[EUD] Estonian-Udmurt Dictionary

SõnastikustKasutusjuhendeud@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

hulgaline <hulgaline hulgalise hulgalis[t hulgalis[se, hulgalis[te hulgalis/i adj> (arvukas) трос кузя, массовой
hulgalised streigid массовой забастовкаос
hulgaline osavõtt трос кузя пыриськем

maks2 <m'aks maksu m'aksu m'aksu, m'aksu[de m'aksu[sid & m'aks/e s>
1. (kohustuslik makse) выт, (дун) тырон, тыриськон
rahaline maks коньдон выт, дун тырон
automaks машина понна выт
maamaks maj музъем понна выт
2. (tasu teenuse eest) дун тырон; (sissemaks) дун тырон
aastamaks ар понна дун тырон
osavõtumaks кытчы ке пыриськем понна дун тырон
õppemaks дышетскем понна дун тырон
3. kõnek (maksmine, tasumine) дун тырон
ettemaks аванс
tagasimaks коньдонэз берыктон
Liitsõnad
maksu+
maksumaksja выт тырись

määrima <m'ääri[ma m'ääri[da määri[b määri[tud v>
1. (pinnale kandma ja laiali ajama v sisse hõõruma, määret seadmete liikuvate osade vahele viima) зыраны; (õliga, võiga) вӧйын зыраны (veidi) зырӟыны (kergelt, aeg-ajalt) зыралляны :
võid leivale määrima нянез вӧйын зыраны
kriimustusi joodiga määrima ӵабтӥськемъёсты йодэн зыраны
panni võiga määrima табаез вӧйын зыраны
kliistrit tapeedile määrima шпалерез клейстерен зыраны
määrib salvi nahal laiali мазезь куэ зыра
suuski peab oskama määrida куасэз но зыраны быгатыны кулэ
iga masin tahab määrida котькуд машинаез вӧйын зыраны кулэ
kääksub nagu määrimata ratas зырамтэ питран кадь ӟукыртэ
läikima v läikivaks määritud saapad чилятозязы зырам сапегъёс
asjaajamine hakkas edenema, kui ametnikke oli pisut määritud ужъёс азинскыны кутскизы, чиновникъёслы кӧня ке пыриськем бере
2. (määrdunuks tegema) саптаны, кырсь карыны, наштаны; (õliga) вӧйын зыраны :
oled oma mantli värviga v värviseks määrinud пальтодэ буёлэн саптамед
kus sa enda nii ära määrisid? кытын тон сыӵе наштаськид?
käed tindiga määritud киос чернилаен наштамын
hoiduge raamatuid määrimast книгаосты эн сапталэ
3. piltl (mustama) саптаны, сантэманы, ултӥяны
ärge määrige oma mainet эн сапталэ асьтэлэсь сӥ-дандэс

osalema <osale[ma osale[da osale[b osale[tud v> (osa võtma) пыриськыны :
osaleb aktiivselt näiteringis драмкружоклэн ужаз мылысь-кыдысь пыриське
osales koosolekul люкаськонэ пыриськиз

pidustus <pidustus pidustuse pidustus[t pidustus[se, pidustus[te pidustus/i s (hrl pl)> пусъён, праздник
aastapäevapidustused ар тырмон нуналэз пусъён
võtsime osa võidupüha pidustustest Вормон нуналэз пусъёнын пыриськимы

retk <r'etk retke r'etke r'etke, r'etke[de r'etke[sid & r'etk/i s> (lühike sõit) мынон; (grupiga) туркымен я. группаен мынон, поход, экспедици|я; sõj (ründe-) ожман, атака
jalgsiretk пыдын мынон
kala[stus]retk чорыганы мынон
kontrollretk эскерыса ветлон
luureretk (kindlusest välja) чакласькыны потан
mägiretk гурезьёсы мынон
polaarretk полярной экспедиция
seeneretk губилы мынон
suusaretk куасэн ветлон
uurimisretk тодос экспедиция
õpperetk дышетскон поход
retke ette võtma кытчы ке мыныны
on osalenud mitmel retkel со кӧня ке экспедициосы пыриськиз

vaatleja <v'aatleja v'aatleja v'aatleja[t -, v'aatleja[te v'aatleja[id s>
1. чаклась, учкись
erapooletu vaatleja нокин пала луисьтэм чаклась
teravapilguline vaatleja лэчыт синмо учкись
ilmavaatleja куазез чаклась
loodus[e]vaatleja инкуазез чаклась
2. sõj (sõjaväelane, kes on määratud jälgima maastikku ning seal toimuvat) чаклась
valvevaatleja, valvekorras olev vaatleja дежурной чаклась
vanemvaatleja вылӥ чаклась
3. (jälgija millegagi kursis olemiseks, millegi kohta informatsiooni saamiseks) чаклась, эскерись, учкись
sõjaväeline vaatleja ожгар чаклась
ajalehevaatleja газетлэн эскерисез
eurovaatleja ⌘ еврочаклась
poliitikavaatleja политикаез чаклась
välisvaatleja кунсьӧр эскерись
ÜRO vaatlejad Bosnias Босниын ООН-лэн эскерисез
delegatsioon osales nõupidamisel vaatlejana делегаци кенеше учкись луыса пыриськиз

vaidlus <v'aidlus v'aidluse v'aidlus[t v'aidlus[se, v'aidlus[te v'aidlus/i & v'aidluse[id s> эчешон, ченгешон, споръяськон; (avalik) эчешон; (sõnelus) керетон
äge vaidlus ӟырдыт эчешон
tulised vaidlused пӧсь споръяськонъёс
poliitilised vaidlused политика ченгешонъёс
teaduslikud vaidlused тодос ченгешонъёс
kohtulikud vaidlused суд споръяськонъёс
eelarvevaidlus бюджет ченгешонъёс
töövaidlus уж ченгешон
vaidluse osapooled ченгешонлэн палъёсыз
puhkes v tõusis vaidlus ченгешон потӥз
astus kõnelejaga vaidlusse, alustas kõnelejaga vaidlust вераськисен ченгешыны кутскиз
nad olid elavas vaidluses соос мылысь-кыдысь ченгешизы
ta sekkus vaidlusse со эчешонэ пыриськиз
vaidlustes sünnib tõde ченгешонын зэмлык потэ
Liitsõnad
vaidlus+
vaidlusese ченгешон муг
vaidlushoog ченгешон тулкым
vaidluskoosolek ченгешон кенеш
vaidlusküsimus ченгешон юан
vaidlusosaline ченгешонэ пыриськись
vaidlusoskus ченгешыны быгатон
vaidlusõhtu ченгешон ӝыт

õigus <'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i & 'õiguse[id s>
1. (kellelegi õigusnormide, tavade vms põhjal kuuluv võimalus, voli, vabadus) эрикрад
poliitilised õigused политика эрикрадъёс
moraalne õigus эсэп эрикрадъёс
vanemlikud õigused анай-атай эрикрадъёс
ainuõigus ⌘ моноэрикрад
allkirjaõigus, õigus dokumentidele alla kirjutada кинюртыны эрикрад
autoriõigus jur автор эрикрад
õigus tööle ужаны эрикрад
rahva enesemääramise õigus йӧскалыклэн ассэ ниман эрикрадэз
õigused ja kohustused эрикрадъёс но одноужъёс
õigusteta orjad эрикрадтэм варъёс
esimese öö õigus aj нырысетӥ уйлы эрикрад
õigusi laiendama эрикрадъёсты паськытатыны
astub pärija õigustesse кылёсбур эрикрадэ пыре
astub oma õiguste eest välja аслаз эрикрадъёсыз понна сылэ
ta õigusi on rikutud солэн эрикрадъёсыз тӥямын
tal on täielik õigus vaikida солэн шып улыны эрикрадэз вань
võttis endale õiguse kõiki käsutada ваньмызлы косъяськыны эрикрадэз вылаз басьтӥз
mis õigusega ta nii teeb? кыӵе эрикрадъя со озьы каре?
haigus andis õiguse koju jääda висён доре кыльыны эрикрад сётӥз
naaber ajab oma õigust [taga] бускель эрикрадъёссэ уте
kool sai gümnaasiumi õigused школа гимназилэсь эрикрадзэ басьтӥз
väljas pimenes, öö astus oma õigustesse piltl пеймыт луиз, уй эрикрадаз пыриз
2. jur (riigi kehtestatud üldkohustuslike käitumisreeglite kogum, õigusnormid) эрикрад
Rooma õigus Рим эрикрад
rahvusvaheline õigus калыккуспо эрикрад
õpib õiguse ajalugu эрикрадлэсь ортчем сюрессэ дышетэ
3. (hrl [püsi]väljendite koosseisus märgib kellegi arusaama[de] õigsust, märgib veendumust kellegi tegude vms õigsuse kohta) эрик, зэмлык
mul on õigus мон палан зэмлык
kohus selgitab, kellel on õigus суд валэктоз, кин палан зэмлык
ema andis nooremale pojale õiguse анай пичиез пиез пала пыриськиз
kummalgi on oma õigus котькудӥзлэн зэмлыкез аслаз
on [oma] õigust täis аслыз осконэн тырмемын
seab oma õigused jalule со аслэсьтыз ик лэсьтоз
pani oma õiguse[d] maksma со аслэсьтыз зэмлыксэ кутытӥз
isa teeb õigust атай йӧнзэ шедьтоз
võim valitseb õiguse üle эрикрад тӧрлык киын
seekord on õigus sinu poolel таяз учыре зэмлык тон палан
seisab v võitleb tõe ja õiguse eest зэмлык но эрикрад понна нюръяське
see, mis ta räägib, on tuline v sula v jumala õigus мар со вера, со зэм
sa ei räägi õigust! тон зэмзэ уд вераськы
Liitsõnad
õigus+
õigusabi эрикрад юрттэт
õigusajalugu эрикрадлэн ортчем сюресэз
õigusakt jur эрикрадо акт
õigusalane эрикрадо
õigusfilosoofia эрикрад философи
õigusharu эрикрадлэн ёзэз
õigusjõud эрикрад кужым
õiguskantsler эрикрадъя канцлер
õigusnorm эрикрад эсэп
õigusnõuanne эрикрадъя валэктон
õigussuhe jur эрикрадо кусып
õigusteadus эрикрад тодос
õigustermin эрикрад нимкыл


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur