[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 10 artiklit

ah <'ah interj> ой, эх, ах; но, ма
ah, kui tore ilm! ой, кыӵе шулдыр куазь!
ah, sina! ой, тон-а со!
ah, oleksin juba kodus! эх, коть гуртам (я. дорам) мед луысал вылэм ини!
ah, kui rumalasti sa talitasid ой, кыӵе шӧтэм тон вырид
ah, mis ma tegin! ой, мар мон лэсьтӥ!
ah nii, hea küll! ах озьы-а, ну умой!
ah jaa -- täna on ju Leena sünnipäev ой, туннэ Леналэн вордскем нуналыз ук
mis sa selle peale kostad, ah? но, мар тон солы пумит вералод?
ah, juba valmis ой, дась ини-а?
ah, tehku nii nagu heaks arvab ма, мед лэсьтоз озьы, кызьы умоен лыдъя
ah, need tänapäeva noored! ой, та туала егитъёс!
ah, ei midagi erilist ма, номыр пӧртэмез (я. сыӵеез) ӧвӧл

alt2 <'alt postp, prep, adv> vt ka all, alla
1. postp [gen] (millest-kellest altpoolt, madalamalt, kaetud, varjatud olekust välja, hõivatud, hõlmatud olekust ära) улысь, -сь, сьӧрысь, ултӥ, -тӥ, -тӥз, (маке) вылысь, улэ
laua alt ӝӧк улысь
kuuri alt лапас улысь
käe alt kinni hoidma китӥз кутыны
südame alt valutab сюлэм ултӥ висе
pind kadus jalge alt музъем пыд улысь ышиз
võtsin pliidi alt tuha välja гурысь пеньзэ октӥ
mulla alt välja kaevama музъемысь я. музъем улысь копаны
kerkis esile nagu maa alt музъем улысь потэм кадь кылдӥз
kuu tuli pilve alt välja пилем сьӧрысь толэзь потӥз
võtsin raamatu padja alt миндэр улысь книгаез поттӥ я. басьтӥ
puges teki alt välja шобрет улысь потӥз
ruumid said näituse alt vabaks адӟытон улэ басьтэм комнатаос бушазы
2. postp [gen] (mille juurest, lähedalt) дорысь, дортӥ, вӧзысь, вӧзтӥ, улысен, дорысен, сьӧры
poiss tuli akna alt ära пияш укно дорысь я. улысь кошкиз
maantee läheb ukse alt mööda шоссе капка дортӥ ик ортче
oja algas mäeveeru alt allikast ошмес гурезь бамал улысен кутске
vaenlane taganes linna alt тушмон кар сьӧры чигназ
3. postp [gen] (tegevus- v mõjupiirkonnast ära) (кин я. ма) улысь потыны я. мозмыны
{kelle} mõju alt vabanema (кинлэн ) влияниез улысь я. влияниысьтыз потыны
aresti v vahi alt lahti saama v vabanema арест улысь мозмыны
ikke alt pääsema зӥбет улысь мозмыны
kahtluse alt pääsema подозрение улысь мозмыны
asutus läks ühe ministeeriumi alt teise alla ужъюрт мукет министерство ки улэ кошкиз
tema käe alt on tulnud andekaid muusikuid солэн ки улысьтыз туж быгатӥсь крезьгурчиос кылдӥзы
tema sõrmede alt voogasid helid солэн чиньы улъёсысьтыз крезьгур куараос кылӥськизы
pilt tuli otse maalija pintsli alt картина суредасьлэн меӵак ки улаз вордӥськиз
4. postp [gen] (rubriigile, kategooriale osutamisel) -ысь, -ъя
selle kohta vaata paragrahv nelja alt со сярысь ньылетӥ параграфысь учкы
teavet leiate vastavate märksõnade alt информациез шедьтыны луэ кулэ луись кылъя
5. postp [gen] (vaatenurga v aspekti märkimisel) -ын, -ен, -эн
ettepanekule uue nurga alt vaatama дэмлан-ӵектон шоры выль синмын учкыны
{mida} mitme nurga alt kaaluma (ма) шоры учкемъёсты пыр-поч эскерыны
küsimusele läheneti täiesti uue nurga alt юан шоры чылкак выль синмын ычкыны
6. prep [gen] murd (alla) -озь, -ёзь, -гес, -гем
alt neljakümne mehed ньыльдон аресозь пиосмуртъёс
alt viiesaja krooni seda pilti ei saa витьтон кроналэсь ӧжытгес я. дунтэмгес та суред уг сылы
kohal oli alt veerandi ühingu liikmeist интыын огазеяськонысь одӥг куиньмос ёзчиосыз сяна ӧй вал
7. adv (altpoolt, madalamalt) улысен (учкыса), -лэсь, -лэн
alt üles vaatama улысен вылэ учкыса
soe õhk tõuseb alt üles шуныт омыр улысен вылэ тубе
puutüved olid alt tumedad писпу дӥньёс улысен пеймытэсь адско
autol võeti ratas alt машиналэсь колёсаоссэ лушкаллям
kastil tuli põhi alt яшшиклэн пыдэсыз куашкам
libe jää nagu niitis jalad alt йӧвалеглэсь пыдъёс ликыр-ликыр луо я. юскисько
tüdruk võttis uisud alt нылаш конькиоссэ кылиз, нылаш конькиосызлэсь мозмытскиз
taime lehed on alt karedad будос куаръёслэн улъёссы шакыресэсь

hankima <h'anki[ma h'anki[da hangi[b hangi[tud v> (midagi muretsema) шедьтыны, утчаны, поттыны; (sekeldustega) утчаны; (vaevaga) басьтыны, (ма понна) сюлмаськыны; (tarnima) шедьтыны, вайыны
pean hankima loa мыным лэземзэс басьтоно
ta peab ise elatist hankima со ачиз сиён понна сюлмаськыны кулэ
isa hankis poisile uued uisud атай пияшлы (я. пилы, пиёклы) выль конькиос вайиз
ta hankis enesele vajalikud tööriistad со аслыз кулэ ужан тӥрлык шедьтӥз
hankisin teatripiletid театр билетъёс шедьтӥ

häbenema <häbene[ma häbene[da häbene[b häbene[tud v> (häbelik olema) (кинлэсь? малэсь?) возьдаськыны, кепыраны, керпотыны, (кин понна? ма понна?) кепыр потыны я. вайыны; (häbi tundma) (кин понна? ма понна?) возьыт луыны
laps häbeneb võõraid пинал муртъёслэсь возьдаське
söö, ära häbene си, эн возьдаськы
mul ei ole midagi häbeneda мыным номырлэсь возьдаськыны я. мыным номыр понна возьыт луыны
häbene oma sõnu! возьдаськы кылъёсыдлэсь

ka <ka adv>
1. (samuti) но, озьы ик; (isegi, koguni) но
kas sina olid ka seal? тон но-а отын вал?
ka meie olime kunagi noored ми но куке но егитэсь вал
keegi ei suutnud aidata, ka arst mitte нокин но юрттыны ӧз быгаты, эмъясь но
mis ta ka ei ütleks ма(р) но со ӧй верасал(ыз)
kuhu sa ka ei läheks кытчы но тон ӧй мынысалыд
2. (etteheite, pahameele jne rõhutamisel) ма; э-э бен (бон)
see ka mõni mees! ма кыӵе со пиосмурт (я. воргорон)!
kus ka asi, mille pärast kurvastada! шедьтэм, ма(р) понна сюлмаськыны!
3. kõnek (tugevdab eelnevat sõna v lauseosa) я, я бен (бон)
mis teil ka uudist on? я ма(р) вылез ини тӥляд ?
tühja ka, jäägu pealegi vanamoodi я бен ӵок, мед азьло кадь ик кылёз

kalduma <k'aldu[ma k'aldu[da k'aldu[b k'aldu[tud v> някырскыны, лэзиськыны, мыкырскыны, васькыны; (laeva, lennuki kohta) някырскыны, лэзиськыны, мыкырскыны, васькыны; (ajaliselt) (ма?) пала кариськыны; (mingis suunas arenema) соглаш луыны, сётскыны
laev kaldus paremale küljele корабль бур пала някырскиз
päev kaldub õhtusse нунал ӝыт пала кариське
talv kaldus kevadesse тол тулыс пала кариськиз
aeg kaldus kesköö poole дыр уйшор пала вал
ilm kaldub vihmale зороно кариське
jutt kaldub poliitikale вераськон политика вылэ выже
kaldun arvama, et ... мон соглаш, ... шуыса

kostma <k'ost[ma k'ost[a kosta[b koste[tud, k'ost[is k'ost[ke v>
1. (vastuseks ütlema, vastama) вазьыны, вазиськыны; (lausuma, sõnama) вераны
küsimustele kostma юанъёслы вазьыны
ei oska midagi kosta номыр вераны уг быгаты
mis sa hing kostad! я мар вералод!
2. (kellegi heaks, kasuks midagi ütlema) дурбасьтыса вераны я. вераськыны, кин я. ма пала пырыса вераськыны
kostke minu eest палам пырыса вераське
kosta poisi eest meistrile paar head sõna пияшлы дурбасьтыса дышетӥсьлы пал кыл вера вал
3. (kuulduma) кылӥськыны; (kõlama) чузъяськыны; (hääletoonist aimatav olema) чузъяськыны
kõrvaltoast kostis jutuajamist бускель бӧлетысь вераськем кылӥськиз
saalist kostab muusikat залысь крезьгур кылӥське
koridoris kostsid kellegi sammud коридорысь кинлэн ке но вамышъёсыз кылӥськизы
plahvatus kostis kaugele пуштэм куара кыдёкы чузъяськиз
kose kohin ei kostnud tuppa вуусемлэн жильыртэмез бӧлетэ ӧз кылӥськы
neiu hääles kostab mure ныллэн куараяз сюлмаськон кылӥське

ladu <ladu l'ao ladu l'attu, ladu[de ladu[sid s>
1. (kauba-) склад, (ма) возён я. утён инты; (hoidla) утён инты; (baas) возён инты, база
kaubaladu вуз возён инты
kütteladu эстӥськон склад
laskemoonaladu sõj ожтӥрлык возён инты
relvaladu sõj пыӵал возён инты
toiduaineladu сиён-юон возён инты
viljaladu ю возён лапас
ehitusmaterjalide ladu пуктӥськон материал возён инты
2. trük бичан я. печатлан
fotoladu туспуктэм бичан
käsiladu киын бичан
masinladu машинаен бичан
sõnaraamatu ladu кыллюкам печатлан я. бичан
Liitsõnad
lao+
laohoone (ма) возён интылэн юртэз
laojuhataja (ма) возён интылэн кивалтӥсез

mis <m'is mille mi[da -, mille[l & m'i[l mille[lt & m'i[lt; pl m'is, mille & mille[de, mi[da pron>
1. (substantiivselt otsese küsimuse algul) ма, мар
mis [on] lahti? мар луиз?
mis [on] juhtunud? мар луиз?
mis uut v uudist? мар вылез?
mis v mida teha? мар кароно?
mis meil täna lõunasöögiks on? мар асьмелэн туннэ нуназеяны?
mis need seal laual on? маос отын ӝӧк вылын?
mis sul on, armas laps? мар тонэн, мусо нылпие?
milles neid süüdistatakse? ма понна соосты янгыше уськыто?
millest äkki selline kiirustamine? малы шуак сыӵе дыртон?
milleks sa raha vajad? малы тыныд коньдон кулэ?
millega me sõidame? маин ми (я. асьмеос) мыномы?
2. (adjektiivselt täpsustusküsimuses) (missugune samalaadsete seast?, missugune?, milline?) кыӵе
mis kohustused teil on? кыӵе тӥляд быдэсъяно ужъёсты?
mis kurja ma olen teinud? мар аламазэ мон лэсьтӥ?
mis keeli te oskate? кыӵе кылъёсты тӥ тодӥськоды?
mis kell rong saabub? кӧня часын поезд вуэ?
mis v mil moel v kombel te tutvusite? кызьы тӥ тодматскиды?
3. (põhjusküsimuses: miks?, mispärast?) малы
mis sa nutad? малы тон бӧрдӥськод?
mis sa ta peale pahane oled? малы тон солы вождэ поттӥськод?
4. (määraküsimuses: kui palju?, kui vana?) кӧня
mis raamat maksab? кӧняен книга сылэ?
mis kell on? кӧня дыр?
mis ta vanus võib olla? кӧня арес солы луыны быгатоз?
5. (lause lõpus küsimusena: kas on nii?, eks ole [nii]?) озьы-а, озьы ук
vihma sajab, mis? зоре, озьы ук?
igav, mis? мӧзмыт, озьы ук
6. (substantiivselt) (jaatuse v eituse suhtes vastupidist väidet sisaldava tundevärvinguga lause v lauseosa algul) ма бен
mis parata, tuleb järele anda ма бен карод, сётскыны кулэ
mida's mul karta! ма бен мыным кышканэз!
mis see kuus kilomeetrit käia on ма бен со куать километрез ветлонэз
mis sa teed [ära], kui... ма бен тон карод, ... ке
7. (adjektiivselt) (jaatuse v eituse suhtes vastupidist väidet sisaldava tundevärvinguga lause v lauseosa kohta: missugune?, milline?) кыӵе
mis õigus on teil minu üle kohut mõista кыӵе праводы тӥляд монэ судъяны
mis kiiret mul ikka on! кытчы мыным дыртонэз!
mis sõprusest nüüd enam rääkida saab! кыӵе эшъяськон сярысь вераськонэз на табере!
8. (adjektiivselt retoorilistes hüüd- ja küsilausetes) ма, мар
oi, mis üllatus! ой, кыӵе шумпотон!
9. (substantiivselt retoorilistes hüüd- ja küsilausetes) ма, мар
ah mis, jäta mind rahule! ну мар тон, эн иса монэ!
10. (substantiivselt) (seob kaudküsimust alustavat kõrvallauset pealausega) ма, мар
vaata, mis mul on! учкы, маи мынам вань!
mis saab edasi, seda ma ei tea мар луоз азьланяз, сое мон уг тодӥськы
mis tehtud, see tehtud мар лэсьтэмын, со лэсьтэмын
11. (adjektiivselt) (seob kaudküsimust alustavat kõrvallauset pealausega) ма, мар
palun ütle, mis päev täna on вера вал, мар нунал туннэ
mul pole meeles, mis klassis me algebrat õppisime мон уг тодӥськы ини, кыӵе классын ми алгебраез дышетӥмы
12. (kordustes: nagu olema peab, päris, läbinisti, tõesti, tõepoolest) :
liiv mis liiv луо - зэмос луо
sa oled laps mis laps тон нылпи но нылпи
13. (nii palju kui, sel määral kui) :
olgu mis on мар луоз лу
teen mis teen, see pole sinu asi мар карисько, сое карисько, со тынад ужед ӧвӧл
14. (nagu, nii et) :
palav mis kole ой кыӵе пӧсь
külmetasime nii mis hirmus туж зол кынмимы
15. (kui, nagu) кадь
sa oled mulle sama mis vanaema тон мыным песянае кадь
16. (kindlakskujunenud väljendeis) :
ta võib teab mida ette võtta со оломар но карыны быгатоз
mine tea mis ajast олокуддырысь
räägime millest tahes, ainult mitte temast котьма сярысь но вераськом, со сярысь гинэ ум
ostan selle maja ükskõik mis hinna eest со коркаез котькӧняен но басьто

või1 <v'õi konj, adv>
1. konj (seob valikut väljendavaid sõnu v lauseosi) яке, а
nüüd või ei iialgi! али яке ноку!
olla või mitte olla? луоно яке луоно ӧвӧл?
varem või hiljem вазьгес-а, бергес-а
nii või teisiti озьы-а, тазьы-а
sure või igavuse kätte ära! мӧзмыт шуыса коть кул!
olgu ta vana või noor, ... медло со пересь яке егит, ...
2. konj (ähvarduses: muidu, vastasel juhul) яке
mine ära, või muidu läheb halvasti! кошкы яке алама луоз!
3. konj (jutustava lause lõppu lisatuna muudab selle küsilauseks) а
halvad uudised või? урод иворъёс-а мар-а?
päris põrunud oled või? чылкак шузимид-а мар-а?
4. adv (rõhutav sõna: väljendab imestust, kahtlust, üleolekut, halvakspanu) а ма, шат
või teie hakkate maja ehitama? корка пуктыны кутскиськоды-а ма?
või sa ise targem oled! ачид тон визьмогес-а ма!
või nii, või tema sõidab välismaale! озьы-а ма, со кунсьӧр пала кошке-а!
5. adv (koos adverbiga „veel“: kuidas teisiti, aga muidugi, kus sa sellega) :
või veel, kes siis teda ei mäletaks! кин сое уг тоды меда!
või veel, seda ma ju kogu aeg ootasingi! тае мон котьку но вити ук!


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur