[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 11 artiklit

lahkumine <l'ahkumine l'ahkumise l'ahkumis[t l'ahkumis[se, l'ahkumis[te l'ahkumis/i s> кошкон я. потон я. люкиськон

minek <minek mineku mineku[t -, mineku[te mineku[id s>
1. (eemalduv liikumine, minemine) мынон, кошкон
kuhu minek? кытчы мынӥськод?
arsti juurde minek эмчи доры мынон
sõjaväkke minek армие мынон
sinna minekuga ei ole kiiret отчы мынонэн дыртоно ӧвӧл
oli riides nagu kuskile minekul кытчы ке мыныку кадь дӥсяськемын вал
pani mineku peal mantlinööpe kinni со мыныкуз пальтозэ бирдыяз
käisime ühe minekuga viisteist kilomeetrit [maha] ми шутэтскытэк дас вить километр мынӥм
olin magama minekul, kui uksekell helises изьыны мынӥсько вал, ӧсысь гырлы жингыртыку
2. (lahkumine, äraminek) кошкон :
külaline juba asutab minekut v seab minekule куно кошкыны дасяське ини
rongi minekuni on veel aega поезд кошкытозь дыр вань на
enne lume minekut лымы шунатозь
3. (surm) кулон; (suremine) кулон
kas ta minek oli kerge? солэн кулонэз капчи вал-а?
haige oli üksvahe juba peaaegu minekul огдыре висись ӧжыт гинэ ӧз кулы
4. (siirdumine teise olukorda, seisundisse) кошкон, мынон
pensionile minek пенсие кошкон
tehaste pankrotti minek заводъёслэн банкрот луэмзы
ilma soojale minek куазьлэн шунамез
pojengide õitsema minek пионъёслэн сяськаяны кутскемзы
inimese kõhnaks minek адямилэн начармемез
5. (nõutavus, ostetavus) кулэяськон
raamatul oli hea minek книгалы кулэяськон бадӟым вал
6. (hoog) пӧсь (я. кысык) дыр; (edu) удалтон
tööl pole enam endist minekut уж азьло сямен уг удалты ини
viljakasvul on pärast vihma hea minek зор бере нянь удалтэ

rabandus <rabandus rabanduse rabandus[t rabandus[se, rabandus[te rabandus/i s> (järsk eluohtlik haigussööst) вир кошкон (я. кисьтӥськон)
südamerabandus сюлэме вир кошкон
vanaema surma põhjuseks oli rabandus песянай сюлмыз кутыса кулӥз

voog <v'oog v'oo v'oogu v'oogu, v'oogu[de v'oogu[sid & v'oog/e s>
1. (liikuv, lainetav veemass) ӧр, кошкись ву; (lainetus) тулкымъяськон; (laine) тулкым
vahused vood шукыё тулкымъёс
vetevoog ву ӧр
Emajõe vood Эмайыги шурлэн ӧръёсыз
sulavete vood тудву ӧр
jõgi veeretab oma voogusid шур ӧръёссэ бергатэ
paat oli mässavate voogude meelevallas пыж шукыръяськись тулкымъёс киын вал
voog viis parve endaga kaasa ӧр пурез сьӧраз нуиз
2. (hoog, puhang) ӧр, тулкым; ([õhu]vool) омыр тулкым
uduvoog бус тулкым
tuul puhub tugevate voogudena тӧл кужмо тулкымъёсын пельтэ
3. füüs (kiirgusena avalduv laetud osakeste, elektromagnetlainete vms liikumine) кошкон, ӧр
elektronivoog электронъёслэн ӧрзы
ioonivoog ионъёслэн ӧрзы
magnetvoog магнит ӧр
valgusvoog югыт ӧр
prootonite voog протонъёслэн ӧрзы
voo tihedus ӧрлэн ӵемлыкез я. наплыкез
4. (suure hulga inimeste v samalaadsete esemete, nähtuste pidev ühes suunas liikumine) шур, ӧр; (vool, tulv) тулкым
info[rmatsiooni]voog ивор тулкым
rahvavoog калык тулкым
autode katkematu voog машинаослэн дугдӥсьтэм ӧрзы
turistide voog saarele шормуӵе туристъёслэн ӧрзы
mälestuste voog тодэ ваёнъёслэн ӧрзы

vool <v'ool voolu v'oolu v'oolu, v'oolu[de v'oolu[sid & v'ool/e s>
1. (vee liikumine ühes suunas, voolus) вубызён, вукошкон, ӧр
rahulik v tasane vool каллен вубызён
tugev vool кужмо вубызён
jõevool шурлэн ӧрыз
käreda vooluga jõgi ӝог ӧро шур
voolu kiirus вубызёнлэн ӝоглыкез
sõitsime mööda voolu alla вукошкон кузя уллань мынӥмы
2. (gaasi, õhu liikumine, liikuv gaas, õhk, voog) визыл, тулкым
gaasivool газ визыл
õhuvool омыр визыл
sooja õhu voolud шуныт омыр тулкымъёс
3. el (elektrilaengute korrapärane liikumine, elekter) ток, езтыл кошкон
elektrivool езтыл кошкон я. электроток
vahelduvvool вошъяськись ток
voolu tugevus токлэн кужымез
voolu tarbima езтылэз уже кутыны
lülitas voolu sisse токез лэзиз
vool katkes ток быриз
4. (suure hulga inimeste, samalaadsete esemete, nähtuste vms ühtlane katkematu järgnemine, pidev kulg, selliselt liikuv hulk) кошкон, ӧр, визыл, шур
ajavool дыр визыл
inimvool адями шур
elu üksluine vool улонлэн огсыр ӧрыз
autode vool машина шур
sisserändajate vool väheneb лыктэмъёслэн лыдзы кулэсме
5. (eriilmeline suundumus v ajajärk, suund, liikumine) ӧр
poliitilised voolud политика ӧръёс
usulised voolud оскон ӧръёс
kirjandusvool литература ӧр
Liitsõnad
voolu+ (elektriga seotud)
vooluahel el ток герӟет
vooluallikas el ток потон инты
vooluimpulss el токлэн импульсэз
voolujoon el токлэн гожез
voolukatkestus ток дугдон
voolumuundur el токез воштӥсь
voolumõõtja токез мертан
voolumärk токен шуккем бервыл
voolupiirik el токез дугдытӥсь
voolupinge el токлэн напряжениез
vooluring el огшоры езтыл герӟет
voolutarbija (1) (masin) езтылын я. электроен ужась; (2) (inimene) езтылэз уже кутӥсь
voolutihedus füüs ӧрлэн ӵемлыкез
voolutugevus el токлэн кужымез
vooluvõrk ток сӧзнэт
voolu+
vooluhulk hüdr ӧрлэн быдӟалаез
voolujoom geogr визыл
voolujoon (1) geol ӧр гож; (2) füüs ток гож
voolukiirus ӧрлэн ӝоглыкез
voolumeetod maj поточной амал
voolunõva geogr ⌘ нёжалгож я. тальвег
voolusäng ӧр
vooluveekogu кошкись вуэн вуин

väljaminek <+minek mineku mineku[t -, mineku[te mineku[id s>
1. (väljumine, lahkumine) кошкон
seab end väljaminekule кошкыны дасяське я. кошкон пала вырӟе
õhtuseks väljaminekuks tuli emalt luba küsida ӝыт кошкон я. потон понна анайлэсь куриськоно вал
2. (väljaminev rahasumma) коньдон быдтон
ootamatud väljaminekud витьымтэ коньдон быдтонъёс
pere väljaminekud kasvavad семьялэн коньдон быдтонъёсыз будо
Liitsõnad
välja+mineku+
väljaminekuandmik maj коньдон быдтэмез пусъён
väljaminekuorder maj коньдон быдтон сярысь ордер
väljaminekupool maj коньдон быдтон люкет

väljasõit <+s'õit sõidu s'õitu s'õitu, s'õitu[de s'õitu[sid & s'õit/e s>
1. (sõites kuskilt lahkumine, kuhugi suundumine) кошкон
väljasõidu aeg on märgitud piletile кошкон дыр билетын пусъемын
kiirabi tegi päevas 50 väljasõitu ӝог эмъюрттэт нунал куспын 50 пол потаз
2. (huvireis, lõbusõit) ветлон
tegime väljasõidu mägedesse гурезьёсы потам
3. ([teelt] kõrvalekaldumine) :
libedus põhjustas teelt väljasõidu кынтэмен валче сюрес вылысь гылӟоно луиз
Liitsõnad
välja+sõidu+
väljasõidukoht мыноно инты
väljasõiduluba потыны лэзён
väljasõidutee потон сюрес
väljasõiduviisa кошкон виза

äralend <+l'end lennu l'endu l'endu, l'endu[de l'endu[sid & l'end/e s> кошкон
rändlinnud valmistuvad äralennuks толлы кошкись тылобурдоос кошконзылы дасясько

äraminek <+minek mineku mineku[t -, mineku[te mineku[id s> (lahkumine) кошкон
külaline viivitas äraminekuga куно кошкыны ӧз дырты
juba hulk aega enne surma rääkis taat oma äraminekust кулэмезлэсь азьвыл уно дыр ӵоже вераськиз пересь кошконэз сярысь

ärasõit <+s'õit sõidu s'õitu s'õitu, s'õitu[de s'õitu[sid & s'õit/e s> кошкон; (laeva) кошкон
ärasõit viibib кошкон бероме
ärasõit lükati edasi кошконэз ӝегатӥзы
laev annab ärasõiduks vilet вулэйкы кошкон куараен шултӥз
Liitsõnad
ära+sõidu+
ärasõiduaeg кошкон дыр
ärasõidueelne кошконлэсь азьвыл
ärasõidupäev кошкон нунал
ärasõiduvile кошкон куара

äravool <+v'ool voolu v'oolu v'oolu, v'oolu[de v'oolu[sid & v'ool/e s> кошкон, ву кошкон
sulavee äravool jõgedesse тудвулэн шуръёсы кошконэз
äravooluta järv ву кошконтэк ты
ajude äravool välismaale йырвизьлэн кунсьӧры кошконэз
tööjõu äravool riigist ужась кужымлэн кунысь кошконэз
Liitsõnad
ära+voolu+
äravoolukanal ву кошкон канал
äravoolukraav ву кошкон канава
äravoolurenn ву кошкон гумы
äravoolutoru ву кошкон гумы


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur