[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 15 artiklit

alt2 <'alt postp, prep, adv> vt ka all, alla
1. postp [gen] (millest-kellest altpoolt, madalamalt, kaetud, varjatud olekust välja, hõivatud, hõlmatud olekust ära) улысь, -сь, сьӧрысь, ултӥ, -тӥ, -тӥз, (маке) вылысь, улэ
laua alt ӝӧк улысь
kuuri alt лапас улысь
käe alt kinni hoidma китӥз кутыны
südame alt valutab сюлэм ултӥ висе
pind kadus jalge alt музъем пыд улысь ышиз
võtsin pliidi alt tuha välja гурысь пеньзэ октӥ
mulla alt välja kaevama музъемысь я. музъем улысь копаны
kerkis esile nagu maa alt музъем улысь потэм кадь кылдӥз
kuu tuli pilve alt välja пилем сьӧрысь толэзь потӥз
võtsin raamatu padja alt миндэр улысь книгаез поттӥ я. басьтӥ
puges teki alt välja шобрет улысь потӥз
ruumid said näituse alt vabaks адӟытон улэ басьтэм комнатаос бушазы
2. postp [gen] (mille juurest, lähedalt) дорысь, дортӥ, вӧзысь, вӧзтӥ, улысен, дорысен, сьӧры
poiss tuli akna alt ära пияш укно дорысь я. улысь кошкиз
maantee läheb ukse alt mööda шоссе капка дортӥ ик ортче
oja algas mäeveeru alt allikast ошмес гурезь бамал улысен кутске
vaenlane taganes linna alt тушмон кар сьӧры чигназ
3. postp [gen] (tegevus- v mõjupiirkonnast ära) (кин я. ма) улысь потыны я. мозмыны
{kelle} mõju alt vabanema (кинлэн ) влияниез улысь я. влияниысьтыз потыны
aresti v vahi alt lahti saama v vabanema арест улысь мозмыны
ikke alt pääsema зӥбет улысь мозмыны
kahtluse alt pääsema подозрение улысь мозмыны
asutus läks ühe ministeeriumi alt teise alla ужъюрт мукет министерство ки улэ кошкиз
tema käe alt on tulnud andekaid muusikuid солэн ки улысьтыз туж быгатӥсь крезьгурчиос кылдӥзы
tema sõrmede alt voogasid helid солэн чиньы улъёсысьтыз крезьгур куараос кылӥськизы
pilt tuli otse maalija pintsli alt картина суредасьлэн меӵак ки улаз вордӥськиз
4. postp [gen] (rubriigile, kategooriale osutamisel) -ысь, -ъя
selle kohta vaata paragrahv nelja alt со сярысь ньылетӥ параграфысь учкы
teavet leiate vastavate märksõnade alt информациез шедьтыны луэ кулэ луись кылъя
5. postp [gen] (vaatenurga v aspekti märkimisel) -ын, -ен, -эн
ettepanekule uue nurga alt vaatama дэмлан-ӵектон шоры выль синмын учкыны
{mida} mitme nurga alt kaaluma (ма) шоры учкемъёсты пыр-поч эскерыны
küsimusele läheneti täiesti uue nurga alt юан шоры чылкак выль синмын ычкыны
6. prep [gen] murd (alla) -озь, -ёзь, -гес, -гем
alt neljakümne mehed ньыльдон аресозь пиосмуртъёс
alt viiesaja krooni seda pilti ei saa витьтон кроналэсь ӧжытгес я. дунтэмгес та суред уг сылы
kohal oli alt veerandi ühingu liikmeist интыын огазеяськонысь одӥг куиньмос ёзчиосыз сяна ӧй вал
7. adv (altpoolt, madalamalt) улысен (учкыса), -лэсь, -лэн
alt üles vaatama улысен вылэ учкыса
soe õhk tõuseb alt üles шуныт омыр улысен вылэ тубе
puutüved olid alt tumedad писпу дӥньёс улысен пеймытэсь адско
autol võeti ratas alt машиналэсь колёсаоссэ лушкаллям
kastil tuli põhi alt яшшиклэн пыдэсыз куашкам
libe jää nagu niitis jalad alt йӧвалеглэсь пыдъёс ликыр-ликыр луо я. юскисько
tüdruk võttis uisud alt нылаш конькиоссэ кылиз, нылаш конькиосызлэсь мозмытскиз
taime lehed on alt karedad будос куаръёслэн улъёссы шакыресэсь

andestama <andesta[ma andesta[da andesta[b andesta[tud v> простить карыны, вожзэ ваёнтэм вылысь курыны
solvangut andestama кӧтӝожез простить карыны
eksimust andestama янгышам понна простить карыны
naine andestas mehele tema nõrkuse кышномурт картэзлэсь ляблксэ простить кариз
neid kuritegusid ei saa andestada со йыртэмасьёсты простить карыны уг яра
andestage tülitamise pärast сюлмаськытэме понна вождэс эн вае
andestage, kus siin on lähim apteek? вождэс эн вае, кытын татын матысь аптека?

andma <'and[ma 'and[a anna[b 'an[tud, 'and[is 'and[ke v>
1. (ulatama) сётыны, сётъяны
diplomeid ja aukirju kätte andma диплом но сӥё-дано грамотаоз сётыны
lapsele rinda andma нунылы гадез сётыны
anna mulle raamat сёт (я. вай) мыным книгаез
anna käsi, ma aitan su üles сёт (я. вай) кидэ, мон тыныд султыны юртто
tuletikke ei tohi anda laste kätte нылпи киосы шырпуосты уг яра сётъяны
direktor teretas kõiki kätt andes директор ваньзылы кизэ сётъяз
anna poisile süüa сёт пияшлы сиён
anna mulle ka maitsta сёт (я. вай) мыным но шӧмъяны (я. веръяны)
haigele antakse ravimeid висисьлы эмъюмъёс сётъяло
2. (loovutama) сётыны, сётӥськыны
jootraha andma чаевойёс сётыны
almust v armuandi andma кураськисьлы (я. ёрмисьлы) сётыны
verd andma вир сётыны
oma panust andma ас понондэ поныны (я. сётыны)
võlgu andma пенэмен сётыны
üürile andma арендае сётыны
laenuks andma пунэмен сётыны
altkäemaksu andma лушкем коньдон сётыны
nekrutiks andma рекрутэ сётыны
kohtu alla andma судэ сётыны
end saatuse hooleks v hoolde andma адӟонлэн киосаз сётӥськыны
isa annab või viimase hinge tagant атай берпуметӥзэ сётыны дась
nad andsid oma elu isamaa eest piltl соос улонзэс атай музъем понна сётӥзы
kellele on palju antud, sellelt ka palju nõutakse кинлы трос сётӥське, солэсь трос куро
vend on enda jäägitult muusikale andnud агае (я. выны) быдэсак крезьгурлы сётӥськиз
andsin talle oma mantli selga мон солы пальтоме дӥсяны сётӥ
ma ei annaks selle eest kopikatki мо та понна одӥг коньы но ӧй сётысал
anna mulle homseni kümme krooni сёт (я. вай) мыным ӵуказеозь дас крона
andsime pakid hoiule котырмес камера хранение сётӥмы
andis oma tütre mulle naiseks со ас нылзэ мыным кышнолы сётӥзы
poiss anti lastekodusse пичи пиез детдоме сётӥзы
vaenlase sõdurid andsid end vangi тушмон солдатъёс пленэ сётӥ
lapsed anti vanaema hoole alla нылпиосты песянайзылэн сюдэм-вордэм улсаз сётӥзы
mis meile homseks õppida anti? мар асьмелы ӵуказелы сётӥзы
andsime raamatu trükki книгамес печатланы сётӥзы
andsin kella parandusse v parandada часме тупатонэ сётӥ
uus tehas anti käiku выль завод ужаны кутскиз
maja antakse ekspluatatsiooni aasta lõpuks коркаез эксплуатацилы арлэн пумаз сётозы
3. (saada võimaldama, osaks saada laskma) сётыны, кутыны
ulualust andma дугдылон (я. шутэтскон) инты сётыны
peavarju andma ватскон инты сётыны
öömaja andma изён инты сётыны
tööd andma уж сётыны
abi andma юрттэт сётыны
kannatanule esmaabi andma сӧсырмемлы эмтодос юрттэт сётыны
armu andma жаляны
teada andma тодытыны, ивортыны, ивор сётыны
hirm ei andnud mulle kuskil asu кӧшкемаса мон аслым инты ӧй шедьтылы
see mõte ei anna mulle ööl ega päeval rahu та малпан уй но, нунал сюлмаськытэ монэ
töö ei anna mahti kinnogi minna уж киное но мыныны уг сёты
pisaratele voli andma синкылиослы эрик сётыны, бӧрдыны кутскыны
mulle anti koosolekul sõna кенешын мыным кыл сётӥзы
andke õpilasele võimalus end parandada ассэ тупатон понна, дышетскисьлы луонлык сётэ(лэ)
annaks jumal, et kõik hästi läheks Инмар сётӥз ке, ваньмыз умой луоз
4. (karistusena, ergutusena osaks saada laskma) (к-сь жугон я. дышетон вылысь маке) сётыны
poisile vitsa v vitsu andma пичи пияшез ньӧраны (я. ньӧрен жугыны)
hobusele piitsa andma валэз сюлоен улляны
talle kuluks anda hea nahatäis сое умой-умой ньӧрано (я. ньӧрын жугоно) вал
mitu aastat talle varguse eest anti? кӧня ар солы лушкаськемез понна сётӥзы?
talle anti doktorikraad солы докторъя степень сётӥзы
baleriinile anti rahvakunstniku aunimetus белериналы сӥё-дано ним сётӥзы
pojale anti nimeks Jüri пияшлы Юра ним сётӥзы
andis gaasi ja kihutas mööda газзэ зӥбыса со ӝог ширтыса ортчиз
5. (laskma, võimalik olema) луонлык сётыны, луыны, луонозэ лэсьтыны
see asi annab [end] korraldada v seada та ужез тупатоно луоно на
isaga annab rääkida атаен вераськыны луоно
tegime kõik, mis teha andis ваньзэ лэсьтӥмы, мар карыны луэ вал
päästke, mis päästa annab уте, мае утьыны луэ
kui ilm annab, jätkatakse võistlust куазь тупатскиз ке, нюръяськонъёс азьланьскозы
see sõna ei anna kuidagi riimida та кыллы нокызьы но уг луы рифма шедьтыны
sõrmed ei anna kuidagi kõverduma чиньыосты нокызьы но куасалтыны уг луы, чиньыос малы ке уг куасалско
käed-jalad annavad liikuma суйёс-пыдъёс вырыны сёто
6. (tekitama, esile kutsuma, põhjustama) сётыны, сётъяны
põhjust andma муг сётыны
kõneainet andma вераськонъёслы муг сётыны
lootust andma оскон сётыны
starti andma старт сётыны
see annab alust kahelda талы шуг оскыны
läbirääkimised ei andnud tulemusi переговоръёс нокыӵе результат ӧз сётэ
vedur annab vilet паровоз сигнал сётэ
auto annab signaali машина сигнал сётэ
öösel anti häire уйин тревога сётӥзы
7. (endast eraldades) :
padi annab sulgi миндэрысь мамыкъёсыз пото
kasukas annab karvu пасьлэн (я. шубалэн) гонэз усе
riie annab värvi дӥсь бездэ
8. (tootma, produtseerima) сётыны, поттыны, дасяны
saaki andma ю-нянь сётыны
lehm annab piima скал йӧл сётэ
lambad annavad villa ыжъёс го сёто
elektrijaam hakkas voolu andma электростаници(я) тыл сётыны кутскиз
uus tehas annab juba toodangut выль завод вуз поттэ ини
tehnikum annab põllumajandusspetsialiste техникумын гурт возёсъя ӧнерчиосты дасяло
9. (teatavaks tegema, teatama) сётыны, сётъяны, сётъялляны
juhtnööre andma косонъёс сётъяны
õpetusi andma визь-нод сётылыны, дышетылыны
nõu andma кенеш сётъяны
[oma] nõusolekut andma соглаш луэмдэ сётыны (я. вераны)
luba andma лэзьыны
hinnangut andma дунъет сётыны, дунъяны
tõotust v vannet andma кыл сётыны
{kellele} märku andma (кинлы ке) тодмет (я. пус) сётыны
kujutlust andma (маке с-сь) валатон сётыны
informatsiooni andma ивортодэт сётыны
tunnistajad annavad seletusi адӟисьёс показаниос сёто
sellele küsimusele ei oska ma vastust anda та юанлы мон уг быгатӥськы ответ сётыны
vend ei andnud endast tükk aega elumärki агае (я. выны) кема ӵоже ачиз сярысь ӧз ивортылы (я. ивор ӧз сётъялля)
seda sõna pole sõnaraamatus antud та кыл кылсузьетын сётымтэ (я. сётэмын ӧвӧл)
sündmustik on antud mõnel ainsal leheküljel учыр сярысь кӧня ке бамын гинэ сётэмын (я. гожтэмын)
ülesandes oli antud kolmnurga alus ja kõrgus ужын треугольниклэн дӥньыз но ӝуждалаез гинэ сётэмын
10. kõnek (lööma, virutama, tulistama) сётыны
lapsele laksu andma нылпилы чабкос сётыны
vastu kõrvu andma пельдӥняз сётыны (я. вуттыны)
võmmu kuklasse andma (кинлэн ке) йыртышказ сётыны, (кинлэн ке) йырбераз сальыны
anna talle nii, et teab сёт (я. шуккы) солы озьы, мед тодоз шуыса
ma sulle annan! мон тонэ дышето ай!
vaenlasele anti tuld тушмонэз тылын пумитазы, тушмонэз ыбылыны кутскизы
11. (korraldama, pakkuma, õpetama) сётыны, сётъяны; (sooritama, tegema) лэсьтыны
eksameid ja arvestusi andma экзаменъёсты но зачётъёсты сётыны
president andis dinee kõrgete külaliste auks азьмурт сӥё-дано куноосыз понна обед сётӥз
koor andis kontserdi хор концерт сётӥз
direktor andis dokumendile allkirja директор ужкагаз вылэ гожтӥськиз (я. кизэ нюртӥз)
eratunde andma частной урокъёс сётъяны
õde annab kuuendas klassis matemaatikat апае (я. сузэре) куатетӥ классын математикаез нуэ
12. (omistama) висъяны, сётӥськыны, сётэмын луыны
{millele} suurt tähtsust andma (малы ке) бадӟым саклык висъяны
sõnadele suuremat kaalu andma кылъёслы бадӟым саклык висъяны
ei oska sellele kõigele nime anda уг быгатӥськы, ваньмызлы ним сётыны, уг быгатӥськы ваньзэ валэктыны
välimuse järgi võiks talle anda nelikümmend aastat вылтусызъя солы ньылдон аръёс пала сётыны луэ
üle kolmekümne aasta talle ei annaks солы куамынлэсь ятыр ӧй сётысал
13. (pingutust, jõudu, vaeva, aega nõudma) :
nii raske kott, et annab kahe mehega tõsta сыӵе секыт мешок, эсьмаса кык вргоронъёс но ӝутыны уг быгато (я. уг вормо)
koorem on raske, vaevalt annab hobusel vedada воз туж секыт, вал сое мырдэм кыске
puu on nii jäme, et annab kahel mehel ümbert kinni võtta писпу сыӵе паськыт, сое кык пиосмуртъёс но ӟыгыртыны уг быгато
sellist meistrimeest annab tikutulega otsida сыӵе быгатӥсез нуназе куазен тылын но уд шедьты
lõpuks ometi, küll andis oodata мырдэм-мырдэм вуиз, лэся
seda reisi annab mul mäletada та ветлэммы кемалы тодын возиськоз

hauakivi <+kivi kivi kivi k'ivvi, kivi[de kivi[sid & kiv/e s> шайгу вылысь из

järeleksam <+'eksam 'eksami 'eksami[t -, 'eksami[te 'eksame[id s> экзаменэз вылысь (я. нош ик) сётон
järeleksam matemaatikas математикая экзаменэз выльысь сётон
järeleksamit tegema v sooritama экзаменэз вылысь сётыны

järelmaks <+m'aks maksu m'aksu m'aksu, m'aksu[de m'aksu[sid & m'aks/e s> берло (я. ӧжытэн) тырон вылысь тырон, кӧня ке пичи люкетлы люкем тырон
järelmaksuga ostma берло тырон вылысь басьтыны
järelmaksuga müüma берло тырон вылысь вузаны
järelmaksuga müük берло (я. ӧжытэн) тырон вылысь вузан

kaljujoonis <+joonis joonise joonis[t -, joonis[te joonise[id s> arheol из гурезь вылысь (я. скала) суред

keel <k'eel keele k'eel[t k'eel[de, keel[te k'eel[i s>
1. (elund, lihasaadus) кыл
punane keel горд кыл
kare keel ӵаштырес кыл
inimese keel адямилэн кылыз
lehma keel скаллэн кылыз
maol on kaheharuline keel кыйлэн кылыз вайяськемын
keelt suust välja ajama кылэз ымысь поттыны
keelt näitama кылэз возьматыны
keelega üle margi tõmbama маркаез кылын нюлыштыны
keelt katki v keelde hammustama кылэз куртчыны
keelt ära kõrvetama v põletama {millega} кылэз сутыны
{kellel} on keel ripakil v suust väljas кылыз ошиськемын
menüüs on keel hernestega менюын кыл кӧжыен
2. (suhtlusvahend, väljendusviis) кыл
eesti keel эстон кыл
ladina keel латин кыл
vanakreeka keel вашкала грек кыл
soome-ugri keeled финн-угор кылъёс
elavad keeled улэп кылъёс
klassikalised keeled классической кылъёс
surnud keeled бырем кылъёс
vanad keeled вашкала кылъёс
loomulik keel кылдытымтэ кыл
ilmekas v kujundirohke v kujundlik v väljendusrikas keel кылсуредъёсын узыр кыл
lihvitud keel волятэм кыл
mahlakas keel жалем кыл
meloodiline keel крезьгуро кыл
vigane keel янгышъёсын кыл
abikeel юрттӥсь кыл
ajakirjanduskeel журналистика кыл
ajalehekeel газет кыл
aluskeel дӥнькыл
ametikeel ужан кыл
argikeel нуналлы быдэ кыл
deskriptorkeel info дескриптор кыл
infootsikeel info ивор утчан кыл
kirjakeel гожъяськон кыл
kultuurkeel культура кыл
kõnekeel вераськон кыл
lastekeel нылпи вераськон кыл
luulekeel кылбур кыл
maailmakeel дунне кыл
nüüdiskeel туала кыл
oskuskeel ӧнер кыл
piiblikeel Библия кыл
päringukeel info курон кыл
rahvakeel калык кыл
rahvuskeel йӧскалык кыл
riigikeel кун кыл
salakeel лушкем кыл
segakeel сураськем кыл
sisendkeel info пырон кыл
sugulaskeel ӵыжы-выжы кыл
tarbekeel, tavakeel нуналлы быдэ вераськон кыл
teaduskeel тодос кыл
tehiskeel кылдытэм кыл
tulemkeel info мерет кыл
tulevikukeel вуоно дырлэн кылыз
tänapäevakeel туала кыл
tänavakeel ульча кыл
töökeel ужан кыл
vahendajakeel keel кусып кыл
vargakeel лушкаськисьёслэн кылзы
viipekeel ки кыл
võõrkeel кунсьӧр кыл
väikekeel пичи кыл
keele teke ja areng кылъёслэн кылдэмзы но азинскемзы
keele grammatiline ehitus кыллэн кылрадъян пуштусэз
keele struktuur кыллэн пуштусэз
keele rikastamine кылэз узырмытон
värvide keel буёлъёслэн кылзы
helide keel куараослэн кылзы
keeli õppima кылъёсты дышетыны
prantsuse keelt oskama француз кылэз тодыны
saksa keelt purssima немец кылын бӧтьыртыны
keelt risustama кылэз кыжмытыны
keelt ära õppima кылэз дышетыны
eesti keelest vene keelde tõlkima эстон кылысь ӟуч кылэ берыктыны
vigast soome keelt rääkima суоми кылын янгышъёсын вераськыны
mis keeles te esinete? кыӵе кылын тӥ вераськоды?
ta räägib vabalt saksa keelt со немец кылын я. сямен каньылэн вераське
tal on inglise keel suus, ta valdab vabalt inglise keelt со англи кылэз тодэ я. кылын вераське
poiss ütles midagi oma keeli пияш анай кылыныз мар ке но вераз
3. (miski keelt meenutav) :
tulekeel тыллэн кылыз
saapa keel сапеглэн кылыз
liustiku keel йӧлюклэн кылыз я. йылыз
lainete keeled тулкым кылъёс
leekide punased keeled тыл гомамлэн горд кылъёсыз
4. (pillil, reketil) си
keelte kõla сиослэн жингыртэмзы
kitarri keeli näppima гитаралэсь сиоссэ йӧтылыны
viiulil katkes keel кубызлэс сиез чигиз
poognaga üle keelte tõmbama кубыз бодыен сиостӥ нуллыны
reketi keel läks katki ракеткалэн сиез чигиз
mälestused puudutasid tema hinges kõige hellemaid keeli тодэ ваёнъёс лулысьтыз ненегъёссэ сиосыз вырӟытӥзы
5. sõj, kõnek (info saamiseks kinni võetud vaenlane) ивор тодон вылысь кутэм тушмон
keele+ (suhtlusvahendisse puutuv)
keeleõpe кылэз дышетон
keelte+
keeltekool кыл школа

maapealne <+p'ealne p'ealse p'ealse[t -, p'ealse[te p'ealse[id adj>
1. (maapinna peal asuv v toimuv) музъем вылысь
taimede maapealsed osad будосъёслэн музъем вылысь люкетсы
maapealsed rajatised музъем вылысь сооружениос
maapealne plahvatus музъем вылын пуштэм
2. (maine) музъем
maapealne elu музъем вылын улон
maapealne paradiis музъем вылын рай
3. (Maa pinnal asuv) Музъем, Музъем вылысь
kosmoselaevu juhitakse maapealsetest keskustest космической кораблен Музъем вылысь центръёсын кивалто

meelega <meelega adv> (tahtlikult, sihilikult) юри, азьло ик малпаса, нимысьтыз; (kelle kiuste) юри ӧч карыса, йырзэ кур карон вылысь
ta solvas sind meelega со тонэ юри ӝожомытӥз

otsast <otsast postp, adv>
1. postp [gen]; adv (pealt, küljest) вылысь, бордысь
võttis mantli varna otsast пальтоез ӵогысь басьтӥз
raamat kukkus kapi otsast книга шкаф вылысь усиз
koer lasti keti otsast lahti пуныез жильы бордысь лэзизы
lõi jääkamakal tüki otsast ära туж бадӟым йӧлэсь люкетсэ ӵогиз
2. adv (osalt) кӧня ке
tütred on neil otsast juba mehel соослэн куд-ог нылъёссы быземын ни

sade <sade sademe sade[t -, sademe[te sademe[id s>
1. (lahusest eraldunud tahke aine) малэн ке пыдсаз пуксем, пож
sade veinis виналэн пыдсаз пуксемез
2. (pl) meteor зор-кот, вылысь усем
sademete keskmine hulk aastas арысь шорлыдын зор-кот усемлэн быдӟалаез
homseks on oodata sademeid ӵуказе зор-кот возьмано

tahtlik <t'ahtl'ik t'ahtliku t'ahtl'ikku t'ahtl'ikku, t'ahtlik/e & t'ahtl'ikku[de t'ahtl'ikk/e & t'ahtl'ikku[sid adj> (kavatsuslik, sihilik) юри лэсьтэм, тодыса вылысь
tahtlik süütamine юри сутон

teadlik <t'eadl'ik t'eadliku t'eadl'ikku t'eadl'ikku, t'eadlik/e & t'eadl'ikku[de t'eadl'ikk/e & t'eadl'ikku[sid adj>
1. (teadvuslik) сознательной
2. (tahtlik, ettekavatsetud) азьвыл ик малпаса, тодыса вылысь, валаса вылысь :
teadlik pettus тодыса вылысь алдан
3. (millestki teadev, infot omav) тодӥсь, валась :
olen sellest teadlik тодӥсько вал со сярысь

äkiline <äkiline äkilise äkilis[t äkilis[se, äkilis[te äkilis/i adj>
1. (äkki toimuv) витёнтэм вылысь я. шорысь
äkiline tõmme витёнтэм шорысь кыскон
äkilised liigutused ӝог выросъёс
külalise äkiline ärasõit кунолэн витёнтэм шорысь кошкемез
vastase äkiline rünnak тушмонлэн витёнтэм шорысь шуккемез
äkiline surm витёнтэм шорысь кулон
äkiline vihapurse витёнтэм шорысь вожпотон
auto peatus äkilise nõksatusega машина витёнтэм шорысь дугдӥз
{kellele} lõi kõhtu äkiline valu кӧтыз витёнтэм шорысь вӧсь луиз
2. (ägedaloomuline) керӟег; (talitsematu, järsk) керӟег
äkiline iseloom керӟег сям
isa oli järsu, äkilise ütlemisega inimene атай меӵак, шонерак верась адями вал
3. (millegi kohta: järsk) меӵ
äkiline nõlvak меӵ бамал
äkiline trepp меӵ тубат
jõgi teeb siin äkilise käänaku шур татын ӧрзэ витёнтэм шорысь воштэ


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur