[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 37 artiklit

absurd <abs'urd absurdi abs'urdi abs'urdi, abs'urdi[de abs'urdi[sid & abs'urd/e s> йырчукинлык, чылкак лэсянтэм, нокытчы ярантэм, юнме (я. токма) шорысь, абсурд
täielik absurd чылкак лэсянтэм маке
{mida} absurdini viima (мае ке) абсурдозь вуттыны

alt2 <'alt postp, prep, adv> vt ka all, alla
1. postp [gen] (millest-kellest altpoolt, madalamalt, kaetud, varjatud olekust välja, hõivatud, hõlmatud olekust ära) улысь, -сь, сьӧрысь, ултӥ, -тӥ, -тӥз, (маке) вылысь, улэ
laua alt ӝӧк улысь
kuuri alt лапас улысь
käe alt kinni hoidma китӥз кутыны
südame alt valutab сюлэм ултӥ висе
pind kadus jalge alt музъем пыд улысь ышиз
võtsin pliidi alt tuha välja гурысь пеньзэ октӥ
mulla alt välja kaevama музъемысь я. музъем улысь копаны
kerkis esile nagu maa alt музъем улысь потэм кадь кылдӥз
kuu tuli pilve alt välja пилем сьӧрысь толэзь потӥз
võtsin raamatu padja alt миндэр улысь книгаез поттӥ я. басьтӥ
puges teki alt välja шобрет улысь потӥз
ruumid said näituse alt vabaks адӟытон улэ басьтэм комнатаос бушазы
2. postp [gen] (mille juurest, lähedalt) дорысь, дортӥ, вӧзысь, вӧзтӥ, улысен, дорысен, сьӧры
poiss tuli akna alt ära пияш укно дорысь я. улысь кошкиз
maantee läheb ukse alt mööda шоссе капка дортӥ ик ортче
oja algas mäeveeru alt allikast ошмес гурезь бамал улысен кутске
vaenlane taganes linna alt тушмон кар сьӧры чигназ
3. postp [gen] (tegevus- v mõjupiirkonnast ära) (кин я. ма) улысь потыны я. мозмыны
{kelle} mõju alt vabanema (кинлэн ) влияниез улысь я. влияниысьтыз потыны
aresti v vahi alt lahti saama v vabanema арест улысь мозмыны
ikke alt pääsema зӥбет улысь мозмыны
kahtluse alt pääsema подозрение улысь мозмыны
asutus läks ühe ministeeriumi alt teise alla ужъюрт мукет министерство ки улэ кошкиз
tema käe alt on tulnud andekaid muusikuid солэн ки улысьтыз туж быгатӥсь крезьгурчиос кылдӥзы
tema sõrmede alt voogasid helid солэн чиньы улъёсысьтыз крезьгур куараос кылӥськизы
pilt tuli otse maalija pintsli alt картина суредасьлэн меӵак ки улаз вордӥськиз
4. postp [gen] (rubriigile, kategooriale osutamisel) -ысь, -ъя
selle kohta vaata paragrahv nelja alt со сярысь ньылетӥ параграфысь учкы
teavet leiate vastavate märksõnade alt информациез шедьтыны луэ кулэ луись кылъя
5. postp [gen] (vaatenurga v aspekti märkimisel) -ын, -ен, -эн
ettepanekule uue nurga alt vaatama дэмлан-ӵектон шоры выль синмын учкыны
{mida} mitme nurga alt kaaluma (ма) шоры учкемъёсты пыр-поч эскерыны
küsimusele läheneti täiesti uue nurga alt юан шоры чылкак выль синмын ычкыны
6. prep [gen] murd (alla) -озь, -ёзь, -гес, -гем
alt neljakümne mehed ньыльдон аресозь пиосмуртъёс
alt viiesaja krooni seda pilti ei saa витьтон кроналэсь ӧжытгес я. дунтэмгес та суред уг сылы
kohal oli alt veerandi ühingu liikmeist интыын огазеяськонысь одӥг куиньмос ёзчиосыз сяна ӧй вал
7. adv (altpoolt, madalamalt) улысен (учкыса), -лэсь, -лэн
alt üles vaatama улысен вылэ учкыса
soe õhk tõuseb alt üles шуныт омыр улысен вылэ тубе
puutüved olid alt tumedad писпу дӥньёс улысен пеймытэсь адско
autol võeti ratas alt машиналэсь колёсаоссэ лушкаллям
kastil tuli põhi alt яшшиклэн пыдэсыз куашкам
libe jää nagu niitis jalad alt йӧвалеглэсь пыдъёс ликыр-ликыр луо я. юскисько
tüdruk võttis uisud alt нылаш конькиоссэ кылиз, нылаш конькиосызлэсь мозмытскиз
taime lehed on alt karedad будос куаръёслэн улъёссы шакыресэсь

asjata <asjata adv, adj>
1. adv (ilmaaegu, asjatult) токма, юнме, пайдатэк
teda oodati asjata токма гинэ сое витимы (я. возьмамы)
milleks asjata aega raisata ма понна юнме бырез быдтыны
asjata püüdsin meenutada ta nime солэсь нимзэ токма тодам вайыны турттӥ
ärge asjata vaielge эн токма (я. юнме) керетэ
2. adj kõnek (asjatu) токма, юнме
asjata kahtlused токма осконтэмлыкъёс
asjata lootus токма витён (я. оскон)
teie närveerimine on asjata сюлэмшугъяськонъёсты токмаесь тӥляд

asjatu <asjatu asjatu asjatu[t -, asjatu[te asjatu[id adj> токма, юнме, пайдатэм
asjatu ootamine токма витён
asjatu ajaraiskamine токма дырез быдтон
asjatu hirm токма кышкан
asjatu ärevus токма сюлмаськон
asjatud lootused юнме оскон
kartused olid asjatud курданъёс юнмеесь вал
talle tehti asjatuid etteheiteid сое токма гинэ тышкаськылӥзы

globaalne <glob'aalne glob'aalse glob'aalse[t -, glob'aalse[te glob'aalse[id adj> глобальной, дунне
globaalsed probleemid глобальной (я. дунне) проблемаос
globaalne raadioside глобальной (я. дунне) радио герд

ilm2 <'ilm ilma 'ilma 'ilma, 'ilma[de 'ilma[sid & 'ilm/u s> (maailm) дунне
maine ilm югыт дунне, улон дунне
inimese vaimne ilm адямилэн пуш дуннеез
siseilm пуш дунне
spordiilm спортлэн дуннеез
teaduseilm тодос дунне
tundeilm шӧдон дунне
ilmas juhtub mõndagi дуннеын олома но луэ
ilma naeruks saama калык азьын сереме шедьыны
ilm on hukas дунне берыктӥськиз
lapsed läksid laia ilma нылпиос дуннетӥ пазьгиськизы
ega raha ilmast otsas pole! коньдон дунне вылын ӧз быры ук!
pole vaja kogu ilmale kuulutada быдэс дуннелы супыльтыны кулэ ӧвӧл
mööda laia ilma rändama югыт дуннеетӥ костаськыны

ilmaaegu <+'aegu adv> юнме ӧвӧл, юнме (я. токма) шорысь ӧвӧл, огшоры гинэ ӧвӧл, дауре гинэ ӧвӧл; (mitte asjatult) юнме ӧвӧл, юнме (я. токма) шорысь ӧвӧл, огшоры гинэ ӧвӧл, дауре гинэ ӧвӧл
ilmaaegu pingutas jõudu юнме (я. токма) тыршиз
ärge raisake ilmaaegu aega дырдэс юнме шорысь эн быдтэ, дырдэс юнме арам эн каре
kõik oli ilmaaegu ваньмыз юнме (я. токма, я. дауре) гинэ вал
ilmaaegu oled tige юнме вождэ поттӥськод (я. йыркуръяськиськод, лекъяськиськод)
ta ei kartnud seda ilmaaegu юнме шорысь со ӧз кышка (я. курда) солэсь
ega ta seda ilmaaegu öelnud со сое огшоры гинэ ӧз вера ук

ilmaasjata <+asjata adv> кулэтэм, кулэ луисьтэм; (tarbetult) кулэтэм, кулэ луисьтэм; (mitte asjatult) юнме (юнме шорысь) ӧвӧл, токма (токма шорысь) ӧвӧл, огшоры гинэ ӧвӧл, дауре гинэ ӧвӧл
nad otsisid kaua, kuid ilmaasjata соос кема утчазы, но юнме (я. токма) гинэ
ega ta ilmaasjata helistanud огшоры гинэ ӧз жингырты ук со
mis sa ilmaasjata kulutad! малы тон юнме шорысь тус-тас кариськод!

jumalamuidu <+muidu adv>, ka jumala muidu
1. (päris muidu, väga odavalt) копейка понна, дунтэмен, дунтэм
sain selle maali üsna jumalamuidu та суред мыным дунтэмен сюриз
2. (ilmaaegu, asjatult) номыр понна, тэк, юнме (я. токма)
sain jumalamuidu riielda номыр понна тышкаськизы монэ

kaar <k'aar kaare k'aar[t k'aar[de, kaar[te k'aar[i s>
1. куасалтэм я. куасалскем; кожон; котыртон; буко; (võlv) куасалтэм я. куасалскем; кожон; котыртон; буко; (kumerusega kulgemistee) куасалтэм я. куасалскем; кожон; котыртон; буко
sillakaar ehit выж буко
jõgi teeb kaare шур кожон лэсьтэ я. кожыса мынэ
ohtlikust paigast mindi kauges kaares mööda кышкыт интыез кыдёкетӥ котыртыса кошкизы
vesi pritsis laias kaares ву пасьтыны пазьгиськиз
2. mer (laeva ribi) шпангоут, вулэйкылэн дурыз
paadikaar пыжлэн дурыз
3. (ilmakaar) дунне кун; (suund) дунне пал
idakaar шундыӝужан пал
lõunakaar лымшор пал
läänekaar шундыпуксён пал
põhjakaar уй пал
rahvast tuli igast kaarest калык котькуд палась вуиз
kust kaarest on täna tuul? кудпалась туннэ тӧл?
4. (niiduesi) турнан чур; (heinakaar) валок, турын люк
lai kaar паськыт турнан чур
niidukaar турнан чур
kaari kokku riisuma турын люкъёс мажсаны (я. лэсьтыны)

kama2 <kama kama kama -, kama[de kama[sid s> kõnek (jama, jamps, lora) маке ӧвӧл со, чик ӧвӧлтэм, юнме кыл

kasutu <kasutu kasutu kasutu[t -, kasutu[te kasutu[id adj> кулэтэм, пайдатэм, юнме, токма
kasutud ponnistused юнме тыршем
kasutu vaidlus кулэтэм ченгешем я. споръяськем
kasutu tegevus кулэтэм уж
vana kasutu hoone вуж кулэтэм корка

kasutus2 <kasutus kasutuse kasutus[t kasutus[se, kasutus[te kasutus/i s> (tarbetus) юнме луон, токма луон; (mittevajalikkus) кулэтэм луон
vastupanu kasutus пумитъяськемлэн юнме луэмез

kõmu <kõmu kõmu kõmu -, kõmu[de kõmu[sid s> (kuuldused) юнме вераськем я. супыльтэм я. дан поттэм; (sensatsioon) сенсаци|я
selle kohta liikus igasugust kõmu та сярысь пӧртэм вераськонъёс ветлӥзы
uus film tekitas palju kõmu выль фильм уно вераськонъёсты ӝутӥз
ajakirjandus on kõmu jahil журналистика сенсациосты утча
Liitsõnad
kõmu+
kõmuleht кушетонъёс сярысь гожъясь газет

kährikkoer <+k'oer koera k'oera k'oera, koer[te & k'oera[de k'oera[sid & k'oer/i s> van енот пуны

lagastama <lagasta[ma lagasta[da lagasta[b lagasta[tud v>
1. (raiskama, priiskama) юнме быдтыны, арам карыны
raha lagastama уксёез юнме быдтыны
joogivesi ei ole lagastada чылкыт вуэз юнме быдтоно ӧвӧл
2. (laastama) буш кельтыны, тус-тас карыны; (rikkuma) быдтыны, тӥяны
torm lagastab metsi сильтӧл нюлэсэз быдтэм
elaniketa maja lagastati ära кузётэм коркаез буш кельтӥзы

laim <l'aim laimu l'aimu l'aimu, l'aimu[de l'aimu[sid & l'aim/e s> ораськон я. юнме вераськон
see on alatu laim мугтэк ораськон со
jultunud laim возьыттэм юнме вераськон
laimu levitama v külvama кыл вӧлдыны

loopima <l'oopi[ma l'oopi[da loobi[b loobi[tud v>
1. (viskama, pilduma) куштыны, сэрпалтыны (laiali) куяны, сэрпалляны; (üles) вылэ куштыны я. сэрпалтыны; (maha, alla, kokku) уллань куштыны, кытысь куштыны; (täis) мае тырмытыса мае куяны; (kõike, palju, mõnda aega) куялляны, сэрпалляны; (teatud aeg v ajani) куяны, сэрпалляны; (ära, lõpuni, maha) куштыны, сэрпалтыны; (üksteist) ог-огдэ маин лэзьяны :
palli loopima туп лэзьыны я. куштыны я. ыргалтыны
nad loopisid üksteist patjadega соос ог-огзэс миндэръёсын лэзьязы
loopisime asjad kohvrisse арбериосты чемоданэ куямы
loopis asjad kotist välja арбериосты сумкаысь куяз
ärge loopige prahti maha жагез эн куялэ
loopis oma rõivad tuba mööda laiali дӥськутъёссэ бӧлетэтӥ куяз я. сэрпалляз
vana kaev on prahti täis loobitud вуж куйые тросаз жаг куямын
koorijuhte loobiti õhku дирижёръёсты выллань омыре ӝутказы
vankrit loopis küljelt küljele уробоез отчы-татчы сэрпалляз
hobune loobib peaga вал йырыныз сэзъя
läheb loopival sammul тэтчаса кадь мынэ
2. piltl (raiskama, priiskama) куяны, арам карыны, быдтыны
raha loopima уксё куяны я. быдтыны
3. piltl (sõnu, väljendeid puistama) юнме вераськыны, кыл куяны
tühje sõnu loopima буш кылъёсын лэзьяськыны
teravmeelsusi loopima лэчыт веранъёс лэзьяны
loobib {keda} mudaga v poriga дэриен кисьта (кин ке но сярысь урод вера)

lorama <lora[ma lora[da lora[b lora[tud v> (lora ajama) зульыны, буш я. юнме я. токма вераськыны
ei tea nad midagi, loravad niisama уг тодо соос номыре но, юнме верасько

maailm <+'ilm ilma 'ilma 'ilma, 'ilma[de 'ilma[sid & 'ilm/u s>
1. (kogu olemasolev mateeria, universum v selle osa) дунне, югыт дунне, улон дунне
maailm on lõputu ajas ja ruumis дунне дырын но пространствоын пумтэм-йылтэм
universumi maailmad Вселеннойлэн дуннеосыз
2. (maakera koos kõige sellel eksisteerivaga, Maa piirkond) дунне, югыт дунне, улон дунне, музъем
tsiviliseeritud maailm цивилизованной дунне
Vana Maailm Вуж Дунне
Uus Maailm Выль Дунне
maailma maad дуннеысь кунъёс
maailma rahvastik дуннеысь калык
maailma taimestik дуннеысь будосъёс
maailmas elab kuus miljardit inimest дуннеын куать миллиард адями улэ
reisib mööda maailma ringi дуннетӥ мынэ-ветлэ
see teade levis kõikjal maailmas v üle kogu maailma со ивор быдэс дуннее вӧлмиз
järgnen talle kas või maailma otsa со сьӧры дунне пуме но мыно
arvas, et nüüd on maailma lõpp käes малпаз, дуннелэн пумыз вуиз ини шуыса
maailm on hukka läinud дунне берыктӥськиз
tahaks maailma näha дуннеез адӟем потэ вал
päike paistab, maailm on kaunis шунды пиштэ, дунне чебер
see on maailma parim raamat та книга дуннеысь тужгес но умоез
3. (keskkond, miljöö, maailma rahvas, üldsus, mingil ühisel alusel moodustuv ühiskond v [inimeste] rühm, vaimse elu ring) дунне
katoliiklik maailm католической дунне
ingliskeelne maailm англи кылъем дунне
antiikmaailm античной дунне
inimmaailm адями дунне
luulemaailm поэзилэн дуннеез
rahamaailm коньдон дунне
spordimaailm спорт дунне
teadusemaailm тодос дунне
teatrimaailm театр дунне
vaimumaailm духовной дунне
ärimaailm ужбергатон дунне
lapse maailm нылпилэн дуннеез
taimede maailm будосъёслэн дуннезы
kurjategijate maailm йыруж лэсьтӥсьёслэн дуннезы
raamatute maailm книгаослэн дуннезы
kunstniku sisemine maailm суредасьлэн пуш дуннеез
kogu maailm jälgis esimest kosmoselendu быдэс дунне учкиз нырысетӥ космической лобӟемез
me oleme nii erinevad, elame eri maailma[de]s ми сыӵе пӧртэмесь, улӥськомы пӧртэм дуннеосын
maailma ees olen ma süüdlane дунне азьын мон янгыш
4. (ainult nominatiivis) kõnek (suur hulk, väga, ilmatu palju) туж трос (я. уно), укыр трос (я. уно), лачак
aega on rongini [veel] maailm поезд дорозь дыр трос на
aitab koorimisest, kartuleid juba maailm паланы кулэ ӧвӧл ини, картошка лачак
meil on neli tuba, ruumi maailm милям ньыль комнатамы, интымы лачак
õiendamist oli selle asjaga [terve] maailm со ужен укыр трос выронэз вал
rahvast oli juba maailm koos туж трос калык люкаськемын вал ини
Liitsõnad
maa+ilma+
maailmajagu континент
maailmareis дунне котыр ветлон

maha <maha adv>
1. (maapinnale v muule aluspinnale) муз вылэ; (maa peale) музъем вылэ; (põrandale) выж вылэ; (vastu maad) музэ, музъем вылэ
pani lapse sülest maha нылпиез ал вылысьтыз муз вылэ лэзиз
hüppas kiigelt maha лэчыранысь муз вылэ тэтчиз
2. (mullasse, maa sisse) :
kartuleid maha panema картошкаез мерттыны
surnut maha matma кулэм адямиез ватыны
rukis sai õigel ajal maha ӟегез дырыз дыръя кизизы
3. (küljest, otsast v pealt ära, riiete, jalanõude äravõtmise kohta) :
ajas habeme maha со тушсэ мычиз
juuksed aeti masinaga maha машинкаен пилеш ӵышкизы
viljapuudel tuleb kuivanud oksad maha lõigata емышо писпуослэсь куасьмем вайёссэс вандылыны кулэ
seintelt on värv kohati maha koorunud борддор бордысь буёлэз интыен-интыен усьылэм
kustutasin tahvlilt sõnad maha доска вылысь кылъёсты ӵушылӥ
sukasilm jooksis maha чулкалэн синмыз кошкиз
võta mantel [seljast] maha пальтодэ кушты
4. (hulgalt, määralt, vähemaks) :
kiirust maha võtma ӝоглыкез кулэстыны
hirmu maha võtma кышканэз вормыны
hinnast ei jäetud kopikatki maha kõnek дунэз копейкалы гинэ но ӧз кулэстэ
honorarist arvati maksud maha гонорарысь налогзэ кельтӥзы
ta võttis kaalu v kaalus maha со капчигес кылем
ta rahunes pikkamööda maha со каньылля буйгаз
5. (ruumiliselt, tegevuses, arengus, võimetes tahapoole) бере кыльыны
ta ei jää meist sammugi maha со милесьтым одӥг вамышлы гинэ но уг кыльы
poiss jääb matemaatikas teistest maha пияш математикаен мукетъёслэсь бере кыле
sa oled elust maha jäänud тон улонлэсь бере кылемын
ta ei jää sõbrast julguses maha дӥсьтӥсь луэменыз со эшезлэсь бере уг кыльы
6. (osutab millegi sooritamisele, teostamisele, lõpuni, täielikult, ära) :
sõitsime üle kahesaja kilomeetri maha ми кык сю иськемлэсь трос ортчимы
magasin tervelt pool päeva maha ӝыны нуналэз быдэссэ изьыса ортчытӥ
pidasime maha tulise vaidluse ӟырдыт даллашон ортчытӥмы
maja põles maani maha корка быдэсак ӝуаз
ahi lõhuti maha гурез кесязы (я. сэрттӥзы)
kuur kisti maha лапасэз сэрттӥзы
võsa tuleb maha raiuda куакез кораны кулэ
hundid murdsid põdra maha кионъёс койыкез кесязы
kurjategija lasti maha йыруж лэсьтӥсез ыбизы
müüs maja maha со корказэ вузаз
magas hea juhuse maha умой учырез кӧлыса кельтӥз
7. (ühendverbides osutab vabatahtlikule v sunnitud loobumisele v kelle-mille hülgamisele) :
ta pani haiguse tõttu oma ameti maha висеменыз сэрен со ужзэ кельтӥз
ta võeti treeneri kohalt maha сое тренерысь куштӥзы
mees jättis oma perekonna maha пиосмурт семьязэ куштӥз
jättis oma kodukoha maha вордӥськем палъёссэ кельтӥз
veski on ammu maha jäetud вуко кемалась аналтэмын ини
jätsin suitsetamise maha кысконлэсь куштӥськи
õnn on mind maha jätnud шуд монэ кельтӥз
8. (osutab kelle-mille tegutsemast, toimimast lakkama sundimisele) :
maha sõda! войнаез дугдытоно!
ülestõus suruti maha калыкӝутскемез я. восстаниез зӥбизы
9. (koos verbidega jääma v jätma: kelle-mille lahkumisel endisesse paika püsima, sinna alles) :
perekond jäi kodumaale maha семья вордӥськем палъёсаз кылиз
unustasin käekella maha мон часме вунэтӥ
jäin bussist maha автобуслэсь бере кыли
lumme jäid jäljed maha лымы вылэ пытьыос кылизы
10. (osutab millegi järgi v jäljendades tegemisele) :
kirjutas ülesande pinginaabrilt maha со задачаез бускелезлэсь гожъяз
luges paberilt maha со листокысь лыдӟиз
11. (arvelt, arvestusest ära, nimistust välja) :
riknenud kaup kanti maha сӧриськем (я. уродмем) вузэз списать каризы
ma ei tule, tõmmake mind nimekirjast maha мон уг лыкты, ӵушылэ монэ списокысь
12. (koos verbidega salgama v vaikima: olematuks, mitteesinevaks) :
ta räägib tõtt, ei salga midagi maha со шонерзэ вера, номыре но уг ваты
parem, kui me selle loo maha vaikime умойгес луоз, ми со учыр сярысь шып улӥмы ке
13. (koos verbiga saama: toime, valmis, midagi sooritanuks) :
naine sai lapsega maha кышномурт нылпи вайиз
kirjanik sai maha uue romaaniga писатель выль романзэ быдэстӥз
saime eksamiga maha ми экзаменмес сётӥмы
14. (kindlaks, otsustatuks, kokkulepituks) :
mul oli vennaga maha tehtud, et lähen tema asemel ми выныным вераськимы вал, мон со интые мыно шуыса
15. (koos verbiga kuulutama: teatavaks, eriti abiellu astumise eelteatena) :
nad kuulutati pühapäeval esimest korda [kantslist] maha арнянуналэ нырысьсэ соослэн кузпалъяськемзы сярысь веразы
16. (asjata, tulemusteta kulutatud) юнме, токма
ravimitest polnud abi, ainult hulk raha maha visatud эмъюмъёслэсь пайдаез ӧй вал, трос уксёез гинэ юнме быдтӥзы
kogu meie vaev oli maha visatud вань милям тыршеммы юнме вал

muidu <muidu adv>
1. (muul v vastasel juhul) уске, сотэк, озьытэк
hakake kohe minema, muidu jääte hiljaks мынэлэ ӝоггес, сотэк бере кылёды
räägi kõvemini, muidu ta ei kuule золгес вера, сотэк со уг кылы
sa vali sõnu, või muidu ma vihastan тон бырйы кылъёсты, уске мон вожме потто
2. (muul ajal) мукет дыръя :
ma ei näe teda muidu, kui pühapäeviti арня нуналъёсы сяна, мон сое уг адӟиськы
tuleb siis, kui tal asja on, muidu mitte кыӵе ке ужез вань ке, лыктэ, уске чик уг ветлы
3. (tavaliselt, harilikult) котьку сямен, дышем сямен, огшоры
rohkem kui muidu дышем сямлэсь тросгес
muidu nii jutukas, aga nüüd ei saa sõnagi suust котьку сямен сыӵе вераськись, нош али кылзэ но уд бералты
4. (teisiti, muul viisil) мукет сямен; (eitusega) -тэк
tööd tuleb teha, kuidas sa muidu elad! ужаны кулэ, мукет сямен кызьы улод!
ega me muidu toime tule, kui kutsume teised appi мукетъёсты юрттыны ӧтьытэк, асьмеос ужез быдэстыны ум быгатэ
kaevu ei pääse muidu kui köiega гозытэк колодчае уд сюры
5. (muus osas, muus suhtes, üldiselt) огъя (я. оглом) вераса
muidu on ta terve, ainult see vigane jalg огъя вераса, со таза, сӧсырмем пыдыз гинэ
on muidu endine, ainult pea on halliks läinud огъя вераса, со воштӥськемын ӧвӧл, йырыз гинэ пурысьтамын
põrand on veel värvida, muidu on tuba remonditud выжез буяны кулэ на, нош огъя корка тупатъямын
6. (tasuta, ilma) дунтэк
ega ma muidu ei taha, ma maksan дунтэк мынам уг поты, мон (коньдон) тыро
selliseid kingi ei taha muidu ka таӵе туфлиос мыным дунтэк но кулэ ӧвӧл
sai korraliku maja peaaegu muidu kätte ӟеч коркаез дунтэк басьтӥз шуыны луоз
7. (lihtsalt niisama) огшоры; (asjatult, niisama) юнме, токма
ma ei lähe kuhugi, jalutan muidu мон нокытчы но уг мын, калтырто гинэ
raiskasin terve päeva muidu ära быдэс нуналме юнме быдтӥ
mis sa muidu istud, koori parem kartuleid! токма пукем интые, картофка пала ай!
see on sul muidu kartus кышкамед тынад юнме
on sinu sõnade taga midagi või tahad sa mind muidu hirmutada? кылъёсад маиз ке вань-а, яке огшоры гинэ монэ кышкатыны турттӥськод-а?

mõttetu <m'õttetu m'õttetu m'õttetu[t -, m'õttetu[te m'õttetu[id adj>
1. (tähenduseta, ilma mõtteta, mõttetühi) валантэм, номырзэ валантэм
rodu mõttetuid silpe номырзэ валантэм слогъёс
mõttetu sonimine валантэм уйбыртон
2. (tarbetu, asjatu, ilma aruka mõtteta) юнме, токма, кулэтэм, пайдатэм
mõttetu ajaraiskamine юнме дырез быдтон
mõttetu jutuajamine пайдатэм вераськон

peksma <p'eks[ma p'eks[ta peksa[b p'eks[tud, p'eks[is p'eks[ke v>
1. (lööma, taguma, kloppima) жугыны, шуккыны
peksis rusikatega [vastu] ust со мыжыкеныз ӧсэ шуккылӥз
2. (peksa andma, nuhtlema) жугыны, тышканы; (vitstega, rihmaga) ньӧраны, еэн шуккылыны
peksis hobust piitsaga валэз сюлоен шуккылӥз
3. (vilja) кутсаны, кутсаськыны :
rukist peksma ӟег кутсаны
4. (südame, pulsi kohta) жугиськыны, йыгаськыны
süda peksab rõõmu pärast сюлэм шумпотэменыз йыгаське
5. kõnek (vägisi ajama, kihutama) улляны :
peksa see suli minema улля со йыртэмасез
6. kõnek (mängimise kohta: taguma) :
poisid peksid pimedani jalgpalli пиос пеймыт луытозь футбол ӵыжазы

plära <plära plära plära -, plära[de plära[sid s> (lora, jama, loba) юнме вераськон, супыльтон, зулён, чик ӧвӧлтэм, юнме кыл
see on naiste plära со кышномуртъёслэн супыльтэмзы
ära aja plära! юнме эн зульы!

ponnistama <ponnista[ma ponnista[da ponnista[b ponnista[tud v> (pingutama, punnitama) вань кужымез поттыны, вань кужмысь тыршыны, пычкиськыны,; (asjatult) юнме тыршыны
ponnistab joosta вань кужымзэ поттыса, бызе
ponnistab paar sammu teha пычкиськыса, ог кык вамыш лэсьтыны турттэ

praalima <pr'aali[ma pr'aali[da praali[b praali[tud v>
1. (hooplema) ушъяськыны, мактаськыны, данъяськыны; (kiitlema, suurustama) ушъяськыны, мактаськыны, данъяськыны :
praalib oma sidemetega кусыпъёсыныз данъяське
ära ilmaasjata praali! чик дауре эн ушъяськы!
2. (räuskama) ӵашетыны, ӵаш поттыны, куашетыны, шау карыны, шаугетыны
praalides sõideti kõrtsist kodu poole кабакысь дор пала куашетыса мынӥзы
3. (prassima, pillama) юыса я. юмшаса улыны; (pillama, raiskama) тус-тас карыны, юнме быдтыны
ei ole meil raha restoranides praalida ресторанъёстӥ ветлыны милям коньдонмы ӧвӧл

psühholoogia <psühhol'oogia psühhol'oogia psühhol'oogia[t -, psühhol'oogia[te psühhol'oogia[id s>
1. (teadus psüühikast) психологи|я
juhtimispsühholoogia кивалтон психология
lapsepsühholoogia нылпи психология
sotsiaalpsühholoogia социальной психология
ta õpib psühholoogiat со психологиез дышетэ
2. kõnek (hingelaad, hingeelu, sisemaailm, psüühika) психологи|я, сям, лулпуш дунне
lapsepsühholoogia нылпи психология

raisku <r'aisku adv>
1. (kaotsi, tühja, nurja, asjatult, tulutult) юнме, токма, дауре
aega läks asjatult raisku дыр юнме ортчиз
tal on kahju oma raisku läinud noorusest солы аслаз юнме шорысь ортчем пинал даурез жаль
2. (halvaks, kõlbmatuks, hukka, korrast ära) сӧриськем, уродмем; сисьмем, зынмем, пыкмем
raisku läinud puuvili уродмем емыш
liha läheb soolata raisku сылалтымтэ сӥль зынме (я. уродме)
sadas tihti -- hein läks raisku ӵем зоремен сэрен турын сисьмиз
3. (moraalselt allakäinuks, taunitavaks, käest ära, hukka) сӧриськем, ортчем
hea elu ajab inimesed raisku умой улонлэсь адямиос сӧрисько
poiss on raisku läinud, joob ja hulgub ringi пияш сӧриськиз, юэ, костаськыса ветлэ
täiesti raisku läinud tüdruk быдэсак сӧриськем ныл

riik <r'iik riigi r'iiki r'iiki, r'iiki[de r'iiki[sid & r'iik/e s>
1. (inimühiskonna organisatsioon) кун, государство, страна, музъем
Aasia riigid Ази кунъёс
iseseisev v sõltumatu v suveräänne riik эрикрадлыко кун
suur ja tugev v võimas riik быдӟым но кужмо кун
totalitaarne riik тоталитарной государство
tsaaririik эксэйлыко кун
tööstusriik индустриальной страна
maailmakaardile tekkis uus riik дунне картае выль кун кылдӥз
kirik lahutati riigist черкез кунлэсь люкизы
2. piltl (maailm, sfäär, valdkond usulistes kujutelmades ja laiemalt) дунне, эксэйлык
hauatagune riik сопал дунне
veealune riik ву пушкысь дунне
jumalariik Инмарлэн эксэйлыкез
linnuriik тылобурдоослэн дуннезы
taimeriik будосъёслэн дуннезы
3. biol (kõrgeim üksus elusa looduse süstemaatikas) улон
loomariik пӧйшуръёслэн улонзы
taimeriik будосъёслэн дуннезы
Liitsõnad
riigi+
riigikeel кун кыл
riigilipp куншет
riigipüha кун праздник

ruum <r'uum ruumi r'uumi r'uumi, r'uumi[de r'uumi[sid & r'uum/e s>
1. (see kolmemõõtmeline ja lõputu, kus kõik eksisteeriv paikneb ja toimub) инты, дунне
planeetidevaheline ruum astr инсьӧр муос вискысь инты
maailmaruum дунне
2. (hoone, ehitise, sõiduki vms sisemus v selle osa) висъет, бӧлет, комната
madal ruum лапег висъет
valgustatud ruum югыт комната
kõrvalruum вӧзысь висъет
puhkeruum шутэтскон висъет
tööruum ужан бӧлет
3. (mahtumiseks piisav v vajalik vaba koht) инты
võtke end koomale, mul ei ole siin ruumi сопалагес кариське ай, мыным инты уг тырмы
siin on vaba ruumi laialt татын трос буш инты
4. kõnek (ruumimeeter) квадрат метр
kaks ruumi puid кык квадрат метр уг тырмы

tants <t'ants tantsu t'antsu t'antsu, t'antsu[de t'antsu[sid & t'ants/e s>
1. (tantsimine) эктон :
jalad läksid ise tantsule пыдъёс асьсэос эктыны потӥзы
2. (see, mida tantsitakse, selle kunstiliigi teos v pala, vastav muusika) эктон
rühm õppis mitmesuguste rahvaste tantse группа пӧртэм калыкъёслэсь эктонъёссэс дышетӥз
3. piltl (mitmesuguse intensiivse tegevuse kohta: sekeldused, askeldused) юнме ӵашатон-куашетон, сурым поттон; (taplus, võitlus) жугиськон
Liitsõnad
tantsu+
tantsujuht эктонъя кивалтӥсь
tantsumuusika эктон гур
tantsupidu эктон ӝыт;
tantsuring эктонъя кружок;
tantsusamm эктон вамыш, па
tantsuvõistlus эктонъя ӵошатскон

tarbetu <t'arbetu t'arbetu t'arbetu[t -, t'arbetu[te t'arbetu[id adj> (otstarbetu, mittevajalik, ülearune, asjatu, kasutu) кулэтэм, пайдатэм, токма, юнме
tarbetu koli кулэтэм котыр
tarbetud jõupingutused юнме тыршонъёс

totrus <t'otrus t'otruse t'otrus[t t'otrus[se, t'otrus[te t'otrus/i & t'otruse[id s>
1. шузи, визьтэм
olukorra totrus югдурлэн шузи луэмез
tegi seda vanaduse totrusest кыдыз бертэмен сэрен со сое лэсьтӥз
2. (totter tegu, jutt, olukord vms, tobedus, rumalus) шузи, номырлы лэсянтэм, юнме шорысь, кулэтэм маке
räägib totrusi v totruseid кулэтэм макеез вера

tühi <tühi tühja t'ühja t'ühja, t'ühja[de t'ühja[sid & t'ühj/e adj, s>
1. adj буш
pooltühi ӝыныё буш
tühi lehekülg чылкыт кагаз бам
tühi vihik чылкыт тетрадь
tühi maja буш корка
tühjaks jääma буш кыльыны
jõi pitsi põhjani tühjaks чаркаез пыдэсозяз бушатӥ
vagun on tühjaks laaditud вагон буш луытозяз ӝоктэмын
külad on tühjaks jäänud гуртъёс буш кылемын
2. adj (asjatu, tarbetu, mõttetu, ilmaaegne, sügavama sisuta, tähtsusetu) буш, юнме
tühjad lubadused буш оскытонъёс
tühjad lootused буш осконъёс
ära näe tühja vaeva! юнме эн курадӟы!
3. s (miski v keegi asjatu, tarbetu, tühine, eimiski) буш, бушлык
küsib v pärib igasugu tühja оломар но бушез сярысь юалляське
4. s (vanapagan, vanatühi) лешак
et tühi sind võtaks! лешак басьтон тон!
5. s (vaesus, puudus) ёрмон, начар улон
Liitsõnad
tühi+
tühiasi буш маке

vaateväli <+väli välja v'älja v'älja, v'älja[de v'älja[sid & v'älj/u s>
1. (silmaga haaratav ala) адскись дунне, син азь; piltl (silmapiir) инвис
mäelt avanev vaateväli гурезь йылысен усьтӥськись дунне
sõidukijuhi vaateväli peab olema vaba шоферлэн син азьыз возъямтэ луыны кулэ
olime vastase vaateväljas ми тушмонлы адӟымон вал
ta kadus mu vaateväljalt v vaateväljast со мынам син азьысьтым ышиз
vaateväljale ilmus uus pärija выль кылёсбур басьтӥсь потӥз
2. piltl (vaatluse all olev ainevaldkond, probleemistik) син азь
kirjaniku vaateväljas on tänapäeva aktuaalsed probleemid гожъясьчилэн син азяз туала туннэлыко проблемаос

vald <v'ald valla v'alda v'alda, v'alda[de v'alda[sid & v'ald/u s>
1. (territoriaalne haldusüksus) волость, ёрос, улос, улосвыл
koduvald дор улос
Albu vald Альбу ёрос
valla rahvas ёрос калык
valla volikogu ёрос кивалтэт
kaks valda ühinesid кык ёрос огазеяськиз
käis vallas asju ajamas kõnek ёрос центре ужъёссэ ужаны ветлӥз
teda tunneb terve vald kõnek сое быдэс ёрос тодэ
2. (ala, valdkond) удыс, дунне
kunstivald искусство удыс
tundevald шӧдонъёслэн дуннезы
viimased saavutused teaduse vallas тодос удысын берлоосыз вормонъёс
teda huvitavad kirjutised teatrikunsti vallast солы театр удысысь гожтосъёс тунсыко пото
3. piltl (keskkond, sfäär) дунне, музъем
pakaste ja tuulte vald кузьытъёслэн но тӧлъёслэн музъемзы
surnute vald кулэмъёслэн дуннезы
4. (võimus) :
sa viibid oma unistuste vallas тон лемлет малпанъёсыдлэн киязы улӥськод
mäed olid äikese vallas гурезьёс гудыри киын вал
Liitsõnad
valla+
vallaametnik ёрос кивалтэтын ужась
vallaisad kõnek ёрослэн йыръёсыз
vallakirjutaja aj волостной гожъяськись
vallakohus aj волостной суд
vallakool aj волостной школа
vallamaja ёрос кивалтэтлэн юртэз
vallamaks волостной выт
vallaomavalitsus ёрос кивалтэт
vallarahvas ёрос калык
vallasekretär волостной секретарь
vallatalitaja van волостной йыр
vallavalitsus ёрос кивалтэт
vallavolikogu ёрос кенеш


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur