[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 7 artiklit

edasi <edasi adv>
1. (liikumine pärisuunas v kavatsetud suunas) азьлань, отӥяз
sammub edasi азьлань вамыштэ
astuge edasi пыре(лэ)
minge otse edasi шонерак азьлань мынэ(лэ)
sõidan Tartusse ja sealt edasi Võrru Тартуэ мынӥсько, отысен я. собере Выруэ
rühm, edasi! sõj взвод, азьлань!
ei edasi ega tagasi азьлань но, берлань но ӧвӧл
2. (ajas kaugemale, eelseisvale ajale, tulevikus) азьланяз, отӥяз, берло(лы)гес
võistluste algus lükati edasi ӵошатсконлэсь кутсконзэ берлолыгес каризы
tähtaeg lükati edasi быдэсмон дырез я. срокез берлолыгес каризы
mida edasi, seda hullem макем азьпала, сокем уродгес
mis saab edasi? мар отӥяз луоз?
kuidas edasi elada? кызьы азьланяз улоно?
3. (endist viisi, ikka veel, katkenud tegevuse jätkamisel) озьы ик, азьвыл сямен, отӥяз но, азьланяз но
ta magas edasi со озьы ик изиз я. кӧлӥз
vend töötab tehases edasi агай я. вын азьвыл сямен заводын ужа
seadus on edasi jõus кат азьланьскиз
pärast räägime edasi берло вераськонмес азьланьтом
ela siin edasi отӥяз но татын ул
jutustage edasi мадёндэс я. верандэс азьланьтэ(лэ)
ilmad on edasi niisama vihmased куазь азьланяз но озьы ик зороз
4. (järgnevalt, lisaks, veel) собере, берло, азьлань
algul kõndisime metsas, edasi sumpasime soos нырысь нюлэстӥ калгим, собере нюретӥ ветлӥм
edasi jutustas ta veel ühe loo собере со эшшо одӥг мадёс мадиз
edasi peab mainima, et ... собере вераны кулэ, ...
probleem ärgitab edasi mõtlema югдур малпаськытэ
edasi ei mäleta ma midagi собере номырзэ но уг ни тодӥськы
edasi tõmbame punktist A sirge punktini B собере А пунктысь шонерак Б пунктэ нуом
ja nii v nõnda edasi озьы азьлань
5. (arenemisel, kõrgemale tasemele siirdumisel) азьлане, кыдёке, (мае) азинтыны <карк.>
edasi arendama азинтыны, будэтыны
edasi pürgima тыршыны, сюлмаськыны
õpilane viidi järgmisesse klassi edasi дышетскисез бадӟымаз классэ поттӥзы
elu on viimaste aastatega palju edasi läinud берло аръёсы улон трослы азьланьскиз
ta on elus edasi jõudnud со улоназ кыдёке азинскиз
see oli suur samm edasi со азьлане бадӟым вамыш вал
kaeban edasi kõrgema astme kohtusse азьлань, вылӥяз судэ чагисько
6. (vahendamise, üleandmise puhul) выльысен, эшшо огпол, азьланяз
kaupa edasi müüma вузэз азьлань вузаны
kogemusi edasi andma опытэз азьлань сётыны
ütle talle edasi, et koosolekut ei tule вера солы, кенеш уз луы шуыса
rahvaluule kandub edasi suust suhu калык кылбур ымысь ыме выже

läbima <läbi[ma läbi[da läbi[b läbi[tud v> (millestki läbi minema) ортчыны; (sõites) ортчыны; (joostes) ортчыны; (ujudes) ортчыны; (läbi tungima) ортчыны; (läbistama) пыр потыны
läbisime pika koridori ортчимы кузь коридорез
sprinter läbis sada meetrit kümne sekundiga спринтер сю метрез дас секундскын ортчиз
rong läbis tunneli поезд туннелез ортчиз
sirge läbib punktid A ja B шонер гож А но В пунктъёстӥ ортче
heinamaad läbib oja возь вылтӥ пичи шур кошке
inimkond on läbinud pika arengutee piltl адями выжы кузь азинскон сюресэз ортчиз
kerge värin läbis keha мугортӥ каллен дырекъян ортчиз
raskesti läbitav maastik шуген ортчоно инты
läbiv haav пыр потэм яра

maastik <m'aast'ik m'aastiku m'aast'ikku m'aast'ikku, m'aastik/e & m'aast'ikku[de m'aast'ikk/e & m'aast'ikku[sid s>
1. мувылтус, инты
tasane maastik ӵошкыт инты
soine maastik нюр инты
lõunamaine maastik лымшор мувылтус
avamaastik geogr вӧл-вӧл инты
karstimaastik geogr карстовой инты
kultuurmaastik культурной ландшафт
kõrbemaastik бушкыр мувылтус
metsamaastik нюлэсо инты, нюлэсо мувылтус
mägismaastik гурезё инты
sügismaastik, sügisene maastik сӥзьыл мувылтус
tööstusmaastik индустриальной пейзаж
maastik on siin üksluine мувылтус татын огвыллем
turistid imetlesid kauneid maastikke туристъёс чебересь мувылтусъёсты синмаськыса учкизы
2. kunst куазьсуред, пейзаж
A. Laikmaa Itaalia maastikud А. Лайкмаа суредасьлэн Италиысь куазьсуредъёсыз
maastikke maalima куазьсуредъёсты суреданы
Liitsõnad
maastiku+
maastikuauto вездеход, джип
maastikumaal kunst куазьсуредан; kunst куазьсуред
maastikumaalija куазьсуредась

riie <riie r'iide riie[t -, riie[te r'iide[id s>
1. (tekstiilmaterjal, kangas) басма, материал
kirju riie куӵо басма
pleegitatud riie тӧдьыматэм басма
ruuduline riie кечато басма
triibuline riie гожмо материал
ühevärviline riie пужытэм басма
pluusiriie дэрем басма
puuvill[a]riie кизьыё басма вер.
trikooriie керттэм басма
õhukesest riidest kleit капчи басмалэсь дэрем
sellest riidest ei saa head ülikonda та басмалэсь умой костюм уз пӧрмы
2. (hrl pl) (riietusese, rõivas) дӥсь, дӥськут
uued riided выль дӥськут
kulunud riided вуж дӥсь
soojad riided шуныт дӥськут
kooliriie школа дӥськут
peoriided, piduriided ӟеч дӥськут
supelriided купальник
talveriided тол дӥсь
tööriie ужан форма
üleriie выл дӥсь
pane kuivad riided selga! кӧс дӥсь дӥся
võttis riided seljast [ära] дӥськутсэ кылиз
vabastas end riietest кылиськиз
ema õmbleb mulle ise riideid анай мыным ачиз дӥськут вуре
3. (kogumõistet väljendavana: riietus) дӥськут
riide[sse] panema дӥсяськыны
riidest lahti võtma кыльыны, кылиськыны
elamiseks on vaja toitu, riiet ja peavarju улон понна сиён, дӥськут но йыр йылэ липет кулэ
muretse endale vähemalt korralik riie selga! аслыд рос-прос дӥськут сярысь ке но сюлмаськы
miks sa nii kerge riidega välja tulid? малы сыӵе капчи дӥсяськид?
oled sa riides? тон дӥсяськид ни-а?
ta on alati puhtalt ja korralikult riides со котьку чылкыт но ӟеч дӥсен
käib hästi riides дӥсяськыны быгатэ

selline <selline sellise sellis[t -, sellis[te sellise[id pron> (niisugune, seesugune) сыӵе, таӵе :
ainult selliseid ploome võib korjata сыӵе я. сыӵеоссэ сливаосты гинэ бичаны яра
kui palju selline kübar maksab? кӧня сыӵе шляпалэн дуныз?
täht A on selline А гожпус таӵе
kes sa selline üldse oled? kõnek кин тон сыӵе?

tõmbama <t'õmba[ma tõmma[ta t'õmba[b tõmma[tud v>
1. кыскыны (kuskilt välja, esile võtma v kiskuma) кыскыны; (millegi küljest rebima, käristama) кесьыны, ниыны; (katki rebima) кесьыны :
kumbki tõmbas köit enda poole котькудӥз гозыез ас палаз кыскиз
tõmba kardinad ette! возъетъёсты я. штораосты кыскы
tõmmake paat kaldale! пыжез ярдуре кыскелэ!
tõmbas mul mütsi peast йырысьтым изьыме кыскиз
2. (rütmiliselt tõmmates midagi tegema) кыскыны
tõmba lõõtsa, pillimees! кыскы аргандэ, арганчи!
järv on nootadega tühjaks tõmmatud ты сетьёсын буш луытозяз кыскамын
3. (laiali laotama, sirgu v pingule venitama) кыскыны, золтыны :
lõuendit raami peale tõmbama рама вылэ басма золтыны
üle hoovi oli tõmmatud pesunöör азбар вамен дӥсь куасьтон гозы кыскемын вал
pakane tõmbas järvele jää piltl кезьыт тыэз йӧэн кыскытӥз
4. ([käega] mingit pinda mööda libistama); (puhastavat, korrastavat vms liigutust tegema) :
tõmbas käega üle juuste йырсиез маялтӥз
tõmbame sirgjoone punktide A ja B vahele А но Б точкаосты шонер гожен герӟаломы
5. (virutama, lööma) шуккыны, мыжгыны
tõmban sulle vastu vahtimist! синмад мыжго тани!
6. (ülespoomise kohta) ошыны
röövel tõmmati oksa йыртэмасез ваё борды ошизы
7. (selga, kätte, jalga, pähe panema) дӥсяны, кутчаны; (seljast, käest, jalast, peast võtma) кыльыны, куштыны
tõmbas kindad kätte кияз пӧзьы пӧзьыяз
tõmba mul kummikud jalast! пыдысьтым сапегме кыскы!
8. (märgib asendi v olukorra muutmist, olukorra, seisundi muutumist) кыскыны
end kõverasse v kööku v kössi v kägarasse v konksu tõmbama шымырскыны
tõmba end sirgu шонерскы!
tõmbas pea õlgade vahele йырзэ пельпумъёсыз вискы кыскиз
koer tõmbas saba jalge vahele пуны быжзэ пыдъёсыз вискы шымыртӥз
9. (sissehingamise kohta) кыскыны, шокчыны :
tõmbasin kopsudesse niisket mereõhku тыосам мускыт зарезь омырез шокчи
haige tõmbas sügavalt hinge висись мурт мур шокчиз
mina ei tõmba мон уг кыскиськы
10. (endasse imema) пыӵатыны; (enda kaudu ära juhtima) кыскыны
lõuend tõmbas värvi endasse басма буёлэз пыӵатӥз
kraav tõmbab põldudelt liigvee ära канава бусыосысь мултэс вуэз кыске
ahi tõmbab halvasti гур урод кыске
11. (tõmbetuule, tuuletõmbuse kohta) пельтыны, шуккыны
pane uks kinni, tuul tõmbab ӧсэз ворса, тӧл пельтэ
siin tõmbab татын тӧл шукке
12. (enda poole liikuma panema) кыскыны; (mingisse kooslusse, tegevusse kaasa haarama, [üle] meelitama, tähelepanu, huvi äratama) кыскыны :
magnet tõmbab rauda [külge] магнит кортэз кыске
poissi tõmbab tehnika пияшез техника бордаз кыске
mind tõmmati vestlusse монэ вераськонэ кыскизы
sellise käitumisega tõmbad sa teiste viha enda peale ассэ озьы воземеныз муртъёслэсь вожпотонзэс вылаз кыске
13. (Internetist oma arvutisse võtma) кыскыны
14. (valmimisprotsessi lõpuni seisma, hauduma) париськыны
kohv on juba tõmmanud кофе париськиз ини
panime saunavihad kuuma vette tõmbama мунчо веникъёсыз пӧсь вуэ париськыны котӥмы
15. (ohtralt alkoholi jooma) трос вина юыны; (hoogsalt liikuma hakkama, põrutama, kihutama) шонтыны :
nädal otsa tõmbasin tööd teha быдэс арня сюлмо ужай
tõmbab magada шуккем кадь изе
viis päeva tõmbas järjest [juua] вить нунал ӵоже вина юиз
tõmbame Ameerikasse! шонтӥм Америкае!
tõmba uttu v lesta v minema! кошкы!
tõmbab naistega кышноос дортӥ бызьылэ
16. (naist röövima, vägisi endale kaasaks viima) лушканы
mõrsjat tõmbama выль кенэз лушканы
17. kõnek (varastama) лушканы; (petma, tüssama, alt tõmbama) алданы, пӧяны
bussis tõmmati mul rahakott ära автобусын коньдон пуйыме лушказы
sain saja krooniga tõmmata монэ сю кроналы пӧязы
teda juba alt ei tõmba сое уд пӧя ни
18. kõnek (pilkama, nöökima) исаны
üksteist tõmmati ja nokiti ог-огзэс исазы но коказы

vint1 <v'int vindi v'inti v'inti, v'inti[de v'inti[sid & v'int/e s>
1. (keere) ⌘ кож
keera polt viimase vindini välja болтэз берпуметӥ кожозь потты
pinge on viim[a]se vindini üles kruvitud piltl золтӥськон пумозяз вуттэмын
2. (laeva-, sõukruvi) винт
vindi labad винтлэн полысъёсыз
3. kõnek (vintpüss) пыӵал
4. kõnek (joove) шӧмъяськем
tal on juba hommikul väike vint peas солэн йыраз ӵукна ик шӧмъяськемез вань
võttis kerge vindi sisse ӧжыт шӧмъяськиз


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur