[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 13 artiklit

aaloe <'aal'oe 'aal'oe 'aal'oe[d -, 'aal'oe[de 'aal'oe[sid s> алой
aaloe aitab köha vastu алой кызэмлэсь юрттэ

aitama <'aita[ma aida[ta 'aita[b aida[tud v>
1. (abistama) юрттыны, юрттэт сётыны
last üle tänava aitama нылпилы урамез выжыны юрттыны
{kellele} mantlit selga aitama (кинлы ке) пальтозэ дӥсяны юрттыны
{keda} töös aitama (кинлы ке) ужаз юрттыны
poega matemaatikas aitama пиелы математикаын юрттыны
aita ta püsti юртты солы султыны
millega saan teid aidata? маин мон тӥледлы юрттыны быгато?
see rohi aitas та эмъюм юрттӥз (мыным)
miski ei aidanud номыр ӧз юртты
ei aita midagi, pean minema номыр уд кар(ы), мыноно луоз
mis see aitab? маин со юрртоз?, малы со?
2. (impersonaalselt) (piisama) тырмоз; окмоз вер.
aitab! тырмоз!, окмоз!
aitab juba magamisest тырмоз ини изьыны, окмоз ини кӧлыны
aitab naljast тырмоз серекъяны (я. маскаръяськыны)
mulle sellest aitab мыным соин но тырмоз
aitab kolmest abilisest куинь юрттӥсен но окмоз
3. (kõlbama, sobima) яраны, ярамон (кельышлы я. кельшымон) луыны
saapad aitavad veel kanda сапегъёс нуллыны ярамонэсь на, сапегъёсты нуллоно кадесь на
siin aitab elada küll татын улыны ярамон

ehk <'ehk konj, adv>; <'ehk ehku 'ehku 'ehku, 'ehku[de 'ehku[sid & 'ehk/e s>
1. adv оло, дыр, нош
ehk ma siiski tulen sinuga kaasa мыно ик, дыр, мон тонэн(ыд) ӵош
tänaseks ehk aitab туннэзэ оло юрттоз
ta on alles noor, ehk paraneb veel со егит ай, оло умоялоз на
küsi temalt, tema ehk teab солэсь юа, оло со тодэ
kujundus oli lihtne, ehk liigagi tagasihoidlik чеберъямзы огшоры вал, оло ятырзэ востэм но
korvi mahub oma kolm liitrit marju, vahest ehk rohkemgi кудые аслам куинь литр узы-борые терэ, оло тросгес но
ehk tahad süüa? оло сиемед потэ?
sul on ehk igav тыныд оло мӧзмыт
kas ma ei peaks ehk sellest isale rääkima? мыным нош со сярысь атайлы верано ӧвӧл-а?
2. konj оло, дыр, нош
predikaat ehk öeldis предикат яке сказуемой
3. s kõnek оло
ehku peale lootma шудлы оскыны я. ололы оскыны
ehku peale tegema оло пӧрмоз шуыса лэсьтыны

enam <enam adv>; <enam enama enama[t -, enama[te enama[id pron, adj>
1. adv (rohkem v üle ettenähtud määra v hulga) тросгес, трос, тужгес ик, тужгес но; (pigem) тросгес, трос
kümme korda enam дас поллы тросгес
kõige enam тужгес ик я. тужгес но
kõigist enam ваньмызлэсь трос
sinna on enam kui sada kilomeetrit отчыозь сю иськемлэсь тросгес луоз
enam kui tarvis кулэезлэсь тросгес
mul on enam jõudu kui sul мынам тынад сярысь кужыме тросгес
viljasaak oli enam kui rikkalik ю-няньлэн удалтэмез умой удалтэм шуэмлэсь тросгес вал
pilt on enam kui kurb суред ӝож шуэмлэсь тросгес (я. ӝожгес)
2. adv (eitavas lauses) (sellest peale, edaspidi, lisaks) ни, нӥ; (vormilt jaatavas, sisult eitavas: veel, nüüd veel) ни, нӥ
ei ole enam aega дыр ӧвӧл ни
ära tule enam meile ми доры эн ни ветлы
ei suuda enam töötada ужамез уг ни луы
sa pole enam laps тон пинал ӧвӧл ни
pühadeni pole enam nädalatki шулдыръяськонозь (я. юмшанозь, юон дырозь) арня но ӧвӧл ни
ma enam ei tee мон уг ни лэсьты я. мон уг ни кары
kes seda enam mäletab! сое (я. со сярысь) шат уд ни тодӥськы!
ei mõista enam midagi öelda номыр но уг ни валаськы вераны
teisi vaevalt enam tuleb мукетъёсыз уз ни лыктэ, дыр
mis see enam aitab солэн пайдаез (я. толыкез) ӧвӧл ни
3. pron; adj (rohkem) тросгес, тросэзгес, трос
kahe või enama isiku osavõtul кык яке тросгес муртлэн пыриськеменыз
kokkutulnud olid enamalt jaolt noored inimesed кенеше лыктэмъёс пӧлын егитъёсыз тросгес вал
see on enama kui ühe inimese arvamus со одӥг муртлэн мылпамезлэсь тросгес
enamale ma ei pretendeeri тросэзлыгес мон претендовать уг кариськы
olen enamaks võimeline мынам тросэзлы кужыме тырмоз
loodeti enamat тросэзлыгес оскизы я. тросгес возьмазы
enamikul juhtudel тросаз учыръёсы (я. ӵемысь, ӵем дыръя)
4. pron; adj (rohkem väärt olev, parem) умойгес, бадӟымгес, -гес
mille poolest sina siis enam oled? мар поннагес озьыен тон?
peab ennast teistest enamaks ассэ мукетъёслэсь быдӟым(ен)гес лыдъя

igatahes <+tahes adv> (igal juhul, vähemalt) котькызьы (я. котьмар) ке но, коть озьы гинэ ке но
tema igatahes tuleb котькызьы ке но, со лыктоз
minule igatahes aitab котькызьы ке но, мыным тырмоз
sarnasus igatahes on olemas котьмар ке но, кельшисез вань

juba <juba adv>
1. (ajaliselt) ини, ни
juba tulen лыктӥсько ини
me juba tunneme teineteist ми ог-огмес тодӥськомы ни
ööd on juba valged уйёс югытэсь ини
päike on juba loojunud шунды васькиз ини
toas on juba soojem комнатаын шуныт луиз ини
olin selle juba unustanud со сырсь вунэтӥськем вылэм ини
märkasin teda juba eemalt сое кыдёкысен ик адӟи вал ни
aeg on juba läbi дыр ортчиз (я. быриз) ни
juba ammu кемалась ики
juba väikese poisikesena пичи пи дыръям вал ини со
sa oled juba viies küsija тон витетӥез ини юась луиськод
jäta juba кельты ни
aitab juba тырмоз ини
kui ema juba tuleks ана бертысал ке ини
2. (rõhutavalt) ни, ини
seda juba ei juhtu та уз луы ни
tema juba sinna ei lähe со уз ни отчы ветлы
meist nad juba jagu ei saa милемыз соос уз ни ворме
see oleks juba huvitav со тунсыко луысал ини
hea on juba seegi, et ... умой ини со, ... шуыса
juba see mõtegi on hirmus со мапанэд гинэ ини шимес
3. (isegi, koguni) ке, ... ини, ке, ини
kui juba tema ei oska, siis ei oska keegi со ке уг быгаты, соку нокин но уз быгаты ини
4. (eituse või tugeva kahtluse puhul) ай, дыр, бен
jaah, juba sa tuled! бен, озьы ик лыктод, дыр
juba nad sind aitavad! соос тыныд юрттозы, дыр, ай,

maailm <+'ilm ilma 'ilma 'ilma, 'ilma[de 'ilma[sid & 'ilm/u s>
1. (kogu olemasolev mateeria, universum v selle osa) дунне, югыт дунне, улон дунне
maailm on lõputu ajas ja ruumis дунне дырын но пространствоын пумтэм-йылтэм
universumi maailmad Вселеннойлэн дуннеосыз
2. (maakera koos kõige sellel eksisteerivaga, Maa piirkond) дунне, югыт дунне, улон дунне, музъем
tsiviliseeritud maailm цивилизованной дунне
Vana Maailm Вуж Дунне
Uus Maailm Выль Дунне
maailma maad дуннеысь кунъёс
maailma rahvastik дуннеысь калык
maailma taimestik дуннеысь будосъёс
maailmas elab kuus miljardit inimest дуннеын куать миллиард адями улэ
reisib mööda maailma ringi дуннетӥ мынэ-ветлэ
see teade levis kõikjal maailmas v üle kogu maailma со ивор быдэс дуннее вӧлмиз
järgnen talle kas või maailma otsa со сьӧры дунне пуме но мыно
arvas, et nüüd on maailma lõpp käes малпаз, дуннелэн пумыз вуиз ини шуыса
maailm on hukka läinud дунне берыктӥськиз
tahaks maailma näha дуннеез адӟем потэ вал
päike paistab, maailm on kaunis шунды пиштэ, дунне чебер
see on maailma parim raamat та книга дуннеысь тужгес но умоез
3. (keskkond, miljöö, maailma rahvas, üldsus, mingil ühisel alusel moodustuv ühiskond v [inimeste] rühm, vaimse elu ring) дунне
katoliiklik maailm католической дунне
ingliskeelne maailm англи кылъем дунне
antiikmaailm античной дунне
inimmaailm адями дунне
luulemaailm поэзилэн дуннеез
rahamaailm коньдон дунне
spordimaailm спорт дунне
teadusemaailm тодос дунне
teatrimaailm театр дунне
vaimumaailm духовной дунне
ärimaailm ужбергатон дунне
lapse maailm нылпилэн дуннеез
taimede maailm будосъёслэн дуннезы
kurjategijate maailm йыруж лэсьтӥсьёслэн дуннезы
raamatute maailm книгаослэн дуннезы
kunstniku sisemine maailm суредасьлэн пуш дуннеез
kogu maailm jälgis esimest kosmoselendu быдэс дунне учкиз нырысетӥ космической лобӟемез
me oleme nii erinevad, elame eri maailma[de]s ми сыӵе пӧртэмесь, улӥськомы пӧртэм дуннеосын
maailma ees olen ma süüdlane дунне азьын мон янгыш
4. (ainult nominatiivis) kõnek (suur hulk, väga, ilmatu palju) туж трос (я. уно), укыр трос (я. уно), лачак
aega on rongini [veel] maailm поезд дорозь дыр трос на
aitab koorimisest, kartuleid juba maailm паланы кулэ ӧвӧл ини, картошка лачак
meil on neli tuba, ruumi maailm милям ньыль комнатамы, интымы лачак
õiendamist oli selle asjaga [terve] maailm со ужен укыр трос выронэз вал
rahvast oli juba maailm koos туж трос калык люкаськемын вал ини
Liitsõnad
maa+ilma+
maailmajagu континент
maailmareis дунне котыр ветлон

nõnda <nõnda adv>
1. (nii, sedamoodi, selliselt) тазьы, озьы; (kinnitavalt, möönvalt) озьыен
seda tehakse nõnda сое тазьы лэсьто
kuidas [siis] nõnda? кызьы озьы
kas nõnda tohib? яра-а, мар-а озьы?
olgu, jäägu siis nõnda ярам, мед луоз озьы
nõnda, tänaseks aitab озьыен, туннэ понна тырмоз
nõnda et tuled siis homme? озьыен, лыктод ӵуказе?
2. (sel määral, sedavõrd, väga, eriti) сыӵе, сомында
tuul on nõnda tugev, et ... тӧл сыӵе кужмо, ... ик ...
võta nõnda palju, kui tahad басьты сомында, кӧня потэ
mul on sinu tulekust nõnda hea meel сыӵе шумпотӥсько лыктэмедлы
3. (umbes, millegi ringis) пала, ог <нимб.>
ta võis kaaluda nõnda paarkümmend naela со кызь фунт пала кыскыны быгатоз
sinna on nõnda kaks kilomeetrit отчы ог кык иськемъёс
4. (selle tulemusel, seetõttu) соин
raha polnud ja nõnda tulingi jala коньдонэ ӧй вал, соин ик пыдын лыктӥ
5. (väljendab vahetut ajalist järgnevust) соку ик
nagu jääle astusin, nõnda libisesin йӧ вылэ султӥ гинэ, соку ик гылӟи

soo1 <s'oo interj>
1. (lause alguses esinedes kinnitab nendingut millegi lõpetatuse kohta) озьыен
soo, tänaseks aitab озьыен, туннэлы тырмоз
soo, sellega on korras озьыен, таиныз ваньмыз ӟеч
2. (väljendab millegi teatavaksvõttu, taipamist) озьы шат
Ma ei taha, et teised näevad. -- Ah soo Мынам уг поты, мукетъёсыз мед адӟозы шуыса. - Озьы шат
3. (väljendab kahtlust, üllatust) озьы шат
See on minu raamat. -- Soo, soo? Со мынам лыдӟетэ. - Озьы шат?
4. (koos sõnaga „jah“ osutab millegi meenumisele) ук
ah soo, ma pidin helistama мыным жингыртоно вал ук

tulema <tule[ma t'ull[a tule[b t'ul[dud, tul[i tul[ge tull[akse v>
1. (lähenedes liikuma) лыктыны; (kellegi v millegi juurde astuma) лыктыны
tuleb aeglaselt каллен лыктэ
tulin jalgsi пудэн лыктӥ
tuli hobusega валэн лыктӥ
millega sa tulid, rongi või bussiga? маин лыктӥд, поездэн яке автобусэн?
tule minu juurde! лыкты я. чаль мон доры!
tule mulle appi! лыкты мыным юрттыны!
ettevaatust, tramm tuleb! сак луэ, трамвай лыктэ!
2. (nähtavale ilmuma, nähtavaks saama) потыны
haavast hakkas verd tulema яраысь вир потыны кутскиз
ümbrikust tulid nähtavale ajaleheväljalõiked конвертысь газетысь вандылэмъёс адскизы
3. (kostma, kuulda olema, kuuldavaks saama) потыны, чузъяськыны
hääl tuli nagu maa alt куара музъем улысь кадь потӥз
piksemürin tuli järjest lähemale гудыръям куара матэ но матэ лыктӥз
hüüdis küll, aga vastust ei tulnud черекъяз-кесяськиз, нош вазись ӧз луы
4. (seoses seisundi, oleku v olukorra kujunemise v muutumisega) :
pisarad tulid v vesi tuli silma синкылиос потӥзы
ta tuli mingile otsusele со кыӵе ке но малпанэ вуиз
ma tulin heale mõttele ӟеч малпанэ вуи
mitte ei tule meelde тодам уг лыкты
lapsel hakkavad hambad tulema пиналлэн пиньёсыз потыны кутско
5. (saabuma, pärale v kätte jõudma) лыктыны, вуыны
külalised tulevad kella viieks (sõidukiga) куноос вить часлы вуозы
kas post on tulnud? почта вуиз-а?
und ei tule умме усьыны уг лу
kevad tuli sel aastal varakult тулыс туэ вазь вуиз
tütrel on varsti pulmad tulemas ныллэн ӝоген сюанэз вуоз
6. (tekkima, ilmuma, sugenema) потыны, вуыны
laubale tulid higipiisad кымесэ пӧсям ву потӥз
tal tuli tahtmine vaadata, mis seal toimub солэн адӟемез потӥз, мар отын луэ
see sõna on tulnud kreeka keelest та кыл грек кылысь вуиз
7. (saama, kujunema: osutab mingile saavutusele, tulemusele) потыны :
meie sportlane tuli võitjaks милям спортсменмы вормисе потӥз
sellest riidetükist tuleb seelik та басма вандэтлэсь юбка потоз
sellest asjast ei tule midagi head та ужысь номыр умоез уз пӧрмы
poeg tuli isasse пи атаез выжые мынӥз
8. (juhtuma, toimuma, aset leidma) луыны
see tuli täiesti kogemata со янгышен луиз
tülid ja riiud naabrite vahel ei jäänud tulemata бускельёс куспысь ченгешон-керетонъёс лыктытэк ӧз кыле
9. (tingitud olema, johtuma, tulenema) потыны
haigus tuli külmetusest кынтӥськемлэсь висён потӥз
kõik need hädad tulevad sul närvidest ваньмыз висёнъёсыд лулсӥосыд бордысь пото
tema protestivaim tuleb karmist kodusest kasvatusest солэн пумит луись лулыз дораз чурыт будэтэмзылэсь потэ
10. (tee, jõe jne kohta: kulgema) лыктыны
kust see tee tuleb? кытысь со сюрес лыктэ?
raudtee tuleb läbi metsa чугун сюрес нюлэс пыр потэ
11. (hrl ma-infinitiivis: kusagilt ära, mujale siirduma) кошкыны
mulle aitab, jooksin tulema мыным тырмоз, кошки мон
mind aeti v kupatati töölt tulema монэ ужысь кошкыны косӥзы
lõi ukse kinni ja tuli tulema ӧсэз ворсаз но кошкиз
12. (da-infinitiiviga: vaja olema, kohustatud v sunnitud olema, pidama) :
homme tuleb meil vara tõusta ӵуказе милемлы вазь сайкано луоз
tuleb leppida sellega, mis on мар вань, соин соглаш луоно луоз
enne söömist tuleb käsi pesta сиськемлэсь азьло киез миськоно
haige tuleb haiglasse toimetada висисез эмъяськонние нуоно
sind tuleb alati oodata тонэ котьку но возьмано луэ
13. (püsiühendites, mis väljendavad kinnitust, mööndust) луыны
tulgu mis tuleb, mina ära ei lähe котьмар мед луоз, мон уг кошкы
14. (osutab millelegi tulevikus toimuvale) луыны
siia tuleb uus maja татын выль корка луоз
palk tuleb sul korralik уждунэд умой луоз

vahest <vahest adv> (ehk, võib-olla) оло, оло нош
vahest tuleb ta täna? оло со туннэ лыктоз?
see võis olla vahest kella kahe ajal со вал, дыр, кык час котырын
vahest on sul kõht tühi? оло тынад сиемед потэ?
vahest aitab juba! оло тырмоз ини!
küsi isalt, vahest ehk tema teab атайлэсь юа, оло со тодэ

vältima <v'älti[ma v'älti[da väldi[b väldi[tud v>
1. (millestki kõrvale hoiduma) пеганы, палэнскыны, возиськыны
vältis ema etteheitvat pilku анаезлэн пыкылӥсь учкемезлэсь пега
väldib inimesi адямиослэсь палэнске
vältisime kiirteid ӝог ветлон сюресъёслэсь палэнским
haige peab vältima järske liigutusi висисьлы шуак выросъёслэсь возиськоно
2. (ära hoidma) возиськыны, утиськыны
rasestumist vältima пияно луэмлэсь возиськоно
hinnatõusu vältima дун будонлэсь возиськоно
kosmeetik aitab vältida enneaegsete kortsude teket косметолог кисыриослэн вазь кылдэмзылэсь утиськыны юрттэ
katastroof on veel välditav катастрофалэсь утиськыны луоно на

õhkpadi <+padi padja p'atja p'atja, p'atja[de p'atja[sid & p'atj/u s>
1. (õhku täis padi) ⌘ омырминдэр, омырен тырмытэм миндэр
õhkpadi aitab lamatisi vältida омырминдэр куэз ыльӟектэмлэсь уте
2. tehn (ümbrusest suurema õhurõhu piirkond kahe pinna vahel) ⌘ омырминдэр
õhkpadjal sõitev sõiduk омырминдэр вылын ветлӥсь машина
3. (spordijalatsi vahetalla sees asetsev padjake) ⌘ омырминдэр
4. kõnek (sõiduki turvapadi) ⌘ омырминдэр
auto õhkpadi täitus õhuga машиналэн омырминдэрез омырен тырмиз


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur