[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 122 artiklit

aed <'aed aia 'aeda 'aeda, 'aeda[de 'aeda[sid & 'aed/u s>
1. (puuviljaaed) бакча, сад, сад-бакча; (juurviljaaed) бакча
korras aed утялтэм бакча
hooletusse jäetud aed утялтымтэ бакча
botaanikaaed ботаника сад
eesaed укно ул сад, корка азьысь бакча, палисадник
kooliaed школа бакча
lilleaed сяська сад
õunaaed улмопу я. яблокпу сад
kolhoosi juurviljaaed колхоз бакча
aeda rajama сад я. бакча карыны
aias töötama садын я. бакчаын ужаны
selles aias kasvatatakse roose та садын розаосты будэто
aedades õitsesid sirelid садъёсын сирень сяськаяськем
2. (tara) кенер, котыртэм, тым; бордос вужм.; (plank) кенер, забор; (kivi-, metallaed) изэн котыртэм, корт кенер; (põimaed) урдым, тым; (lattaed) маег кенер; (teivasaed) тын
raudaed корт кенер
traataed езэн кыскем кенер
võrkaed сетка кенер
aeda parandama кенерез тупатыны
aia otsa ronima кенер вылэ тубыны
poiss ronis üle aia пияш кенер йылтӥ потӥз
3. (loomade aedik) (гид-)азбар, кыргид, пудо кенер, котыртэм
kanaaed курег гид-азбар
karjaaed кыргид
lambaaed ыж котыртэм
4. (imikuaed) манеж (пичи нылпиослы шудон инты), котыртэм
Liitsõnad
aia+
aiakultuurid бакча будосъёс
aiakäärid бакчаын ужан качы
aialabidas бакчаын ужан куй я. лопатка
aiamuld aiand бакча сюй
aiapoolne бакча пал
aiatöö сад-бакча уж
aiatööriistad бакчаын ужан арбериос
aiavärav бакча ыбес

ait <'ait aida 'aita 'aita, 'aita[de 'aita[sid & 'ait/u s> кенос, склад, кладовой, возён-утён инты, хранилище
kaubaait склад, товар возён инты
magasiait aj складъёс (ӵемысь портъёсы интыяськемын вал)

ala <ala ala ala -, ala[de ala[sid & al/u s>
1. (maa-ala) инты, улосвыл, ёрос; (piirkond, lõik) музъем люкет, зона
soine ala нюр-кот инты
künklik ala вырйыло инты
mägine ala гурезё инты
okupeeritud alad оккупировать карем инты (я. улосвыл)
keeluala алэм (я. маке карыны луонтэм) инты
külviala кизёно инты (я. музъем)
levikuala вӧлмон инты (я. ёрос)
looduskaitseala заповедник
metsaala нюлэсо улосвыл
piiriala кунгож зона
puhkeala шутэтскон зона
rannikuala ярдур люкет
veeala ву улосвыл
ekseem haaras suuremaid alasid экзема бадӟым (ку) люкетъёсты басьтӥз
2. (mõiste- v käsitluspiirkond, tegevussfäär) (ужан) удыс, люкет, ёзлюкет
ehitusala пуктӥськонъя удыс
lemmikala яратоно ужан удыс
rakendusala уже кутӥськонъя удыс
spordiala спорт удыс
teadusala тодос удыс
tegevusala ужан удыс
uurimisala эскерон-чаклан удыс
kirjandusala juhataja литература удысэн кивалтӥсь
edusammud põllumajanduse alal гурт возёс удысысь азьланьскон вамышъёс
ta töötab hariduse alal со калыкез дышетонъя удысын ужа
ta töötab kirjanduse alal со литература удысын ужа
uus raamat looduskaitse alalt инкуазез утён удысъя выль книга
vend on muusik, ta armastab oma ala агае (я. выны) крезьгурчи, со яратэ ас удыссэ

allikas <allikas allika allika[t -, allika[te allika[id s>
1. (veekogu) ошмес, источник
karstiallikas geol карст источник
kuumaveeallikas пӧзись ошмес
langeallikas geol уллань лэзькись (я. бызись ошмес)
mineraal[vee]allikas муиз ву ошмес
ohvriallikas курбо сётон ошмес
tõusuallikas geol вылэ ӝутскись (я. тубись) ошмес
puhta ning selge veega allikas чылкыт но пыр адскись вуо ошмес
allikast vett jooma ошмесысь ву юыны
allikas vuliseb ошмес жильыртэ
2. piltl (lähtematerjal, lähe, algus, põhjustaja) ошмессин, источник, кылдэм инты
kirjalikud allikad гожтыса кельтэм ошмессинъёс
käsikirjalised allikad киын гожтэм ошмессинъёс
ajalooallikas истори ошмессин
arhiiviallikas архив ошмессин
energiaallikas дыкужым источник
info[rmatsiooni]allikas ивор-тодон ошмессин
inspiratsiooniallikas ӝутскем мылкыдлэн ошмессинмыз
jõuallikas кыжым источник
nakkusallikas паласьконлэн кылдэм интыез
rõõmuallikas шумпотон ошмессин
sissetulekuallikas табыш ошмессин
teabeallikas тодонъёсья источник
toiteallikas el питанилэн источникез
toormeallikas сыръёя источник
trükiallikas печатлан источник
tuluallikas табыш источник
valgusallikas югытлэн источникез
vooluallikas el токлэн (я. езтыллэн) источникез
kõigi pahede allikas вань уродлэн ошмессинмыз
loodus ilu allikana инкуазь чеберлыклэн кылдон интыез
sain selle teada usaldusväärsest allikast оскымон ошмессинъёсысь мон со сярысь тодыны шедьтӥ

alune1 <alune aluse alus[t -, alus[te aluse[id adj, s>
1. s (all v läheduses olev ala, koht) (маке улысь) инты
põõsaste alused on kobestatud куакъёс улысь музъем бугыртэмын
2. adj (all v läheduses olev) маке улысь луись <тодн.>
koridori akna alune radiaator коридорысь укно улысь радиатор
3. s etn (alusseelik) ул юбка

ametikoht <+k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid & k'oht/i s> интыуж, удысуж, ужан инты
vastutav ametikoht кылкутытӥсь интыуж
koosseisuline ametikoht штатной ужан инты
juhtiv ametikoht кивалтӥсь интыуж
kõrgel ametikohal вылӥ интыужын
ametikohalt vabastamine ужан интыысь мозмытон
ametikohale ennistamine ужан интыяз выльысь берыктон (я. пуктон)
ametikohalt tagandamine жуысь куштыны
ametikohal olema ужан интыын луыны
ametikohale määrama ужан интые пуктыны
ametikohalt vabastama ужан интыысь мозмытыны
konkurss professori ametikoha täitmiseks профессорлэн интыяз конкурс ялон

angaar <ang'aar angaari ang'aari ang'aari, ang'aari[de ang'aari[sid & ang'aar/e s> (lennukikuur); kõnek (kaarhall) ангар (ӵемысь аслобетъёсты возён но тупатон инты)
liidendangaar ӝоген пуктӥськись но сэрттӥськись ангар

ase <ase aseme ase[t -, aseme[te aseme[id s>
1. (magamiskoht) изён инты, валес
pehme ase небыт (я. буй-буй) валес
kõva ase чурыт валес
mugav ase умой валес
aset tegema валес вӧлдыны, валиськыны
aset üles tegema валесэз октыны-калтыны
asemel lamama валесын кылльыны
asemel vähkrema валесын берыкъяськылыны
külalistele tehti ase diivanile куноослы диван вылэ валиськизы
2. (asupaik, jälg) инты, пытьы
muistse asula ase вашкала улон интылэн пытьыез
kirjaniku sünnimaja ase гожъськисьлэн вордӥськем коркаезлэн интыез
[heina]kuhjade asemed зуродъёслэн пытьыоссы
eluase юрт, улон инты
tulease тылскем инты
tuhaase сутскем инты
leidsime telgile sobiva aseme палаткаез пуктыны тупась инты шедьтӥмы

asukoht <+k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid & k'oht/i s> улон инты, интыяськем
sobiv asukoht тупась (кельшымон я. ярамон) улон инты
soodus asukoht ӟеч улон инты
linna asukoht карлэн интыяськемез
ehituskrundi asukoht пуктӥськон участоклэн интыяськемез
määrasime oma asukoha kompassi järgi кытынмес компассъя валамы
ma ei tea tema praegust asukohta мон уг тодӥськы, кытын со улэ

asula <asula asula asula[t -, asula[te asula[id s> гурт, улон инты, посёлок
suur asula бадӟым гурт
muistne kindlustatud asula вашкала юнматыса пуктэм улон инты
maaasula гурт
kaevandusasula шахтёръёслэн посёлоксы
kaluriasula чорыгасьёслэн посёлоксы
kolhoosiasula колхоз гурт
puhkeasula дачаосын посёлок
põllumajandusasula гурт возёс посёлок
suvitusasula гужем гинэ улыны тупась гурт (я. посёлок)
töölisasula ужасьъёслэн посёлоксы

asuma <asu[ma asu[da asu[b asu[tud v>
1. (olema, asetsema) интыяськыны, улыны, сылыны; (viibima) улыны, луыны
suvila asub mere ääres дача зарезь дуре интыяськемын
teletorn asub linnast väljas телебашня кар сьӧры интыяськемын
mis tänavas asub raamatukogu? кыӵе урамын лыдӟиськонни?
linn asub mäe jalamil кар гурезь выжые интыяськемын
maja asub orus кар лайыг интыын сылэ
kauplused asuvad käe-jala juures вузаськонниос матэ интыяськемын, вузаськонниос ки-пыд улын
korter asub kolmandal korrusel квартира куинетӥ этажын
sõnaraamatud asuvad kolmandal riiulil кылсузьетъёс куинетӥ ӝажыын
kohviku vastas asuv park кафелы пумит интыяськем парк
kus ta praegu asub? кытын со али?
ta asus aastaid välismaal со кема аръёс кунгож сьӧрын улӥз
muistsed soomeugrilased asusid laialdasel maa-alal вашкала финн-угор калыкъёс туж пасьтана улосвылъёсын уло вылэм
2. (aset võtma, end sisse seadma) инты басьтыны я. кутыны, интыяськыны, султыны; (kuhu elama minema) улыны интыяськыны; (majja, korterisse) пырыны, выжыны (к-сь выль корка)
positsioonile asuma позициосы интыяськыны
laagrisse asuma лагерен интыяськыны
dirigent asus koori ette дирижёр хор азе интыяськиз
asusime järjekorda черодэ интыяськимы (я. султӥмы)
külalised asusid lauda v laua taha v laua ümber куноос ӝӧк сьӧры интыяськизы (я. пуксизы)
reisijaid palutakse asuda vagunitesse oma kohtadele мынӥсь-ветлӥсьёслы, ас интыосазы мед пуксёзы шуыса, куриськыса вазиськизы
rõõm asus südamesse шумпотон каръяськиз сюл(э)мам
kurbus asus hinge мӧзмон каръяськиз лулам
uude korterisse asuma выль квартирае улыны интыяськыны
maale elama asuma гуртэ улыны мыныны
elama asuma улыны интыяськыны
Krimmi asunud eestlased Крыме улыны выжем эстонъёс
3. (tegema hakkama, tegevust alustama) (маке карыны (я. лэсьтыны)) кутскыны, дасяськыны, медыны, ӧдъяны
tööle asuma уж борды кутскыны
valvesse v valvekorda asuma дежурить карыны султыны
asume asja juurde уж борды кутскимы
lapsed asusid kirjandit kirjutama нылпиос сочинение борды кутскизы
kõik asusid sööma v toidu kallale ваньзы сиськыны кутскизы
nad asusid teele соос сюрес вылэ потӥзы
külalised asusid minema куноос кошкылыны кутскизы
minekule asuma кошкыны дасяськыны
ta asus vastupidisele seisukohale уж шоры мукет сямен учкемлэн палаз выжиз со
ema asus minu nõusse анае мон пала кариськиз

autodroom <autodr'oom autodroomi autodr'oomi autodr'oomi, autodr'oomi[de autodr'oomi[sid & autodr'oom/e s> (autosõiduväljak) машинаен ворттылон инты, автодром

autoteenindus <+teenindus teeninduse teenindus[t teenindus[se, teenindus[te teenindus/i s> машина тупатон инты

ava <ava ava ava 'avva, ava[de ava[sid s> пась; (seinas) пась; (uksel, aknal) пась, вис, югыт адскись инты; (läbilöödud ava) пась карем; (pilu) вис, путэт, пась; (luuk) люк
piklik ava кузялэс пась
neljakandiline ava ньыльсэрего (я. квадрат) пась
aknaava укно пась, укнолы кельтэм пась инты
ukseava ӧс пась, ӧслы кельтэм пась инты
ventilatsiooniava, õhuava омырлы кельтэм инты, омыр люк
ava kardinate vahel гардинаос вискысь югыт адскон инты
raha automaadi avasse laskma шудон автоматлэн пасяз коньдон (я. уксё) поныны

dispanser <disp'anser disp'anseri disp'anseri[t -, disp'anseri[te disp'ansere[id s> (ravinõuandla) диспансер (эмъяськон инты)
naha- ja suguhaiguste dispanser ку но венерологи диспансер
kehakultuuridispanser эмъяськон но физкультура диспансер
onkoloogiadispanser онкологи диспансер
psühhoneuroloogiadispanser психоневрологи диспансер
tuberkuloosidispanser туберкулёзъя диспансер
dispanseris arvel olema диспансерын учётын сылыны

elamine <elamine elamise elamis[t elamis[se, elamis[te elamis/i s>
1. (elu, olemine) улэм, улон, улэм-вылэм, улон-вылон
elamine läheb ülesmäge улон умой мынэ
see teeb elamise lausa võimatuks со улонэз шӧдскымон чидантэм каре
elamiseks sobiv paik улыны тупась инты
2. (eluase) улон инты, улонни; (majapidamine) улон инты
korralik elamine умой (я. ӝикыт) улон инты
tulime teie uut elamist vaatama выль улон интыдэс учкыны лыктӥм(ы)
elamine on laokile jäänud куштэм улон инты
kohvris oli kogu ta kasin elamine чемоданаз солэн вань начар улэм-вылэм котырез вал

elamu <elamu elamu elamu[t -, elamu[te elamu[id s> улон инты, улонни, корка, юрт
ühekorruseline elamu одӥг этажъем корка
kahe korteriga elamu кык квартираен (я. патерен) корка
individuaalelamu нимаз корка
kaksikelamu кык семъялы корка
paneelelamu панельной корка
elamute korrashoid коркаез ӝикыт возён

eluase <+ase aseme ase[t -, aseme[te aseme[id s> улон инты, улонни, корка, юрт
ajutine eluase ог дырлы улон инты
inimeste eluasemed jõe kaldal шур дурысь адямиослэн улон интыооссы
lindude eluasemed тылобурдоослэн улон интыоссы
endale eluaset otsima аслыд улон инты утчаны

elukoht <+k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid & k'oht/i s> улон инты
ajutine elukoht ог дырлы улон инты
alatine elukoht котьку улон инты
kindla elukohata тодмо улон интытэм

eluruum <+r'uum ruumi r'uumi r'uumi, r'uumi[de r'uumi[sid & r'uum/e s>
1. (elamiseks määratud ruum) улон инты, улон висъет
eluruumid ja kõrvalruumid улон висъетъёс но вӧзысь интыос
eluruumide erastamine улон бӧлетъёсты асваньбуртон
2. (elamis-, asumisala) улон инты
võitlus eluruumi pärast улон инты понна нюръяськон

esikoht <+k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid & k'oht/i s> нырысетӥ инты
individuaalesikoht, esikoht individuaalvõistluses нимаз ӵошатсконын нырысетӥ инты
võistkonnaesikoht, võistkondlik esikoht огъя командаен нырысетӥ инты
esikohale tulema нырысетӥ интые вуыны
esikohta võitma нырысети инты басьтыны (я. утыны)
esikohta loovutama v käest andma нырысетӥ интыез сётыны
repertuaaris on esikohal klassika репертуарын нырысетӥ интыын классика

haav <h'aav haava h'aava h'aava, h'aava[de h'aava[sid & h'aav/u s> яра, сӧсыр инты, сӧсырмем, шуккиськем инты
lahtine haav усьтӥськем яра
värske haav выль яра
pindmine haav выл яра
veritsev haav вирӟектӥсь рана
surmav haav кулон вайись яра
armistunud haav бурмем яра
hammustushaav куртчем яра
killuhaav осколоклэсь сӧсырмем
kuulihaav пулялэсь сӧсырмем
laskehaav ыбемлэсь сӧсырмем
lõikehaav вандскемлэсь яра
löögihaav шуккиськемлэсь яра
nahahaav ку яра
puremishaav йыръемлэсь яра
põletushaav сутӥськемлэсь яра
raiehaav корамлэсь яра
rebihaav кесямлэсь яра
torkehaav бышкалтэм яра
hingehaavad шокан яраос
sõjahaavad ож сӧсырмемъёс
haava servad яраез обработать кариськод
haava lööma сӧсырмытыны, сӧсыр карыны
haava siduma яраез биняны
haava kinni õmblema яраез вурыны
haava puhastama яраез чылкытатыны
haava ravima яраез бурмытыны
haav ajab v jookseb mäda яраысь ур вия я. яра урӟектэ
haav hakkas verd jooksma яраысь вир вияны кутскиз я. яра вирӟектыны кутскиз
haav läks mädanema яра урӟектыны кутскиз
haav oli lahti v irvi яра усьтӥськемын вал
haav on armistunud яра бурмемын
haav on kinni kasvanud яра бурмиз (я. пытсаськиз)
haav on paranenud яра умойгес луиз (я. умояз)
haav tuikab valutada яра вӧсь луэ
haav tulitab яра ӝуа
haav veritseb яра вирӟектэ я. яраысь вир вия
haavadesse surema яраослэсь кулыны
vanu haavu lahti käristama piltl вуж яраосты исаны

haljasala <+ala ala ala -, ala[de ala[sid & al/u s> ожо, вож инты, газон
haljasalal käimine on keelatud ожо вылтӥ ветлыны уг яра

hauakoht <+k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid & k'oht/i s>
1. (sügav koht veekogus) ву кож
2. (matmispaik) шайгу, ватэм инты
ta ei teadnud oma isa hauakohta со атайезлэсь шайгузэ (я. ватэм интызэ) ӧз тоды

heinamaa <+m'aa m'aa m'aa[d -, m'aa[de & maa[de m'aa[sid & m'a[id s> турнан инты, возь
looduslik heinamaa ас кожаз кылдэм турнан инты
kultuurheinamaa юри будэтэм турнан инты

hoidla <h'oidla h'oidla h'oidla[t -, h'oidla[te h'oidla[id s> возён, возён инты (гу, колодча), хранилище
bensiinihoidla бензин возён инты
gaasihoidla газ возён инты
juurviljahoidla кушман возён инты (я. гу)
kartulihoidla картофка возён инты (я. гу)
köögiviljahoidla бакча сиён возён инты (я. гу)
naftahoidla мувӧй возён инты
puuviljahoidla емыш возён инты (я. гу)
raamatuhoidla книга возён инты
seemnehoidla кидыс возён инты
silohoidla силос возён инты я. силос гу
sõnnikuhoidla кыед возён инты я. кыед гу
veehoidla ву возён инты я. ву колодча
viljahoidla ю-нянь возён инты
muuseumi hoidlad музейлэн хранилищеосыз

hoone <hoone h'oone hoone[t -, hoone[te h'oone[id s> юрт, юртъер, корка, пуктӥськем, инты
ajakohane hoone туала вакытысь юрт
vanaaegne hoone вашкала юрт
ühiskondlik hoone мер юрт
abihoone юрттӥсь юрт
eluhoone улон юрт
haldushoone администраци юрт
jaamahoone вокзал (я. станция) юрт
kasvuhoone теплица, парник
kivihoone из юрт
koolihoone школа юрт
kõrghoone ӝужыт юрт
kõrvalhoone артысь юрт
laohoone тыриськон юрт (я. склад)
majapidamishoone котыр возён (я. хозяйственной) юрт
mõisahoone усадьба
näitusehoone адӟытон инты
palkhoone кор(лэсь) юрт
parlamendihoone парламент юрт
peahoone валтӥсь юрт
raamatukoguhoone лыдӟиськонни юрт
sammashoone колоннаосын юрт
taluhoone хутор юртъер
teatrihoone театр юрт
tehasehoone завод юрт
tellishoone кирпич(лэсь) юрт
tiibhoone флигель
tootmishoone производственной юрт
triiphoone (сяська-будосъёсын) теплица
turuhoone базар юрт
valitsushoone правительстволэн юртэз
hoonet ehitama юрт пуктыны
hoonet püstitama юрт ӝутыны
vanad hooned lammutati вуж юртъёсты куашкатыны

iste2 <iste 'istme iste[t -, 'istme[te 'istme[id s>
1. пукон (инты)
kõva iste чурыт пукон
istme seljatugi пукон тыбыр (мыш)
külalisele istet pakkuma куноез пуксьыны курыны
istet võtma пуксьыны
poiss niheles istmel пи пукыкуз солань-талань выриз
anna onule istet! сёт агайлы пукон инты!
võtke istet! пукселэ!
2. (istmik) берпал

istekoht <+k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid & k'oht/i s>
1. пукон инты
iste- ja seisukohad пукон но сылон интыос
bussis on 32 istekohta автобусын 32 пукон инты
kõik istekohad olid täis вань пукон интыос басьтэмын вал
2. (istmik) берпал

jõnks <j'õnks jõnksu j'õnksu j'õnksu, j'õnksu[de j'õnksu[sid & j'õnks/e s>
1. (tõmmak, nõksak) зуркак (я. зурк) кыскон (я. кыстӥськон), зуркак вырӟон (я. вырӟытскон)
järsk jõnks шуак кыскон
hobune tõmbas paar jõnksu вал кык пол зуркак вырӟытскиз
õngenöör tegi jõnksu чорыган леска шуак кыстӥськиз
südame alt käis jõnks läbi сюлэм зуркак (я. нёркак) луиз
2. (kõverus) куасалскем, читыр-чутыр (я. кырыж-мерыж) инты, кожон инты
tee teeb jõnksu сюрес читыр-чутыр кошке

järg1 <j'ärg järje j'ärge j'ärge, j'ärge[de j'ärge[sid & j'ärg/i s>
1. (järjekord) черод
järge ootama черодэз витьыны
nüüd on järg minu käes табере мынам черодэ
siis jõudis vastamise järg minu kätte v minuni мон дорозь но черод вуиз
2. (koht, milleni tegevusega on jõutud) :
laps ajab lugedes näpuga järge лыдӟыкуз пинал чиньыеныз чур кузя ныллэ
pea järge, ära jäta sõnu vahele сак лу, кылъёсты (лыдӟытэк) эн кельты
lugesin astmeid, kuid kaotasin varsti järje käest тубатъёсты лыдъяй, но ӝоген чотсэ ыштӥ
ei mäleta kuhu järg jäi тодам уг вайиськы ни, кытчы асьмеос дугдӥм
jätkame vana järje pealt edasi азьло дугдэм интыысьтымы ик азьланьтомы
keerasin lehe järje märgiks kahekorra книга бамез кык поллы куасалтыса пусйи (кытчы дугдэмме мед тодом шуыса)
heinalised jõudsid niitmise järjega küünini турнасьёс лапас дорозь турнаса вуизы
3. (vahetult järgnev osa, jätk) кылемез, азьланьтэмез
romaani järg ilmus ajalehes романлэн кылемез газетын печатласькыса потӥз
4. (millegi pidev olemasolu, piisamine) азьпала азелы дасям, азьланьлы (я. азьпаллы) дасям
jahude järg on lõppenud азьлапаллы дасям пызь бырыса вуиз
tööd on palju, kogu aeg on järg ees ужъёс трос, ялан вань маин вырыны
5. (olukord, seisund) югдур, учыр, инты, положение, обстановка; (heaolu) умой (я. узыр) улон-вылон, улэм-вылэм
rahaline järg уксёя (я. коньдонъя) югдур
varanduslik järg ваньбур положение
jõukale järjele tõusma узыр луыны
paremale järjele saama улон-вылонэз умоятыны
heal järjel olema тыр (я. ёрмытэк) улыны
heas järjes hobused умой утялтэм валъёс
meie järg ei ole praegu kiita милям материальной пложенимы умой ик ӧвӧл

jätk <j'ätk jätku j'ätku j'ätku, j'ätku[de j'ätku[sid & j'ätk/e s>
1. (pikendus, lisa) кузятон, азьланьтон, йылтон, ватсан
kleidile jätku alla õmblema платьяез кузятыны (я. йылтыны)
kett on lühike, vaja jätk otsa panna жильы вакчи, сое ватсаны (я. йылтыны) кулэ луоз
Põhja-Atlandi hoovus on Golfi hoovuse jätk Уйпал-Атлантика бызем Гольфстрим быземлэн азьланьтонэз луэ
jutt sai jätku jutust верам бордысь вераськон потӥз
2. (jätkukoht) ваче (я. огазе) вуон инты
vaguni ühetooniline lõksumine rööbaste jätkude kohal рельсаослэн ваче вуон интыосазы вагонлэн огкадь куараен йыггетэмез
3. (osa, lüli) люкет, ёз
sõrme jätkud чиньы лыос

jätkukoht <+k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid & k'oht/i s> ваче (я. огазе) карем инты
raudteerööbaste jätkukohad чугун сюрес рельсаослэн ваче карем интыоссы

karjamaa <+m'aa m'aa m'aa[d -, m'aa[de & maa[de m'aa[sid & m'a[id s> возь вылын (нюлэскын) пудо сюдон инты; (kaugelasuv) возь вылын (нюлэскын) пудо сюдон инты
kaugkarjamaa põll кыдёкысь пудо сюдон инты
mägikarjamaa гурезь бамалысь пудо сюдон инты
suvekarjamaa гужем пудо сюдон инты
talikarjamaa толалтэ пудо сюдон инты
karjamaade tarastamine пудо сюдон интыез кенеран
loomi karjamaale ajama пудоез сюдон интыяз улляны
kari sööb karjamaal пудо сюдон интыяз

kodu <kodu kodu kodu -, kodu[de kodu[sid s>
1. (püsiv eluase) дор, юрт, корка
hubane v mugav kodu улоно кадь дор
isakodu атайлэн юртэз
koju tagasi tulema доре бертыны
kodust lahkuma дорысь кошкыны
teda ei ole kodus, ta on kodust ära со дораз ӧвӧл
2. (asumisala, esinemispaik) дор, улон инты
saar oli koduks paljudele lindudele шормуӵ уно тылобурдоослэн улон интызы вал
3. (ajutist elu- v puhkepaika andev asutus) корка, юрт
lastekodu нылпи юрт
puhkekodu шутэтскон юрт
Liitsõnad
kodu+
koduaed дор бакча
koduarmastus дорез яратон
koduhaldjas folkl коркакузё
koduhani ӟазег
koduhiir zool (Mus musculus) шыр
kodukeel дор кыл
kodukoer zool (Canis familiaris) пуны

koht <k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid & k'oht/i s>
1. (piirkond, maaala, paik, asukoht) инты; (maakoht) инты
soine koht нюро инты
looduskaunis koht чебер инкуазен инты
seenekoht губиё инты
kohtusime kokkulepitud kohas вераськем интыын пумиськимы
kus kohas sa elad? кытын тон улӥськод?
kust kohast sa pärit oled? кытысь тон луиськод?
pane asjad oma[le] kohale tagasi! арбериосты берен интыяз пон!
2. (paik istumiseks, viibimiseks, eseme, keha vms kitsam piirkond, millegi osa, lõik, katkend) инты
mugav koht пуконо кадь инты
haige koht висись инты
magamiskoht изён инты
kahesaja kohaga saal кык сю интыен зал
kas see koht on vaba? та инты буш-а?
3. (ameti-, teenistus-, töökoht) инты, ужинты
direktorikoht директор инты
õpetajakoht дышетӥсь инты
koht parlamendis парламентын инты
poole kohaga töötama ӝыны ужинтыен ужаны
4. (asend, seisund, positsioon) инты
silmapaistev koht адскымон инты
esimese koha pärast võitlema нырысетӥ инты понна нюръяськыны
5. (maa ja majapidamine) инты
väike koht пичи инты
kohta päriseks ostma интыез аслыд басьтыны
kohta rendile andma интыез арендае сётыны
Liitsõnad
koht+
kohtvalgustus инты югдытон

koor3 <k'oor koori k'oori k'oori, k'oori[de k'oori[sid & k'oor/e s> arhit (altariruum) хор; (rõdu, millel paikneb orel, oreliväär) хор, орган сылон инты

kõnnumaa <+m'aa m'aa m'aa[d -, m'aa[de & maa[de m'aa[sid & m'a[id s> (kasutamata väheviljakas maa-ala) кыр инты, куштос

laager <l'aager l'aagri l'aagri[t -, l'aagri[te l'aagre[id s>
1. (peatus-, puhkepaik) дугдон я. шутэтскон инты; (rändrahval) улон инты; (mustlaste, ümberasujate) дугдон инты
alpilaager, alpinistide laager гурезе тубисьёслэн дугдон интызы
mustlaslaager чиганъёслэн дугдон интызы
2. tehn (masinaosa) подшипник
kuullaager питыри подшипник
Liitsõnad
laagri+ (peatuspaigaga seotud)
laagriplats шутэтскон я. дугдон инты
laagri+ tehn
laagritehas подшипник завод

ladu <ladu l'ao ladu l'attu, ladu[de ladu[sid s>
1. (kauba-) склад, (ма) возён я. утён инты; (hoidla) утён инты; (baas) возён инты, база
kaubaladu вуз возён инты
kütteladu эстӥськон склад
laskemoonaladu sõj ожтӥрлык возён инты
relvaladu sõj пыӵал возён инты
toiduaineladu сиён-юон возён инты
viljaladu ю возён лапас
ehitusmaterjalide ladu пуктӥськон материал возён инты
2. trük бичан я. печатлан
fotoladu туспуктэм бичан
käsiladu киын бичан
masinladu машинаен бичан
sõnaraamatu ladu кыллюкам печатлан я. бичан
Liitsõnad
lao+
laohoone (ма) возён интылэн юртэз
laojuhataja (ма) возён интылэн кивалтӥсез

laenutus <laenutus laenutuse laenutus[t laenutus[se, laenutus[te laenutus/i s> абонемент; (raamatukogus) абонемент; kõnek (laenutuspunkt) пунэмен сётон я. прокат инты; kõnek (laenutusosakond) абонемент ёз
raamatukogudevaheline laenutus bibl лыдӟетъюрткуспо абонемент
kauglaenutus bibl заочной абонемент
kojulaenutus bibl лыдӟетэз доре сётон
sporditarvete laenutus спорт арбериосты пунэмен сётон
raamatukogu laenutus on suletud kõnek лыдӟетъюрт абонемент ворсамын

lage <lage lageda lageda[t -, lageda[te lageda[id adj, s>
1. adj (avar, ulatusliku vaateväljaga) кыр
lage stepp кырал
lage maastik кыр мувылтус
2. adj (tühi) буш; (paljas) гольык; (puhas, paljas, koristatud) чылкыт
lage põld v väli чылкыт бусы
lage kink гольык я. буш выр
lagedad seinad гольыкесь я. бушесь борддоръёс
ilma mööblita on tuba lage ӝӧк-пуконтэк висъет буш
puud on juba lehtedest lagedad писпуос гольык кылемын ини
linnud tegid põõsad marjadest lagedaks тылобурдоос куакъёсты емыштэк кельтӥзы
pea on mõtteist lage piltl йыр буш
olen rahast lage piltl мон уксё ласянь буш вер.к.
3. s (lagendik) куш, кырал я. кыр инты; (väike) пичи куш
metsalage нюлэс куш

lahe2 <lahe l'ahkme lahe[t -, l'ahkme[te l'ahkme[id s> (lahknemiskoht) инъет я. люкиськон я. вайяськон инты
teelahe сюрес вож
veelahe geogr вувисгож
kolme tee lahkmel куинь сюреслэн вожаз я. сюрес куиньлы вайяськон интыын

lavats <lavats lavatsi lavatsi[t -, lavatsi[te lavatse[id s>
1. (magamislava, nari) сэндра
2. (surnulava) кулэм муртэ понон инты

linnak <linnak linnaku linnaku[t -, linnaku[te linnaku[id s> (kindla otstarbega ehitiste kogum) инты
lastelinnak нылпиослы шудон инты
näituselinnak адӟытон ортчытон инты
spordilinnak спорт инты
sõjaväelinnak военной городок
teaduslinnak тодос инты
telklinnak тылыс инты

liuväli <+väli välja v'älja v'älja, v'älja[de v'älja[sid & v'älj/u s> конькиен нискылан инты, каток
tehisjääga liuväli лэсьтэм я. искуственной йӧэн каток

looduskaitseala <+ala ala ala -, ala[de ala[sid & al/u s> утьыны сӥзем инты, инкуазез утён улэ басьтэм музъем, заповедник

lünk <l'ünk lünga l'ünka l'ünka, l'ünka[de l'ünka[sid & l'ünk/i s> (vahelejäänud, tühi koht) вис, кылем инты; (puudus, puudujääk) вис, буш инты
lüngad teadmistes тодонын висъёс
mälulünk med йырсазьысь вис
täitke harjutuses lüngad сётэм ужысь буш интыосы гожтэлэ
parimaski sõnaraamatus on lünki умояз кыллюкамын но кылем интыосыз вань

maa <m'aa m'aa m'aa[d ma[ha, m'aa[de & maa[de m'aa[sid & m'a[id s>
1. (astronoomilise nimena suure algustähega: Päikesesüsteemi planeet, maakera) Музъем
planeet Maa планета Музъем
Maa kuju Музъемлэн тусыз (формаез)
Maa kese Музъемлэн шорыз
Maa tehiskaaslane Музъемлэн искусственной спутникез
Maa tiirleb ümber Päikese Музъем Шунды котыртӥ берга
2. (väikese algustähega: planeedi pind kui kõige elusa asupaik) музъем
kas siis maa peal enam õigust polegi? музъем вылын зэмлык ӧвӧл ини шат?
ta on mu parim sõber maa peal со - мынам музъем вылысь самой матысь эше
tuiskab nii, et ei näe maa ega taeva vahet сыӵе пельтэ, синме коть донгы, номыр но уг адскы
jäi oma unistustes siiski maa peale piltl ас малпанъёсаз пилемозь ӧз вуы
3. (maismaa vastandina merele vm veekogule) музъем
maismaa музъем
mannermaa материк
laevalt nähti maad корабльысен музъемез адӟизы
dessant saadeti maale десант поттыны (васькытыны)
see loom elab nii vees kui kuival maal со пӧйшур вуын но, музъем вылын но улэ
tuul puhub täna maa poolt туннэ музъем палась (я. материкысь) пельтэ
4. (maismaa pind, pindmine osa) музъем, инты; (pinnas) сюй, музъем; kõnek (üldisemalt: ruum, koht, paik, pind) инты
mägine maa гурезё инты
tasane maa ӵошкыт инты
künklik maa вырйыло (я. выро) инты
soine maa нюр инты
paljas maa гольык инты
lumine maa лымыен шобыртэм музъем
niiske maa мускыт музъем
külmunud maa кынмем музъем
liivane maa луоё музъем
savine maa горд сюё музъем
rammus maa удалтӥсь музъем
viljakas maa удалтӥсь (я. удалтытӥсь)
lahja maa начар музъем
põllumajanduslik maa сельскохозяйственной музъем
eramaa частной музъем возён
kirikumaa черклэн музъемез
kogukonnamaa общинной музъем
mõisamaa помещиклэн музъемез
põllumaa гыроно инты
riigimaa кунлэн музъемез
songermaa бугыръям музъем
tallermaa (1) (äratallatud maa) лёгам музъем; (2) (võitlustander) арена
uudismaa целина
maad kuivendama музъемез кӧсатыны
maad kündma музъемез гырыны
maad väetama музъемез кыеданы
maad harima музъем ужаны
maad võõrandama музъемез таланы
maad tagastama музъемез берыктыны
vastu maad liibuma музъем борды ӝиптӥськыны
maa on sula музъем шуназ
maa lõi haljendama музъем вожектӥз
vajutas labida maasse куез (я. лопатаез) музъем пушкы (я. сюе) донгиз
linnud lendavad madalalt maa kohal тылобурдоос музъем вадьсытӥ улӥетӥ лобало
kaevurid töötavad maa all шахтёръёс музъем улын ужало
varemed tehti maaga tasa куашкам макеосты музъем вылысь чылкак быдтӥзы
hääl kostab nagu maa alt куара музъем улысь кадь ик кылӥське
ruum on maast laeni suitsu täis юртын выж вылысен вӧлдэтозь ӵын
maani kleit пыдтышкозь дэрем
kaevab aias maad со бакчаын гудӥське
me rentisime tüki maad ми кӧня ке музъем арендовать каримы
maatarahvale jagati maad музъемтэм калыклы музъем люкизы
pääsukesed lendavad maad ligi ваёбыжъёс музъем вадьсытӥ улэтӥ лобало
painutas oksa maad ligi ваез музъем дорозь ик някыртӥз
ma olen litsutud maad ligi piltl мынам мылкыды воксё зӥбиськемын (я. секыт)
buss on nii täis, et pole jalale maad kõnek автобус сыӵе тырмытэмын, пыдэз но нокытчы поныны
maani kummardus музъемозь (я. туж мур) йыбырттон
5. (ruumiline vahemaa) кусып, вис, кем
sinna on meilt hulk maad ми дорысен отчыозь кыдёкын
natuke v veidike maad eemal татысен кыдёкын ӧвӧл
meil on pikk maa minna милемлы кыдёке мыноно
lähen selle lühikese maa jalgsi со пичи кемез пыдын ортчо
pool maad on sõidetud ӝыны сюрес ортчемын
kauge maa tagant saabunud külalised кыдёкысь вуэм куноос
selle maa pealt sa märki ei taba та кемысен тон мишене уд сюры
6. (koos sõnaga tükk: ajalise vahe, teatud määra kohta) кыдёкын, кема, трослы
kevadeni on veel tükk maad тулысозь кема на
sa oled minust tükk maad noorem тон мынэсьтым трослы пиналгес
see jalgratas on eelmisest tükk maad parem таиз велосипед азьлоез сярысь трослы умойгес
ta juuksed on tükk maad tumedamad kui minul солэн йырсиез мынам сярысь трослы пеймытгес
7. (vastandina linnale) гурт
linna ja maa erinevused гурт но кар куспын пӧртэмлыкъёс
ta elab maal со гуртын улэ
asus maalt linna elama со гуртысь каре улыны мынӥз
ta on maalt pärit со гуртысь, я. со гуртын вордскемын
suve veetsin maal гужемез гуртын ортчытӥ
8. (ka geograafilistes nimedes: riik v selle osa) кун, музъем; (füüsilis-geograafiline piirkond) шаер, пал
okupeeritud maa оккупировать карем кун
eksootilised maad экзотической кунъёс
agraarmaa аграрной кун
kapitalismimaa капиталистической кун
lõunamaa лымшор пал кун
muinasjutumaa piltl выжыкыл дунне
naabermaa бускель кун
spordimaa спортивной дунне
sünnimaa вордскем шаер
tõusva päikese maa ӝужась шундылэн кунэз
maailma maad ja rahvad дуннеысь кунъёс но калыкъёс
Lääne-Euroopa maad Шунды пуксён пал Европаысь кунъёс
iidse kultuuriga maa вашкала культураен кун
võõraid maid anastama мурт кунъёсты киултыны
iga rahvas armastab oma maad котькуд калык аслэсьтыз шаерзэ яратэ
linnud lendavad sügisel soojale maale тылобурдоос сӥзьыл шуныт палъёсы лобо
vangid saadeti külmale maale пытсам адямиосты кезьыт палъёсы келязы
Pariis on kunstijüngrite jaoks tõotatud maa искусстволы вань мылкыдзэс сётыса ужасьёслы Париж обетованной музъем
9. (hrl mitmuse väliskohakäänetes) (teatud kant, maakoht, ümbrus) шаер, пал, инты
meie mail on palju looduskauneid paiku ми палъёсын трос шулдыр интыос
käisime Mart Saare mail Март Саарен герӟаськем интыостӥ ветлӥмы
Liitsõnad
maa+ (maismaa ja põllumaaga seotud,)
maagaas мугаз
maakaart географической карта
maakera музъем шар

maa-ala <+ala ala ala -, ala[de ala[sid & al/u s> (piirkond) инты, музъем, ёрос; (loomade kulgemis-, eluala) стаци|я, пӧйшурлэн улон я. вӧлмем интыез; (maatükk) музъем
hoonestatud maa-ala пуктӥськем инты
soostunud maa-ala нюрлы пӧрмем инты
maa-ala planeerimine интыез радъян
tehase maa-ala заводлэн музъемез
60 hektari suurune maa-ala 60 гектаръем музъем
see nähtus on tuntud üsna laial maa-alal со явление туж бадӟым интыын тодмо луэ

maardla <m'aardla m'aardla m'aardla[t -, m'aardla[te m'aardla[id s> geol потон инты, интыяськем
magmaline maardla магмалэн потон интыез (я. интыяськемез)
setteline maardla осадочной интыяськем
naftamaardla мувӧйлэн потон интыез (я. интыяськемез)
põlevkivimaardla сланецлэн потон интыез (я. интыяськемез)
maardla kaevandamine потон интыез ужаны ярамон дасян

maastik <m'aast'ik m'aastiku m'aast'ikku m'aast'ikku, m'aastik/e & m'aast'ikku[de m'aast'ikk/e & m'aast'ikku[sid s>
1. мувылтус, инты
tasane maastik ӵошкыт инты
soine maastik нюр инты
lõunamaine maastik лымшор мувылтус
avamaastik geogr вӧл-вӧл инты
karstimaastik geogr карстовой инты
kultuurmaastik культурной ландшафт
kõrbemaastik бушкыр мувылтус
metsamaastik нюлэсо инты, нюлэсо мувылтус
mägismaastik гурезё инты
sügismaastik, sügisene maastik сӥзьыл мувылтус
tööstusmaastik индустриальной пейзаж
maastik on siin üksluine мувылтус татын огвыллем
turistid imetlesid kauneid maastikke туристъёс чебересь мувылтусъёсты синмаськыса учкизы
2. kunst куазьсуред, пейзаж
A. Laikmaa Itaalia maastikud А. Лайкмаа суредасьлэн Италиысь куазьсуредъёсыз
maastikke maalima куазьсуредъёсты суреданы
Liitsõnad
maastiku+
maastikuauto вездеход, джип
maastikumaal kunst куазьсуредан; kunst куазьсуред
maastikumaalija куазьсуредась

madal <madal madala madala[t -, madala[te madala[id adj, s>
1. adj (väikese kõrgusega, hinnalt, koguselt, määralt väike, arenguastmelt, tasemelt alla normaalse) улын, пичи; (väikese kõrgusega) лапег; (maadjas, maadligi) лапег но йыгмыт
madal maja лапег (я. йыг-йыг) корка
madal laud лапег ӝӧк
madal tuba лапег (вӧлдэтэн) комната
madala kontsaga v madalad kingad лапег беро туфлиос
madalad põõsad лапег кустарникъёс
madal kallas лазег ярдур
madal soine ala нёжал нюр инты
madalad künkad лапегесь вырйылъёс
madal laup лапег кымес
madalat kasvu лапег
madal taevas лапег инбам
madalad pilved лапегесь пилемъёс
madalad hinnad пичиесь дунъёс
madal palk пичи уждун
madal õhutemperatuur омырлэн температураез ӧжыт
madal saak ӧжыт урожай
madal õppeedukus ляб успеваемость
kõrgemad ja madalamad seisused вылӥ но улӥ сословиос
madalama astme kohus улӥ инстанция суд
2. adj (väikese sügavusega) лазег, мур ӧвӧл; (madalaveeline) лазег (я. ичи) вуо
madal jõgi лазег шур
madal vesi лазег (я. лазегомем) ву
madal taldrik лазег тэркы
madal künd лазег гырем
3. adj (moraalselt alaväärtuslik) юрӟым, йӧнтэм, урод, возьыттэм
madalad instinktid юрӟым инстинктъёс
madal iha юрӟым мылкыд
madal ja närune tegu урод но возьыттэм лэсьтэм уж
4. adj (heli, hääle kohta) зӧк, улӥ, пыдлось кылӥськись, чузъяськисьтэм
madalad helid зӧк куараос
madal bariton зӧк (я. улӥ) баритон
ta kõneles madala rinnahäälega со вераськиз пыдлось потӥсь зӧк куараен
alandas hääle madalamaks куаразэ пичиятӥз
5. s (madalik) лазег (сумед пуктэм) инты
liivamadal луоё лазег (сумед пуктэм) инты
laev sõitis madalale корабль лазег интые пуксиз

madalik <madal'ik madaliku madal'ikku madal'ikku, madalik/e & madal'ikku[de madal'ikk/e & madal'ikku[sid s>
1. нёжал, лайыг (улыг) инты
rannaäärne madalik ярдур котырысь нёжал инты
2. (vees) лазег инты
laev istub madalikul пароход лазег интыын пуке

maismaa <+m'aa m'aa m'aa[d -, m'aa[de & maa[de m'aa[sid & m'a[id s>
1. (kuiv maa vastandina veekogudele) музъем, музъем выл, мувыр, кӧс инты,
2. kõnek (mander) материк

mess2 <m'ess messi m'essi m'essi, m'essi[de m'essi[sid & m'ess/e s> mer (laeva juhtkonna, ohvitseride söögiruum laevas) кают-компани|я, вулэйкыын ужасьёслы сиськон инты
Liitsõnad
messi+
messiruum mer сиськон инты

mulk2 <m'ulk mulgu m'ulku m'ulku, m'ulku[de m'ulku[sid & m'ulk/e s>
1. (läbiv auk, avaus) пась; (taras) пыран-потан инты (я. пась); (löögi-, torke-) пась карем (я. луэм) инты; (seinas) укно, ӧс лэсьтыны борддоре кельтэм пась; (perfoava) пасьян, пась лэсьтон
aiamulk кенерысь пыран-потан пась
aknamulk укно лэсьтыны борддоре кельтэм пась
mulk kassi jaoks коӵыш понна пыран-потан пась
mulk on suuremaks läinud пась бадӟымгес луэм
2. kõnek (suu) ым
pea v hoia oma mulk kinni! ымдэ ворса (я. пытса)

murd <m'urd murru m'urdu m'urdu, m'urdu[de m'urdu[sid & m'urd/e s>
1. (murdmine, murdumine) чигтон, тӥялтон, сӧрон, пилён (murtud tükid) тӥяськем, сӧриськем пыры, пырдэм; (murdekoht) чигиськем я. чигем я. чигтэм инты :
jalaluumurd med пыд чигем
luumurd лы чигем
roidemurd med урдлы чигем
selgroomurd med сюрлы чигем
vaikuses oli iga oksa murd kuulda шыпытын котькуд вайлэн тӥялскемез (я. чигиськемез) кылӥськиз
2. (murtud v murdunud puud, selliste puudega ala) пограм нюлэс
tormimurd сильтӧлэн погыръям писпуос
tuulemurd тӧлэн погыръям писпуос
3. (kivimurd) карьер
4. (murdlaine) тулкым шуккиськем, тулкымъяськем, тулкымъяськон
murdude kohin тулкым шуккиськемлэн куашетэмез
5. (tunglev hulk) люкаськем, уно, трос (калык)
inimmurd, rahvamurd люкаськем калык
kiirustavate inimeste murd уно дыртӥсь адямиос
laadale voolas rahvast murruna туж трос калык ярмаркае мынӥз
ostjaid nagu murdu туж трос октӥськисьёс
sellises autode murrus ei pääse edasi ega tagasi таӵе трос машинаосын азьлань но, берлань но уд мыны
6. mat люкет
kümnendmurd дасэтӥ люкет

murre1 <murre m'urde murre[t -, murre[te m'urde[id s> (murdmine, murdumine) чигон, чигтон, чигиськон; (murdekoht) чигиськем (чигем, чигтэм) инты
ühe jalaluu murre одӥг пыдэз чигтон
oks läks katki paari murdega кык пол утчаса, вай чигиськиз

mäda <mäda mäda mäda -, mäda[de mäda[sid s, adj>
1. s (mädapõletiku korral tekkiv kollakas vedelik) ур
kõrv jookseb mäda пель урӟектэ
haav oli kaua aega mäda välja ajanud яра кема урӟектыса улӥз
2. s (pehme, tüma koht pinnases) сыръясь инты, нюр
vanker vajus rummuni mädasse уробо поглян йырозяз сыръясь интые нӧдӥз
3. adj (riknenud, mädanikust haaratud, pehkinud) сисьмем; (halvaks läinud, roiskunud) зынмем :
mäda õun сисьмем улмо
mädaks vettinud köis вулэсь сисьмем гозы
loog läks vihma käes mädaks турнам турын зор улын сисьмиз
muna on pesas mädaks läinud курег пуз карын зынмиз
siin on miski mäda татын маке но умойтэм
4. adj (maapinna kohta: pehme, tüma) нюр, сыръясь
mädade kallastega järv нюр ярдуро ты
vihm on metsateed mädaks teinud нюлэс сюрес зорлэсь нюр луэм
Liitsõnad
mäda+ (põletikuga seotud)
mädapaise урӟись пыктос
mädavistrik урӟектӥсь зуректон

mägismaa <+m'aa m'aa m'aa[d -, m'aa[de & maa[de m'aa[sid & m'a[id s> geogr гурезё инты, гурезё шаер
Armeenia mägismaa Армян гурезё инты

märgala <+ala ala ala -, ala[de ala[sid & al/u s> нюр инты

määrama <m'äära[ma määra[ta m'äära[b määra[tud v>
1. (seaduse v õigusakti kohta: ette kirjutama, sätestama) пуктыны, тупатыны, висъяны; (milleks käsku, korraldust andma) пуктыны, инты сётыны; (kohtulikult) судъяны; (teenistusse) лыдъяны, пыртыны; (ravi) гожтыны; sõj (toimkonda) ыстыны, лэзьыны
tuleb teha nii, nagu seadused määravad озьы карыны кулэ, кызьы кат косэ
ta määrati töörühma juhiks сое рабочий группалэн азьветлӥсе юнматӥзы
talle määrati preemia солы премия сётӥзы
tööde lõpetamiseks määrati uus tähtaeg ужъёсты быдтыны выль дыр пуктӥзы
talle määrati vanglakaristus сое тюрьмае пуктыны судъязы
arst määras mulle mudavannid эмчи мыным дэри ваннаос гожтӥз
isa oli määranud pojale maja ja tütrele auto атай пиезлы корка сӥзиз, нош нылызлы - машина
kohtumise määrasime kella kuueks куать часын пумиськыны вераськимы
2. (kindlaks tegema, määratlema) тодыны, валаны
tähtede järgi aega määrama кизилиосъя дырез тодыны
vahemaad silma järgi määrama кусыпез синмын учкыса валаны
naise vanust oli näo järgi võimatu määrata кышномуртлэсь арлыдзэ ымнырызъя тодыны ӧз луы
3. (milleks v kellele ette nähtud olema) дасяны; (millegi paratamatult) калэ вуттыны
need sõnad polnud määratud sulle со кылъёс тон понна ӧй вал
polnud saatusest määratud гожтэмын вылымтэ, адӟонэз ӧвӧл
nooremale koolieale määratud raamat покчи классын дышетскисьёслы книга
hukkumisele määratud inimesed бырон калэ вуэм адямиос
4. (milleski tooniandev, oluline, peamine olema) муг луыны
mis määras sellise otsuse? ма муген озьы кенешиды?

mülgas <mülgas m'ülka mülgas[t -, mülgas[te m'ülka[id s> (laugas, muda-, poriauk); piltl (hukutav, paheline paik) сыръясь инты, нюр, вубуртчин, дэри
mülgastega soo сыръясь нюр инты
vihmadega on tee läbipääsmatuid mülkaid täis зоръёслэсь сюрес ортчыны луонтэм сюрес луэ

müükla <m'üükla m'üükla m'üükla[t -, m'üükla[te m'üükla[id s> (väike pood, kiosk, müügilaud) пичи вуз карон инты, лавка, киоск

niit2 <n'iit niidu n'iitu n'iitu, n'iitu[de n'iitu[sid & n'iit/e s>
1. (looduslik rohumaa, heinamaa) возь, турнан инты
alpiniit альпи возь
kultuurniit кизем возь
2. (niitmine) турнан, аран
heinaniit турнан
rukkiniit ӟегез аран
3. (niidetud kogus, niidus) турнан
päevane niit нуналскын турнам турын
lutsern annab aastas kolm niitu люцернаез араз куиньпол турнало

nurk <n'urk nurga n'urka n'urka, n'urka[de n'urka[sid & n'urk/i s>
1. mat сэрег
kõrvunurgad смежной сэрегъёс
nürinurk мырк сэрег
teravnurk лэчыт сэрег
jõgi teeb siin järsu nurga шур татӥ меӵ кожон лэсьтэ
ta näeb kõike teise nurga alt piltl со ваньмыз шоры мукет синмын учке
2. (esemel, ehitisel vm objektil) сэрег
esinurk азь сэрег
silmanurk синпум
suunurk ымпум
kirjutas nime lehe ülemisele nurgale нимзэ бамлэн вылӥ сэргаз гожтӥз
ajalehekioskeid on igal nurgal v iga nurga peal газет киоскъёс котькуд сэргын
kõnnib rahutult nurgast nurka керӟегъяськыса, сэргысь сэрге ветлэ
poiss pandi [karistuseks] nurka [seisma] пияшез сэргы султытӥзы
3. (koht majas, tuba v selle osa) сэрег; (nurgatagune, sopp) ветлӥсьтэм я. чалмыт инты; (mingiks otstarbeks määratud ja sisustatud) сэрег
koduloonurk краеведческой сэрег
lastenurk нылпи сэрег
olen kodus kõik nurgad läbi otsinud дорысь вань сэрегъёсты утчай
4. (kõrvaline [maa]koht, maanurk) сэрег
kõrvaline nurk калыктэм, я. ветлӥсьтэм, я. чалмыт инты
Kadriorus võib leida vaikseid nurki Кадриоргысь чалмыт интыосты шедьтыны луэ
kas sa oled ka sealt nurgast pärit? тон но со палъёсысь ик-а?
siis me oleme ju ühe nurga mehi соку асьмеос улосчиос ук

nurm <n'urm nurme n'urme n'urme, n'urme[de n'urme[sid & n'urm/i s>
1. (põld, väli) бусы; (küntud) гырем бусы; (kõrrepõld) арам бусы; (täiskülvatud) ю бусы, кизем инты
nisunurm чабей бусы
see nurm läheb rukki alla та бусые ӟег кизёзы
olime nurmel rukist lõikamas бусыын ӟегез арамы
2. (rohumaa, aas) возь
lapsed korjavad nurmel lilli нылпиос возь вылын сяська бичало

nõgu <nõgu n'õo nõgu n'õkku, nõgu[de nõgu[sid s> geol, geogr (negatiivne pinnavorm) гоп, улыг, лайыг инты, нёжал; geogr (häil) мур нюк :
põllul on nõgusid, kust vesi ära ei voola бусыын улыг интыос вань, кытысь ву уг быры
pea vajutas patja sügava nõo миндэр вылын йырлэсь гоп кылем

ooteruum <+r'uum ruumi r'uumi r'uumi, r'uumi[de r'uumi[sid & r'uum/e s> (vastuvõtu ootamiseks) приёмной, витён я. возьман бӧлет я. висъет; (liiklusvahendi ootamiseks) витён я. возьман инты
patsient kutsuti ooteruumist vastuvõtutuppa висисез приёмнойысь эмчилэн кабинетаз ӧтизы

org <'org oru 'orgu 'orgu, 'orgu[de 'orgu[sid & 'org/e s> нёжал, лайыг инты; (nõgu) нёжал, лайыг инты
jõeorg шур дурысь нёжал
tee viis alla orgu сюрес нуиз улӥе, лайыг интые

orv <'orv orva 'orva 'orva, 'orva[de 'orva[sid & 'orv/i s> (seinatühe, nišš) ниша, борддоре муратэм инты

padrik <padrik padriku padriku[t -, padriku[te padriku[id s> (tihnik) ӵем инты, чаща; (metsa-) нюлэскысь потыны шуг инты, сьӧд нюлэс; (põõsaste, taimede) пушъет
läksime läbi padriku сьӧд нюлэс пыртӥ мынӥмы

paik1 <p'aik paiga p'aika p'aika, p'aika[de p'aika[sid & p'aik/u s>
1. (piirkond, maa-ala, koht) инты, пал; (maakoht) инты
tuttavad paigad тодмо интыос
kauged paigad кыдёкысь интыос
üksildane paik чалмыт инты
Eesti kaunimad paigad Эстониысь чебер интыос
karjatamispaik пудо возьман инты
kohtumispaik пумиськон инты
sünnipaik вордӥськем палъёс
ööbimispaik кӧлон инты
2. (kindel koht istumiseks, viibimiseks, eseme, keha vms kitsam piirkond, millegi osa, lõik) инты
istepaik пукон инты
magamispaik изён инты
esimeses reas on veel mõned vabad paigad нырысетӥ чурын куд-ог интыос бушесь на
3. (ameti-, töö-, teenistuskoht, tegutsemiskoht, ametiala) инты
tema [õige] paik on autorooli taga солэн зэмос интыез руль сьӧрын
4. (ainsuse kohakäänetes adverbilaadselt: kohal, kohale, kohalt) интыын, интые, интыысь
mööbel on juba paigas мебель интыяз ни
kukkus õla paigast v paigalt пельпумзэ вырӟытӥз
asi ei nihku paigast piltl уж интыысьтыз уг вырӟы

parkla <p'arkla p'arkla p'arkla[t -, p'arkla[te p'arkla[id s> (sõidukite parkimise koht v ehitis) машина дугдытон инты, парковка
kasutab ööpäevase valvega parklat машиназэ уен-нуналэн эскериськись парковкае дугдытъя

peavari <+vari varju v'arju v'arju, v'arju[de v'arju[sid & v'arj/e s> (eluase) улон инты; (katus pea kohal) липет :
ajutine peavari огдырлы улон инты

peidik <peidik peidiku peidiku[t -, peidiku[te peidiku[id s> (peidukoht) пегӟон инты
küti okstest peidik пӧйшурасьлэн вайёслэсь лэсьтэм пегӟон интыез

perspektiiv <perspekt'iiv perspektiivi perspekt'iivi perspekt'iivi, perspekt'iivi[de perspekt'iivi[sid & perspekt'iiv/e s> mat, kunst (ruumi kujutamine tasandil, kauguspilt) кыдёкысь, кыдёкысь инты, суред, тус; piltl (tulevikuväljavaated, -lootused) перспектива, азьланьын луон

pesa <pesa pesa pesa p'essa, pesa[de pesa[sid & pes/i s>
1. (lindudel, loomadel) кар
herilaspesa, herilase pesa дуринчи кар
kotkapesa, kotka pesa ӧрӟи кар
oravapesa, orava pesa коньы кар
pesa punuma кар лэсьтыны
lind istub pesal тылобурдо караз пуке
2. (millegi halva asupaik) кутскон я. потон инты :
haiguspesa висён кутскон инты
3. sõj (kaevik) ячейка
4. (süvend, kuhu mingi asi sisse käib) понон инты
klapipesa tehn клапан понон инты
lambipesa el лампочка понон инты
keeras lambi pessa лампочкаез понон интые юнматӥз
keeras lambi pesast välja лампочкаез интыысьтыз басьтӥз
5. (koht arvuti põhimälus ühe mälusõna jaoks) ячейка, инты
6. (millegi lähestikku asetseva v kokkukuuluva kogum) ⌘ выжы
kartulipesa картошка выжы
pesadena kasvavad seened выжыен-выжыен будӥсь губиос

pilu <pilu pilu pilu -, pilu[de pilu[sid s>
1. (piklik ava, pragu) вис, пась; (vahemik) вис, югыт инты (sisselõige) вандэм инты, кырем инты :
vaatepilu учкон пась
läbi kitsaste pilude immitses valgust векчи висъёс пыртӥ югыт пыриз
kõik pilud seinas topiti takkudega kinni борддорысь вань висъёсты пакляен туйылӥзы
pilvede pilust näitas end päike пилемъёс вискытӥ шунды адскиз
2. tekst (auguline tikand) чильпырась пужы

pime <pime pimeda pimeda[t -, pimeda[te pimeda[id adj, s>
1. adj (valgusetu, valgusvaene) пеймыт; (valgustamata) пеймыт
pime öö пеймыт уй
pime akendeta koridor пеймыт укнотэк коридор
väljas on juba pime педлон пеймыт ни
väljas kisub juba pimedaks педлон пеймыт луэ ни
2. s (pimedus) пеймыт, ӝомал
jäin pimeda peale пеймытозь ӝегатски
kardan pimedat пеймытлэсь кышкасько
istusime pimedas пеймытын пукимы
3. adj (nägemisvõimetu) сукыр
pime poiss сукыр пияш
pimedad kassipojad синтэм писэйпиос
ega ma pime ole, näen küll ма мон сукыр ӧвӧл ук, адӟисько
4. s (mittenägija) сукыр
pimedate ühing сукыръёслэн огазеяськонзы
5. adj piltl (tegelikkuse suhtes taipamatu) сукыр
oled sa pime, et ei märka, milline ta tegelikult on! сукыр-а ма тон, уд но синйылтӥськы солэсь кыӵе луэмзэ!
6. adj piltl (vähearenenud, harimatu, mahajäänud: inimese kohta) пеймыт, бере кылем, дышетскымтэ; (kandi kohta) калыктэм, пеймыт я. палэнысь инты; (ajajärgu kohta) пеймыт
pime ja harimata rahvas пеймыт но дышетскымтэ калык
töötas pimedas kolkakülas палэнысь пеймыт гуртын ужаз
pime keskaeg пеймыт шор дауръёс
7. adj piltl (ohjeldamatu, pöörane) номыр шоры учкытэк, визьтэммымон, фанатичной
pime usk фанатичной оскон
suurte eeskujude pime matkimine авторитетъёслэсь малпаськытэк адӟем карон
8. adj (ettenägematu, juhuslik) витьымтэ шорысь, витьымтэ
pime juhus витьымтэ шорысь учыр
9. adj piltl (sünge, rõõmutu) пеймыт, мӧзмыт, шумпотонтэм
tulevik tundus pime ja lootusetu азьланез шумпотонтэм но оскиськонтэм потӥз
10. adj piltl (kahtlane, ebaseaduslik) пеймыт, осконтэм
selle firma tegevus on üks pime asi со фирма пеймыт ужъёсын выре
11. s kõnek (kirumissõnana) чатран вер.к.
oh sa pime, ehmatas mu päris ära от чатран, монэ чылкак кышкатӥз ук

plats1 <pl'ats platsi pl'atsi pl'atsi, pl'atsi[de pl'atsi[sid & pl'ats/e s>
1. (väljak) карлуд, площадь; (spordi-) площадка; (sõjaväe harjutusväljak) плац
jaamaesine plats вокзал вӧзысь карлуд
korvpalliplats баскетбол площадка
Raekoja plats Ратушной карлуд
2. (maa-ala) площадка, инты
tantsuplats эктон площадка
maja plats on välja valitud коркалы инты быръемын
3. (iste) инты
minu plats oli teises reas мынам интые кыкетӥ радын вал
võta platsi! пуксьы!
näitas mulle platsi kätte мыным интыме возьматӥз
4. (asukoht, toimumispaik) инты
kuldnokad on juba platsis шырчикъёс вуизы ни
plats puhtaks! бушатэ та интыез!

positsioon <positsi'oon positsiooni positsi'ooni positsi'ooni, positsi'ooni[de positsi'ooni[sid & positsi'oon/e s>
1. (asend, asetus, asupaik) позици|я, инты; (seisukoht, vaatepunkt) позици|я, малпан
räägib asjast kõrvaltvaataja positsioonilt со вера учыр сярысь, палэнысен учкыса
2. (sotsiaalne seisund) инты, положени|е
kõrge ametialane positsioon вылӥ ужан инты
juhtpositsioon кивалтӥсь инты
kiriku positsioon riigis черклэн интыез кунын

post1 <p'ost posti p'osti p'osti, p'osti[de p'osti[sid & p'ost/e s>
1. (tulp, sammas) юбо, колонна :
elektripost ез юбо
2. (vahikoht, vaatlusteenistus) пост, возьмаськонни
sanitaarpost санитар пост
3. kõnek (ametikoht) инты, пост
töötab vastutusrikkal postil кыл кутӥсь интыын ужа

pragu <pragu pr'ao pragu pr'akku, pragu[de pragu[sid s> тэшкам, пилиськем, путэт; (pilu) вис, путэт, пась; (kivimis, puus, maapinnas) путэт, вис, пилиськем инты (laudade, palkide vahel) паз, кырет :
jääpragu тэшкам йӧ
põrandapraod выж пул висъёс
igast praost puhub tuul вань пасьёстӥ тӧл пельтэ

prügimägi <+mägi m'äe mäge m'äkke, mäge[de mäge[sid s> жаг куян инты
prügimäelt toodud vana voodi жаг куян интыысь ваем вуж койка
vii praht prügimäele ну жуг-жагез жаг куян интые

punkt2 <p'unkt punkti p'unkti p'unkti, p'unkti[de p'unkti[sid & p'unkt/e s>
1. (täpp, täpikujuline graafiline [kirjavahe]märk) точка
lause lõppu pannakse punkt предложение бӧрсьы точка пуктӥське
2. ([väiksem] koht, [piiratud] ala, paik) :
piiripunkt пограничной пункт
geograafilised punktid географической точкаос
3. (asi, asjaolu, aspekt) пункт, аспект; (koht, külg, küsimus) инты, юан
selles loos on mitu segast punkti та учырын кӧня ке валантэм интыосыз вань
ta on igas punktis sobiv kandidaat со котькуд ласянь тупамон кандидат
4. (dokumendi v teksti alajaotus, lõik, osa) ёзэт
5. (hindamissüsteemi ühik) балл; (spordis) очко

puukool <+k'ool kooli k'ooli k'ooli, k'ooli[de k'ooli[sid & k'ool/e s> aiand, mets нюлэс будэтон инты

põhi2 <põhi põhja p'õhja p'õhja, p'õhja[de p'õhja[sid & p'õhj/u s>
1. (eseme, sõiduriista alumine v keskne osa) пыдэс
laudpõhi пуллэсь пыдэс
tasku põhjas on auk кисы пыдэсын пасез вань
valge põhjaga vormimüts тӧдьы выло форменной фуражка
puder kõrbes põhja ӝук ӵуштаськиз
joo pudeli põhi ära! ӟенеликез пумозяз ю!
2. (looduslike moodustiste alumine pind v kõige madalam osa) музъем, грунт, пыдэс
liivapõhi, liivane põhi луо музъем
merepõhi зарезь пыдэс
3. (millegi aluseks olev, kandev pind v kiht) инъет, улыз
püramiidi põhi пирамидалэн инъетэз
tordipõhi тортлэн улыз
4. (hrl sisekohakäänetes) (kõige varjatum koht, kolgas, pärapõrgu) кыдёкысь инты, палэнысь инты; (sisemaailma ja sügavalt sisemusest lähtuva kohta) мурдала, пыдлон
elab kusagil Siberi põhjas со кытын ке Сибирьын кыдёкысь интыын улэ
olen talle hinge v südame põhjast tänulik мон солы вань сюлмысьтым тау карисько
5. (see, millel miski põhineb, alus, lähtekoht) инъет
romaani ajalooline põhi романлэн исторической инъетэз
6. (taust, foon) выл
tumedale põhjale on maalitud kuldsed tähed пеймыт вылэ зарни букваос суредамын
7. (kõige suuremal määral, läbini, lõpuni) пыдэс
hoiab gaasipedaali põhjas газ педалез зӥбыса возе
ma tunnen teda põhjani мон сое пыр-поч тодӥсько
8. (sisekohakäänetes) (seoses majandusliku v kõlbelise allakäiguga) :
jõi ennast [täiesti] põhja, läks joomisega põhja юэмысьтыз со пыдэсаз выйиз

põlv <p'õlv põlve p'õlve p'õlve, p'õlve[de p'õlve[sid & p'õlv/i s>
1. пыдес
põlv on paistes пыдес пыктэмын
laps istub isa põlve peal v põlvel нылпи атаезлэн ал вылаз пуке
viruta talle põlvega tagumikku kõnek быг ай сое
põlved värisevad пыдесъёс дырекъяло
2. (vastav koht püksisäärel v sukal) пыдес
kulunud põlvedega püksid пӧсьтэм пыдесо штан
3. (käänuga detail, millegi käänukoht) куасалскем, куасалскон инты
torustiku põlved гумы сӧзнэтлэн куасалскон интыосыз
4. (põlvkond, sugupõlv, inimpõlv) ӵыжы-выжы, выжы, поколени|е
tulevased põlved вуоно поколениос
peale on kasvamas uus põlv выль поколение будэ
kogemusi antakse edasi põlvest põlve адӟос-чаклос выжыысь выжые сётӥське
5. (põli) улон, улон-вылон, вакыт
õnnelik põlv шудо улон
üliõpilaspõlv студент вакыт
noores põlves on paljud luuletusi kirjutanud пинал дыръя тросэз кылбур гожъязы

päikesepaiste <+paiste p'aiste paiste[t -, paiste[te p'aiste[id s> (päikesekiirte sära) шунды пиштон; (päikesevalgus) шунды югыт; (päikesepaisteline koht) шунды пыжон шор (инты)
õu on täis heledat päikesepaistet азбаре шундылэн югытэз пырем
kuumas päikesepaistes küpsenud pohlad шунды шорын вуэм ягмульы

raielank <+l'ank langi l'anki l'anki, l'anki[de l'anki[sid & l'ank/e s> mets (raiumiseks määratud metsaosa) делянка, корам инты
raielangi pindala корам интылэн быдӟалаез
raielankide koristus делянкаез утялтон

rajoon <raj'oon rajooni raj'ooni raj'ooni, raj'ooni[de raj'ooni[sid & raj'oon/e s>
1. (maa-ala, piirkond, paikkond) район, инты
elamurajoon, elurajoon улон район
mägirajoon гурезё инты
2. (haldusüksus) ёрос, район
linnarajoon кар район
rajooni täitevkomitee ёрос исполнительной комитет, райисполком вужм.
sõitis rajooni nõupidamisele kõnek ёрос совещание кошкиз
Liitsõnad
rajooni+
rajoonihaigla ёрос эмъяськонни

rand <r'and ranna r'anda r'anda, r'anda[de r'anda[sid & r'and/u s>
1. ярдур
kaljune rand меӵ из гурезё ярдур
soine rand нюро ярдур
piki randa ярдур кузя
lained jooksevad rannale тулкымъёс ярдур пала бызё
2. (supelrand) пляж, пыласькон инты
lähme randa! ойдолэ пляже!
ranna+ (maismaaosaga seotud)
rannaliiv ярдур луо
ranna+ (supelrannaga seotud)
rannapall пляжын шудон туп

registratuur <registrat'uur registratuuri registrat'uuri registrat'uuri, registrat'uuri[de registrat'uuri[sid & registrat'uur/e s> регистратура, регистрировать карон инты

ring <r'ing ringi r'ingi r'ingi, r'ingi[de r'ingi[sid & r'ing/e s>
1. (tasandiline kujund, selline ese, sõõr) круг, кульчо
ring pindala mat круглэн площадез
tõmbas paberile riste ja ringe бумагае кирос но кульчо суредаз
tüdruk astus lambitule ringi нылаш лампалэн югытэз улэ султӥз
2. (kellestki v millestki moodustatuna); sport (sõõrjas ala, millel võisteldakse) круг, инты
kettaheitering диск зӥръян инты
poksiring боксёрской ринг
tantsiti ringis круген эктӥзы
lapsed võtsid [end] ringi нылпиос круге султӥзы
mehed istuvad ringis ümber lõkke пиосмуртъёс тылскем котырын пуко
3. (ringjoone vm suletud kõverjoone kujuline liikumine) круг, кульчо
tegi ringi ümber tiigi со тыметэз котыртыса потӥз
viimane jooksja on ringiga maha jäänud берпуметӥ бызись быдэс круглы кылиз
4. (kontroll-, jalutus-, ringkäik) ветлон, эскерон; (liikumine kaare- v silmusekujuliselt kellestki v millestki mööda) ветлон; (kulgemine algusest lõpuni, tsükkel) цикл
valvur on oma igaõhtusel ringil чаклась аслаз ӝытлы быдэ ветлон сюресаз
tegime õhtul linnas pika ringi ӝыт кар кузя трос ветлоно луим
kas läheme otse või ringiga? шонер мыноме яке котыр?
5. sport (võistluse üks järk, voor) круг
võitis teises ringis ja sai veerandfinaali кыкетӥ кругын вормыса, со четвертьфиналэ потӥз
6. (üldisemalt mingi tegevuse ühe etapi kohta) пол
arutati mitmendat ringi олокӧня пол ни эскеризы
peenrad on teist ringi üle käidud убоос кык пол утялтэмын ни
7. (kogum, hulk) лыд
küsimustering юанъёслэн лыдзы
8. (inimeste kohta: keskkond, seltskond) пӧл
külalistering куно пӧл
sõprusring, sõprade ring эш пӧл
tutvusring
kuulub presidendile lähedaste inimeste ringi президентлэн матысь адямиосыз пӧлы пыре
9. (pl) (ringkonnad) пуш
uudis levis ülikooli ringides kulutulena ивор университет пушкын туж ӝог вӧлмиз
10. (selts, klubi, ühing) кружок
balletiring балетной кружок
näitering драмкружок
kodu-uurimise ring шаертодон кружок
tahaks mõnest ringist osa võtta кыӵе ке кружоке ветлэме потэ

rinnak <rinnak rinnaku rinnaku[t -, rinnaku[te rinnaku[id s>
1. (mäenõlv) бамал; (kõrgendik, ette v kõrgemale ulatuv osa) вырйыл, ӝужыт инты
ronisime järsust rinnakust üles вылэ меӵ бамалэтӥ тубим
tõus rinnakule oli ränk гурезь бамалэ тубон жадьытӥз
2. anat (rinnaluu) мӧля лы

rivi <rivi rivi rivi r'ivvi, rivi[de rivi[sid s>
1. (asjade, olendite, nähtuste rida) чур, рад
hanerivi чурен мынӥсь ӟазегъёс
raamatute rivid riiulis ӝажыын чурен сылӥсь книгаос
2. (inimeste, veokite vms paigutus ühel joonel kõrvuti) чур, строй; sõj (sõjaväelaste, allüksuste vms paigutus viirgudesse) строй
üheviiruline rivi одӥг шеренгаен чур
rivisse astuma строе султыны
rivist välja astuma стройысь потыны
ohvitser käsutas sõdurid rivisse офицер строе султыны команда сётӥз
3. (tegevteenistus, konkreetses väeosas v rindelõigus võitlemine) инты, строй
viletsa tervise pärast pidin rivist lahkuma тазалыке ляб луэмен, мыным ужысьтым кошконо луиз
4. piltl (sisekohakäänetes märgib töötamist, tegutsemist, toimimist) строй
püsib vanusest hoolimata rivis арлыдыз шоры учкытэк, со али ке но стройын

ruum <r'uum ruumi r'uumi r'uumi, r'uumi[de r'uumi[sid & r'uum/e s>
1. (see kolmemõõtmeline ja lõputu, kus kõik eksisteeriv paikneb ja toimub) инты, дунне
planeetidevaheline ruum astr инсьӧр муос вискысь инты
maailmaruum дунне
2. (hoone, ehitise, sõiduki vms sisemus v selle osa) висъет, бӧлет, комната
madal ruum лапег висъет
valgustatud ruum югыт комната
kõrvalruum вӧзысь висъет
puhkeruum шутэтскон висъет
tööruum ужан бӧлет
3. (mahtumiseks piisav v vajalik vaba koht) инты
võtke end koomale, mul ei ole siin ruumi сопалагес кариське ай, мыным инты уг тырмы
siin on vaba ruumi laialt татын трос буш инты
4. kõnek (ruumimeeter) квадрат метр
kaks ruumi puid кык квадрат метр уг тырмы

sagima <sagi[ma sagi[da sagi[b sagi[tud v>
1. (saalima) солань-талань (я. инты шедьтытэк) ветлыны; (sebima) вырыны, курадӟыны; (kihama) огыр-бугыр вырыны
tänaval sagivad inimesed ульчаосын калык огыр-бугыр ветлэ
jaamahoones sagivad reisijad вокзалын солань-талань асьсэ рейссэс возьмасьёс ветло
2. (sakutama) туганы, сураны, кысканы, сэстыны
tuul sagib puid тӧл писпуосты кыска
sagis poissi juustest со пияшлэсь йырсизэ тугаз
poeg sai ema käest sagida анай пиезлэсь йырсизэ сэстӥз

siht <s'iht sihi s'ihti s'ihti, s'ihti[de s'ihti[sid & s'iht/e s>
1. (eesmärk) мерет; (sihtkoht) мерет инты
mis on sinu elu siht? мар луэ тынад улонэдлэн меретэз?
ta teab, kuidas oma sihti saavutada со тодэ, кызьы меретозь вуоно
elab ilma sihita мереттэк улэ
meie reisi siht сюресмылэн мерет интыез
2. (liikumise, kulgemise suund, tegevussuund) мерет
püstsiht вылӥе мерет
jõgi voolab põhja sihis шур уйпала бызе
3. (metsa-) просек (tee-) сюрес, трасса :
siit raiume sihi läbi татӥ просек коралом
läksime mööda sihti v sihti pidi maanteele просектӥ сюрес вылэ потӥмы
Liitsõnad
siht+
sihtfond мерет фонд

soo2 <s'oo s'oo s'oo[d so[hu, s'oo[de & soo[de s'oo[sid & s'o[id s> нюр; (õõts-) сыръясь нюр; (mäda-) сыръясь инты, нюр
põhjatu soo пыдэстэм нюр
hobune vajus sohu вал нюре гуштӥз
Liitsõnad
soo+
sooallikas нюр ошмес
sooteadlane нюръёсты эскерись тодосчи
soovesi нюр ву

sünnikoht <+k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid & k'oht/i s> вордӥськем инты

tapalava <+lava lava lava -, lava[de lava[sid & lav/u s> aj (surmamõistetu hukkamiseks ettenähtud lava) (вашкала дыръёсы виыны чаклам муртъёслэсь йырзэс ӵогон инты)

tapamaja <+maja maja maja m'ajja, maja[de maja[sid & maj/u s> пудо вандон инты

teenistus <teenistus teenistuse teenistus[t teenistus[se, teenistus[te teenistus/i s>
1. (palk vm teenitud tasu) уждун
kui suur su teenistus on? кӧня уждун тон басьтӥськод?
2. (amet, töökoht, töö) уж, ужан инты, интыуж :
teenistusest lahti laskma ужысь улляны
3. (teenimine sõjaväes, sõjaväekohustuse täitmine) воинской служба
4. (teenuseid osutav asutus, selliste asutuste võrk) варан
meditsiiniteenistus куазьтодос варан
5. (jumalateenistus) черк служба

territoorium <territ'oorium territ'ooriumi territ'ooriumi territ'ooriumi, territ'ooriumi[de territ'oorium/e s>; <territ'oorium territ'ooriumi territ'ooriumi[t -, territ'ooriumi[te territ'ooriume[id s>
1. (piirkond, maa-ala) улосвыл, инты, территори|я
2. (loomade puhul: eluruum, valdusala) улосвыл, улон инты, территори|я
loom märgistab oma territooriumi пӧйшур ас улосвылзэ пусъе

tsoon <ts'oon tsooni ts'ooni ts'ooni, ts'ooni[de ts'ooni[sid & ts'oon/e s>
1. (piirkond, ala) зона, инты
piiritsoon кунгож зона
puhketsoon шутэтскон инты
2. (vöönd, vööde) зона, пояс
lähistroopiline tsoon субтропической пояс

töökoht <+k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid & k'oht/i s>
1. (asutus, ettevõte, kus keegi töötab) ужинты
töökohta vahetama ужинтыез воштыны
2. (palgatöö asutuses, ettevõttes jm, ametikoht) ужинты
ajutine töökoht огдырлы ужинты
töökohta otsima уж я. ужинты утчаны
3. (tööruumi osa, kus töötaja töötab) ужан инты
selles ruumis on neli töökohta таяз бӧлетын соослэн ньыль ужан интызы
Liitsõnad
töö+koha+
töökohakaotus ужинтыез ыштон
töökohavahetus ужинтыез воштон

ulualune <+alune aluse alus[t -, alus[te aluse[id s>
1. ([vihma, tuule, külma vm eest] kaitsev varjualune) липет ул; (panipaik) липет ул; (loomade jaoks) гид
kuusk pakkus oma laia võraga matkajatele ulualust кыз аслаз паськыт вайёсыныз мынӥсь-ветлӥсьёслы ышыг инты луиз
2. (peavari) сэрег, ышыг инты; (eluase) сэрег, липет, улон инты
{kellele} ulualust andma кинлы улон инты сётыны
ulualuseta jäänud inimesed липеттэк кылем адямиос
3. (öömaja) кӧлон инты
ööseks ulualust andma уйлы кӧлон инты сётыны
4. etn (lai lahtine katusealune [hrl rehielamul]) липет ул

ummik <ummik ummiku ummiku[t -, ummiku[te ummiku[id s>
1. (läbipääsuta koht) тупик, потонтэм инты; (liikluses, liikumisel) тыгиськон, тымиськем
tänav lõppes ummikuga ульча тупикен быриз
ristmikul tekkis ummik сюрес вожын тыгиськем кылдӥз
väravasse tekkis v kogunes inimestest ummik капкае калык тымиськем люкаськиз
avarii tekitas liikluses kilomeetripikkuse ummiku авария сюрес вылэ километр кузьда тыгиськем кылдытӥз
2. piltl (väljapääsmatu olukord) вормонтэм югдур; (töö kohta) уж тымиськем
hingeline ummik лул тыгиськем
ummik kirjaniku loomingus гожъясьчилэн творчествояз вис
{keda} ummikusse ajama кинэ тупике пуктыны
läbirääkimised jooksid ummikusse ваче вераськонъёс тыгиськизы
ta on oma eluga v omadega ummikusse jooksnud улонэз тыгиськиз
jõudsin oma mõtetega täielikku ummikusse малпанъёсыны чылкак тыгиськизы
3. etn (õõnestatud kerega puunõu) пу тусь
4. geogr (ummiklainetus) сыръян

urgas <urgas 'urka urgas[t -, urgas[te 'urka[id s>
1. (õõnsus, tühe v auk) гырк, пась, кырем; (koobas) гырк
jõekallas on täis mitmesuguse suurusega urkaid шур ярдур тырмемын пӧртэм быдӟалаё гыркъёсын
2. (looma varju- v pesapaik) кар, гу
vähiurgas кисло-куслолэн карез
saarma urgas вудорлэн карез
rebane puges oma urkasse v urgu ӟичы гуаз пыриз
3. (varjuline nurk, sopp vms) ышыг инты, сэрег; (inimese vilets eluase v asupaik) ӟызы улон инты, гид; (kõrvaline ruum v koht, kolgas) куштӥськем инты, пась
keldriurgas выжулысь сэрег
peiduurgas ватскон сэрег
toaurgas улон сэрег
tundis majas iga viimast kui urgast коркась сэреген-борддорен ваньзэ тодӥз
elasime pimedas ja niiskes keldris, tõelises urkas пеймыт но кот выжулын улӥмы, чылкак гидын кадь
pealinna kõrval tundus küla talle väikese ja räpase urkana шоркарен артэ интыяськем гурт солы пичи но кырсь пась потӥз
4. (salajane joomapunker, kõrts, lõbumaja vms) притон, пась, пеймыт инты
joomaurgas юон пась
röövliurgas йырвандӥсьёслэн притонзы
viimase järgu urgas кыӵе ке но пась
salakaubavedajate urgas лушкем вуз нуллӥсьёслэн притонзы
sadama ümbruskonna kahtlased urkad озын дорысь пеймытэсь интыос
mees pidas kas mängupõrgut või muud urgast пиосмурт коньдонэн шудон инты яке кыӵе ке но мукет пась возиз

utiil <ut'iil utiili ut'iili ut'iili, ut'iili[de ut'iili[sid & ut'iil/e s>
1. (töötlemiskõlblikud jäätmed) утиль
2. kõnek (utiili vastuvõtupunkt) утильлы сётон инты

vaekoda <+koda koja koda k'otta, koda[de koda[sid s> (kaalukoda) секталаез мертан инты

vari <vari varju v'arju v'arju, v'arju[de v'arju[sid & v'arj/e s>
1. (tume kujutis) вужер
mustad varjud сьӧд вужеръёс
ähmased varjud бездэм вужеръёс
pahameelevari вожпотон вужер
pilvevari пилем вужер
inimese vari адямилэн вужерез
tumedad varjud silmade all син улын пеймытэсь вужеръёс
valguse ja varju kontrastid kunst югытлэн но вужерлэн контрастъёссы
varjude riik вужеръёслэн дуннезы
puud heitsid teele pikki varje сюрес вылэ писпуослэн кузесь вужеръёссы усизы
koer käis oma peremehe kannul kui vari пуны кузёез сьӧры вужер кадь ветлӥз
ei salli teineteise varjugi, ei taha teineteise varjugi näha ог-огзылэсь вужерзэс но адӟемзы уг поты
meid kummitasid mineviku varjud ортчемысь вужеръёс милемыз кышкатӥзы
endise kuulsuse vilets vari азьвыл тодмо адямилэн жаль вужерез
narkomaan pole enam inimene, vaid inimese vari наркоман адями ӧвӧл ини, адями вужер гинэ
näole ilmus kurbuse vari ымныре куректонлэн вужерез кылдӥз
tema süüs ei saa olla kahtluse varjugi солэн янгыш луэмаз вужер но осконтэмез ӧвӧл
valetaja näol polnud piinlikkuse varjugi пӧяськисьлэн ымныраз вужер но возьытэз ӧй вал
2. (pime ja jahe koht, vilu) вужер, саюл
viluvari кезьыт вужер
seisis varjus вужерын сылӥз
astus varjust päikese kätte саюлысь шунды азе потӥз
see lill võib kasvada ka varjus та сяська саюлын но будыны быгатэ
3. (kaitse, peavari, ulualune) инты
otsis varju kuulide eest пуляослэсь ватскон инты утчаз
pakkusime teelisele ööseks varju сюресчилы уйлы кӧлон инты ӵектӥмы
tulekahju jättis kümned inimesed varjuta тылӝу дасо-дасо адямиосты улон интытэк кельтӥз
4. (ainsuse kohakäänetes adverbiaalselt: ulualla, peitu, uluall, peidus, ulualt, peidust) :
hein saadi õigeks ajaks varju турынэз дыраз липет улэ пыртӥзы
jooksis äikese eest kangialusesse varju гудырилэсь капка улэ пегӟиз
kala on põhjamudas varjus v varjul чорыг вупыдэс муын ватскемын
maapõues on varjul suuri rikkusi музъем пушкын бадӟым узырлык ватскемын
5. (postpositsioonilaadselt) сьӧры
mees kadus majade varju пиосмурт коркаос сьӧры ышиз
peidab näo krae varju ымнырзэ сирес сьӧраз ватэ
mäed olid uduloori varjus v varjul гурезьёс бус чильтэр сьӧрын вал
põgenes pimeduse varjus v varjul пеймыт дыръя пегӟиз
poiss passis neid salaja kardina varjust пияш соосты возъет сьӧрысен лушкем учкыса улӥз
6. (varjualune) ул
hein on varju all турын липет улын
7. (varjav kate) возъет, ын; (sirm) ширма
pani käe varjuks silmade ette киыныз синъёссэ возъяз
vihma hakkas sadama ja kõik tegid varjud lahti зорыны кутскиз но ваньзы зонтъёссэс вӧлъязы
laual põles rohelise varjuga lamp ӝӧк вылын вож возъето лампа ӝуаз
magas köögis varju taga кышнопалан возъет сьӧрын изиз
kasutas varjuks pseudonüümi piltl пегӟон понна кутэмнимын гожъяськиз
8. kõnek (toit, kõhutäide) сиён
võttis kiiruga kõhule varju ӝогак сиськиз
Liitsõnad
vari+
varihing folkl вужер
variisik ⌘ пӧймурт
varikatus лапас
varikate возъет я. ын
varikatus лапас
varju+
varjukannike rhvk сенполия я. узанбар кыйсин
varjukoht (1) (varjuline koht) саюл; (2) (peidukoht) лушкем инты
varjukülg вужер пал
varjupoks вужерен жугиськон
varjupool вужер пал
varjupoolne вужерпал
varjuriik вужеръёслэн дуннезы я. сопал дунне
varjurikas, varjurohke вужеро
varjusadam mer лушкем озын
varjusurm литаргической изён
varjusurnu литаргической изись
varjutaim вужерын я. саюлын будӥсь будос
varjuteater вужер театр
varjuvald вужеръёслэн дуннезы

varjend <varjend varjendi varjendi[t -, varjendi[te varjende[id s> (varjeehitis) ватскон я. пегӟон инты
pommivarjend бомбалэсь ватскон инты
varjend asus täielikult maa all ватскон инты чылкак музъем улын интыяськемын вал
inimesed ruttasid varjendisse адямиос ватскон интые дыртӥзы

varjupaik <+p'aik paiga p'aika p'aika, p'aika[de p'aika[sid & p'aik/u s>
1. (peidupaik) пегӟон я. ватскон инты
linnust kasutati varjupaigaks v varjupaigana vaenlaste eest карез тушмонъёслэсь ватскон инты каризы
teelised leidsid varjupaiga сюресчиос дугдон инты шедьтӥзы
palub poliitilist varjupaika политической убежище куре
tal õnnestus varjupaika saada naaberriigis солы бускель кунысь ватскон инты шедьтыны удалтӥз
2. (peavarjuta inimese ööbimispaik v kodu) улонни, кӧлонни
orbude varjupaik анай-атайтэк кылемъёслэн улоннизы
narkomaanide varjupaik наркоманъёслэн улоннизы
kodutute loomade varjupaik дортэм пудо-животъёслэн улоннизы

vihmavari <+vari varju v'arju v'arju, v'arju[de v'arju[sid & v'arj/e s>
1. (sirm) зонтик, кӧляга
avas vihmavarju, tegi vihmavarju lahti кӧлягаез усьтӥз
pani vihmavarju kinni, sulges vihmavarju кӧлягаез ворсаз
hoidis vihmavarju pea kohal кӧлягаез йыр вадесаз возиз
2. (kaitse vihma eest) зорлэсь утиськон инты
puges kuuse alla vihmavarju зорлэсь кыз улэ ватскиз
polnud kuskile vihmavarju minna зорлэсь утиськон инты ӧй вал
Liitsõnad
vihma+varju+
vihmavarjualus кӧляга возён инты

õhuruum <+r'uum ruumi r'uumi r'uumi, r'uumi[de r'uumi[sid & r'uum/e s>
1. (vaba, õhuga täidetud ruum) омырлы инты, буш инты
mahlapudeli korgi alla tuleb õhuruumi jätta сок ӟенеликлэн ворсэтэз улэ омырлы инты кельтыны кулэ
2. (õhkkond, atmosfäär) омыр; (selle osa riigi territooriumi kohal) омыр, инбам
võõras lennuk tungis Eesti õhuruumi мурт аслобет Эстонилэн омыраз пыриз

õpikoda <+koda koja koda k'otta, koda[de koda[sid s> (lühiajaline õppevorm) дышетскон инты, векшоп

ädal <ädal ädala ädala[t -, ädala[te ädala[id s> (pärast niitmist uuesti kasvanud rohi) нордос, нордӥё инты; вожкай вер.

ülekäik <+k'äik käigu k'äiku k'äiku, k'äiku[de k'äiku[sid & k'äik/e s>
1. (ülekäigukoht) потон инты; кыӵер вужм.; (ülekäigurada) потон; (jõest) шур вамен потон; (jõest jalgsi) шур вамен потон
2. (õmblustootel pind, kus üks pool käib teise peale) :
lai ülekäik паськыт потон
Liitsõnad
üle+käigu+
ülekäigukoht (1) потон инты; (2) (jalakäijate) сюрес вамен потон инты; (3) (jõest) шур вамен потон; (4) (jõest jalgsi) шур вамен потон
ülekäigusild шур вамен потон выж


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur