[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 24 artiklit

ait <'ait aida 'aita 'aita, 'aita[de 'aita[sid & 'ait/u s> кенос, склад, кладовой, возён-утён инты, хранилище
kaubaait склад, товар возён инты
magasiait aj складъёс (ӵемысь портъёсы интыяськемын вал)

and <'and anni 'andi 'andi, 'andi[de 'andi[sid & 'and/e s>
1. (kink, annetus) кузьым, салам; (almus) кураськисьлы (маке) сётон
armuand кураськисьлы сётон
loodusand, looduse and инкуазь кузьымъёс (я. саламъёс)
mereand, mere and зарезь кузьымъёс (я. саламъёс)
ohvriand виро сётон, курбон сётон
vanake võttis anni tänuga vastu пересь мурт тау карыса басьтӥз сётэм кузьымъёсмес
juhuslikest andidest elama дырын-дырын вуись сётонъёсын кӧтэз тырыны
allikasse visati anniks münte ошмесэ курбон сётыса векчи коньдон куяллязы
sügisesed metsad jagavad ohtralt oma ande сӥзьыл нюлэсъёс жалятэк кузьым-саламъёссэс сёто
2. (anne, talent, andekus) быгатонлык, быгатэм
loomupärane and вордскем дырысен сётӥськем быгатонлык
kõneand чебер вераськыны быгатэм
muusikaand крезьгур быгатонлыкъёс
pojal on matemaatika peale andi пияшлэн математикая быгатонлыкъёсыз вань
vennal on eriline and teisi matkida агаелэн (я. вынылэн) мурт адямиосты пышкылыны аспӧртэмлыко быгатонлыкез вань

annetus <annetus annetuse annetus[t annetus[se, annetus[te annetus/i s> юрртэт салам (я. кузьым), сётэм, сётон
rahalised annetused коньдоно юрттэт кузьым
annetusi koguma юрттэт кузьым бачаны (я. люканы)
annetusi vastu võtma юрттэт саламъёсты басьтыны (я. октыны)
muuseumi kogud täienesid eraisikute annetustest музейлэн бичамъёсыз муртъёслэн кузьымъёсынызы тырмизы

hagu <hagu h'ao hagu -, hagu[de hagu[sid s> (kogum) силё; (üksik oks) улвай
kuiv hagu кӧс улвай
koorem hagu улвайен воз
hagudest aed улвайлэсь кенер
hagu raiuma улвай кораны
hagudega kütma улвайен эстыны
hagu korjama улвай бичаны (я. октыны)
hao+
haokubu улвай керттэм

külakost <+k'ost kosti k'osti k'osti, k'osti[de k'osti[sid & k'ost/e s> (külalise kaasatoodu) салам
mida ta sulle külakostiks tõi? саламлы мар вайиз со тыныд?

laanepüü <+p'üü p'üü p'üü[d -, p'üü[de p'üü[sid s> zool (lind Tetrastes bonasia) сяла, нюлэс я. сикысь я. ворпоё сяла, сик я. тэль курег

ladu <ladu l'ao ladu l'attu, ladu[de ladu[sid s>
1. (kauba-) склад, (ма) возён я. утён инты; (hoidla) утён инты; (baas) возён инты, база
kaubaladu вуз возён инты
kütteladu эстӥськон склад
laskemoonaladu sõj ожтӥрлык возён инты
relvaladu sõj пыӵал возён инты
toiduaineladu сиён-юон возён инты
viljaladu ю возён лапас
ehitusmaterjalide ladu пуктӥськон материал возён инты
2. trük бичан я. печатлан
fotoladu туспуктэм бичан
käsiladu киын бичан
masinladu машинаен бичан
sõnaraamatu ladu кыллюкам печатлан я. бичан
Liitsõnad
lao+
laohoone (ма) возён интылэн юртэз
laojuhataja (ма) возён интылэн кивалтӥсез

laks <l'aks interj, adv>; <l'aks laksu l'aksu l'aksu, l'aksu[de l'aksu[sid & l'aks/e s>
1. interj; adv шлач
2. s (hele löök) шлач
laksu andma чапкыны
laseb v teeb sõrmedega laksu чиньыосыз шлачкетэ
lipp lööb tuules laksu куншет тӧлъя лопыръяське

laksama <l'aksa[ma laksa[ta l'aksa[b laksa[tud v> (laksti lööma) чапкыны, шлачкетыны; (kergelt) шлач карыны
laksas peoga vastu lauda киыныз ӝӧк вылэ чапкиз
laksab keelega кылыныз шлачкетэ
laksas sõpra turjale эшезлэн сильсьӧраз чапкиз

lõks1 <l'õks interj, adv>; <l'õks lõksu l'õksu l'õksu, l'õksu[de l'õksu[sid & l'õks/e s>
1. interj; adv шлач
2. s (lõksatus) йыг я. шлач карем
kuulsin ukselingi lõksu ӧс кутонлэсь шлач каремзэ кылӥ
külmast lõid hambad suus lõksu кезьытэн сэрен пиньёс йыг каризы

lööma <l'öö[ma l'üü[a l'öö[b l'öö[dud, l'õ[i löö[ge lüü[akse v>
1. (lööki andma, löökidega mingisse seisundisse viima, kuhugi suunama) шуккыны; (kopsama) йыггетыны, шуккыны; (piitsaga, rihmaga) шуккыны; (laksama) шуккыны, шлач карыны; (virutama) шуккыны
rusikaga lööma мыжыкен шуккыны, мыжгыны
piitsaga lööma сюлоен шуккыны, сюлояны
haamriga lööma молотэн шуккыны
näkku lööma ымныре шуккыны
katust lööma липыны
rüütliks lööma рыцаре пыртыны
lõi varba vastu kivi пыдчиньыез из борды шуккыны
lõin kõigest jõust вань кужымысьтым шукки
lõi mind valusasti монэ вӧсь шуккиз
lõi palli väravasse тупез капкае пыртӥз
lõi palli auti тупез аутэ ӵыжиз
lõi teiba maasse музъеме тул шуккиз
lõi naela seina борддоре кортӵог шуккиз
välk lõi puusse писпуэз ӵашйиз
lõi akna katki укноез пилиз
lõi halu pooleks пуэз ӝынынья пилиз
lõin tal mütsi peast йырысьтыз изьзэ уськытӥ
lõi tal palli käest киысьтыз тупсэ талай
löön su selja lumest puhtaks тыбырдэ лымылэсь куртко
lõi kirjale templi peale гожтэт вылэ печать пуктӥз
eit lõi risti ette пересь кышно кирос понӥз
Kristus löödi risti v ristile Христосэз киросэ кортӵогазы
lööme nagi seina борддоре ӵог шукком
võttis vikati ja läks heina lööma кусо кутӥз но турнаны кошкиз
lõi koore vahule v vahtu йӧлвылэз шукы луытозяз шуккиз
süda lööb nõrgalt сюлэм каллен йыгаське
sekretär lööb vigadeta секретарь янгышъёстэк печатла
nahaga löödud uks куэн шуккем ӧс
2. (heli tekitades) шуккыны
trummi lööma барабанэ шуккыны
kella lööma гырлы шуккыны
lokku lööma куашетон поттыны
kell lööb kuus час куать шуккиз
kell on kaks löömata час кыкез ӧз шуккы на
kell lõi südaöötundi час уйшорез шуккиз
lööb keelega laksu кылыныз шлачкетэ
lööb sõrmedega nipsu чиньыосныз шлачкетэ
3. (paiskuma) шуккыны, шуккиськыны
lained löövad vastu rannakive тулкымъёс ярдурысь изъёсы шуккисько
tuuleiilid löövad näkku тӧл ымныре шуккиське
kohvilõhn lõi ninna кофе зын ныре шуккиськиз
häbist lõi veri näkku возьдаськыса вирыз ымныраз тубиз
4. piltl (purustavat hoopi andma, purustama) шуккыны; (võitma, võitu saavutama) вормисе потыны
vaenlast lööma тушмонэз шуккыны
lõi eelkõneleja väited pihuks ja põrmuks азьпалан вераськисьлэсь малпанъёссэ куашкатӥз, быдтӥз
meie korvpallimeeskond lõi vastast 78:72 милям баскетбол командамы тушмонэз 78-72 лыдын вормиз
noor sportlane lõi kõiki oma konkurente егит спортсмен вань конкурентъёссэ вормиз
maailmarekord on löödud дунне рекорд вормемын
esimene malend löödi alles kolmekümne teisel käigul нырысетӥез шахмат фигура куамын кыкетӥ вамышын басьтэмын вал
ta näeb löödud välja со мылкыдтэм адске
5. (otsustavalt, energiliselt midagi tegema, keha v kehaosa asendi järsu muutmise kohta) ӝутскыны
lõi koorma peale ja läks груззэ ӝутӥз но кошкиз
lapsed löödi hommikul vara maast lahti нылпиосыз вазь ӵукна сайкатӥзы
lõi kingad läikima пыдкутчанзэ чилясь кариз
löö uks lukku ja ära kedagi sisse lase ӵога ӧсэз и нокинэ но пырыны эн лэзьы
lõi lahkumisavalduse lauale кошкон сярысь заявлениез ӝӧк валэ куштӥз
kuri koer lõi hambad säärde урод пуны пыдъюмылэ куртчиськиз
lõi pea kuklasse йырзэ урдӥз
lõi käed puusa киоссэ урдэсаз пуктылӥз
lõi silmad v pilgu uksele синзэ ӧс шоры воштӥз
looderdajad löödi tööle азьтэмъёсты ужатӥзы
6. (midagi hoogsalt tegema) сётыны
tantsu lööma эктыны, эктыса сётыны
laulu lööma кырӟаны, кырӟаса сётыны
hundiratast lööma колесо лэсьтыны
loodrit lööma азьтэмъяськыны
litsi lööma калгыны
kass lööb nurru коӵыш нургетэ
mehed lõid päev läbi kaarte воргоронъёс лумбыт карта шуккизы
7. (mingisse seisundisse viima, hakkama) шуккыны
järsk valgus lõi silmad pimedaks югыт синъёсы шуккиз, югыт синъёсыз мальдытӥз
plahvatus lõi ta kõrvad lukku пуштэм куара пельёсаз шуккиз
see vahejuhtum lõi plaanid segi та учыр малпам ужъёсты сураз
mets lõi rohetama нюлэс вожектӥз
taevas lõi helendama инбам сайкытомиз
meri lõi lainetama зарезь тулкымъяськыны кутскиз
prilliklaasid lõid uduseks очки пиялаос бусаськизы
põsed lõid punetama бамъёс гордэктӥзы, баме вир шуккиз
ta lõi araks со кышказ я. курдаз
ma lõin kartma мон кышкай я. курдай
silmade ees lõi mustaks син азь бусаськиз
pisted löövad rindu гаде шукке, гадьын ӵогъя я. бышке
valu lõi kõhtu кӧтэ вӧсь шуккиз
kramp lõi jalga пыдэз кыскиз

mats1 <m'ats interj, adv>; <m'ats matsu m'atsu m'atsu, m'atsu[de m'atsu[sid & m'ats/e s>
1. interj; adv йыг, клач, шлач
mats, mats! tagusid pesunaised kurikatega шлач, шлач! шуккылӥзы мисьтаськись кышномуртъёс валикъёсын
2. s (tuhm löök, hoop) чабкем, шуккем; (rusikaga) мыжгем; (löögi heli) чабкем (я. шуккем) куара
mats selga тыбыре чабкем
andis talle rusikaga mõned matsud сое кӧня ке мыжгаз
sain kukkudes kõva matsu усьыкум зол шуккиськи
palliplatsilt kostsid matsud спортплощадкаысь тупез шуккылэм куараос кылӥськизы
sai börsikrahhis ränga matsu биржалэн куашкамез со понна секыт шуккет луиз

pats1 <p'ats interj, adv>; <p'ats patsi p'atsi p'atsi, p'atsi[de p'atsi[sid & p'ats/e s>; <p'ats patsu p'atsu p'atsu, p'atsu[de p'atsu[sid & p'ats/e s>
1. сач, йыг, клач, шлач
pats! tabas lumepall ta selga лымы комок сач! гинэ тыбыраз вуиз
astus pats, pats mööda pori шлач-шлач дэритӥ мынӥз
2. s (löök peopesale) одӥг кырымпыдэсэн мукетаз чабкем
poiss teretab ja lööb onule patsi пияш ӟечъяське агаеныз, кырымпыдэсаз чабкыса
3. s kõnek ([lapse] käsi) кики, нылпилэн киыз
lapse pehme pats нылпилэн небыт кикиез
4. s (kerge, pehme löök, löögi heli) чабкем
sõbralik pats õlale пельпуме эшлыко чабкем

plats2 <pl'ats interj, adv>; <pl'ats platsu pl'atsu pl'atsu, pl'atsu[de pl'atsu[sid & pl'ats/e s>
1. interj; adv сач, шлёп
kott kukkus plats porri сумка сач дэрие усиз
2. s (plarts, lats) чабкем, шлёп карем
kott kukkus platsuga vette сумка шлёп карыса, вуэ усиз

põldpüü <+p'üü p'üü p'üü[d -, p'üü[de p'üü[sid s> (nurmkana) пурысь сяла

püü <p'üü p'üü p'üü[d -, p'üü[de p'üü[sid s> (lind) сяла

saag <s'aag s'ae s'aagi s'aagi, s'aagi[de s'aagi[sid & s'aag/e s> бычкы, пила
terav saag лэчыт бычкы
nüri saag ныж (я. ныжомем) бычкы
rauasaag ки бычкы
sae hambad бычкы пиньёс
lõikab närve nagu saega лулсэръёсты бычкыен вандэ кадь
Liitsõnad
sae+
saeveski нюлэс дасян завод, лесопилка

saepuru <+puru puru puru -, puru[de puru[sid s> пила пызь, опилка, тёс пызь
maas oli hunnik saepuru музэ трос пила пызь люкамын вал

salat <salat salati salati[t -, salati[te salate[id s>
1. bot (Lactuca) салат
aedsalat bot (Lactuca sativa) салат
peasalat bot (Lactuca sativa var. capitata) салат
2. kok салат
aedviljasalat бакча емышъёслэсь салат
riisisalat рислэсь салат
segasalat сураса лэсьтэм салат
toorsalat пӧзьтымтэ емышъёслэсь салат
salatit sööma салат сиыны

sool1 <s'ool soola s'oola s'oola, s'oola[de s'oola[sid & s'ool/i s> сылал
jämesool, jäme sool таза сылал
keedusool сиён сылал
peensool, peenike sool векчи сылал
inimorganismis sisalduvad soolad адями мугорысь сылалъёс
Liitsõnad
soola+
soolahind сылал дун
soolakiht сылал сӥ
soolatera сылал пыры
soolatootmine сылал поттон

tervis <t'ervis t'ervise t'ervis[t -, t'ervis[te t'ervise[id & t'ervis/i s>; <tervis tervise tervis[t -, tervis[te tervise[id s>
1. тазалык
kehaline tervis мугор тазалык
tugev tervis юн тазалык
2. (tervitus) салам
vii talle minu poolt palju tervisi! салам вера солы мынэсьтым
Liitsõnad
tervise+
tervisekaitse тазалыкез утён
terviserada тазалык сюрес
tervisesport бурмытӥсь спорт

tervitama <tervita[ma tervita[da tervita[b tervita[tud v>
1. (teretama) ӟечъяськыны, ӟечбуръяськыны
tervitas mind peanoogutusega йырзэ шонтыса, монэн ӟечъяськиз
2. (austust väljendama) ӟечбураны
konverentsist osavõtjaid tervitas linnapea конференцие пыриськисьёсты карлэн мэрез ӟечбураз
3. (midagi heakskiiduga vastu võtma) ӟеч мылкыдын пумитаны
raamatu ilmumist tuleb tervitada книгалэсь потэмзэ ӟеч мылкыдын пумитаны кулэ
4. (tervisi saatma) салам вераны
tervita minu poolt oma vanemaid анай-атаедлы мынэсьтым салам вера

tervitus <tervitus tervituse tervitus[t tervitus[se, tervitus[te tervitus/i s>
1. (tervitamine) ӟечъяськон, ӟечбуръяськон
2. (kellegi vahendusel v kirja teel edasi antavad head soovid, tervised) ӟечкылан, салам
uusaastatervitus Выль арен ӟечкылан
tervitusi abikaasale! кузпалыдлы салам!

timukas <timukas timuka timuka[t -, timuka[te timuka[id s> ньӧрась, палач


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur