[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

nutsak(as) nutsa|k Äks Krk Ran Har, g -ku Lüg/`n-/ Saa Plt KJn Trv Nõo San Urv Krl Rõu(-gu) Vas, -go Se; nutsak|as g -a IisR/`n-/ Han Tor Hää Jür Plt KJn Puh

1. mütsak; tuust, nuust `erned kisuti `juuridega üles, `tehti `nutsakud, `üieti `erne luud Lüg; Kus sa `selle `nutsakaga lähed, `siume `asjad iluste `kimpu IisR; Mool oli `piśke nutsakas punast `lõnga Han; Seda iad `lõnga oo mul väga vähä, mud́u üks pisike nutsakas Tor; `pańti püśsi`rohtu nutsaku `sisse Saa; Akkan ma su nutsakaid `oidma Jür; `keeras selle `lamma täie `villu nutsakusse Plt; `rõõva nutsak `akna ehen Trv; [kuhja lõpetamisel] andass viglaga üless nutsak, toda kutsutass kullisitass Ran; visaśsi `rõivanutsaku `kaśti Krl; lat́s om vana `rõiva ńärdsukõsõ mütsütänü kokku, niu vana nutsak Har; Ma˽kääri nu̬u̬˽`rõiva nutsakulõ kokko Rõu
2. lapi sisse seotud leivapudi, mis lapsele imeda anti emä puret latsele `leibä, pańd `suhkrut ka, pańd närdsu `sisse, keit `kinni, tu̬u̬ `olli nutsak Nõo; [pane] latsõlõ nutsak `suuhõ Vas
3. suur, kätega veeretatud klimp nutsaku kesvä javvõst tetti; ku käpä pudõr valmis sai, siss `käändi nutsakudõ jahuga kokku, nii et said `peiu võtta San; kanamuna suurutse öörütedi nutsakuʔ Urv

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur