[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 24.—29. vihik (lõpetis—nälpsama)

Tööversioon


Päring: osas

Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 3 artiklit

kastani|puu `kaspina puu `õileb treppi `kõrvas, ei õle `siitmaa puu Lüg; `kastroni puul on ilusad `öided Rei; `kastaa·nibu õide `otsas oli [mesilasi] naa et mürises Var; kastaanipuu - - kasvab suurest nagu jalakas, kevade `õileb - - ja pärast kasvavad pruunid munad `külge Amb; kastanipuu one ilos puu. keväde `õitseb nõnnagu `lühtrid põlevad Kod; kastani puid oli mõisa aas (aias) Plt; `kaspania puu häiermä ollõv hää. nu̬u̬ võttava vallu välläʔ Har Vrd taanipuu
kastrul `kast|rul(l) Kuu VNg Khk Vll Muh(-ru·ll) Mar K(`kandrull Sim) I, -ruĺl Jäm Muh L K Iis San Rõu, -roĺl Kan, -run Lüg(`kras|ten, -tul) Rei Han Ris Trv Puh, -ruń(n) Kse Äks Rõu Plv(`krastoń), -ron(´) Hää Nõo Ote Vas; (`)kast|ur Kod Hls(g `kastru), -uŕ Krl Har, -or Hls, -ru̬u̬ń Krk, g -i u hv sabaga metallist keedunõu; veekopsik `kastruliks `üitasse sihand ännaga kard nöu, keedetasse ning töstetasse vett Khk; `kastru·lliga tõstame vett Muh; `Valgest lekist joomanõu oli ikka `kastrun. Aga nüid oo sabaga keedunõud kua `kastrunid Han; `kastori om vasest, kellegä saksa keedäve Hls; `kastrooni änd (~ vaŕs) Krk; kastronni olliva enne vasitse, nüid om alumiinist kah Ote; ma `kiitse kasturigõ `sahti Krl Vrd kastrik

mahagoni|puu mahoni- VNg Har(-uni-) Rõu Plv, mahhoomi-, -uumi- KJn, `mahhooni- Vai, `mahkuna- Rei troopikapuu väärispuit `mahhooni puust tehä `kalli `asjo Vai; [puuluisu tegemiseks] keige parem kui `mahkunapuu on, see [on] köva; mere äärest sai `mahkunapuu tükkisid Rei; meil omma ostõdu piibu enämbüsi mahuni puust, nu̬u̬ ei˽pala välläʔ Har; piip um mahoni puust tettu Plv

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur