[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 4 artiklit

kaamlema `kaamlema „möllama, mässama, maadlema“Vil
kahklema `kahkle|ma, da-inf -da Kuu Lüg IisR Muh Kse Han Var Hää Juu JMd Koe Trm Äks, da-inf kahelda Saa Kei Lai Plt KJn TLä, -me M, da-inf kahelta Hls
1. kahtlema, kõhklema midä sa `nindä `kavva `kahkled ja `mõtled Lüg; mis sa muidu `kahkled `peale Muh; see paneb mu üsna `kahklema Kse; Küll ma `kahklesi, kas `osta punane või sinine rätik Han; `kahkled ja `mõtled kaksipidi Var; laevamehed `kahklevad kas `minna mere pääl Hää; ma akkasin `kahklema, kas‿se on nii Kei; `kohkleb ja `kahkleb `pialegi, ei temast sua `asja JMd; sie paneb kohe inimese `kahklema Koe; `mustlane jäi pärast `kahklema kah Äks; mina küll `kahklen, et se tõsi võib `olla Lai; missa `kihkled ja `kahkled, tii ärä, siiś on `tehtud KJn; ma esi akasi `kahkleme Krk; `kahkleb siiäpoole ja sinnapoole; `kahkleja ei tiiä `kumba tetä Ran
2. aasimaKse
Vrd kihklema
kahtlema `kahtlema RId(-mma Vai) eP(-ä KJn) M(-e Hls) TLä(kahtel- Puh), -e San, -õma Vas, -õmõ Krl; da-inf kahelda Rei Mär Kse Aud Juu Kos Trm KJn TLä Vas, -de San, `kahtleda RId Sa JMd VJg, -de Hls kõhklema, kahevahel olema; midagi ebakindlaks pidama `Andas kohe `võlga, ei `kahtlend midagi IisR; midä siu südä `motle, et `kahtled Vai; pole sääl `kahtleda midagid Jäm; selle `juures ma pole `kahtlendki Khk; ma akkasi koa `kahtlema Muh; `kahtlesin kaua, kas `minna või mitte Mär; mis sa peass iga aśsa `juurdes `kahtlema Tor; ei ole sii änam `kahtlemest kedagi Hää; ma `kahtlen, kas sie tõsi on Amb; mes seal kahelda, kui `minna siis `minna Trm; nagu `kahtleb, ei taha kõnelda Kod; `kahtlep selle asja man; lüüb `kahtlema Trv; kes siu peräst `kahtleb Hls; lei joba `kahtlema, sis ma julgusti tedä Ran; ma `kahtlesi üte tüki `aiga San Vrd kaaklema, kahklema
kohmlema kohom|lema, kõhõm-, kõhm- elevil olles rabelema, rahutult tammuma eläjäd kõhõmlevad ja seesäväd, et suas kodo; kõhõmles ja käis `kamrin; lapsed tańtsivad ja kohomlevad; it́sitäväd ja `kõhmlevad nagu udrid Kod Vrd kõõmlõma

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur