[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 33 artiklit

aegu <'aegu adv, postp>
1. postp [gen] дыръя, котырын
lõuna aegu лымшоран (я. нуназеян) дыръя
pühade aegu шутэтсконъёс (я. праздникъёс) дыръя
kella kümne aegu дас час которын
Esimese maailmasõja aegu Нырысетӥ дуннеысь ожгар дыръя
päikesetõusu aegu шунды ӝужан (я. ӟардон) котырын
2. adv (liitsõna järelosa) дыръя, котырын
enneaegu дырызлэсь вазь
hiljaaegu кемалась ик ӧвӧл, алигес
ühtaegu огдыре

aste2 <aste 'astme aste[t -, 'astme[te 'astme[id s>
1. (trepiaste) лёгет
kiviaste из лёгет
puuaste пу лёгет
trepiaste тубат (я. падӟа) лёгет
kõrgete astmetega trepp ӝужыт лёгетъёсын тубат (я. падӟа)
madalate astmetega trepp лапег лёгетъёсын тубат (я. пагӟа)
astmelt astmele astuma лёгетысь лёгетэ вамыштыны
rõdult viivad astmed aeda терассаысь лёгетъёс садэ нуо
nõlvast alla pääses astmeid mööda гурезь бамалысь лёгетъёс кузя васькыны луэ вал
ta tõusis ametiredelil astme võrra kõrgemale piltl ужан лёгетъя со вылэгес ӝутскиз выжт.в.
2. (arengutase, -etapp, staadium, järk, alajaotus) степень, стади(я), ступень,
alamaste самой улӥ степень (я. стади(я))
algaste кутскон стади(я) (я. ступень)
arenemisaste азьланьскемлэн стадиез (я. ступенез)
ettevalmistusaste дасяськем стади(я); дась луон стади(я)
joobeaste кудӟон стади(я)
keskaste шор стади(я)
kohtuaste jur судъя инстанци(я)
küpsusaste põll быдэ вуэмлэн степенез, вуэмлэн степенез выжт.в.
sugulusaste ӵыжы-выжы луонлэн степенез
tulekindlusaste тыллы пумит луэмлэн степенез
tõenäosusaste луонлыклэн (я. вероятностьлэн) степенез
täpsusaste шонерлыклэн (я. точьностьлэн) степенез
vaheaste промежуточной стади(я)
vanuseaste арлыд группа
võrdlusaste keel ӵошатон полэс (я. степень)
ülemaste самой вылӥ степень (я. стади(я))
üleminekuaste выжон стади(я)
määrdumise aste кырсьмемлэн ступенез
nad on võimete poolest ühel astmel ас быгатонлыкъёссыя соос одӥг кадь ступеньын
haiguse esimene aste висьыны кутскемлэн нырысетӥ стадиез
keskmise astme joove кудӟемлэн шоретӥ степенез
inimühiskonna arenemise varajasemad astmed адями обществолэн азьланьскемезлэн самой вазь ступеньёсыз
esimese astme põletushaav нырысетӥ степенё ку сутскон
3. tehn (raketi osa) ступень
kanderaketi esimene aste ракета-носительлэн нырысетӥ ступенез
4. mat (võrdsete tegurite korrutis) степень
kaks neljandas astmes кык ньылетӥ степеньын
esimese astme võrrand нырысетӥ степеньем уравнение
5. keel (astmevahelduses) ступень
tugev aste юн (я. вошъяськыны быгатӥсьтэм) ступень
nõrk aste ляб (я. вошъяськыны быгатӥсь) ступень
6. muus (helilaadi iga heli) ступень
7. (teenistusaste, kraad) степень
magistri aste магистрлэн степенез

auhind <+h'ind hinna h'inda h'inda, h'inda[de h'inda[sid & h'ind/u s> кузьым, коньдон кузьым
rahaline auhind коньдон кузьым
ergutusauhind данъян кузьым
eriauhind нимаз кузьым
peaauhind валтӥсь кузьым
rändauhind киысь кие ветлӥсь кузьым
auhindu jagama кузьымъёсты люкылыны
ta võitis esimese auhinna со нырысетӥ кузьымез басьтӥз (я. вормиз)
ta sai teise auhinna со кыкетӥ кузьым басьтӥз (я. вормиз)
neid peeti auhinna vääriliseks соослы кузьым сётыны малпамын вал
ei olnud ühtki esimese auhinna väärilist tööd нырысетӥ кузьым басьтон понна одӥг ушъямон уж но ӧй вал

avalikkus <aval'ikkus aval'ikkuse aval'ikkus[t aval'ikkus[se, aval'ikkus[te aval'ikkus/i & aval'ikkuse[id s>
1. калыклы тодымон луон, публичной луон, гласной луон
kohtumenetluse avalikkus судлэсь мынэмзэ но азьланськемзэ ваньзылы тодыны быгатыны луон
protsessi avalikkus процесслэн шара мынэмез
2. (üldsus) общественность, тодмо но сӥё-дано адямиос
kirjandusavalikkus литература общественность
muusikaavalikkus крезьгур общественность
spordiavalikkus спорт общественность
avalikkuse esindajad общественностьлэн оскымон адямиоссы (я. представительёссы)
avalikkuse poole pöörduma общественностьлы вазиськыны
kunstnik astus esimese näitusega avalikkuse ette суредась калыклы нырысьсэ аслаз адӟытонэныз возьматскиз
romaan köitis laiema avalikkuse tähelepanu роман калыклэсь бадӟым саклыксэ ас палаз берыктӥз

ealine <'ealine 'ealise 'ealis[t 'ealis[se, 'ealis[te 'ealis/i & 'ealise[id adj>
1. (hrl liitsõna järelosa) арлыдъем, арлыдо, аресо, аресъем
esimese klassi ealine poiss нырысетӥ классэ ветлоно аресъем пияш
keskealine шоро-куспо арлыдъем (арлыдо)
kooliealine школае ветлоно аресъем
minuealine мон арлыдъем (аресъем)
pensioniealine пенсионер арлыдъем
2. (vanuseline) арлыд, арес, арлыдэн герӟаськем
ealised iseärasused арлыд аспӧртэмлыкъёс
ealised nihked organismis организмын арлыдэн герӟаськем воштӥськонъёс

eelõhtu <+'õhtu 'õhtu 'õhtu[t -, 'õhtu[te 'õhtu[id s> нунал азь
väljasõidu eelõhtul кошкон нунал азьын
võistluste eelõhtul нюръяськон нунал азьын
Esimese maailmasõja eelõhtu Нырысетӥ быдӟым ожлэн кутскон нунал азез
revolutsiooni eelõhtu революцилэн кутскон нунал азез

esimene <esimene esimese esimes[t esimes[se, esimes[te esimes/i num, adj> нырысетӥ, нырысь, валтӥсь
esimene aprill нырысетӥ оштолэзь
esimene peatükk нырысетӥ глава
esimene korrus нырысетӥ этаж
esimene pööre keel нырысетӥ лицо
esimene kirjanduslik katsetus нырысетӥ литературной эскертон (я. оскалтон)
esimene eestikeelne raamat нырысетӥ эстон кылын книга
esimene roog нырысетӥ сиён (я. блюдо)
esimene vastutulija нырысетӥ пумитэ шедем
esimene tüürimees валтӥсь штурман
vanemate esimene laps анай-атайлэн нырысетӥ пиналзы
näidendi esimene vaatus пьеса сярысь нырысетӥ вазиськон
saali esimesed read залысь нырысетӥ радъёс
esimene õpilane klassis класын нырысетӥ дышетскись
esimene lumi нырысетӥ лымы
küla esimene kaunitar гуртысь нырысетӥ чеберай
esimene armastus нырысетӥ яратон
esimene ettejuhtuv ese нырысетӥ шедем арбери
esimese astme põletushaav нырысетӥ степенё сутскем (я. сутӥськем)
esimese klassi õpilane нырысетӥ классын дышетскись
esimese järgu lukksepp нырысетӥ разрядэн слесарь
esimese liigi autojuht валтӥсь маркалэн шофёрез
esimese klassi vagun нырысетӥ класс вагон
esimese sordi kaup нырысетӥ сорт вуз
esimese numbri poiss kõnek котькытын нырысетӥ пияш (я. пи, пиёк)
esimesel pilgul нырысь учкемъя
esimesel võimalusel нырысетӥ луонлыкъя
esimesel hetkel соку ик я. кутсконаз
esimeses järjekorras нырысетӥ черодын
esimest korda elus улонын нырысьсэ
esimese mulje põhjal otsustama нырысьсэ адӟемъя малпаны
esimese hooga v hoobiga v ropsuga ei taibanud ma midagi kõnek нырысетӥ кутскемен номырзэ но ӧй вала

grupp <gr'upp grupi gr'uppi gr'uppi, gr'uppi[de gr'uppi[sid & gr'upp/e s> группа
etniline grupp этнической группа
sotsiaalne grupp мер группа
invaliidsusgrupp инвалид группа
luuregrupp разведка группа
operatiivgrupp оперативной группа
päästegrupp утись (я. мозмытӥсь) группа
töögrupp ужан группа
vanusegrupp арлыд группа
veregrupp füsiol вир группа
väegrupp sõj войсковой группа
skulptuuride grupp скульптураосын группа
esimese grupi invaliid нырысетӥ группаен инвалид
gruppideks jagunema группаослы люкиськыны
gruppidena paiknema группасоын интыяськыны

halvatus <halvatus halvatuse halvatus[t halvatus[se, halvatus[te halvatus/i s> пери шуккон, пери шуккем, пралич, парализовать карем
täielik halvatus быдэсак паралич
lastehalvatus нылпи паралич
jäsemete halvatus ки-пыд паралич
näolihaste halvatus ймныр быгыт паралич
ta sai halvatuse, tal oli halvatus солэн паралич вал
esimese kohkumise halvatus oli järsku kadunud нырысь кышкатскыса парализовать карем шуак быриз

hulka <h'ulka adv, postp> vt ka hulgas, hulgast
1. postp [gen] (sekka, seltsi) пӧлы, доры, борды
kadus rahva hulka калык пӧлы ышиз
poiss läks teiste laste hulka пияш (я. пи, пиёк) мукет пиналъёс пӧлы (я. доры) мынӥз
istuge meie hulka пуксе(лэ) ми пӧлы (я. доры)
mina ei sobi teie hulka мон тӥ пӧлы уг тупаськы
poetas ka mõne sõna meie jutu hulka милям вераськон куспамы но куд-ог кылъёс пыртылӥз
kartulite hulka on sattunud kive картофка пӧлы из шедем
ilves kuulub kaslaste hulka балян коӵыш выллемъёс пӧлы пыре
ta kuulub kooli parimate õpilaste hulka со школаысь тужгес но визьмоосыз дышетскисьёс пӧлы пыре
sportlane ei pääsenud esimese kümne hulka ӵошатскись (я. спортсмен) нырысетӥ дас адями пӧлы пырыны ӧз быгаты
2. adv (kampa, sekka, lisaks) куспе
kakelge, mis te mind sinna hulka kisute жугиське, мар монэ отчы куспады кыскиськоды
mahlale on vett hulka valatud соке ву понэмым (я. йылтэмын)
3. adv kõnek (tunduvalt, palju) туж, уно
ta on hulka noorem со туж егит ук
ta saabus hulka hiljem со туж бер вуиз
sa oled hulka kasvanud туж будэмед ук

impulsiivne <impuls'iivne impuls'iivse impuls'iivse[t -, impuls'iivse[te impuls'iivse[id adj> (esimese tõuke mõjul toimiv v toimuv, äge) импульсивной
impulsiivne loomus тур-пар (я. импульсивной) натура
impulsiivne iseloom тур-пар (я. импульсивной) сям
impulsiivne inimene тур-пар (я. импульсивной, я. шоккес, я. ассэ ачиз возьыны быгатӥсьтэм) адями
impulsiivne käitumine астэ ачид импульсивно (я. тур-пар, я. шоккес) возён

invaliid <inval'iid invaliidi inval'iidi inval'iidi, inval'iidi[de inval'iidi[sid & inval'iid/e s> сӧсыр, ӧлексы, инвалид
lapsinvaliid ӧлексы нылпи
sõjainvaliid ожын сӧсырмем, ожысь инвалид
tööinvaliid уж дурын сӧсырмем
esimese grupi invaliid нырысетӥ группаысь инвалид
invaliidiks jääma сӧсыр (я. ӧлексы) луыны

iseseisev <+s'eisev s'eisva s'eisva[t -, s'eisva[te s'eisva[id adj>
1. (sõltumatu) эрико, нимаз, суверенной
iseseisev riik эрико (я. суверенной) кун
iseseisev juhtimisorgan аскоже кивалтон орган
iseseisvaks riigiks saama эрико (я. суверенной) кун луыны
riik kuulutati iseseisvaks кунэз эрико ялӥзы
2. (teiste abita tehtav, algupärane) нимаз, аскоже, ас кужымен
iseseisev arvamus нимаз малпан
õpilaste iseseisev töö дышетскисьёслэн самостоятельной ужзы
noored alustasid iseseisvat elu пиналъёс аскожазы (я. нимаз) улыны кутскизы
on oma otsustes üpris iseseisev аслаз решениосаз туж эрико
3. (omaette) нимаз, аскоже
iseseisev bilanss maj нимаз баланс
andis esimese iseseisva kontserdi со нырысетӥ нимаз (я. сольной) концерт сётӥз

jagu <jagu j'ao jagu j'akku, jagu[de jagu[sid s>
1. (osa, jaotamise v jagunemise tulemus) люкет; пилет; (osasaam) пай, люкет
suurem v enam jagu rukist oli lõigatud ӟеглэн бадӟым люкетэз арамын вал
igaüks sai saagist oma jao котькудӥз ас люкетсэ басьтӥз шедьтэмысь (я. кутэмысь)
enamalt v suuremalt jaolt уно дыръя; ӵем дыръя
2. kõnek (kuuluvuse puhul, kelle-mille oma) ас (кинлэн ке маиз ке аслаз луэмез возьматэ)
minu jagu аслам
õe jagu апаелэн (я. сузэрелэн) аслаз
isa jagu атаелэн аслаз
raamat on sõbra jagu эшелэн книгаез
kübar on ema jagu анаелэн изьыез
jalgratas on isa jagu атаелэн велосипедэз
said oma jao kätte аслэсьтыдзэ басьтӥд ни
kelle jagu see on? кинлэн та?
3. (mõõdu, määra v aja puhul) ог, пала, котыр, ёрос, -лы
ta on minust pea jagu pikem со мынэсьтым одӥг йырлы ӝужытгес
ostis talu jagu maad одӥг хуторлы музъем басьтӥз
mantlil peab kasvamise jagu ruumi olema пальто будэмлы луыны кулэ
lõhkusin nädala jao puid valmis быдэс арнялы пу пильылӥ
väljasõit lükkus tunni jao edasi кошкон быдэс часлы ӝегатскиз
panges on liitri jagu vett ведраын литр пала вуэз вал
ostsin meetri jagu riiet одӥг метр котыр басма басьтӥ
meil on tubli jagu veel minna милемлы умой ик мыноно на, милемлы мыноно но мыноно эшшо
lund on juba paras jagu maas лымы трос гинэ усем ини
üks jagu imelik lugu туж паймымон учыр
selleks kulub üks jagu aega солы дыр трос мыноз
hommikust jagu ööd hakkas sadama ӵукна пал зорыны кутскиз
see juhtus sügisest jagu talve со тол пал вал
4. (teose alaosa) люкет (к-сь произведенилэн)
romaani esimese osa teine jagu романлэн нырысетӥ люкетэзлэн кыкетӥ люкетэз
kalendri teine jagu календарьлэн кыкетӥ люкетэз
filmi teine jagu фильмлэн кыкетӥ люкетэз
näidend kahes jaos кык люкетъем пьеса
5. sõj ёз, люкет, отделение
laskurjagu ыбылӥськись ёз, стрелковой отделени|е
piilurjagu дозорной ёз (я. отделение)
neljanda jao reamees ньылетӥ ёзэсысь (я. отделениысь) рядовой
6. kõnek (liik, laad, sort) :
õhemat jagu riie векчигес басма
mitmest jaost seemned пӧртэм пумо кидысъёс
mõni jagu inimesi armastab hoobelda адямиос пӧлысь тросэз ушъяськыны яратэ

juhendaja <juhendaja juhendaja juhendaja[t -, juhendaja[te juhendaja[id s> кивалтӥсь, руководитель; (erioskuste õpetaja) кивалтӥсь, руководитель; (kasvataja, õpetaja) визьмась, индылӥсь, дышетӥсь; (kursuse vms hooldaja) валтӥсь, нуись
teaduslik juhendaja тодос кивалтӥсь
diplomitöö juhendaja диплом ужен кивалтӥсь
kunstiringi juhendaja изобразительной искусствоя кружокез нуись
noortööliste juhendaja егит ужасьъёслэн индылӥсь сы (я. юрттӥсьсы)
esimese kursuse juhendaja нырысетӥ курслэн валтӥсез

jutt1 <j'utt juti j'utti j'utti, j'utti[de j'utti[sid & j'utt/e s>
1. (joon, kriips) гож, полоса, чур
suitsujutt ӵын гож
tulejutt тыл полоса
siniste juttidega seelik чагыг гожмо юбка
laps veab paberile jutte нылпи бумага вылэ гожъёс гожма
veale oli punane jutt alla tõmmatud янгыш горд гожен пусъемын вал
täht langes, hele jutt taga бераз югыт гож кельтыса, кизили усиз
jutte täis vedama чурен-чурен карыны, гожъёсын гожманы
2. (löök, sirakas) шуккем, шуккон
tõmbas hobusele juti üle selja валлэн тыбыраз сюлоен шуккиз
3. (kiirus, hoog) вань кужмысь, туж ӝог, юн
laps pani tulise jutiga koju нылпи шокпотыса дораз (я. гуртаз) бертӥз
jänes lippas tulist jutti лудкеч вань кужмысьтаз пегӟиз
magas jutiga hommikuni välja ӵукнаозь шӧдылытэк изиз
tahtis esimese jutiga jooksu pista нырысь ик солэн синтэм-пельтэм пегӟемез потӥз
4. (füsioloogiliste ja psüühiliste äkkhoogude kohta) :
valujutt чир кеськытозь вӧсь
tal käis tuline jutt üle selja со пӧсекъяны кутскиз
südame alt käis külm jutt läbi витёнтэм шорысь юзыр-кезьыр луыса кошкиз

järk <j'ärk järgu j'ärku j'ärku, j'ärku[de j'ärku[sid & j'ärk/e s>
1. (väärtuse v tähtsuse aste, kategooria) степень, разряд, сорт, категори(я)
kvalifikatsioonijärk квалификация разряд
küpsusjärk вуэм (я. быдэ вуэм) степень
spordijärk sport спортъя разряд
tariifijärk maj тарифъя разряд
kõrgusjärk ehit ярус
vanusejärk арлыдъя категори(я)
esimese järgu diplom нырысетӥ степенё диплом
teise järgu medal кыкетӥ степенё медаль
esimese järgu orden нырысетӥ степенё орден
viienda järgu lukksepp витетӥ разрядэн слесарь
hea esimese järgu tõlk туж умой (я. усто) берыктӥсь
esimese järgu hotell нырысетӥ разрядэн кунокуа (я. гостиница)
kolmanda järgu söökla куинетӥ сортъем сиськонни
teise järgu tähtsusega asi кулэлыкезъя кыкетӥ степенен уж
järguta sportlane разрядтэк спортсмен
2. (piiratud osa, lõik) люкет, юдэс, вакыт, черод
tee viimane järk сюрэслэн берпуметӥ люкетэз
loe meile ette üks järk oma uuest romaanist лыдӟы милемлы выль романысьтыд люкетсэ
elektrijaama esimene järk дыкужымстанцилэн нырысетӥ люкетэз
3. (ajajärk, periood, arengu- v teostusaste) вакыт, кусып, дыр
algusjärk кутскон вакыт
ehitusjärk пуктӥськон-лэсьтӥськон вакыт
elujärk улонлэн вакытэз
ettevalmistusjärk дасяськон вакыт
kasvujärk будон кусып
kujunemisjärk формироваться кариськон дыр
peitejärk ватэм (я. лушкем) вакыт
üleminekujärk выжон (я. потон) вакыт
4. mat рад, порядок
5. sõj ранг
esimese järgu kapten нырысетӥ ранго капитан

kavandama <kavanda[ma kavanda[da kavanda[b kavanda[tud v> (kavandit tegema) моделировать карыны; (üldjoontes visandama) малпаны; (plaanitsema) малпаны
uusi kleidimoode kavandama выль дэрем вылтышъёсты моделировать карыны
kavandasin mõttes uue kõne ас поннам выль веранме малпай
kavandati meetmed puuduste kõrvaldamiseks тырмымтэосты быдтон понна ужрадъёсты малпазы
romaan on kavandatud triloogia esimese osana роман трилогилэн нырысетӥ люкетэз шуыса малпамын
kavandatud on ehitada mitu uut tootmishoonet кӧня ке выль цех пуктыны малпамын

koht <k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid & k'oht/i s>
1. (piirkond, maaala, paik, asukoht) инты; (maakoht) инты
soine koht нюро инты
looduskaunis koht чебер инкуазен инты
seenekoht губиё инты
kohtusime kokkulepitud kohas вераськем интыын пумиськимы
kus kohas sa elad? кытын тон улӥськод?
kust kohast sa pärit oled? кытысь тон луиськод?
pane asjad oma[le] kohale tagasi! арбериосты берен интыяз пон!
2. (paik istumiseks, viibimiseks, eseme, keha vms kitsam piirkond, millegi osa, lõik, katkend) инты
mugav koht пуконо кадь инты
haige koht висись инты
magamiskoht изён инты
kahesaja kohaga saal кык сю интыен зал
kas see koht on vaba? та инты буш-а?
3. (ameti-, teenistus-, töökoht) инты, ужинты
direktorikoht директор инты
õpetajakoht дышетӥсь инты
koht parlamendis парламентын инты
poole kohaga töötama ӝыны ужинтыен ужаны
4. (asend, seisund, positsioon) инты
silmapaistev koht адскымон инты
esimese koha pärast võitlema нырысетӥ инты понна нюръяськыны
5. (maa ja majapidamine) инты
väike koht пичи инты
kohta päriseks ostma интыез аслыд басьтыны
kohta rendile andma интыез арендае сётыны
Liitsõnad
koht+
kohtvalgustus инты югдытон

kündma <k'ünd[ma k'ünd[a künna[b k'ün[tud, k'ünd[is k'ünd[ke v>
1. гырыны; (üles) гырыны :
sügavalt kündma мур гырыны
adraga kündma герыен гырыны
traktoriga kündma тракторен гырыны
sööti kündma аналтэм бусыез гырыны
kündis esimese vao sisse нырысетӥзэ чурез гыриз
isa on väljal kündmas атай бусыез гыре
kesa tahab veel kord läbi kündda пар бусыез нош ик гыроно
kündsime karjamaa põlluks возьвылэз бусылы гыримы
kündis põllu kartuli alla бусыез картошка мерттыны гыриз
kündis adra katki гырыса герызэ чигиз
pool põldu jäi veel künda ӝыны бусы гыроно кылиз на
künnab juba kümnendat aastat hariduspõldu piltl дышетскон бусыез дасэтӥ арзэ гыре ини
kündmata põllud гырымтэ бусыос
2. piltl (merd sõitma) гырыны; (uuristama) гырыны
laevad künnavad merd вулэйкыос зарезез гыро
künnab merd kaptenina капитан луыса зарезез гыре
siga kündis kartulivaod lahti парсь картошка чуръёсты гырылӥз

künnis <künnis künnise künnis[t -, künnis[te künnise[id s>
1. (lävepakk, lävi) ӧс кусып
kõrge künnis ӝужыт ӧс кусып
maja künnis корка пырон ӧс кусып
peatus künnisel ӧс кусыпе дугдӥз
perenaine ilmus künnisele кузё кышно ӧс кусыпе потӥз
ma pole juba ammu üle selle maja künnise astunud та коркалэн ӧс кусыпез вамен потэме я. та корка пыраме кемалась ини
2. piltl (millegi vahetu lähenemisaeg v algus) потон я. кутскон
kahekümne esimese sajandi künnisel кызь одӥгетӥ дауре потонын я. даур кутсконын
uue ajastu künnisel выль вакытэ потонын
3. geogr (piklik kõrgendik) изнэс я. вырйыл чур

maadlema <m'aadle[ma maadel[da m'aadle[b maadel[dud v> (sülitsi võitlema, seljatada püüdma) нюръяськыны; piltl (vaeva nägema, rassima) жугиськыны; piltl (protsessima, õiendama, kisklema) жугиськыны, ожмаськыны
poisid maadlevad murul пиос гуждор вылын нюръясько
ta maadleb keskkaalus со шоро-куспо сектала категориын нюръяське
maadles esimese vastasega viiki нырысетӥ вожвылъяськисеныз вормонэз шори люкиз
lahingus maadeldi elu ja surma peale ожмаськонын улон но кулон понна нюръяськизы
ta maadles kaua haigustega со кема висёнъёсын нюръяськиз
erakonnad maadlesid omavahel партиос куспазы нюръяськизы
koolis maadlesin matemaatikaga школаын математикаен нюръяськи
maadlesin kaua iseendaga, enne kui otsustasin дӥсьтэмелэсь азьло кема асэным нюръяськи

maasikas <maasikas maasika maasika[t -, maasika[te maasika[id s>
1. bot (püsiktaim Fragaria) узы
kõrge maasikas bot (Fragaria moschata) боры
aedmaasikas bot (Fragaria ananassa) виктори|я
metsmaasikas bot (Fragaria vesca) узы
2. (vili) узы, боры; (aedmaasika vili) виктори|я :
suured maasikad бадӟымесь узыос, бадӟымесь борыос
lapsed läksid maasikale нылпиос узы-боры бичаны кошкизы
noppisin esimese küpse maasika нырысетӥ вуэм узыез (я. борыез) ишкалтӥ
ilus tüdruk kui maasikas узы кадь чебер нылаш
Liitsõnad
maasika+
maasikaaeg узы вакыт
maasikaistandik боры бакча
maasikapeenar узы убо
maasikapõld виктория бусы
maasikavälu узы вӧльы
maasikaõis узы я. боры сяська

näitus <n'äitus n'äituse n'äitus[t n'äitus[se, n'äitus[te n'äitus/i & n'äituse[id s> адӟытон, возьматон
aiandusnäitus сад-бакча ужлы сӥзем адӟытон
isikunäitus кинлэн ке но адӟытонэз
keraamikanäitus керамика адӟытон
maailmanäitus дунне адӟытон
personaalnäitus кинлэн ке но адӟытонэз
plakatinäitus плакат адӟытон
põllumajandusnäitus гурт возёс адӟытон
püsinäitus ялан ужась адӟытон
raamatunäitus книга адӟытон
rändnäitus кӧчылӥсь я. интыысь интые выжись адӟытон
sügisnäitus сӥзьыл адӟытон
kevadlillede näitus тулыс сяськаосын адӟытон
näitusel väljapandud esemed, näituse eksponaadid адӟытонэ пуктэм арбериос, экспонатъёс
näitus on avatud v jääb avatuks esimese oktoobrini адӟытон нырысетӥ коньывуонозь усьтэмын
näitust korraldama адӟытон радъяны
vaatasime näitust адӟытонэз учкимы
käisime näitusel адӟытонэ ветлӥмы

pilt <p'ilt pildi p'ilti p'ilti, p'ilti[de p'ilti[sid & p'ilt/e s>
1. (tasapinnaline kujutis) суред
looduspilt инкуазь суред
piltidega raamat суредъёсын книга
ma joonistan sinust pildi тынэсьтыд тусбуйдэ суредасько
ta tütar on ilus nagu pilt солэн нылыз картинка кадь чебер
2. (foto) туспуктэм, фотографи, фото
mustvalge pilt сьӧд-тӧдьы туспуктэм
grupipilt группаен пуксем туспуктэм
pulmapilt сюан туспуктэм
tegi v võttis pojast pilti пизэ туспуктӥз
3. kõnek (röntgeniülesvõte) снимок
röntgenipilt рентген снимок
4. kõnek (film) кино вер.к.
kinos jookseb hea pilt клубын умой кино возьмато
5. (vaatepilt, olukord, seis) суред; (üldmulje) адӟем
pilt plahvatuskohal oli kohutav пуштэм интыын кӧшкемыт суред вал
6. (ettekujutus, ülevaade) суред, син азе пуктон
lõin endale kirjanduse järgi pildi Maltast лыдӟем литература вылэ пыкъяськыса, Мальтэз син азям пуктӥ
7. (sõna, kujutava kunsti, muusika abil loodav kujutis) суред
pildid külaelust гурт улонысь суредъёс
8. kirj, teater (lavateose lõik) люкет, суред
esimese vaatuse teine pilt нырысетӥ люкетысь кыкетӥ суред
Liitsõnad
pildi+
pildiraamat суред-книга
pilt+
piltmõistatus ребус

poolaasta <+'aasta 'aasta 'aasta[t -, 'aasta[te 'aasta[id s> арлэн ӝыныез, пал ар
esimese poolaasta töötulemused нырысетӥ пал арллы уж йылпумъянъёс

rühm <r'ühm rühma r'ühma r'ühma, r'ühma[de r'ühma[sid & r'ühm/i s>
1. (salk, grupp) группа
balletirühm балетной группа
õpilasrühm, õpilaste rühm, rühm õpilasi дышетскисьёслэн группазы
rühmadesse jaotama группаослы люкиськыны
2. sõj (kompanii [v patarei] koosseisu kuuluv allüksus) взвод
luurerühm разведкае ветлӥсь взвод
3. (liik, klass, tüüp) вид, порода, род; (osa elanikkonnast v ühiskonnast) группа
etnilised rühmad этнической группаос
murderühm keel диалектной группа
esimese rühma veri нырысетӥ группаысь вир
4. keem (sarnaste omadustega elemendid perioodilisustabelis, orgaanilise ühendi molekuli osa); mat (hulk algebralistes struktuurides) группа
aminorühm аминогруппа
Liitsõnad
rühma+
rühmajuht группаен кивалтӥсь

valge <v'alge v'alge v'alge[t -, v'alge[te v'alge[id adj, s>
1. adj (lume, piima vms värvi, hele) тӧдьы
valge värv тӧдьы буёл
valge paber тӧдьы кагаз
valge ülikond тӧдьы костюм
valge lipp тӧдьы куншет
valge luik тӧдьы юсь
valge klaar[õun] белый налив
valge vesiroos bot (Nymphaea alba) тӧдьы вусяська
valge kärbseseen bot (Amanita virosa) тӧдьы куткулонгуби
suur valge siga põll бадӟым тӧдьы парсь
valged roosid тӧдьы розаос
valged ja mustad malendid тӧдьыесь но сьӧдэсь шахмат фигураос
valge kohv тӧдьы кофе
valge vein тӧдьы вина
valge liha тӧдьы сӥль
valge vorst тӧдьы сӥльтырем
valge viin кабак вина
valge süsi piltl гидроэнергия
valge kuld piltl хлопок
2. adj (heleda nahavärvusega) тӧдьы
valge rass тӧдьы раса
Ameerika esimesed valged asunikud Америкае улыны лыктэм нырысетӥосыз тӧдьы адямиос
3. adj (maapinna kohta: lumega kaetud, lumine) тӧдьы, лымыё
valge vaip katab maad тӧдьы шобрет музъемез шобыртэ
valged jõulud лымыё я. тӧдьы ымусьтон
valge torm лымыё сильтӧл
4. adj ([küllaldaselt] valgust omav) югыт, тӧдьы; (valgustatud) югдытэм
valge kevadpäev югыт тулыс нунал
valged suveööd югытэсь гужем уйёс
oli ilus valge hommik чебер югыт ӵукна вал
väljas hakkas juba valgeks minema кырын югдыны кутскиз ини
tuba oli valge: kõik tuled põlesid бӧлет югыт вал: вань тылъёс ӝуазы
vastasmaja aknad olid veel valged бускель коркась укноос югдытэмын вал на
tuledest valge tänav тылъёслэсь югыт ульча
5. adj kõnek (valgekaartlik) тӧдьы
valge armee тӧдьы армия
valge terror тӧдьы террор
6. s (valge värv v värvus, valge riietus) тӧдьы
valge on tuntud kui puhtuse sümbol тӧдьы - со чылкытлыклэн пусэз
daam valges тӧдьы дӥсен дама
7. s (heleda nahavärvusega inimene [rassina]) тӧдьы куо
Lõuna-Aafrika valged Лымшор Африкаысь тӧдьы куоос
8. s (valge viin) тӧдьы, кабак
võtsime pitsi valget чарка тӧдьызэ юим
9. s (valge malend) тӧдьы
valge[te] käik тӧдьыослэн черодзы
10. s (munavalge) кукейлэн я. курегпузлэн тӧдьыез, тӧдьы
lõi valged vahule тӧдьыосты шукы луытозязы шуккиз
11. s (silmavalge) синтӧдьы
12. s ([päeva]valgus) югыт
tõusis hommikul esimese valgega ӵукна нырысетӥ сиосын султӥз
suur valge väljas ульчаын чылкак югыт
tahtis valge ajal v valges koju jõuda югытэн дораз вуэмез потэ вал
suvel töötati maal valgest valgeni гужем гуртын югытысен югытозь ужало вал
istusime küünalde valgel сюсьтыл югытъя пукимы
vaatas riidetükki vastu valget басма юдэсэз югыт шоры карыса учкиз
ärkas vara enne valget югытлэсь азьло сайказ
13. s kõnek (parempoolne, valgekaartlane) тӧдьы
valgete ja punaste võitlus тӧдьыослэн но гордъёслэн нюръяськемзы
Liitsõnad
valge+
valgeaine anat виымлэн тӧдьыез
valgehabemeline тӧдьы тушо
valgehallitus тӧдьы перел
valgeharjaline тӧдьы йыло
valgejuukseline тӧдьы йырсиё
valgekaart aj тӧдьы армия
valgekaartlane aj белогвардеец
valgekaartlik белогвардейской
valgekest anat синлэн тӧдьы дыжыз
valgekirju тӧдьыё-ворпо
valgekooreline тӧдьы выло
valgekõhuline тӧдьы кӧто
valgelaiguline тӧдьы виштыё
valgelakaline тӧдьы изнэсо
valgelible füsiol лейкоцит
valgemalm tehn тӧдьы чугун
valgemädanik põll, mets тӧдьы перел
valgepealine (1) (valge peaga) югыт я. сэзь йыро; (2) (valgete juustega) тӧдьы йыро
valgepurjeline тӧдьы тӧлпоё
valgepäine (1) (valgepealine) югыт я. сэзь йыро; (2) (valgejuukseline) тӧдьы йыро
valgerinnaline тӧдьы гадё
valgetiivuline тӧдьы бурдо
valgetriibuline тӧдьы гожмо
valgetähniline тӧдьы виштыё
valgetäpiline тӧдьы точкаё
valgetüveline тӧдьы модосо
valgevahuline, valgevahune тӧдьы шукыё
valgevask tehn латунь
valgevärviline тӧдьы буёло
valgevöödiline тӧдьы гожмо
valgeõieline тӧдьы сяськаё

veerand <veerand veerandi veerandi[t -, veerandi[te veerande[id num, s>
1. num (üks neljandik) одӥг ньыльмос
veerand miljonit одӥг ньыльмос миллион
kaks ja veerand kilomeetrit кык но ньыльмос иськем
kell on veerand viis дыр дас вить минут вите
kella kolmest veerand kuueni куинь часысен вить но дас витёзь
veerand teed v teest on läbitud сюреслэн одӥг ньыльмосэз ортчемын
veerand toodangust läheb ekspordiks поттэм арбериослэн ньыльмосэз экспортлы кошкоз
vett on umbes veerand ämbrit вуэз одӥг ньыльмос ведра
2. s (üks mingi eseme, sündmuse vms neljast võrdsest osast, neljandik) ньыльмос
akadeemiline veerand академи четверть
see juhtus sajandi kolmandal veerandil со луиз даурлэн куинетӥ ньыльмосаз
tükelda kartulid veeranditeks! картошез ньыльмосъёслы вандылы
3. s (üks neljast kooliaasta osast) четверть
esimese veerandi hinded нырысетӥ четверть понна пусъёс
läheneb veerandi lõpp четвертьлэн пумыз вуэ
4. s (esineb Kuu faaside nimetustes) ньыльмос
kuu esimene veerand толэзьлэн нырысетӥ ньыльмосаз
kuu on viimases veerandis толэзь берпуметӥ ньыльмосын
Liitsõnad
veerand+
veerandaasta арлэн ньыльмосэз я. квартал
veerandaeg sport ӝыны тайм
veerandfinaal sport ньыльмос финал
veerandfinalist sport ньыльмос финалист
veerandmailer sport 400 метре бызись
veerandnoot muus ньыльмос нота
veerandpaus muus ньыльмос пауза
veerandpööre ньыльдон вить градуслы берытскон
veerandtund дас вить минут
veerandtunni[li]ne дас вить минутъем

värav <värav värava värava[t -, värava[te värava[id s>
1. капка; (jalg-) ӟезьы, ыбес
rasked võretatud väravad секыт кортэн шуккем капка
hoovivärav гидкуазь я. азбар ӟезьы
kalmistuvärav шайвыл капка
koduvärav дор капка
külgvärav урдэс капка
linnavärav кар капка
merevärav зарезь капка
peavärav бадӟым капка
rippvärav ошем капка
sepisvärav дурем капка
turvavärav утись капка
õhuvärav омыр капка
lattidest väravad пуӵлэсь капка
kahe poolega värav кык пало капка
teeb värava mõlemad pooled lahti капкалэсь кык палзэ ик усьтэ
see värav viib teise tänavasse со капка мукет ульчае потэ
auto sõitis väravast sisse машина капкаетӥ пыриз
koer pääses väravate vahelt v väravast läbi пуны капка вистӥ потӥз
perenaine seisis väraval v väravas кузё кышно капка дораз сылӥз
vaenlane oli linna väravate all v väravais тушмон карлэн капка дораз вал
vahib nagu vasikas uut väravat выль капка шоры ыж кадь долкаса улэ
2. (väravataoline tarind) капка
auvärav дан капка
lüüsivärav hüdr шлюз капка
slaalomivärav sport слалом капка
3. sport (sportmängudes) капка; (õnnestunud katse saata pall v litter üle väravajoone) капка, гол
hokivärav хоккей капка
jalgpallivärav футбол капка
lõi esimese värava нырысетӥзэ капка пыртӥз
mäng lõppes väravateta viigiga шудон капкатэк быриз
Liitsõnad
värava+
väravaava капка
väravaesine капка азьысь инты
väravahaak капка кульчо
väravapost капка юбо
väravatorn aj капкалэн башняез
väravavaht капка возьмась
väravavõti капка усьтон
värava+ sport
väravaala капка дорысь инты
väravajoon капка гож
väravakuningas piltl капка эксэй
väravalöök капкае шуккет
väravavaht капка возьмась
väravavõrk капка чилеп

õigus <'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i & 'õiguse[id s>
1. (kellelegi õigusnormide, tavade vms põhjal kuuluv võimalus, voli, vabadus) эрикрад
poliitilised õigused политика эрикрадъёс
moraalne õigus эсэп эрикрадъёс
vanemlikud õigused анай-атай эрикрадъёс
ainuõigus ⌘ моноэрикрад
allkirjaõigus, õigus dokumentidele alla kirjutada кинюртыны эрикрад
autoriõigus jur автор эрикрад
õigus tööle ужаны эрикрад
rahva enesemääramise õigus йӧскалыклэн ассэ ниман эрикрадэз
õigused ja kohustused эрикрадъёс но одноужъёс
õigusteta orjad эрикрадтэм варъёс
esimese öö õigus aj нырысетӥ уйлы эрикрад
õigusi laiendama эрикрадъёсты паськытатыны
astub pärija õigustesse кылёсбур эрикрадэ пыре
astub oma õiguste eest välja аслаз эрикрадъёсыз понна сылэ
ta õigusi on rikutud солэн эрикрадъёсыз тӥямын
tal on täielik õigus vaikida солэн шып улыны эрикрадэз вань
võttis endale õiguse kõiki käsutada ваньмызлы косъяськыны эрикрадэз вылаз басьтӥз
mis õigusega ta nii teeb? кыӵе эрикрадъя со озьы каре?
haigus andis õiguse koju jääda висён доре кыльыны эрикрад сётӥз
naaber ajab oma õigust [taga] бускель эрикрадъёссэ уте
kool sai gümnaasiumi õigused школа гимназилэсь эрикрадзэ басьтӥз
väljas pimenes, öö astus oma õigustesse piltl пеймыт луиз, уй эрикрадаз пыриз
2. jur (riigi kehtestatud üldkohustuslike käitumisreeglite kogum, õigusnormid) эрикрад
Rooma õigus Рим эрикрад
rahvusvaheline õigus калыккуспо эрикрад
õpib õiguse ajalugu эрикрадлэсь ортчем сюрессэ дышетэ
3. (hrl [püsi]väljendite koosseisus märgib kellegi arusaama[de] õigsust, märgib veendumust kellegi tegude vms õigsuse kohta) эрик, зэмлык
mul on õigus мон палан зэмлык
kohus selgitab, kellel on õigus суд валэктоз, кин палан зэмлык
ema andis nooremale pojale õiguse анай пичиез пиез пала пыриськиз
kummalgi on oma õigus котькудӥзлэн зэмлыкез аслаз
on [oma] õigust täis аслыз осконэн тырмемын
seab oma õigused jalule со аслэсьтыз ик лэсьтоз
pani oma õiguse[d] maksma со аслэсьтыз зэмлыксэ кутытӥз
isa teeb õigust атай йӧнзэ шедьтоз
võim valitseb õiguse üle эрикрад тӧрлык киын
seekord on õigus sinu poolel таяз учыре зэмлык тон палан
seisab v võitleb tõe ja õiguse eest зэмлык но эрикрад понна нюръяське
see, mis ta räägib, on tuline v sula v jumala õigus мар со вера, со зэм
sa ei räägi õigust! тон зэмзэ уд вераськы
Liitsõnad
õigus+
õigusabi эрикрад юрттэт
õigusajalugu эрикрадлэн ортчем сюресэз
õigusakt jur эрикрадо акт
õigusalane эрикрадо
õigusfilosoofia эрикрад философи
õigusharu эрикрадлэн ёзэз
õigusjõud эрикрад кужым
õiguskantsler эрикрадъя канцлер
õigusnorm эрикрад эсэп
õigusnõuanne эрикрадъя валэктон
õigussuhe jur эрикрадо кусып
õigusteadus эрикрад тодос
õigustermin эрикрад нимкыл

üliõpilane <+õpilane õpilase õpilas[t õpilas[se, õpilas[te õpilas/i s> дышетскись, студент
igavene üliõpilane вечной студент
filoloogiaüliõpilane кылосбур студент
geograafiaüliõpilane географи студент
kaasüliõpilane ӵош дышетскись
kaugüliõpilane заочно дышетскись
päevaüliõpilane нуназе дышетскись
õhtuüliõpilane ӝыт дышетскись
arstiteaduskonna üliõpilane эм ёзын дышетскись
esimese kursuse üliõpilane нырысетӥ курсысь дышетскись
üliõpilaste ühiselamu студент огъяулонни
Liitsõnad
üli+õpilas+
üliõpilasesindus студент кенеш
üliõpilasküla студентъёслэн гуртсы

üllitama <üllita[ma üllita[da üllita[b üllita[tud v> (trükis avaldama, ilmutama, publitseerima, välja andma) печатланы, поттыны
oma esimese luuletuse üllitas ta noorteajakirjas нырысетӥ кылбурзэ со егитъёслэн журналазы печатлаз
lauljatar on üllitanud kümmekond plaati кырӟась кызь котыр альбомзэ поттӥз


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur