[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

kront1 krońtg krondiesimene palgikord vundamendil krońt `paika, siss krondi `pääle tetäss `saina Ote
krunt2 kruńt Plv, g kruńdi LNg HaLä Lai, krundi Mar Han Puh; kruntg `krundi Lüg; ruńtg rundi Pöi LäLõ(ruńdi Vig Kir) PJg(runt) Krkalus, põhi a. alus-, põhivärv krunt, `sellega `värvitasse alt, `este `krunditasse Lüg; Puust ja kibist pinnad pannatse enne `värvimest krundi `alla; Krundi `sisse võib natuke `värvi kua `panna Han; kui laud üks kord üle tõmmati, värnitsaga, siis sai kruńt `piale Lai; pääle rundi annat `puule läige Krk; krunti(põhi)värvi, tooni sinist `kruńti siilik, aga `koltsed `poorded sees; ma kujo eesele koa seda `kruńti siiliku Mar; mis `ruńti seelik see oo Vig; nüid on ju punast `kruńti riiet paĺlu Rap; ma nii `valget `kruńti(heledat) ei taha Juu|| (triip)muster sukal on sinine ja must kruńt, laiem ja suurem kui triip; `enni `tehti siilikusi, siis `tehti koa `kruńta Mar; pool `ruńti (kitsad jooned ühel pool laia põhijoont), täis ruńt(kitsad jooned mõlemal pool laia põhijoont); egä kalebist seelikutel, mis nüid oo, `ruńta sees põle Vig b. alumine palgirida vundamendilPlv

müüri|latt 1. sarikaid kandev pealmine seinapalk müürü lat́t `pańti müürü `pääle, mink `pääle kooguʔ `pańti Har

2. vundamendil olev esimene palk vundameńt ja müürilat́t ommaʔ joba `valmiʔ, piass tu̬u̬ tõnõgi osa saa Kan
Vrd müür|latt

müür|latt 1. müürilatt Müürlattist `kutsuti, aga eks ta paĺk õld, ia paĺk Jõh; müirlatid on nelja`kantlikud, suured teravad kandid Khk; müirlati pial tulavad aamplagid Var; sarikad pannakse müürlat́i `küĺge `kińni Kei; müirlat́t, `sinna `piäle tulid puarid Kod; ku kivimaea ehitus, siis om müürlati, teĺleskivi pääl ei saa `paare panna Krk; savi saena süĺlä pääld `olli tasu rubla kuuskümmend kopikat - - paarid ja müirlatid, nonde pääld `olli esi mass Ran; ku kivimüür om, siss om müürlati ja nende pääl om paari Ote

2. vundamendil asuv esimene palk müirlat́t on esimene paĺk vundamendi peal Amb
Vrd müüri|latt

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur