[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 26 artiklit

iva <iva iva iva -, iva[de iva[sid s>
1. (seeme, tera) тысь, ю тысь, кидыс
nisuiva чабей тысь
odraiva йыды тысь
rukkiiva ӟег кидыс
proovis hambaga iva küpsust пиньыныз ю-тысьлэсь кисьмамзэ эскериз
peotäis ivasid быдэс кырым ю-тысь
2. (raas) пыры, гизьы
ma pole ivagi suhu saanud мынам ымам одӥг пыры но ӧй вал
haige ei võtnud ivagi toitu suhu висись одӥг пыры сиён но ымаз ӧз поны
olime oma toidu viimase ivani ära söönud сиёнмес берпуметӥ пырыозь сиимы
selles jutus on oma iva та верослэн аслаз тысез вань
temas pole ivagi ausust солэн одӥг пыры но честностез ӧвӧл
neis sõnades ei puudu ratsionaalne iva та кылъёсын шонер малпам тысез (я. рациональной) вань

kaabu <kaabu kaabu kaabu[t -, kaabu[de kaabu[sid s> шляпа, изьы
must kaabu сьӧд шляпа
laiaääreline kaabu паськыт дуро шляпа
viltkaabu фетровой (я. гын) шляпа
õlgkaabu куролэсь шляпа
kaabuga mees шляпаен пиосмурт (я. воргорон)
kaabut kandma шляпа нуллыны
kaabut pähe panema йыре шляпа поныны
kaabut peast võtma йырысь шляпаез басьтыны

kaer <k'aer kaera k'aera k'aera, kaer[te & k'aera[de k'aera[sid & k'aer/u s>
1. bot (kõrreline, suviviljakultuur Avena) сезьы
harilik kaer bot (Avena sativa) сезьы
kaera kasvatama сезьы будэтыны
kaera lõikama сезьы араны
2. (kaerapõld) сезьы, сезьы бусы
loomad on kaera läinud пудо сезьы вылэ мынэм

kasutama <kasuta[ma kasuta[da kasuta[b kasuta[tud v> уже кутыны, ужаны; (abiks v appi võtma) уже кутыны, ужаны; (tarvitama) сиыны, юыны; (kulutama) быдтыны; (looduslike objektide, hoonete puhul) уже кутыны, ужаны
sõnaraamatut kasutama кыллюкамез уже кутыны
ravimeid kasutama эмъюм юыны
teiste abi kasutama мукетъёслэсь юрттэт басьтыны
jõudu kasutama кужымез уже кутыны
võõrsõnu kasutama асэстэм кылъёсты уже кутыны
uut meetodit kasutama выль методэз уже кутыны
loodusvarasid kasutama инкуазь ваньбурез уже кутыны
toiduks kasutama сиыны
kasuta aega otstarbekalt дырез пайдаё ортчытыны
kasutamata puhkus басьтымтэ отпуск
kasutatud kirjanduse nimestik уже кутэм литература

kiiver <k'iiver k'iivri k'iivri[t -, k'iivri[te k'iivre[id s>
1. (kaitsev peakate) шлем, каска; (nahast) изьы
kaitsekiiver утись шлем
kuldkiiver зарни шлем
metallkiiver корт шлем
motokiiver каска
nahkkiiver кулэсь изьы
raudkiiver корт шлем
teraskiiver андан шлем
troopikakiiver тропика шлем
tuletõrjekiiver тылпу кысӥсьлэн каскаез
tuukrikiiver вуэ зымылон шлем
2. arhit (tornikatus) башня липет

kinni panema
1. (sulgema) ворсаны, пытсаны
pane aken kinni! укноез ворса!
2. (peatama, seisma panema) дугдытыны
verejooksu kinni panema вир кошконэз дугдытӥзы
3. (sulgema, vabadust piirama) ворсаны
lapsed pandi tuppa kinni нылпиосты бӧлетэ ворсазы
pane jalad kinni кутчаськы
4. (ette tellima, broneerima) дасяны
restoranis on meile laud kinni pandud ресторанын милемлы ӝӧк дасямын
5. kõnek (ära sööma v jooma) сиыны я. юыны
pani kõik võileivad kinni вань вӧйняньёсты сииз

kõrvikmüts <+m'üts mütsi m'ütsi m'ütsi, m'ütsi[de m'ütsi[sid & m'üts/e s> (kõrvaklappidega müts) пелё изьы

lakkuma <l'akku[ma l'akku[da laku[b laku[tud v>
1. (vedelat toitu) сиыны; (ära, tühjaks) бушатыны
kass lakub piima коӵыш йӧл сие
koer lakkus kausi tühjaks пуны тэркыез бушатӥз
2. hlv (jooma, purjutama) тордыны; (täis kaanima) кудӟытозь юыны
on enda jälle täis lakkunud со нош ик тордэм
3. (limpsama, limpsima) нюлыны, нюлыштыны; (siluma, klanima) маялляны
koer lakub perenaise kätt пуны кузё кышнолэсь кизэ нюлэ
lakkus sõrmi чиньыоссэ нюлӥз
lained lakuvad paati тулкымъёс пыжез маялляло
tuli lakub halge тыл писъёсты нюлэ
koer lakub oma haavu пуны аслэсьтыз яразэ нюлэ
lakkus pea siledaks йырзэ маялляз

lott1 <l'ott loti l'otti l'otti, l'otti[de l'otti[sid & l'ott/e s> (mütsi-) вуж картуз я. изьы

maiustama <maiusta[ma maiusta[da maiusta[b maiusta[tud v> (nautides sööma [v jooma]) ческыт сиыны (юыны), ческыт потыса сиыны (юыны)
lapsed armastavad maiustada нылпиос ческыт сиыны ярато
maiustasime väärt konjakit ӟеч коньякез ческыт потыса юимы

müts2 <m'üts mütsi m'ütsi m'ütsi, m'ütsi[de m'ütsi[sid & m'üts/e s> изьы; (sirmiga) картуз; (kaitsev) шлем :
kootud müts керттэм изы
pani mütsi pähe изьызэ дӥсяз
võta müts maha! кыль изьыдэ!

nuumama <n'uuma[ma nuuma[ta n'uuma[b nuuma[tud v>
1. põll куайытыны :
sigu nuumama парсьёсты куайытыны
2. kõnek (inimese kohta: liiga rikkalikult toitma) мултэс сюдыны; (liiga palju sööma) мултэс сиыны; (liigsöömisega endale kõhtu ette v rasva peale kasvatama) куайыны
lapsi ei tohi liialt nuumata нылпиосты мултэс сюдыны уг яра
on ennast paksuks v rasva nuumanud со куаем

pistma <p'ist[ma p'ist[a pista[b piste[tud, p'ist[is p'ist[ke v>
1. (teravaotsalise esemega torkama) бышканы, бышкалтыны; (hammustama, nõelama) куртчыны, лексьыны :
nõelaga pistma венен бышкалтыны
pistis loomale pussi rindu пӧйшурлэн гадяз пурт бышкалтӥз
sääsed pistavad valusasti чибиньёс вӧсь куртчылӥсько
sööstab õuelt minema, nagu oleks teda herilane pistnud дуринчи сое лексем кадь, азбарысь бызьыса кошке
2. (valusööstu kohta) ӵогъяны
südames pistab сюлэм ӵогъя
3. (toppima, suruma) донгыны, поныны; (niiti, paela) пыртыны
pistis võtme lukuauku усьтонэз тунгон пасе донгиз
pistis käe taskusse кизэ кисыяз понӥз
pistis sõrmuse sõrme чиньыяз зундэс понӥз
4. (kuhugi asetama) поныны
pistis mantli nagisse пальтоез ӵоге ошиз
pistis dokumendid kausta документъёсты папкае понӥз
pistan panni tulele табаез тыл вылэ поно
pistis kindad kätte пӧзьяськиз
kuhu ma olen küll oma prillid pistnud? кытчы меда мон очкиме донги?
5. (mingit tegevust, seisundit esile kutsuma) :
pistis suitsu põlema тамак ӝуатӥз
ladu oli põlema pistetud складэз сутӥзы
pista ahi küdema v kütte эсты гурез
pista raadio mängima! лэзь радиоез
6. kõnek (pistist andma) кузьым сётыны
kohtunikule tuleks natuke pista судьялы пичияк кузьым сётыны кулэ вал
7. kõnek (nähvama, torkama) йӧттыны, ӝожомытыны, вӧсь карыны
poetas vahele mõne pistva märkuse веран куспаз куд-ог ӝожомытӥсь замечаниос пыртылӥз
8. kõnek (isukalt sööma) ваньзэ сиыны; (isukalt jooma) ваньзэ юыны
pistis nahka mitu taldrikutäit suppi кӧня ке тӧркы шыдэз сиыса быдтӥз
lapsed olid kõik kommid korraga nahka pistnud нылпиос вань кампетэз одӥг кутскемен сиыса быдтӥзы
9. kõnek (kuhugi tormama) дыртыны, бызьыса мыныны
poiss pistis joostes koolimaja poole пияш школа пала бызьыса мынӥз
haaras mütsi ja pistis toast välja изьызэ басьтӥз но комнатаысь бызьыса потӥз
10. kõnek (äkki midagi tegema hakkama) :
laps pistis karjuma нылпи кесяськыны кутскиз
kõik pistsid laginal naerma ваньзы гор-гор серекъяны кутскизы
pistis jälle jooma со нош ик юыны кутскиз

purema <pure[ma pure[da pure[b pure[tud v>
1. (hammastega viga tegema) куртчыны, куртчылыны, куртчылӥськыны; (surnuks) кесяны
koer pures postiljoni пуны почтальонэз куртчиз
meie koer ei pure милям пунымы уг куртчылӥськы
sääsed purevad чибиньёс куртчылӥсько
rebane pures kana surnuks ӟичы курегез кесяз
purev pakane куртчылӥськись кезьыт
2. (närima) йырйыны, сиыны, кушаны :
puresin kuiva leiba куасьмем нянез йырйи
ära pure huuli эн куртчылы ымдурдэ
orav pureb pähkleid коньы мульы йыръе
toit tuleb [suus] peeneks pureda сиёнэз кушаны кулэ
teda pureb ränk tõbi сое кышкыт висён йыръе
nälg pureb кӧт сюма
3. piltl (lagundama, purustama, rikkuma) йырйыны, поръяны, сиыны, пась карыны
koidest puretud kapp кей сием шкаф

roop <r'oop roobi r'oopi r'oopi, r'oopi[de r'oopi[sid & r'oop/e s>
1. (ahjuroop) гурсуран, туӵко, ӝу октон, сузгы, кис :
roobiga tuld v süsi segama туӵкоен тылэз я. эгырез сураны
2. (kaare- v loogakujuline ese) буко

rähn <r'ähn rähni r'ähni r'ähni, r'ähni[de r'ähni[sid & r'ähn/e s> (puistulind) сизь
rähnide väsimatu toksimine жадёнэз тодытэк сизьёслэн кокамзы

rüpp <r'üpp rüpe r'üppe r'üppe, r'üppe[de r'üppe[sid & r'üpp/i s>
1. (hrl ainsuse sisekohakäänetes: [naise] süli) пидэс, пыдэс
istus, käed rüpes киоссэ пидэс вылаз тырыса пукиз
2. (seeliku-, särgi- v põllesaba kohta) сӧзул, сӧзы
korjas seeni rüppe губи сӧзулаз бичаз
3. piltl (süli, põu, sisemus, hõlm) пидэс, пыдэс
4. (üsk, emaihu) мумыгырк

saba <saba saba saba s'appa, saba[de saba[sid & sab/u s>
1. (loomadel, eseme, liiklusvahendi vm tagaosa) быж
lennukisaba, lennuki saba самолёт быж
pannisaba, panni saba таба ныд
orava kohev saba пуштырес коньы быж
kuke ilus saba чебер атас быж
lehm vehkis sabaga скал быжыныз шоназ
2. (rõiva alumine osa) сӧзул, сӧзы
kleidi pikk saba дэремлэн кузь сӧзулыз
väike laps hoidis ema sabast kinni пичи пинал анаезлэн сӧзулаз кырмиськем
3. kõnek (järjekord) быж
kassasaba кассае сылӥсьёслэн быжзы
4. kõnek (jälitaja, nuhk) „быж“
tal oli saba taga солэн сьӧраз „быж“ вал
5. kõnek (võlgnevus) „быж“
sabasid likvideerima „быжъёсты“ сётыны
Liitsõnad
saba+
sabaots быж пум, быж йыл

seitse <seitse s'eitsme seitse[t -, s'eitsme[te s'eitsme[id num, s>
1. (põhiarv, vastava hulga, koguse kohta, kellaaja, arvulise järjekorra kohta) сизьым; (hulga puhul: isikut märkivate meessoost sõnadega, mitmuslike sõnadega, isikuliste asesõnade mitmusega ja paarisesemeid märkivate sõnadega) сизьым; (hulga, arvulise järjekorra puhul) сизьым
kakskümmend seitse кызь сизьым
seitse tuhat сизьым сюрс
seitse kaheksandikku сизьым тямысмос
kaks korda seitse on neliteist кык пол сизьым луэ дас ньыль
tal on seitse poega солэн сизьым пиез
kell seitse õhtul сизьым часын ӝыт
kell on pool seitse дыр куать но ӝыны
kell saab kümne minuti pärast seitse дас минуттэк сизьым
viis minutit puudub seitsmest вить минуттэк сизьым
2. (märgib rohkust, intensiivsust) сизьым
seitsme luku taga сизьым ӧс сьӧрын
sõitis seitsme maa ja mere taha сизьым музъем но зарезь сьӧрын
näeb vaeva seitsme mehe eest сизьым воргорон кадь ужа
3. (number 7, mängukaart) сизьым
ärtu seitse черви сизьым
Liitsõnad
seitsme+
seitsmekilomeetrine сизьым иськемъем
seitsmelapseline сизьым нылпиё
seitsmevärviline сизьым буёло

seitsesada <seitse+sada s'eitsme+saja seitse[t+sada & seitse[t+sada[t -, s'eitsme+sada[de s'eitsme+sada[sid num> сизьым сю
seitsesada kolmkümmend viis сизьым сю куамын вить
üle seitsmesaja inimese сизьым сюлэсь уно адями
Liitsõnad
seitsme+saja+
seitsmesajaleheküljeline сизьым сю бамо

seitseteist[kümmend] <seitse+t'eist[+kümmend] s'eitsme+t'eist[+k'ümne] seitse[t+t'eist[+kümmend] & seitse[t+t'eist+kümme[t -, s'eitsme+t'eist+k'ümne[te s'eitsme+t'eist+k'ümne[id num> дас сизьым
sada seitseteist сю дас сизьым
seitseteist[kümmend] tuhat дас сизьым сюрс
seitseteist[kümmend] ööpäeva дас сизьым уй-нунал
seitsmeteist[kümne] päeva jooksul дас сизьым нуналскын
tüdruk saab seitseteist нылашлы дас сизьым тырмоз
rong väljub [kell] seitseteist kolmkümmend поезд дас сизьым но ӝыныын кошке

sööma <s'öö[ma s'üü[a s'öö[b s'öö[dud, s'õ[i söö[ge süü[akse v>
1. сиыны :
hommikust sööma ӵукназэ сиськыны
õhtust sööma ӝытсэ сиськыны
leiba sööma нянь сиыны
sööb üksi kolme eest огназ куинь адями понна сиське
kas teil kodus süüa on? дорады сиёнды вань-а?
kõht on tühi, tahan süüa кӧты сюма, сиеме потэ
sõin kõhu kõvasti täis кӧтыз тырымон сиськиз
me sööme kolm korda päevas нуналаз куинь пол сиськиськомы
toit on valmis, palun sööma! сиён дась, лыктэлэ сиськыны!
2. (parasiitputukate kohta: purema, hammustama, närima) сиыны, йырйыны; (auklikuks) сиыны, кораны; piltl (etteheidete v süüdistustega kiusama, närima) сиыны, йырйыны
koid olid suurrätikusse augud söönud кей бадӟым кышетэз пась карыса сием я. корам
3. (esemete, ainete, olukordade kohta: närima, uuristama, kulutama) быдтыны; (söövitades kahjustama, hävitama) быдтыны
lained söövad kaldaid тулкымъёс ярдурез быдто
vesi sõi kivilt kirja ву из вылысь гожтэмез быдтӥз
rooste sööb rauda сыномон кортэз быдтэ
raske töö oli tervise söönud секыт уж тазалыкез быдтӥз
4. (suuri kulutusi nõudma, vara kulutama, neelama) сиыны
vana ahi sööb palju kütet вуж гур трос эстӥськон сие
inflatsioon sõi kõik säästud инфляция вань шыръямъёсыз сииз
5. piltl (tunnete kohta: piinama, vaevama, rõhuma, närima) йырйыны, сиыны
igatsus sõi hinge мӧзмон лулэз йырйиз
teda sööb kadedus сое вожъяськон йыръе

tera2 <tera tera tera -, tera[de tera[sid & ter/i s>
1. (vilja-, kaunvilja seeme) тысь, ю-тысь, кидыс
rukkitera, rukki tera ӟег тысь
2. (väike kompaktne aineosake) пыры, весь, гизьы
majas pole teragi soola коркан пыры сылал но ӧвӧл
3. piltl (väike hulk, vähene määr) бычы, тысь :
tarkusetera визьлык тысь

torukübar <+kübar kübara kübara[t -, kübara[te kübara[id s> (silinderkübar) цилиндр выллем изьы

õgima <õgi[ma õgi[da õgi[b õgi[tud v>
1. (aplalt, ahnelt sööma) тыкыны; (end, kõhtu täis) тыкыны
õgib süüa тыке
õgib kui loom изьвер кадь тыке
õgis end kurguni v kõrini v kaelani v viimse võimaluseni täis кӧтыз тырытозь тыкиз
õgib kõik sisse, mis kätte juhtub ваньзэ, мар ки улаз сюре, тыке
laud õgiti hetkega tühjaks ӝӧк вылысь ваньзэ ӝог быдтӥзы
tirtsud õgivad põllud paljaks саранча бусыез быдтэ
2. piltl (asjade, olukordade kohta: kahjustama, vähemaks kulutama, hävitama) быдтыны; (inimese mingi intensiivse tegevuse kohta) сиыны; (tunnete kohta: piinama, vaevama, rõhuma, närima) сиыны
kired õgivad ennast ise пӧсь мылкыдъёс асьсэды быдто
revolutsioon õgib oma lapsi революция нылпиоссэ быдтэ
kohtukulud õgisid päranduse ära суд понна тыриськонъёс вань кылёсбурез сиизы
vana ahi õgib palju puid вуж гур трос пу сие
auto õgib bensiini машина бензинэз тыке
ta lausa õgib raamatuid со книгаосты ньылэ гинэ
mees õgis naist silmadega пиосмурт кышномуртэ синъёсыныз сииз
teda õgib kadedus сое вожъяськон сие
uudishimu õgib тодэм потон маза уг сёты

ära võtma
1. (enda kasutusse võtma) басьтыны, таланы; (vallutama) киултыны; (kahjustama) быдтыны
röövel võttis teekäijalt käekella ära лушкаськись сюресчилэсь киын нуллон чассэ талаз
purjus juhilt võeti luba ära кудӟем шоферлэсь правооссэ талазы
loss võeti tormijooksuga ära дворецез киултӥзы
öökülm võttis kartulipealsed ära уй кезьыт картошка пудэз быдтӥз
2. kõnek (abielluma) кышно басьтыны
professor oli ühe noore tudengi ära võtnud профессор одӥг егит студентэз кышно басьтӥз
3. (sisse võtma) сиыны, юыны; (ära jooma) юыны
võttis tableti ära ja saigi peavalust lahti таблетка юиз но, йыр висёнэз ортчиз
võttis pitsikese ära пичи чарка юиз


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur