[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 14 artiklit

jäse <jäse jäseme jäse[t -, jäseme[te jäseme[id s> суйпыд, кипыд, суй, ки, пыд (я. кук)
lühikesed jäsemed вакчиесь суйпыдъёс
koera tagumised jäsemed пунылэн бер пыдъёсыз (я. кукъёсыз)
alajäsemed anat улӥ суйпыдъёс (я. кипыдъёс)
eesjäsemed zool азь пыдъёс (я. кукъёс)
tagajäsemed zool бер пыдъёс (я. кукъёс)
ülajäsemed anat вылӥ суйпыдъёс (я. кипыдъёс)

kiri <kiri kirja k'irja k'irja, k'irja[de k'irja[sid & k'irj/u s>
1. keel (graafiliste märkide süsteem) гожъяськет; (šrift) шрифт
araabia kiri араб гожъяськет
ladina kiri латин гожъяськет
slaavi kiri ӟуч гожъяськет
hieroglüüfkiri иероглиф гожъяськет
noodikiri muus нота гожъяськет
2. (käsitsi kirjutamise viis) киын гожъяськон; (käekiri) ки, кигожтэм, почерк
ilus kiri чебер кигожтэм
pane see lause kirja гожты та верамез
3. (kirjamärkidest koosnev tekst) гожтэм
neoonkiri неон гожтэм
4. (postisaadetis) гожтэт
avatud kiri усьтэм гожтэт
lühike kiri вакчи гожтэт
kirja kirjutama гожтэт гожтыны
kirja saama гожтэт басьтыны
5. (dokument, ametlik paber) ужкагаз, документ
võlakiri пунэмам сярысь ужкагаз
6. kõnek (nimekiri) ним лыдъет, лыдъет, список
teda ei ole meie kooli õpilaste kirjas школаямы дышетскисьёслэн ним лыдъетазы со ӧвӧл
panin ennast võistlustele kirja ӵошатскон лыдъетэ асме гожтӥ
7. (muster) пужы
kalasabakiri кызпужы
kindakiri пӧзьы пужы
Liitsõnad
kiri+ (mustriga)
kirikangas пужыё басма
kirivöö пужыё кускерттон
kirja+ (postisaadetisse puutuv)
kirjakandja почтальон
kirjamark гожтэтлы марка
kirja+ (õigekirjutustavasse puutuv)
kirjaviga гожтэмысь янгыш

käepärast <+pärast adv> (saadaval) ки улын; (millekski valmis) дась
hoia relv käepärast пыӵалэз ки улад возь
paati polnud käepärast, et üle jõe sõita шур вамен потыны пыж ки улын ӧй вал
tarvilikud esemed pandi juba õhtul käepärast кулэ луись арбериос ӝытысен ик ини дасямын вал
mul paluti käepärast olla, kui abi tarvis peaks minema юрттэт кулэ луыкулы монэ дась луыны косӥзы
polnud kedagi käepärast, kellele oma muret kurta сюлэмшугез вераны нокин ки улын ӧй вал
tal on alati vastus käepärast солэн валэктонэз котьку дась
niisugust rahasummat pole mul käepärast сомында коньдонэ мынам дасямын ӧвӧл

käpp <k'äpp käpa k'äppa k'äppa, k'äppa[de k'äppa[sid & k'äpp/i s>
1. (looma jala osa); tehn (tööriista v masina osa); kõnek (käsi, pihk) ки я. тяпа
esikäpp, esimene käpp азь пыд
tagakäpp бер пыд
vedrukäpp tehn пружина пыд
ankru käpad якорь пыдъёс
kultivaatori käpad культиваторлэн бурдъёсыз
koer tõusis tagumistele käppadele пуны бер пыдъёсыз вылэ султӥз
mehel käpp nagu labidas kõnek пиосмуртлэн киыз шабала быдӟа
tere, anna käppa ka! kõnek ӟечбур, вай кидэ!
see töö on tal käpas kõnek та ужез со быгатыса ужа
2. bot (rohttaim Orchis) ашальчи я. ашанчи
hall käpp bot (Orchis militaris) пурысь ашальчи
kahkjaspunane käpp bot (Orchis latifolia) паськыт куаро ашальчи
jumalakäpp bot (Orchis mascula) пиосмурт ашальчи
kuradikäpp bot (Orchis maculata) чибориё ашальчи

käsi <käsi k'äe k'ä[tt k'ä[tte, kä[te käsi s> ки
parem käsi бур ки
vasak käsi паллян ки
külmast kanged käed кынмыса эбылям киос
rakkus käed сюрмем киос
paljad käed гольык ки
osavad käed быгатӥсь киос
virgad käed тыршись киос
õnnelik käsi капчи ки
inimkäsi адями ки
kunstkäsi лэсьтэм ки я. протез
kurakäsi паллян ки
kunstnikukäsi суредасьлэн киыз
meistrikäsi кибашлы ки
kätt andma ки сётыны
kätt ulatama ки мычыны
kätt suruma [tervitamisel] киез кутыны
kätt rusikasse suruma v pigistama киез мыжыке кырмыны
kindaid kätte panema кие пӧзьы поныны
{kellel} käest kinni hoidma кинлэсь кизэ кутыса возьыны
{kellel} käest lahti laskma кинлэсь кизэ лэзьыны
käega näitama киын возьматыны
{kellel} käe alt kinni võtma кинэ кунултыны
käsi raudu panema киосыз жильыяны
käsi rinnale vaheliti panema киосты гадь вылэ кечат поныны
pead kätele toetama йырез ки борды пыкъяны
lepingu kinnituseks anti kätt ӵошкылэз юнматыса ваче кизэс сётӥзы
tõstab tervituseks käe kõrva äärde ӟечъяськыса кизэ пель дораз ӝутэ
õllekann käis käest kätte сурен кружка киысь кие ветлӥз
haaras labida kätte кияз лопата кутӥз
haarasin tal käest kinni сое китӥз кутӥ
pillasin kausi käest киысьтым тэркыез уськытӥ
pea vajub kätele йыр ки вылэ усе
käsi on sidemega kaelas ки биняса чыртые ошемын
sai käest haavata кизэ яра кариз
tegin käele haiget киме вӧсь кари
vehib käega sääski eemale киыныз чибиньёслэсь шонаське
lapsed plaksutasid käsi нылпиос кизэс чабизы
võttis korvi käe otsa кудыез кияз кутӥз
lehvitab hüvastijätuks kätt v käega люкиськыса киыныз я. кизэ шона
rabelesin ta käte vahelt lahti киысьтыз мозмытски
käed eemale! киостэ кортна!
poiss on nüüd heades kätes пияш табере ӟеч киын
raamat on läbi käinud paljudest kätest книга уно ки пыр ортчемын
kõiges on tunda naise hoolitsevat kätt котькытын шӧдӥське кышномуртлэн сюлмо киыз
tulevik on meie endi kätes вуоноез асьмелэн киямы
neljas käsi on puudu kõnek ужаны ки уг тырмы
tegutsemiseks jäeti vabad käed ужаны луонлыкъёс сётӥзы
siin kitsi käega ei oldud татын ӧз
meid kostitati laial käel милемыз туж куно каризы
valitseb riiki raudse käega корт киыныз кунэн кивалтэ
elu pakub ohtral käel üllatusi улон дурыныз витёнтэм учыръёсты кисьтэ
palus vanematelt tütre kätt анай-йтайзы азьын нылзылэсь кизэ куриз
kuidas käsi käib? кыӵе-мар улон-вылон?
tema käsi käib halvasti солэн улонэз секыт
mõlemat kätt laiusid viljaväljad бур пала но, паллян пала но вӧлмытэсь ю бусыос
panin lepingule käe alla огкыл улэ гожтӥськи
istub peremehe paremal käel кузёлэн бур палаз пуке
kätel+
kätelkõnd sport киын ветлон

käsitsema <käsitse[ma käsitse[da käsitse[b käsitse[tud v> (tööriista, masinat kasutama) ужаны я. вырыны я. киын возьыны; (käsitseda oskama) ки мыныны
käsitseb osavalt kirvest тӥрен ужаны киыз мынэ
laps õpetati nuga ja kahvlit käsitsema пиналэз пуртэз но вилкаез кияз возьыны дышетӥзы
ta pole veel harjunud relva käsitsema пыӵалэн вырыны со ӧз дышы на

käsivars <+v'ars varre v'ar[t v'ar[de, var[te v'ars[i s> (käe osa randmest õlanukini) суй я. ки
kõhnad käsivarred начаресь я. чиедэсь суйёс
lihaselised käsivarred сӥльвиро суйёс
klammerdus mu käsivarde суй бордам кырмиськиз
naine toetus mehe käsivarrele кышномурт воргоронлэн суйыз борды кутӥськиз

omand <omand omandi omandi[t -, omandi[te omande[id s> ваньбур, асъет; (vara) ваньбур, асъет; (valdus) асъет, кузёяськон, возён, ки улын
riiklik omand кун ваньбур я. асъет
eraomand одӥг адями асъет
väikeomand пичи асъет
suuromand бадӟым асъет
ühisomand огъя асъет
omandi kaitse асъетэз утён
omandit soetama асъет басьтыны
omandit valdama ваньбур я. асъет возён

peo <p'eo p'eo p'eo[d -, p'eo[de p'eo[sid s>
1. (pihk) кырым пыдэс, ки пыдэс
andis peoga komme кырым тросаз канфет сётӥз
hoiab lapse kätt peos нылпилэсь кизэ кияз возе
2. (lina- v kanepipeo) кырым, сузь
kitkus üle tuhande peo linu со сюрс сузьлэсь трос етӥн ишкиз

peopesa <+pesa pesa pesa p'essa, pesa[de pesa[sid & pes/i s> кырым пыдэс, ки пыдэс
niiske peopesa кот ки пыдэс
peopesad tõmbusid higiseks ки пыдэсъёс пӧсязы

rusikas <rusikas rusika rusika[t -, rusika[te rusika[id s>
1. (kokkusurutud sõrmedega labakäsi) мыжык
suured rusikad бадӟымесь мыжыкъёс
ähvardab rusikaga v näitab ähvardades rusikat мыжыксэ возьматэ (кинлы?)
pealikul on raudne v tugev rusikas азьветлӥсьлэн мыжыкез секыт
küll ta saab veel mu rusikaid maitsta! мынэсьтым мыжыкъёсме веръялоз на ай!
2. piltl ([ülem]võim, ettekirjutus, surve, meelevald) зӥбет, ки
võim koondati ühte rusikasse кивалтэт одӥг ки улын вал
elas oma naise rusika all кышноезлэн ки улаз улӥз
3. piltl (rünnakuks koondatud väed, löögirusikas) кужым
diviis koondati rusikaks дивизилэсь вань кужымзэ люказы
Liitsõnad
rusika+
rusikasuurune мыжык быдӟа

süli <süli süle süle s'ülle, süle[de süle[sid s>
1. (kellegi v millegi ümber välja sirutatud käsivarte ja keha eespoolse ülaosa vaheline ruum) ки, ки выл, ӟыгыртэт
emal on laps süles анайлэн кияз нуны
ema võttis v tõstis lapse sülle анай пиналэз кияз кутӥз
noormees haaras neiu sülle егит пи нылашез кияз ӝутӥз
tõi puid sülega tuppa ки вылаз пу пыртӥз
ladus endale puuhalud sülle ки вылаз писъёс люказ
männitüved olid sülega mõõta пужымъёс ӟыгыртэтэн мертамонэсь вал
2. (hrl istumisel: rüpp) ал, алвыл
{kelle} sülle istuma алэ пуксьыны
{kelle} süles istuma алын пукыны
laps ronis isa[le] sülle пинал атаезлэн алаз тубиз
laps pani pea vanaema sülle пинал йырзэ песянайлэн алаз понӥз
ema võttis v tõstis lapse sülle анай пиналэз алаз пуктӥз я. ӝутӥз
istub tugitoolis, käed süles креслоын пуке, киосыз алаз
tuleb tegutseda, mitte istuda, käed süles piltl ужано, киез алэ тырыса пуконо ӧвӧл
3. piltl (rüpp, põu) пуш, ӟыгыртэм
mullasüli мупушкес
linn asub mägede süles кар гурезьёслэн ӟыгыртэмазы интыяськемын
ta on üles kasvanud suurte metsade süles со бадӟым нюлэсъёс пушкын будэмын
öö võttis põgenikud oma sülle беглойёсты уй ӟыгыртӥз

umbropsu <+r'opsu adv> (järelemõtlematult) малпаськытэк, тодытэк, тодытэк-мартэк; (huupi) кызьы луэм я. сюрем озьы, ки улэ мар сюрем, йыре мар лыктэм; (objekti nägemata, pimesi) адӟытэк, кызьы но озьы
vastas umbropsu юанлы малпаськытэк вераз
otsustad inimeste üle liiga umbropsu адямиосты чик тодытэк соос сярысь малпан кылдытӥськод
avas umbropsu ühe ukse ки улаз мар сюрем ӧсэз усьтӥз
jalgrada kadus ära ja tuli minna umbropsu läbi võõra metsa сюрес ышиз, тодмотэм нюлэстӥ кызьы быгатэм озьы мыноно луиз
umbropsu tulistatud lask кытчы сюрем отчы ыбем

vasakukäeline <+k'äeline k'äelise k'äelis[t k'äelis[se, k'äelis[te k'äelis/i & k'äelise[id adj, s>
1. adj паллян ки, паллян киё
vasakukäeline õpilane паллян киё дышетскись
2. s паллян киё
vasakukäeliste kitarr паллян киёослы гитара


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur