[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 42 artiklit

aina <aina adv> (üha) али ке но, ялан; (ainult) гинэ; (lausa) озьы ик
ilmad lähevad aina soojemaks куазь шуныт но шуныт луэ
mis te aina toas istute малы тӥ ялан дорады пукиськоды?
uuest töötajast räägitakse aina head выль ужась сярысь умойзэ гинэ верало
hommikust õhtuni aina sajab ӵукнаысен ӝытозь ялан зоре
aina üks ja seesama ялан огпӧртэм, номыр но уг воштӥськы
ta ei rääkinud sõnagi, aina vaikis со одӥг кыл но ӧз вера, шып гинэ улӥз
see tuleb asjale aina kasuks ужлы со умой гинэ луоз
lagendik aina valendas lilledest кушал сяськаослэсь озьы ик тӧдьы адӟиськиз
kõik aina kullast ваньмыз зарнилэсь (лэсьтэмын)

edasi <edasi adv>
1. (liikumine pärisuunas v kavatsetud suunas) азьлань, отӥяз
sammub edasi азьлань вамыштэ
astuge edasi пыре(лэ)
minge otse edasi шонерак азьлань мынэ(лэ)
sõidan Tartusse ja sealt edasi Võrru Тартуэ мынӥсько, отысен я. собере Выруэ
rühm, edasi! sõj взвод, азьлань!
ei edasi ega tagasi азьлань но, берлань но ӧвӧл
2. (ajas kaugemale, eelseisvale ajale, tulevikus) азьланяз, отӥяз, берло(лы)гес
võistluste algus lükati edasi ӵошатсконлэсь кутсконзэ берлолыгес каризы
tähtaeg lükati edasi быдэсмон дырез я. срокез берлолыгес каризы
mida edasi, seda hullem макем азьпала, сокем уродгес
mis saab edasi? мар отӥяз луоз?
kuidas edasi elada? кызьы азьланяз улоно?
3. (endist viisi, ikka veel, katkenud tegevuse jätkamisel) озьы ик, азьвыл сямен, отӥяз но, азьланяз но
ta magas edasi со озьы ик изиз я. кӧлӥз
vend töötab tehases edasi агай я. вын азьвыл сямен заводын ужа
seadus on edasi jõus кат азьланьскиз
pärast räägime edasi берло вераськонмес азьланьтом
ela siin edasi отӥяз но татын ул
jutustage edasi мадёндэс я. верандэс азьланьтэ(лэ)
ilmad on edasi niisama vihmased куазь азьланяз но озьы ик зороз
4. (järgnevalt, lisaks, veel) собере, берло, азьлань
algul kõndisime metsas, edasi sumpasime soos нырысь нюлэстӥ калгим, собере нюретӥ ветлӥм
edasi jutustas ta veel ühe loo собере со эшшо одӥг мадёс мадиз
edasi peab mainima, et ... собере вераны кулэ, ...
probleem ärgitab edasi mõtlema югдур малпаськытэ
edasi ei mäleta ma midagi собере номырзэ но уг ни тодӥськы
edasi tõmbame punktist A sirge punktini B собере А пунктысь шонерак Б пунктэ нуом
ja nii v nõnda edasi озьы азьлань
5. (arenemisel, kõrgemale tasemele siirdumisel) азьлане, кыдёке, (мае) азинтыны <карк.>
edasi arendama азинтыны, будэтыны
edasi pürgima тыршыны, сюлмаськыны
õpilane viidi järgmisesse klassi edasi дышетскисез бадӟымаз классэ поттӥзы
elu on viimaste aastatega palju edasi läinud берло аръёсы улон трослы азьланьскиз
ta on elus edasi jõudnud со улоназ кыдёке азинскиз
see oli suur samm edasi со азьлане бадӟым вамыш вал
kaeban edasi kõrgema astme kohtusse азьлань, вылӥяз судэ чагисько
6. (vahendamise, üleandmise puhul) выльысен, эшшо огпол, азьланяз
kaupa edasi müüma вузэз азьлань вузаны
kogemusi edasi andma опытэз азьлань сётыны
ütle talle edasi, et koosolekut ei tule вера солы, кенеш уз луы шуыса
rahvaluule kandub edasi suust suhu калык кылбур ымысь ыме выже

edasi-tagasi <+tagasi adv>
1. (kord ühes, kord teises suunas) азьлань-берлань; (siia-sinna) отчы-татчы, соллань-таллань
edasi-tagasi kõndima соллань-таллань (я. отчы-татчы) ветлыны
pendel võnkus edasi-tagasi маятник соллань-таллань (я. отчы-татчы) шонаське
2. (nii ja teisiti, kaksipidi) озьы-тазьы, озьы но тазьы но, со но та
asja oli pikalt edasi-tagasi arutatud ужпум озьы но тазьы но кема сэрттэмын-пертчемын вал
ära räägi edasi-tagasi, ütle otse välja озьы-тазьы эн вераськы, шонерак (я. меӵак) вера

eks <'eks adv>
1. (kinnitus- v rõhusõna) озьы-а, мар-а, шат
eks ma öelnud мон ӧй шат вералля
2. (usutlussõna) ук, озьы ук, ява, я-тэ, о-тэ
eks ole tõsi? зэм ук? я. зэм о-тэ?
eks ole ilus? чебер ук? чебер о-тэ?
oleme kokku leppinud, eks ju? вераським, озьы ук? я. вераським ява (я-тэ)?
eks ole see rumalus? шузияськем ук со?
tule siis homme, eks ju? соку ӵуказе лык(ты) ява (я-тэ)?
kõik lõppes hästi, eks ju? ваньмыз умой йылпумъяськиз, озьы ук?

endastmõistetav <+mõistetav mõistetava mõistetava[t -, mõistetava[te mõistetava[id adj>, ka enesestmõistetav вератэк но валамон, озьы но валамон
endastmõistetavad tõsiasjad вератэк но валамон зэм

ent <'ent konj> нош, но, озьы ке но
ta nägu oli tõsine, ent rahulik солэн ымнырыз мур малпаськись тусо вал, но сюлмаськисьтэм
mets oli vaikne, ent siiski mitte elutu нюлэс (я. тэль, сик) чалмыт вал, но озьы ке но лултэм ӧй вал
ta peatus hetkeks, ent jooksis kohe edasi со дугдӥз кӧнялы ке, но соку ик азьлань бызиз
vaikida oli raske, ent rääkida ma ei suutnud чалмыт улыны секыт вал, нош вераськеме ӧз луы

huupi <h'uupi adv> кызьы шедем (луэм) озьы, умой-умой тодытэк (адӟытэк), олома гинэ, олокызьы гинэ, олокытчы гинэ
huupi küsima олома гинэ юаны
huupi toimima кызьы шедем озьы лэсьтыны
huupi vastama кызьы шедем озьы вераны
huupi tulistama кызьы шедем озьы (я. олокытчы гинэ) ыбылыны

igatahes <+tahes adv> (igal juhul, vähemalt) котькызьы (я. котьмар) ке но, коть озьы гинэ ке но
tema igatahes tuleb котькызьы ке но, со лыктоз
minule igatahes aitab котькызьы ке но, мыным тырмоз
sarnasus igatahes on olemas котьмар ке но, кельшисез вань

ikkagi <'ikkagi adv> котькызьы ке но, котьма ке но, ке но, озьы но
tõeline tegevus algab seal ikkagi suvel котьма ке но, зэмос уж отын гужем кутске
pidage see ikkagi meeles котькызьы ке но, тӥ сое тодады возе (я. эн вунэтэ)
tööd pole palju, aga koju tulles oled ikkagi väsinud уж трос ӧвӧл ке но, дорад жадьыса вуиськод
ma ei suuda seda ikkagi uskuda котьма ке но, мон уг быгатӥськы оскыны
pole nali, ikkagi tuhat krooni! серэм ӧвӧл, котьма ке но, сюрс крона ук!

jaa <j'aa adv>; <j'aa j'aa j'aa[d -, j'aa[de j'aa[sid s>
1. adv (möönduse, nõusoleku v meenutuse puhul) бен, бон, ы-ы, о-о, озьы
jaa, see juba on midagi бен, татын маиз ке но вань ини
jaa, tulen meeleldi о-о, мон шумпотыса лыкто
jaa, aga ole hästi ettevaatlik бен, но умойгес чакласькы
2. s (jaasõna positiivse otsuse puhul) я, ярам, яралоз
kas ei või jaa я яке уд?, ярам яке ӧвӧл?, яралоз яке уз?
jää nõusse, ütle ometi jaa соглаш лу, я шу ини
ta ütles oma kindla jaa со чурыт язэ вераз

jah <j'ah adv>
1. (jaatuse v kinnitust väljendava vastuse puhul) о-о, бен, озьы
ah jah! ой, бен!
jah, me sõidame бен, ми мыномы
2. (küsimuse puhul, eks) озьы-а, бен-а
kas tuled meile, jah? лыктод ук ми доры, озьы-а?
3. (rõhutamisel, küll, tõepoolest) бен, о-о, ээ
seda oli kuulda jah со сярысь маке кылӥськиз вал, бен
on jah ilus tüdruk ээ, чебер ик нылаш
oleme jah uhked selle üle бен, ми данъяськиськомы соин
4. (kahtluse väljendamisel, eks ju) о-о, дыр, ай
kuulab ta sul, jah, sõna küll! о-о, дыр, ай, кылзӥськиз со тынэсьтыд
võtab ta sul, jah, õppust! о-о, витьыса гинэ ул, визьмаськоз шуыса

jälle <j'älle adv>, ka jällegi
1. (uuesti, taas) выльысь, нош ик
tulen homme jälle ӵуказе выльысь лыкто
kevad on jälle käes нош ик тулыс вуиз
ikka [ja] jälle нош но нош, выльысь но выльысь
2. (seevastu, omakorda, aga) ке но, озьы ке но, котьма ке но, нош
see tuba on külm, teine jälle liiga soe таиз висъет кезьыт, нош кыкетӥез укыр шуныт

järelikult <järelikult adv> (niisiis, seega) соин ик, озьы бере, озьыен, иське
sajab vihma, järelikult randa me ei lähe зоре, озьыен ярдуре ум мынэ

ka <ka adv>
1. (samuti) но, озьы ик; (isegi, koguni) но
kas sina olid ka seal? тон но-а отын вал?
ka meie olime kunagi noored ми но куке но егитэсь вал
keegi ei suutnud aidata, ka arst mitte нокин но юрттыны ӧз быгаты, эмъясь но
mis ta ka ei ütleks ма(р) но со ӧй верасал(ыз)
kuhu sa ka ei läheks кытчы но тон ӧй мынысалыд
2. (etteheite, pahameele jne rõhutamisel) ма; э-э бен (бон)
see ka mõni mees! ма кыӵе со пиосмурт (я. воргорон)!
kus ka asi, mille pärast kurvastada! шедьтэм, ма(р) понна сюлмаськыны!
3. kõnek (tugevdab eelnevat sõna v lauseosa) я, я бен (бон)
mis teil ka uudist on? я ма(р) вылез ини тӥляд ?
tühja ka, jäägu pealegi vanamoodi я бен ӵок, мед азьло кадь ик кылёз

kah <k'ah adv> kõnek
1. (ka, samuti) но; озьы ик; (isegi, koguni) гинэ но
isa oli kah kodus атай но дорын вал
mina kah ei tule мон но уг лыкты
jäta mulle kah! мыным но кельты!
seda pilti ma ei taha muidu kah та суред мыным коньдонтэк я. уксётэк но кулэ ӧвӧл
2. (üleoleku, pahameele, põlguse jne rõhutamisel) :
kah asi, millest rääkida! шедьтэм, мар сярысь вераськыны!
tühja kah! ӵок! я. кулэез вал!
3. (eelneva rõhutamisel) ини, ин
kuidas sa elad kah? кыӵе улӥськод ини?
käib kah, kui paremat pole яралоз ини, умоезгес ӧвӧл бере

kuidagi <kuidagi adv>
1. (just nagu, otsekui, mingil määral) кыӵе ке (но)
ta näib kuidagi murelik со кыӵе ке но сюлэмшуго адӟиське
see koht tundub kuidagi tuttav та инты кыӵе ке но тодмо потэ
vastas kuidagi kõhklevalt юанлы кыӵе ке но оскытэк кадь вераз
ta on kuidagi arenenum kui teised lapsed мукет нылпиослэсь со кыӵе ке но золгес азинскемын
kuidagi ebamugav on küsida кыӵе ке но умой ӧвӧл юаны
2. (mingil kombel, moel v viisil) кызьы ке (но); (teadmata kuidas) олокызьы
tahaksin teda kuidagi aidata кызьы ке но солы юрттэме потэ вал
katsu kuidagi üksi hakkama saada кызьы ке но огнад тыршы
need sündmused on omavahel kuidagi seotud та ужрадъёс куспазы кызьы ке но герӟаськемын
ehk saame ta kuidagi oma nõusse кызьы ке но сое ас паламы берыктом, вылды
3. (suuri vaevu, läbi häda) кызьы но озьы; (mitte päris korralikult) озьы-тазьы
suutsin kuidagi koduni komberdada кызьы но озьы доре вуыны быгатӥ
kuidagi tulime ülesandega toime кызьы но озьы ужез быдэстӥмы
4. (eitusega) (mitte mingil kombel, mitte mingil juhul, üldse mitte) нокызьы
siia ei mahu me [mitte] kuidagi ära татчы ми нокызьы ум тэре

küll <k'üll adv>; <k'üll külla k'ülla k'ülla, k'ülla[de k'ülla[sid & k'üll/i s>
1. adv (väidet rõhutav) :
istu rahulikult, küll mina lähen пук, эн сюлмаськы, кошко мон, кошко
ole mureta, küll me saame hakkama эн сюлмаськы, быгатом ми, быгатом
küll ta tuleb лыктоз со, лыктоз
küll ma ta üles leian шедьто мон сое, шедьто
küll näed, ta peab sõna адӟод, адӟод, со сётэм кылзэ быдэстэ
kas ma talle küll ei rääkinud, et ära mine sinna ӧй-а вера, ӧй-а вера мон солы, отчы эн мын шуыса
2. adv (vastust kinnitav, igatahes, tõepoolest) бен, озьы
Te olete vist arst? -- Seda küll. Тӥ эмъясь, дыр? - Бен.
Kas see on direktor? -- Vist küll. Со директор-а? - Озьы, дыр.
nüüd olen küll ära eksinud али мон, зэм но, йыроми
sellest on küll juba paar nädalat möödas со дырысен одно ог кык арня ортчиз ини
3. adv (vastanduse puhul) ке но
lubasime küll teineteisele kirjutada, aga lubadus ununes peagi ог-огмылы гожъялом шуыса кыл сётӥм вал ке но, сётэм кылмы ӝог вунӥз
siin on küll rahulik, kuid igav татын шыпыт ке но, мӧзмыт
mind nad ei märganud, aga mina nägin neid küll монэ соос ӧз шӧдэ, мон соосты адӟи ке но
4. adv (tundetooni rõhutamisel) ик, ай, ук
imelik küll, kuhu ta nii kauaks jääb валантэм ик, кытын со такема улэ
kurb küll, aga nii see on ӝож ик, но озьы со
vaevalt küll ta enam tuleb! со татчы уз ни лыкты ук!
mis sind küll siia tõi? кызьы ай тон татчы вуид?
kes küll võis arvata, et nii läheb! кин малпаз ай, тазьы луоз шуыса!
küll on tore, et sa tulid! кыӵе умой ук, тон лыктӥд шуыса!
kuidas küll tahaks reisida! потэ ик вылэм дуннетӥ ветлэм!
usun ma küll sinu lubadust! оски, пе, мон тынад сётэм кылыдлы!
5. adv (küllalt, piisavalt) трос я. уно, тырмыт
kõike oli küll ваньмыз тырмыт вал
koiduni on veel aega küll шунды ӝужатозь ай дыр трос
siin on ruumi küll татын интыез трос
inimesi oli seal ilma minutagi küll ja küll адямиез отын монтэк но туж трос
küll, ära mulle rohkem suppi tõsta! тырмоз, мыным шыд эн ни ӝуты!
6. adv (sidesõnalaadselt) но
mindi küll üksikult, küll hulgakesi мынӥзы одӥген но, тросэн но
temaga on proovitud rääkida küll heaga, küll kurjaga соин умоен но, уродэн но вераськыса утчамын
7. s (rohkus) трос, уно; (jõukus) трос, уно
tegemist oli küllaga ужез трос вал
aega on mul küllaga дыры мынам уно

loodetavasti <loodetavasti adv> (nagu tahaks loota) оскыны луэ; (tõenäoliselt) дыр, озьы дыр
loodetavasti läheb kõik hästi оскыны луэ, ваньмыз умой ортчоз
loodetavasti ma ei eksi, kui ütlen ... мон уг янгыша дыр, ... шуи ке
loodetavasti ta jääb ellu оскыны луэ, со улэп кылёз

mis <m'is mille mi[da -, mille[l & m'i[l mille[lt & m'i[lt; pl m'is, mille & mille[de, mi[da pron>
1. (substantiivselt otsese küsimuse algul) ма, мар
mis [on] lahti? мар луиз?
mis [on] juhtunud? мар луиз?
mis uut v uudist? мар вылез?
mis v mida teha? мар кароно?
mis meil täna lõunasöögiks on? мар асьмелэн туннэ нуназеяны?
mis need seal laual on? маос отын ӝӧк вылын?
mis sul on, armas laps? мар тонэн, мусо нылпие?
milles neid süüdistatakse? ма понна соосты янгыше уськыто?
millest äkki selline kiirustamine? малы шуак сыӵе дыртон?
milleks sa raha vajad? малы тыныд коньдон кулэ?
millega me sõidame? маин ми (я. асьмеос) мыномы?
2. (adjektiivselt täpsustusküsimuses) (missugune samalaadsete seast?, missugune?, milline?) кыӵе
mis kohustused teil on? кыӵе тӥляд быдэсъяно ужъёсты?
mis kurja ma olen teinud? мар аламазэ мон лэсьтӥ?
mis keeli te oskate? кыӵе кылъёсты тӥ тодӥськоды?
mis kell rong saabub? кӧня часын поезд вуэ?
mis v mil moel v kombel te tutvusite? кызьы тӥ тодматскиды?
3. (põhjusküsimuses: miks?, mispärast?) малы
mis sa nutad? малы тон бӧрдӥськод?
mis sa ta peale pahane oled? малы тон солы вождэ поттӥськод?
4. (määraküsimuses: kui palju?, kui vana?) кӧня
mis raamat maksab? кӧняен книга сылэ?
mis kell on? кӧня дыр?
mis ta vanus võib olla? кӧня арес солы луыны быгатоз?
5. (lause lõpus küsimusena: kas on nii?, eks ole [nii]?) озьы-а, озьы ук
vihma sajab, mis? зоре, озьы ук?
igav, mis? мӧзмыт, озьы ук
6. (substantiivselt) (jaatuse v eituse suhtes vastupidist väidet sisaldava tundevärvinguga lause v lauseosa algul) ма бен
mis parata, tuleb järele anda ма бен карод, сётскыны кулэ
mida's mul karta! ма бен мыным кышканэз!
mis see kuus kilomeetrit käia on ма бен со куать километрез ветлонэз
mis sa teed [ära], kui... ма бен тон карод, ... ке
7. (adjektiivselt) (jaatuse v eituse suhtes vastupidist väidet sisaldava tundevärvinguga lause v lauseosa kohta: missugune?, milline?) кыӵе
mis õigus on teil minu üle kohut mõista кыӵе праводы тӥляд монэ судъяны
mis kiiret mul ikka on! кытчы мыным дыртонэз!
mis sõprusest nüüd enam rääkida saab! кыӵе эшъяськон сярысь вераськонэз на табере!
8. (adjektiivselt retoorilistes hüüd- ja küsilausetes) ма, мар
oi, mis üllatus! ой, кыӵе шумпотон!
9. (substantiivselt retoorilistes hüüd- ja küsilausetes) ма, мар
ah mis, jäta mind rahule! ну мар тон, эн иса монэ!
10. (substantiivselt) (seob kaudküsimust alustavat kõrvallauset pealausega) ма, мар
vaata, mis mul on! учкы, маи мынам вань!
mis saab edasi, seda ma ei tea мар луоз азьланяз, сое мон уг тодӥськы
mis tehtud, see tehtud мар лэсьтэмын, со лэсьтэмын
11. (adjektiivselt) (seob kaudküsimust alustavat kõrvallauset pealausega) ма, мар
palun ütle, mis päev täna on вера вал, мар нунал туннэ
mul pole meeles, mis klassis me algebrat õppisime мон уг тодӥськы ини, кыӵе классын ми алгебраез дышетӥмы
12. (kordustes: nagu olema peab, päris, läbinisti, tõesti, tõepoolest) :
liiv mis liiv луо - зэмос луо
sa oled laps mis laps тон нылпи но нылпи
13. (nii palju kui, sel määral kui) :
olgu mis on мар луоз лу
teen mis teen, see pole sinu asi мар карисько, сое карисько, со тынад ужед ӧвӧл
14. (nagu, nii et) :
palav mis kole ой кыӵе пӧсь
külmetasime nii mis hirmus туж зол кынмимы
15. (kui, nagu) кадь
sa oled mulle sama mis vanaema тон мыным песянае кадь
16. (kindlakskujunenud väljendeis) :
ta võib teab mida ette võtta со оломар но карыны быгатоз
mine tea mis ajast олокуддырысь
räägime millest tahes, ainult mitte temast котьма сярысь но вераськом, со сярысь гинэ ум
ostan selle maja ükskõik mis hinna eest со коркаез котькӧняен но басьто

naa <n'aa adv, interj>
1. adv (väljendites koos sõnaga nii) озьы но, тазьы но; я озьы, я тазьы; озьы-тазьы; (eituse puhul) озьы но, тазьы но ӧвӧл
täna nii ja homme naa туннэ тазьы, нош ӵуказе озьы
2. adv kõnek (nii, nõnda) озьы
3. interj (noo, noh) ну
naa, või sina juba tagasi! учкы ай, берытскид ини-а, мар-а?

nii <n'ii adv>
1. (sedamoodi, selliselt) озьы, тазьы
ah nii! ах озьы!
nii ja naa озьы но тазьы
las olla nii мед луоз озьы
nii räägitakse озьы верасько
kuidas [siis] nii? кызьы озьы?
kas tõesti oli nii? зэм ик-а озьы вал?
ei, nii ei lähe ӧвӧл, озьы уз пӧрмы
või nii [on lugu]! тӥни кызьы!
nii või teisiti, aga ära tuleb teha озьы-а, тазьы-а, нош лэсьтыны кулэ
jooksime nii, kuidas jalad võtsid бызимы озьы, кызьы пыдъёс быгатӥзы
nii, sellel on nüüd lõpp! озьыен, талэн пумыз вуэмын!
2. (sel määral, sedavõrd, väga, eriti) сыӵе
kuhu sa nii vara lähed? кытчы сыӵе вазь мынӥськод?
miks tädi nii vana on? малы апай сыӵе пересь?
mul pole nii palju raha мынам сомында коньдонэ ӧвӧл
nii palju kui süda soovib сомында, кӧня сюлэмлэн потэ
olen sulle nõuande eest nii tänulik сыӵе тау карисько тыныд кенеш сётэмед понна
kus sa olid nii kaua? кытын тон сыӵе кема вал?
3. (umbes, millegi ringis) ог, пала
üle puuda, nii paarkümmend kilo пудлэс тросгес, ог кызь килограмм
jään veel nii paariks nädalaks maale ог кык арнялы гуртэ кылё на
4. (väljendab vahetut ajalist järgnevust) гинэ но
nagu ta tuli, nii mina läksin со лыктӥз гинэ но, мон кошки
5. (ühendsidesõnade osana) :
tee kõik nii hästi kui võimalik ваньзэ лэсьты сыӵе умой, кызьы быгатӥськод
ootame siin, nii kaua kui vihm üle jääb зор дугдытозь, татын возьмалом
tööga oldi nii kaugel, et lõpp paistis juba уж пумаз вуэ вал ни
püüan aidata, nii palju kui võimalik тыршо юрттыны сомында, кӧня быгато

niigi <n'iigi adv>
1. (selletagi, nagunii) сотэк но, так но
saad veel külma, tervis sul niigi hädine кынмалод эшшо, тазалыкед сотэк но ляб
kõik on niigi selge сотэк но ваньмыз валамон
2. (seevõrra, selgi määral) озьы ке но, сомында ке но
hea, et niigi palju tagasi sain умой, сомында ке но берен басьтӥ
3. (sedamoodi ja mitte halvemini) :
hea, et veel niigi läks умой, озьы гинэ луиз шуыса

niihästi <+h'ästi adv> (ühendsidesõnade niihästi ... kui ka, niihästi ... kui osana) кызьы ..., озьы ик
kontserdile tuli niihästi noori kui ka vanu концертэ лыктӥзы кызьы пиналъёс, озьы ик пересьёс

niimoodi <+m'oodi adv> (nii, selliselt) озьы, тазьы
niimoodi ei tohi rääkida озьы вераськыны уг яра
vaat niimoodi! вот озьы!

niinimetatud <+nimetatud nimetatu nimetatu[t -, nimetatu[te nimetatu[id adj (eestäiendina indekl)> (niinimetet) озьы нимам

niisama <+sama adv>
1. (ilma erilise põhjuse, tagamõtte v eesmärgita, muidu) озьы гинэ, так гинэ
ma niisama [jutujätkuks] mainisin мон озьы гинэ со сярысь верай
tee midagi, ära istu niisama кар ма ке но, так гинэ эн пукы
seda asja ma niisama ei jäta! со ужез мон озьы гинэ уг кельты!
2. (võrdluses: sama) озьы ик, сыӵе ик, сомында ик
poeg on niisama pikk kui isa пиез атаез ӝужда
vihm lakkas niisama järsku, nagu oli alanud зор озьы ик шуак дугдӥз, кызьы кутскиз вал
neil on kolm hobust ja niisama palju lehmi соослэн куинь валзы но сомында ик скалзы
3. (nii) озьы, тазьы
sellest loost sa niisama lihtsalt välja ei rabele та учырысь тон озьы гинэ уд мозмы
4. ([nii]samuti) озьы ик, кадь ик
käed on väsinud, jalad niisama киос жадемын, пыдъёс но озьы ик
sajab niisama nagu eile толон кадь ик зоре

niisamuti <+samuti adv>
1. (samuti) озьы ик, кадь ик, но
täna niisamuti nagu eilegi туннэ но толон кадь ик
kõik lähevad ära, mina niisamuti ваньзы кошко, мон но
2. kõnek (niisama, muidu) озьы гинэ; так гинэ вер.к.
ei midagi, ma niisamuti küsisin номыр ӧвӧл, мон озьы гинэ юай

niiviisi <+v'iisi adv> (nii[moodi], sedasi, sedaviisi, selliselt) озьы, тазьы
ära räägi niiviisi эн вераськы озьы
jah, niiviisi on lood бен, сыӵеесь ужъёс
ah niiviisi! ах озьы!
kuidas siis niiviisi? кызьы бен озьы?
teeme nüüd niiviisi табере тазьы каром

nn озьы нимам я. сыӵе нимо

nojah <noj'ah adv, interj>, ka nojaa kõnek (väljendab jaatust, juhatab sisse täpsustuse v seletuse) бен озьы; (väljendab möönmist, nõustumist; taipamist; kahtlust, kõhklust) бен озьы
nojah, valetas muidugi, ma sain aru küll ма бен, пӧяз, мон сое валай
nojah, minge siis pealegi ярам уске, мынэлэ
nojah, eks ta ise tea paremini ма бен, ачиз умойгес тодэ, дыр
nojah, ta võis ju valetada валамон ни, со алданы но быгатӥз шуыса

nõnda <nõnda adv>
1. (nii, sedamoodi, selliselt) тазьы, озьы; (kinnitavalt, möönvalt) озьыен
seda tehakse nõnda сое тазьы лэсьто
kuidas [siis] nõnda? кызьы озьы
kas nõnda tohib? яра-а, мар-а озьы?
olgu, jäägu siis nõnda ярам, мед луоз озьы
nõnda, tänaseks aitab озьыен, туннэ понна тырмоз
nõnda et tuled siis homme? озьыен, лыктод ӵуказе?
2. (sel määral, sedavõrd, väga, eriti) сыӵе, сомында
tuul on nõnda tugev, et ... тӧл сыӵе кужмо, ... ик ...
võta nõnda palju, kui tahad басьты сомында, кӧня потэ
mul on sinu tulekust nõnda hea meel сыӵе шумпотӥсько лыктэмедлы
3. (umbes, millegi ringis) пала, ог <нимб.>
ta võis kaaluda nõnda paarkümmend naela со кызь фунт пала кыскыны быгатоз
sinna on nõnda kaks kilomeetrit отчы ог кык иськемъёс
4. (selle tulemusel, seetõttu) соин
raha polnud ja nõnda tulingi jala коньдонэ ӧй вал, соин ик пыдын лыктӥ
5. (väljendab vahetut ajalist järgnevust) соку ик
nagu jääle astusin, nõnda libisesin йӧ вылэ султӥ гинэ, соку ик гылӟи

ometi <ometi adv>
1. (ikkagi, sellegi poolest) озьы ке но, ведь
proovida võiksime ometi озьы ке но, веръяны быгатысалмы
võib süüa ja ometi näljane olla луэ сиськыны, озьы ке но сютэм кыльыны
2. (rõhutab tundetooni) ук, гинэ, ведь
ütle ometi, mis sul on! вера ук, мар тонэн!
miks me ometi tal minna lasksime? малы гинэ асьмеос сое кошкыны лэзимы!
nõnda ometi ei tohi! озьы уг яра ук!

samamoodi <+m'oodi adv>, ka sama moodi озьы ик

samuti <samuti adv>
1. (samal viisil, samamoodi) озьы ик
elab samuti kui teised inimesed озьы ик, кызьы мукетъёс, улэ
ma oleksin toiminud just samuti мон озьы ик карысал
see kehtib samuti ka meie kohta со озьы ик милемлы но
2. (ka) но
vendi tal pole, õdesid samuti mitte агай-вынъёсыз солэн ӧвӧл, апай-сузэръёсыз но
meie sõidame samuti homme Tallinna ми но ӵуказе Таллиннэ мыномы
sina tule samuti kaasa! ойдо тон но милемын!

sealhulgas <+hulgas adv> (muu[de] hulgas) озьы ик
lapsed, sealhulgas Anu нылпиос, озьы ик Ану

sellepärast <+pärast adv>, ka selle pärast
1. (seepärast, seetõttu, selle tõttu) соин, соин ик
tahtsin sind näha, sellepärast v selle pärast ma siia tulingi тонэ адӟеме потӥз, соин ик мон татчы лыктӥ
2. (sellegipoolest, ikkagi) озьы ке но
lubab küll, aga ega ta sellepärast veel ei tee кылзэ сётэ, озьы ке но, уг лэсьты

soo1 <s'oo interj>
1. (lause alguses esinedes kinnitab nendingut millegi lõpetatuse kohta) озьыен
soo, tänaseks aitab озьыен, туннэлы тырмоз
soo, sellega on korras озьыен, таиныз ваньмыз ӟеч
2. (väljendab millegi teatavaksvõttu, taipamist) озьы шат
Ma ei taha, et teised näevad. -- Ah soo Мынам уг поты, мукетъёсыз мед адӟозы шуыса. - Озьы шат
3. (väljendab kahtlust, üllatust) озьы шат
See on minu raamat. -- Soo, soo? Со мынам лыдӟетэ. - Озьы шат?
4. (koos sõnaga „jah“ osutab millegi meenumisele) ук
ah soo, ma pidin helistama мыным жингыртоно вал ук

umbes2 <'umbes adv>
1. (arvudega seoses: ümardatult, ligikaudu) тымиськемын, тыгиськемын, ӵоксаськемын; (tegelikkusele, millelegi etteantule lähedaselt, enam-vähem) котыр, кыӵе-гес
umbes viieaastane poiss ог вить аресъем пияш
tule umbes kella viieks лыкты вить час котырын
ta on umbes minupikkune со мон ӝуждагес
2. (nagu juhtub, huupi) кызьы сюрем озьы

umbropsu <+r'opsu adv> (järelemõtlematult) малпаськытэк, тодытэк, тодытэк-мартэк; (huupi) кызьы луэм я. сюрем озьы, ки улэ мар сюрем, йыре мар лыктэм; (objekti nägemata, pimesi) адӟытэк, кызьы но озьы
vastas umbropsu юанлы малпаськытэк вераз
otsustad inimeste üle liiga umbropsu адямиосты чик тодытэк соос сярысь малпан кылдытӥськод
avas umbropsu ühe ukse ки улаз мар сюрем ӧсэз усьтӥз
jalgrada kadus ära ja tuli minna umbropsu läbi võõra metsa сюрес ышиз, тодмотэм нюлэстӥ кызьы быгатэм озьы мыноно луиз
umbropsu tulistatud lask кытчы сюрем отчы ыбем

vaat1 <v'aat interj, adv>
1. interj (väljendab imestust, üllatust) осто, учкы али; (väljendab pettumust, pahameelt) вот тӥни; (väljendab nentimist, kinnitamist) озьы тӥни
vaat kus lugu! осто, мар но ӧвӧл!
vaat sulle! тӥни тыныд!
vaat see on tubli mees! осто, ӟеч адями та!
vaat nii! озьы тӥни!
2. adv (ühendina koos sidesõnaga „et“: vaata et, peaaegu, äärepealt) ява
oleksime vaat et ära eksinud йыромиськомы вал ини, ява
mees ulatus peaga vaat et laeni пиосмурт йырыныз вӧлдэтозь сузе вал, ява

vähegi <vähegi adv>
1. (mõnel määral, natuke, veidi) ӧжыт ке но
kui vähegi ilma peab, saame heina kokku куазь ӧжыт ке но чидаз ке, турынмес октом
hüpleb, et vähegi sooja saada ӧжыт ке но шунан понна тэтча
2. (rõhutava sõnana: iganes, aga) кызьы (гинэ) ... озьы
hoiab kokku kus vähegi võimalik кызьы гинэ луэ, озьы шыръя
isa püüab teda rahustada nagu vähegi oskab кызьы гинэ быгатэ, озьы буйгатыны тырше сое

äärepealt <+p'ealt adv>
1. (peaaegu) кызьы я. ӧжыт гинэ
pidin äärepealt kukkuma кызьы гинэ ӧй усьы я. усисько вал ини
äärepealt oleksin naerma pahvatanud кызьы гинэ серекъяны ӧй кутскы
pidi äärepealt mind jalust maha jooksma монэ пыд йылысьтым уськытэ вал ини
2. (hädavaevu) кызьы но озьы, мырдэм
jõudsin äärepealt bussile кызьы но озьы автобусэ вуи


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur