[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 50 artiklit

abiturient <abituri'ent abituriendi abituri'enti abituri'enti, abituri'enti[de abituri'enti[sid & abituri'ent/e s> шор ёзо школаез йылпумъям адями, абитуриент
keskkooli abituriendid шор ёзо школаез йылпумъясьёс (я. абитуриентъёс)
abiturientide ball шор ёзо школаез йылпумъясьёслэн балзы

adressaat <adress'aat adressaadi adress'aati adress'aati, adress'aati[de adress'aati[sid & adress'aat/e s> (saadetise saaja) гожтэтэз я. посылкаез басьтӥсь адями
kirjade kättetoimetamine adressaatidele адресатъёслы гожтэтъёсты вуттон

ahnepäits <+p'äits päitsu p'äitsu p'äitsu, p'äitsu[de p'äitsu[sid & p'äits/e s> kõnek, hlv кӧттырмостэм адями, сьӧсь адями вер.к., синаз.

asjaajaja <+ajaja ajaja ajaja[t -, ajaja[te ajaja[id s>
1. (teenistuja) делопроизводитель
büroosse vajatakse asjaajajat бюролы делопроизводитель кулэ
2. (asju ajada oskav ning armastav inimene) ужась, ужез яратӥсь но валась адями
ta on hea organiseerija ja asjaajaja со умой кичӧлтӥсь но ужез валась
ebapraktilisest inimesest pole asjaajajat практичной луисьтэм адями уг луы ужез валась адями

asjatundja <+t'undja t'undja t'undja[t -, t'undja[te t'undja[id s, adj>
1. s ӧнерчи, специалист, тодӥсь-валась адями
suur asjatundja бадӟым специалист
põllumajanduse asjatundja гурт возёсъя ӧнерчи
tehnika asjatundja техникаез тодӥсь-валась адями
ta ei ole sel alal asjatundja со та ужъя ӧнерчи ӧвӧл
tuleks mõnelt asjatundjalt nõu küsida трос ӧнерчиослэсь кенеш юано луоз
2. adj (asjatundlik) тодӥсь, валась, тодӥсь-валась
asjatundja inimene тодӥсь-валась адями
mõni asjatundja mees teeks aparaadi kohe korda валась пиосмуртъёс тупатысалзы ини та аппартаэз

asotsiaal <asotsi'aal asotsiaali asotsi'aali asotsi'aali, asotsi'aali[de asotsi'aali[sid & asotsi'aal/e s> асоциальной мурт, калык радъя улӥсьтэм адями

egiptlane <eg'iptlane eg'iptlase eg'iptlas[t eg'iptlas[se, eg'iptlas[te eg'iptlas/i & eg'iptlase[id s> Егиаетын улӥсь, Египетысь адями

entusiast <entusi'ast entusiasti entusi'asti entusi'asti, entusi'asti[de entusi'asti[sid & entusi'ast/e s> энтузиаст, мыло-кыдо адями
oma ala entusiast ас ужаз мыло-кыдо адями

eputis <eputis eputise eputis[t eputis[se, eputis[te eputis/i s> выросъяськись (адями), кильтыръяськись (адями), чильтыръяськись (адями), ваменэс (адями)
oled sina aga eputis! тон выросъяськись вылэмед ук!

eraisik <+isik isiku isiku[t -, isiku[te isiku[id s> нимаз адями, частной адями

eurooplane <eur'ooplane eur'ooplase eur'ooplas[t eur'ooplas[se, eur'ooplas[te eur'ooplas/i & eur'ooplase[id s> европа адями, Европаын улӥсь

hiidlane <h'iidlane h'iidlase h'iidlas[t h'iidlas[se, h'iidlas[te h'iidlas/i & h'iidlase[id s> (Hiiumaa elanik) Хийума шормуӵын улӥсь; (Hiiumaalt pärit) Хийума шормуӵысь адями

hiinlane <h'iinlane h'iinlase h'iinlas[t h'iinlas[se, h'iinlas[te h'iinlas/i & h'iinlase[id s> китай, Китайын улӥсь адями

hing1 <h'ing hinge h'inge h'inge, h'inge[de h'inge[sid & h'ing/i s>
1. (hingamine, hingetõmme) шокан, шокчон
köhahoog matab hinge кызон шоканэз пытса
jooksin nii et hing kinni сыӵе бызьыса мынӥ, шоканэ ик пытсаськиз
suits lõi hinge kinni ӵын шоканэз ӝокатӥз
tõmbasin kergendatult hinge капчи(ен) шокчи
pidasin vee all hinge kinni вуын шоканме пытсаса улӥ
peatusin, et hinge tagasi tõmmata шокчыны дугдӥ
2. (sisemaailm, elu, eluvõime, õhin, innustaja, põhiolemus) лул, сюлэм, мылкыд
hinge ilu луллэн чеберез
õilsa hingega inimene ӟеч сюл(э)мо адями
seltskonna hing компанилэн сюлмыз
hing sai rahu сюлэм буйгатскиз
hing on ärevil сюлмаськыны я. сюлэмшугъяськыны
hing on täis igatsust сюлэм мӧзмонэн тыремын
hirm poeb hinge сюлме кышкан пыре
kadedus närib hinge вожъяськон сюлмез портэ
hinges keeb viha йыркурлэсь сюлэм пӧзе
hinge jälge jätma сюлме пыӵаны
ta on hingelt väikekodanlane пуш дуннеезъя со огшоры адями (я. обыватель)
{kelle} hinge kallale kippuma (кинэ) виыны малпаны
tal on vaevalt hing sees со мырдэм улэп
näitleja mängus polnud hinge актер (я. актрис) сюлмысь ӧз шуды
ta teeb kõike hingega со ваньзэ сюлмысь лэсьтэ
muusika on minu hing крезьгур мынам лулы-сюлмы
3. (mittemateriaalne alge, elusolend) лул, мурт, адями
kadunud hing бырем (я. кулэм) лул
surnud hinged piltl кулэм лулъёс выжт.в.
hing ja keha лул но мугор
hinge surematus луллэн кулонтэм луонэз
hingede rändamine луллэн (йыромыса) ветлэмез
inimhing адями лул
meeshing воргорон лул
mitte kusagil ei olnud elavat hingegi нокытын нокин ӧй вал
ära räägi sellest ühelegi hingele со сярысь нокинлы но эн вера
peres oli kuus hinge семьяын куать мурт вал
Liitsõnad
hinge+
hingelaad психика

hingeline <hingeline hingelise hingelis[t hingelis[se, hingelis[te hingelis/i s, adj>
1. s (elusolend, inimene) лул, мурт, адями
õues pole ühtegi hingelist азбарын нокинэз (я. одӥг лулэз) но ӧвӧл
nad olid esimesed hingelised, keda kohtasime соос нырысетӥ милемлы пумиськем муртъёс вал
2. adj (-liikmeline) мурто
kolmehingeline perekond куинь мурто семья
3. adj (hingeeluline, psüühiline) духовной, лул-сюлэм
hingeli kooskõla духовно ог-огдэ валан
hingeli lähedus духовно матын луон
hingeli tasakaal духовной равновесие
hingeli trauma духовной яра
hingeli vaesumine духовно куанер луон
hingeli vapustus духовно шуккиськон
4. adj (tundeline, tundehell) сюлмысь, сюл(э)мо
hingeli pilk сюлмысь учкем
hingeli inimene сюл(э)мо адями

inimene <inimene inimese inimes[t inimes[se, inimes[te inimes/i s> адями, мурт, личность; (isik, isiksus) адями, мурт, личность; (elanik) улӥсь
kade inimene вожъяськись адями
kuldne inimene зарни адями
kohusetruu inimene сюлмо (я. добросовестной) адями
heatahtlik inimene ӟеч мылкыдо адями
pikk inimene ӝужыт адями
jõukas inimene узыр адями
kohalikud inimesed та интыын улӥсьёс
kirjandusinimene литература удысын ужась
kunstiinimene лулчеберет удысын ужась
lihtinimene огшоры адями
linnainimene карын улӥсь
lumeinimene лымы адями
maainimene гуртын улӥсь
mõistuseinimene визьмо адями
nüüdisinimene туала адями
omakandiinimene бускель, земляк
perekonnainimene семьяё адями
seltskonnainimene калыкен каньыл вераськись адями
teoinimene деловой адями
ürginimene вашкала (я. первобытной) адями
viis inimest вить адями
käputäis inimesi кӧня ке гинэ адямиос
mõni üksik inimene куд-ог адямиос
inimese igakülgne areng адямилэн котькуд ласянь азинскемез
inimeste seltsis v keskel калык пӧлын
inimeste hulka tulema калык пӧлы лыктыны
ta väldib inimesi со адямиослэсь палэнске
oma inimeste eest ta seisab ас адямиосыз понна со дурбасьтэ
ole inimene! адями лу!
teda ei peetud inimeseks сое адямиен ӧз лыдъялэ
loodame, et temast saab veel inimene оскиськиськом, со адями луоз на шуыса
ta ei saa inimestega läbi со уг быгаты калыкен тупаны
väljak on inimesi täis площадь калыкен тырмемын
on alles inimesed! hlv калык ке калык!

inimlik <iniml'ik inimliku iniml'ikku iniml'ikku, inimlik/e & iniml'ikku[de iniml'ikk/e & iniml'ikku[sid adj>
1. (inimesepärane) адями, адямиослэн
inimlik kogemus адямилэн дышемез (я. опытэз)
inimlikud kired адямилэн ӟырдыт мылкыдъёсыз
inimlikud puudused адямилэн тырмымтэосыз
inimlikud nõrkused адямилэн ляб интыосыз
eksimine on inimlik янгышан адямилы укша
2. (humaanne) умой, ӟеч, лякыт, адями сямен, гуманной
inimlik kohtuotsus судлэн гуманной решениез
inimlik suhtumine умой (я. ӟеч) отношение
3. kõnek (vastuvõetav) умой, ӟеч, адямилэн кадь
inimlikud tingimused умоесь условиос
inimlikku väljanägemist andma адямилэн кадь тус карыны
koosolek lõppes päris inimlikul ajal собрание туж тупамон дыре йылпумъяськиз

isik <isik isiku isiku[t -, isiku[te isiku[id s>
1. (üksik inimene) мурт, адями
ajalooline isik исторической адями
kahtlane isik осконтэм (подозрительной) адями
kuulus isik тодмо адями
mõjukas isik сиё-дано (влиятельной) адями
tähtis isik важной адями
füüsiline isik jur физической лицо
juriidiline isik jur юридической лицо
puutumatu isik jur неприкосновенной лицо
süüdimatu isik jur невменяемой лицо
süüdiolev isik янгыш адями
ebasoovitav isik pol персона нон грата
ametiisik официальной лицо
eraisik, tsiviilisik частной лицо, штатской
variisik, võltsisik подставной мурт
üksikisik мурт, личность
isikut tõendav dokument удостоверение личности
president ja temaga kaasas olevad ametlikud isikud президент но соин ӵош мынӥсь официальной муртъёс
isiku kindlakstegemine личностез опознать карон
isikut kindlaks tegema личностез опознать карыны
isikut tõendama личностез удостоверить карыны
2. (isiksus) личность
arsti isik эмъясьлэн личностез
olulist osa kasvatuses etendab kasvataja isik нылпиез будэтонын существенной ролез воспитательлэн личностез шудэ
3. keel (pööre) мурт, лицо
esimene isik нырысетӥ мурт
mitmuse kolmandas isikus трос лыдлэн куинетӥ лицояз

isiksus <isiksus isiksuse isiksus[t isiksus[se, isiksus[te isiksus/i s> адями, мурт, личность
erakordne isiksus паймымон адями
loov isiksus пӧрмытӥсь (я. творческой) адями
ere isiksus яркыт адями
isiksuse kahestumine адямилэн кыклы люкиськемез, палэсмурт
isiksuse igakülgne areng личностьлэн котькуд ласянь азинскемез
iga inimene on omaette isiksus котькуд адями - нимаз личность

julmur <j'ulmur j'ulmuri j'ulmuri[t -, j'ulmuri[te j'ulmure[id s> сьӧсь, лек (я. урод) адями, сюлэмтэм мурт

jõhkard <jõhkard jõhkardi jõhkardi[t -, jõhkardi[te jõhkarde[id s> (jõhker inimene) урод (я. лек) вераськись, торккес ядами; (jultunu) ортчыт возьыттэм мурт, ашкынэм адями, возьытэз валасьтэм мурт

järelehüüe <+hüüe h'üüde hüüe[t -, hüüe[te h'üüde[id s>, ka järelehüüd
1. (mälestuskõne matusetalitusel) шайгу вылын верам кыл
ütlesin haual järelehüüde kolleegide poolt ӵош ужам эшъёсылэн нимынызы шайгу вылын кылъёс верай
2. (mälestuskirjutis äsja surnud isikust) некролог (алигес улонысь кошкем адями сярысь тодэ ваён чуръёс)

kurjategija <+tegija tegija tegija[t -, tegija[te tegija[id s>
1. jur йыртэмась, йыруж лэсьтӥсь
mitu korda karistatud kurjategija трос пол кылкутытэм йыртэмась
2. (pahategija, ka kirumissõna) урод я. алама адями

lihtinimene <+inimene inimese inimes[t inimes[se, inimes[te inimes/i s> огшоры адями

lihtsameelne <+m'eelne m'eelse m'eelse[t -, m'eelse[te m'eelse[id adj, s>
1. adj (lapsemeelne, naiivne) небыт, котьмарлы оскись, капчи, нуны кадь; (kavaluseta) кескич ӧвӧл
lihtsameelne inimene небыт адями
lihtsameelne jutt капчи верос
lihtsameelne nägu котьмарлы оскись ымныр
lihtsameelne ilme котьмарлы оскись тус
2. s небыт адями
lihtsameelseid on kerge petta небыт муртъёсыз пӧяны капчи

limukas <limukas limuka limuka[t -, limuka[te limuka[id s>
1. (vihmauss) музъем нумыр, нӥзили
2. piltl (tahtetu, põhimõttetu inimene) тепылес адями

linlane <l'inlane l'inlase l'inlas[t l'inlas[se, l'inlas[te l'inlas/i & l'inlase[id s> кар адями
põlislinlane карын вордӥськем но будэм адями

luterlane <luterlane luterlase luterlas[t luterlas[se, luterlas[te luterlas/i s> (luteri usku inimene) лютер осконысь адями

mees <m'ees mehe m'ees[t -, mees[te meh/i s>
1. (meesterahvas) пиосмурт, воргорон
keskealine mees шоро-куспо арлыдо воргорон
keskmist kasvu mees шоро-куспо ӝуждалаё пиосмурт
laiaõlgne mees паськыт пельпумо пиосмурт
jõukas mees узыр (я. бай) воргорон
vallaline mees кышнояськымтэ пиосмурт
lahutatud mees люкиськем пиосмурт
lesestunud mees кышнотэк кылем воргорон
siitkandi mees та палъёсысь пиосмурт
see on meeste jutt со пиосмуртъёслэн вераськонзы
poiss on juba meheks sirgunud пи быдэ вуэм ини
see on mehe tegu со пиосмуртлэн лэсьтоно ужез
räägime nagu mees mehega вераськомы пиосмурт пиосмуртэн сямен
näita, et sul mehe süda sees on! возьматы, тон зэмос пиосмурт шуыса!
ole mees, pea vastu! пиосмурт лу, эн сётӥськы!
ega temagi taha mehest madalam olla солэн но мукетъёслэсь алама луэмез уг поты
ta on iga töö peale mees солэн киыз вань ужлы мынэ
2. (meesisik tegevusala, harrastuse jms järgi) адями
kaubalaeva mehed вузкарон судноысь адямиос
ta on rohkem saksa keele mees со немец кылэз умойгес тодэ
sa nüüd kaptenist mees тон табере - капитан
lihtne musta töö mees огшоры сьӧдужась
3. (viisakusväljendites palvet, soovi esitades v tänades) :
aita natuke, ole meheks! юртты кӧня ке, лу адями!
olge meheks aitamast! тау юрттэмды понна!
olge meheks hea nõu eest! тау ӟеч дэмламды понна!
4. (abielu-) карт
minu seaduslik mees мынам законной картэ
naine on mehele truu картэзлэн оскымон кышноез
õde läks mehele сузэр (я. апай) бызиз
lahutas mehest ära картэныз люкиськиз
lõi teise naise mehe üle мукет кышномуртлэсь картсэ талаз
meil on veel kaks tütart mehele panna милям кык сётоно нылмы вань на
5. (inimene, isik, asjamees, tegelane) адями, мурт
see on meie mees со милям адямимы
kui asi avalikuks tuleb, oled kadunud mees уж тодмо луиз ке, соку ышид-бырид
mis ta, vaene mees, nüüd peale hakkab? мар со, куанер адями, табере кароз?
Liitsõnad
meeste+
meestejuuksur пиосмурт йырсиӵышкись
meesteriided, meesterõivad, meesterõivastus пиосмурт дӥськутъёс
mehe+
mehesõna пиосмурт кыл

memm <m'emm memme m'emme m'emme, m'emme[de m'emme[sid & m'emm/i s>
1. (ema) анай, нэнэй, меми
kuidas su memme tervis on? кыӵе анаедлэн тазалыкез?
2. (vanem naisterahvas) пересь кышномурт
memmed heietavad mälestusi пересь кышномуртъёс тодэ ваёнъёсы усизы
3. hlv (ebameheliku, ara mehe kohta) небыльток
ole mees, ära ole memm! пиосмурт лу, небыльток эн лу!
4. (lumememm) лымылэсь лэсьтэм адями

muld <m'uld mulla m'ulda m'ulda, m'ulda[de m'ulda[sid & m'uld/i s>
1. (maakoore pindmine kobe kiht) музъем, сюй
viljakas muld удалтытӥсь музъем
märg muld кот музъем
niiske muld кот я. мускыт музъем
kohev v kobe muld небыт сюй
soostunud muld нюрлы пӧрмем музъем
hallmuld põll пурысь музъем
künnimuld põll гыроно музъем
lammimuld põll нёжал музъем
leetmuld põll пень пыръем музъем
liivmuld põll луоё музъем
liivsavimuld põll сюен-луоен суро музъем
mustmuld põll сьӧд сюй
savimuld põll горд сюй музъем
saviliivmuld põll луоё музъем
soomuld põll нюр интыысь музъем
mulla värvus музъемлэн буёлэз
mulda harima музъем ужаны
mulda väetama музъемез кыеданы
mulda kobestama музъемез гудыса небыт карыны
vajutas labida mulda лопатаез музъеме бышкалтӥз
kevadel sai seeme varakult mulda тулыс кизён ужъёсты вазь быдтӥзы
käed on mullaga koos киос сюесь
2. piltl (maa[pind], mullapõu hrl kodupinna, surma v matmisega seoses) сюй, музъем
sünnimuld вордӥськем музъем
tema juured on [kõvasti] kodukoha mullas солэн выжыосыз вордӥськем музъемаз мур лэзиськемын
kõik me läheme kord mulla alla v mulda ваньмы асьмеос одӥг пол музъеме мыномы
raske haigus viis ta mulda секыт висён сое музъемозь вуттӥз
ta maeti v sängitati v pandi kodumaa mulda сое вордӥськем музъемаз ватӥзы
olgu muld talle kerge! музъем солы мамык мед луоз!
vanaisa puhkab v magab ammu mullas v mulla all песятай кемалась ини музъем пушкын кӧлэ
mulda varisenud klassivennad со пал дуннее кошкем одӥг классын дышетскем эшъёс
3. piltl (rauk) пересь адями
kauaks teda vana mulda enam! кема-а солы, пересьлы, улоно на!
palju mulle, mullale, enam tarvis on трос-а кулэ мыным, пересь адямилы?

muulane <m'uulane m'uulase m'uulas[t m'uulas[se, m'uulas[te m'uulas/i & m'uulase[id s> (muust rahvusest) мукет калыкысь, инородец; (Eestis) эстон луисьтэм адями
Eestisse elama tulnud muulased Эстоние улыны лыктэм мукет йӧслыко адямиос
pojal on muulasest naine пиелэн кышноезлэн мукет йӧслыкез
muulaste hulgas elades kippus emakeel ununema мукет калык пӧлын улыса, анай кыл вуныны кутскиз

mõrtsukas <mõrtsukas mõrtsuka mõrtsuka[t -, mõrtsuka[te mõrtsuka[id s> (mõrvar) адями виись, йыр быдтӥсь

mõrv <m'õrv mõrva m'õrva m'õrva, m'õrva[de m'õrva[sid & m'õrv/u s> (tahtlik inimesetapmine) адями виён
röövmõrv лушкаськон понна адямиез виён
ta on sooritanud mitu mõrva со кӧня ке адямиосты вииз
kohtualust süüdistatakse mõrvas судъяно муртэ адями виёнын янгыше уськыто

mõrvar <m'õrvar m'õrvari m'õrvari[t -, m'õrvari[te m'õrvare[id s> адями виись
salamõrvar адямиез лушкем виись
mõrvar tabati v saadi kätte адями виисез кутӥзы
mõrvarid antakse kohtu alla адями виисьёсты судэ сёто

määraja <m'ääraja m'ääraja m'ääraja[t -, m'ääraja[te m'ääraja[id s>
1. (kes määrab) мае ке решать карись адями
2. (käsiraamat taksonite määramiseks) определитель
liblikamääraja, liblikate määraja бубылиосты определить карись
3. (aparaat mille määramiseks) мертась аппарат
niiskusemääraja влагомер

ninakas <ninakas ninaka ninaka[t -, ninaka[te ninaka[id adj>
1. (upsakas, nipsakas, ninatark) вылтӥяськись, нырзэ вылын возись адями
ninakas müüjanna вылтӥяськись вуз карись
edutamine tegi ta veelgi ninakamaks уж дураз будэтэмзы нырзэ эшшо но вылэгес кариз
2. (suure ninaga) бадӟым ныро

ninatark <+t'ark targa t'arka t'arka, t'arka[de t'arka[sid & t'ark/u adj, s>
1. adj (ninakalt käituv, üleolevalt kohtlev) вылтӥяськись; (tark näida püüdev) ваньзэ тодӥсь
2. s (ninakalt käituv inimene) нырыз (я. йырыз) вылын адями

nurjatu <nurjatu nurjatu nurjatu[t -, nurjatu[te nurjatu[id adj, s>
1. adj (alatu, häbitu, jultunud) урод, юрӟым, возьыттэм
nurjatu tegu возьыттэм лэсьтэм уж
keegi nurjatu hing oli auto põlema pannud кыӵе ке урод адями машинаез сутэм
2. s (nurjatu, alatu inimene) урод адями, возьыттэм адями; (lapse kohta) йыртэмась, укылтэмъяськись
küll ma sellele nurjatule alles näitan! возьмато ай мон со йыртэмасьлы!

nägu <nägu n'äo nägu n'äkku, nägu[de nägu[sid s>
1. ымныр; (looma pea esikülg) пудо ымныр; (millegi esikülg) азь, азьпал
meeldiv nägu кельшымон ымныр
kortsus v kipras v krimpsus nägu кисыриё ымныр
näo poolest v näolt kena tüdruk чебер ымныро ныл
läks v lahvatas näost v üle näo punaseks со гордэктӥз
pööra nägu kõrvale v ära берыктӥськы
tunnen v tean teda vaid näo järgi мон сое ымнырызъя гинэ тодӥсько
poeg on väga isa nägu пиез туж кельше атаезлы
kõik nad on ühte nägu соослэн тусбуйзы ваньзылэн одӥг кадь
ta nägu on paistes солэн ымнырыз пыктэмын
must värv ei ole mulle näo järgi сьӧд буёл мыным уг мыны
maja on ehitatud näoga vastu hommikut v nägu hommikusse коркалэн азьпалыз шундыӝужан пала учке
2. (näoilme) ымныр тус, ымныр вырос; (grimass) ымныр кисыръян
hapu nägu ымыныр чырс сием бере кадь
pettunud nägu сӧриськем мылкыдо тус
näost näha, et valetad ымнырыдъя адӟиське, алдаськод шуыса
näis, mis[suguse] näo ta teeb адӟом, кызьы ымнырзэ кисыръялоз
3. kõnek, hlv (inimene) адями, мурт
seal on uusi nägusid, keda ma veel ei tunne отын выль адямиос вань, кудъёссэ мон уг тодӥськы на
klapiti viieline näo pealt котькуд йырлэсь вить манетэн бичазы
4. piltl (ilme, pale) ымныр, тус, тусбуй
linna nägu on tundmatuseni muutunud карлэн вылтусыз тодмантэм воштӥськем
näo poolest ilusad õunad вылтуссыя чебересь улмоос
need majad on ühte v sama nägu та коркаос огкадесь
ta ei ole ammu koolis nägu näidanud v [ennast] näole andnud piltl со кемалась ини школаын ымнырзэ ӧз возьматъя

omane <omane omase omas[t -, omas[te omase[id adj, s>
1. adj (iseloomulik, tüüpiline) тупась, укшась, тупамон, укшамон
kunstnikule omane stiil суредасьлы тупась стиль
see ei ole eesti keelele omane со эстон кыллы уг тупа
2. adj (tuttav, nagu oma) ас, матысь
siin on kõik nii omane nagu kodus татын ваньмыз сыӵе дорын кадь аслад
omaseks saanud paigad сюлэмлы матын луэм интыос
3. s (omas, oma) матысь ӵыжы-выжы, матысь адями
tal pole siin omaseid солэн татын ӵыжы-выжыосыз ӧвӧл
poiss oli peres nagu omane пияш семьяын асьсэлэн кадь вал

osaline1 <osaline osalise osalis[t osalis[se, osalis[te osalis/i s, adj>
1. s (osavõtja) пыриськись, член; (millestki osasaaja) маин ке герӟаськем адями
vandenõu osalised заговоре пыриськисьёс
kas sina ka selles asjas kuidagi osaline oled? тон но-а та ужен кызьы ке герӟаськемын?
2. s (osatäitja, rolli esitaja) ролез шудӥсь
näidendi osalised спектакльын шудӥсьёс
3. adj (mittetäielik) ӧжытак
osaline kuuvarjutus Толэзьлэн ӧжытак ӵоктаськемез

poeg <p'oeg poja p'oega p'oega, p'oega[de p'oega[sid & p'oeg/i s>
1. пи
ainus poeg одӥг гинэ пи
noorem poeg пичиез пи
lihane poeg вордэм пи
pärispoeg вордэм пи
poeg on kolmeaastane пи куинь аресъем
mis pojale nimeks pannakse? кызьы нималозы пиез?
2. (loomadel) пи; (lindudel) пи
koeral on pojad пунылэн кучапиосыз вань
kass jättis pojad maha писэй пиоссэ куштӥз
3. (poeetilisemas pruugis: väärikas esindaja) пи
mälestussammas isamaa ustavatele poegadele атыкай музъемлэн оскымон пиосызлы синпелет
4. relig (Kristus) адями Пи

roim <r'oim roima r'oima r'oima, r'oima[de r'oima[sid & r'oim/i s> (veretöö, mõrv) адями виён, вир кисьтон, йыруж
jube v metsik v jõhker roim кӧшкемыт йыруж
roima sooritama адями вийыны

roimar <r'oimar r'oimari r'oimari[t -, r'oimari[te r'oimare[id s> (roima sooritaja) адями вийись
roimar tabati v saadi kätte адями вийисез кырмизы

saadik2 <saadik saadiku saadiku[t -, saadiku[te saadiku[id s> (diplomaatiline esindaja) посол; (lähetatu) лэзем адями; (usaldusmees) быръем адями; (kongressi-, konverentsi-) делегат, депутат; (rahva-) калык депутат
parlamendisaadik, parlamendi saadik парламентлэн депутатэз
rahvasaadik калык депутат
suursaadik посол
lumikelluke on kevade saadik piltl кечсин сяська - тулысэз ваись

sasipea <+p'ea p'ea p'ea[d -, p'ea[de p'ä[id s>
1. (sassis juustega pea) лусьтро, лусьтро я. тугаськем йырсиё
poja sasipea пилэн лусьтро йырсиез
2. (sasise peaga inimene) лусьтро, лусьтро я. тугаськем йырсиё адями
õues jookseb väike sasipea азбар кузя бызьылэ лусьтро йырсиё пичильток
3. (sasipäine) лусьтро, лусьтро я. тугаськем йырсиё
sasipea plika лусьтро нылаш

soomlane <s'oomlane s'oomlase s'oomlas[t s'oomlas[se, s'oomlas[te s'oomlas/i & s'oomlase[id s> суоми адями, финн мурт

tapja <t'apja t'apja t'apja[t -, t'apja[te t'apja[id s> виись, йырвандӥсь, адями быдтӥсь
enesetapja ассэ ачиз быдтӥсь

välismaalane <+m'aalane m'aalase m'aalas[t m'aalas[se, m'aalas[te m'aalas/i & m'aalase[id s> кунсьӧрысь адями


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur