[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

globaalne <glob'aalne glob'aalse glob'aalse[t -, glob'aalse[te glob'aalse[id adj> глобальной, дунне
globaalsed probleemid глобальной (я. дунне) проблемаос
globaalne raadioside глобальной (я. дунне) радио герд

ilm2 <'ilm ilma 'ilma 'ilma, 'ilma[de 'ilma[sid & 'ilm/u s> (maailm) дунне
maine ilm югыт дунне, улон дунне
inimese vaimne ilm адямилэн пуш дуннеез
siseilm пуш дунне
spordiilm спортлэн дуннеез
teaduseilm тодос дунне
tundeilm шӧдон дунне
ilmas juhtub mõndagi дуннеын олома но луэ
ilma naeruks saama калык азьын сереме шедьыны
ilm on hukas дунне берыктӥськиз
lapsed läksid laia ilma нылпиос дуннетӥ пазьгиськизы
ega raha ilmast otsas pole! коньдон дунне вылын ӧз быры ук!
pole vaja kogu ilmale kuulutada быдэс дуннелы супыльтыны кулэ ӧвӧл
mööda laia ilma rändama югыт дуннеетӥ костаськыны

kaar <k'aar kaare k'aar[t k'aar[de, kaar[te k'aar[i s>
1. куасалтэм я. куасалскем; кожон; котыртон; буко; (võlv) куасалтэм я. куасалскем; кожон; котыртон; буко; (kumerusega kulgemistee) куасалтэм я. куасалскем; кожон; котыртон; буко
sillakaar ehit выж буко
jõgi teeb kaare шур кожон лэсьтэ я. кожыса мынэ
ohtlikust paigast mindi kauges kaares mööda кышкыт интыез кыдёкетӥ котыртыса кошкизы
vesi pritsis laias kaares ву пасьтыны пазьгиськиз
2. mer (laeva ribi) шпангоут, вулэйкылэн дурыз
paadikaar пыжлэн дурыз
3. (ilmakaar) дунне кун; (suund) дунне пал
idakaar шундыӝужан пал
lõunakaar лымшор пал
läänekaar шундыпуксён пал
põhjakaar уй пал
rahvast tuli igast kaarest калык котькуд палась вуиз
kust kaarest on täna tuul? кудпалась туннэ тӧл?
4. (niiduesi) турнан чур; (heinakaar) валок, турын люк
lai kaar паськыт турнан чур
niidukaar турнан чур
kaari kokku riisuma турын люкъёс мажсаны (я. лэсьтыны)

maailm <+'ilm ilma 'ilma 'ilma, 'ilma[de 'ilma[sid & 'ilm/u s>
1. (kogu olemasolev mateeria, universum v selle osa) дунне, югыт дунне, улон дунне
maailm on lõputu ajas ja ruumis дунне дырын но пространствоын пумтэм-йылтэм
universumi maailmad Вселеннойлэн дуннеосыз
2. (maakera koos kõige sellel eksisteerivaga, Maa piirkond) дунне, югыт дунне, улон дунне, музъем
tsiviliseeritud maailm цивилизованной дунне
Vana Maailm Вуж Дунне
Uus Maailm Выль Дунне
maailma maad дуннеысь кунъёс
maailma rahvastik дуннеысь калык
maailma taimestik дуннеысь будосъёс
maailmas elab kuus miljardit inimest дуннеын куать миллиард адями улэ
reisib mööda maailma ringi дуннетӥ мынэ-ветлэ
see teade levis kõikjal maailmas v üle kogu maailma со ивор быдэс дуннее вӧлмиз
järgnen talle kas või maailma otsa со сьӧры дунне пуме но мыно
arvas, et nüüd on maailma lõpp käes малпаз, дуннелэн пумыз вуиз ини шуыса
maailm on hukka läinud дунне берыктӥськиз
tahaks maailma näha дуннеез адӟем потэ вал
päike paistab, maailm on kaunis шунды пиштэ, дунне чебер
see on maailma parim raamat та книга дуннеысь тужгес но умоез
3. (keskkond, miljöö, maailma rahvas, üldsus, mingil ühisel alusel moodustuv ühiskond v [inimeste] rühm, vaimse elu ring) дунне
katoliiklik maailm католической дунне
ingliskeelne maailm англи кылъем дунне
antiikmaailm античной дунне
inimmaailm адями дунне
luulemaailm поэзилэн дуннеез
rahamaailm коньдон дунне
spordimaailm спорт дунне
teadusemaailm тодос дунне
teatrimaailm театр дунне
vaimumaailm духовной дунне
ärimaailm ужбергатон дунне
lapse maailm нылпилэн дуннеез
taimede maailm будосъёслэн дуннезы
kurjategijate maailm йыруж лэсьтӥсьёслэн дуннезы
raamatute maailm книгаослэн дуннезы
kunstniku sisemine maailm суредасьлэн пуш дуннеез
kogu maailm jälgis esimest kosmoselendu быдэс дунне учкиз нырысетӥ космической лобӟемез
me oleme nii erinevad, elame eri maailma[de]s ми сыӵе пӧртэмесь, улӥськомы пӧртэм дуннеосын
maailma ees olen ma süüdlane дунне азьын мон янгыш
4. (ainult nominatiivis) kõnek (suur hulk, väga, ilmatu palju) туж трос (я. уно), укыр трос (я. уно), лачак
aega on rongini [veel] maailm поезд дорозь дыр трос на
aitab koorimisest, kartuleid juba maailm паланы кулэ ӧвӧл ини, картошка лачак
meil on neli tuba, ruumi maailm милям ньыль комнатамы, интымы лачак
õiendamist oli selle asjaga [terve] maailm со ужен укыр трос выронэз вал
rahvast oli juba maailm koos туж трос калык люкаськемын вал ини
Liitsõnad
maa+ilma+
maailmajagu континент
maailmareis дунне котыр ветлон

psühholoogia <psühhol'oogia psühhol'oogia psühhol'oogia[t -, psühhol'oogia[te psühhol'oogia[id s>
1. (teadus psüühikast) психологи|я
juhtimispsühholoogia кивалтон психология
lapsepsühholoogia нылпи психология
sotsiaalpsühholoogia социальной психология
ta õpib psühholoogiat со психологиез дышетэ
2. kõnek (hingelaad, hingeelu, sisemaailm, psüühika) психологи|я, сям, лулпуш дунне
lapsepsühholoogia нылпи психология

riik <r'iik riigi r'iiki r'iiki, r'iiki[de r'iiki[sid & r'iik/e s>
1. (inimühiskonna organisatsioon) кун, государство, страна, музъем
Aasia riigid Ази кунъёс
iseseisev v sõltumatu v suveräänne riik эрикрадлыко кун
suur ja tugev v võimas riik быдӟым но кужмо кун
totalitaarne riik тоталитарной государство
tsaaririik эксэйлыко кун
tööstusriik индустриальной страна
maailmakaardile tekkis uus riik дунне картае выль кун кылдӥз
kirik lahutati riigist черкез кунлэсь люкизы
2. piltl (maailm, sfäär, valdkond usulistes kujutelmades ja laiemalt) дунне, эксэйлык
hauatagune riik сопал дунне
veealune riik ву пушкысь дунне
jumalariik Инмарлэн эксэйлыкез
linnuriik тылобурдоослэн дуннезы
taimeriik будосъёслэн дуннезы
3. biol (kõrgeim üksus elusa looduse süstemaatikas) улон
loomariik пӧйшуръёслэн улонзы
taimeriik будосъёслэн дуннезы
Liitsõnad
riigi+
riigikeel кун кыл
riigilipp куншет
riigipüha кун праздник

ruum <r'uum ruumi r'uumi r'uumi, r'uumi[de r'uumi[sid & r'uum/e s>
1. (see kolmemõõtmeline ja lõputu, kus kõik eksisteeriv paikneb ja toimub) инты, дунне
planeetidevaheline ruum astr инсьӧр муос вискысь инты
maailmaruum дунне
2. (hoone, ehitise, sõiduki vms sisemus v selle osa) висъет, бӧлет, комната
madal ruum лапег висъет
valgustatud ruum югыт комната
kõrvalruum вӧзысь висъет
puhkeruum шутэтскон висъет
tööruum ужан бӧлет
3. (mahtumiseks piisav v vajalik vaba koht) инты
võtke end koomale, mul ei ole siin ruumi сопалагес кариське ай, мыным инты уг тырмы
siin on vaba ruumi laialt татын трос буш инты
4. kõnek (ruumimeeter) квадрат метр
kaks ruumi puid кык квадрат метр уг тырмы

vaateväli <+väli välja v'älja v'älja, v'älja[de v'älja[sid & v'älj/u s>
1. (silmaga haaratav ala) адскись дунне, син азь; piltl (silmapiir) инвис
mäelt avanev vaateväli гурезь йылысен усьтӥськись дунне
sõidukijuhi vaateväli peab olema vaba шоферлэн син азьыз возъямтэ луыны кулэ
olime vastase vaateväljas ми тушмонлы адӟымон вал
ta kadus mu vaateväljalt v vaateväljast со мынам син азьысьтым ышиз
vaateväljale ilmus uus pärija выль кылёсбур басьтӥсь потӥз
2. piltl (vaatluse all olev ainevaldkond, probleemistik) син азь
kirjaniku vaateväljas on tänapäeva aktuaalsed probleemid гожъясьчилэн син азяз туала туннэлыко проблемаос

vald <v'ald valla v'alda v'alda, v'alda[de v'alda[sid & v'ald/u s>
1. (territoriaalne haldusüksus) волость, ёрос, улос, улосвыл
koduvald дор улос
Albu vald Альбу ёрос
valla rahvas ёрос калык
valla volikogu ёрос кивалтэт
kaks valda ühinesid кык ёрос огазеяськиз
käis vallas asju ajamas kõnek ёрос центре ужъёссэ ужаны ветлӥз
teda tunneb terve vald kõnek сое быдэс ёрос тодэ
2. (ala, valdkond) удыс, дунне
kunstivald искусство удыс
tundevald шӧдонъёслэн дуннезы
viimased saavutused teaduse vallas тодос удысын берлоосыз вормонъёс
teda huvitavad kirjutised teatrikunsti vallast солы театр удысысь гожтосъёс тунсыко пото
3. piltl (keskkond, sfäär) дунне, музъем
pakaste ja tuulte vald кузьытъёслэн но тӧлъёслэн музъемзы
surnute vald кулэмъёслэн дуннезы
4. (võimus) :
sa viibid oma unistuste vallas тон лемлет малпанъёсыдлэн киязы улӥськод
mäed olid äikese vallas гурезьёс гудыри киын вал
Liitsõnad
valla+
vallaametnik ёрос кивалтэтын ужась
vallaisad kõnek ёрослэн йыръёсыз
vallakirjutaja aj волостной гожъяськись
vallakohus aj волостной суд
vallakool aj волостной школа
vallamaja ёрос кивалтэтлэн юртэз
vallamaks волостной выт
vallaomavalitsus ёрос кивалтэт
vallarahvas ёрос калык
vallasekretär волостной секретарь
vallatalitaja van волостной йыр
vallavalitsus ёрос кивалтэт
vallavolikogu ёрос кенеш


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur