[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 1 artikkel

juhe juhe g `juhtme p juhet (juhed) S(n juhes Emm, `juhtmes Käi; g `juh[k]me Jäm Khk, spor `juhte; p juhent Khk Vll Pöi; johõ g `joh[t] p johõt Khn) L(`juh́tme Kse Var Tõs, `juhkme Kul, `juhte Rid Lih) ?Pil(pl `juhmed); n, g juhe Lüg IisR spor L(n, g johe Hää) Ha VlPõ; juheʔ g `juht(m)õ Har
1. a.  vankri juhivits rattad `jooksvad `kiiva, `juhkmed pole `öiged, teine `löölas, teine `kange Jäm; rataste juhe kεib ige kaelas, teine `juhtme ots kεib aisa körva `külge Khk; `juhtmed olid nöörist, ähk köövest või paelast, puust oli koa, puu`juhtmel oli veanat pära, võrral pial; kövest `juhtmel oli koa puu pära Pöi; `aistel `juhted käivad `otsas, mud́u `vanker akkab juhama Lih; kui `juhtmed `lahti oo, siis vanger juh́ab, `juhtmevõrud tulad änam aisa otsa `pu̬u̬le tõmmata Mih; `juhtme raud keib `vankre aksi `otsa Tor; kohõss sa tu̬u̬ `juhtõraua pańni, ku˽sa ratta välläʔ määre Har Vrd juher, juhikas b. adra juhed Vig c. suur pitk ige oli, rihmad `külges, kess`paikas juhe [härjaikkel] Vll
2. tuuliku tuulde keeramise seadeldise osa `Vehmer see `pandi öles pööri ige `küĺge ja pööri igede küljest neli juhent `alla `vehmri `küĺge Pöi; `juh́tmed ollandil, kis tänd `tuule vädavad Var; juhed käisid ikke puu küĺlest sabapaĺgi `küĺgi Nis
3. hrl pl (võrgu)vabe vidage vörgud `juhtele Mus; vörgud `vääti juhende `peale üles. argid olid juhende `otsas Jaa; võrgu`juhtme sõlg (põikpuu) Pöi; lähme `võrka `juhtile `aama Muh; `juhtedel on sarved `külges; `juhte aru Rid; paneme võrgud `juh́tmes; võtame `juh́tmest maha Kse; võrgud pannase `juh́tmese ~ tõmmatse `juhtmele Tõs; `Võrka‿mtõ või viel `johtmõlt ää võtta, selüsed allõs märjad Khn Vrd juherd, juhet
4. voki osa voki juhe nöörid on kaḱki läind; juhed ojavad rattad otse Kos
5. (kaera)ripse ea `aokas kaer, mõnel kaks kolm juhet `ongi, aga mõnel on nagu krooń kohe Pee
6. hum vurrud suured `juhmed nina all Pil
7. euf hülge peaRei Vrd juht3
Vrd juhivits, juht1

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur