[EMS] Eesti murrete sõnaraamat

Eesti murrete sõnaraamatu 1.–31. vihik (a–pari)

SõnastikustEessõnaKasutusjuhendVihikute PDFid@tagasiside


Leitud 1 artikkel

mökutama mökut|ama Jäm Khk Kaa Pöi Emm/-dama/ Han Tõs Jür Lai Trm Plt Trv Ote Rõu/-mma/, -ämä Nõo, -eme Krk; mökotam(m)a Kan Rõu Plv; mökötämmä Räp; mögötamma Lüg(mökkö-), -äm(m)ä Lüg Vai; mögütämä Kuu

1. mökitama kits mögöti `eile kovasti Vai; oinass mökotass ja aja lammast takan Kan Vrd mõkutama
2. kokutama, kogelema Mögütäb `enne tükk `aiga, `ennegu sana suust saab Kuu; mökkötäb, `mitmed sõna ei saa `üöllä, `õige `alvast `räägib Lüg; Mökudas pεεle omaette Emm; eks see mökutamine ole se‿sama mis ökitamine - - ei saa sõnu õieti `väĺla `öölda Lai; mökutaea ei saa ühe korraga sõna `väĺla `öelda, alustab mitu `korda `ühte `ütlemist Plt; saa eiʔ tast kõnõmi̮i̮st, `muutku mökötäss õnnõgi Räp
3. aeglaselt, venitades midagi tegema; jokutama mes sa mökutad, mene ruttu Jäm; Mis sa mökutad, söö kõht täis Han; Mökutas sial tee pial, `seia ei tuldki Jür; Ärä mökute ninda kava, kõnele rutep Krk

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur