[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 15 artiklit

allakäik <+k'äik käigu k'äiku k'äiku, k'äiku[de k'äiku[sid & k'äik/e s> усён, куашкан, лябомон, кулэсмон
vaimne allakäik мылкыд куашкан
moraalne allakäik моральной усён
majanduslik allakäik экономика лябомон
tootmise allakäik товар лэсьтон-поттонлэн лыдыз кулэсмон
kunsti allakäik искусстволэн куашкамез

hullumeelsus <+m'eelsus m'eelsuse m'eelsus[t m'eelsus[se, m'eelsus[te m'eelsus/i & m'eelsuse[id s>
1. (hullus) визьтэммон, шузимон; (mõistuse kaotus) визьтэммон,шузимон
oli hullumeelsuse piiril визьтэммон калын вал
2. (meeletus, mõtlematus) визьтэммон, шузимон
see on hullumeelsus! визьтэммон со!

hullus <h'ullus h'ulluse h'ullus[t h'ullus[se, h'ullus[te h'ullus/i & h'ulluse[id s>
1. (hullumeelsus) визьтэммон, шузимон; (mõistuse kaotus) визьтэммон, шузимон; (maania) визьтэмъяськон
joomahullus med юэмлэсь шузимон (я. тӧдьы горячка)
suurushullus med астэ ятыр бадӟымен лыдъян (я. мегаломания)
usuhullus сьӧсь (я. лек) луон
2. (meeletus, pöörasus) визьтэммон, шузимон; визьтэмъяськон
armastan teda hulluseni сое визьтэммон (я. визьтэммытозям) яратӥсько
ei tea, mis hullusega ta veel hakkama saab тодмо ӧвӧл, кыӵе визьтэмъяськонъёсты солы вормоно луоз на

hullustus <hullustus hullustuse hullustus[t hullustus[se, hullustus[te hullustus/i s> (pöörasus, meeletus) визьтэммон, шузимон; (maania) визьтэмъяськон
suurushullustus астэ ятырзэ бадӟымен лыдъян (я. мегаломания)
usuhullustus сьӧсь (я. лек) луон, лекомон

käepärane <+pärane pärase päras[t -, päras[te pärase[id adj> (käeulatuses olev) киын сузьымон; (kättesaadav) киын кутымон; (käe järgi olev, mugav) кия
käepärane tööriist кия ужан тӥрлык
tööriistad peavad olema käepärases kauguses ужан арбериос киын сузьымон кемын луыны кулэ
onn ehitati käepärasest materjalist пичи коркаез ки улэ шедем материаллэсь пуктӥзы
need suusakepid on hästi käepärased та куас бодыос кия

küps <k'üps k'üpse k'üpse[t -, k'üpse[te k'üpse[id adj>
1. (toidu kohta) пыжем, вуэм я. вуэмын, дась
küpsed kartulid пыжем картошка
küps liha пыжем сӥль
poolküps ылё-кырсё я. вуымтэ
kaalikad on küpsed юмал кушман пыжемын
kuklid said ruttu küpseks пичи булкаос ӝог пыжизы
praad ei ole veel küps жаркой дась я. вуэмын ӧвӧл на
2. (vilja, marjade vms kohta) кисьмамын я. вуэмын я. тыремын; (küpsusest mahlakas) жалемын
küps mari кисьмам узы
küps seeme тырем тысь
küps rukis кисьмам ӟег
küpsed viljapead кисьмам ӟег я. чабей йыръёс
koldküps põll сюсь кадь кисьмам
koristusküps октыны вуэмын
piimküps põll йӧл кисьмамозь вуэм
raieküps mets кораны дась
vahaküps põll сюсь кадь кисьмамозь вуэм
üleküps туж зол кисьмамын
üliküps туж кисьмамын
nisu on küps чабей вуэмын
3. piltl (väljakujunenud, -arenenud) дась; (valmis) дась
küps iga вуон я. кын корт куртчон вакыт
küps kunstnik кын куртчон вакытаз суредась
küps lavastus дась спектакль
küps teos дась гожтос
küps otsus кисьматэм малпан
avaldamisküps печатланы дась
esitamisküps возьматыны дась
suguküps biol нылпи кылдытыны дась
küpsetes aastates inimene кын корт куртчон вакытаз адями
aeg on küps tööd alustada ужез кутскыны дыр вуэмын
ma pole enam poisike, vaid küps mees мон пичи пияш ӧвӧл, пиосмурт ни табере
siin on tunda küpse meistri kätt татын вуэм кибашлылэн киыз шӧдӥське
noormees on küps abiellumiseks v abielluma егит пи кышно басьтыны вуэмын
4. kõnek, piltl (omadega läbi, otsas) дась я. пумаз вуэм
kui ta veel ühe pitsi võtab, siis on ta varsti küps со эшшо одӥг чарка юиз на ке, дась луоз ини
ta on hirmust täiesti küps со кышкаменыз пумаз вуэмын ини
5. kõnek (värvitooni kohta: küllastunud, sügav) нап
suvemaastiku küps roheline гужем мувылтуслэн нап-вожез
Liitsõnad
küpse+
küpsekartul пыжем картошка

maru2 <maru maru maru m'arru, maru[de maru[sid s>
1. s (torm, raju) сильтӧл, ураган
väljas mühises maru педлон сильтӧл куашетӥз
maru murrab puid сильтӧл писпуосты погыръя
maru vaibus сильтӧл пуксиз
2. s (illatiivis ja inessiivis: pöörane viha, raev) туж юн вожпотон, вожомон, лекомон; (märatsus) урмон, визьтэммон; (marutaud) урмем, визьтэммем
nöökimine ajas ta marru серем каремъёс вожомытӥзы сое
marus rebane урмем ӟичы

mõõn <m'õõn mõõna m'õõna m'õõna, m'õõna[de m'õõna[sid & m'õõn/u s> (veetaseme langus mereloodete faasina); piltl (langusperiood, madalseis) ву синон (кулэсмон), лябомон, кулэсмон, ӧжыт луон

päral <päral adv> vt ka pärale (kohal, sihtkohta kohale jõudnud) интыяз, вуэмын
viie minuti pärast oleme päral вить минут ортчыса вуомы
hommikuks peame päral olema ӵукна милемлы интыяз вуоно
sina juba päral? тон вуэмын-а ни?

rammestus <rammestus rammestuse rammestus[t rammestus[se, rammestus[te rammestus/i s> жуммон, катьтэммон; (jõuetus) жуммон, катьтэммон; (väsimus, roidus) жадён
töötati täieliku rammestuseni копак жуммытозь ужазы
pärast sööki tuli rammestus peale сиськем бере катьтэммиськиз

raske <r'aske r'aske r'aske[t -, r'aske[te r'aske[id adj> секыт, ӝутымон; (keeruline) секыт, ӝутымон; (vaeva nõudev) секыт; (tõsine) кышкыт, шуг
raske kandam ӝутымон ныпъет
raske kohver секыт чемодан
raske aeg секыт дыр (я. вакыт)
raske eksam шуг экзамен
raske haige секыт висись
raske südamega секыт сюлмын
astuma raskel sammul секыт вамышъяны
raske uskuda секыт оскыны
raske ütelda секыт вераны
raske on hingata шоканы секыт
{kes} on raske rahakotiga piltl коньдон пуйы выжт.в.

unustus <unustus unustuse unustus[t unustus[se, unustus[te unustus/i s> вунэтон
eneseunustus астэ вунэтон
unustusse v unustuse hõlma vajunud teos вунэтонэ ышем гожтос
aastakümneid unustuses olnud leiutis уно дасо аръёс вунэтонын улэм шедьтос
oleks tahtnud end unustuseni täis juua астэ вунэтонозь кудӟыса юэмез потэ вылэм
veetis oma elulõpu täielikus unustuses улон пумзэ чылкак вунэтэмын луыса улӥз

uputus <uputus uputuse uputus[t uputus[se, uputus[te uputus/i s>
1. (üleujutus) вутудӟон, ву ӧръяськем; (suurvesi) тудӟем ву
veeuputus вутудӟем
köögis oli uputus кышнопалан ву ӧръяськем
paduvihmast põhjustatud uputus сильзорысь кылдэм вутудӟон
2. piltl (tulv, üleküllus, liigrohkus) вутудӟон, ву ӧръяськем
infouputus ивор тудӟон
paberiuputus piltl кагаз тудӟон
pisarate uputus синкыли тудӟон
jäätmete uputus кылем-мылемъёслэн эсэпезлэсь трос луэмзы
musttuhat rohutirtsu, tõeline uputus сю сюрс мында ӟозъёс, выйымон

vedu <vedu v'eo vedu v'ettu, vedu[de vedu[sid s> (inimeste, kauba vm ühest kohast teise toimetamine) нуон, валтон, ваён, вуттон, нуон-ваён
rahvusvahelised veod калыккуспо нуонъёс
autovedu машинаен нуон
hobuvedu валэн нуон
kaubavedu вуз нуон
kojuvedu доре ваён я. вуттон
konteinervedu контейнерен нуон
maismaavedu музъемвыл нуон
merevedu зарезьвыл нуон
prügivedu жаг нуон
raudteevedu чугун сюрестӥ нуон
transiitvedu транзит нуон
ehitusmaterjalide vedu пуктӥськон материалъёсты нуон
palkide veoks oli autot vaja кор нуон понна машина кулэ вал
Liitsõnad
veo+
veodokument нуон-ваён ужкагаз я. документ
veoettevõte нуон-ваён ужпӧр
veokast кузов
veokindlustus maj нуон-ваёнэз утетан я. страховать карон
veokonks груз шедьытон конгро
veokulud нуон-ваёнлы быдтэм коньдон
veolaev (1) mer ӝутос нуллӥсь вулэйкы; (2) (kosmoselaev varustuse veoks) ӝутосэз нуллӥсь космос корабль
veolennuk нуись-вайись аслобет
veoleping нуон-ваён сярысь огкыл
veoloomad нуись-вайись пудо-живот
veotakso нуись-вайись такси
veotariif maj ӝоктос нуон-ваён тариф
veotasu нуон-ваён дун
veoteenus нуон-ваён юрттэтлык
veotöö нуон-ваён уж
veovanker ӝоктос нуись-вайись уробо
veovoor обоз
veovõime нуыны-вайыны быгатонлык
veojõud кыскон кужым
veokonks ӝоктос шедьытон конгро
veoköis трос
veoratas tehn нуись поглян
veotross трос

vähenemine <vähenemine vähenemise vähenemis[t vähenemis[se, vähenemis[te vähenemis/i s> кулэсмон, пичиян, ичиёмон


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur