[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

hibal ibal g -a Ote; hipaĺ g hibali Urv (riide)hilp; räbal mis si̬i̬ minnu katab, üits ibal om säĺlän Ote; Võta ummõtõgi luud ja pühi naa˽hibali˽tast laest ärʔ (ämblikuvõrkudest) Urv; Võta no˽midä `kimmäppä `sälgä, mugu˽käü naad́e t́sit́si hibalidõga külmä ilmaga; Oĺl õ̭ks sü̬ü̬ḱ kõtun ja˽`rõivahibali˽ka˽sälähn, `säntse `mäntse nimä˽noʔ oĺliʔ Rõu Vrd hibalik, hibel, hipul
käsitside käsitside T Plv Räp käsitsi nüid ei `võeta enämp `kartuli ka käsitside, kõ̭ik masindega Ran; mia olli `tütrukene, siss näi käsitside rehe`pesmist Puh; `tüt́rigu `laotiva sitta, käsitside `laotiva Nõo; `villu [vatkuti], kui käsitside kraasiti Kam; ennevanast ummõldi kõ̭iḱ käsitside nõglaga Ote; rüä˽pessetivä˽käsitside; käsitside rabati `rõivalinaʔ Räp

müügi- müügi jaoks mõeldud kes müügipiimäle vett `juure paneb, see oo `solkimene Mar; sugemise linu sai korjata siast, kui sa müigi linu panid leesikasse Pal; olli üits kuju suvi, siss ma `võtsi `ü̬ü̬se katessada müügi `vähjä `vällä kahvaga Hls; müigi`vaśkile nime ei panna Hel; prääńtsä pääl rabativa˽`rõivalinaʔ ja müügilina˽kah Räp

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur