üheksa+
üheksakorruseline укмыс этажъем я. этажо
üheksakuine укмыс толэзьем


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur