[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 27 artiklit

ah <'ah interj> ой, эх, ах; но, ма
ah, kui tore ilm! ой, кыӵе шулдыр куазь!
ah, sina! ой, тон-а со!
ah, oleksin juba kodus! эх, коть гуртам (я. дорам) мед луысал вылэм ини!
ah, kui rumalasti sa talitasid ой, кыӵе шӧтэм тон вырид
ah, mis ma tegin! ой, мар мон лэсьтӥ!
ah nii, hea küll! ах озьы-а, ну умой!
ah jaa -- täna on ju Leena sünnipäev ой, туннэ Леналэн вордскем нуналыз ук
mis sa selle peale kostad, ah? но, мар тон солы пумит вералод?
ah, juba valmis ой, дась ини-а?
ah, tehku nii nagu heaks arvab ма, мед лэсьтоз озьы, кызьы умоен лыдъя
ah, need tänapäeva noored! ой, та туала егитъёс!
ah, ei midagi erilist ма, номыр пӧртэмез (я. сыӵеез) ӧвӧл

ai <'ai interj> (väljendab valu, pahameelt, etteheidet, üllatust, imestust, rõõmu, vaimustust) ой, эх(-ма) (вӧсь луэмез, урод мылкыдэз, пыкылэмез, паймемез, шумпотэмез, ярамез возьматэ) <вазён.>
ai, ai, valus on! ой, вӧсь ук!
ai, ai, poisid, kes siis niimoodi teeb! эх-ма, пияшъёс, кин озьы лэсьтэ!
ai kui tore! ой, кыӵе умой!

au <'au 'au 'au -, 'au[de 'au[sid s> дан, данлык, сӥ-дан, гажан; (austus) дан, данлык, сӥ-дан, гажан
solvatud au сантэмам (я. ултӥям) данлык
ohvitseriau офицерлэн данэз
spordiau спортъя дан
sõjameheau воинской честь
neiuau ныл дан
au ja väärikuse kaitse данэз но умой возькон сямез утён-чаклан
{kelle} au haavama (кинлэсь ке) данзэ сантэманы (я. ултӥяны)
{kelle} au riivama (кинлэсь ке) данзэ исаны
{kelle} au röövima (кинэ ке) сантэманы (я. ултӥяны)
{kelle} au määrima v teotama (кинлэсь ке) данзэ саптаны (я. сантэманы)
{kelle} au rüvetama (кинлэсь ке) данзэ наштаны (я. саптаны)
oma au hoidma ас дандэ утьыны
kooli au kaitsma школа данэз утьыны
igaühele on kallis oma perekonna au котькудӥзлы дуно ас семьяезлэн данэз
meile sai v langes osaks see au милемлы сыӵе дан усиз
see ei tee neile au та уг сёты соослы дан
au ja kiitus {kellele} дан но ушъян (кинлы ке)
meie külaliste auks асьме куноосмылэн данзы понна
ta maeti auga maha сое данъяса (я. гажамзэс возьматыса) ватӥзы
kellega on mul au? кинэн мыным шуд усиз тодматскыны?
mul on au teatada мыным шуд учиз тӥледлы ивортыны
Liitsõnad
au+
aukoht тӧр инты, сӥё-дано адямиослы чаклам инты
aukülaline гажано (я. сӥё-дано) куно

ei <'ei adv>; <'ei 'ei 'ei[d -, 'ei[de 'ei[sid s>
1. (eitussõna, annab lausele eitava sisu) уг (уд, уз, ум), ӧй (ӧд, ӧз, ӧм), ӧвӧл
ma ei tea мон уг тодӥськы
ei sobi уг тупа
ei lähe arvesse уг лыдъяськы
see ei teeks paha солэсь урод ӧй луысал
tööd ei ole veel alustatud уж кутскемын ӧвӧл на
töö ei tahtnud edeneda уж умой ӧз мыны (я. ужлэн пӧрмемез ӧз поты)
kas tuled või ei? лыктод-а уд-а?
ei, seda ma ei tee! уг, мон сое уг лэсьты! (я. уг, озьы мон уг кары!)
ei, ma ei usu teid! уг, мон тӥледлы уг оскиськы!
2. (eitab järgnevat sõna) но-, ӧвӧл, ӧй вал
ei iialgi ноку, ноку но
otsisin, aga teda ei kuskil pool утчай, нош со нокытын но ӧвӧл
nad elavad vanamoodi, ei midagi uut соос азьло сямен ик уло, номыр вылез ӧвӧл
ta on süüdi, ei keegi muu со янгыш, нокин мукетыз ӧвӧл
kasu polnud sellest ei mingisugust солэсь нокыӵе но пайда ӧй вал
3. (jaatavas lauses soovi v küsimuse esitamisel) уг (уд, уз, ум), ӧй (ӧд, ӧз, ӧм), ӧвӧл
kas me ei läheks kinno? кинотеатре ум-а мынэ?
kas ma ei saaks sind aidata? мынам тыныд юрттэме ӧй-а луысал?
kas ei tuleks sedagi võimalust kaaluda? тазэ но луонлыкез учконо уз-а луы?
4. (retoorilistes küsilausetes, hüüatustes) уг (уд, уз, ум), ӧй (ӧд, ӧз, ӧм), ӧвӧл
kuhu sa ka ei läheks, igal pool on tema ees кытчы гинэ уд мын(ы), котькытын со азьын
mida seal kõike ei olnud! маиз гинэ отын ӧй вал!
mis teile küll pähe ei tule! мар йырады уз но лыкты!
5. (koos sidesõnaga ega)... но ... но ... ӧвӧл, ... но ... но ...уг (уд, уз, ум), ... но ... но ... ӧй (ӧд, ӧз, ӧм)
ta ei tundnud ei pahameelt ega viha со йыркурез но лек луэмез но ӧз шӧды
ei see ega teine со но та но ӧвӧл
6. interj (väljendab rõõmu, rahulolu, vaimustust) :
ei, oli see alles saun! ӧвӧл, со мунчо гинэ вал!
7. s уг (уд, уз, ум), ӧй (ӧд, ӧз, ӧм), ӧвӧл
sajakordne ei сюполэтӥзэ уг я. ӧвӧл
vastuseks oli kindel ei точной веран (я. ответ) вал уг я. ӧвӧл
üksainus ei on mõnikord rohkem väärt kui kümme jaad одӥг пол гинэ ӧвӧл я. уг шуэмлэн дуныз куддыръя дас пол бен шуэмлэсь тросгес

et <'et konj>
1. (üldistab, väljendab viisi ja tagajärge) шуыса, ик
on hea, et sa tulid умой лыктӥд шуыса
mõtlesin, et sa ei tulegi малпай, тон уд но лыкты шуыса
võid kindel olla, et ma sellest kellelegi ei räägi тодыса ул, мон со сярысь нокинлы но уг вера шуыса
tõmbas nii, et nöör katkes озьы кыскиз, гозыез ик чигиз
olin nii ärevil, et unigi ei tulnud мон сыӵе сюлмаськи, иземе (я. кӧлэме) ик ӧз луы
juhtus nõnda, et pidin ära sõitma озьы пӧрмиз, кошконо луи
ütles seda valjusti, nii et kõik kuulsid сое озьы шара вераз, ваньмыз кылӥзы
lahkus, ilma et oleks sõnagi lausunud кошкиз, одӥг кыл но вератэк
ütlesin seda niisama, ilma et oleks tahtnud sind solvata озьы гинэ верай, тонэ ултӥяме потыса ӧй
2. (väljendab otstarvet) понна
võttis raamatu, et natuke aega lugeda кӧня ке лыдӟиськон понна книга басьтӥз
tulime siia, et teid aidata тӥледлы юрттон понна татчы лыктим(ы)
tõusin kikivarbaile, et paremini näha умойгес адӟон понна пыдчиньы йылам султӥ
jalutasin veidi, selleks et mõtteid koguda малпанъёсме огазе карон понна кӧня ке калги
3. (väljendab põhjust) малы ке шуоно, соин, соин ик, соин сэрен
et midagi teha ei olnud läksin kinno киное мынӥ, малы ке шуоно, номыр кырыны вал
ütlesin seda sellepärast, et mul oli õigus мон шонер вал, соин сое (я. озьы) верай
kõik läksid tuppa, sellepärast et väljas oli tuuline кырын тӧло вал, соин (ик) я. соин сэрен ваньмыз корка пыризы
harjusin selle mõttega, seda enam et olin varemgi selle üle mõelnud та малпанлы дыши ни, со сяна азьло но со сярысь малпалляськи ини
4. (väljendab soovi) шуыса
kõik ootavad, et sa vabandust paluksid ваньмыз тынэсьтыд извиниться кариськемдэ возьмало
tahan, et kõik hästi läheks мынам потэ вылэм, ваньмыз мед умой ортчёз шуыса
5. (kahetsuse, üllatuse puhul) шат :
et see kõigil teada oleks! ваньмыз мед тодозы со сярысь!
et sind siin enam ei nähtaks! тонэ татысь медам адӟы!
et sul ka häbi pole! тынад возьытэд но шат ӧвӧл!
ah et ta ei tulegi! ох, со уз но лыкты!

ja <ja konj>
1. (ühendav) но
sina ja mina тон но мон
isa ja ema анай но атай, мумы но бубы
armas ja lõbus poiss мусо но шулдыр пияш
eesti ja vene keel эстон но ӟуч кыл
kirjaniku elu ja looming гожъяськисьлэн улонэз но творчествоез
ikka ja jälle выльысь но выльысь, нош но нош
ei ja veel kord ei уг но эшшо огпол уг
vihma sajab ja sajab зоре но зоре
vahetund oli läbi ja õpilased läksid klassi вис быриз но дышетскисьёс классъёсазы мынӥзы
sadu lakkas ja ümberkaudu lõi kõik särama зор ортчиз но котырын ваньмыз ворекъяны (я. пиштыны) кутскиз
kaks ja pool tonni кык но ӝыны тонна
kell kaks ja kümme minutit кык час но дас минут, дас минут куине
2. (vastandav) а, но
süüdi on tema ja mitte sina не тон виноват, а со
olukord oli raske, ja ometi mitte lootusetu югдур секыт вал, но осконэз вал на

ju <ju adv>
1. (öeldu rõhutamisel) ук, уга, ведь
ma ju armastan teda мон сое яратӥсько ук
ma võin ju ka lahkuda мон кошкыны но быгатӥсько ук
mees ei teadnud ju midagi пиосмурт номырзэ но уг тоды вал ук
me ei ela ju kuigi kaugel мон кытын ке кыдёкын уг улы ук
sa oled ju poiss тон пияш ук
sa ju aitad mind тон юрртод ук мыным
ma ju ei kirjutanud maha мон кинлэсь ке ӧй гожъя ук
iga päev ju loeb нуналлы быдэ ведь лыдӟиське
sa ei lase mul ju rääkida тон вераськыны мыным уд сётӥськы ук
2. (kahtluse puhul, küllap, tõenäoliselt, arvatavasti) оло, дыр, вылды
ju see lugu nõnda juhtus озьы ик со вал, дыр
ju tal olid omad plaanid солэн аслаз но, вылды, планъёсыз вал
ju see siis nii on со озьы ик вань, дыр
ju ta midagi kurja ikka tegi оло со маке уродзэ лэсьтыны шедьтӥз
ju ta kodus istus со дораз пукиз, дыр
ju ma kunagi tulen мон куке но вуо, дыр
3. luulek (juba) ини, ни
kas on rukis ju küps? ӟег вуиз-а ини?

ka <ka adv>
1. (samuti) но, озьы ик; (isegi, koguni) но
kas sina olid ka seal? тон но-а отын вал?
ka meie olime kunagi noored ми но куке но егитэсь вал
keegi ei suutnud aidata, ka arst mitte нокин но юрттыны ӧз быгаты, эмъясь но
mis ta ka ei ütleks ма(р) но со ӧй верасал(ыз)
kuhu sa ka ei läheks кытчы но тон ӧй мынысалыд
2. (etteheite, pahameele jne rõhutamisel) ма; э-э бен (бон)
see ka mõni mees! ма кыӵе со пиосмурт (я. воргорон)!
kus ka asi, mille pärast kurvastada! шедьтэм, ма(р) понна сюлмаськыны!
3. kõnek (tugevdab eelnevat sõna v lauseosa) я, я бен (бон)
mis teil ka uudist on? я ма(р) вылез ини тӥляд ?
tühja ka, jäägu pealegi vanamoodi я бен ӵок, мед азьло кадь ик кылёз

lk бам

ma vt mina1

me vt meie

meie pl <meie meie m'ei[d, meie[ks meie[ni meie[na meie[ta meie[ga; sg mina pron (kasutatakse rõhulises asendis)>; me pl <m'e & me m'e & me m'e[id, m'e[isse m'e[is m'e[ist m'e[ile m'e[il m'e[ilt m'e[iks; sg ma pron (kasutatakse rõhutus asendis)>
1. (osutab vähemalt kahesele rühmale, kuhu kõneleja v kirjutaja kuulub) ми, асьмеос
meie ja teie ми но тӥ
meie -- sina ja mina асьмеос - тон но мон
meid on kokku viis ми вить кузя
mitte keegi meist нокин но ми пӧлысь
meil pole sellega pistmist со милям ужмы ӧвӧл
jäägu see jutt meie vahele та вераськон асьме вискы гинэ мед кылёз
2. (kelle oma) милям, асьмелэн
meie maa милям я. асьмелэн музъеммы
meie rahvas милям я. асьмелэн калыкмы
meie ajal ми дыръя
3. (väliskohakäänetes) (märgib kõneleja peret, kodu, töö-, elupaika vms) :
tule meie poole v meile лыкты ми доры
naabrid olid eile õhtul meil бускельёсмы толон ӝыт ми дорын вал
tuli meile tööle ми доры ужаны лыктӥз
4. (mina asemel) :
räägib ettekandes: meile näib, meie arvates on nii докладаз вера: милемлы озьы потэ, ми малпамъя со озьы
Meie, Aleksander I Ми, Александр I
5. kõnek (sina v teie v tema asemel) ми, асьмеос
meil juba kaks kikut suus! милям кык пиньмы вань ини!

mina1 <mina minu m'in[d -, minu[sse minu[s minu[st minu[le minu[l minu[lt minu[ks minu[ni minu[na minu[ta minu[ga; pl meie pron (kasutatakse rõhulises asendis)>; ma <m'a & ma m'u & mu m'in[d -, m'u[sse m'u[s m'u[st m'u[lle m'u[l m'u[lt mu[ga; pl me pron (kasutatakse rõhutus asendis)> мон
mina tulen ka kaasa мон но тӥледын мыно
ma olen juba söönud мон сиськи ини
Mati on mu vend Мати мынам выны
see raamat on minu oma та книга мынам
mind ei olnud kodus мон дорын ӧй вал
mis te minust tahate? мар тӥледлы мынэсьтым кулэ?
lapsed on minusse [läinud] нылпиос мон выжые мынэмын

nn озьы нимам я. сыӵе нимо

oh <'oh interj> (rõõmu, imestuse, üllatuse, soovi, kaastunde väljendamisel) ой, ох; (etteheite, kirumise puhul) фу :
oh kui ilus ilm! ой кыӵе чебер куазь
oh tuleks juba kevad! ох, ӝоггес тулыс мед вуысал!

oi <'oi interj>
1. (rõõmu, vaimustuse, imestuse väljendamisel) ой, о, ох
oi kui tore! ой кыӵе усто!
oi kui palju rahvast! ой кӧня калык!
2. (igatsuse, soovi väljendamisel) ох, ой-ой
oi, jõuaksime kord koju! ох, ӝоггес доре мед вуысалмы ни!
3. (kurtmise, ehmatuse, kohkumise väljendamisel) ох, ой, ой-ой
oi, keegi tuleb! ой, кин ке лыктэ
oi kuidas pea valutab! ой-ой, кыӵе йыр висе
4. (pahameele, viha, kahjurõõmu väljendamisel) у; (kirumisel) фу
oi sa pagan! у, тон шайтан!

pk почта ящик

sa vt sina1

sina1 <sina sinu s'in[d -, sinu[sse sinu[s sinu[st sinu[le sinu[l sinu[lt sinu[ks sinu[ni sinu[na sinu[ta sinu[ga; pl teie pron (kasutatakse rõhulises asendis)>; sa <s'a & sa s'u & su s'in[d -, s'u[sse s'u[s s'u[st s'u[lle s'u[l s'u[lt su[ga; pl te pron (kasutatakse rõhutus asendis)>
1. тон
2. (tuttav olemise kohta) тон

ta vt tema

te vt teie1

teie1 pl <teie teie t'e[id, teie[ks teie[ni teie[na teie[ta teie[ga; sg sina pron (kasutatakse rõhulises asendis)>; te pl <t'e & te t'e & te t'e[id -, t'e[isse t'e[is t'e[ist t'e[ile t'e[il t'e[ilt t'e[iks; sg sa pron (kasutatakse rõhutus asendis)>
1. (osutab kahele v enamale isikule, kellest vähemalt üks on kuulaja) тӥ
teie ja meie тӥ но ми
teie kolmekesi тӥ куинь кузя
tulen õhtul teile ӝыт тӥ доры лыкто
2. (kelle oma) тӥляд
kas see on teie auto? та тӥляд-а машинады?
3. (pöördumisel võõra v vähem tuttava inimese poole osutab ühele kuulajale, kirjalikul pöördumisel hrl suure algustähega) Тӥ; (kelle oma) Тӥляд
tahaksin teiega rääkida, härra professor Тӥледын вераськем потэ вал, господин профессор
pöördun Teie poole palvega Тӥледлы куронэн вазиськисько

tema <tema tema te[da -, tema[sse tema[s tema[st tema[le tema[l tema[lt tema[ks tema[ni tema[na tema[ta tema[ga; pl nema[d pron (kasutatakse rõhulises asendis)>; ta <t'a & ta t'a & ta te[da -, t'a[sse t'a[s t'a[st t'a[lle t'a[l t'a[lt ta[ga; pl na[d pron (kasutatakse rõhutus asendis)> со
tulid Mati ja tema sõbrad Матӥ эшъёсыныз лыктӥз
talle meeldib lugeda солы лыдӟиськыны кельше

WC закод, сёрос я. сьӧрос, туалет

õu <'õu õue 'õue 'õue, 'õue[de 'õue[sid s> (hoov) гидкуазь, азбар; (sisekohakäänetes adverbiaalselt: välja, väljas, väljast) кыр, ульча, педло
porine õu дэри азбар
kloostriõu монастырьлэн азбарез
majandusõu гидкуазь
naaberõu бускель гидкуазь
puhasõu чылкыт гидкуазь
siseõu пуш гидкуазь
taluõu хуторысь гидкуазь
munakividega sillutatud õu изэн шобыртэм гидкуазь
linnuse õu карлэн азбарез
keset õue seisab kaev гидкуазь шорын куйы
õue v õuele pääseb väikesest väravast гидкуазе пичи капка пыр пыроно
õues on kõva pakane кырын зол пелляське
õues on juba pime кырын пеймыт ини
koer küsib õue пунылэн кыре потэмез потэ
Liitsõnad
õue+ (hoovi)
õueaiamaa корка вӧзысь бакча
õuekoer гидкуазь пуны
õueköök etn гужем корка
õuelatern гидкуазь лампа
õuemaja гидкуазь корка
õuemuru гидкуазь турын
õuemärk тамга
õuepoolne гидкуазьпал
õueriided кырын ветлон дӥськут
õuesopp гидкуазь сэрег
õueuks гидкуазь ӟезьы
õuevaht, õuevalvur гидкуазез утись пуны
õuevärav пырон капка

äi <'äi äia 'äia 'äia, 'äia[de 'äia[sid & 'äi/u s> (meheisa) атайзы; (naiseisa) вармай, варматай
tema tulevane äi солэн вуоно атайзыез я. варматаез

öö <'öö 'öö 'öö[d ö[he, 'öö[de & öö[de 'öö[sid & 'ö[id s> уй
Liitsõnad
öö+
öökapp ⌘ валесдор кана
öölamp уй тыл я. лампа
ööliblikas уйбубыли, пестайбубыли, уртбубыли
öörahu ⌘ уй возён
öötöö уйин ужан
öövahetus уй смена
öövaht уйин возьмаськись, уй сторож
öövalve (1) (öine valve[kord]) уй чаклан я. караул; (2) (öövalvur) уй чаклан я. караул


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur