[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

alles <alles adv>
1. (säilinud) быдэс кылем я. возиськем, кылем
teie asjad on kõik alles вань котырды быдэс кылемын
kogu raha on alles вань коньдон быдэс кылемын
ainult paar maja jäi külas alles гуртын кык-куинь корка гинэ кылемын на
pool leiba on veel alles няньлэн ӝыныез вань на
2. (äsja) али гинэ, кемалась ик ӧвӧл
tulin alles töölt ужысь али гинэ вуи ай
alles oli kevad, ja nüüd juba sügis käes али гинэ тулыс вал, табере сӥзьыл ини
täiesti uus maja, alles sai valmis чылкак выль корка, али гинэ пуктэмын
3. (oodatust hiljem) гинэ
ah alles homme эх, ӵуказе гинэ
nüüd sa alles tuled тон али гинэ вуиськод ай
sellest kõrgusest sai ta üle alles kolmandal hüppel та ӝуждалаез вормыны со куинетӥзэ тэтчыкуз гинэ быгатӥз
olen järjekorras alles kümnes черодын мон дасэтӥез гинэ
4. (ikka veel) на
poiss on alles väike пияш пичи на
töö oli alles pooleli уж ӝыныё кылемын на вал
rukis on alles lõikamata ӟег арамтэ на
ta on alles siin со татын на
kell on alles kolm час куинь гинэ на
5. (ikka, vast) ну бен
on alles uudis! ну бен ивор!
oled sina alles rumal ну бен шузи тон
on see alles mees! ну бен воргорон!
on alles tark väljas! kõnek ну бен визьмо кариське! вер.к.

ikka <'ikka adv>
1. (alati) котьку, весь, ялан, пыр
ikka ja alati ялан, весь, пыр
ikka ja jälle выльысь но выльысь
tal oli õigus nagu ikka котьку сямен со шонер вал
tuli ikka ja jälle kohale со пырак отчы лыктылӥз
ikka ja jälle meelde tuletama ялан мае ке тодэ вайытыны
suvi nagu suvi ikka гужем кадь ик гужем
2. (veelgi) весь
ikka veel valas vihma весь зориз на
ta on ikka veel siin со весь татын на
3. (aina, üha) -гес
ikka selgemini валамонгес
ta hakkab mulle ikka enam meeldima со мыным золгес кельшыны кутске
4. (siiski) ик
tulid ikka лыктӥд ик
no küll ikka sajab зоре ик та
vaadata võime ikka учкыны малы ум быгатэ меда
kuhu tal ikka minna on! кытчы мыноз на со!
5. (nimelt, muidugi) бен, валамон, мазэ веранэз
lähed jalgsi? -- jalgsi ikka пыдын мынод-а? -- бен, пыдын
minge v olge nüüd ikka мар тӥ!
mis seal ikka! мар на отын!

jaa <j'aa adv>; <j'aa j'aa j'aa[d -, j'aa[de j'aa[sid s>
1. adv (möönduse, nõusoleku v meenutuse puhul) бен, бон, ы-ы, о-о, озьы
jaa, see juba on midagi бен, татын маиз ке но вань ини
jaa, tulen meeleldi о-о, мон шумпотыса лыкто
jaa, aga ole hästi ettevaatlik бен, но умойгес чакласькы
2. s (jaasõna positiivse otsuse puhul) я, ярам, яралоз
kas ei või jaa я яке уд?, ярам яке ӧвӧл?, яралоз яке уз?
jää nõusse, ütle ometi jaa соглаш лу, я шу ини
ta ütles oma kindla jaa со чурыт язэ вераз

jah <j'ah adv>
1. (jaatuse v kinnitust väljendava vastuse puhul) о-о, бен, озьы
ah jah! ой, бен!
jah, me sõidame бен, ми мыномы
2. (küsimuse puhul, eks) озьы-а, бен-а
kas tuled meile, jah? лыктод ук ми доры, озьы-а?
3. (rõhutamisel, küll, tõepoolest) бен, о-о, ээ
seda oli kuulda jah со сярысь маке кылӥськиз вал, бен
on jah ilus tüdruk ээ, чебер ик нылаш
oleme jah uhked selle üle бен, ми данъяськиськомы соин
4. (kahtluse väljendamisel, eks ju) о-о, дыр, ай
kuulab ta sul, jah, sõna küll! о-о, дыр, ай, кылзӥськиз со тынэсьтыд
võtab ta sul, jah, õppust! о-о, витьыса гинэ ул, визьмаськоз шуыса

juba <juba adv>
1. (ajaliselt) ини, ни
juba tulen лыктӥсько ини
me juba tunneme teineteist ми ог-огмес тодӥськомы ни
ööd on juba valged уйёс югытэсь ини
päike on juba loojunud шунды васькиз ини
toas on juba soojem комнатаын шуныт луиз ини
olin selle juba unustanud со сырсь вунэтӥськем вылэм ини
märkasin teda juba eemalt сое кыдёкысен ик адӟи вал ни
aeg on juba läbi дыр ортчиз (я. быриз) ни
juba ammu кемалась ики
juba väikese poisikesena пичи пи дыръям вал ини со
sa oled juba viies küsija тон витетӥез ини юась луиськод
jäta juba кельты ни
aitab juba тырмоз ини
kui ema juba tuleks ана бертысал ке ини
2. (rõhutavalt) ни, ини
seda juba ei juhtu та уз луы ни
tema juba sinna ei lähe со уз ни отчы ветлы
meist nad juba jagu ei saa милемыз соос уз ни ворме
see oleks juba huvitav со тунсыко луысал ини
hea on juba seegi, et ... умой ини со, ... шуыса
juba see mõtegi on hirmus со мапанэд гинэ ини шимес
3. (isegi, koguni) ке, ... ини, ке, ини
kui juba tema ei oska, siis ei oska keegi со ке уг быгаты, соку нокин но уз быгаты ини
4. (eituse või tugeva kahtluse puhul) ай, дыр, бен
jaah, juba sa tuled! бен, озьы ик лыктод, дыр
juba nad sind aitavad! соос тыныд юрттозы, дыр, ай,

ka <ka adv>
1. (samuti) но, озьы ик; (isegi, koguni) но
kas sina olid ka seal? тон но-а отын вал?
ka meie olime kunagi noored ми но куке но егитэсь вал
keegi ei suutnud aidata, ka arst mitte нокин но юрттыны ӧз быгаты, эмъясь но
mis ta ka ei ütleks ма(р) но со ӧй верасал(ыз)
kuhu sa ka ei läheks кытчы но тон ӧй мынысалыд
2. (etteheite, pahameele jne rõhutamisel) ма; э-э бен (бон)
see ka mõni mees! ма кыӵе со пиосмурт (я. воргорон)!
kus ka asi, mille pärast kurvastada! шедьтэм, ма(р) понна сюлмаськыны!
3. kõnek (tugevdab eelnevat sõna v lauseosa) я, я бен (бон)
mis teil ka uudist on? я ма(р) вылез ини тӥляд ?
tühja ka, jäägu pealegi vanamoodi я бен ӵок, мед азьло кадь ик кылёз

küll <k'üll adv>; <k'üll külla k'ülla k'ülla, k'ülla[de k'ülla[sid & k'üll/i s>
1. adv (väidet rõhutav) :
istu rahulikult, küll mina lähen пук, эн сюлмаськы, кошко мон, кошко
ole mureta, küll me saame hakkama эн сюлмаськы, быгатом ми, быгатом
küll ta tuleb лыктоз со, лыктоз
küll ma ta üles leian шедьто мон сое, шедьто
küll näed, ta peab sõna адӟод, адӟод, со сётэм кылзэ быдэстэ
kas ma talle küll ei rääkinud, et ära mine sinna ӧй-а вера, ӧй-а вера мон солы, отчы эн мын шуыса
2. adv (vastust kinnitav, igatahes, tõepoolest) бен, озьы
Te olete vist arst? -- Seda küll. Тӥ эмъясь, дыр? - Бен.
Kas see on direktor? -- Vist küll. Со директор-а? - Озьы, дыр.
nüüd olen küll ära eksinud али мон, зэм но, йыроми
sellest on küll juba paar nädalat möödas со дырысен одно ог кык арня ортчиз ини
3. adv (vastanduse puhul) ке но
lubasime küll teineteisele kirjutada, aga lubadus ununes peagi ог-огмылы гожъялом шуыса кыл сётӥм вал ке но, сётэм кылмы ӝог вунӥз
siin on küll rahulik, kuid igav татын шыпыт ке но, мӧзмыт
mind nad ei märganud, aga mina nägin neid küll монэ соос ӧз шӧдэ, мон соосты адӟи ке но
4. adv (tundetooni rõhutamisel) ик, ай, ук
imelik küll, kuhu ta nii kauaks jääb валантэм ик, кытын со такема улэ
kurb küll, aga nii see on ӝож ик, но озьы со
vaevalt küll ta enam tuleb! со татчы уз ни лыкты ук!
mis sind küll siia tõi? кызьы ай тон татчы вуид?
kes küll võis arvata, et nii läheb! кин малпаз ай, тазьы луоз шуыса!
küll on tore, et sa tulid! кыӵе умой ук, тон лыктӥд шуыса!
kuidas küll tahaks reisida! потэ ик вылэм дуннетӥ ветлэм!
usun ma küll sinu lubadust! оски, пе, мон тынад сётэм кылыдлы!
5. adv (küllalt, piisavalt) трос я. уно, тырмыт
kõike oli küll ваньмыз тырмыт вал
koiduni on veel aega küll шунды ӝужатозь ай дыр трос
siin on ruumi küll татын интыез трос
inimesi oli seal ilma minutagi küll ja küll адямиез отын монтэк но туж трос
küll, ära mulle rohkem suppi tõsta! тырмоз, мыным шыд эн ни ӝуты!
6. adv (sidesõnalaadselt) но
mindi küll üksikult, küll hulgakesi мынӥзы одӥген но, тросэн но
temaga on proovitud rääkida küll heaga, küll kurjaga соин умоен но, уродэн но вераськыса утчамын
7. s (rohkus) трос, уно; (jõukus) трос, уно
tegemist oli küllaga ужез трос вал
aega on mul küllaga дыры мынам уно

mis <m'is mille mi[da -, mille[l & m'i[l mille[lt & m'i[lt; pl m'is, mille & mille[de, mi[da pron>
1. (substantiivselt otsese küsimuse algul) ма, мар
mis [on] lahti? мар луиз?
mis [on] juhtunud? мар луиз?
mis uut v uudist? мар вылез?
mis v mida teha? мар кароно?
mis meil täna lõunasöögiks on? мар асьмелэн туннэ нуназеяны?
mis need seal laual on? маос отын ӝӧк вылын?
mis sul on, armas laps? мар тонэн, мусо нылпие?
milles neid süüdistatakse? ма понна соосты янгыше уськыто?
millest äkki selline kiirustamine? малы шуак сыӵе дыртон?
milleks sa raha vajad? малы тыныд коньдон кулэ?
millega me sõidame? маин ми (я. асьмеос) мыномы?
2. (adjektiivselt täpsustusküsimuses) (missugune samalaadsete seast?, missugune?, milline?) кыӵе
mis kohustused teil on? кыӵе тӥляд быдэсъяно ужъёсты?
mis kurja ma olen teinud? мар аламазэ мон лэсьтӥ?
mis keeli te oskate? кыӵе кылъёсты тӥ тодӥськоды?
mis kell rong saabub? кӧня часын поезд вуэ?
mis v mil moel v kombel te tutvusite? кызьы тӥ тодматскиды?
3. (põhjusküsimuses: miks?, mispärast?) малы
mis sa nutad? малы тон бӧрдӥськод?
mis sa ta peale pahane oled? малы тон солы вождэ поттӥськод?
4. (määraküsimuses: kui palju?, kui vana?) кӧня
mis raamat maksab? кӧняен книга сылэ?
mis kell on? кӧня дыр?
mis ta vanus võib olla? кӧня арес солы луыны быгатоз?
5. (lause lõpus küsimusena: kas on nii?, eks ole [nii]?) озьы-а, озьы ук
vihma sajab, mis? зоре, озьы ук?
igav, mis? мӧзмыт, озьы ук
6. (substantiivselt) (jaatuse v eituse suhtes vastupidist väidet sisaldava tundevärvinguga lause v lauseosa algul) ма бен
mis parata, tuleb järele anda ма бен карод, сётскыны кулэ
mida's mul karta! ма бен мыным кышканэз!
mis see kuus kilomeetrit käia on ма бен со куать километрез ветлонэз
mis sa teed [ära], kui... ма бен тон карод, ... ке
7. (adjektiivselt) (jaatuse v eituse suhtes vastupidist väidet sisaldava tundevärvinguga lause v lauseosa kohta: missugune?, milline?) кыӵе
mis õigus on teil minu üle kohut mõista кыӵе праводы тӥляд монэ судъяны
mis kiiret mul ikka on! кытчы мыным дыртонэз!
mis sõprusest nüüd enam rääkida saab! кыӵе эшъяськон сярысь вераськонэз на табере!
8. (adjektiivselt retoorilistes hüüd- ja küsilausetes) ма, мар
oi, mis üllatus! ой, кыӵе шумпотон!
9. (substantiivselt retoorilistes hüüd- ja küsilausetes) ма, мар
ah mis, jäta mind rahule! ну мар тон, эн иса монэ!
10. (substantiivselt) (seob kaudküsimust alustavat kõrvallauset pealausega) ма, мар
vaata, mis mul on! учкы, маи мынам вань!
mis saab edasi, seda ma ei tea мар луоз азьланяз, сое мон уг тодӥськы
mis tehtud, see tehtud мар лэсьтэмын, со лэсьтэмын
11. (adjektiivselt) (seob kaudküsimust alustavat kõrvallauset pealausega) ма, мар
palun ütle, mis päev täna on вера вал, мар нунал туннэ
mul pole meeles, mis klassis me algebrat õppisime мон уг тодӥськы ини, кыӵе классын ми алгебраез дышетӥмы
12. (kordustes: nagu olema peab, päris, läbinisti, tõesti, tõepoolest) :
liiv mis liiv луо - зэмос луо
sa oled laps mis laps тон нылпи но нылпи
13. (nii palju kui, sel määral kui) :
olgu mis on мар луоз лу
teen mis teen, see pole sinu asi мар карисько, сое карисько, со тынад ужед ӧвӧл
14. (nagu, nii et) :
palav mis kole ой кыӵе пӧсь
külmetasime nii mis hirmus туж зол кынмимы
15. (kui, nagu) кадь
sa oled mulle sama mis vanaema тон мыным песянае кадь
16. (kindlakskujunenud väljendeis) :
ta võib teab mida ette võtta со оломар но карыны быгатоз
mine tea mis ajast олокуддырысь
räägime millest tahes, ainult mitte temast котьма сярысь но вераськом, со сярысь гинэ ум
ostan selle maja ükskõik mis hinna eest со коркаез котькӧняен но басьто

nojah <noj'ah adv, interj>, ka nojaa kõnek (väljendab jaatust, juhatab sisse täpsustuse v seletuse) бен озьы; (väljendab möönmist, nõustumist; taipamist; kahtlust, kõhklust) бен озьы
nojah, valetas muidugi, ma sain aru küll ма бен, пӧяз, мон сое валай
nojah, minge siis pealegi ярам уске, мынэлэ
nojah, eks ta ise tea paremini ма бен, ачиз умойгес тодэ, дыр
nojah, ta võis ju valetada валамон ни, со алданы но быгатӥз шуыса


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur