[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 429 artiklit, väljastan 200

aadel <'aadel 'aadli 'aadli[t -, 'aadli[te 'aadle[id s> дворянство, дворян сослови|е

absurd <abs'urd absurdi abs'urdi abs'urdi, abs'urdi[de abs'urdi[sid & abs'urd/e s> йырчукинлык, чылкак лэсянтэм, нокытчы ярантэм, юнме (я. токма) шорысь, абсурд
täielik absurd чылкак лэсянтэм маке
{mida} absurdini viima (мае ке) абсурдозь вуттыны

aed <'aed aia 'aeda 'aeda, 'aeda[de 'aeda[sid & 'aed/u s>
1. (puuviljaaed) бакча, сад, сад-бакча; (juurviljaaed) бакча
korras aed утялтэм бакча
hooletusse jäetud aed утялтымтэ бакча
botaanikaaed ботаника сад
eesaed укно ул сад, корка азьысь бакча, палисадник
kooliaed школа бакча
lilleaed сяська сад
õunaaed улмопу я. яблокпу сад
kolhoosi juurviljaaed колхоз бакча
aeda rajama сад я. бакча карыны
aias töötama садын я. бакчаын ужаны
selles aias kasvatatakse roose та садын розаосты будэто
aedades õitsesid sirelid садъёсын сирень сяськаяськем
2. (tara) кенер, котыртэм, тым; бордос вужм.; (plank) кенер, забор; (kivi-, metallaed) изэн котыртэм, корт кенер; (põimaed) урдым, тым; (lattaed) маег кенер; (teivasaed) тын
raudaed корт кенер
traataed езэн кыскем кенер
võrkaed сетка кенер
aeda parandama кенерез тупатыны
aia otsa ronima кенер вылэ тубыны
poiss ronis üle aia пияш кенер йылтӥ потӥз
3. (loomade aedik) (гид-)азбар, кыргид, пудо кенер, котыртэм
kanaaed курег гид-азбар
karjaaed кыргид
lambaaed ыж котыртэм
4. (imikuaed) манеж (пичи нылпиослы шудон инты), котыртэм
Liitsõnad
aia+
aiakultuurid бакча будосъёс
aiakäärid бакчаын ужан качы
aialabidas бакчаын ужан куй я. лопатка
aiamuld aiand бакча сюй
aiapoolne бакча пал
aiatöö сад-бакча уж
aiatööriistad бакчаын ужан арбериос
aiavärav бакча ыбес

aeduba <+uba 'oa uba -, uba[de uba[sid & ub/e s> bot (köögiviljataim Phaseolus, selle vili) фасоль, бобы (будос но емыш)
konserveeritud aeduba v aedoad консервировать карем бобы (я. бобыос)

agul <agul aguli aguli[t -, aguli[te agule[id s> (äärelinn) кар пум, кар дур; (eeslinn) карвӧз
töölisagul ужасьёслэн кар пумын улон интызы
aguli elanikud кар котырысь улӥсьёс
agulis elama кар котырын улыны

ah <'ah interj> ой, эх, ах; но, ма
ah, kui tore ilm! ой, кыӵе шулдыр куазь!
ah, sina! ой, тон-а со!
ah, oleksin juba kodus! эх, коть гуртам (я. дорам) мед луысал вылэм ини!
ah, kui rumalasti sa talitasid ой, кыӵе шӧтэм тон вырид
ah, mis ma tegin! ой, мар мон лэсьтӥ!
ah nii, hea küll! ах озьы-а, ну умой!
ah jaa -- täna on ju Leena sünnipäev ой, туннэ Леналэн вордскем нуналыз ук
mis sa selle peale kostad, ah? но, мар тон солы пумит вералод?
ah, juba valmis ой, дась ини-а?
ah, tehku nii nagu heaks arvab ма, мед лэсьтоз озьы, кызьы умоен лыдъя
ah, need tänapäeva noored! ой, та туала егитъёс!
ah, ei midagi erilist ма, номыр пӧртэмез (я. сыӵеез) ӧвӧл

aine <aine 'aine aine[t -, aine[te 'aine[id s>
1. материал, вещество, сурет; (materjal) материал, вещество, сурет; (mateeria) матери|я
vedel aine кизер вещество (я. сурет)
gaasiline aine газ вещество
orgaaniline aine органической вещество
radioaktiivne aine радиоактивной вещество
keemiline aine хими вещество
plahvatusohtlik v lõhkeohtlik aine пуштыны быгатӥсь вещество
kleepaine лякиськись вещество
konserv[eer]imisaine консервировать кырон понна вещество
lõhkeaine пуштӥсь вещество
lõhnaaine ческыт зыно вещество
mürkaine ядо вещество
süüteaine ӝуатон вещество
toiduaine сиён (я. сиськон) продуктаос
toitaine кӧттыро (я. питательной) вещество
valkaine белок
puidust või muust ainest esemed пулэсь яке мукет материаллэсь предметъёс
2. (õppeaine) дышетскон предмет я. дисциплина
kohustuslik aine одно ик кулэ луись дышетскон предмет
eksamiaine экзамен сётоно предмет
fakultatiivaine, fakultatiivne aine факультатив предмет
humanitaaraine гуманитар предмет
lemmikaine яратоно дышетскон предмет
põhiaine валтӥсь предмет
õppeaine дышетон (я. дышетскон) предмет
õel on kõigis ainetes head hinded вань предметъёсъя апаелэн (я. сузэрелэн) умоесь оценкаосыз
3. (käsitlusobjekt) эскерон предмет я. тема, материал
tänuväärne aine filmi jaoks фильм понна пайдаё материал
sobiv vaidlusaine, sobiv aine vaidluseks споръяськон понна тупась тема
jutuaine, kõneaine вераськонэз ӝутон (я. кутскон) понна тема
uurimisaine эскерон предмет
väitekirja aine диссертацилы предмет (я. тема)
antiikmütoloogia ainetel loodud maalid антик мифологи темаосъя кылдытэм суредъёс
Liitsõnad
aine+
ainekabinet ped (кыӵе ке) дышетскон предметъя кабинет
aineklass ped (кыӵе ке) дышетскон предметъя класс
aineõpetaja ped (кыӵе ке) дышетскон предметъя дышетӥсь

ajaarvamine <+'arvamine 'arvamise 'arvamis[t 'arvamis[se, 'arvamis[te 'arvamis/i s> дырез лыдъян, времяисчислени|е
geoloogiline ajaarvamine геологи дырез лыдъян
meie v kristlik ajaarvamine асьме я. христиан дырез лыдъян
V sajandil enne meie ajaarvamist V дауре асьме эралэсь азьло
III sajandil meie ajaarvamise järgi, meie ajaarvamise kolmandal sajandil III дауре выль (я. христиан) лыдъянъя

aju2 <aju aju aju 'ajju, aju[de aju[sid s> ви(ы)м, йырви(ы)м; визь выжт.в.
inimaju адями ви(ы)м
peaaju йырви(ы)м
aju on vigastatud йырви(ы)мыз вӧсь луыны (я. сӧсырмыны) шедем
ajudega poiss kõnek визьмын пияш

aktiivne <akt'iivne akt'iivse akt'iivse[t -, akt'iivse[te akt'iivse[id adj>
1. мыло-кыдо, сэзь, шумприч, активной, ӵем кутӥськись
aktiivne tegutsemine сэзь уж нуон
seltsi aktiivne liige огазеяськонлэн сэзь ёзчиез
aktiivne osavõtt мыло-кыдо пыриськон
aktiivne puhkus сэзь шутэтскон
aktiivne võitlus сэзь нюръяськон
aktiivne vastupanu сэзь пумитъяськон
aktiivne valimisõigus pol сэзь быръён эрикрад
aktiivne sõnavara активной словарь
2. (ülekaalus oleva aktivaga) мыло-кыдо, сэзь, шумприч, активной, ӵем кутӥськись

aktsent <akts'ent aktsendi akts'enti akts'enti, akts'enti[de akts'enti[sid & akts'ent/e s> keel (rõhk, rõhumärk, võõrapärane hääldus); muus (heli v akordi rõhutamine, rõhk noodil, akordil); piltl (olulise, toonitamine, esiletõstmine) ударение, акцент (ударение, веран сям); акцент, ударение (нимысьтыз висъям куара); акцент, ударение (вераськонын юромо висъям кылъёс я темаос) выжт.в.
helide rütmilised aktsendid куаралэн нимысьтыз висъяно ритмической акцентъёсыз я ударениосыз
uurimus eesti keele aktsendi kohta эстон кылысь юн веран куарез (я. ударениез) эскерон уж
ta räägib eesti keelt soome aktsendiga со эстон кылын финн акцентэн вераське
aktsenti asetama {millele} piltl (маке вылэ) саклыкез висъяны

alaline <alaline alalise alalis[t alalis[se, alalis[te alalis/i adj> ялан, вошъяськисьтэм, дугдылӥсьтэм, пумтэм, ӵем
alaline näitus ялан возиськись (вошъяськисьтэм) адӟытон-выставка
alaline elukoht ялан улон инты
alaline külaline ӵем вуылӥсь куно
alaline külastaja ӵем ветлӥсь (я. вуылӥсь)
alaline pääsik ялан ужась пропуск
alaline hädaldamine ялан ӝожтӥськон
alaline koormus ялан нагрузка
alaline valve ялан нуиськись эскерон-чакланъёс
alalised etteheited ялан пыкылонъёс (я. ымъяськонъёс)
alaline lapse nutt нунылэн ялан бӧрдэмез
alalist hirmu tundma ялан кӧшкемаса улыны
elasime alalises ootuses ми ялан витьыса (я. возьмаса) улӥмы
nad on siin alalised elanikud соос татын ялан улӥсь адямиос

alatasa <+tasa adv> ялан, котьку, ӵем, пыр, пумен
alatasa kella vaatama ялан час шоры учкылыны
alatasa punastama ялан гордэктылыны
tuul valjenes alatasa тӧл пумен кыжмояз
sellest kirjutati alatasa ajalehtedes со сярысь ялан газетъёсын гожъяллязы
ta on alatasa siin со котьку (я. пыр) татын
rahvast voolas alatasa juurde калык пумен трос луиз

alt2 <'alt postp, prep, adv> vt ka all, alla
1. postp [gen] (millest-kellest altpoolt, madalamalt, kaetud, varjatud olekust välja, hõivatud, hõlmatud olekust ära) улысь, -сь, сьӧрысь, ултӥ, -тӥ, -тӥз, (маке) вылысь, улэ
laua alt ӝӧк улысь
kuuri alt лапас улысь
käe alt kinni hoidma китӥз кутыны
südame alt valutab сюлэм ултӥ висе
pind kadus jalge alt музъем пыд улысь ышиз
võtsin pliidi alt tuha välja гурысь пеньзэ октӥ
mulla alt välja kaevama музъемысь я. музъем улысь копаны
kerkis esile nagu maa alt музъем улысь потэм кадь кылдӥз
kuu tuli pilve alt välja пилем сьӧрысь толэзь потӥз
võtsin raamatu padja alt миндэр улысь книгаез поттӥ я. басьтӥ
puges teki alt välja шобрет улысь потӥз
ruumid said näituse alt vabaks адӟытон улэ басьтэм комнатаос бушазы
2. postp [gen] (mille juurest, lähedalt) дорысь, дортӥ, вӧзысь, вӧзтӥ, улысен, дорысен, сьӧры
poiss tuli akna alt ära пияш укно дорысь я. улысь кошкиз
maantee läheb ukse alt mööda шоссе капка дортӥ ик ортче
oja algas mäeveeru alt allikast ошмес гурезь бамал улысен кутске
vaenlane taganes linna alt тушмон кар сьӧры чигназ
3. postp [gen] (tegevus- v mõjupiirkonnast ära) (кин я. ма) улысь потыны я. мозмыны
{kelle} mõju alt vabanema (кинлэн ) влияниез улысь я. влияниысьтыз потыны
aresti v vahi alt lahti saama v vabanema арест улысь мозмыны
ikke alt pääsema зӥбет улысь мозмыны
kahtluse alt pääsema подозрение улысь мозмыны
asutus läks ühe ministeeriumi alt teise alla ужъюрт мукет министерство ки улэ кошкиз
tema käe alt on tulnud andekaid muusikuid солэн ки улысьтыз туж быгатӥсь крезьгурчиос кылдӥзы
tema sõrmede alt voogasid helid солэн чиньы улъёсысьтыз крезьгур куараос кылӥськизы
pilt tuli otse maalija pintsli alt картина суредасьлэн меӵак ки улаз вордӥськиз
4. postp [gen] (rubriigile, kategooriale osutamisel) -ысь, -ъя
selle kohta vaata paragrahv nelja alt со сярысь ньылетӥ параграфысь учкы
teavet leiate vastavate märksõnade alt информациез шедьтыны луэ кулэ луись кылъя
5. postp [gen] (vaatenurga v aspekti märkimisel) -ын, -ен, -эн
ettepanekule uue nurga alt vaatama дэмлан-ӵектон шоры выль синмын учкыны
{mida} mitme nurga alt kaaluma (ма) шоры учкемъёсты пыр-поч эскерыны
küsimusele läheneti täiesti uue nurga alt юан шоры чылкак выль синмын ычкыны
6. prep [gen] murd (alla) -озь, -ёзь, -гес, -гем
alt neljakümne mehed ньыльдон аресозь пиосмуртъёс
alt viiesaja krooni seda pilti ei saa витьтон кроналэсь ӧжытгес я. дунтэмгес та суред уг сылы
kohal oli alt veerandi ühingu liikmeist интыын огазеяськонысь одӥг куиньмос ёзчиосыз сяна ӧй вал
7. adv (altpoolt, madalamalt) улысен (учкыса), -лэсь, -лэн
alt üles vaatama улысен вылэ учкыса
soe õhk tõuseb alt üles шуныт омыр улысен вылэ тубе
puutüved olid alt tumedad писпу дӥньёс улысен пеймытэсь адско
autol võeti ratas alt машиналэсь колёсаоссэ лушкаллям
kastil tuli põhi alt яшшиклэн пыдэсыз куашкам
libe jää nagu niitis jalad alt йӧвалеглэсь пыдъёс ликыр-ликыр луо я. юскисько
tüdruk võttis uisud alt нылаш конькиоссэ кылиз, нылаш конькиосызлэсь мозмытскиз
taime lehed on alt karedad будос куаръёслэн улъёссы шакыресэсь

alus <alus aluse alus[t -, alus[te aluse[id s>
1. (eseme toetuspõhi, tugi) инъет, улыз, пыкет, пуктон
betoonalus, betoonist alus бетон инъет
puitalus, puidust alus пу инъет
monumendi alus монументлэн инъетэз
seinalehe alus стенгазетлы инъет
raadio seisab madalal alusel радио лапег пуктон вылын сылэ
valati skulptuuri alus синпелетлэсь инъетсэ я. улзэ кисьтыны
2. (lähtekoht, põhi) инъет, база, муг
seaduslik alus кат инъет
hääldusalus keel артикуляци инъет
hagi alus jur исклэн инъетэз
liigituse alus ёзъёслы люкылонлэн инъетэз
artikli teoreetiline alus статьялэн теори инъетэз
lepingu alusel огкыллэн интъетэз
vabatahtlikkuse alusel ас мылкыд каремъя
uutel alustel выль малпанъёсын
aluseta süüdistus инъеттэм янгыше уськытон
aluseks olema инъет луыны
aluseks võtma инъет понна кутыны
{millele} alust panema (малы ке) инъет поныны
filmi aluseks on ajalooromaan истори роман кинофильмлы инъет луиз
sul ei ole mingit alust nii arvata тынад нокыӵе мугъёсыд ӧвӧл озьы малпаны
3. (pl) (teaduse v ala põhitõed) инъетъёс, основаос
seadusandluse alused катрадлык инъетъёс
keemia alused химилэн основаосыз
4. (väiksem laev) пичи вулэйкы
kalaalus чорыган вулэйкы
merealus зарезь вулэйкы
rannasõidualus ярдурлы матын ветлӥсь вулэйкы
5. mat, keem инъет, основани|е
kolmnurga alus mat треугольниклэн инъетэз
trapetsi alus mat трапецилэн инъетэз
orgaaniline alus keem органика основание
6. keel бадӟымъёз, подлежащей
alus ja öeldis бадӟымъёз но йыръёз
aluseta lause бадӟымъёзтэк я. мурттэм верет

amet <amet ameti ameti[t -, ameti[te amete[id s>
1. (teenistus-, töökoht) интыуж; (elukutse) удысуж, ӧнер, професси|я; (käsitöö) киуж
vastutav amet кылкутытӥсь интыуж
ühiskondlik amet мер интыуж (я. должность)
kerge amet капчи удысуж
raske amet секыт удысуж
kasulik amet кулэ луись удысуж
arstiamet эмчи удысуж
auamet сӥё-дано интыуж
ameti poolest v ametilt rätsep интыужезъя портной
ameti tõttu интыужъя, удысужъя
ametit õppima удысуж басьтыны, ӧнерлы дышетскыны
oma ametit noortele õpetama ас удысужез я. ӧнерез егитъёслы сётыны, ас удысужлы я. ӧнерлы егитъёсты дышетыны
ametisse minema ужан интые мыныны
ametisse astuma v asuma уже пырыны
ametisse määrama v nimetama удысуже (я. интыуже) (кинэ ке) пуктыны
ametisse kinnitama удысуже (я. интыуже) юнматыны
ametist ära v tagasi kutsuma удысужысь (я. интыужысь) отозвать карыны
ametist vabastama ужысь мозмытыны
ametist vallandama ужысь куштыны
ametist lahti laskma ужысь куштыны, мукет уже донгыны
ametist kõrvaldama v tagandama ужысь поттыны (я. куштыны)
ametit vahetama ужез воштыны
ametit maha panema ужез кельтыны, ужез куштыны
ameteid ühitama ужъёсты огазе карыны
ta asus hoolega ametisse со сюлмысьтыз (я. мылысь-кыдысь) ужаны кутскиз
isa tuli väsinuna ametist атае ужысьтыз жадьыса бертӥз
ta olevat kusagil kontoris ametis со кытыны ке (я. кыӵе ке) контораын ужа
ta on selles ametis teist aastat удысужаз со кыктэтӥ арзэ ини ужа
2. (tegevus, töö) уж, ужан, вырон, тунсыкъяськон
ahjukütmine v ahjude kütmine on vanaisa igapäevane amet гур эстон - со песятайлэн нуналлы быдэ ужез
mängimine on laste amet шудон - со нылпиослэн ужзы
kõigile leiti aiatööl amet сад-бакчаын ваньзылы уж сюриз
kõik olid tööga ametis ваньзы уже выризы
igaüks oli ametis oma mõtetega котькудӥз ас малпанъёсыныз выйемын вал
3. kõnek (halb harjumus, kalduvus) (урод) сям, мылкыд карон
ta ei ole suitsetamise ametit ära õppinud со тамак кыскон сямлы озьы ик ӧз дышы
4. (asutus) ужъюрт, ёзлюкет, департамент, бюро
hinnaamet дунъёсъя департамент
keeleamet кылъя департамент
liiklusamet движения (я. ветлонъя) департамент
maksuamet вытъя департамент, казначейство
patendiamet патент сётъясь ужъюрт
perekonnaseisuamet граждан состояниея акт гожъясь бюро
politseiamet полици департамент
postiamet почта ужъюрт
pressiamet печатья ужъюрт
tolliamet вузэскерет (я. таможня) ужъюрт
5. aj (tsunft) цех
Bremeni linna puuseppade amet Бремен карысь пу цехъёс
trükkalite ameti põhikiri печатласьёслэн цехсылэн уставзы
Liitsõnad
ameti+
ametiasutus ужъюрт
ametiisik должостной (я. официальной) мурт

ananass <anan'ass ananassi anan'assi anan'assi, anan'assi[de anan'assi[sid & anan'ass/e s> bot (rohttaim Ananas, selle vili) ананас (будос но емыш)

apelsin <apelsin apelsini apelsini apelsini, apelsini[de apelsin/e s> (apelsinipuu vili) апельсин (емыш)
mahlakas apelsin жалем апельсин

aprikoos <aprik'oos aprikoosi aprik'oosi aprik'oosi, aprik'oosi[de aprik'oosi[sid & aprik'oos/e s> (vili) абрикос (емыш)
kuivatatud aprikoosid куасьтэм абрикосъёс

arbuus <arb'uus arbuusi arb'uusi arb'uusi, arb'uusi[de arb'uusi[sid & arb'uus/e s> bot (rohttaim kõrvitsaliste sugukonnast Citrullus, vili) арбуз (будос но емыш)
mahlaka lihaga arbuusid жалем пушо арбуз

armee <arm'ee arm'ee arm'ee[d -, arm'ee[de arm'ee[sid & arm'e[id s> (sõjavägi, ka operatiivkoondis) арми(я)
lennuarmee омыр арми(я)
tsaariarmee эксэй арми(я)
vabastusarmee мозмытӥсь арми(я)
õhuarmee омыр арми(я)
töötute armee piltl ужтэмъёслэн армизы

asend <asend asendi asendi[t -, asendi[te asende[id s>
1. (asetsemisviis, seis) интыяськем, вырос, положени|е
mõnus v mugav asend умой интыяськем
ebamugav asend умойтэм интыяськем
liikumatus asendis вырытэк
istuvas asendis пукыса
algasend нырысь-валась интыяськем
horisontaalasend, horisontaalne asend горизонтально
isteasend пукыса
kaldasend улланьскыса
kõhuliasend кӧт вылын (кылльыса)
lamaasend, lamamisasend кылльыса
laskeasend ыбылӥськыны интыяськем
lähteasend кутскон положение
põlviliasend пыдесъяськыса
püstasend, püstiasend сылыса
rippasend ошиськыса, ошкыса
seliliasend тыбыр вылын кылльыса
tööasend ужан положение
vertikaalasend, vertikaalne asend вертикально
keha asend мугорлэн интыяськемез
käte ja jalgade asend киослэн но пыдъёслэн интыяськемзы
asendit muutma интыяськемез воштыны
2. (asukoht, positsioon) интыяськем, радъяськем, позици|я
geograafiline asend географи интыяськем
eesasend keel азьпал интые радъяськем
järelasend keel ним бере интыяськем
mööbli asend toas комнатаысь мебельлэн интыяськемез
aluse ja öeldise asend lauses бадӟымъёзлэн но йыръёзлэн вееретын интыяськемзы
{kelle} asend kohalikus vaimuelus (кинлэн ке) положениез интыысь лулчеберлыко улонын
päikese asendi järgi aega määrama шундылэн интыяськемезъя дырез валаны (я. тодыны)

asjata <asjata adv, adj>
1. adv (ilmaaegu, asjatult) токма, юнме, пайдатэк
teda oodati asjata токма гинэ сое витимы (я. возьмамы)
milleks asjata aega raisata ма понна юнме бырез быдтыны
asjata püüdsin meenutada ta nime солэсь нимзэ токма тодам вайыны турттӥ
ärge asjata vaielge эн токма (я. юнме) керетэ
2. adj kõnek (asjatu) токма, юнме
asjata kahtlused токма осконтэмлыкъёс
asjata lootus токма витён (я. оскон)
teie närveerimine on asjata сюлэмшугъяськонъёсты токмаесь тӥляд

asjatu <asjatu asjatu asjatu[t -, asjatu[te asjatu[id adj> токма, юнме, пайдатэм
asjatu ootamine токма витён
asjatu ajaraiskamine токма дырез быдтон
asjatu hirm токма кышкан
asjatu ärevus токма сюлмаськон
asjatud lootused юнме оскон
kartused olid asjatud курданъёс юнмеесь вал
talle tehti asjatuid etteheiteid сое токма гинэ тышкаськылӥзы

atentaat <atent'aat atentaadi atent'aati atent'aati, atent'aati[de atent'aati[sid & atent'aat/e s> виыны турттон, покушени|е
atentaati korraldama v tegema (кинэ ке) виыны турттыны
langes atentaadi ohvriks виыны турттэмзы бере, со кулӥз

auaste <+aste 'astme aste[t -, 'astme[te 'astme[id s> ним, звани|е
ohvitseriauaste офицер ним
sõjaväeauaste, sõjaväeline auaste ожгар ним
auastmelt kõrgem звания вылӥезгес (я. бадӟымезгес)
auastmelt madalam, madalamas auastmes звания пичиезгес
auastme andmine звание сётон
auastme äravõtmine званиез талан (я. палэнтон)

aumees <+m'ees mehe m'ees[t -, mees[te meh/i s> ассэ гажаса возись пиосмурт, умой сямо (я. выросъёсын) пиосмурт, джентльмен
käitus v toimis tõelise aumehena со ассэ умой сямо пиосмурт сямен возиз
teda on alati aumeheks peetud сое котьку но умой сямо пиосмуртэн лыдъяллязы

bakalaureus <bakal'aureus bakal'aureuse bakal'aureus[t bakal'aureus[se, bakal'aureus[te bakal'aureus/i s> (madalaim teaduslik kraad, keskkooli lõpetanu) бакалавр (тодос степеньысь улӥ ним)

bluff <bl'uff blufi bl'uffi bl'uffi, bl'uffi[de bl'uffi[sid & bl'uff/e s> (kiitlev väljamõeldis, kõmuteade) пӧяса ушъяськон, вань шуыса пӧян, блеф

boss <b'oss bossi b'ossi b'ossi, b'ossi[de b'ossi[sid & b'oss/e s> (peremees, juht, šeff) кузё, кивалтӥсь, босс, шеф

buum <b'uum buumi b'uumi b'uumi, b'uumi[de b'uumi[sid & b'uum/e s> maj (tõusuperiood, elavnemine); piltl (sensatsioon, kära) бум
ajakirjandusbuum газет бум
börsibuum биржа бум
naftabuum мувӧй бум

daam <d'aam daami d'aami d'aami, d'aami[de d'aami[sid & d'aam/e s> дама, кышномурт, нылкышно
võluv daam синмаськымон кышномурт
tõeline daam зэмос кышномурт
aadlidaam дворянка
moedaam модница
suurilmadaam светской дама
südamedaam сюлэмысь кышномурт
daamide ring v seltskond нылкышно огазеяськон
daamide valss нылкышно вальс

dattel <d'attel d'atli d'atli[t -, d'atli[te d'atle[id s> (datlipalmi vili) финик (емыш)

definitsioon <definitsi'oon definitsiooni definitsi'ooni definitsi'ooni, definitsi'ooni[de definitsi'ooni[sid & definitsi'oon/e s> (määratlus) определени|е, дефиници|я
täpne definitsioon шонер определение

delfiin <delf'iin delfiini delf'iini delf'iini, delf'iini[de delf'iini[sid & delf'iin/e s>
1. (mereloom) дельфин
2. (liblikujumise variant) дельфин (уян сям)

distants <dist'ants distantsi dist'antsi dist'antsi, dist'antsi[de dist'antsi[sid & dist'ants/e s> (kaugus, vahemaa) кусып, вис, кем, расстояние, дистанци(я)
lühikesed distantsid sport вакчи дистанци
jooksudistants sport бызён дистанци
distants kahe sündmuse vahel кык учыръёс вискысь дыр кусып
distantsi pikkus дистанцилэн кузьдалаез
distantsi läbima дистанциез бызьыны
hoiab alluvatega distantsi вераськыкуз со ужасьёсыныз вис возе

dokumentaalne <dokument'aalne dokument'aalse dokument'aalse[t -, dokument'aalse[te dokument'aalse[id adj> (dokumentidel, faktidel põhinev, tõsieluline) документальной, зэм луэм
dokumentaalne tõend докуметальной тукон (я. доказательство)
dokumentaalsed andmed документальной даннойёс
dokumentaalne romaan документальной (я. зэм луэм учыр вылэ пыкиськись) роман
Liitsõnad
dokumentaal+
dokumentaalfilm документо фильм

ebausk <+'usk usu 'usku 'usku, 'usku[de 'usku[sid & 'usk/e s> ӧвӧлтэм(ез)лы оскон, суевери|е
ebausu järgi ӧвӧлтэмезлы осконо ке

eesnimi <+nimi nime nime -, nime[de nime[sid s> ним
eesnimi ja perekonnanimi ним но фамилия
mis su eesnimi on? кызьы тынад нимыд?

eestipärane <+pärane pärase päras[t -, päras[te pärase[id adj> эстон сямен, эстон сямо, эстон нерге, эстон порма
eestipärane eesnimi эстон сямен ним
eestipärased käsitööd эстон сямо киужъёс
ta riietus on eestipärane солэн дӥсяськемез эстон сямен
need laensõnad on muutunud eestipäraseks та асэстэм кылъёс эстон сямо луизы

eestistama <eestista[ma eestista[da eestista[b eestista[tud v> эстон сямен карыны, эстон сямо карыны
nimesid eestistama нимъёсты эстон сямен карыны

eestistuma <eestistu[ma eestistu[da eestistu[b eestistu[tud v> эстон сямен луыны, эстон сямо луыны

eestseisus <+s'eisus s'eisuse s'eisus[t s'eisus[se, s'eisus[te s'eisus/i & s'eisuse[id s> (juhatus) кивалтэт, правлени|е
seltsi eestseisus огазеяськонлэн я. дэменлэн кивалтэтэз
uut eestseisust valima выль кивалтэт бырйыны

eeter <'eeter 'eetri 'eetri[t -, 'eetri[te 'eetre[id s> keem (orgaaniline ühend); farm (uimasti); (atmosfäär raadiolainete levimise keskkonnana); luulek (õhk, taevalaotus) эфир
eetri lõhn эфирлэн зыныз
eetrisse saatma эфире ыстыны
saade läheb otse eetrisse передача шонерак эфире потэ

ehitus <ehitus ehituse ehitus[t ehitus[se, ehitus[te ehitus/i s>
1. (ehitamine, ehitustöö) пуктон, лэсьтон; пуктӥськон
kõrghoonete ehitus небоскреб пуктон
uue koolimaja ehitus выль школа пуктон
autoehitus машина лэсьтон
elamuehitus улон инты пуктон
kapitaalehitus капитальной пуктӥськон
laevaehitus вулэйкы я. корабль лэсьтон
masinaehitus машина лэсьтон
teedeehitus сюрес лэсьтон
ehituse omahind пуктӥськонлэн вань дуныз
ehitusel töötama пуктӥськонын ужаны
2. (struktuur, ülesehitus) рад, строени|е
kivimite geoloogiline ehitus породаослэн геологической строенизы
aine rakuline ehitus материялэн клетчатой строениез
keele grammatiline ehitus кыллэн грамматической радэз
kehaehitus мугор строение
lauseehitus веранлэн радэз
värsiehitus кылбурлэн радэз
aatomi ehitus атомлэн строениез
3. (ehitis) юртъер, юрт, пуктӥськем
moodne ehitus модной я. выльсямо юртъер
puust ehitus пулэсь юртъер я. пуктӥськем
juurdeehitus ватсам юртъер (я. пуктӥськем)
Liitsõnad
ehitus+
ehitusinsener пуктӥськонъя инженер
ehituskunst пуктӥськон искусство
ehitusplats пуктӥськон инты я. площадка
ehitustööline пуктӥськонын ужась

ehtne <'ehtne 'ehtsa 'ehtsa[t -, 'ehtsa[te 'ehtsa[id adj> зэмос, зэм; (siiras, teesklematu) зэмос, зэм; (päris, õige, tüüpiline) зэмос, зэм, шонер
ehtsad kalliskivid зэмос дуно изъёс
ehtne kuld зэмос зарни
ehtne prantsuse konjak зэмос француз коньяк
ehtne dokument зэмос документ
ehtne rõõm зэмос шумпотон
ehtsad pisarad зэмос синвуос
ehtsad tunded зэмос шӧдонъёс (я. мылкыдъёс)
ehtne meremees зэмос моряк
ehtne bürokraat зэмос бюрократ
ehtne jahimees зэмос пӧйшурась
ehtne põrgu зэмос ад
räägib ehtsat murret зэмос (я. чылкыт) диалектэн вераське

ehtsus <'ehtsus 'ehtsuse 'ehtsus[t 'ehtsus[se, 'ehtsus[te 'ehtsus/i & 'ehtsuse[id s> зэм луэм, зэмос луэм; (siirus) зэм луэм, зэмос луэм
allkirja ehtsus гожтӥськемлэн зэм луэмез
tunnete ehtsus шӧдонъёслэн (я. мылкыдъёслэн) зэм луэмзы
sõnade ehtsus кылъёслэн зэм луэмзы

ei <'ei adv>; <'ei 'ei 'ei[d -, 'ei[de 'ei[sid s>
1. (eitussõna, annab lausele eitava sisu) уг (уд, уз, ум), ӧй (ӧд, ӧз, ӧм), ӧвӧл
ma ei tea мон уг тодӥськы
ei sobi уг тупа
ei lähe arvesse уг лыдъяськы
see ei teeks paha солэсь урод ӧй луысал
tööd ei ole veel alustatud уж кутскемын ӧвӧл на
töö ei tahtnud edeneda уж умой ӧз мыны (я. ужлэн пӧрмемез ӧз поты)
kas tuled või ei? лыктод-а уд-а?
ei, seda ma ei tee! уг, мон сое уг лэсьты! (я. уг, озьы мон уг кары!)
ei, ma ei usu teid! уг, мон тӥледлы уг оскиськы!
2. (eitab järgnevat sõna) но-, ӧвӧл, ӧй вал
ei iialgi ноку, ноку но
otsisin, aga teda ei kuskil pool утчай, нош со нокытын но ӧвӧл
nad elavad vanamoodi, ei midagi uut соос азьло сямен ик уло, номыр вылез ӧвӧл
ta on süüdi, ei keegi muu со янгыш, нокин мукетыз ӧвӧл
kasu polnud sellest ei mingisugust солэсь нокыӵе но пайда ӧй вал
3. (jaatavas lauses soovi v küsimuse esitamisel) уг (уд, уз, ум), ӧй (ӧд, ӧз, ӧм), ӧвӧл
kas me ei läheks kinno? кинотеатре ум-а мынэ?
kas ma ei saaks sind aidata? мынам тыныд юрттэме ӧй-а луысал?
kas ei tuleks sedagi võimalust kaaluda? тазэ но луонлыкез учконо уз-а луы?
4. (retoorilistes küsilausetes, hüüatustes) уг (уд, уз, ум), ӧй (ӧд, ӧз, ӧм), ӧвӧл
kuhu sa ka ei läheks, igal pool on tema ees кытчы гинэ уд мын(ы), котькытын со азьын
mida seal kõike ei olnud! маиз гинэ отын ӧй вал!
mis teile küll pähe ei tule! мар йырады уз но лыкты!
5. (koos sidesõnaga ega)... но ... но ... ӧвӧл, ... но ... но ...уг (уд, уз, ум), ... но ... но ... ӧй (ӧд, ӧз, ӧм)
ta ei tundnud ei pahameelt ega viha со йыркурез но лек луэмез но ӧз шӧды
ei see ega teine со но та но ӧвӧл
6. interj (väljendab rõõmu, rahulolu, vaimustust) :
ei, oli see alles saun! ӧвӧл, со мунчо гинэ вал!
7. s уг (уд, уз, ум), ӧй (ӧд, ӧз, ӧм), ӧвӧл
sajakordne ei сюполэтӥзэ уг я. ӧвӧл
vastuseks oli kindel ei точной веран (я. ответ) вал уг я. ӧвӧл
üksainus ei on mõnikord rohkem väärt kui kümme jaad одӥг пол гинэ ӧвӧл я. уг шуэмлэн дуныз куддыръя дас пол бен шуэмлэсь тросгес

eit <'eit eide 'eite 'eite, 'eite[de 'eite[sid & 'eit/i s>
1. кышно, пересь кышно, пересь
küürus eit губ(ы)рес кышно
külaeit гурт кышно
naabrieit бускель (я. бӧляк) кышно
maru eit пери кышно
naabrimees oma eidega бускель воргорон (я. пиосмурт) кышноеныз
2. hellitl (ema) анай, мемей, нэнэй, мама

eitus <'eitus 'eituse 'eitus[t 'eitus[se, 'eitus[te 'eitus/i & 'eituse[id s> ӧвӧлтон, отрицани|е
eituse eitamise seadus filos ӧвӧлтонэз ӧвӧл карон кат

ekslik <'eksl'ik 'eksliku 'eksl'ikku 'eksl'ikku, 'ekslik/e & 'eksl'ikku[de 'eksl'ikk/e & 'eksl'ikku[sid adj> янгыш, шонертэм, шонер ӧвӧл, зэм ӧвӧл
ekslik kujutlus шонертэм малпам
ekslik arvamus {kelle-mille kohta} (кин-ма сярысь) шонертэм малпам
ekslik järeldus шонертэм йылпумъян лэсьтон
teooria osutus ekslikuks теория шонертэм вылэм

elulaad <+l'aad laadi l'aadi l'aadi, l'aadi[de l'aadi[sid & l'aad/e s> улон рад, улон манер, улон сям
tagasihoidlik elulaad востэм улон рад
Ameerika elulaad Америкалэн улон рыдэз

elus <elus elusa elusa[t -, elusa[te elusa[id adj> улэп, луло, зэмос, зэм; (tõeline, ehtne) улэп, луло, зэмос, зэм
elus loodus улэп инкузь
elus tuli улэп бертӥз
elus põrgu улэпен адэ
elusa ja elutu kategooria keel лулъем (я. одушевленной) но лултэм (неодушевленной) категория
ta on elus ja terve со улэп но таза
elusast peast kinni võtma улэпен кутыны
juuksed nagu elus siid йырси зэмос буртчин кадь
Liitsõnad
elus+
elusloodus луло инкуазь

eluviis <+v'iis viisi v'iisi v'iisi, v'iisi[de v'iisi[sid & v'iis/e s> улон рад, улон манер, улон сям
tagasihoidlik eluviis востэм улон сям
istuv eluviis пукыса улон манер
terved eluviisid таза (я. тазалыко) улон манер
rändeluviis интыысь-интые ветлыса улон рад
öise eluviisiga inimene уйёсы калгись сямо адями

ema <ema ema ema -, ema[de ema[sid s> анай, нэнэ, нэнэй, мумы, мама; piltl (algataja, looja) анай
kallis ema дуно анай
hoolitsev ema сюлмаськись анай
paljulapseline v lasterikas ema трос нылпиё (я. пинало) анай
lihane ema вордэм анай
tulevane ema вуоно анай
imetav ema нонтӥсь анай
vaimne ema piltl визьмась (я. визь-нод сётӥсь, визьнодась) анай
kangelasema анай-героиня
ristiema пыртэм анай, кирос анай
võõrasema сюранай, сюрмумы
ema poolt sugulased анай ласянь ӵыжы-выжыос
emata jäänud laps анайтэк кылем пинал я. сирота
emaks saama анай луыны
tibud magasid ema tiiva all чипыос анайзылэн бурд улаз изизы (я. кӧлӥзы)
tütar on täiesti emasse läinud ныл чылкак (я. копак) анаез выжые мынэм
kordamine on tarkuse ema выльысен веран (я. тодэ ваён) - дышетскемлэн анаез
teatrikunsti ema театр искусстволэн анаез
Liitsõnad
ema+ (naissoost vanemasse puutuv)
emaarm[astus] анай яратэм, анай яратон

emalik <emal'ik emaliku emal'ikku emal'ikku, emalik/e & emal'ikku[de emal'ikk/e & emal'ikku[sid adj> анай, мумы
emalik hellus анай мусоям
emalikud tunded анай мылкыдъёс (я. шӧдонъёс)
emalik hoolitsus анай утялтэм (я. сюдэм-вордэм)
emalikku õpetust andma анай луыны дышетыны

emane <emane emase emas[t -, emas[te emase[id adj, s>
1. adj мумы
emane loom мумы живот (я. пӧйшур, пудоживот)
emane kass мумы коӵыш
emane jänes мумы лудкеч
2. s мумы

emis <emis emise emis[t -, emis[te emise[id s> мумы парсь

emme <emme emme emme[t -, emme[de emme[sid s> lastek (ema) мами, анай

enese sg gen <- enese ennas[t -, enes[te 'end[id pron>; enda sg gen <- 'enda 'end -, 'end/i 'end[id pron> vt ka ise2 ас; (refleksiivide puhul) -скы-, -ськы-, -иськы, асме (астэ, ассэ, асьмемыз, асьтэдыз, асьсэзыс)
pani mu enese kõrvale istuma ас вӧзаз монэ пуктӥз
võtan selle ülesande enda peale та ужез ас вылам басьто
tundke ennast nagu kodus! дорады кадь луэ!
ära tee endale etteheiteid астэ эн пыкылы
ta hindab end üle со ассэ укыр вылӥ дунъя
pomises midagi enda ette ас понназ мар ке но вераз
ta on kaotanud usu endasse со аслыз осконзэ ыштӥз
tüdruk kammib ennast нылаш сынаське, нылаш ассэ сына
ära sega end teiste asjadesse! мурт ужъёсы эн чуртнаськы!, мурт ужъёсы астэ эн чуртна!
soojendasime end lõkke ääres тылскем азьын шунтскимы, асьмемыз тылскем азьын шунтӥмы
Liitsõnad
enese+
enesekaitse астэ утён
enesekriitika астэ курлан, астэ критиковать карон

eostama <'eosta[ma 'eosta[da 'eosta[b 'eosta[tud v>
1. biol емышатыны, емыш кылдытыны, удалтытӥсь карыны, оплодотворить карыны
2. piltl оплодотворить карыны

etendus <etendus etenduse etendus[t etendus[se, etendus[te etendus/i s> возьматон, представлени|е; (vaatemäng) возьматон, представлени|е
päevane etendus нуназе представление
õhtune etendus ӝыт представление
estraadietendus эстрадной представление
külalisetendus куно представление
lasteetendus нылпи представление
teatrietendus театральной представление
tsirkuseetendus цирк представление
võõrusetendus мурт представление
etenduse algus представленилэн кутсконэз
etendust andma представление сётыны (я. пуктыны)
etendus jäeti ära näitleja haigestumise tõttu актёрлэн висеменыз сэрен представление пытсамын
nad korraldasid tõelise etenduse соос зэмоз представление пуктӥзы

ettevõte <+võte v'õtte võte[t -, võte[te v'õtte[id s>
1. (üritus) ужрад; (toiming) уж
kiiduväärt ettevõte ушъямон ужрад
lootusetu ettevõte бырон калэ вуэм ужрад
riskantne ettevõte шурдыт ужрад
ettevõtet toetama ужрадлы юрттэт сётыны
ettevõte õnnestus ужрад пӧрмиз
2. maj (käitis) предприяти|е, ужбергатон
isemajandav ettevõte хозрасчётной предприятие
abiettevõte юрттӥсь предприятие
eraettevõte нимаз (я. частной) предприятие
kaubandusettevõte вуз карись предприятие
põllumajandusettevõte сельскохозяйственной предприятие
riigiettevõte кун предприятие
suurettevõte бадӟым предприятие
teenindusettevõte сервис сётонъя предприятие
toitlustusettevõte сюдон предприятие
tööstusettevõte промышленной предприятие
väikeettevõte пичи предприятие

euro <euro euro euro[t -, euro[de euro[sid s> евро

foon1 <f'oon fooni f'ooni f'ooni, f'ooni[de f'ooni[sid & f'oon/e s> (taust, tagapõhi) фон
hele foon югыт фон
kirev foon чибор (я. куӵо) фон
looduslik radioaktiivne foon инкуазь (я. натуральной) радиоактивной фон
pildi foon туспуктэмлэн фонэз
sündmuste ajalooline foon югдуръёслэн исторической фонзы
{mille} foonil (малэн) фон вылаз

foon2 <f'oon fooni f'ooni f'ooni, f'ooni[de f'ooni[sid & f'oon/e s> füüs (helivaljuse ühik) фон

föön <f'öön fööni f'ööni f'ööni, f'ööni[de f'ööni[sid & f'öön/e s> (kuumaõhuaparaat) фен

haiglane <h'aiglane h'aiglase h'aiglas[t h'aiglas[se, h'aiglas[te h'aiglas/i & h'aiglase[id adj> висись, висись тусо, ӵем висьылӥсь, висьыса улӥсь, висемъяськсиь; (tavalisest kõrvalekalduv) висись, висись тусо, ӵем висьылӥсь, висьыса улӥсь, висемъяськсиь
haiglane laps ӵем висьылӥсь пияш (я. пи, пиёк)
haiglane olek висисен шӧдон
haiglane puna висемлэсь ӵыжектэм
haiglane väljanägemine v välimus висись тус я. висись адскыны
haiglane uudishimu туж зол ваньзэ тодэм потон
haiglane enesearmastus висьытозь астэ гинэ яратон
olin eile haiglane толон мон висемьяски
haiglane kujutlus висьыса малпам

hankima <h'anki[ma h'anki[da hangi[b hangi[tud v> (midagi muretsema) шедьтыны, утчаны, поттыны; (sekeldustega) утчаны; (vaevaga) басьтыны, (ма понна) сюлмаськыны; (tarnima) шедьтыны, вайыны
pean hankima loa мыным лэземзэс басьтоно
ta peab ise elatist hankima со ачиз сиён понна сюлмаськыны кулэ
isa hankis poisile uued uisud атай пияшлы (я. пилы, пиёклы) выль конькиос вайиз
ta hankis enesele vajalikud tööriistad со аслыз кулэ ужан тӥрлык шедьтӥз
hankisin teatripiletid театр билетъёс шедьтӥ

haridus <haridus hariduse haridus[t haridus[se, haridus[te haridus/i s> дышетскем, образовани|е
hea haridus умой дышетскем
mitmekülgne haridus пӧртэмпумо дышетскем
põhjalik haridus лач-лач дышетскем
väike haridus ӧжыт (я. ичи) дышетскем
tasuline haridus дунын дышетскем
tasuta haridus дунтэк дышетскем
algharidus начальной дышетскем
eriharidus нимысьтыз дышетскем
humanitaarharidus гуманитарной дышетскем
keskharidus шоро-куспо дышетскем
kooliharidus школа дышетскем
kunstiharidus художественной дышетскем
kutseharidus профессионально-технической дышетскем
kõrgharidus вылӥ дышетскем
muusikaharidus крезьгур дышетскем
üldharidus огъя дышетскем
haridust tõendav dokument дышетскемез возматӥсь документ
hariduseta inimene дышетскымтэ адями
pooliku haridusega inimene ӝыныё дашетскем адями
tal on hariduses suured lüngad солэн дышетскемаз тырмымтэосыз вань
missugune v mis haridus teil on? кыӵе тӥляд дышетскемды?
mul on üheksaklassilise kooli haridus мынам укмыс классъем дышетскеме я. мон укмыс классэз быдтэмын
kes te hariduselt olete? дышетскемдыя кин луиськоды?
lastele anti klassikaline haridus пиналъёслы классической образование сётӥзы
ta sai hiilgava hariduse со туж умой образование баьтӥз

haripunkt <+p'unkt punkti p'unkti p'unkti, p'unkti[de p'unkti[sid & p'unkt/e s> кысык дыр, шор, йыл, пум
rahvusliku liikumise haripunkt йӧскалык движенилэн кысык дырыз
kunstnik oli oma kuulsuse haripunktil суредась тужгес но тодмо луэмезлэн йылаз вал
pinge jõudis haripunkti ӟырдан пумозяз вуиз
suvi on haripunktis гужем кысык дыраз вал

harjuma <h'arju[ma h'arju[da h'arju[b h'arju[tud v> дышыны, сям басьтыны; (halba kommet omandama) дышыны, сям басьтыны; (kodunema, kohanema, omaks võtma) улонлы дышыны, улоно-вылоно потыны; (ajapikku) дышыны
harjusin vara tõusma вазь султыны дыши
ta polnud harjunud linnas elama со карын улыны ӧвӧл дышемын
poiss harjus pikapeale võõrasemaga пияш калленэн (я. пумен-пумен) сюранаезлы (я. сюрмумизлы) дышиз
kas suudan harjuda selles võõras paigas? та мурт интыын улэме луоз меда?
ma ei ole veel harjunud selle mõttega мон со малпанлы ӧй на дышы
harjunud kombe kohaselt дышем сямен
silmad harjusid hämaraga синъёс дышизы ӝомыллы
ta harjus mööda küla hulkuma со гурт кузя калгыны дышиз
elu läks harjunud rada улон дышем сямен мынӥз
kirurgi harjunud käe all operatsioon õnnestus хирурглэн дышем киыныз операция умой пӧрмиз
muusiku harjunud kõrv tabas iga valeheli крезьгурлы дышем пель котькуд умойтэм куараез валаз

harjumus <h'arjumus h'arjumuse h'arjumus[t h'arjumus[se, h'arjumus[te h'arjumus/i s> дышем, сям; (õpitud) дышем, сям; (halb komme) сям
halb harjumus урод сям
kummaline harjumus валантэм сям
sissejuurdunud harjumus пыӵам сям
harjumusest, harjumuse kohaselt, harjumust mööda сямызъя, дышемезъя
lugemisharjumus лыдӟиськыны дышем я. лыдӟиськон сям
puhtusharjumus чылкытлы дышем я. чылкыт сям
tööharjumus ужаны дышем я. ужан сям
harjumust kujundama дышыны я. сям басьтыны
harjumuseks kujunema сям басьтыны
harjumusest vabanema сямъёслэсь мозмытскыны
meil on saanud harjumuseks {mida teha} милям сям луиз (мар карыны)

harjutus <harjutus harjutuse harjutus[t harjutus[se, harjutus[te harjutus/i s>
1. уж, упражнени|е
kehaline harjutus мугор упражнение
kirjalik harjutus гожъяса лэсьтон уж
suuline harjutus вераса лэсьтон уж
harjutused rööbaspuudel sport брусъёсын упражнениос
harjutused varbseinal sport шведской борддорын упражнениос
grammatikaharjutus грамматической уж
hingamisharjutus шокан упражнение
kordamisharjutus тодэ ваён уж
tõlkeharjutus кылысь кылэ берыктон уж
suleharjutus черновой уж
hüpitsaharjutus sport скакалкаен упражнение
koordinatsiooniharjutus координацилы упражнение
poomiharjutus sport корен упражнение
riistharjutus sport снарядъёсын упражнение
tasakaaluharjutus равновесилы упражнение
vabaharjutus sport воля упражнение
harjutuses oli palju vigu ужын трос янгышъёсыз вал
pika harjutuse peale hüpe õnnestus кузь упражнение бере тэтчем умой пӧрмиз
2. (proov) репетици
laulukoori harjutus хорлэн репетициез
orkestriharjutus оркестрлэн репетициез
Liitsõnad
harjutus+ (harjutamine)
harjutuspaik уж я. упражнение лэсьтон инты
harjutus+ (proov)
orkestri harjutusruum оркестрлэн репетици ортчытон интыез

harrastama <harrasta[ma harrasta[da harrasta[b harrasta[tud v>
1. тунсыкъяськыны, вырыны
harrastab muusikat крезьгурен тунсыкъяське
harrastan sporti спортэн вырисько
2. (pidevalt kasutama) ӵем кутылыны, вырыны
luuletaja harrastab vabavärssi кылбурчи воля кылбурамез ӵем кутылэ
sellel maal kohvijoomist ei harrastata та шаерын кофе трос уг юо

hoiak <hoiak hoiaku hoiaku[t -, hoiaku[te hoiaku[id s>
1. (kehahoid, rüht) возиськем, возем, вырос
sportlik hoiak спортивно возиськем
kehahoiak мугорез возем
peahoiak йырез возем
ta võttis aupakliku hoiaku со гажаса выроссэ воштӥз
2. (käitumislaad) вырон, вырем
kõrk hoiak йӧнъяськыса вырон
3. (suhtumine) кусып, шӧм, тус
kirjutise hukkamõistev hoiak гожъямлэн курлась шӧмыз

häbenema <häbene[ma häbene[da häbene[b häbene[tud v> (häbelik olema) (кинлэсь? малэсь?) возьдаськыны, кепыраны, керпотыны, (кин понна? ма понна?) кепыр потыны я. вайыны; (häbi tundma) (кин понна? ма понна?) возьыт луыны
laps häbeneb võõraid пинал муртъёслэсь возьдаське
söö, ära häbene си, эн возьдаськы
mul ei ole midagi häbeneda мыным номырлэсь возьдаськыны я. мыным номыр понна возьыт луыны
häbene oma sõnu! возьдаськы кылъёсыдлэсь

hästi <h'ästi adv>
1. умой, ӟеч, усто
väga hästi туж умой
hästi töötama умой ужаны
õunad maitsevad hästi улмоос (я. яблокъёс) туж ческытэсь
kõik lõppes hästi ваньмыз умой йылпумъяськиз
tegid hästi, et siia tulid умой татчы лыктӥд шуыса
ta saab kõigiga hästi läbi со котькинэн тупаса улэ
ela[ge] hästi! умой (я. ӟеч) улэ!
mu käsi käib hästi мон умой улӥсько я. мынам ваньмыз умой
2. (eitusega) (kuigivõrd, päriselt, eriti) чик но, одӥг но
ma ei tahtnud seda hästi uskuda мынам солы чик но оскеме ӧз поты
ma ei saa teist hästi aru мон мукетъёсты чик но уг валаськы
seal talle hästi ei meeldinud солы отын чик но ӧз яра
3. (väga, õige, kangesti) туж, зэм (но, ик), зэмзэ (ик, но)
hästi ilusad asjad туж (я. зэмзэ ик) умой ужпумъёс
hästi odav riie туж (я. зэмзэ) дунтэм дӥськут
hästi palju lilli туж трос сяськаос
tulin koju hästi hilja доре туж бер бертӥ
4. (tubli!, hea küll!, olgu!) умой, ӟеч, ярам
hästi, hakkame siis minema! ярам, ойдолэ мыном(е)!
hästi, olgu nii! ярам, мед озьы луоз!

hümn <h'ümn hümni h'ümni h'ümni, h'ümni[de h'ümni[sid & h'ümn/e s> гимн
rahvushümn калык гимн
riigihümn кун гимн
Homerose hümnid kirj Гомерлэн гимнъёсыз

hüüdnimi <+nimi nime nime -, nime[de nime[sid s> кушем ним, исаськыса сётэм ним
teravmeelne hüüdnimi лэчыт кушем ним
hüüdnime panema кушем ним сётыны

iha <iha iha iha -, iha[de iha[sid s> (kirglik soov, meeleline himu) кыскон, яратон, синмаськон, мылкыд карон; (kirg) яратон, ӟырдыт (пӧсь) мылкыд; (janu) сюкуасьмем, сюкуасьмон, юэм потон, пушмон, юн (ортчыт) мылкыд карон, мылпотон :
madal iha юрӟым мылкыдъёс
kättemaksuiha пунэмзэ берыктыны мылкыд карон
vabadusiha эрикез юн мылкыд карон
iha õnne järele шудбурез юн мылкыд карон
kange iha terveks saada бурмыны юн мылкыд карон
iha kaugete merede järele кыдёкысь зарезьёсты мылкыд карыны
ta põles ihast korda saata midagi suurt со юн мылкыд кариз мар ке но аспӧртэмлыкозэ лэсьтыны
iha tundma {kelle vastu} кинэ ке ӟырдыт яратыны
iha alla suruma синмаськон мылкыдэз вормыны (зӥбломытыны)

ilma <ilma adv, prep [abess]>
1. prep [abess] -тэк, -тэм
ilma mütsita изьытэк
ilma rahata коньдонтэк, уксётэк
ilma tööta ужтэк
ilma nähtava põhjuseta шӧдскымон мугтэк
minge ilma minuta мынэлэ монтэк
lahkus ilma sõna lausumata со кошкиз, пал кыл но вератэк
2. adv (tasuta, muidu) дунтэк, дун тырытэк
ilma ei taha ta midagi дунтэк уг поты солэн номыре но (басьтэмез)
kas ostsid või anti ilma? басьтӥд-а яке дунтэк сётизы-а?
3. adv (puudu, ära jäänud) -тэк, -тэм
mees jäi käest ilma воргорон китэк (я. китэм) кылиз
mõni joob kohvi suhkruga, teine ilma кудӥз кофеез сакырен юэ, кудӥз сакыртэк
saatus ei ole teda mõistusest ilma jätnud улонэз сое визьтэк кельтымтэ

ilmaaegu <+'aegu adv> юнме ӧвӧл, юнме (я. токма) шорысь ӧвӧл, огшоры гинэ ӧвӧл, дауре гинэ ӧвӧл; (mitte asjatult) юнме ӧвӧл, юнме (я. токма) шорысь ӧвӧл, огшоры гинэ ӧвӧл, дауре гинэ ӧвӧл
ilmaaegu pingutas jõudu юнме (я. токма) тыршиз
ärge raisake ilmaaegu aega дырдэс юнме шорысь эн быдтэ, дырдэс юнме арам эн каре
kõik oli ilmaaegu ваньмыз юнме (я. токма, я. дауре) гинэ вал
ilmaaegu oled tige юнме вождэ поттӥськод (я. йыркуръяськиськод, лекъяськиськод)
ta ei kartnud seda ilmaaegu юнме шорысь со ӧз кышка (я. курда) солэсь
ega ta seda ilmaaegu öelnud со сое огшоры гинэ ӧз вера ук

ilmaasjata <+asjata adv> кулэтэм, кулэ луисьтэм; (tarbetult) кулэтэм, кулэ луисьтэм; (mitte asjatult) юнме (юнме шорысь) ӧвӧл, токма (токма шорысь) ӧвӧл, огшоры гинэ ӧвӧл, дауре гинэ ӧвӧл
nad otsisid kaua, kuid ilmaasjata соос кема утчазы, но юнме (я. токма) гинэ
ega ta ilmaasjata helistanud огшоры гинэ ӧз жингырты ук со
mis sa ilmaasjata kulutad! малы тон юнме шорысь тус-тас кариськод!

ilmsi <'ilmsi adv> (tegelikkuses) зэм, зэмзэ, сазь (я. кӧлымтэ) дыръя,
mitte unes, vaid ilmsi уйвӧтын ӧвӧл - зэмен
ilmsi und nägema кӧлымтэ дыръя вӧтаны

imetaja <imetaja imetaja imetaja[t -, imetaja[te imetaja[id s, adj>
1. s нонтӥсь; (amm) нонтӥсь
imetajate tervishoid нонтӥсьёслэн гигиеназы
2. s (pl) zool (Mammalia) млекопитающийёс, йӧлын нонтӥсьёс
imetajate klassi kuuluma млекопитающийёслэн классазы пырыны
3. adj (naise kohta) нонтӥсь; (emaslooma kohta) нонтӥсь мумы пӧйшур (я. пудо-живот)
imetaja ema нонтӥсь анай
imetaja emis нонтӥсь мумы парсь

integratsioon <integratsi'oon integratsiooni integratsi'ooni integratsi'ooni, integratsi'ooni[de integratsi'ooni[sid & integratsi'oon/e s> (ühendamine, integreerimine, integreerumine) интеграци|я, интегрировани|е
majandusintegratsioon экономической интеграция
murrete integratsioon keel диалектъёслэн интеграцизы
teaduste integratsioon тодосъёслэн интеграцизы
muulaste integratsioon Eesti ühiskonda эстон луисьтэм калыкъёслэн интеграцизы Эстон мерлыке

investeering <investeering investeeringu investeeringu[t -, investeeringu[te investeeringu[id s> maj инвестировани|е, инвестици|я
suured investeeringud бадӟымесь инвестициос

isekas <isekas iseka iseka[t -, iseka[te iseka[id adj> ас сямо, ас сяменыз лэсьтӥсь, вог, ваменэс; (isemeelne) ас сямо, ас сяменыз лэсьтӥсь, вог, ваменэс; (iseteadlik) аслыд (аслыз) оскись
isekas inimene ассэ ачиз яратӥсь адями, вылтӥяськись адями
isekas loomus ваменэс сям
ta on hirmus isekas со туж ассэ ачиз яратӥсь

iseloom <+l'oom loomu l'oomu l'oomu, l'oomu[de l'oomu[sid & l'oom/e s> (inimese karakter, millegi põhiolemus v laad) сям; (loomus) сям, вырос; (loomus, olemus) сям, натура
elurõõmus iseloom шулдыр мылкыдъем сям
hea iseloom ӟеч сям
järsk iseloom лек сям
kinnine iseloom лушкем сям
pehme iseloom небыт сям
rahulik iseloom зӥб-зӥб (я. зӥбыт, я. лачмыт) сям
raske iseloom секыт сям
äge iseloom ӝог йыркуро луись, ӝог вожзэ поттӥсь, ӟырдыт сям
äkiline iseloom ӝог лекомись, ӝог вожзэ поттӥсь
kaitseiseloom дурбасьтӥсь сям
klassiiseloom классовой сям
üldiseloom оглом (я. огъя) сям
iseloomu impulsiivsus чырткем (я. шаплы) сям
iseloomu tasakaalukus сямлэн огмылкыдъем луэмез
iseloomude erinevus сямъёслэн пӧртэмлыксы
iseloomude sobimatus сямъёслэн тупамтэзы
iseloomult erinevad inimesed сямъёссыя пӧртэмесь адямиос
iseloomult nõrk inimene сямызъя ляб адями
ta oli lõbusa iseloomuga со капчи мылкыдо адями вал
poiss on kindla iseloomuga пияшлэн юн сямыз
iseloom on välja kujunenud сям формироваться каремын
nende iseloomud ei sobinud соослэн сямъёссы ӧз тупалэ
iseloomu näitama сямез возьматыны
tal on iseloomu со сямо
kahjuks ei ole tal iseloomu жаляса верано, солэн сямыз ляб
oma iseloomult on ta sõbralik сямызъя со лякыт
selline on juba inimese iseloom сыӵе ини адямилэн сямыз
palk sõltub töö iseloomust уждун ужлэн пуштросэз бордысь потэ
Liitsõnad
ise+loomu+
iseloomujoon сям

isemeelne <+m'eelne m'eelse m'eelse[t -, m'eelse[te m'eelse[id adj> ваменэс сямо (я. выросо); (isepäine) ваменэс сямо (я. выросо); (kangekaelne) ваменэс, кылзӥськисьтэм, сётскисьтэм
isemeelne inimene ваменэс адями
isemeelsed juuksesalgud laubal piltl кымесын кылзӥськисьтэм йырси
isemeelne laps ваменэс (я. куатаськись, я. вогъяськись) нылпи
isemeelne loomus ваменэс сям

istuma <'istu[ma 'istu[da istu[b istu[tud v>
1. кӧня ке пукыны; (mõnda aega) кӧня ке пукыны; (teatud aeg v ajani) пукыны; (teatud aeg) пукыны; (lõpuni, teatud ajani) пумозяз пукыны; (pikemat aega) кема пукыны; (samas kohas, pikemat aega) пукыны; (istet võtma) пуксьыны; (korraks, veidikeseks) таманлы пуксьыны, пуксьылыны; (kõrvale, juurde) артэ пуксьыны; (mille kallale v taha) кутскыны, пуксьыны; (ringina ümber) котыр пуксьыны; (istuma panema) пуктыны; (lahku, oma kohale istuma panema) нимаз (я. висъяса) пуктыны; (mujale, teisale istuma panema) мукет интые пуктыны; (juurde, kõrvale istuma panema) артэ пуктыны
tugitoolis istuma креслоын пукыны
sadulas istuma энер вылын пукыны
toolil istuma пукон вылын пукыны
vagunis istuma вагонын пукыны
rõdul istuma балконын пукыны
laua ääres istuma ӝӧк дорын пукыны
laua taga istuma ӝӧк сьӧрын пукыны
ahju juures istuma гур вӧзын пукыны
lõkke ääres istuma тылскем вӧзын пукыны
nurgas istuma сэргын пукыны
perenaise kõrval istuma кузё кышно вӧзын пукыны
süles istuma ал вылын пукыны
ülesande kallal istuma задача бордын пукыны
raamatute taga istuma книгаос бордын пукыны
istun esimeses pingis нырысетӥ парта сьӧрын пукисько
tugitooli istuma креслое пуксьыны
toolile istuma пукон вылэ пуксьыны
raamatute taha istuma книгаос борды пуксьыны
istus rooli taha руль сьӧры пуксиз
istusime lõkke äärde тылскем вӧзы пуксимы
nad istusid rõdule соос балконэ пуксизы
istu minu kõrvale пуксьы мон вӧзы
istuge akna juurde пукселэ укно вӧзы
istusime lõunalauda нуназеяны пуксимы
istusin kaks tundi koosolekul собраниын кык час пуки
istuge koomale ог-огдылы матэгес пукселэ
istusime seal terve tunni отын быдэс час пукимы
istume veel пукомы на
istuge meie juurde пукселэ ми вӧзы
lapsed istusid oma kohtadele нылпиос асьсэлэн интыосазы пуксизы
nad istusid tulele lähemale соос тыллы матэ пуксизы
palun istuge! курисько, пукселэ!
koosoleku lõpuni kohal istuma собрание бырытозь пукыны
meid pandi esiritta istuma милемыз нырысетӥ чуре пуктӥзы
lauda istuma panema ӝӧк сьӧры пуктыны
poiss pandi eraldi pinki istuma пиез нимаз парта сьӧры пуктӥзы
istusime õpetaja ümber ми дышетӥсьлэн котыраз пукимы
istub tähtsal ametikohal со важной постын пуке
juhatuses istuvad omad poisid кивалтонын ас пиос пуко
muudkui istu ja oota пук но возьма гинэ
tüdruk jäeti istuma нылэз кыкетӥ арлы дышетскыны кельтӥзы
vangis istuma тюрьмаын пукыны
mees istus neli aastat vangis пиосмурт ньыль ар тюрьмаын пукиз
selle teo eest võidakse ta mitmeks aastaks istuma panna та уж понна сое кӧня ке арлы пуктыны быгатозы
laev istus madalikul корабль лазег интыын пукиз
jaht istus sügaval vees яхта мур вуын пукиз
kaabu istus viltu peas шляпа йырын урдэслань пукиз
südamesopis istub hirm piltl сюлэмын кышкан пуке
kaotusvalu istus hinges piltl ыштонлэн вӧсь луонэз пукиз лулпушкын
2. (sobiv v meeldiv olema) тупаны, пукыны, мыныны
see amet ei istu talle та уж солы уг тупа
mossitamine sulle ei istu куатаськыны тыныд уг кельшы
mantel istus laitmatult пальто туж умой пукиз
kitsad vuntsid talle ei istunud сюбег мыйык солы ӧз мыны
töö ei istu täna уж туннэ уг мыны
mõne inimesega ei taha jutt kuidagi istuda куд-ог адямиосын вераськон нокызьы но уг пӧрмы
mulle see jook ei istu мыным со юон уг кельшы

istung <istung istungi istungi[t -, istungi[te istunge[id s> кенешон, сесси|я, собрани|е
erakorraline istung азьвыл чакламтэ кенешон
korraline istung азьвыл чаклам
päevane istung нуназе ортчись заседание
ühine istung валче кенешон
avalik kohtuistung калык азьын судебной заседание
lõppistung йылпумъясь кенешон
plenaaristung пленарной сессия
väljasõiduistung выездной заседание
parlamendi istung парламентлэн заседаниез
komisjoni istung комиссиялэн заседаниез
istungi protokoll заседанилэн протоколэз
istungi avamine заседаниез усьтон
istungist osa võtma кенешонэ пыриськыны
istungit juhatama кенешонэн кивалтыны, кенешонэз валтыны
istungeid peeti teatrisaalis кенешонэз театрлэн залаз ортчытӥзы
esinesin istungil sõnavõtuga кенешонын вераськи (я. выступать кари)
valitsus kogunes korralisele istungile кивалтэт люкаськиз азьвыл чаклам собрание
Liitsõnad
istungi+
istungisaal кенешон зал, заседанилэн залэз

jahvatama <jahvata[ma jahvata[da jahvata[b jahvata[tud v>
1. (jahuks tegema) изыны; (peeneks, läbi) изыса быдтыны; (mõnda aega) (кема ӵоже) изыны; (kõike ära) (ваньзэ) изыны; (puruks hõõruma, peeneks tegema, pulbristama) (пырыослы) изыны
vilja jahvatama юэз изыны
tanguks jahvatama кеньырлы изыны
pulbriks jahvatama туж векчи изыны
jahvatatud kohv изэм кофе
2. piltl (alatasa närima, närides sööma) сыскыны, ӝоместыны, кушаны
jahvatab süüa сыске но сыске
3. kõnek (loba ajama) вераськыны, супыльтыны
jahvatavad tühja juttu токма я. юнме супыльто
ära jahvata nii palju, ole vait сомында эн вераськы, шып ул

jalg <j'alg jala j'alga j'alga, j'alga[de & j'alg/e j'alga[sid & j'alg/u s>
1. (inimesel, loomal) пыд, кук
parem jalg бур пыд
vasak jalg паллян пыд
saledad jalad веськрес пыдъёс
peenikesed jalad векчи падъёс
pikad jalad кузь пыдъёс
jämedad jalad кӧй кукъёс
kõverad jalad кырыж кукъёс
väledad jalad ӝог пыдъёс
kitsas jalg сюбег пыд
lai jalg паськыт пыд
eesjalg, esijalg, esimene jalg азь пыд
labajalg пыдпыдэс
puujalg пу кук
tagajalg, tagujalg, tagumine jalg бер пыд
jalad on väsinud пыдъёс жадемын
jalad on rangis скамья кук
jalg vääratas {kellel} умойтэм лёгиськыны шедьтӥз
sul on nooremad jalad кукъёсыд егитэсьгес
istub jalg üle põlve пыдъёссэ ог-огзы вылэ поныса пуке
seisab jalad harkis пыдъёссэ вайяса сылэ
matkajad istusid jalgu puhkama сюресчиос пыдъёссэс шутэтыны пуксизы
tulime bussist välja jalgu sirutama пыдъёсты небӟытыны автобусысь васькимы
jalgu pühkima пыдъёсты ӵушылыны
hirm võttis jalad nõrgaks кышкаса пыдъёс либырак луизы
nikastas jala пыдзэ золтӥз
väänas jala välja пыдыз вольтчиз
murdis jala пыдзэ чигтӥз
jalg pandi lahasse пыдаз шина понӥзы
lonkab ühte jalga одӥг пыд вылаз чутэ
kõlgutab jalgu пыдъёссэ сэзъя (я. шона)
trambib jalgu пыдъёсын йыг-йыг лёга
laps siputab jalgu нылпи пыдъёсыныз ӵаштыртэ
jalad on pikast istumisest surnud кема пукемысь пыдъёс зубектӥзы
poiss astus naela jalga пичи пи кортӵог вылэ лёгиськиз
kingad on jala järgi пыдкутчанъёс пыдъя
king hõõrub jalga пыдкутчан пыдэз зыра
jalgu kinni panema пыдкутчаськыны, пыдкук дӥсяны
jalgu lahti võtma пыдэз кыльыны
palja jala otsa panema v torkama гольык пыдэ кутчаны
saapaid jalga panema [endale] сапег дӥсяны, пыдкутчан поныны
kingi jalga proovima пыдкутчан мертаны
panin püksid jalga штани дӥсяны
tal on kingad jalas со пыдкутчанэн
ta võttis püksid ja sokid jalast со штанизэ но носкиоссэ кылиз
võta saapad jalast сапегъёстэ кыль
koer hammustas poissi jalast пуны пияшез пыдаз куртчиз
sai jalast haavata пыдзэ сӧсыртӥз
ta upitas end jalule со мырдэм пыдъёс вылаз ӝутскиз
aitasin kukkunu jalgadele усем муртлы пыд вылаз султыны юрттыны
haige läks omal jalal autosse висиь ас понназ машинае пуксиз
joobnu taarus jalgadel кудӟем мурт мырдэм пыд вылаз сылӥз
püsisime vaevu jalul мы мырдэм пыд выламы возиськиськомы
jalalt jalale tammuma пыдйылысь пыдйылэ лёгаськыны
vale jalga astuma шонертэм вамыштыны
kuiva jalaga siit läbi ei pääse пыддэ коттытэк татӥ уд поты
jala peale astuma пыд вылэ лёгиськыны
koer tõmbas saba jalgade vahele пуны быжзэ кук висказ ватӥз
2. (kandev osa, alus) пыд, кук, пуктон; (elektronlambil) штырёк
lambijalg, lambi jalg лампалэн пыдыз
seenejalg, seene jalg губи пыд
kõverad tooli jalad пуконлэн куасалскем кукъёсыз
kolme jalaga laud куинь куко ӝӧк
jõulukuuse jalg выль ар кызэз пуктон инты
jalaga õmblusmasin пыдын вуриськон машина
3. (alaosa, jalam) выжы; пыд выжы
obeliski jalg обелисклэн пыд выжыыз
peatusime Karpaatide jalal Карпат гурезь выжые дугдӥмы
vili pudeneb jalal ю тысь кисьтӥське
4. (pikkusmõõt) фут
kuus jalga pikk кузьдалаез куать фут
Liitsõnad
jala+
jalajälg пыд пытьы

janu <janu janu janu j'annu, janu[de janu[sid s>
1. сю куасьмем, сю куасьмон, юэм потон
piinav janu туж зол сю куасьмон
kustutamatu janu юзматонтэм сю куасьмон
janu tundma сю куасьмонэз шӧдыны
janu kustutama сю куасьмемез юзматыны
janusse surema сю куасьмыса кулыны
mul hakkas janu мынам сюэ куасьмиз, мынам юэме потэ
rändurit vaevas janu сюресчилэн сюэз зол куасьмем
soolane toit tekitab janu сылало сиён бере юэм потэ
jõin janu täis сюкуасьмемме юзматӥ
olime janust nõrkemas юэм потыса катьтэммимы
2. piltl (himu, iha) маке карыны мылкыд карон, маке карем потон
elujanu улэм потон
ilujanu чебер луэм потон
lugemisjanu лыдӟиськем потон
seiklusjanu приключениосы сюрем потон
teadmisjanu тодэм потон
tõejanu зэмлыкез тодэм потон
vabadusjanu мозмытскем потон
verejanu вин кисьтэм потон
võimujanu тӧрлыке кыстӥськон
õnnejanu шудо луэм потон
janu kuulsuse järele тодмо луэм потон
janu hariduse järele тодон-валан басьтэм потон
janu kultuuri järele лулчеберетэ кыстӥськон
lahusolek suurendas nende janu teineteise järele люкиськыса улэмзы соослэсь ог-огзэс адӟем потонзэс юнматӥз (я. будэтӥз)
3. (suur sõõm) гуӵык, ымтыр
jõin hea janu allikavett ошмесысь быдэс ымтыр ву юи
ta rüüpas tubli janu õlut со бадӟым гуӵык сур юиз

janunema <janune[ma janune[da janune[b janune[tud v> сю куасьмыны, юэм потыны; мылкыд карыны, тыршыны
janunev rahvahulk tõttas vett jooma сюэз куасьмем калык ву юыны дыртӥзы
põllud ja aasad janunevad vihma бусыос но возьёс зорез витё
mu hing januneb teadmisi v teadmiste järele лулы трос тодыны мылкыд каре
ta januneb kättemaksu пунэмзэ берыктыны тырше
januneb õnne ja armastuse järele со шудэз но яратэмез вите

jonnakas <jonnakas jonnaka jonnaka[t -, jonnaka[te jonnaka[id adj> (kangekaelne) ваменэс, вог, пыкиськись; (järeleandmatu) ас кыл вылаз сылӥсь, чигнасьтэм, сётскисьтэм; (tujukas) вогъяськись, куатаськись; (isekas) ас сямо, ас сяменыз лэсьтӥсь
jonnakas loomus ваменэс сям
jonnakas juuksesalk сётскиськем йырси поры
jonnakas vaikimine чигнасьтэм чалмыт улон
jonnakas laps вогъяськись (я. куатаськись) пинал

joobnu <j'oobnu j'oobnu j'oobnu[t -, j'oobnu[te j'oobnu[id s> кудӟем, кудӟемын, юэм, юэмын
tuigub nagu joobnu кудӟем кадь шонаське

joomine <j'oomine j'oomise j'oomis[t j'oomis[se, j'oomis[te j'oomis/i & j'oomise[id s> юон, юэм; (purjutamine) юон, юэм
külma vee joomine кезьыт ву юон
jättis joomise maha юэмысь дугдӥз
võitlus joomisega v joomise vastu юонлы пумит нюръяськон

joon <j'oon joone j'oon[t j'oon[de, joon[te j'oon[i s>
1. гож, лини(я); сям; пус; (kriips) гож, лини(я); сям; пус
must joon сьӧд гож
peen joon векчи гож
jäme joon паськыт гож
pidev joon кузь (я. кыстӥськись) гож
sirge joon шонер гож
kõver joon кырыж гож
murtud joon чигиськись гож
laineline joon тулкымо гож
ühtlane joon шонер гож
iseloomulik joon сям
rahvuslik joon йӧскалык сям (я. пус)
eraldusjoon люкон гож
finišijoon sport финиш гож
katkendjoon, katkendlik joon дугдылӥсь гож
kontuurjoon контур гож
kruvijoon tehn, mat винто гож
käitumisjoon вырно сям, вырос
lõikejoon (1) tehn вандон гож; (2) mat кечат (я. вожвыл) гож
pliiatsijoon карандаш гож
polaarjoon geogr полярной круг
põhijoon инъет луись гож
püstjoon вертикаль гож
rannajoon ярдур гож (я. лини(я))
rindejoon фронтлэн линиез
rõhtjoon горизонт гож
rööpjoon валлин гож
siksakjoon зиг-заг гож
tunnusjoon солы гинэ тупамон сям (я. пус)
vihiku jooned тетрадь гожъёс
kindlustuste joon укреплениелэн линиез
rivistama {keda} ühele joonele (кинэ ке) одӥг чуре султытыны
jutustuses on kasutatud julgeid värve ja jooni веросын сэзь буёлъёс но смъёс кутэмын
sirge joonega mees шонерак верась пиосмурт
peab visalt oma joonest kinni ас кыл (я. малпаз) вылаз возиське (я. сылэ)
seletused on antud joone all валэктонъёс гож улэ сётэмын
ta tõmbab enda ja alluvate vahele selge joone со ачиз но ужасьёсыз куспын тодмо вис возе
see on tema iseloomu meeldivamaid jooni солэн сямысьтыз тужгес но кельшымонэз пус
kuul lendas üle 18 meetri joone ядро дас тямыс метръем гож сьӧры лобӟиз
rahulike joontega visandatud portree лякыт гожъёсын суредам портрет
jutustus ilmus joone all верос лушкем потӥз (я. печатласькиз)
kibe joon suu ümber ымдур котыръёсаз курыт гожъёс
tõmbas sõnale joone alla со кылзэ нимысьтыз пусйиз
areng toimub tõusvas joones азинскон ӝутскись гожъя ортче
elumehe lai joon улонэз сиыса-юыса быдтӥсьлэн паськыт выросъёсыз
2. (rõivastuse v eseme tegumoe kohta) фасон, тус
moodne joon rõivastuses дӥськутлэн модной фасонэз
sportliku joonega mantel спорт фасонъя пальто
moodsa joonega auto модной конструкция машина
3. mat гож, лини(я), кырыж гож (я. кривой)
algebraline joon алгебраической кырыж гож
elliptiline joon эллиптической кырыж гож
kaldjoon косой гож
kõver joon кырыж гож
murdjoon чигылӥсь гож, ломаной
murrujoon мосо гож, дробной лини(я)
puutejoon вожвыл гож
ringjoon котрес гож, окружность
sirgjoon шонер гож
4. trük линейка, чур
jäme joon паськыт гож
kaksikjoon кыкто чур
lõpujoon пум чур
punktjoon, punktiirjoon пунктир чур
põikjoon вамен (я. кечат) чур

juhatus <juhatus juhatuse juhatus[t juhatus[se, juhatus[te juhatus/i s>
1. (suunamine, juhendamine, õpetus) индылэт я. индылэм, косон я. косэм, валэктон я. валэктэм, кенеш; (juhtimine) кивалтэт, кивалтэм, управлени|е; (koosoleku juhatajaks olemine) председательство; (nõuanne) кенеш, кенеш сётон
{kelle} juhatusel (1) (näpunäidete järgi) (кинлэн) индылэмъёсызъя; (2) (juhtimisel) (кинлэн) кивалтэмез улсын
suulise juhatuse järgi leidma вераса валэктэмъя шедьтыны
juhatust saama кенеш басьтыны
tee ema juhatuse järgi анай валэктэмъя лэсьты
{kelle} juhatusel töötama (кинлэн) кивалтэмез улсын ужаны
koosolek möödus direktori juhatusel кенеш директорлэн кивалтэмез улсын ортчиз
2. (juhtkond) кивалтэт, руководство; (väejuhatus) командовани|е; (juhtkonna asukoht v ruumid) кивалтэт, кенеш, правлени|е
kirjandusringi juhatus литературной кружоклэн кивалтэтэз
kooperatiivi juhatus кооперативлэн кивалтэтэз
ülemjuhatus sõj валтӥсь командование
juhatuse liige кивалтэтлэн ёзчиез
astusin möödaminnes juhatusest läbi мынонъям правление пырай
3. (koosoleku puhul) президиум
valiti koosoleku juhatus кенешлы президиум бырйизы

juhe <juhe j'uhtme juhe[t -, j'uhtme[te j'uhtme[id s>
1. el ез, провод
kummiisolatsiooniga juhe резина изоляциен ез
lakkisolatsiooniga juhe лакировать карем ез
elektrijuhe дыкужым (я. электро) ез
installatsioonijuhe пуктоно ез
maandusjuhe заземлить карон ез
vaskjuhe ыргон ез
õhuliinijuhe омыр сётӥсь ез
ümarjuhe котрес ез
juhtmeid paigaldama езъёсты интыяны (я. пуктыны)
juhtmeid ühendama езъёсты валчеяны
juhe on voolu all ез ток улын
2. tehn (toru, kraav vm vee, gaasi vms suunamiseks) =провод
gaasijuhe газопровод
naftajuhe нефтепровод
prügijuhe жуг-жаг куян пась, мусоропровод
veejuhe hüdr водопровод

jumalamuidu <+muidu adv>, ka jumala muidu
1. (päris muidu, väga odavalt) копейка понна, дунтэмен, дунтэм
sain selle maali üsna jumalamuidu та суред мыным дунтэмен сюриз
2. (ilmaaegu, asjatult) номыр понна, тэк, юнме (я. токма)
sain jumalamuidu riielda номыр понна тышкаськизы монэ

jupp <j'upp jupi j'uppi j'uppi, j'uppi[de j'uppi[sid & j'upp/e s>
1. (tükk) люкет, юдэс; (rebitud) юдэс, кесиськем; (raiutud) пуклёк; (murtud) пилиськем, сӧриськем; (saetud) кор пум, пуклё; (näritud) йыръем пум, палэс, пум; (põlenud) ӝуам пум; (lõigatud) юдэс, вандэм
jupp nööri кал кесиськем
käbijupp пичи кускыли
köiejupp гозы юдэс
küünlajupp ӝуам сюсьтыл пум
lauajupp пу пилиськем, пу вандэм
mõttejupp малпан люкет
palgijupp пуклёк, чурка, кор пум
pliiatsijupp карандаш пум
sabajupp быж пум я. юдэс
sigarijupp сигара пум
teejupp сюрес люкет (я. юдэс)
torujupp труба юдэс
vorstijupp сӥльтырем юдэс я. вандэм
juppideks lõikama юдэсъёслы вандылыны
puud saeti poolemeetristeks juppideks коръёсты полуматериалъёслы вандӥзы
jupp riiet jäi üle басма юдэс кылиз
juppidest kokkusõlmitud lõng юдэсъёсты герӟаса лэсьтэм шорт
jupp maad on juba käidud трос ик ортчемын ини
mul läheb veel jupp aega мыным шӧдскмон ик дыр кулэ луоз
2. kõnek (masinaosa, jublakas) люкет
mõned jupid on puudu тросэз люкетъёс уг тырмо
3. kõnek (midagi väikest, lühikest, alamõõdulist) :
kasukajupp вакчи шуба
mehejupp лапег воргорон
selliseid juppe korvpallimeeskonda ei võeta сыӵе лапег муртъёсты баскетбол команаде уг бастьо

juurdlus <j'uurdlus j'uurdluse j'uurdlus[t j'uurdlus[se, j'uurdlus[te j'uurdlus/i & j'uurdluse[id s> jur дознани|е
juurdlust teostama дознание лэсьтыны
juurdlusega tehti kindlaks tõde дознание лэсьтыса зэмзэ тодӥзы

juuretis <juuretis juuretise juuretis[t juuretis[se, juuretis[te juuretis/i s> маял, шӧм; (hapujuuretis) маял, шӧм
hapupiimajuuretis йӧл шӧм
leivajuuretis нянь шӧм, няньлы шӧм понон
tainajuuretis ыльняне (я. котэм няне) шӧм понон

jõhvikas <jõhvikas jõhvika jõhvika[t -, jõhvika[te jõhvika[id s> bot (kääbuspõõsaste perekond Oxycoccus, selle marjad) нюрмульы (будос но емыш)
jõhvikaid korjama нюрмульы бичаны (я. октыны), нюрмульыяны
lähme jõhvikale ойдо нюрмульыяны мыном
käisime jõhvikal нюрмульыяны ветлӥм

jõuetu <jõuetu jõuetu jõuetu[t -, jõuetu[te jõuetu[id adj> кужымтэм, ляб, кынартэм; (nõrk) кужымтэм, ляб, кынартэм; (väsinud) жадем, жадемын; (kurnatud) лябомем, катьтэммем; (rammetu) жуммем, жум, ляб, кал бырем
jõuetu hääl ляб куара
jõuetud rändurid кынартэм сюресчиос
jõuetu vanake катьтэммем пересь
näljast jõuetud loomad сютэк улыса лябомем пудо-пӧйшуръёс
poliitiliselt ja majanduslikult jõuetu riik политикая но экономикая ляб кун
sügispäikese jõuetu soojus сӥзьыл шундылэн ляб шунытэз
küünla jõuetu leek сюсьтыллэн ляб тылыз
jõuetuks jääma катьтэммыны, лябомыны, кынартэм луыны
jõuetuks tegema катьтэммытыны, лябомытыны, кынартэм карыны
palavik tegi haige jõuetuks жар висисез катьтэммытӥз (я. жуммытӥз)
selle ees oleme kõik jõuetud со азьые ваньмы катьтэмесь (я. лябесь)

järeleandlik <+'andl'ik 'andliku 'andl'ikku 'andl'ikku, 'andlik/e & 'andl'ikku[de 'andl'ikk/e & 'andl'ikku[sid adj> соглаш луись; (soostuv) соглаш луись; (leplik) ляб сямо, сётскись, калыкъя лэсьтӥсь; (paindlik) сётскись
järeleandlik iseloom сётскись сям
järeleandlik toestik сётскись юнматэм

järelkasv <+k'asv kasvu k'asvu k'asvu, k'asvu[de k'asvu[sid & k'asv/e s> (noor põlvkond) егитъёс, егит выжы; (noorloomad, noor mets) пинал (я. векчи) пудо-пӧйшур; векчи тэль; (noorend) будӥсьёс
hobuste järelkasv валъёслэн пинал выжызы
metsa järelkasv векчи тэль
tõukarja järelkasv таза выжысь пинал пудоос
veiste järelkasv пинял кунянъёс
kirjanduslik järelkasv литераторъёслэн егит выжызы
treener hoolitseb järelkasvu eest егит спортсмен выжы сярысь тренер сюлмаське
koeral on oodata järelkasvu пуны кучапиосты вите

ka <ka adv>
1. (samuti) но, озьы ик; (isegi, koguni) но
kas sina olid ka seal? тон но-а отын вал?
ka meie olime kunagi noored ми но куке но егитэсь вал
keegi ei suutnud aidata, ka arst mitte нокин но юрттыны ӧз быгаты, эмъясь но
mis ta ka ei ütleks ма(р) но со ӧй верасал(ыз)
kuhu sa ka ei läheks кытчы но тон ӧй мынысалыд
2. (etteheite, pahameele jne rõhutamisel) ма; э-э бен (бон)
see ka mõni mees! ма кыӵе со пиосмурт (я. воргорон)!
kus ka asi, mille pärast kurvastada! шедьтэм, ма(р) понна сюлмаськыны!
3. kõnek (tugevdab eelnevat sõna v lauseosa) я, я бен (бон)
mis teil ka uudist on? я ма(р) вылез ини тӥляд ?
tühja ka, jäägu pealegi vanamoodi я бен ӵок, мед азьло кадь ик кылёз

kaamel <k'aamel k'aameli k'aameli[t -, k'aameli[te k'aamele[id s> zool (Camelus) дуэ; (emasloom) мумы дуэ
kaksküürkaamel zool (Camelus bactrianus) кык горбъем дуэ, бактриан
üksküürkaamel zool (Camelus dromedarius) одӥг горбъем дуэ, дромадер

kaasaeg <+'aeg aja 'aega 'aega, 'aega[de 'aega[sid & 'aeg/u s> (samaaegne ajajärk) туала, туала сямо луэм
helilooja kaasaeg крезьгурчилэн туала сямо луэмез
kirjanduse seos oma kaasajaga литературалэн туалаеныз герӟаськемез

kadu <kadu k'ao kadu -, kadu[de kadu[sid s>
1. (häving, hukk, lõpp) бырон, куашкан, пум; (elusolendite puhul) кулон, бырон
kadu orjusele ja viletsusele медъяськонлы но куанер улонлы пум
see tähendab kadu бырон вуиз
2. (raiskuminek, kaotsiminek) ыштон; (kadumine) ыштон
tööaja asjatu kadu уж дырез токма ыштон
kaalukadu секталаез ыштон
põlemiskadu усыкмон
soojuskadu шунытэз ыштон
keegi ei pannud tüdruku kadu tähele нокин но нылашлэсь ышемзэ ӧз шӧдылы

kahesugune <+sugune suguse sugus[t -, sugus[te suguse[id adj> кык пӧртэм (пумо)
kahesugune tähendus кык пӧртэм валатон
kahesugused põhjused кык пӧртэм муг

kalduma <k'aldu[ma k'aldu[da k'aldu[b k'aldu[tud v> някырскыны, лэзиськыны, мыкырскыны, васькыны; (laeva, lennuki kohta) някырскыны, лэзиськыны, мыкырскыны, васькыны; (ajaliselt) (ма?) пала кариськыны; (mingis suunas arenema) соглаш луыны, сётскыны
laev kaldus paremale küljele корабль бур пала някырскиз
päev kaldub õhtusse нунал ӝыт пала кариське
talv kaldus kevadesse тол тулыс пала кариськиз
aeg kaldus kesköö poole дыр уйшор пала вал
ilm kaldub vihmale зороно кариське
jutt kaldub poliitikale вераськон политика вылэ выже
kaldun arvama, et ... мон соглаш, ... шуыса

kalduvus <k'alduvus k'alduvuse k'alduvus[t k'alduvus[se, k'alduvus[te k'alduvus/i s> быгатон; сям
halvad kalduvused урод сямъёс
tüsenemiskalduvus, kalduvus tüseneda капчиен зӧкомон
poisil on kalduvust maalikunstiks пияшлэн суредаськыны быгатонэз вань
lapsel on kalduvus kergesti külmetuda пинал капчиен кынмыны шеде

kalkun <k'alkun k'alkuni k'alkuni[t -, k'alkuni[te k'alkune[id s> (isaskalkun) айы курка, айы немыч, айы шора; (emaskalkun) мумы курка, мумы немыч, мумы шора; (toiduna) курка, немыч, шора
kodukalkun курка, немыч, шора
metskalkun zool (Meleagris gallopavo) кыр курка, кыр немыч, кыр шора
kalkuneid kasvatama v pidama курка вордыны
praetud kalkun пыжем курка

kallak <kallak kallaku kallaku[t -, kallaku[te kallaku[id s, adj>
1. s (kaldasend) чукинлык, нялмыт; (nõlv) бамал, гурезь бам, васькон
järsk kallak меӵ бамал
mäekallak гурезь бам
mööda kallakut alla laskuma бамалтӥ васькыны
2. s (suunitlus, tendents) саклык
parempoolne kallak бур пала саклык
poliitilise kallakuga tegevus политикалы саклыкен уж
inglise keele kallakuga kool англи кыллы нимаз саклыкен школа
3. adj (kallakas) нялмыт, улланес

kama1 <kama kama kama -, kama[de kama[sid s> (kamajahust ja hapupiimast valmistatud toit) чырсйӧллэсь я. йӧлпыдлэсь но кама пызьлэсь сиён, ӝожон; (kamajahu) ӝожон, ӝожон пызь, кама пызь

kama2 <kama kama kama -, kama[de kama[sid s> kõnek (jama, jamps, lora) маке ӧвӧл со, чик ӧвӧлтэм, юнме кыл

kandma <k'and[ma k'and[a kanna[b k'an[tud, k'and[is k'and[ke v>
1. (üles tõstetuna edasi toimetama, korduvalt v eri suundades) нуллыны; (kindlas suunas) нуыны; (tassima eri suundades) соллань-таллань нуллыны (kaugele) вуттыны (edasi, laiali) пасьтана карыны :
käe otsas kandma киын нуыны
kaenla all kandma кунулын нуыны я. нуллыны
süles kandma ки вылын нуллыны
kohvrit kandma чемодан нуыны я. нуллыны
vett kandma ву нуыны я. нуллыны
tuul kannab kõikjale tolmu тӧл тузонэз пасьтана каре я. пельтэ
jõgi kannab liiva merre шур луоэз зарезе нуэ
haige kanti autosse висисез машинае нуизы я. понӥзы
2. (millegi seljas-, jalas- v küljesoleku kohta) нуллыны, ветлыны; (ära v vanaks kandma) пӧсьтытыны, пӧсьтытозь нуллыны
kübarat kandma шляпа нуллыны
ehteid kandma чеберъяськонъёс нуллыны
prille kandma очки нуллыны я. очкиен ветлыны
habet kandma тушо ветлыны
lühikesi juukseid kandma вакчи йырси ветлыны
patse kandma йырсиез пуныса ветлыны
armastab kanda kirevaid rõivaid кильтро дӥськут нуллыны яратэ
kandis poriga kalosse дэри я. нӧд куазен колошаен ветлӥз
kantud riided нуллэм дӥськут
3. (toeks olema, ülal hoidma) возьыны
soolane vesi kannab ujujat hästi сылалэсь ву уясез умой возе
jalad ei kanna пыдъёс уг возё я. уг вормо
4. (peal lasuvat raskust välja kannatama) чиданы
jää juba kannab йӧ чида ини
pehme põld ei kanna traktorit небыт бусы тракторез уг чида
5. (taluma, välja kannatama) чиданы
eluraskusi kandma улон шуг-секытъёсты чиданы
kes seda häbi jõuab kanda кин сыӵе дан саптамез чидалоз
ta kannab vähe kõnek со ӝог кудӟе
6. (lubama, võimaldama) вань кужмысь карыны
poiss jooksis mis jõud kandis пияш вань кужмысьтыз бызиз я. бызьыса мынӥз
hüüdis nagu hääl kandis вань кужмысьтыз кеськиз я. черектӥз
7. (vilja kandma) емыш сётыны, емыш вайыны, емышаны; (saaki andma) урожай сётыны, урожай вайыны
õunapuu kandis tänavu juba õunu улмопу я. яблокпу таяз аре емыш сётӥз ни
8. (rase v tiine olema) нуллыны, возьманы, ветлыны
ta kannab oma esimest last со нырысетӥ пиналзэ нуллэ я. возьма
9. (omama) улыны, ветлыны
ta kannab neiupõlvenime со ныл фамилиеныз улэ
kannab viha v vimma naabri peale v vastu со бускелезлы вожзэ поттэ я. со бускелезлы йыркуръяське
10. (mingis olukorras olema) кутыны, басьтыны
suuri kaotusi kandma бадӟым ыштонъёс адӟыны
tervise eest hoolt kandma тазалык сярысь сюлмаськыны
kes kannab vastutust? кин кыл кутэ?
võtsin kulud enda kanda тыронъёсты ас вылам басьтӥ
11. (kirja panema, arvele võtma) пыртыны, пусйыны
protokolli kandma протоколэ пыртыны я. протоколын пусйыны
nimekirja kandma списоке пыртыны
12. (mida millele märkima, peale tõmbama vms) пуктыны, поныны, пусйыны
mustrit riidele kandma пужыез басма вылэ пуктыны я. суреданы
linna kaardile kandma карез карта вылын пусйыны

kang1 <k'ang kangi k'angi k'angi, k'angi[de k'angi[sid & k'ang/e s>
1. (kangutamiseks, raiumiseks) лом, зыр, боды
raudkang корт лом
tuletõrjekang тылпу лом
kangiga jääd raiuma ломен йӧэз пильыны
uks murti kangiga lahti ӧсэз ломен тӥязы
2. tehn (hoob); füüs (jäik keha) рычаг
3. (mingi aine puhul) брусок
4. sport (võimlemisriist) турник; (tõstevahend) штанга

kange <k'ange k'ange k'ange[t -, k'ange[te k'ange[id adj>
1. (paindumatu, jäik) пумем, сюрмем, жоломем, чурытам; (külmast) кынмем, чонг(ы)рам, эбылям
külmast kangeks jääma v tõmbuma кезьытлэсь кынмыны я. чонгыраны
selg jäi tööst kangeks ужаса тыбыр пумем
kael jäi vahtimisest kangeks чырты кема учкемлэсь пумем
jalad jäid pikaajalisest istumisest kangeks пыдъёс кема пукемлэсь пумиллям
tüdruk jäi hirmust kangeks piltl нылаш кышкамысьтыз эбыляз
ta räägib kanget eesti keelt со эстон кылын зол акцентэн вераське
2. (jõult tugev) кужмо, зол, юн; (kartmatu, julge) кышкасьтэм, курдасьтэм, дӥсьтӥсь
poisid katsusid jõudu: kumb on kangem пиос кужымзэс эскеризы: кудзы кужмогес
karu on kõige kangem, rebane kõige kavalam гондыр ваньмызлэсь кужмо, ӟичы ваньмызлэсь кескич
spordis on ta minust kangem спортын со мынэсьтым кужмогес
ta oli nii kange mees, et ei kartnud kedagi со сокем кышкасьтэм пиосмурт вал, нокинлэсь но ӧз кышка
kangem sugu piltl пиосъёс, пиосмуртъёс, воргоронъёс
3. (tugev, äge) зол, юн, кужмо :
kange peavalu зол йыр висе
kange köha зол кызон
kange nälg туж зол кӧтсюман
kange soov туж (зол) (ма карем) потэм
kange külm v pakane ӟырт кезьыт
kange kuumus туж пӧсь
kange tuul зол тӧл
kange tee нап чай
kange äädikas зол уксус
kanged rohud зол эмъюмъёс
kange tubakas зол я. курыт тамак
kange vein курыт вина
kange hais зол зын
mul on kange janu мынам туж (зол) юэме потэ
tal on kange isu v tahtmine välja minna солэн туж (зол) кыре потэмез потэ
joodi kangemat kraami курытсэ юизы
mul on kange kiire v rutt мон туж (зол) дыртӥсько
4. (hakkaja, kirglik) туж яратӥсь
kange jahimees пӧйшураны туж яратӥсь
kange suitsumees (тамак) кыскыны туж яратӥсь
kange naljamees туж серкъяны яратӥсь
kange ujuja туж умой уясь
kange töömees туж ужась
kange kakleja туж жугиськись
ta on kange juhust kasutama со одӥг учырез но уг кельты
kange mees lubadusi andma кыл сётыны туж быгатэ
kange teisi õpetama мукетъёссэ дышетыны туж быгатэ
ta on kange tööd murdma со ужаны туж яратэ
ta on kange joomamees со юыны усточи
5. ваменэс, юн сямо, зол сямо
kange iseloom ваменэс сям
kange iseloomuga inimene зол сямо адями

kant <k'ant kandi k'anti k'anti, k'anti[de k'anti[sid & k'ant/e s>
1. (ühinemisserv, tahk) грань; (ääris) дур, пум :
telliste teravad kandid кирпичлэн лэчыт дуръёсыз
2. (ümbruskond, maanurk) пал, шаер
vaene kant куанер шаер
viljarikas kant нянё шаер я. узыр шаер
kodukant вордскем я. вордӥськем пал(ъёс), вордскем я. вордӥськем шаер, дор палъёс
oleme ühe kandi inimesed ми одӥг палась я. шаерысь потэмъёс
meie kandis ми палан
olen pärit Tartu kandist мон Тарту палась
kust kandist mehi olete? тӥ кудпалась луиськоды?
mis teie kandis uudist on? мар вылез тӥ палан?
3. (suund, külg) пал
kust kandist on täna tuul кудпалась туннэ тӧл?
kodu on hoopis teises kandis гурт копак мукет палан
rahvast tuli igast kandist калык котькудпалась я. котькудласянь вуиз
asja kaaluti igast kandist v iga kandi pealt ужпемез котькудласянь эскеризы
ta on igat kanti tubli noormees со котькудласянь ӟеч пияш
4. kõnek (kuupmeeter) куб
viis kanti kive вить куб из

kapp1 <k'app kapi k'appi k'appi, k'appi[de k'appi[sid & k'app/e s> (mööbliese) шкаф, шкап
tammepuust kapp тыпылэсь шкаф
klaasustega kapp пияла ӧсъёсын шкаф
pealisrõivaste kapp выл дӥськут возён шкаф
peegliga kapp синучконэн шкаф
baarikapp вина возён шкаф, бар
klaaskapp пияла шкаф
kuivatuskapp куасьтон шкаф
köögikapp гуразьпал шкаф
pesukapp ул дӥськут возён шкаф
raamatukapp книга возён шкаф
riidekapp дӥськут возён шкаф
seinakapp борддор шкаф
söögikapp, toidukapp сиён-юон возён шкаф

kari1 <kari kari kari -, kari[de kari[sid s> риф, ву улысь из
veealune kari ву улысь риф
laev sõitis karile корабль риф вылэ ӝэмдӥз
kõik plaanid jooksid karile piltl вань планъёс куашказы

karistus <karistus karistuse karistus[t karistus[se, karistus[te karistus/i s> кылкутытон, наказани|е
karm karistus лек кылкутытон
kehaline karistus вӧсь карыса кылкутытон
ränk v raske karistus секыт наказание
õiglane karistus кулэ наказание
vanglakaristus пытсэтэ пуктон
karistuse täitmine jur наказаниез быдэстыны
poiss jäeti karistuseks koju пияшез наказать карыса гуртэ кельтӥзы
täna sa karistusest ei pääse туннэ кылкутытонлэсь уд пегӟы
kurjategijale mõisteti karistuseks viis aastat vabadusekaotust йыруж лэсьтӥсез вить арлы пытсэтэ пуктӥзы

kartul <k'artul k'artuli k'artuli[t -, k'artuli[te k'artule[id s> bot (üheaastane kultuurtaim Solanum tuberosum) картошка, картофка, картош; (selle mugul, ka toiduna) картошка, картофка, картош; барангы, алма вер. :
hiline kartul бер (вуись) картошка
varane kartul вазь (вуись) картошка
värsked kartulid выль картош
vanad kartulid вуж картош
toored kartulid ыль картош
väikesed kartulid векчи картофка
suured kartulid бадӟымесь картошкаос
muredad kartulid сылмись картофка
mundris kartulid piltl, kõnek палатэк быдэскын пӧзьтэм картофка
keedetud kartulid пӧзьтэм картофка
praetud kartulid пырсатэм картофка
friikartulid фри картош, чипс
seemnekartul кидыс кртофка
söödakartul пудо сюдон картофка
söögikartul сиён картош
tööstuskartul пудо сюдон картош
kartuleid kasvatama картофка будэтыны
kartuleid koorima картофка паланы
kartuleid [maha] panema картофка мерттыны
kartuleid muldama картофка ӝутканы
kartuleid sort[eer]ima v valima картофка бырйыны
kartuleid [üles] võtma картош копаны
kartuleid idutama картошка удатыны
kartulid on keldris kasvama läinud картофка выжулын удам
kartulid läksid mädanema картофка сисьмем
sead on kartulis парсьёс картошкаын
Liitsõnad
kartuli+
kartulihaigus põll картошка висён
kartuliidu картошка уд
kartulijahu картофка пызь
kartulikoor картофка кӧм
kartulikoorimine картофка палан
kartulikorv картош возён я. мерттон я. октон куды
kartulilehed картошкалэн куаръёсыз, картошка куаръёс
kartulimugul картошка мульы
kartulipanek картофка мерттон
kartulipealsed картошка пуд
kartulipuder картофка пунем
kartulipõld картошка бусы
kartulisalat картошен салат
kartulisilm картошка син
kartulisort картошка сорт
kartulitärklis картофка крахмал
kartulivarred картош пудъёс
kartulivorm, kartulivormiroog kok картошен пыжемсиён
kartulivõtmine картошка октон
kartuliõis картошкалэн сяськаез, картошка сяська

karu <karu karu karu -, karu[de karu[sid s> гондыр, мумы гондыр; (emane) гондыр, мумы гондыр
taltsutatud karu дышетэм гондыр
bambuskaru zool (Ailuropoda melanoleuca) панда
emakaru мумы гондыр
jääkaru zool (Ursus v Thalarotos maritimus) тӧдьы гондыр
kaeluskaru zool (Ursus thibetanus) гималай гондыр, тӧдьы гадё гондыр
mürakaru piltl лякыттэм адями
pruunkaru zool (Ursus arctos) курень гондыр
töökaru piltl ужась адями
karu on talveunes v magab talveund гондыр толзэ изе я. кӧлэ
karu möirgab гондыр бурсэ
tugev kui karu гондыр кадь кужмо
kohmakas nagu karu гондыр кадь сумбырес

kasutu <kasutu kasutu kasutu[t -, kasutu[te kasutu[id adj> кулэтэм, пайдатэм, юнме, токма
kasutud ponnistused юнме тыршем
kasutu vaidlus кулэтэм ченгешем я. споръяськем
kasutu tegevus кулэтэм уж
vana kasutu hoone вуж кулэтэм корка

kasutus2 <kasutus kasutuse kasutus[t kasutus[se, kasutus[te kasutus/i s> (tarbetus) юнме луон, токма луон; (mittevajalikkus) кулэтэм луон
vastupanu kasutus пумитъяськемлэн юнме луэмез

katk <k'atk katku k'atku k'atku, k'atku[de k'atku[sid & k'atk/e s> med, vet сьӧдкыль я. чума
laastav katk быдтӥсь сьӧдкыль
kopsukatk ты сьӧдкыль
muhkkatk нёред сьӧдкыль
veisekatk скал сьӧдкыль
katku kätte v katku surema сьӧдкыльлэсь кулыны
Liitsõnad
katku+
katkuaeg сьӧдкыль вакыт
katkubakter med сьӧдкыль бактери|я
katkuepideemia сьӧдкыль
katkujuht[um] сьӧдкыль висён учыр

kaua <kaua adv> кема
päris kaua кема ик
võrdlemisi kaua ӵошатыса кема
armastan hommikuti kaua magada яратӥсько ӵукна кема изьыны
jõudsime kohale kaua enne teisi мукетъёсызлэсь трослы азьвылгес вуимы
me ootasime sind kaua ми тонэ кема витимы
ta oli kaua ilma tööta со ужтэк кема улӥз
see toimus kaua-kaua aega tagasi кема-кема дыр талэсь азьло вал со
üle kaua aja juhtusime sõbraga taas kokku кема дыр ортчыса, эшъёсын выльысь пумиськимы

kauaaegne <+'aegne 'aegse 'aegse[t -, 'aegse[te 'aegse[id adj> кемалась, кема дыр ӵоже
mu kauaaegne sõber мынам кемалась эше
kauaaegne tutvus кема дыр ӵоже эшъяськон
kauaaegne unistus кемалась малпан
kauaaegsed kogemused кема дыр ӵоже люкам адӟос-чаклосъёс

kaugus <k'augus k'auguse k'augus[t k'augus[se, k'augus[te k'augus/i & k'auguse[id s>
1. (vahemaa, distants) кем, кусып; (ulatus) кем
kahe punkti vaheline kaugus кык точкаос вискысь кем
kuuldekaugus кылон кем
laskekaugus sõj ыбон кем
lennukaugus sõj лобон кем
nurkkaugus mat сэрег кем
kahe sammu kaugusel кык вамыш кемын
linnast kümne kilomeetri kaugusel карлэсь дас иськемын я. километр кемын
silma järgi kaugust mõõtma v hindama учкыса кусыпез мертаны
kaugus suureneb кусып бадӟыма
kaugus väheneb кусып пичия
hoidusin ohutusse kaugusesse кышкытлэсь палэнэ кариськи
see on kiviviske kaugusel siit piltl со татысен из лобон кемын
seisin temast aupaklikus kauguses мон солэсь палэнынгес сылӥ
2. (kauge paik) кыдёкын; (ääretu avarus) эркынлык
ookeani ääretud kaugused океанлэн пумтэм эркынлыкез
kaugusse vaatama кыдёке учкыны
sinavas kauguses paistsid mäed лызалэс кыдёкын гурезьёс адскизы
3. kõnek (kaugushüpe) кеметэтчан, кыдёке тэтчан
kauguses saavutati esikoht кеметэтчанын (я. кыдёке тэтчанын) нырысетӥ инты басьтӥзы

keefir <k'eefir k'eefiri k'eefiri[t -, k'eefiri[te k'eefire[id s> кефир

keemia <k'eemia k'eemia k'eemia[t -, k'eemia[te k'eemia[id s> хими
füüsikaline keemia физика хими
analüütiline keemia аналитика хими
anorgaaniline keemia органическойтэм хими
orgaaniline keemia органической хими
kiirguskeemia радиационной хими
mikrokeemia микрохимия
suurkeemia бадӟым хими
tarbekeemia, väikekeemia ⌘ улон-вылон хими
keemias oli kontrolltöö химиен конрольной уж луоз
Liitsõnad
keemia+
keemialabor хими лаборатория
keemiarelv хими ожтӥрлык
keemiatööstus хими промышленность
keemiaõpetaja химиен дышетӥсь

keemiline <keemiline keemilise keemilis[t keemilis[se, keemilis[te keemilis/i adj> хими
keemiline aine хими тырмет
keemiline analüüs хими анализ
keemiline element хими элемент
keemiline kiud[aine] хими нюжа
keemiline koostis хими пуштрос
keemiline reaktsioon хими реакция
keemiline ühend хими герӟет
aine keemilised omadused тырметлэн хими аслыкъёсыз
keemiline puhastus хими тазатон
keemiline töötlemine хими ужан
keemiline pliiats хими я. химической карандаш
keemilised lokid хими амалэн бабыльтэм бабляос

kest <k'est kesta k'esta k'esta, k'esta[de k'esta[sid & k'est/i s> (kattekiht) вылкӧм; (koor) выл, кӧм; (kile) выл; (nahk) выл, ку; (esemel) выл
kaitsekest утись вылкӧм
kitiinkest zool хитин вылкӧм, панцирь
kiudkest anat выл
limaskest anat дылько вылкӧм
metallkest кортлэсь выл
mürsukest гильза
paberossikest тамак вылкӧм
padrunikest патрон вылкӧм
rakukest biol лулпырылэн я. кельчетлэн вылкӧмыз
sarvkest anat сюр вылкӧм
sisekest пуш вылкӧм
soonkest anat сэрлэн вылкӧмыз
teraskest корт вылкӧм
vikerkest anat синдур
võrkkest anat синкӧльыбер
väliskest сьӧр вылкӧм
viljatera kest ю тысьлэн вылкӧмыз
karusmarjal on paks kest гоносутэрлэн вылкӧмыз зӧк
madu vahetab kesta кый вылкузэ воштэ
väline kest on tihti petlik piltl адскись выл ӵемысь пӧя я. вылыз чильтрес, пушкыз куалтрес

kindlustus <kindlustus kindlustuse kindlustus[t kindlustus[se, kindlustus[te kindlustus/i s>
1. sõj (kaitseehitis) утись лэсьтос
raudbetoonkindlustus кортбетонлэсь утись лэсьтос
välikindlustus палэнысь утись лэсьтос
2. maj утет я. страховани|е
kohustuslik kindlustus одно утет
vabatahtlik kindlustus мылкыд каремъя утет
elukindlustus улон утет
liikluskindlustus мынон-ветлон утет
reisikindlustus мынон-ветлон утет
segakindlustus пӧртэм пумо утет
sotsiaalkindlustus мерлыко утет
tulekindlustus тылпулэсь утет
varakindlustus ваньбур утет
vastutuskindlustus кылкутонлы утет
veosekindlustus секыт ваньбурлы утет
õnnetusjuhtumikindlustus шудтэм учыре сюронлы утет

kirev <kirev kireva kireva[t -, kireva[te kireva[id adj>
1. (kirju) чибориё; (värvikirju) ворпо я. буёло я. чибориё
laste kirevad kleidikesed нылпиослэн чибориё дэремъёссы
kirevate kaantega ajakirjad ворпо вылъёсын журналъёс
kireva sulestikuga lind чибориё гоно тылобурдо
2. (mitmekesine, vaheldusrikas) ворпо я. чибориё я. пӧртэм пумо
kirev eeskava чибориё программа
kokku oli tulnud kirev seltskond пӧртэм пумо калык люкаськиз
tal on olnud kirev elu солэн улонэз чибориё вал

kiri <kiri kirja k'irja k'irja, k'irja[de k'irja[sid & k'irj/u s>
1. keel (graafiliste märkide süsteem) гожъяськет; (šrift) шрифт
araabia kiri араб гожъяськет
ladina kiri латин гожъяськет
slaavi kiri ӟуч гожъяськет
hieroglüüfkiri иероглиф гожъяськет
noodikiri muus нота гожъяськет
2. (käsitsi kirjutamise viis) киын гожъяськон; (käekiri) ки, кигожтэм, почерк
ilus kiri чебер кигожтэм
pane see lause kirja гожты та верамез
3. (kirjamärkidest koosnev tekst) гожтэм
neoonkiri неон гожтэм
4. (postisaadetis) гожтэт
avatud kiri усьтэм гожтэт
lühike kiri вакчи гожтэт
kirja kirjutama гожтэт гожтыны
kirja saama гожтэт басьтыны
5. (dokument, ametlik paber) ужкагаз, документ
võlakiri пунэмам сярысь ужкагаз
6. kõnek (nimekiri) ним лыдъет, лыдъет, список
teda ei ole meie kooli õpilaste kirjas школаямы дышетскисьёслэн ним лыдъетазы со ӧвӧл
panin ennast võistlustele kirja ӵошатскон лыдъетэ асме гожтӥ
7. (muster) пужы
kalasabakiri кызпужы
kindakiri пӧзьы пужы
Liitsõnad
kiri+ (mustriga)
kirikangas пужыё басма
kirivöö пужыё кускерттон
kirja+ (postisaadetisse puutuv)
kirjakandja почтальон
kirjamark гожтэтлы марка
kirja+ (õigekirjutustavasse puutuv)
kirjaviga гожтэмысь янгыш

kliister <kl'iister kl'iistri kl'iistri[t -, kl'iistri[te kl'iistre[id s> лем, клейстер
jahukliister пызьлэсь лем
tärklis[e]kliister крахмал лем
kliistrit tegema v valmistama лем лэсьтыны
kliistriga kleepima лемен лякыны

koer <k'oer koera k'oera k'oera, koer[te & k'oera[de k'oera[sid & k'oer/i s, adj>
1. s пуны; (emane) мумы пуны; (isane) айы пуны
kuri koer лек я. урод пуны
karjakoer пудо возьмась пуны
kodukoer zool (Canis familiaris) пуны
koera ketti panema пуныез думылыны я. жильыяны
koera ketist lahti laskma пуныез думетысь я. жильыысь лэзьыны
koer haugub пуны утэ
koer niutsub пуны нискетэ
koer ulub пуны вузэ
koer uriseb пуны ыргетэ
koer liputab saba пуны быжыныз шона
koer tõi pojad v kutsikad пуны пияз
olen väsinud kui koer пуны кадь жади
2. s kõnek, hlv (inimese kohta) пуны
no küll valetab, koer! алдаське, пуны!
3. adj kõnek (ulakas, ülekäte läinud) йӧнтэм
lapsed on päris koeraks läinud нылпиос йӧнтэм луизы
Liitsõnad
koera+
koerakari пуны уллё
koeratõug пуны выжы
koerte+
koertenäitus пуны адӟытон

komme <komme k'ombe komme[t -, komme[te k'ombe[id s>
1. (tava) сям, йылол; (tavakohane toiming) йылол; (vormikohane kombetäide) ньӧм, формальность
endisaegsed v ennemuistsed kombed вашкала сямъёс
paganlikud kombed калык осконъёс
matmiskombed кулэмъёсты ватон йылол
pulmakombed сюан йылолъёс
idamaade kombe kohaselt ӵукшор палъёслэн йылолзыя
igal rahval on oma kombed котькуд калыклэн аслаз йылолъёсыз
tegi seda rohkem kombe pärast ньӧм поннагес кари мон озьы
2. (harjumus) сям; (halb) урод сям
harjuta endalt see inetu komme со чебертэм сямыдлэсь куштӥськы
mul pole kombeks end teiste asjadesse segada муртъёслэн ужъёсазы мерскыны мынам сямыя ӧвӧл
3. (hrl pl) (käitumisviis) сям, астэ возён эсэп
heade kommetega inimene ӟеч сямъёсын адями
lauakombed ӝӧксьӧр сямъёс

koor1 <k'oor koore k'oor[t k'oor[de, koor[te k'oor[i s>
1. (puul) кур; (paksem pealmine kiht puuviljadel) кӧм; (nahkjas õhem kest) кӧм; (õhem, karvendav, hrl eemaldatud) кӧм; (pähklil, munal) кӧм
apelsinikoor апельсин кӧм
kasekoor кызьпу туй
kuusekoor кыз кур
maakoor geol Музъем кур
jänesed on käinud õunapuude koort närimas лудкеч улмопуослэсь курзэс йыръем
2. (piima rasvakiht) йӧлвыл; (hapukoor) йӧлвыл
joon kohvi koorega йӧлвылэн кофе юисько
ema riisus piima pealt koort анай йӧллэсь вылзэ октӥз
koor lasti hapuks minna ja löödi siis võiks йӧлвылэз чырсатӥзы но вӧй шуккизы
Liitsõnad
koore+ mets
koorelõikur mets кур вандӥсь
koore+ (piima rasvakihiga seotud)
koorejäätis йӧлвыл мороженной
koorekompvek йӧлвыл кампет

korsten <k'orsten k'orstna k'orstna[t -, k'orstna[te k'orstna[id s>; <korsten k'orstna korsten[t -, korsten[de k'orstna[id s> муръё, гумы
pikk korsten кузь муръё
telliskorsten, tellistest korsten кирпичлэсь муръё
vabrikukorsten фабрикалэн муръёез
korstnat pühkima муръёез тазатыны
korstnast tõuseb suitsu муръёысь ӵын потэ
tuul ulub korstnas муръёын тӧл шула
Liitsõnad
korstna+
korstnaluud муръё тазатон
korstnasuu муръё ым

kostma <k'ost[ma k'ost[a kosta[b koste[tud, k'ost[is k'ost[ke v>
1. (vastuseks ütlema, vastama) вазьыны, вазиськыны; (lausuma, sõnama) вераны
küsimustele kostma юанъёслы вазьыны
ei oska midagi kosta номыр вераны уг быгаты
mis sa hing kostad! я мар вералод!
2. (kellegi heaks, kasuks midagi ütlema) дурбасьтыса вераны я. вераськыны, кин я. ма пала пырыса вераськыны
kostke minu eest палам пырыса вераське
kosta poisi eest meistrile paar head sõna пияшлы дурбасьтыса дышетӥсьлы пал кыл вера вал
3. (kuulduma) кылӥськыны; (kõlama) чузъяськыны; (hääletoonist aimatav olema) чузъяськыны
kõrvaltoast kostis jutuajamist бускель бӧлетысь вераськем кылӥськиз
saalist kostab muusikat залысь крезьгур кылӥське
koridoris kostsid kellegi sammud коридорысь кинлэн ке но вамышъёсыз кылӥськизы
plahvatus kostis kaugele пуштэм куара кыдёкы чузъяськиз
kose kohin ei kostnud tuppa вуусемлэн жильыртэмез бӧлетэ ӧз кылӥськы
neiu hääles kostab mure ныллэн куараяз сюлмаськон кылӥське

kraad <kr'aad kraadi kr'aadi kr'aadi, kr'aadi[de kr'aadi[sid & kr'aad/e s>
1. (mõõtühik) градус
külmakraad кезьытлэн градусэз
laiuskraad geogr пасьтана градус
nurgakraad mat сэрег градус
pikkuskraad geogr кузьдала градус
24 kraadi lõunalaiust 24 градус лымшор пасьтана
10 kraadi sooja 10 градус шуныт
veini kangus on 12 kraadi виналэн кужмолыкез 12 градус
2. (teadus-) степень, дышетскем
doktorikraad доктор дышетскем
teaduslikku kraadi andma тодос степень сётыны
3. (auaste) нимъет, ним
auastmelt oli ta eelmisest komandörist kraad kõrgem дан тубатын со азьвыл командирлэсь одӥг нимъетлы вылӥын вал
4. piltl (aste, määr) мертэт
tuju tõusis kõige kõrgema kraadini мылкыд вылӥ мертэтозь ӝутскиз
5. kõnek (kraadiklaas) градусник
Liitsõnad
kraadi+
kraadimärk градус пус

kube <kube kubeme kube[t -, kubeme[te kubeme[id s> еул я. едӥнь
mul on valu kubemes еулам вӧсь
lõi vastasele jalaga kubemesse тушмонэзлэн еулаз ӵыжиз
tal käivad sooled kubemesse солэн еулаз дэйыз вань
ratsanik vajutas v surus kannused ratsule kubemesse борӟемен мынӥсь пыдыныз валлэн кӧтулаз зӥбиз я. мырӟиз

kuhi <kuhi kuhja k'uhja k'uhja, k'uhja[de k'uhja[sid & k'uhj/e s>
1. (heina-, põhu-) зурод; (õle-) куро зурод
põhukuhi, õlekuhi куро зурод
kuhja hari зурод йыл
kuhja tegema зурод лэсьтыны
kuhja teritama зуродэз йылъяны
heina kuhja panema турынэз зуродэ люканы
õled on kuhjas куро зуродэ люкамын
2. (pealt kitsenev hunnik) зурод я. гурезь; (korrapäratu lasu, virn) гурезь; (midagi kerget) бӧм piltl (suur hulk) зурод я. гурезь :
padjakuhi миндэр гурезь
laual on suur kuhi kirju ӝӧк вылын гожтэтъёслэсь бадӟым бӧм
kuhjaga täis marjakorv тырмытэм узы-боры куды
viljasalved on kuhjaga täis ю ларъёс тросаз тырмемын
tööd ja tegemist on kuhjaga ужано уж мар ке мында
kulutused tasuvad end kuhjaga ялонъёс дурыныз пайдаен берытско
aega on meil kuhjaga дырмы милям трос я. мар ке мында
teen raisatud aja homme kuhjaga tasa быдтэм дырме ӵуказе ужаса берыкто

kutse <kutse k'utse kutse[t -, kutse[te k'utse[id s>
1. (kutsuv hüüe) ӧтён, вазён; (osalema kutsumine) ӧтён; (kirjalik käsk, korraldus) ӧтён
kirjalik kutse гожтыса ӧтён
appikutse юрттыны ӧтён
kohtukutse судэ ӧтён
2. (elu-) ӧнер; (amet) ужинты; (erialase kvalifikatsiooni aste) ним
arstikutse эмъясьлэн ӧнерез
ta on kutselt insener ӧнерезъя со инженер
Liitsõnad
kutse+ (osalemisega seotud)
kutsekaart ӧтён
kutse+ (ametiga seotud)
kutseeetika ӧнер этика

kõikvõimalik <+võimal'ik võimaliku võimal'ikku võimal'ikku, võimalik/e & võimal'ikku[de võimal'ikk/e & võimal'ikku[sid adj> пӧртэм пумо, олокыӵе но
kõikvõimalikud hädaohud олокыӵе но кышкытлыкъёс
otsisin raamatut kõikvõimalikest kohtadest книгаез олокытысь но утчай
kannatanuile osutati kõikvõimalikku abi чидамъёслы олокыӵе но юрттэт сётӥзы
talle esitati kõikvõimalikke küsimusi солы олокыӵе но юанъёс сётӥзы
kasutas kõikvõimalikke trikke олокыӵе но амалъёсты эскериз
seal õitses kõikvõimalikke lilli отын олокыӵе но сяськаос сяськаяськизы

kõmu <kõmu kõmu kõmu -, kõmu[de kõmu[sid s> (kuuldused) юнме вераськем я. супыльтэм я. дан поттэм; (sensatsioon) сенсаци|я
selle kohta liikus igasugust kõmu та сярысь пӧртэм вераськонъёс ветлӥзы
uus film tekitas palju kõmu выль фильм уно вераськонъёсты ӝутӥз
ajakirjandus on kõmu jahil журналистика сенсациосты утча
Liitsõnad
kõmu+
kõmuleht кушетонъёс сярысь гожъясь газет

kõnnak <kõnnak kõnnaku kõnnaku[t -, kõnnaku[te kõnnaku[id s> вамыш я. вамышъям я. ветлэм я. ветлон сям; (astumine) вамыш я. вамышъям я. ветлэм я. ветлон сям
kerge kõnnak капчи вамышъян
kohmakas kõnnak гымбыр вамышъян
graatsiline kõnnak грация вымышъм
hüplev kõnnak тэтчаса кадь ветлэм
rühikas kõnnak йӧно вамышъям
taaruv kõnnak лэйкаса кадь вамышъям
kassikõnnak писэй кадь ветлэм
meremehekõnnak зарезьчи вамыш
pardikõnnak ӵӧж кадь ветлэм
ta kõnnak oli kindel ja väärikas солэн вамышез йыг-йыг но йӧно
tunnen teda juba kõnnakust тодмасько сое ветлэмезъя ик

kõrgepinge <+pinge p'inge pinge[t -, pinge[te p'inge[id s> el бадӟым напряжени|е
Liitsõnad
kõrge+pinge+
kõrgepingeliin el высоковольтной линия

kährikkoer <+k'oer koera k'oera k'oera, koer[te & k'oera[de k'oera[sid & k'oer/i s> van енот пуны

kärn1 <k'ärn kärna k'ärna k'ärna, k'ärna[de k'ärna[sid & k'ärn/i s> (koorik, korp) гижло я. кӧм я. выл; med, vet (lubikärn); bot (taimel esinev tume muhuke v laik) кӧс пужы дэй
haaval on kärn peal яралэн вылаз кӧм
põrsal on kärnad seljas парсьлэн тыбыраз гижлоосыз вань
kärnad sügelevad гижло лыдэ

köide1 <köide k'öite köide[t -, köide[te k'öite[id s>
1. (raamatul) книгавотэс я. книгавыл
ehisköide, iluköide чеберъям книгавотэс
kalingurköide коленкор книгавотэс
lederiinköide ледерин книгавотэс
liimköide лякем книгавотэс
nahkköide кулэс книгавыл
paberköide кагаз книгавыл
pärgamentköide пергамент книгавотэс
riieköide басма книгавотэс
safianköide сафьян книгавотэс
sametköide велюр книгавотэс
kõvas köites raamatud чурыт выло я. книгавотэсэн книгаос
kumera seljaga köide котырес выло книгавотэс
2. (raamat, koguteose osa) том я. люкет я. книга
kogutud teoste esimene köide люкам сочинениослэн нырысетӥ люкетэз
romaan ilmub kolmes köites роман ньыль книгаен потоз
raamatukogus on ligi miljon köidet библиотекаын миллион пала книга

köögivili <+vili vilja v'ilja v'ilja, v'ilja[de v'ilja[sid & v'ilj/u s> бакча емыш
toores köögivili ыль я. пӧзьымтэ бакча емыш
värske köögivili али октэм бакча емыш
hautatud köögivili пӧзьтэм бакча емыш
avamaaköögivili убоын будэтэм бакча емыш
lehtköögivili салат-куар бакча емыш
köögivilja kasvatama бакча емыш будэтыны

külg <k'ülg külje k'ülge k'ülge, k'ülge[de k'ülge[sid & k'ülg/i s>
1. (kehaosa, eseme külgmine pind) урдэс :
parem külg бур пал урдэс
esikülg азьпал
tagakülg берпал я. сьӧрпал
laps surus end vastu ema külge нуны анаезлэн урдэсаз я. анаез борды ӝиптӥськиз
külje sees v küljes pistab урдэс ӵогъя
viskleb voodis küljelt küljele валесын берыгъяське
keeras enda teisele küljele мукет пала берыктӥськиз
koer jookseb, külg ees пуны урдэслань бызе
elasime külg külje kõrval piltl артэ улӥмы
laev kaldus küljele вулэйкы огпала бекыраз
lained õõtsutavad paati küljelt küljele тулкымъёс пыжез огпалась мукет пала лэйкато
mäe külgedel kasvab mets гурезь бамалъёсын нюлэс будэ
koogi üks külg on kõrbenud пероглэн пал дурыз ӝуам
prael keerati pannil teine külg таба вылысь жаркоез берыктӥзы
mantlil pöörati teine külg пальтоез мыддорин берыктӥзы
2. (lehekülg) бам
kuulutusekülg ялон бам
3. (suund, kant); piltl (aspekt, vaatenurk); mat (hulknurka piirav sirglõik) пал
alltuulekülg тӧл пельтон пал
idakülg ӵукшор пал
[peal]tuulekülg тӧло пал
varjukülg вужер пал
vastaskülg mat пумит пал
asja majanduslik külg ужлэн экономика палыз
loo koomiline külg верослэн комика палыз
püüab end näidata paremast küljest ассэ умой ласянь возьматыны тырше
ühest küljest tuli see asjale kasuks огласянь со ужлы пайдаё луиз
meid ümbritses kolmest küljest vesi кунь палласянь милемыз ву котыртӥз
tuul puhus pikemat aega ühest küljest тӧл кема дыр ӵоже огпалась пельтӥз

laad1 <l'aad laadi l'aadi l'aadi, l'aadi[de l'aadi[sid & l'aad/e s>
1. (viis) сям, манер, амал; (sort, liik) мар я. кин ке но сямен, кадь, выллем; (iseloom) сям
hingelaad сям
mõttelaad малпаськон сям
inimese psüühiline laad адямилэн психика сямыз
laadilt lüürilised luuletused мылкыдзыя лирика кылбуръёс
isiklikku laadi motiivid интим сямо мотивъёс
poliitilist laadi põhjused политика выллем мугъёс
uut laadi выль сямен
pojad on ema laadi пиос анайзы выллемесь
2. muus (heli-) лад

ladu <ladu l'ao ladu l'attu, ladu[de ladu[sid s>
1. (kauba-) склад, (ма) возён я. утён инты; (hoidla) утён инты; (baas) возён инты, база
kaubaladu вуз возён инты
kütteladu эстӥськон склад
laskemoonaladu sõj ожтӥрлык возён инты
relvaladu sõj пыӵал возён инты
toiduaineladu сиён-юон возён инты
viljaladu ю возён лапас
ehitusmaterjalide ladu пуктӥськон материал возён инты
2. trük бичан я. печатлан
fotoladu туспуктэм бичан
käsiladu киын бичан
masinladu машинаен бичан
sõnaraamatu ladu кыллюкам печатлан я. бичан
Liitsõnad
lao+
laohoone (ма) возён интылэн юртэз
laojuhataja (ма) возён интылэн кивалтӥсез

lagastama <lagasta[ma lagasta[da lagasta[b lagasta[tud v>
1. (raiskama, priiskama) юнме быдтыны, арам карыны
raha lagastama уксёез юнме быдтыны
joogivesi ei ole lagastada чылкыт вуэз юнме быдтоно ӧвӧл
2. (laastama) буш кельтыны, тус-тас карыны; (rikkuma) быдтыны, тӥяны
torm lagastab metsi сильтӧл нюлэсэз быдтэм
elaniketa maja lagastati ära кузётэм коркаез буш кельтӥзы

lagi <lagi l'ae lage l'akke, lage[de lage[sid s>
1. (ruumil) вӧлдэт
kõrge lagi ӝужыт вӧлдэт
madal lagi лапег вӧлдэт
krohvitud lagi штукатурить карем вӧлдэт
värvitud lagi буям вӧлдэт
kassettlagi, kessoonlagi ehit кессон вӧлдэт
ripplagi ehit ошем вӧлдэт
lamp ripub laes вӧлдэтэ лампа ошемын
lagi kukkus v vajus sisse вӧлдэт куашказ
2. (ülemine v pealmine osa v pind) выл, йыл
kapi lagi on tolmune шкафлэн вылыз тузонэсь
ümmarguse laega müts котырес выло изьы
3. piltl (suutlikkuse, võimete piir, kõrgpunkt, tipp) йыл, пум
see on tema saavutuste lagi быгатонлыкезлэн йылыз со
Liitsõnad
lae+
laemaal kunst вӧлдэт суред

laht <l'aht lahe l'ahte l'ahte, l'ahte[de l'ahte[sid & l'aht/i s> сюм; (väike) сюм
Soome laht Финн сюм
merelaht зарезь сюм
sõitsime üle lahe сюм вамен потӥмы
Liitsõnad
lahe+
lahesopp сюмлэн пумыз я. пичи бухта

lai <l'ai laia l'aia l'aia, l'aia[de l'aia[sid & l'ai/u adj>
1. паськыт я. вӧлмыт; (avar) паськыт я. вӧлмыт; (lohmakas) бадӟым я. лоп-лоп
lai tänav паськыт ульча я. урам
lai aken паськыт укно
lai org паськыт нёжал
lai stepp вӧлмыт кырал
laiad õlad паськытэсь пельпумъёс
laia äärega kübar паськыт дуро шляпа
lai kleit паськыт дэрем
lai naeratus паськыт мынян
lai nina паськыт ныр
laiade tiivalöökidega lendav kurg бурдыныз паськыт шонаса лобись тури
laia võraga tamm вӧлмыт будӥсь тыпы
laia põhjaga kastrul паськыт пыдэсо коструль
sajab laia lund бадӟым лымыпырыосын лымыя
lai küsimuste ring трос юанъёс
lai tegevusväli паськыт ужан бусы
laia silmaringiga inimene паськыт дуннеё адями
tegutseb laial rindel паськыт удысэн ужа
läks laia maailma паськыт дуннее кошкиз
2. kõnek (valjuhäälne) шара я. зол
toast kostis laia lärmi всъетысь зол куашетон чузъяськиз
3. kõnek (maneeride, käitumise kohta: suureline, tähtis, praaliv) вӧл-вӧл я. паськыт сямо
laia joonega mees вӧл-вӧл сямо пиосмурт
laia elu elama паськыт улыны

laim <l'aim laimu l'aimu l'aimu, l'aimu[de l'aimu[sid & l'aim/e s> ораськон я. юнме вераськон
see on alatu laim мугтэк ораськон со
jultunud laim возьыттэм юнме вераськон
laimu levitama v külvama кыл вӧлдыны

laulatus <laulatus laulatuse laulatus[t laulatus[se, laulatus[te laulatus/i s> relig венчани|е
pruutpaar läheb laulatusele егитъёс венчание я. венчаться кариськыны мыно

leem <l'eem leeme l'een[t l'een[de, leen[te l'eem[i s> (vedel supp) лым; (keeduvedelik) лым
kuum leem пӧсь лым
jahuleem пызен лым
kalaleem чорыг лым
lihaleem сӥль лым
läätseleem яснык лым
leent keetma лым пӧзьтыны

lehekülg <+k'ülg külje k'ülge k'ülge, k'ülge[de k'ülge[sid & k'ülg/i s> бам
käsikirja koltunud leheküljed кигожтэмлэн ӵужектэм бамъёсыз
kangelaslik lehekülg rahva ajaloos калыклэн ортчем сюресысьтыз дано бам
romaan oli üle viiesaja lehekülje вить сюлэсь тросгес бамъем трос
lugesin lehekülje lõpuni бамез пумозяз лыдӟи
pööras elule uue lehekülje улонэзлэсь выль бамзэ берыктӥз

leht <l'eht lehe l'ehte l'ehte, l'ehte[de l'ehte[sid & l'eht/i s>
1. bot куар
nõeljas leht лыс куар
lineaalne leht линейной куар
südajas leht сюлэм тусо куар
süstjas leht кузь сюбег куар
rombjas leht ромб кадь куар
ümar leht котырес куар
neerjas leht пучы кадь куар
nooljas leht ньӧл кадь куар
munajas leht котырес куар
nahkjas leht кулэсь кадь куар
sametised lehed бархат куаръёс
läikivad lehed чилясь куаръёс
abileht юрттӥсь куар
esileht азькуар
kaseleht кызьпу куар
lihtleht огшоры куар
liitleht огазеям куар
pärisleht аскуар
viigileht инжир куар
lehtede sahin куар шыпыртэм
lehed kolletavad куаръёс ӵужекто
lehed langevad v varisevad куаръёс усё
puud on juba täies lehes писпу куаръёс усьтӥськемын ини
mets läheb lehte нюлэс куаръяське
taim on alles kahel lehel v kahe lehega будос ай кык куаро гинэ
2. (paberi-, metalli- vms) бам, кагаз, лист
puhtad lehed чылкытэсь бамъёс
käsikirja koltunud lehed кигожтэмлэн ӵужектэм бамъёсыз
graafiline leht kunst графика бам
märkmikust rebitud leht блокнотысь кесем бам
ankeetleht анкета кагаз
infoleht ивор кагаз я. бюллетень
küsitlusleht юанъёсын кагаз
looteleht anat ⌘ герд куар
paberileht кагаз бам
registreerimisleht регистраци кагаз
sõiduleht, teekonnaleht сюрес кагаз
tiitelleht trük титл бам
täiteleht jur быдэсъян сярысь кагаз
vedruleht tehn рессор лист
vineerileht фанера лист
leht želatiini желатин я. лем юдэс
lehte keerama бамез берыктыны
sirvib v lappab albumi lehti альбом бамъёсты учке
3. kõnek (ajaleht) газет
bulvarileht бульвар газет
laualeht ӝӧквыл газет
maakonnaleht уездной газет
noorteleht егитъёслы газет
päevaleht нуналлы быдэ потӥсь газет
rindeleht фронт газет
seinaleht бордгазет
õhtuleht ӝыт газет
üliõpilasleht студент газет
lehti tellima газетлы гожтӥськыны
loeb lehte газет лыдӟе
meil käib mitu lehte милемлы трос газет вуэ
mis lehes uudist? мар гожъяло газетын?
4. kõnek (mängukaart) шудон карта
tal olid head lehed käes солэн картаосыз умоесь
mängime veel, mul leht jookseb шудоме на, мыным картаен удалтэ
leht+ aiand
lehtmets куаро нюлэс
lehtsalat aiand ⌘ куар

lest <l'est lesta l'esta l'esta, l'esta[de l'esta[sid & l'est/i s>
1. (õhuke lai moodustis, kest) кӧм
lubi kukkus lestadena laest alla избур вӧлдэтысь паласькыса (я. кӧм кадь) усьылӥз
kõrvalest anat пелькуалем
2. (uju-) уян дыж
3. (ujumis-) ⌘ полыс
lestadega ujumine полысъёсын уян
4. (kala) камбала; zool (kala Platichthys flesus) камбала
suitsulest ӵынатэм камбала
5. zool (ämblikulaadne) лемтэй
Liitsõnad
lesta+ (ujumisega seotud)
lestaujumine полысэн уян
lesta+ (kala-)
lestapüük камбала кутон

lihv <l'ihv lihvi l'ihvi l'ihvi, l'ihvi[de l'ihvi[sid & l'ihv/e s>
1. (siledus ja läige, lihvimine) волятэм,
ilusa lihviga vääriskivi чебер волятэм дуно из
metalli lihv кортэз волятон
2. tehn (katsekeha); keem (lihvitud pinnaga ühenduslüli) шлиф
lihviga kolb keem шлифен колба
3. geol (uurimiseks kasutatav lihvitud maagi- v kivimitükk) шлиф
4. piltl (viimistlus, ettevalmistus) волятон, вуштон, тазатон; (kommete, käitumise peenus, väline sära) чеберлык, сабырлык
seltskondlik lihv волятэм сабырлык я. калык пӧлын астэ воземлэн адскымон чеберез
viimast lihvi andma йылпумъяса волятыны
kool annab põhiteadmised, elu annab lihvi школа инъет тодон-валанъёс сётэ, улон чилясь каре я. волятэ

liik1 <l'iik liigi l'iiki l'iiki, l'iiki[de l'iiki[sid & l'iik/e s> пумо; (laad) пумо; (järk, kategooria) пумо; (sort) сорт
alaliik йӧс
alamliik biol йӧс
kirjandusliik литература йӧс
loomaliik лулос йӧс
mullaliik музъем йӧс
taimeliik bot будос йӧс
väeliik войско йӧс
töö liik уж
üks sõnaraamatu liike кыллюкамъёслэн одӥг йӧзэз
laual on kolm liiki küpsiseid ӝӧк вылын куинь пумо печенья
teos on üks huvitavamaid omas liigis гожтос ас йӧсъёсыз пӧлын одӥгез тунсыкоез луэ
ta pole nende liigist, kes ... со ӧвӧл сыӵеосыз пӧлысь, кин ...

liim <l'iim liimi l'iimi l'iimi, l'iimi[de l'iimi[sid & l'iim/e s> лем
loomne liim лулос лем
taimne liim будос лем
albumiinliim альбумин лем
epo[ksü]liim эпоксид лем
kaseiinliim казеин лем
kondiliim лы лем
kontoriliim канцеляри лем
kummiliim резинка лем
lateksliim латекс лем
maalriliim маляр лем
nahaliim ку лем
nitroliim нитролем
paberiliim кагаз лем
želatiinliim лем
tapeediliim шпалер лякон лем
tisleriliim столярной лем
vaikliim сир лем
kleebitavad pinnad määritakse liimiga kokku ляконо вылъёсты лемен зырало
käed on liimiga koos киос лемесь

lina <lina lina lina -, lina[de lina[sid & lin/u s>
1. bot (taimeperekond Linum) етӥн
2. (kultuurtaim, selle varred, neist saadav kiud) етӥн
harilik lina bot (Linum usitatissimum) етӥн
kiulina põll етӥн, нюжа етӥн, долгунец етӥн
õlilina põll вӧй етӥн
lina kasvatama етӥн будэтыны
lina kitkuma етӥн ишкыны
lina leotama етӥн котыны
lina ropsima етӥн сэстыны
lina sugema етӥн сынаны
lina lõugutama етӥн сэстыны
pleekimata lina гужатымтэ етӥн
juuksed valged nagu lina етӥн кадь тӧдьы йырси
3. (laud-) ӝӧккышет; (voodi-) простыня
saunalina мунчое пырон ӵушкон
supellina пыласькон ӵушкон
tekilina пододеяльник
valged värskelt triigitud linad laudadel ӝӧк вылъёсын тӧдьыесь, али гладить карем ӝӧккышетъёс
magab puhaste linade vahel чылкыт валесын изе
linad on pesus простыняос миськыны куштэмын
4. (kino-) экран
millal uus film linale tuleb? ку выль фильм экран вылэ потоз?
Liitsõnad
lina+
linakiud етӥн куж

linane <linane linase linas[t -, linas[te linase[id adj> (linakiust) етӥн; (sellisest riidest) етӥнлэсь
linane lõng етӥн шорт
linane riie етӥнлэсь дӥсь
linane särk етӥнлэсь дэрем
linane voodipesu етӥнлэсь валес тӥрлык

linik <linik liniku liniku[t -, liniku[te liniku[id s>
1. (väike lina v vaip) пичи выжлёгет; (väike lina) салфетка; (väike vaip) пиич выжлёгет я. выждэра; (iluvõimlemises) шарф; (loor) шобырет
villane linik kušetil кушетка вылын ыжгон шобырет
heegeldatud linik чильпам салфетка
altarilinik relig алтарь шобырет
lumelinik лымы шобырет
pilvelinik пилем кесэг
udulinik бус кесэг
vihmalinik зор кесэг
linikuga kaetud laud ӝӧккышетэн валем ӝӧк
2. etn (naiste peakate) чалма, весяккышет

lk бам

lobjakas <lobjakas lobjaka lobjaka[t -, lobjaka[te lobjaka[id s> (sulalumi) кот лымы, сулеп; (lörts) сулеп; (hõljejää) йӧ
sadas lobjakat сулеп я. кот лымы усиз
lobjakas lartsus jalgade all сулеп пыд улын сучыртӥз

loksutama <loksuta[ma loksuta[da loksuta[b loksuta[tud v>
1. (vedelikku) шуккыны, зуркатыны; (maha, välja) киськтыны, пальккыны; (segi) шуккыны, сураса шуккыны
ravimit tuleb enne tarvitamist loksutada эмъюмез юон азьын зуркатоно
loksutasin soodaveega pudeli puhtaks ӟенеликез сода вуэн гылляй
loksutas kohvi pükstele кофеез штанияз пальккиз
2. (sõita logistama) зуркаса мыныны
rong loksutab piiri poole поезд зуркаса мынэ кунгож пала
3. (sõites raputama) зуркатыны; (autos, laeval) машинаын, вулэйкыын зурканы
vanker loksutab kiviteel из сюрес вылын я. вылтӥ мыныку уробо зуркатэ
tormisel merel loksutas kõvasti штормо зарезьын зол зуркатӥз я. сэзъяз
õunad said vedamisel kõvasti loksutada улмоос нуыку зол зурказы я. шуккиськылӥзы
4. (edasi-tagasi liigutama) кылятыны, отчы-татчы кысканы; (pillutama, kõigutama) вырытыны, кылятыны; (mõnda aega) кема дыр ӵоже кылятыны
loksutab ust ӧсэз отчы-татчы кыска
tuul loksutab aknaluuke тӧл укно ворсанъёсыз кыска
laine loksutas laeva тулкым вупукыез кылятэ
5. kõnek (kellelegi korda minema, kedagi puudutama) кельшыны, кыӵе ке но потыны
see mind ei loksuta со мыным нокыӵе но уг поты

loom2 <l'oom loomu l'oomu l'oomu, l'oomu[de l'oomu[sid & l'oom/e s> (iseloom) сям, характер, порма; (loomus) порма
lahtise loomuga inimene сямызъя шара адями
ta on pehme loomuga небыт сямо адями
loomult äkiline сямызъя шӧдтэк шорысь
ta on loomu poolest isasse сямызъя атаез выжые мынэмын
tuleb tegutseda, asi on kiire loomuga ужано, та ужен ӝог

loomus1 <loomus loomuse loomus[t loomus[se, loomus[te loomus/i & loomuse[id s> (iseloom, loomulaad) сям, порма, характер; (olemus) инкуазь
inimloomus адямилэн сямыз
tal on pehme loomus солэн сямыз небыт
ägeda loomusega inimene пӧсекъясь сямо адями
eestlase kinnine loomus эст я. эстон адямилэн ворсаськем сямыз
põikpäisus on tal loomuses ваментӥськон солэн сямаз, сямызъя ваменэс, пормаез солэн ваменэс
ta on vastuoluline loomus со - ченгешись лул
kujur peab arvestama materjali loomust скульптор чакланы кулэ материаллэсь аспӧртэмлыксэ

loopima <l'oopi[ma l'oopi[da loobi[b loobi[tud v>
1. (viskama, pilduma) куштыны, сэрпалтыны (laiali) куяны, сэрпалляны; (üles) вылэ куштыны я. сэрпалтыны; (maha, alla, kokku) уллань куштыны, кытысь куштыны; (täis) мае тырмытыса мае куяны; (kõike, palju, mõnda aega) куялляны, сэрпалляны; (teatud aeg v ajani) куяны, сэрпалляны; (ära, lõpuni, maha) куштыны, сэрпалтыны; (üksteist) ог-огдэ маин лэзьяны :
palli loopima туп лэзьыны я. куштыны я. ыргалтыны
nad loopisid üksteist patjadega соос ог-огзэс миндэръёсын лэзьязы
loopisime asjad kohvrisse арбериосты чемоданэ куямы
loopis asjad kotist välja арбериосты сумкаысь куяз
ärge loopige prahti maha жагез эн куялэ
loopis oma rõivad tuba mööda laiali дӥськутъёссэ бӧлетэтӥ куяз я. сэрпалляз
vana kaev on prahti täis loobitud вуж куйые тросаз жаг куямын
koorijuhte loobiti õhku дирижёръёсты выллань омыре ӝутказы
vankrit loopis küljelt küljele уробоез отчы-татчы сэрпалляз
hobune loobib peaga вал йырыныз сэзъя
läheb loopival sammul тэтчаса кадь мынэ
2. piltl (raiskama, priiskama) куяны, арам карыны, быдтыны
raha loopima уксё куяны я. быдтыны
3. piltl (sõnu, väljendeid puistama) юнме вераськыны, кыл куяны
tühje sõnu loopima буш кылъёсын лэзьяськыны
teravmeelsusi loopima лэчыт веранъёс лэзьяны
loobib {keda} mudaga v poriga дэриен кисьта (кин ке но сярысь урод вера)

lorama <lora[ma lora[da lora[b lora[tud v> (lora ajama) зульыны, буш я. юнме я. токма вераськыны
ei tea nad midagi, loravad niisama уг тодо соос номыре но, юнме верасько

lumememm <+m'emm memme m'emme m'emme, m'emme[de m'emme[sid & m'emm/i s> лымы сульдэр

lumepall <+p'all palli p'alli p'alli, p'alli[de p'alli[sid & p'all/e s>
1. (sulalumest veeretatud) лымы люк
lumepalle loopima лымы люкъёс лэсьтыны
2. (hariliku lodjapuu aedvorm) лымы шар, бульденеж, шупудлэн садын будэтыны чаклам сортэз
3. (pl) (vahustatud munavalgest klimbid) курегпуз тӧдьыез шукыозь шуккыса лэсьтэм котырес ныгылиос

lumesõda <+sõda sõja sõda s'õtta, sõda[de sõda[sid & sõd/u s> лымы ож
lumesõda pidama v tegema лымы ожен я. лымыен лэзьяськыса шудыны

lumi <lumi lume l'un[d l'umme, lume[de lume[sid s> лымы
värske lumi выль лымы
esimene lumi нырысетӥ лымы
märg lumi кот лымы
kuiv lumi кӧс лымы
kohev lumi пуштрес лымы
sügav lumi мур лымы
igilumi котьку кыллись лымы
sulalumi шунам лымы
sõmerlumi, sõmer lumi куака кеньыр
süsihappelumi keem „кӧс“ йӧ
toomeõite lumi piltl тӧлӟем льӧмпу сяськаос
lund rookima лымы мычыны
sajab lund лымыя, лымы усе
lund tuleb kui kotist лымыя
sügisel tuli lumi varakult maha сӥзьыл вазь ик лымы усиз
lumi tuiskab бура
lumi kriuksub jalgade all лымы пыд улын ӟукыртэ
lumi sulab лымы шуна
põllud on paksu lume all бусыос зӧк лымы улын
sumasime sügavas lumes мур лымытӥ гушъямы
auto jäi lumme kinni машина лымые пуксиз
tee on lumme tuisanud сюрес лымыен ворсаськемын
ta juuksed olid valged kui lumi солэн йырсиез лымы кадь тӧдьы
Liitsõnad
lume+
lumehang букос
lumelinn лымы кар, нылпиослы лымылэсь шудон город
lumesadu лымыям

lõikus <l'õikus l'õikuse l'õikus[t l'õikus[se, l'õikus[te l'õikus/i & l'õikuse[id s>
1. (lõikamine, pügamine) вандон; (operatsioon) вандылон, операци|я
juukselõikus йырси вандон
noorenduslõikus aiand выльдӥсь вандон
võralõikus писпу вайёсыз вандон
viljapuude lõikus емыш писпуосты вандылон
kurgumandlite lõikus ньылон миндалиосты вандылон
oli raske lõikus секыт вандылон я. операция вал
tehti lõikus вандылӥзы
ta ei tahtnud lõikusele minna солэн ӧз поты операцие мынэмез
lõikus õnnestus вандылэмзы удалтӥз
2. (vilja-) аран; (saagikoristus) емыш бичан
nisulõikus чабей аран
odralõikus йыды аран
rukkilõikus ӟег аран
viljalõikus ю аран
lõikus käib аран мынэ
lõikus on täies hoos аранлэн пӧсь вакытэз
algas suhkruroo lõikus сакыр тросникез аран кутскиз
3. (viljasaak) октэм ю я. емыш
tänavune lõikus туэ октэм ю я. емыш
riis annab aastas mitu lõikust рисэз арлы кӧня ке пол арало
4. piltl (saak, saam) емыш октон
kuni kestab sõda, kestab ka spekulantidel lõikus ожъёс мынытозь луозы спекулянтъёслэн емыш октонзы но
nohikul pole naiste juures suuremat lõikust нюлымтэ кунян нылъёс дорысь уно емыш уз окты
Liitsõnad
lõikus+ (operatsiooniga seotud)
lõikuslaud операциос лэсьтон ӝӧк
lõikus+ (viljalõikusega seotud)
lõikusaeg аран дыр
lõikusmasin põll аран машина
lõikustööd аран ужъёс, емыш октон ужъёс

lõpp <l'õpp lõpu l'õppu l'õppu, l'õppu[de l'õppu[sid & l'õpp/e s>
1. (ots) пум; (lõpetamine) бырон; (lõpposa) пумыз; (lõpetus) быдтон
koridori lõpp коридорлэн пумыз
kirja lõpp гожтэтлэн пумыз
talve lõpp толлэн пумыз
romaani lõpp романлэн пумыз
kontserdi lõpp концертлэн пумыз
päeva lõpus нунал пумын
aprilli lõpul v lõpus оштолэзь пумын
kaheteistkümnes vagun on päris rongi lõpus дас кыкетӥ вагон чылкак поезд пумын
lause lõppu pannakse punkt предложенилэн пумаз точка пукто
lugesin raamatu otsast lõpuni läbi книгаез кутсконысеныз пумозяз лыдӟи
tööaja lõpuni on veel pool tundi ужан дыр бырытозь ӝыны час на
puhkus läheneb lõpule шутэтскон дыр бырон пала вуэ
alustatud töö tuleb lõpuni viia кутскем ужез пумозяз вуттоно
mind ei lastud lõpuni rääkida монэ ӧз лэзе пумозяз вераны
korralagedusele tuleb lõpp [peale] teha косэмлы пум пононо
2. keel (muutesufiks) кылпум
käändelõpp падеж кылпум
muutelõpp кылпум
3. (otsasaamine) пум; (häving, hukk) пум; (surm) пум, бырон
raha on lõpul коньдон бырон калэ вуэ
küünal on lõpule v lõpuni põlenud сюсьтыл пумозяз ӝуаз
mu kannatus on lõpul v saab lõpule чиданэ пумаз вуэ я. быре
ennustati maailma lõppu дунне быронэз веразы
impeeriumi kuulsusetu lõpp империлэн дантэк быремез
tundis, et lõpp on lähedal шӧдӥз, пумыз матын ни шуыса
Liitsõnad
lõpp+
lõppklass берпуметӥез класс
lõpplahendus (lõplik lahendus) берпуметӥез я. йылпумъясь пумкылъян
lõppvõistlus sport финал
lõpu+
lõpueksam йылпумъян экзамен
lõpupidu (koolis) мае ке но йылпумъянлы сӥзем юмшан;
lõputunnistus диплом

lõug <l'õug lõua l'õuga l'õuga, l'õuga[de l'õuga[sid & l'õug/u s>
1. (näo osa) ангес
terav lõug лэчыт ангес
kandiline v nurgeline lõug сэрего-сэрего ангес
ümar lõug котырес ангес
esiletungiv lõug азьлань потӥсь ангес
puhtaks v siledaks raseeritud lõug чылкыт я. вольыт мычем ангес
lohuke lõua otsas ангес шорын гоп
sügab lõuga ангессэ корма
lõug läigib ангесыз чиля
ajab lõua ette v püsti ангессэ урдэ
lõug väriseb ангесыз куалекъя
2. (hrl pl) (selgroogsete pea osad) ан, анлы, ангеслы; (looma suu) ым kõnek (kõneelundina) ым :
alalõug, alumine lõug anat ул ан
ülalõug, ülemine lõug anat выл ан
hobuse lõuad валлэн анлыосыз
vastu v mööda lõugu andma vulg ангесэ сётыны
krokodill ajas lõuad laiali крокодил ымзэ усьтӥз
kassil on hiir lõugade vahel коӵышлэн ымаз шыр
haigutab laia lõuaga паськыт вушйылэ
sai vastu v mööda lõugu vulg ангесаз вуиз
tal on head lõuad v lõuad paraja koha peal вераськыса уг дугды
pea lõuad! vulg шып ул я. кариськы
3. piltl (tööriistal, mehhanismil) пум, дур
tangide lõuad щипцы пумъёс
Liitsõnad
lõua+
lõualuu ангес лы

lõvi <lõvi lõvi lõvi -, lõvi[de lõvi[sid s> zool (kaslane Panthera leo) арслан; (emas-) мумы арслан
lõvi möirgab арслан ыргетэ
võitleb nagu lõvi арслан кадь нюръяське
Liitsõnad
lõvi+
lõviosa piltl бадӟымез люкет

lörts2 <l'örts lörtsi l'örtsi l'örtsi, l'örtsi[de l'örtsi[sid & l'örts/e s, adj>
1. s (märg lumi, lobjakas) сулеп, кот лымы
lumelörts сулеп, кот лымы
sajab lörtsi кот лымы усе
tänavad on lörtsi täis урамъёсын сулеп
2. s (lake, lurr) кизер шыд, кизер юон
3. s (vilets riie) уродос я. ӟызы дэра
4. adj (vilets, kehv) уродос я. алама я. ярантэм я. ӟызы
lörts riie ӟызы дэра я. бӧз
5. adj (lörtsine) сулеп
lörts ilm сулеп куазь

lööv2 <l'ööv löövi l'öövi l'öövi, l'öövi[de l'öövi[sid & l'ööv/e s>
1. (osmik, onn) уродос, куашкан калэ вуэм корка
2. (pikk katusealune) лапас
3. ehit (sammastega eraldatud piklik ruumiosa) неф, люкет
kesklööv шор люкетэз
külglööv урдэс люкетэз
põiklööv вамен люкетэз

lümf <l'ümf lümfi l'ümfi l'ümfi, l'ümfi[de l'ümfi[sid & l'ümf/e s> füsiol (koemahl) лимфа я. тӧдьы вир

maa <m'aa m'aa m'aa[d ma[ha, m'aa[de & maa[de m'aa[sid & m'a[id s>
1. (astronoomilise nimena suure algustähega: Päikesesüsteemi planeet, maakera) Музъем
planeet Maa планета Музъем
Maa kuju Музъемлэн тусыз (формаез)
Maa kese Музъемлэн шорыз
Maa tehiskaaslane Музъемлэн искусственной спутникез
Maa tiirleb ümber Päikese Музъем Шунды котыртӥ берга
2. (väikese algustähega: planeedi pind kui kõige elusa asupaik) музъем
kas siis maa peal enam õigust polegi? музъем вылын зэмлык ӧвӧл ини шат?
ta on mu parim sõber maa peal со - мынам музъем вылысь самой матысь эше
tuiskab nii, et ei näe maa ega taeva vahet сыӵе пельтэ, синме коть донгы, номыр но уг адскы
jäi oma unistustes siiski maa peale piltl ас малпанъёсаз пилемозь ӧз вуы
3. (maismaa vastandina merele vm veekogule) музъем
maismaa музъем
mannermaa материк
laevalt nähti maad корабльысен музъемез адӟизы
dessant saadeti maale десант поттыны (васькытыны)
see loom elab nii vees kui kuival maal со пӧйшур вуын но, музъем вылын но улэ
tuul puhub täna maa poolt туннэ музъем палась (я. материкысь) пельтэ
4. (maismaa pind, pindmine osa) музъем, инты; (pinnas) сюй, музъем; kõnek (üldisemalt: ruum, koht, paik, pind) инты
mägine maa гурезё инты
tasane maa ӵошкыт инты
künklik maa вырйыло (я. выро) инты
soine maa нюр инты
paljas maa гольык инты
lumine maa лымыен шобыртэм музъем
niiske maa мускыт музъем
külmunud maa кынмем музъем
liivane maa луоё музъем
savine maa горд сюё музъем
rammus maa удалтӥсь музъем
viljakas maa удалтӥсь (я. удалтытӥсь)
lahja maa начар музъем
põllumajanduslik maa сельскохозяйственной музъем
eramaa частной музъем возён
kirikumaa черклэн музъемез
kogukonnamaa общинной музъем
mõisamaa помещиклэн музъемез
põllumaa гыроно инты
riigimaa кунлэн музъемез
songermaa бугыръям музъем
tallermaa (1) (äratallatud maa) лёгам музъем; (2) (võitlustander) арена
uudismaa целина
maad kuivendama музъемез кӧсатыны
maad kündma музъемез гырыны
maad väetama музъемез кыеданы
maad harima музъем ужаны
maad võõrandama музъемез таланы
maad tagastama музъемез берыктыны
vastu maad liibuma музъем борды ӝиптӥськыны
maa on sula музъем шуназ
maa lõi haljendama музъем вожектӥз
vajutas labida maasse куез (я. лопатаез) музъем пушкы (я. сюе) донгиз
linnud lendavad madalalt maa kohal тылобурдоос музъем вадьсытӥ улӥетӥ лобало
kaevurid töötavad maa all шахтёръёс музъем улын ужало
varemed tehti maaga tasa куашкам макеосты музъем вылысь чылкак быдтӥзы
hääl kostab nagu maa alt куара музъем улысь кадь ик кылӥське
ruum on maast laeni suitsu täis юртын выж вылысен вӧлдэтозь ӵын
maani kleit пыдтышкозь дэрем
kaevab aias maad со бакчаын гудӥське
me rentisime tüki maad ми кӧня ке музъем арендовать каримы
maatarahvale jagati maad музъемтэм калыклы музъем люкизы
pääsukesed lendavad maad ligi ваёбыжъёс музъем вадьсытӥ улэтӥ лобало
painutas oksa maad ligi ваез музъем дорозь ик някыртӥз
ma olen litsutud maad ligi piltl мынам мылкыды воксё зӥбиськемын (я. секыт)
buss on nii täis, et pole jalale maad kõnek автобус сыӵе тырмытэмын, пыдэз но нокытчы поныны
maani kummardus музъемозь (я. туж мур) йыбырттон
5. (ruumiline vahemaa) кусып, вис, кем
sinna on meilt hulk maad ми дорысен отчыозь кыдёкын
natuke v veidike maad eemal татысен кыдёкын ӧвӧл
meil on pikk maa minna милемлы кыдёке мыноно
lähen selle lühikese maa jalgsi со пичи кемез пыдын ортчо
pool maad on sõidetud ӝыны сюрес ортчемын
kauge maa tagant saabunud külalised кыдёкысь вуэм куноос
selle maa pealt sa märki ei taba та кемысен тон мишене уд сюры
6. (koos sõnaga tükk: ajalise vahe, teatud määra kohta) кыдёкын, кема, трослы
kevadeni on veel tükk maad тулысозь кема на
sa oled minust tükk maad noorem тон мынэсьтым трослы пиналгес
see jalgratas on eelmisest tükk maad parem таиз велосипед азьлоез сярысь трослы умойгес
ta juuksed on tükk maad tumedamad kui minul солэн йырсиез мынам сярысь трослы пеймытгес
7. (vastandina linnale) гурт
linna ja maa erinevused гурт но кар куспын пӧртэмлыкъёс
ta elab maal со гуртын улэ
asus maalt linna elama со гуртысь каре улыны мынӥз
ta on maalt pärit со гуртысь, я. со гуртын вордскемын
suve veetsin maal гужемез гуртын ортчытӥ
8. (ka geograafilistes nimedes: riik v selle osa) кун, музъем; (füüsilis-geograafiline piirkond) шаер, пал
okupeeritud maa оккупировать карем кун
eksootilised maad экзотической кунъёс
agraarmaa аграрной кун
kapitalismimaa капиталистической кун
lõunamaa лымшор пал кун
muinasjutumaa piltl выжыкыл дунне
naabermaa бускель кун
spordimaa спортивной дунне
sünnimaa вордскем шаер
tõusva päikese maa ӝужась шундылэн кунэз
maailma maad ja rahvad дуннеысь кунъёс но калыкъёс
Lääne-Euroopa maad Шунды пуксён пал Европаысь кунъёс
iidse kultuuriga maa вашкала культураен кун
võõraid maid anastama мурт кунъёсты киултыны
iga rahvas armastab oma maad котькуд калык аслэсьтыз шаерзэ яратэ
linnud lendavad sügisel soojale maale тылобурдоос сӥзьыл шуныт палъёсы лобо
vangid saadeti külmale maale пытсам адямиосты кезьыт палъёсы келязы
Pariis on kunstijüngrite jaoks tõotatud maa искусстволы вань мылкыдзэс сётыса ужасьёслы Париж обетованной музъем
9. (hrl mitmuse väliskohakäänetes) (teatud kant, maakoht, ümbrus) шаер, пал, инты
meie mail on palju looduskauneid paiku ми палъёсын трос шулдыр интыос
käisime Mart Saare mail Март Саарен герӟаськем интыостӥ ветлӥмы
Liitsõnad
maa+ (maismaa ja põllumaaga seotud,)
maagaas мугаз
maakaart географической карта
maakera музъем шар


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur